Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің Статистикалық жұмыстарының 2002 жылға арналған жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қаңтар N 68 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының Z970098_ Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің Статистикалық жұмыстарының 2002 жылға арналған жоспары бекітілсін. 2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 қаңтардағы N 68 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің Статистикалық жұмыстарының 2002 жылға арналған жоспары --------------------------------------------------------------------------- N ! Статистикалық !Кезеңділігі!Кәсіпорындар. ! Нысандар !Әзірлеу ! р/с! жұмыстардың атауы ! !дың деректерді!(сауалнама)!деңгейі ! ! ! !табыс ету мер.! индексі !(респуб. ! ! ! !зімі (сұхбат. ! !ликалық ! ! ! !тасу) ! !- 01, ! ! ! ! ! !облыстық ! ! ! ! ! !- 02) ! --------------------------------------------------------------------------- 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! --------------------------------------------------------------------------- Ұлттық есеп жүргізу статистикасы 1 Жедел деректер тоқсандық - жиынтық 01 бойынша 2002 жылғы деректер жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) ағымдағы және тұрақты бағалармен 2 Есепті ақпарат тоқсандық - 01 негізінде 2002 жылғы ЖІӨ ағымдағы және тұрақты бағалармен а) өндірістік әдіспен б) түпкі пайдалану әдісімен тоқсандық 3 Жедел деректер бойынша 2001 жылғы ЖІӨ ағымдағы және тұрақты бағалармен а) өндірістік әдіспен жылдық жиынтық 01 б) түпкі пайдалану деректер әдісімен жылдық жиынтық 01 деректер 4 Есепті деректер бойынша 2001 жылғы ЖІӨ ағымдағы және тұрақты бағалармен а) өндірістік әдіспен жылдық - жиынтық 01 деректер б) табыс әдісімен жылдық - жиынтық 01 деректер в) түпкі пайдалану жылдық - жиынтық 01 әдісімен деректер 5 Ішкі экономиканың жылдық - жиынтық 01 2000 жылғы деректер (түпкілікті есеп) және 2001 жылғы (нақтыланған есеп) ұлттық шоттары 6 Қазақстан жылдық - жиынтық 01 Республикасының деректер ұлттық байлығы 7 2001 жылы өнім жылдық - жиынтық 01 (жұмыс, қызмет) деректер өндіру мен пайдаланудың қысқа тәсім бойынша салааралық теңгерімі 8 2000 жылғы жылдық - жиынтық 01 статистикалық жаңа деректер есеп беру бойынша "Ресурстарды пайдалану тәжірибе кестесі" эксперимент кестесі --------------------------------------------------------------------------- таблицаның жалғасы: ------------------------------------------------------------ N !Топтастыру түрлері! Пайдаланушылар ! Ұсыну нысаны р/с ! (жіктегіштер ! үшін ұсыну ! !бойынша, басқа да)! мерзімдері ! ! ! ! ------------------------------------------------------------ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ------------------------------------------------------------ 1 ЭҚЖЖ 10 мамыр экспресс-ақпарат 13 тамыз 12 қараша 2 а) ЭҚЖЖ 2 шілде экспресс-ақпарат 1 қазан 26 желтоқсан б) экономика 9 шілде экспресс-ақпарат секторлары 7 қазан бойынша 27 желтоқсан 3 а) ЭҚЖЖ, ӘАОЖ 12 ақпан экспресс-ақпарат б) экономика 9 сәуір экспресс-ақпарат секторлары бойынша 4 а) ЭҚЖЖ 28 қыркүйек экспресс-ақпарат МНЖ 23 қазан -"- ЭҚЖЖ, ӘАОЖ 21 қараша статбюллетень б) экономика 24 қазан экспресс-ақпарат секторлары бойынша в) экономика 7 қараша экспресс-ақпарат секторлары бойынша 5 ЭҚЖЖ, 20 желтоқсан статбюллетень экономика секторлары бойынша 6 экономика 26 қараша экспресс-ақпарат секторлары бойынша 7 ЭҚЖЖ 20 желтоқсан статбюллетень 8 өнімдер 26 қыркүйек статбюллетень бойынша ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметі статистикасы 1 Кәсіпорындардың айлық 15 күнге ф.1-ПФ 01,02 (ұйымдардың) өндірістік -қаржы қызметінің жедел негізгі көрсеткіштері 2 Өндірістік-қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері: а) кәсіпорындардың 2001 ж. 25 күнге ф.1-ПФ 01,02 (ұйымдардың) 4 тоқсаны тоқсандық 21 күнге жылдық 28 наурыз б) аса ірі өнеркәсіп 2001 ж. - ф.1-ПФ 01,02 кәсіпорындарының* 4 тоқсаны тоқсандық - в) сенімді басқаруға 2001 ж. - ф.1-ПФ 01,02 берілген кәсіпорын. 