Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының кейбір шешімдеріне органикалық химиялық қосылыстардың жекелеген түрлеріне қатысты өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қазандағы № 163 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) № 1 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан кіші қосалқы позиция алып тасталсын;

      б) № 2 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына кіші қосалқы позиция енгізілсін;

      в) № 3 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының ставкалары белгіленсін;

      г) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертулер мынадай мазмұндағы 29С ескертуімен толықтырылсын:

      "29С кедендік әкелу бажының ставкасы кедендік құнның 0 (нөл) % мөлшерінде Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2018 жылғы 16 қазандағы № 163 шешімі күшіне енген күнінен бастап қоса алғанда 2020 жылғы 31 қыркүйекке дейінгі аралықта қолданылады.".

      2. Оларға қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге рұқсат беру тәртібі белгіленген тауарлар тізбесіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2018 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешіміне № 2 қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) 2.12-бөлімде:

      1-тізімде:

      37 және 112-позициялардағы "2924 29 990 0" ЕАЭО СЭҚ ТН коды "2924 29 990 9" ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен ауыстырылсын;

      227, 281 және 321-позициялардағы "2924 29 990 0" ЕАЭО СЭҚ ТН коды "2924 29 990 9" ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен ауыстырылсын;

      258, 276, 287, 304, 306, 327, 341, 356 және 357 позициялардағы "2921 49 000 0" ЕАЭО СЭҚ ТН коды "2921 49 000 9" ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен ауыстырылсын;

      ІІІ тізімде:

      20-позициядағы "2909 30 900 0" ЕАЭО СЭҚ ТН коды "2909 30 900 9" ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен ауыстырылсын;

      21-позициядағы "2921 49 000 0" ЕАЭО СЭҚ ТН коды "2921 49 000 9" ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен ауыстырылсын;

      б) 2.13-бөлімде:

      13-позициядағы "2924 19 000 0-ден" деген сөздер "2924 19 000 0-ден" деген сөздермен ауыстырылсын;

      14-позициядағы "2930 90 950 0-ден" деген сөздер "2930 19 000 9-ден" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. Қырғыз Республикасы өтпелі кезең ішінде Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 30 маусымдағы № 68 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленген баждар ставкаларынан айрықша кедендік әкелу баждарының ставкаларын қолданатын тауарлар мен ставкалардың тізбесіне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) 3824 99 930 9 ЕАЭО СЭҚ ТН коды бар позиция мынадай мазмұндағы позициялармен ауыстырылсын:

      "3824 99 930 2 өсімдектерді қорғайтын 0 0 0 0****0**** БКТ химиялық заттар өндірісіне ставкасы арналған манкоцеб5) 3824 99 930 8 басқалар 0 0 0 0 0 БКТ ставкасы";

      б) мынадай мазмұндағы "****" белгісі бар сілтемемен толықтырылсын:

      "****Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 30 маусымдағы № 68 шешімі күшіне енген күннен бастап Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу бажының ставкасы қолданылады."

      4. Осы Шешім, оның 2-тармағын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Осы Шешімнің 2-тармағы Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне, сондай-ақ Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің және Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің кейбір шешімдеріне органикалық химиялық қосылыстардың жекелеген түрлеріне қатысты өзгерістер енгізу туралы шешімі күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 16 қазандағы
№ 163 шешіміне
№1 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан алып тасталатын КІШІ ҚОСАЛҚЫ ПОЗИЦИЯ

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қосым. бірлік өлшемі

3824 99 930

- - - - - - - - - - өзгелер

-

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 16 қазандағы
№ 163 шешіміне
№ 2 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілетін КІШІ ҚОСАЛҚЫ ПОЗИЦИЯ

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қосым. бірлік өлшемі


- - - - - - - - - - өзгелер:*


3824 99 930 2

- - -- - - - - - - - өсімдіктерді қорғайтын химиялық заттар өндірісіне арналған манкоцеб5

-

3824 99 930 8

- - - - - - - - өзгелер

-

      *3824 99 930 1 ЕАЭО СЭҚ ТН кіші қосалқы позициядан кейін коды жоқ кіші қосалқы позиция

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2018 жылғы 16 қазандағы
№ 163 шешіміне
№ 3 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының СТАВКАЛАРЫ

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Кедендік әкелу бажының ставкасы (кедендік құнына пайызбен не еуромен не АҚШ долларымен

3824 99 930 2

- - - - - - - - - өсімдіктерді қорғайтын химиялық заттар өндірісіне арналған манкоцеб5)

5 29С

3824 99 930 8

- - - - - - - - - өзгелер

5


О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов органических химических соединений

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 года № 163.

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      2. Внести в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30), следующие изменения:

      а) в разделе 2.12:

      в списке I:

      в позициях 37 и 112 код "2924 29 990 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменить кодом "2924 29 990 9" ТН ВЭД ЕАЭС;

      в позициях 227, 281 и 321 код "2930 90 950 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменить кодом "2930 90 950 9" ТН ВЭД ЕАЭС;

      в позициях 258, 276, 287, 304, 306, 327, 341, 356 и 357 код "2921 49 000 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменить кодом "2921 49 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС;

      в списке III:

      в позиции 20 код "2909 30 900 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменить кодом "2909 30 900 9" ТН ВЭД ЕАЭС;

      в позиции 21 код "2921 49 000 0" ТН ВЭД ЕАЭС заменить кодом "2921 49 000 9" ТН ВЭД ЕАЭС;

      б) в разделе 2.13:

      в позиции 13 слова "из 2924 19 000 0" заменить словами "из 2924 19 000 9";

      в позиции 14 слова "из 2930 90 950 0" заменить словами "из 2930 90 950 9".

      3. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 № 70 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, за исключением пункта 2.

      Пункт 2 настоящего Решения вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета и Совета Евразийской экономической комиссии в отношении отдельных видов органических химических соединений.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 16 октября 2018 г. № 163

      Сноска. Приложение 1 утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 16 октября 2018 г. № 163

      Сноска. Приложение 2 утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 16 октября 2018 г. № 163

      Сноска. Приложение 3 утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).