Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметінің арасындағы білім, ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы құжаттарды өзара тану туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 7 желтоқсан N 1595.


   Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
   1. 2001 жылғы 5 шілдеде Астана қаласында жасалған Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Түрікменстан Үкіметінің арасындағы білім, 
ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы құжаттарды өзара тану туралы келісім 
бекітілсін.
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
   
  Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Түрiкменстан Үкiметiнiң
    арасындағы бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы
         құжаттарды өзара тану туралы
              КЕЛIСIМ* 
   
     2002 жылғы 11 қаңтардан бастап күшіне енді - ҚР халықаралық 
       шарттары бюллетені, 2002 ж., N 4, 39-құжат 
   
   Бұдан әрi "Тараптар" деп аталатын, Қазақстан Республикасының Yкiметi 
мен Түрiкменстан Yкiметi,


      1993 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасы мен Түрiкменстан арасындағы достық қарым-қатынас пен ынтымақтастық туралы шарттың негiзгi ережелерiн басшылыққа ала отырып,
      бiлiм мен ғылым саласындағы екi жақты ынтымақтастықты одан әрi дамытуға және тереңдетуге ықпал етуге тiлек бiлдiре отырып,
      бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы құжаттарды өзара тану нормаларын орнықтыру мақсатымен,
      төмендегілер туралы келiстi:

                               1-бап

      Осы Келiсiм Тараптардың күндiзгi оқу нысанындағы оқу орындары берген мемлекеттiк үлгiдегi бiлiм туралы құжаттарды, Қазақстан Республикасында және Түрiкменстанда берiлген ғылыми дәрежелер беру мен ғылыми атақтар беру туралы құжаттарды танудың тәртiбiн белгiлейдi.

                               2-бап

      Тараптар мемлекеттерiнiң ұлттық заңнамаларына сәйкес кейiн жоғары деңгейде бiлiм алуды жалғастырған кезде Қазақстан Республикасында берiлген мемлекеттiк үлгiдегі жалпы орта бiлiм туралы құжаттарды және Түрiкменстанда берiлген мемлекеттiк үлгiдегi жалпы орта бiлiм туралы құжаттарды Тараптар өзара таниды.

                              3-бап

      Қазақстан Республикасында кәсiптiк-техникалық оқу орындарын бiтiргенi туралы дипломдарды және Түрiкменстанда орта буын мамандары мен жұмысшы кадрларын даярлау жөнiндегi кәсiптiк оқу орындарын бiтiргенi туралы дипломдар мен куәлiктердi оқуды жалғастырғанда, сондай-ақ берiлген бiлiктiлiкке сәйкес жұмысқа тұрған кезде, егер олардағы мамандық бойынша оқудың ұзақтығы мен мазмұны салыстырмалы болса, Тараптар өзара таниды.

                             4-бап

      Қазақстан Тарабы тиiстi оқу мерзiмiмен Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары берген "бакалавр", "маман" және "магистр" бiлiктiлiгiн беру туралы дипломдарына сәйкес келетiн және оқуды жалғастыруға, сондай-ақ берiлген бiлiктiлiкке сәйкес жұмысқа тұрған кезде құқық беретiн, егер олардағы оқу мерзiмi мен бiлiм беру мазмұны мамандық бойынша салыстырмалы болса, Түрiкменстанда берiлген тиiстi дипломдарды таниды.

                              5-бап

      Түрiкмен Тарабы Түрiкменстан берген дипломдарға сәйкес келетiн және

оқуды жалғастыруға, сондай-ақ берiлген бiлiктiлiкке сәйкес жұмысқа тұрған 
кезде құқық беретiн, егер олардағы оқу мерзiмi мен бiлiм беру мазмұны 
мамандық бойынша салыстырмалы болса, Қазақстан Республикасының жоғары оқу 
орындары берген "бакалавр", "маман" және "магистр" бiлiктiлiгiн беру 
туралы дипломдарды таниды.
   
               6-бап
   
   Жоғарғы бiлiм туралы құжаттарды өз мемлекеттерiнiң ұлттық заңдарына 
сәйкес Тараптар таниды.
   
               7-бап
   


      Қазақстан Республикасының уәкiлеттi мемлекеттiк органы берген ғылым кандидаты және ғылым докторы ғылыми дәрежелерiнiң берiлгендiгi туралы дипломдарды және Түрiкменстанның уәкiлеттi мемлекеттiк органы берген ғылым кандидаты және ғылым докторы ғылыми дәрежелерiнiң берiлгендiгi туралы дипломдарды өздерiнiң мемлекеттерiнiң ұлттық заңнамасына сәйкес Тараптар

өзара таниды.
   
