Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілеріне 2001 жылғы көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге көмек көрсету жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 25 наурыз N 375

      Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерін 2001 жылғы көктемгі егіске арналған тұқымдық материалмен қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Батыс Қазақстан облысының әкімшілігіне заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) 2001 жылға арналған облыстық бюджетті нақтылау кезінде оның шығыс бөлігінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілері 2001 жылғы көктемгі егіске арналған тұқымдық материал сатып алуына субсидия бөлу жөніндегі бюджеттік бағдарламаны көздеу;
      2) "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік қоғамына тұқымдық несие алуға мұқтаж ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің тізбесін (бұдан әрі - Тізбе) беру ұсынылсын.
      2. "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" жабық акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігімен келісім бойынша Батыс Қазақстан облысы облыстық бюджетінің шығыс бөлігінде жоғарыда аталған бюджеттік бағдарламаны көрсету кезінде оларда мынадай міндетті шарттарды:
      1) қайтарылуының нақты мерзімі мен сыйақы көлемін белгілеп, тұқымдық несиенің мақсатты пайдаланылуын және оның ағымдағы жылдың егінінен қайтарылуын;
      2) ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің тұқымдық несиені қайтару үшін өз қаражаты жетпеген жағдайда заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулының 1-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген субсидияларды алуға міндеттелуін көздеп, белгіленген тәртіппен тиісті шарттар жасасып, тұқымдық несие түрінде Тізбеде көрсетілген ауыл шаруашылығы тауарларын

 

өндірушілерге тұқымдық астықтың мемлекеттік ресурстарын 2001 жылғы егістік

науқанының мұқтаждарына Батыс Қазақстан облысының астық қабылдау

кәсіпорындарында сақталған 21000 (жиырма бір мың) тонна тұқымдық астық

бөлсін.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Икебаева А.Ж.


О мерах по оказанию помощи в проведении весенне- полевых работ 2001 года сельскохозяйственным товаропроизводителям Западно-Казахстанской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2001 года N 375

      В целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Западно-Казахстанской области семенным материалом на весенний сев 2001 года Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Рекомендовать акимату Западно-Казахстанской области в установленном законодательством порядке:
      1) предусмотреть при уточнении областного бюджета на 2001 год в его расходной части бюджетную программу по субсидированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями семенного зерна для весеннего сева 2001 года;
      2) предоставить закрытому акционерному обществу "Продовольственная контрактная корпорация" перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, нуждающихся в получении семенной ссуды (далее - Перечень).
      2. Закрытому акционерному обществу "Продовольственная контрактная корпорация" по согласованию с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, в случае отражения в расходной части областного бюджета Западно-Казахстанской области вышеназванной бюджетной программы, выделить из государственных ресурсов семенного зерна сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в Перечне, на нужды посевной кампании 2001 года 21000 (двадцать одна тысяча) тонн семенного зерна, находящегося на хранении в хлебоприемных предприятиях Западно-Казахстанской области, в виде семенной ссуды, с заключением в установленном порядке соответствующих договоров, предусмотрев в них следующие обязательные условия:
      1) целевое использование семенной ссуды и ее возвратность из урожая текущего года с определением конкретных сроков возврата и объемов вознаграждения;
      2) обязанность сельскохозяйственных товаропроизводителей в случае

 

недостаточности собственных средств для возврата семенных ссуд получить в

установленном законодательством порядке субсидии, указанные в подпункте 1)

пункта 1 настоящего постановления.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                (Специалисты: Цай Л.Г.,

              Мартина Н.А.)