4 тоқсаны дардың (ұйымдардың)* тоқсандық - жылдық - г) монополист 2001 ж. - ф.1-ПФ 01,02 кәсіпорындардың* 4 тоқсаны тоқсандық - жылдық - 3 Құнды қағаздарды 2001 ж. 21 күнге ф.1-ЦБ 01,02 шығару, орналастыру 4 тоқсаны ф.1-ЦБ және айналымы тоқсандық 21 күнге (гос) жылдық 28 наурыз 4 Залал шеккен жартыжылдық - ф.1-ПФ 01 кәсіпорындардың жылдық - тізбесі 5 Кәсіпорындардың жылдық - ф.1-ПФ, 01,02 (ұйымдардың) ф.2-МП өндірістік-қаржы қызметінің негізгі құралдардың жиынтық есебі 6 Негізгі қызмет көрсеткіштері: а) шағын кәсіпорын. 2001 ж. 25 қаңтар ф.2-МП 01,02 дар** 4 тоқсаны тоқсандық, 25 күнге жылдық 31 наурыз б) шағын бизнес кәсіпорындары** 2001 ж. 25 қаңтар ф.2-МП 01,02 4 тоқсаны жылдық 31 наурыз 7 Өнімді өндіру және жылдық 4 мамыр ф.СНС-сх 01,02 пайдалану туралы 15 мамыр ф.СНС-қызмет есеп 10 маусым ф.СНС-пром 8 Негізгі құралдар мен жылдық 5 сәуір ф.11 01,02 материалдық емес активтердің болуы және қозғалысы 9 Негізгі құралдар мен жылдық - ф.11, 01,02 материалдық емес ф.2-МП активтердің болуының және қозғалысының жиынтық есебі 10 Негізгі қорлардың жылдық - ф.11, 01 теңгерімі ф.2-МП 11 Шағын кәсіпорындар жылдық 31 наурыз ф.2-МП 01,02 бойынша өнім өндіру, (бөлімдер пайдалану және 7, 8) қордалары туралы есеп 12 Кәсіпкерлік қызметте жылдық 5 маусым N 11 нысанға 01,02 пайдаланылатын негізгі қосымша құрал-жабдықтар ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ, 36-күнге статбюллетень МНЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ 2 а) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ, 74-күнге статбюллетень МНЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ 74-күнге 27 мамыр б) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 74-күнге статбюллетеннің КМЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ 74-күнге тарауы в) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ, 77-күнге статбюллетень МНЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ 77-күнге 5 маусым г) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ, 79-күнге статбюллетень МНЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ 79-күнге 10 маусым 3 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 60-күнге статбюллетень ШҰҚНЖ,ЭСЖ 50-күнге 20 сәуір 4 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 9 қыркүйек статбюллетень КҰОЖ,ШҰҚНЖ 24 мамыр 5 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 27 шілде статбюллетень КМЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ 6 а) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 6 наурыз статбюллетень КМЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ, қор түрлері 72-күнге бойынша 5 маусым б) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 18 наурыз КМЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ, 82-күнге қор түрлері 14 маусым бойынша 7 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 1 шілде статбюллетень ШҰҚНЖ,ЭСЖ 10 шілде 5 тамыз 8 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 3 шілде статбюллетень КМЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ, қор түрлері бойынша 9 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 24 шілде статбюллетень КМЖ,ШҰҚНЖ,ЭСЖ қор түрлері бойынша 10 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,ШҰҚНЖ, 7 тамыз статбюллетень ЭСЖ,МНЖ, қор түрлері бойынша 11 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 25 шілде статбюллетень ШҰҚНЖ, ЭСЖ 12 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 30 тамыз статбюллетень КМЖ, ШҰҚНЖ ___________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін **) қызметкерлерінің орташа жылдық саны 50-ден аспайтын және жылдық активтерінің жалпы құны алпыс мың еселік есептеу көрсеткішінен аспайтын кәсіпкерлікпен шұғылданатын заңды тұлғалар ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Ауыл, орман және балық шыруашылығы статистикасы 1 Шаруашылықтардың барлық айлық 2 күні ф.24-сх 01,02 санаттарындағы мал шаруашылығының жағдайы туралы 2 Тракторлардың, ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының нақты жылдық 1 ақпан ф.10-мех 01,02 бары 3 Балық өсіру туралы жылдық 10 ақпан ф.2-р 01,02 (рыбоводство), прил.