Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №152 "2024-2026 жылдарға арналған Қазалы қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының 2024 жылғы 6 мамырдағы № 231 шешімі

      Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қызылорда облысы Қазалы аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Қазалы қаласының бюджеті туралы" 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №152 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған Қазалы қаласының бюджеті 1, 2, 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 308352 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 48365 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 590 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 11346 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 248051 мың теңге;

      2) шығындар – 316085,2 мың теңге, оның ішінде;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7733,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 7733,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7733,2 мың теңге.".

      2. Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазалы аудандық мәслихатының төрағасы Ғ.Әліш

  Қазалы аудандық мәслихатының
2024 жылғы "06" мамырдағы
№231 шешіміне 1-қосымша

  Қазалы аудандық мәслихатының
2023 жылғы "22" желтоқсандағы
№152 шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Қазалы қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы
1. Кірістер

308352

1Салықтық түсімдер

48365


01


Табыс салығы

334102

Жеке табыс салығы

33410


04


Меншiкке салынатын салықтар

146251

Мүлiкке салынатын салықтар

6653

Жер салығы

14864

Көлiк құралдарына салынатынсалық

124595

Біріңғай жер салығы

15


05


Тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

3303

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

3124

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

18

2Салықтық емес түсімдер

590


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4075

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

407


04


Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

1831

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

183

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

11346


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

43921

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4392


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

69541

Жерді сату

67702

Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем

184

4Трансферттердің түсімдері

248051


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2480513

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

248051

Функционалдық топБюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiБағдарлама
Атауы
2. Шығындар

316085,2

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

105062


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

105062001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

93562022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11500

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

22584


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22584003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

22584

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

94492


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94492008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19217009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17175011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

58100

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

83894


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

83894006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

83894

12Көлiк және коммуникация

10053


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10053013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10053

15Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0
Бюджеттік кредиттер

0
Бюджеттік кредиттерді өтеу

0
4. Қаржыактивтері мен операцияларбойынша сальдо

0
Қаржыактивтерінсатыпалу

0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7733,2
6.Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)

7733,2

8Бюджет қаражанының пайдаланылатын қалдықтары

7733,2


01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7733,21

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7733,2


О внесении изменений в решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 22 декабря 2023 года №152 "О бюджете города Казалинск на 2024-2026 годы"

Решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области от 6 мая 2024 года № 231

      Казалинский районный маслихат Кызылординской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Казалинского районного маслихата Кызылординской области "О бюджете города Казалинск на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года №152 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Казалинск на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 308352 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 48365 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 590 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 11346 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 248051 тысяч тенге;

      2) затраты – 316085,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7733,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7733,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 7733,2 тысяч тенге.".

      2. Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Казалинского
районного маслихата
Г. Алиш

  Приложение 1 к решению
Казалинского районного маслихата
от "06" мая 2024 года №231
  Приложение 1 к решению
Казалинского районного маслихата
от "22" декабря 2023 года №152

Бюджет на 2024 год города Казалинск

Категория

Сумма,
тысыч тенге


КлассПодкласс
Наименование
1. Доходы

308352

1Налоговые поступления

48365


01


Подоходный налог

334102

Индивидуальный подоходный налог

33410


0044


Hалоги на собственность

146251

Hалоги на имущество

6653

Земельный налог

14864

Hалог на транспортные средства

124595

Единый земельный налог

15


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3303

Поступления за использование природных и других ресурсов

3124

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке

18

2Неналоговые поступления

590


01


Доходы от государственной собственности

4075

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

407


04


Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

1831

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

183

3Поступления от продажи основного капитала

11346


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4392
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4392


03


Продажа земли и нематериальных активов

69541

Продажа земли

67702

Продажа нематериальных активов

184

4Поступления трансфертов

248051

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248051

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

248051

Функциональная группаАдминистратор бюджетных программПрограммаНаименование
2. Затраты

316085,2

1Государственные услуги общего характера

105062

1

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105062

1


001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93562022

Капитальные расходы государственного органа

11500

6Социальная помощь и социальное обеспечение

22584


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22584

1


003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22584

77Жилищно-коммунальное хозяйство

94492

22714

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94492008

Освещение улиц в населенных пунктах

19217009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17175011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

58100

8Культура, спорт, туризм и информационное пространство

83894


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

83894006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

83894

12Транспорт и коммуникации

10053


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10053013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10053

15Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2
3. Чистое бюджетное кредитование

0
Бюджетные кредиты

0
Погашение бюджетных кредитов

0
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0
Приобретение финансовых активов

0
Поступления от продажи финансовых активов государства

0
5.Дефицит (профицит) бюджета

-7733,2
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7733,2

8Используемые остатки бюджетных средств

7733,2


01


Свободные остатки бюджетных средств

7733,21

Свободные остатки бюджетных средств

7733,2