Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне Қазақстан Республикасында көліктегі қызметті лицензиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 21 тамыз N 1095. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.28. N 544 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Көліктегі лицензиялау мәселелері жөніндегі қолданылып жүрген нормативтік құқықтық кесімдерді "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
     1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2001 жылғы 21 тамыздағы   
N 1095 қаулысымен     
бекiтiлген         

Қазақстан Республикасы Үкіметiнің кейбір шешiмдерiне
енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. <*>
       Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N  168  қаулысымен.
      2. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894   қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат): 
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Лицензиялауға жататын қызметтiң түрлерiне лицензиялар беруге өкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органдардың (лицензиарлардың) тiзбесiнде:
     1) реттiк нөмiрi 3-жолда 3-бағандағы:
     "темiржол", "темiржол жылжымалы составын, қауiптi жүктердi тасымалдау үшiн қолданылатын арнайы контейнерлердi жасау және жөндеу" деген сөздер алынып тасталсын;
     "әуе" деген сөзден кейiн "және темiр жол" деген сөздермен толықтырылсын;
     2) мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 40-жолмен толықтырылсын:
     "40. Қазақстан             жолаушыларды, жүктерді темір жол
     Республикасының Көлiк      көлігімен тасымалдау, темір жол
     және коммуникациялар       жылжымалы составын, қауіпті жүктерді
     министрлiгi                тасымалдау үшiн қолданылатын арнайы
                                контейнерлердi жасау және жөндеу".
      3. <*>
       Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.01.19.  N 29  қаулысымен. 
      4. "Қазақстан Республикасындағы теңiз және өзен көлігiнде жолаушылар мен жүк тасымалын лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 27 мамырдағы N 885  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 23, 203-құжат): 
      1) атауындағы және мәтiнiндегi "жүк" деген сөзден кейiн ", қауiптi жүктер" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) көрсетiлген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында теңiз және өзен көлiгiндегi жолаушылар мен жүк тасымалын лицензиялаудың тәртiбi мен шарттары туралы Ережеде:
      атауындағы "жүк" деген сөзден кейiн "қауiптi жүктер" деген сөздермен толықтырылсын;
      мәтiнiндегi "жүктердi" деген сөзден кейін ", қауiптi жүктердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтағы "немесе патент (бұдан әрi - лицензия)" деген сөздер алынып тасталсын;
      8-тармақта:
      мынадай мазмұндағы үшiнші абзацпен толықтырылсын:
      "қауiптi жүктердi тасымалдауға арналған - ҚЖ";
      алтыншы және жетiншi абзацтар алынып тасталсын;
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "17. Лицензиялық алымның мөлшері мен оны төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен белгіленеді.
      Қызметтің тиiстi түрiмен айналысудың барлық кезеңіне лицензиялар беру лицензия беру сәтінде бір жолғы лицензиялық алым төлеумен жүзеге асырылады.";
      18-тармақ "айлық мерзiмнен кешiктiрілмей" деген сөздерден кейін ", шағын кәсіпкерлік субъектілері үшiн - он күн мерзімнен кешіктірілмей" деген сөздермен толықтырылсын; 
      24-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Егер заң кесiмдерiнде өзгеше көзделмесе, мынадай:"; 
      төртінші абзацтағы "лицензиар лицензияны қайтып алуы мүмкін" деген сөздер "лицензия сот тәртібімен қайтарылып алынуы мүмкін" деген сөздермен толықтырылсын; 
      27-тармақтың екінші, үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Лицензияны жоғалтқан кезде лицензиат көшірмесін алуға құқылы. Лицензиар лицензиаттың жазбаша өтініші бойынша он күннің ішінде лицензияның көшірмесін беруді жүргізеді. Бұл ретте лицензиат лицензиялық алым төлейді. 
      Лицензиясы бар жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, ол көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, бір ай мерзімде осы туралы лицензиарға жазбаша түрде хабарлауға міндетті. 
      Заңды тұлғаның атауы, орналасқан жерi (егер ол лицензияда көрсетілсе) өзгерген жағдайда, ол көрсетiлген мәліметтердi растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, бiр айдың ішінде лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтініш беруге міндетті. 
      Лицензиар лицензиат тиiстi жазбаша өтiнiш берген күннен бастап 10 күннiң ішінде лицензияны қайта ресiмдейдi. 
      Лицензияны қайта ресiмдеу және көрсетілген құжатты беру кезiнде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде алым төленеді."; 
      30-тармақта: 
      төртiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
      "мемлекеттiк кеме тiзілімін жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның қорытындысы болуы"; 
      36-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Мемлекеттiк органдар (лицензиарлар) мен олардың лауазымды тұлғалары лицензиялау туралы заңнаманы бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заң кесiмдерінде белгіленген жауапкершiлiкте болады". 
      5. "Қазақстан Республикасында темір жол көлігімен жолаушыларды және жүктерді тасымалдауды лицензиялау туралы тәртіпті бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 714  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1998 ж., N 24, 212-құжат): 
      1) атауындағы және мәтініндегі "жүктердi" деген сөзден кейін ", қауiптi жүктердi" деген сөздермен толықтырылсын; 
      2) кiрiспедегi "Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200 Заң күшi бар Жарлығына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2200 Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3) көрсетiлген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында темiр жол көлiгiмен жолаушыларды және жүктердi тасымалдауды лицензиялау туралы тәртiпте: 
      атауындағы және мәтініндегі "жүктердi" деген сөзден кейін ", қауiптi жүктердi" деген сөздермен толықтырылсын; 
      10-тармақтың екінші абзацындағы "екi және одан артық өз бетімен жүретін көлік құралдарына" деген сөздер "әрбір өз бетімен жүретін көлік құралына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      11-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Лицензиялық алымның мөлшері мен оны төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен анықталады"; 
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "12. Лицензияны жоғалтқан кезде лицензиат көшірмесін алуға құқылы. Лицензиар лицензиаттың жазбаша өтініші бойынша он күннің ішінде лицензияның көшірмесін беруді жүргізеді. Бұл ретте лицензиат лицензиялық алым төлейді. 
      Лицензиясы бар жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, ол көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, бір ай мерзімде осы туралы лицензиарға жазбаша хабарлауға міндетті. 
      Заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері (егер ол лицензияда көрсетілсе) өзгерген жағдайда, ол көрсетiлген мәлiметтердi растайтын тиiстi құжаттарды қоса бере отырып, бiр айдың ішінде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті. 
      Лицензиар лицензиат тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап 10 күннің ішінде лицензияны қайта ресімдейді. Бұл ретте лицензиат лицензиялық алым төлейді. 
      Лицензияны қайта ресімдеу және көрсетiлген құжатты беру кезiнде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртiппен және мөлшерде алым төленедi. 
      Заңды тұлғаны қайта тiркеген кезде лицензия қолданылу мерзімі аяқталғанға дейiн күшiн сақтайды."; 
      18-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Лицензиар және оның лауазымды тұлғалары лицензиялау туралы заңнаманы бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заң кесімдерімен белгіленген жауапкершілікте болады."; 
      19-тармақта: 
      екінші абзацтағы "Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі" деген сөздер "лицензиар" деген сөзбен ауыстырылсын. 
      6. <*>
      7. <*>
       ЕСКЕРТУ. 6,7-тармақтар күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2004.11.24. N  1232  қаулысымен.  