к ф.2МП 4 Балық және басқа да теңіз өнімдерін аулау жылдық 10 ақпан ф.1-р 01,02 туралы (рыболовство), прил.к ф.2МП 5 Ағаш дайындау туралы жылдық 10 ақпан ф.1-п (лес), 01,02 (жұмыс көлемі және прил.к ф.2МП қызмет) 6 Орман дақылдары мен жылдық 10 ақпан ф.1-ЛХ, прил. 01,02 орман шаруашылығы к ф.2МП жұмыстары туралы 7 Ауыл шаруашылығы жылдық 15 наурыз ф.8-сх(услуги), 01,02 қызметтерін көрсететін прил.к ф.2МП кәсіпорындардың (ұйымдардың) негізгі көрсеткіштері 8 2001 жылғы мал шаруа. шылығының жағдайы бойынша: а) шаруашылықтардың жылдық 1 наурыз ф.24-сх,прил. 01,02 барлық санаттарындағы к ф.2МП, фф. өнімдер өндіру 6,7, үй шаруашылықтары б) өнім өндіру жылдық 1 наурыз мен шаруа қожалықтарын шығындары мен қаржы- зерттеу шаруашылық қызмет деректері 9 2001 жылғы өсімдік шаруашылығы туралы: 1-сх,прил.к ф. 01,02 а) шаруашылықтардың жылдық 1 наурыз 2МП, фф.6,7, барлық санаттарындағы шаруашылықтары өнімдер өндіру мен шаруа қожалықтарын б) өнім өндіру жылдық 1 наурыз зерттеу шығындары мен қаржы- деректері шаруашылық қызмет 10 Ауыл шаруашылығының тоқсандық арнаулы 01,02 тіркелімін жүргізу және бағдарлама жандандыру: а) ауыл шаруашылық - кәсіпорындары б) шаруа қожалықтары - в) халықтың жеке қосалқы - шаруашылығы 11 2002 жылдың астығын егудің қорытындылары жылына 1 рет тұқым ф.4-сх, шаруа. 01,02 туралы: (егіс аяқтал. себу шылықтары мен а) алдын-ала деректер ғаннан кейін) біткен. шаруа қожалықтарын нен зерттеу б) түпкілікті деректер кейін деректері 5 күннен кешік. тірмей 12 Барлық санаттағы жылына 1 рет 2 жиынтық талдама 01,02 жерлерден жиналған ауыл қараша кесте к ф.29-сх, шаруашылығы дақылдары ф.6-р, 7-р, туралы (1 қарашаға): шаруашылықтары мен шаруа қожа. лықтарын зерттеу деректері 13 2001 жылғы ауыл, орман жиынтық талдама және балық шаруашылығы кесте, ауыл жалпы өнімінің есебі шаруашылығы (салыстырмалы және кәсіпорындардың ағымдағы бағалармен): жылдық есебі, а) алдын-ала есеп жылдық - ф.29-сх, ф.24- 01 сх(мес.), қосымша б) түпкілікті есеп ф.2МП-(кварт), жылдық - ф.1-сх,прил. 01 к ф.2МП,ф.24-сх 14 2001 жылы халықтың - жиынтық талдама негізгі тағам кесте, өнімдерін тұтынуы: а) алдын-ала есеп жылдық ведомстволық 01 есептеу МСХ, б) түпкілікті есеп жылдық Госпродкорпорация 01 және басқа да ведомстволар 15 2001 жылғы өсімдік жылдық өндіріс көлемі 01 және мал шаруашылығы туралы деректер, өнімдерінің заттай ауыл шаруашылығы теңгерімдері кәсіпорындарының жылдық есебі Біржолғы зерттеулер 16 Шаруа (фермерлік) жылына 1 рет 15 сауалнама А-001 01,02 қожалықтарының қызметі қаңтар туралы 17 Қалалық жерлердегі жылына 1 рет 15 сауалнама А-002 01,02 құс пен мал иелеріне қаңтар сауал қою** 18 Шаруа (фермерлік) жылына 1 рет 5 маусым сауалнама А-003 01,02 қожалықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдар. ының егістік көлемі* 19 Халықтың жеке қосалқы жылына 1 рет 5 маусым сауалнама А-004 01,02 шаруашылықтарындағы, бақшаларындағы ауыл шаруашылық дақылдар. ының егістік көлемі* 20 Бақ учаскелеріндегі жылына 1 рет 5 маусым сауалнама А-007 01,02 ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік көлемі* 21 Шаруа (фермерлік) жылына 1 рет қыркүйек сауалнама А-005 01,02 қожалықтарындағы ауыл -қазан шаруашылығы өнімдерін жалпы жинау* 22 Халықтың жеке қосалқы жылына 1 рет қыркүйек сауалнама А-006 01,02 шаруашылықтарындағы, -қазан бақшаларындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін жалпы жинау* 23 Бақ учаскесіндегі ауыл жылына 1 рет қыркүйек сауалнама А-007 01,02 шаруашылығы өнімдерін жалпы жинау* ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: ________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!