Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің әскери қызметшілері мен Өртке қарсы мемлекеттік қызметтің белгіленген тәртіппен тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақыға құқығы бар арнаулы атақ берілген қызметкерлері лауазымдарының тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 14 қаңтар N 43. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.04. N 302 қаулысымен

      "Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы" 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңы мен "1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 1998 жылғы 16 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің әскери қызметшілері мен Өртке қарсы мемлекеттік қызметтің белгіленген тәртіппен тұрғын үйді ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақыға құқығы бар арнаулы атақ берілген қызметкерлері лауазымдарының тізбесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы 1999 жылдың 1 сәуірінен бастап қолдануға енгізіледі.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы        
Yкiметiнiң 2000 жылғы         
11 қаңтардағы N 43          
қаулысымен               
бекiтiлген               

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң әскери қызметшiлерi мен Өртке қарсы мемлекеттiк қызметтiң белгiленген тәртiппен тұрғын үйдi ұстауға және коммуналдық қызмет көрсетулерге ақшалай өтемақыға құқығы бар арнаулы атақ берiлген қызметкерлерi лауазымдарының
Тізбесі      

I Бөлім. 

      ЕСКЕРТУ. I Бөлім - күшін жойды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002.05.29.  N 593  қаулысымен.       

II Бөлім. Өртке қарсы мемлекеттiк қызметтiң белгіленген
тәртiппен арнаулы атақ берiлген қызметкерлерi 

       1. Департаменттердiң, бас басқармалардың, басқармалардың, дербес бөлiмдердiң, мамандандырылған отрядтардың, отрядтардың, бөлiмдердiң, секторлардың, бөлiмшелердің, мамандандырылған өрт сөндiру бөлiмдерінің, өрт сөндiру бөлiмдерiнiң, лабораториялардың, күштердi басқару орталықтарының, автоматтандырылған байланыс жүйелерiнiң, сүңгуiр қызметтердiң, өрт сөндiру байланыстары орталық пункттерiнiң, сынақ полигонының, қарауылдардың, жеке постылардың (кадрлықты, қаржылықты, медициналықты және шаруашылықты қоспағанда) бастықтары 
      2. Департамент, бас басқармалар, басқармалар, дербес бөлімдер, мамандандырылған отрядтар, отрядтар, бөлiмдер, секторлар, бөлiмшелер, мамандандырылған өрт сөндiру бөлiмдерi, өрт сөндiру бөлімдерi, лабораториялар, күштердi басқару орталықтары (кадрлықты, қаржылықты, медициналықты және шаруашылықты қоспағанда) бастықтарының орынбасарлары 
      3. Ерекше тапсырмалар бойынша аға инспекторлар, аға инженерлер, аға анықтаушылар, ерекше маңызды iстер жөнiндегi аға анықтаушылар, аға ғылыми қызметкерлер, аға инспекторлар, аға сарапшылар, аға диспетчерлер, өрт сөндiру жетекшiсiнiң аға көмекшiлерi (кадрлықты, қаржылықты, медициналықты және шаруашылықты қоспағанда) 
      4. Бас инспекторлар, бас мамандар (кадрлықты, қаржылықты, медициналықты және шаруашылықты қоспағанда); экипаждардың командирлерi, оң жақтағы ұшқыштар, штурмандар, борт-техниктер, өрт сөндiру жетекшiсiнiң орынбасарлары, өрт сөндiру жетекшiлерiнiң көмекшiлерi, сүңгуiр мамандар, отрядтар бастығының көмекшiлерi (жедел кезекшiлер), инженерлер, инспекторлар, анықтаушылар 
      5. Химиялық және радиациялық барлаудың, газ-түтiннен қорғау қызметтерінің, құтқарушылардың, өрт сөндiру машиналарын жүргiзу жөнiндегi жүргiзушiлердiң, сүңгуiрлердiң аға инструкторлары 
      6. Газ-түтiннен қорғау қызметiнiң, байланыстың, байланыс пен арнаулы жабдықтардың аға шеберлерi 
      7. Аға механиктер, аға жүргiзушiлер, аға шеберлер, аға респираторшылар, аға техниктер, аға радиотелеграфшылар, аға өрт сөндiрушiлер, аға прожекторшылар (кадрлықты, қаржылықты, медициналықты және шаруашылықты қоспағанда) 
      8. Радиостанциялардың бастықтары, бөлiмшелердiң командирлерi, құтқарушы-шеберлер, сүңгуiрлер, жүргiзушiлер, диспетчерлер, газ-түтіннен қорғау қызметтерінің шеберлері, кіші инспекторлар, мотористер, радиотелеграфшылар, радиотелефоншылар, өрт сөндірушілер, өрт сөндіруші-құтқарушылар, прожекторшылар.     

