Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 3 сәуір N 489. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылау жүйесiн жетiлдiру

      туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 14 желтоқсандағы

      N 1917

      P991917_

       қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж.,

      N 54, 541-құжат) мынадай өзгерiстер енгізiлсiн:

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының экспорттық

      бақылау мәселелерi жөнiндегi Мемлекеттiк комиссиясының экспорттық бақылау

      жүйесiн жетiлдiру жөнiндегі кiшi комиссиясы құрамына мыналар енгiзiлсiн:

       Бозымбаев Қазақстан Республикасының Энергетика,

       Қанат Алдабергенұлы индустрия және сауда вице-министрi,

       төраға болып

       Әбсаметов Қазақстан Республикасының Бiлiм және

       Мәлiс Құдысұлы ғылым министрлігінiң Департамент

       директоры


       Ержанов Қазақстан Республикасының Энергетика,

       Бақыт Ахметұлы индустрия және сауда министрлiгінiң

       Департамент директоры, Мемлекеттік

       комиссияның хатшысы, экспорттық

       бақылау жүйесiн жетiлдiру жөнiндегі кiшi

       комиссияның хатшысы болып;

      аталған құрамнан мыналар шығарылсын: Әбiтаев Есберген Әбiтайұлы,

      Тұяқов Жеңiс Шылбынұлы;

      "Төлебаев Алмас Қажыкенұлы - Қазақстан Республикасының

       Бiлiм және ғылым министрлігінiң

       Департамент директоры" деген

      жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлебай Алмас Қажыкенұлы - Қазақстан Республикасының

      Энергетика, индустрия және

      сауда министрлігінің

      Департамент директоры"

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

      Оқығандар:

      Қобдалиева Н.М.

      Орынбекова Д.К.

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года N 1917

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2000 года N 489. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от

      14 декабря 1999 года N 1917

      P991917_

       "О совершенствовании системы

      экспортного контроля в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан,

      1999 г., N 54, ст. 541) следующие изменения:

      ввести в состав подкомиссии по совершенствованию системы экспортного

      контроля Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам

      экспортного контроля, утвержденный указанным постановлением:

      Бозумбаева - вице-Министра энергетики, индустрии

      Каната Алдабергеновича и торговли Республики Казахстан,

       председателем


      Абсаметова - директора департамента Министерства

      Малиса Кудысовича образования и науки Республики Казахстан


      Ержанова - директора департамента Министерства

      Бакита Ахметовича энергетики, индустрии и торговли

       Республики Казахстан, секретарем

       Государственной комиссии, секретарем

       подкомиссии по совершенствованию системы

       экспортного контроля;


      вывести из указанного состава Абитаева Есбергена Абитаевича, Туякова

      Жениса Шылбыновича;

      строки:

      "Тулебаев - директор Департамента Министерства

      Алмаз Кажкенович образования и науки Республики Казахстан"


       изложить в следующей редакции:


      "Тулебаев Алмаз Кажкенович - директор департамента Министерства

       энергетики, индустрии и торговли

       Республики Казахстан".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр

       Республики Казахстан

      (Специалисты: Умбетова А.М.,

      Склярова И.В.)