_________________ 1 ӘАОЖ 10 күнге статбюллетень 2 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ,МНЖ, 10 наурыз статбюллетень КМЖ 3 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ,МНЖ, 5 наурыз статбюллетень КМЖ 4 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ,МНЖ, 12 наурыз статбюллетень КМЖ 5 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ,МНЖ, 15 наурыз статбюллетень КМЖ 6 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ,МНЖ, 28 наурыз статбюллетень КМЖ 7 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ,МНЖ, 10 маусым экспресс- КМЖ ақпарат 8 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ, а) МНЖ, 20 сәуір статбюллетень ЭҚЖЖ,КМЖ б) 30 мамыр статбюллетень 9 ӘАОЖ,ШҰҚНЖ, а) МНЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ 29 мамыр статбюллетень б) 10 маусым статбюллетень 10 жеке кесте статбюллетень бойынша а) ӘАОЖ,МНЖ б) ӘАОЖ в) ӘАОЖ 11 ӘАОЖ а) 12 шілде экспресс- ақпарат б) 2 тамыз статбюллетень 12 ӘАОЖ 27 желтоқсан экспресс- ақпарат 13 а) республика 31 қаңтар экспресс- ӘАОЖ ақпарат б) республика 1 шілде статбюллетень ӘАОЖ 14 а) республика 18 ақпан экспресс- ақпарат б) ӘАОЖ 1 тамыз статбюллетень 15 ӘАОЖ 12 тамыз статбюллетень 16 ӘАОЖ 21 мамыр статбюллетень 17 ӘАОЖ 20 сәуір кестедегі материал 18 ӘАОЖ 2 тамыз кестедегі материал 19 ӘАОЖ 2 тамыз кестедегі материал 20 ӘАОЖ 2 тамыз кестедегі материал 21 ӘАОЖ 27 желтоқсан кестедегі материал 22 ӘАОЖ 27 желтоқсан кестедегі материал 23 ӘАОЖ 27 желтоқсан кестедегі материал *) зерттеулердің деректері N 4 және 29 ауыл шаруашылығы нысандары бойынша статбюллетеньдер әзірлеу үшін, сондай-ақ статтіркелімді жандандыру үшін пайдаланылады; **) ауыл шаруашылығы тіркелімдерін жандандыру және мал өнімдерін өндірудегі түпкілікті есептер үшін. ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Өнеркәсіптік өндіріс статистикасы 1 Өнеркәсіп жұмысының айлық 1 күні ф.1-П 01,02 негізгі көрсеткіштері срочная; прил.к ф.2-МП (кв); ф.3-П (кв); расчеты: а) өнеркәсіп жұмысының айлық 1 күні ф.1-П (год); 01 қорытындысы* прил.к ф.2-МП (год); ф.1 пром (год), ф.1-П подсобная (год), прил.к ф 2-МП подс.,един. обсл.кресть. янских (фер. мерских) хозяйств и индивидуаль. ных предпри. нимателей б) кәсіпорындар бойынша айлық 1 күні ф.1-П срочная 01 өнеркәсіп өнімдерінің маңызды түрлерін өндіру* в) Қазақстан Республикасының жөнелтілген өнім көлемі айлық 1 күні ф.1-П срочная 01,02 г) Қазақстан Республикасының тұтыну тауарларын өндіру айлық 1 күні ф.1-П срочная 01,02 д) Қазақстан Республикасы тоқсандық 1 күні ф.1-П срочная 01 кәсіпорындарының жұмысының меншік нысандары бойынша негізгі көрсеткіштері е) қызметтің қайталама тоқсандық 1 күні ф.1-П срочная 01 (негізгі емес) түрлері ж) жедел деректер қаңтар- 1 күні ф.1-П срочная 01,02 бойынша өнеркәсіп желтоқсан өнімдерінің орташа жылдық көтерме бағалары** з) Қазақстан Республика. сындағы әскери- тоқсандық 1 күні ф.1-П срочная 01,02 өнеркәсіптік өнімдер* 2 Қазақстан Республикасы аса ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының мониторингі:* 01 а) өнеркәсіп өндірісінің тоқсандық - ф.1-П срочная, көрсеткіштері бойынша б) қаржылық инвестициялық тоқсандық - ф.1-инвест; қызметтің және еңбектің ф.1-ПФ,ф.1-Т көрсеткіштері бойынша 3 Этил спирті мен алкогольді айлық 10 күні ф.1-алк(пром) 01,02 өнімдерді өндіру мен сату: а) этил спирті мен тоқсандық ф.1-алк(пром) 0,1 алкогольді өнімдерді кәсіпорындар бойынша өндіру мен сату* 4 Өнеркәсіптегі шағын тоқсандық 10 күні прил.к ф.2-МП 01,02 кәсіпорындар жұмысының негізгі көрсеткіштері (адамдар саны 50) 5 Өнеркәсіптік емес тоқсандық 10 күні ф.3-П и расчеты 01,02 кәсіпорындар балансы. по ф.1-П подсоб- сында тұрған өнеркәсіп ная (год) кәсіпорындары жұмыстар. ының негізгі көрсеткіштері 6 Өнеркәсіп жұмысының жылдық 1 наурыз 1-П, сводные 01,02 негізгі көрсеткіштері данные а) өнеркәсіп өнімдерінің жылдық - 1-П,прил. 01 орташа көтерме бағалары** к ф.2-МП 7 Қазақстан Республикасы жылдық 1 наурыз ф.1-ПО 01,02 өнеркәсіп бірлестіктері жұмысының негізгі көрсеткіштері 8 2001 жылғы өнеркәсіптік жылдық 1 наурыз 1-ПРОМ,сводные 01,02 кәсіпорындар жұмысының данные негізгі көрсеткіштері (айға бөлумен) 9 Өнеркәсіптегі шағын жылдық 1 наурыз прил.