Об утверждении Перечня должностей военнослужащих Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и сотрудников Государственной противопожарной службы, которым в установленном порядке присвоено специальное звание, имеющих право на денежную компенсацию на содержание жилища и коммунальные услуги

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 43. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 4 апреля 2005 г. N 302 (P050302)

      Во исполнение Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 года Z934000_  "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей" и Закона Республики Казахстан от 16 декабря 1998 года Z980318_  "О республиканском бюджете на 1999 год" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей военнослужащих Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и сотрудников Государственной противопожарной службы, которым в установленном порядке присвоено специальное звание, имеющих право на денежную компенсацию на содержание жилища и коммунальные услуги.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 1999 года.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                              Утвержден
                                      постановлением Правительства 
                                          Республики Казахстан
                                       от 11 января 2000 года N 43

                               Перечень
         должностей военнослужащих Агентства Республики Казахстан
         по чрезвычайным ситуациям и сотрудников Государственной
         противопожарной службы, которым в установленном порядке
         присвоено специальное звание, имеющих право на денежную
         компенсацию на содержание жилища и коммунальные услуги

            Раздел I. Военнослужащие Агентства Республики
                      Казахстан по чрезвычайным ситуациям <*>
      Сноска. Утратил силу - постановлением Правительства РК от 29 мая 2002 г. N 593 P020593_  .

            Раздел II. Сотрудники Государственной противопожарной
            службы, которым в установленном порядке присвоено
                          специальное звание

      1. Начальники: департаментов, главных управлений, управлений, самостоятельных отделов, специализированных отрядов, отрядов, отделов, секторов, отделений, специализированных пожарных частей, пожарных частей, лабораторий, центров управления силами, центров автоматизированных систем связи, водолазных служб, центральных пунктов пожарной связи, испытательного полигона, караулов, отдельных постов (за исключением кадровых, финансовых, медицинских и хозяйственных)
      2. Заместители начальников: департамента, главных управлений, управлений, самостоятельных отделов, специализированных отрядов, отрядов, отделов секторов, отделений, специализированных пожарных частей, пожарных частей, лабораторий, центра управления силами (за исключением кадровых, финансовых, медицинских и хозяйственных)
      3. Старшие: инспектора по особым поручениям, инженера, дознаватели, дознаватели по особо важным делам, научные сотрудники, инспектора, эксперты, диспетчера, помощники руководителя пожаротушения (за исключением кадровых, финансовых, медицинских и хозяйственных)
      4. Главные инспектора, главные специалисты (за исключением кадровых, финансовых, медицинских и хозяйственных); командиры экипажей, правые летчики, штурманы, борт-техники, заместители руководителей пожаротушения, помощники руководителей пожаротушения, специалисты-водолазы, помощники начальников отрядов (оперативные дежурные), инженера, инспектора, дознаватели
      5. Старшие инструктора: химической и радиационной разведки, газодымозащитных служб, спасателей, по вождению пожарных машин - водители, водолазы
      6. Старшие мастера: газодымозащитных служб, связи, связи и специального оборудования
      7. Старшие: механики, водители, мастера, респираторщики, техники (за исключением кадровых, финансовых, медицинских и хозяйственных); радиотелеграфисты, пожарные, прожектористы
      8. Начальники радиостанций, командиры отделений, мастера-спасатели, водолазы, водители, диспетчера, мастера газодымозащитных служб, младшие инспектора, мотористы, радиотелеграфисты, радиотелефонисты, пожарные, пожарные-спасатели, прожектористы