              8-бап
   
   Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттiк органы берген доцент 
және профессор ғылыми атақтарының берiлгендiгi туралы аттестаттарды және 
Түрiкменстанның уәкiлеттi мемлекеттік органы берген доцент және профессор 
ғылыми атақтарының берiлгендiгi туралы аттестаттарды өздерiнiң 
мемлекеттерiнiң ұлттық заңнамаларына сәйкес Тараптар өзара таниды.
   
              9-бап
   
   Осы Келiсiм ережелерiн iске асыру жөнiндегi уәкiлеттi органдар:
   а) Қазақстан Тарабынан - Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым 
министрлiгi;


      б) Түрiкмен Тарабынан - Түрiкменстанның Бiлiм министрлiгi мен Түрiкменстан Президентi жанындағы Ғылым және техника жөнiндегi жоғарғы кеңес болып табылады.
      Жоғарыда аталған уәкiлеттi органдардың атаулары мен қызметтерi өзгерген кезде Тараптар дипломатиялық арналар арқылы дер кезiнде хабардар етiлетiн болады.

                            10-бап

      Осы Келiсiмдi iске асыру үшiн Тараптар бiлiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы мемлекеттiк құжаттардың үлгiлерiн, оларды ресiмдеу мен берудiң ережелерi мен рәсiмдерiн реттейтiн нормативтiк-құқықтық актiлердi, сондай-ақ осы Келiсiм қолданылатын оқу орындарының тiзiмiн

бiр-бiрiне бередi.
       
              11-бап
   
   Тараптар осы Келiсiмдi жүзеге асыру мәселелерi бойынша 
консультациялар алысады, өз мемлекеттерiнiң бiлiм беру жүйелерiндегi 
өзгерiстер, білiм, ғылыми дәрежелер мен атақтар туралы құжаттардың 
атаулары мен оларды беру өлшемдерi туралы бiр-бiрiн хабардар етедi, 
сондай-ақ қажеттi жағдайларда тиiстi ресми түсiнiктемелердi бiр-бiрiне
жiберетiн болады.
   
              12-бап
   
   Осы Келiсiм ережелерiн түсiндiру мен қолдануға қатысты дауларды 
Тараптар консультациялар және келiссөздер арқылы шешедi.
   
              13-бап
   


      Тараптардың өзара келiсуi бойынша осы Келiсiмге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлуi мүмкiн, олар осы Келiсiмнiң ажырамас бөлiктерi болып табылатын жекелеген хаттамалармен ресiмделедi.

                             14-бап

      Осы Келiсiм қол қойылған күнiнен бастап уақытша қолданылады және оның күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi Тараптардың орындағандығы туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап заңды күшiне енедi.

   Осы Келiсiм белгiсiз мерзiмге жасалады және Тараптардың бiрi оның
қолданысын тоқтату ниетi туралы екiншi Тарапқа жазбаша хабарлама жiберген 
күннен бастап он екi ай өткенге дейiн күшiнде болады.
   Астана қаласында 2001 жылғы 5 шiлдеде әрқайсысы қазақ, түрiкмен және 
орыс тiлдерiндегі екi түпнұсқа данада жасалды және де барлық мәтiндердiң 
күшi бірдей.
   Осы Келiсiм ережелерiн түсiндiру мақсаты үшiн орыс тiлiндегi мәтiн 
пайдаланылатын болады.
   
   Қазақстан Республикасының        Түрікменстан
     Үкіметі үшін             Үкіметі үшін
   
   Мамандар:
    Багарова Ж.А.,
    Қасымбеков Б.А. 
   
   
   


Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2001 года № 1595.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях, совершенное в городе Астане 5 июля 2001 года.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                Соглашение
                 между Правительством Республики Казахстан
                      и Правительством Туркменистана
                      о взаимном признании документов
                 об образовании, ученых степенях и званиях 
 
    (Вступило в силу 11 января 2002 г. - Бюллетень международных
            договоров Республики Казахстан, 2002 г., № 4, ст. 39)
 
      Правительство Республики Казахстан и Правительство Туркменистана, далее именуемые "Стороны",
      руководствуясь основными положениями Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Туркменистаном от 19 мая 1993 года,
      желая способствовать дальнейшему развитию и углублению двустороннего сотрудничества в области образования и науки,
      с целью установления норм взаимного признания документов об образовании, ученых степенях и званиях,
      согласились о нижеследующем:
 
                               Статья 1
      Настоящее Соглашение определяет порядок признания документов государственного образца об образовании, выданных учебными заведениями Сторон с очной формой обучения, документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, выданных в Республике Казахстан и в Туркменистане.
 