к ф.2-МП 01 кәсіпорындар жұмысының негізгі көрсеткіштері (адамдар саны 50) 10 Өндіріс қуатының балансы жылдық 31 қаңтар ф. N БМ 01,02 11 Электр энергиясын өндіру, жылдық 5 ақпан ф.24-энергетика 01,02 тарату және тұтыну туралы. Энергетикалық жабдықтардың құрамы 12 Су құбырының (жеке су жылдық 21 қаңтар ф.1-водопровод 01,02 құбыры желісінің) жұмысы туралы 13 Жылу электр станциялары, жылдық 11 ақпан ф.6-ТП 01,02 су электр станциялары және қазандықтар жұмысының техникалық- экономикалық көрсеткіштері: а) отын теңгерімі жылдық ф.6-ТП 14 Желілік (сұйытылған) газ жылдық 31 қаңтар ф.1-ГАЗ 01,02 босататын кәсіпорын. дардың жұмысы туралы 15 Жылу энергиясын босататын жылдық 25 қаңтар ф.1-ТЕП 01,02 кәсіпорындардың жұмысы туралы Біржолғы зерттеулер 16 Дербес энергия көздері жылына шілде сауалнама ЭИ-001 01,02 бар кәсіпорындардың 1 рет (ұйымдардың) жұмысы туралы*** 17 Өнеркәсіп өнімдерін жылына тамыз сауалнама ИП-001 01,02 өндірумен шұғылданатын 1 рет жеке қызмет туралы** ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: ________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!_________________ 1 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ 8-күнге талдау ЭҚТӨЖ материалы б) ЭҚТӨЖ, 11-күнге статбюллетень кәсіпорындар бойынша в) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 11-күнге статбюллетень г) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ 15-күнге статбюллетень д) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 20-күнге статбюллетень КМЖ,МНЖ е) ӘАОЖ,ЭҚЖЖ 30-күнге кестедегі материал ж) ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 25 қаңтар кестедегі материал з) ӘАОЖ, 25-күнге статбюллетень кәсіпорындар тізімі бойынша 2 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, а) ЭҚТӨЖ, 22-күнге статбюллетень кәсіпорындар тізімі бойынша б) 80-күнге статбюллетень 3 ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 20-күнге статбюллетень а) ЭҚТӨЖ 20-күнге статбюллетень кәсіпорындар бойынша 4 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 50-күнге статбюллетень КМЖ,ЭҚТӨЖ,ШҰҚНЖ 5 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 40-күнге кестедегі КМЖ,ЭҚТӨЖ материал 6 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 30 шілде статжинақ КМЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 17 маусым кестедегі материал 7 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 15 шілде кестедегі МНЖ,КМЖ,ЭҚТӨЖ материал 8 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 28 маусым кестедегі МНЖ,КМЖ,ЭҚТӨЖ материал 9 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,МНЖ, 3 маусым статбюллетень КМЖ,ЭҚТӨЖ,ШҰҚНЖ 10 ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 30 мамыр статбюллетень 11 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ 30 шілде статбюллетень 12 ӘАОЖ 15 мамыр статбюллетень 13 ӘАОЖ 14 маусым статбюллетень а) ӘАОЖ 14 маусым статбюллетень 14 ӘАОЖ 15 сәуір статбюллетень 15 ӘАОЖ 28 маусым статбюллетень 16 ӘАОЖ қыркүйек анықтамалық материал 17 ӘАОЖ қазан анықтамалық материал ___________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін; **) физикалық көлемнің индексін есептеу үшін. ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Инвестициялар мен құрылыс өндірісі статистикасы 1 Инвестициялар туралы мәліметтер айлық 2-күнге ф.1-инвест. 