 

      

      

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросам лицензирования деятельности на транспорте в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2001 года N 1095. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 544 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

       Cноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2001 года N 1095 утратило силу  постановлением  Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 544 (вводится в действие с 9 августа 2007 года)

      В целях приведения действующих нормативных правовых актов по вопросам лицензирования на транспорте в соответствие с Законом Республики Казахстан  Z952200_  "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан. 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

      Премьер-Министр
  Республики Казахстан

 

                                             Утверждены
                                     постановлением Правительства   
                                         Республики Казахстан
                                    от 21 августа 2001 года N 1095

                Изменения и дополнения, которые вносятся 
    в некоторые решения Правительства Республики Казахстан  

      1.  (Утратил силу - от 15 марта 2006 года N  168 );
      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894  P951894_  "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. N 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995 г.. N 41, ст. 515): 
      в Перечне государственных органов (лицензиаров), уполномоченных выдавать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, утвержденном указанным постановлением:
      1) в строке, порядковый номер 3, в графе 3:
      слова "железнодорожным", "изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава, специальных контейнеров, применяемых для перевозок опасных грузов" исключить;
      после слов "кроме воздушного" дополнить словами "и железнодорожного";
      2) дополнить строкой, порядковый номер 40, следующего содержания: 

     "40.  Министерство транспорта        перевозка пассажиров, грузов
           и коммуникаций                 железнодорожным
           Республики Казахстан           транспортом, изготовление и
                                          ремонт железнодорожного 
                                          подвижного состава, 
                                          специальных контейнеров, 
                                          применяемых для перевозок 
                                          опасных грузов". 