                               Статья 2
      Документы государственного образца о среднем общем образовании, выданные в Республике Казахстан, и документы государственного образца об общем среднем образовании, выданные в Туркменистане, взаимно признаются Сторонами при продолжении образования на последующем уровне в соответствии с национальным законодательством государств Сторон.
 
                               Статья 3 
      Дипломы об окончании профессионально-технических учебных заведений в Республике Казахстан и дипломы и свидетельства об окончании профессиональных учебных заведений по подготовке специалистов среднего звена и рабочих кадров в Туркменистане взаимно признаются Сторонами при продолжении обучения, а также при поступлении на работу в соответствии с присвоенной квалификацией, если продолжительность и содержание обучения по специальности в них сопоставимы.
 
                               Статья 4
      Казахстанская Сторона признает дипломы, выданные в Туркменистане, соответствующие дипломам, выданным высшими учебными заведениями Республики Казахстан о присвоении квалификации "бакалавр", "специалист" и "магистр" с соответствующим сроком обучения, и дающие право на продолжение обучения, а также при поступлении на работу в соответствии с присвоенной квалификацией, если срок обучения и содержание образования по специальности в них сопоставимы.
 
                               Статья 5 
      Туркменская Сторона признает дипломы, выданные высшими учебными заведениями Республики Казахстан о присвоении квалификации "бакалавр", "специалист" и "магистр", соответствующие дипломам, выданным в Туркменистане, и дающие право на продолжение обучения, а также при поступлении на работу в соответствии с присвоенной квалификацией, если срок обучения и содержание образования по специальности в них сопоставимы.
 
                               Статья 6
      Документы о высшем образовании признаются Сторонами в соответствии с национальными законодательствами их государств.
 
                               Статья 7 
      Дипломы о присуждении ученых степеней кандидата наук и доктора наук, выданные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, и дипломы о присуждении ученых степеней кандидата наук и доктора наук, выданные уполномоченным государственным органом Туркменистана, взаимно признаются Сторонами в соответствии с национальным законодательством их государств.
 
                               Статья 8 
      Аттестаты о присвоении ученых званий доцента и профессора, выданные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан, и аттестаты о присвоении ученых званий доцента и профессора, выданные уполномоченным государственным органом Туркменистана, взаимно признаются Сторонами в соответствии с национальным законодательством их государств.
 
                               Статья 9
      Уполномоченными органами по реализации положений настоящего Соглашения будут являться:
      а) от казахстанской Стороны - Министерство образования и науки Республики Казахстан;
      б) от туркменской Стороны - Министерство образования Туркменистана и Высший совет по науке и технике при Президенте Туркменистана.
      При изменении названий или функций вышеназванных уполномоченных органов Стороны будут своевременно уведомлены по дипломатическим каналам.
 
                               Статья 10 
      Для реализации настоящего Соглашения Стороны предоставят друг другу образцы государственных документов об образовании, ученых степенях и званиях, нормативно-правовые акты, регулирующие правила и процедуры их оформления и выдачи, а также список учебных заведений, на которые распространяется настоящее Соглашение.
 
                               Статья 11 
      Стороны будут консультироваться по вопросам осуществления настоящего Соглашения, информировать друг друга об изменениях в системах образования своих государств, названиях и критериях выдачи документов об образовании, ученых степенях и званиях, а также направлять друг другу, в необходимых случаях, соответствующие официальные разъяснения.
 
                               Статья 12 
      Споры относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения решаются Сторонами путем консультаций и переговоров.
 
                               Статья 13 
      По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
 
                               Статья 14 
      Настоящее Соглашение временно применяется со дня подписания и вступает в законную силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
      Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения двенадцати месяцев с даты, когда одна из Сторон направит письменное уведомление другой Стороне о своем намерении прекратить его действие.
 

 

     Совершено в городе Астане 5 июля 2001 года в двух подлинных экземплярах, каждый на казахском, туркменском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

     Для целей толкования положений настоящего Соглашения, будет использоваться текст на русском языке.

     За Правительство                         За Правительство
   Республики Казахстан                        Туркменистана

(Специалисты: Умбетова А.М.,
              Мартина Н.А.)