01,02 (краткая), 1-ИЖС, тоқсандық 25-күнге ф.1-инвест "-" жылдық 5 сәуір ф.1-инвест "-" а) жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорындар мен ұйымдардың тоқсандық жиынтық ф.1-инвест 01,02 жылдық деректер ф.1-инвест "-" б) экономиканың басым тоқсандық жиынтық ф.1-инвест "-" секторларында өзара шарт жасасқан жылдық ф.1-инвест "- " кәсіпорындар мен ұйымдар в) РК барлық тоқсандық жиынтық ф.1-инвест, "-" кәсіпорындары бойынша деректер раздел ф.2-МП жылдық "-" г) өнеркәсіптің аса тоқсандық жиынтық ф.1-инвест 01,02 ірі кәсіпорындарының деректер мониторингі үшін* 2 Қазақстан Республика. айлық 7-күнге ф.1-ПГИ 01,02 сының инвестициялау бағдарламасына енген объектілерді тұрғызу мен іске қосу туралы мәліметтер 3 Объектілер салу және іске қосу туралы мәліметтер: а) биыл және келесі айлық 2-күнге ф.2-кс(стройка), 01,02 жылдары іске қосылуы 1-ИЖС көзделген* б) шет ел инвестиция. тоқсандық 2-күнге ф.2-кс(стройка) 01,02 лары есебінен қаржыланатын* в) қуат пен объектілер жылдық 1 наурыз ф.2-кс(стройка), 01,02 номенклатурасына 1-ИЖС енгендер 4 Мердігерлік жұмыстарды айлық 4-күнге ф.1-кс 01,02 орындау туралы жылдық 31 наурыз ф.1-кс 01,02 мәліметтер: а) ірі құрылыс ұйым. дары бойынша* тоқсандық жиынтық ф.1-кс 01,02 деректер б) шағын құрылыс тоқсандық 4-күнге прил.к ф.2-МП 01,02 ұйымдары бойынша жылдық 31 наурыз прил.к ф.2-МП 01,02 (адам саны 50) в) РК барлық тоқсандық жиынтық ф.1-КС, 01,02 кәсіпорындары бойынша деректер прил.к ф.2-МП жылдық 01,02 5 Есеп беретін ұйымдар. жылдық 20 қаңтар ф.12 строите- 01,02 дың балансындағы льство құрылыс машиналары және олардың пайдала. нылуы туралы мәліметтер 6 Қоршаған ортаны жылдық 5 ақпан ф.18-кс 01,02 қорғауға инвестиция. ларды игеру және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 7 Негізгі құралдарды іске жылдық 1 наурыз ф.2-кс,ф.1-ИЖС 01,02 қосу және құрылысқа инвестицияларды игеру туралы мәліметтер Біржолғы зерттеулер 8 Құрылысқа арналып жылына ақпан анкета F-002 01,02 жүргізілген мердігер. 2 рет шілде лік тендерлер туралы зерттеу 9 Құрылысқа рұқсат алу жылдына 2003 ж. анкета F-001 01,02 2 рет маусым желтоқсан ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!___________________ 1 ЭҚЖЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ШҰҚНЖ,ӘАОЖ -"- 60-күнге статбюллетень -"- 15 маусым статбюллетень а) ЭҚЖЖ,МНЖ,КМЖ, 65-күнге статбюллетень ӘАОЖ, ШҰҚНЖ -"- 21 маусым статбюллетень б) -"- 65-күнге статбюллетень -"- 18 маусым статбюллетень в) -"- 60-күнге статбюллетень -"- 18 маусым статбюллетеннің тарауы г) ЭҚЖЖ,МНЖ,КМЖ, 80-күнге статбюллетеннің тарауы ШҰҚНЖ,ӘАОЖ 2 объектілер тізбесі 14-күнге статбюллетень бойынша 3 а) қуаттар, 10-күнге статбюллетень құрылыстар және объектілер тізбесі бойынша б) -"- 12-күнге статбюллетень в) -"- 20 мамыр статбюллетень 4 КМЖ,МНЖ,ӘАОЖ, 15-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ -"- 16 мамыр статбюллетень а) МНЖ,КМЖ,ӘАОЖ, 55-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ б) -"- 15-күнге статбюллетеннің тарауы -"- 16 мамыр статбюллетеннің тарауы в) -"- 20-күнге статбюллетеннің тарауы -"- 25 мамыр статбюллетеннің тарауы 5 МНЖ,КМЖ,ШҰҚНЖ, 18 наурыз статбюллетень ЭҚЖЖ,ӘАОЖ 6 МНЖ,КМЖ,ШҰҚНЖ, 1 сәуір статбюллетень ЭҚЖЖ,ӘАОЖ 7 МНЖ,ЭҚЖЖ,ШҰҚНЖ, 24 мамыр статбюллетень КМЖ,ӘАОЖ 8 МНЖ,КМЖ,ШҰҚНЖ, наурыз, статбюллетень ЭҚЖЖ,ӘАОЖ тамыз 9 МНЖ,КМЖ,ШҰҚНЖ, 2003 ж. статбюллетень ЭҚЖЖ,ӘАОЖ шілде, қаңтар ___________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Қызмет көрсету статистикасы 1 Отынның сақтаулы қоры айлық 1 күні ф.4 топливо 01,02 туралы (запасы) 2 Жағар-жанармай айлық 3 күнге ф.5-ГСМ 01,02 материалдарының (наурыз- (запасы) запастары туралы қараша) 3 Қызметтер көрсету тоқсандық - жиынтық 01 секторы кәсіпорындар. деректер ының мониторингі* 4 Қызмет көрсету 2001 ж. - жиынтық 01 құрылымы 4 тоқсаны деректер тоқсандық - жиынтық -"- деректер жылдық - жиынтық -"- деректер 5 Шағын кәсіпорындар тоқсандық - жиынтық 01 бойынша қызмет көрсету деректер құрылымы жылдық - жиынтық -"- деректер 6 Компьютерлік қызметтер, 2001 ж. 10-күнге ф.2-услуги -"- сондай-ақ зерттеулер 4 тоқсаны (компьютеры), мен әзірлемелер 1-МП саласында қызметтер көрсету туралы тоқсандық 10-күнге ф.2-услуги 01,02 (компьютеры) жылдық 30 ф.2-услуги -"- наурызға (компьютеры) дейін а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 10-күнге прил.ф.2-МП -"- бойынша дейін к ф.2-услуги (компьютеры), жылдық 30 прил.