 
      3.  (Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 19 января 2005 г.  N 29  )  
      4. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1997 года N 885  P970885_  "Об утверждении Положения о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов на морском и речном транспорте в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 23, ст. 203):
      1) в заголовке и тексте после слова "грузов" дополнить словами ",опасных грузов";
      2) в Положении о порядке и условиях лицензирования перевозок пассажиров и грузов на морском и речном транспорте в Республике Казахстан, 
утвержденном указанным постановлением:
      в заголовке и тексте после слова "грузов" дополнить словами ", опасных грузов";
      в пункте 3 слова "или патент (далее - лицензия)" исключить; 
      в пункте 8:
      дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
      "на перевозку опасных грузов - ОГ"; 
      абзацы шестой и седьмой исключить; 
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      "17. Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан. 
      Выдача лицензий на весь период занятия соответствующим видом деятельности осуществляется с разовой уплатой лицензионного сбора на момент выдачи лицензии."; 
      пункт 18 после слов "месячного срока" дополнить словами ", а для субъектов малого предпринимательства - не позднее десятидневного срока"; 
      абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции: 
      "Лицензия может быть отозвана в судебном порядке, если иное не предусмотрено законодательными актами, в случаях:"; 
      абзацы второй, третий пункта 27 изложить в следующей редакции: 
      "При утере лицензии лицензиат имеет право на получение дубликата. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор. 
      В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, имеющего лицензию, оно обязано сообщить об этом лицензиару письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 
      В случае изменения наименования, местонахождения (если оно указано в лицензии) юридического лица оно обязано в течение месяца подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 
      Лицензиар в течение 10 дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию. 
      При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается сбор в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан."; 
      в пункте 30: 
      абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
      "иметь заключение государственного органа, осуществляющего ведение государственных судовых реестров"; 
      пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания: 
      "Государственные органы (лицензиары) и их должностные лица за нарушение законодательства о лицензировании несут установленную законодательными актами Республики Казахстан ответственность". 
      5. В постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 1998 года N 714  P980714_  "Об утверждении Правил лицензирования перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 24, ст. 212): 
      1) в заголовке и тексте после слова "грузов" дополнить словами ", опасных грузов"; 
      2) в преамбуле слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона" заменить словами "Законом Республики Казахстан"; 
      3) в Правилах лицензирования перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: 
      в заголовке и тексте после слова "грузов" дополнить словами "опасных грузов"; 
      в абзаце втором пункта 10 слова "два и более самоходные транспортные средства" заменить словами "каждое самоходное транспортное средство"; 
      абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: 
      "Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты определяются налоговым законодательством Республики Казахстан"; 
      пункт 12 изложить в следующей редакции: 
      "12. При утере лицензии лицензиат имеет право на получение дубликата. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению лицензиата. При этом лицензиат уплачивает лицензионный сбор. 
      В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, имеющего лицензию, оно обязано сообщить об этом лицензиару письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 
      В случае изменения наименования, местонахождения (если оно указано в лицензии) юридического лица оно обязано в течение месяца подать заявление о переоформлении лицензии с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 
      Лицензиар в течение 10 дней со дня подачи лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию. 
      При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается сбор в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан. 
      При перерегистрации юридического лица лицензия сохраняет силу до истечения срока действия."; 
      пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
      "Лицензиар и его должностные лица за нарушение законодательства о лицензировании несут установленную законодательными актами Республики Казахстан ответственность."; 
      в пункте 19: 
      в абзаце втором слова "Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" заменить словом "лицензиаром". 
      6.  (Пункт 6 утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 г.  N 1232  )  
      7.  (Пункт 7 утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 г.  N 1232  )