Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 28 қараша N 1539. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау жүйесiн жетiлдiру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 P991917_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 54, 541-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлсiн:

      1) 7-тармақтағы "Энергетика, индустрия" деген сөздер "Экономика" деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау мәселелерi жөнiндегi мемлекеттiк комиссиясының құрамы қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      3) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау мәселелерi жөнiндегi мемлекеттiк комиссиясы туралы ережеде:

      1-тармақта "екiұдай мақсаттағы өнiм" деген сөздер "ядролық және арнаулы ядролық емес материалдар, әскери мақсаттағы өнiм, екiұдай қолданылатын тауарлар мен технологиялар, шикiзат, материалдар, жабдықтар, технологиялар, ғылыми-техникалық ақпарат және Қазақстан Республикасының халықаралық, сондай-ақ ұлттық қауiпсiздiгi мен жаппай қырып-жою қаруларын таратпау режимiн нығайту мүддесiнде оларды өндiрумен әрi пайдаланумен байланысты қызмет көрсетулер" деген сөздермен ауыстырылсын;

      

      15-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:

      "Бiрiншi кiшi комиссияның мүшесi болмаған жағдайда келiсу хатына

      (ескертулер жасалған не келісуден дәлелді бас тартылған келісу хаты) оның

      орнындағы адамның қол қоюына рұқсат етіледі".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2001 жылғы 28 қарашадағы
N 1529 қаулысына
қосымша
  "Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
1999 жылғы 14 желтоқсандағы
N 1917 қаулысымен
бекiтiлген

      Қазақстан Республикасының

      Экспорттық бақылау мәселелерi жөнiндегі

      мемлекеттiк комиссиясының

      ҚҰРАМЫ

      Тоқаев - Қазақстан Республикасының

      Қасымжомарт Кемелұлы Премьер-Министрi, Мемлекеттiк

       комиссияның төрағасы


      Сәрсенбаев - Қазақстан Республикасы

      Алтынбек Сәрсенбайұлы Президентiнiң Ұлттық қауiпсiздiк

       мәселелерi жөнiндегі көмекшiсi -

       Қазақстан Республикасы

       Қауiпсiздiк Кеңесiнiң хатшысы,

       Мемлекеттiк комиссия

       төрағасының бiрiншi орынбасары

       (келiсiм бойынша)

      Тілеубердин - Қазақстан Республикасының

      Алтай Абылайұлы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң

       Басшысы, Мемлекеттiк комиссия

       төрағасының орынбасары


      Құлекеев - Қазақстан Республикасының

      Жақсыбек Әбдiрахметұлы Экономика және сауда министрi,

       кiшi комиссиялардың төрағасы


      Нұрсейітов - Қазақстан Республикасының

      Азамат Айтқалиұлы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң

       Сыртқы байланыстар бөлiмi

       меңгерушiсiнiң орынбасары,

       Мемлекеттiк комиссияның

       хатшысы


       Экспорттық бақылауға жататын өнiмдердiң экспорты-импорты

       және транзитi мәселелерi жөнiндегi кiшi комиссия


      Ыдырысов - Қазақстан Республикасының

      Ерлан Әбiлфайзыұлы Сыртқы iстер министрi


      Кәкімжанов - Қазақстан Республикасының

      Зейнолла Халидоллаұлы Мемлекеттiк кiрiс министрi


      Мырзахметов - Қазақстан Республикасының

      Абылай Исабекұлы Көлiк және коммуникациялар

       министрi


      Рогов - Қазақстан Республикасының

      Игорь Иванович Әдiлет министрi


      Тоқпақбаев - Қазақстан Республикасының

      Сәт Бесiмбайұлы Қорғаныс министрi


      Әмрин - Қазақстан Республикасының

      Ғұсман Кәрiмұлы Қауiпсiздiк Кеңесi хатшысының

       орынбасары (келiсiм бойынша)


      Дүтбаев - Қазақстан Республикасының

      Нартай Нұртайұлы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

       төрағасының бiрiншi орынбасары

       (келiсiм бойынша)


      Нефедов - Қазақстан Республикасының

      Петр Петрович Энергетика және минералдық

       ресурстар вице-министрi


      Нүкенов - Қазақстан Республикасының

      Маратқали Ордабайұлы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi

       Кеден комитетiнiң төрағасы


       Экспорттық бақылау жүйесiн жетiлдiру

       жөнiндегi кiшi комиссия


      Донақов - Қазақстан Республикасының

      Талғат Советбекұлы Әдiлет бiрiншi вице-министрi


      Әбусейітов - Қазақстан Республикасының

      Қайрат Қуатұлы Сыртқы iстер вице-министрi


      Қанешев - Қазақстан Республикасының

      Бiржан Бисекенұлы Қауiпсiздiк Кеңесi хатшылығының

       меңгерушiсi (келiсiм бойынша)


