Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 145 "2024-2026 жылдарға арналған Сексеуіл кентінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 сәуірдегі № 192 шешімі

      Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қызылорда облысы Арал аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 145 "2024-2026 жылдарға арналған Сексеуіл кентінің бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Сексеуіл кентінің бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 153 008 мың теңге;

      салықтық түсімдер – 45 572 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 0;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 468 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 102 968 мың теңге;

      2) шығындар – 181 716,7 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу - 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -28708,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 28708,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі - 0;

      қарыздарды өтеу - 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 28708,7 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Арал аудандық мәслихатының төрағасы Б. Турахметов

  Арал аудандық мәслихатының
2024 жылғы "11" сәуірдегі
№192 шешіміне қосымша
Арал аудандық мәслихатының
2023 жылғы "26" желтоқсандағы
№145 шешіміне 1-қосымша

Сексеуіл кентінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

2024 жыл сомасы
(мың теңге)


СыныбыІшкі сыныбы
Атауы

1

2

3

4

5
1. Кірістер

153 008

1Салықтық түсімдер

45 572


01


Табыс салығы

22 6622

Жеке табыс салығы

22 662


04


Меншiкке салынатын салықтар

22 5391

Мүлiкке салынатын салықтар

1 0723

Жер салығы

5884

Көлік құралдарына салынатын салық

20 8095

Біріңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3713

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2764

Сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы

95

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 468


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

4 4681

Жерді сату

4 468

4Трансферттердің түсімдері

102 968


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

102 9683

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102 968

Функционалдық топ

2024 жыл сомасы


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіБағдарлама
Атауы
2. Шығындар

181 716,7

01Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

93 625,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 625,7001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 825,7022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1800

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 350


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 350008

Елде мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6330009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

7320011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9700

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

40 041


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 041006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

40 041

13Басқалар

24 700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 700040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

24 700
3. Таза бюджеттік кредит беру

0

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

0
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0
Қаржы активтерін сатып алу

0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-28 708,7
6. бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

28 708,7

8Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы

28 708,7
Қарыздар түсімі

0
Қарыздарды өтеу

0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

28 708,7


1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

28 708,701

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

28 708,7


2


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,102

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,1


О внесении изменений в решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 26 декабря 2023 года № 145 "О бюджете поселка Саксаульск на 2024-2026 годы"

Решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 11 апреля 2024 года № 192

      Аральский районный маслихат Кызылординской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аральского районного маслихата Кызылординской области от 26 декабря 2023 года № 145 "О бюджете поселка Саксаульск на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Саксаульск на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 153 008 тысяч тенге;

      налоговые поступление – 45 572 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 0;

      поступления от продажи основного капитала– 4 468 тысяч тенге;

      поступления трансфертов –102 968 тысяч тенге;

      2) затраты – 181 716,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства-0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 28708,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) – 28708,7 тысяч тенге ;

      поступления займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 28708,7 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новый редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель Аральского
районного маслихата
Б. Турахметов

  Приложение
решению Аральского
районного маслихата
от "11" декабря 2023 года № 192

  Приложение 1
к решению Аральского
районного маслихата
от "26" декабря 2023 года № 145

Бюджет поселка Саксаульск на 2024 год

Категория

Сумма на
2024 год
(тысяч тенге)


КлассПодкласс
Наименование

1

2

3

4

5
1. Доходы

153 008

1Налоговые поступления

45 572


01


Подоходный налог

22 6622

Индивидуальный подоходный налог

22 662


04


Hалоги на собственность

22 5391

Hалоги на имущество

1 0723

Земельный налог

5884

Налог на транспортные средства

20 8095

Единый земельный налог

70


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3713

Для поступления за использование природных и других ресурсов

2764

Плата за размещение наружной рекламы

95

3Поступления от продажи основного капитала

4 468


01


Продажа государственного имущества,закрепленного за государственными учереждениями

4 4681

Продажа государственного имущества,закрепленного за государственными учереждениями

4 468

4Поступления трансфертов

102 968


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 9683

Трансферты из бюджета района (города областного значения)

102 968

Функциональная группа

Сумма на
2024 год


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование
2. Расходы

181 716,7

01Государственные услуги общего характера

93 625,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 625,7001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 825,7022

Капитальные расходы государственного органа

1800

07Жилищно-коммунальное хозяйство

23 350


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 350008

Освещение улиц населенных пунктов

6330009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 320011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9700

08Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 041


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 041006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 041

13Прочие

24700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24700040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

24700
3.Чистое бюджетное кредитование

0
Бюджетные кредиты

0

5Погашение бюджетных кредитов

0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0
Приобретение финансовых активов

0
5. Дефицит (профицит) бюджета

-28 708,7
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

28 708,7

8Используемые остатки бюджетных средств

28 708,7


1


Свободные остатки бюджетных средств

28 708,701

Свободные остатки бюджетных средств

28 708,7


2


Остатки бюджетных средствна конец отчетного периода

0,101

Остатки бюджетных средствна конец отчетного периода

0,1