      Байғарин - Қазақстан Республикасының

      Бекболат Әбдiғалиұлы Экономика және сауда министрлiгi

       Қорғаныс өнеркәсiбi жөнiндегі

       комитетiнiң төрағасы


      Жантикин - Қазақстан Республикасының

      Тимур Мифтахұлы Энергетика және минералдық

       ресурстар министрлiгi Атом

       энергетикасы жөнiндегі

       комитетiнiң төрағасы


      Қосынов - Қазақстан Республикасының

      Алмас Олжабайұлы Энергетика және минералдық

       ресурстар министрлiгi

       Аэроғарыштық комитетiнiң

       төрағасы


      Могильный - Қазақстан Республикасының Білім

      Валерий Валентинович және ғылым министрлiгi Ғылым

       департаментiнiң директоры


      Мұхаметжан - Қазақстан Республикасының

      Сырым Төлеутайұлы Экономика және сауда министрлiгi

       Экспорттық бақылау және арнайы

       бағдарламалар департаментiнiң

       директоры, кiшi комиссиялардың

       хатшысы".

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года N 1917

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 1539. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года N 1917 P991917_ "О совершенствовании системы экспортного контроля в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 54, ст. 541) следующие изменения и дополнение:

      1) в пункте 7 слова "энергетики, индустрии" заменить словом "экономики";

      2) состав Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению;

      3) в Положении о Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 1 слова "и продукции двойного назначения" заменить словами "ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного применения, сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, связанных с их производством и использованием в интересах как международной, так и национальной безопасности Республики Казахстан, и укрепления режима нераспространения оружия массового поражения.";

      пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "В случае отсутствия члена первой подкомиссии допускается подписание письма-согласования (письма-согласования с замечаниями, либо мотивированного отказа в согласовании) лицом, его замещающим".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр

      Республики Казахстан

  Приложение к
 
 
  постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 ноября 2001 года N 1539
  "Утвержден
 
 
  постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 декабря 1999 года N 1917
 

      Состав

      Государственной комиссии Республики Казахстан по

      

      вопросам экспортного контроля

      Токаев - Премьер-Министр Республики Казахстан,

      Касымжомарт Кемелевич Председатель Государственной комиссии


      Сарсенбаев - помощник Президента Республики Казахстан по

      Алтынбек Сарсенбаевич вопросам национальной безопасности -

       Секретарь Совета Безопасности Республики

       Казахстан, первый заместитель Председателя

       Государственной комиссии (по согласованию)


      Тлеубердин - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра

      Алтай Аблаевич Республики Казахстан, заместитель

       Председателя Государственной комиссии


      Кулекеев - Министр экономики и торговли Республики

      Жаксыбек Абдрахметович Казахстан, Председатель подкомиссий


      Нурсеитов - заместитель заведующего Отделом внешних связей

      Азамат Айткалиевич Канцелярии Премьер-Министра Республики

       Казахстан, секретарь Государственной комиссии


       Подкомиссия по вопросам экспорта-импорта и транзита

       продукции, подлежащей экспортному контролю


      Идрисов - Министр иностранных дел Республики Казахстан

      Ерлан Абильфаизович


      Какимжанов - Министр государственных доходов Республики

      Зейнулла Халидоллович Казахстан


      Мырзахметов - Министр транспорта и коммуникаций Республики

      Аблай Исабекович Казахстан


      Рогов - Министр юстиции Республики Казахстан

      Игорь Иванович


      Токпакбаев - Министр обороны Республики Казахстан

      Сат Бесимбаевич


      Амрин - заместитель Секретаря Совета Безопасности

      Госман Каримович Республики Казахстан (по согласованию)


      Дутбаев - первый заместитель Председателя Комитета

      Нартай Нуртаевич национальной безопасности Республики Казахстан

       (по согласованию)


      Нефедов - вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов

      Петр Петрович Республики Казахстан


      Нукенов - Председатель Таможенного комитета Министерства

      Мараткали Ордабаевич государственных доходов Республики Казахстан       Подкомиссия по совершенствованию

       системы экспортного контроля


      Донаков - первый вице-Министр юстиции Республики

      Талгат Советбекович Казахстан


      Абусеитов - вице-Министр иностранных дел Республики

      Кайрат Хуатович Казахстан


      Канешев - заведующий секретариатом Совета Безопасности

      Биржан Бисекенович Республики Казахстан (по согласованию)


      Байгарин - Председатель Комитета по оборонной

      Бекбулат Абдыгалиевич промышленности Министерства экономики и

       торговли Республики Казахстан


      Жантикин - Председатель Комитета по атомной энергетике

      Тимур Мифтахулы Министерства энергетики и минеральных

       ресурсов Республики Казахстан


      Косунов - Председатель Аэрокосмического комитета

      Алмас Олжабаевич Министерства энергетики и минеральных

       ресурсов Республики Казахстан


      Могильный - директор Департамента науки Министерства

      Валерий Валентинович образования и науки Республики Казахстан


      Мухаметжан - директор Департамента экспортного контроля и

      Сырым Толеутаевич специальных программ Министерства экономики

       и торговли Республики Казахстан, секретарь

       подкомиссий".

      (Специалисты: Склярова И.В.,

      Мартина Н.А.)