ф.2-МП -"- наурызға к ф.2-услуги дейін (компьютеры) 7 Демалыс, мәдени және 2001 ж. 10-күнге ф.2-услуги 01,02 спорт шараларын 4 тоқсаны дейін (культура), ұйымдастыру саласындағы 1-МП қызметтер көрсету туралы тоқсандық 10-күнге ф.2-услуги -"- дейін (культура) жылдық 30 ф.2-услуги -"- наурызға (культура) дейін а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 10-күнге прил.ф.2-МП -"- бойынша дейін к ф.2-услуги (культура) жылдық 30 прил.ф.2-МП -"- наурызға к ф.2-услуги дейін (культура) 8 Жылжымайтын мүлікті 2001 ж. 10-күнге ф.2-услуги 01,02 сатуға, сатып алуға, 4 тоқсаны дейін (недвижимость), жалға беруге және 1-МП машиналар мен жабдықтарды жалдауға байланысты көрсетілген қызметтер туралы тоқсандық 10-күнге ф.2-услуги -"- дейін (недвижимость) жылдық 30 ф.2-услуги -"- наурызға (недвижимость) дейін а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 10-күнге прил.ф.2-МП к -"- бойынша дейін ф.2-услуги (недвижимость) жылдық 30 прил.ф.2-МП к -"- наурызға ф.2-услуги дейін (недвижимость) 9 Коммерциялық басқа да 2001 ж. 10-күнге ф.2-услуги 01,02 қызметтер, канализация, 4 тоқсаны дейін (прочая қалдықтарды жою, коммерция), санитарлық өңдеу мен прил. к ф. оған ұқсас қызметтер, 1-МП басқа да қызметтер саласындағы қызметтер көлемі туралы тоқсандық 10-күнге ф.2-услуги -"- дейін (прочая коммерция) жылдық 30 ф.2-услуги -"- наурызға (прочая дейін коммерция) а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 10-күнге прил.ф.2-МП к -"- бойынша дейін ф.2-услуги (прочая коммерция) жылдық 30 прил.ф.2-МП к -"- наурызға ф.2-услуги дейін (прочая коммерция) 10 Туристік қызметтер 2001 ж. 25-күнге ф.1-ТЭ 01,02 туралы 4 тоқсаны дейін тоқсандық 25-күнге ф.1-ТЭ, 01,02 дейін а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 25-күнге ф.1-ТЭ,прил.к 01,02 бойынша дейін ф.2-МП 11 Канализациялар жұмысы жылдық 10 ақпанға ф.1-водоотвод 01,02 туралы (бөлек дейін канализация желісі) 12 Мемлекеттік басқару жылдық 30 ф.2-услуги 01,02 мекемелері көрсеткен наурызға (управление) қызметтер көлемі дейін 13 Табиғи қорық, жылдық 25-күнге ф.N 1-заповедник 01,02 мемлекеттік ұлттық дейін табиғи парк қызметтері туралы 14 Хайуанаттар паркінің жылдық 10 ф.N 1-зоопарк 01,02 жұмысы туралы қаңтарға дейін 15 Театр қызметі туралы жылдық 10 ф.N 1-театр 01,02 қаңтарға дейін 16 Луна-парк пен демалыс жылдық 10 ф.N 1-парки 01,02 паркінің жұмысы туралы қаңтарға дейін 17 Мұражай қызметтері жылдық 10 ф.N 1-музеи 01,02 туралы қаңтарға дейін 18 Клуб түріндегі мәдениет жылдық 10 ф.N 1-клубы 01,02 мекемелері туралы қаңтарға дейін 19 Кітапханалар қызметі жылдық 10 ф.N 1-библиотеки 01,02 туралы қаңтарға дейін 20 Отын-энергетикалық жылдық 25 ф.1-ТЭБ 01,02 теңгерім наурызға дейін 21 Заңды тұлғалар үшін жылдық 15 анкета 01,02 АМС және ГҚС қаңтарға қызметтерін зерттеу дейін туралы 22 Жеке тұлғалар үшін жылдық 15 анкета 01,02 АМС және ГҚС қаңтарға қызметтерін зерттеу дейін туралы 23 Кәсіпорындардың жылдық 1 қараша анкета 02 қызметі және мәртебесі туралы есеп ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!___________________ 1 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ 2 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 12-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ 3 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 78-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ 4 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ -"- 71-күнге статбюллетень -"- 19 маусым статбюллетень 5 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 71-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ -"- 19 маусым статбюллетеннің тарауы 6 -"- 80-күнге статбюллетень ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 67-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ -"- 14 маусым статбюллетень а) -"- 67-күнге статбюллетеннің тарауы -"- 14 маусым статбюллетеннің тарауы 7 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 80-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 68-күнге статбюллетень ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 14 маусым статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ,ШҰҚНЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 68-күнге статбюллетеннің тарауы ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 14 маусым статбюллетеннің ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ тарауы ШҰҚНЖ 8 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 80-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 69-күнге статбюллетень ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 14 маусым статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ 69-күнге статбюллетеннің тарауы ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 14 маусым статбюллетеннің ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, тарауы ШҰҚНЖ 9 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 80-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ 70-күнге статбюллетень ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 14 маусым статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ 70-күнге статбюллетеннің тарауы ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 14 маусым статбюллетеннің ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, тарауы ШҰҚНЖ 10 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 86-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ, ШҰҚНЖ ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ 86-күнге статбюллетень а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ 86-күнге статбюллетеннің тарауы 11 - 29 наурыз статбюллетень 12 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 31 мамыр статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 13 - 1 сәуір статбюллетень 14 - 4 наурыз статбюллетень 15 - 4 наурыз статбюллетень 16 - 4 наурыз статбюллетень 17 - 4 наурыз статбюллетень 18 - 4 наурыз статбюллетень 19 - 4 наурыз статбюллетень 20 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 20 шілде статбюллетень ЭҚТӨЖ 21 ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 30 мамыр статбюллетень 22 ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 30 мамыр статбюллетень 23 - - - __________________________________________________________________________ *) қызметтік бабында пайдалану үшін ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Сауда статистикасы 1 Бөлшек, көтерме сауда айлық 3-күнге ф.1-торговля, 01,02 тауар айналымының, дейін нарықтарды мейрамханалар қызмет. біржолғы терінің, автомобиль. зерттеу дерді жеке пайдалану нұсқаулықтары заттарын және тұрмыстық тауарларды техникалық күту және жөндеу көлемі а) шағын кәсіпорындар айлық 3-күнге ф.1-торговля -"- бойынша дейін прил. к ф.2-МП 2 Жүк кедені мағлұмдамасы айлық - грузовые 01,02 негізінде сыртқы сауданың таможенные негізгі көрсеткіштері декларации 3 Қазақстан Республикасының айлық - грузовые 01 саудалық әріптестерінің - таможенные негізгі елдері бойынша декларации жекелеген тауарлар экспорты 4 Қазақстан Республикасының айлық - грузовые 01 саудалық әріптестерінің - таможенные негізгі елдері бойынша декларации жекелеген тауарлар импорты 5 Гуманитарлық көмек айлық - грузовые 01,02 туралы есеп таможенные декларации 6 Валюталардың өлшенген айлық - отчет 01 орташа бағамы тоқсандық Нацбанка РК 7 Тауар рыногы айлық - сводные данные 01 тоқсандық 8 Бөлшек сауда тауар 2001 ж. 15-күнге ф.1-розница, 01,02 айналымының көлемі 4 тоқсаны дейін мен құрылымы тоқсандық 15-күнге ф.1-розница, -"- дейін ф.1-П,ф.1-КС, нарықтарды біржолғы зерттеу нұсқаулықтары жылдық 25 ф.1-розница, -"- наурызға нарықтарды дейін біржолғы зерттеу нұсқаулықтары а) шағын кәсіпорындар 2001 ж. 15-күнге ф.1-МП,ф.1- 01,02 бойынша 4 тоқсаны дейін розница тоқсандық 15-күнге ф.1-розница, -"- дейін прил.к ф.2-МП жылдық 25 ф.1-розница, -"- наурызға прил.к ф.2-МП дейін 9 Көтерме сауда тауар 2001 ж. 15-күнге ф.1-опт, ф.1- 01,02 айналымының көлемі 4 тоқсаны дейін посредники мен құрылымы 12-күнге дейін тоқсандық 15-күнге ф.1-опт, -"- дейін ф.1-посредники, 12-күнге ф.1-П, ф.1-КС дейін жылдық 25 ф.1-опт, -"- наурызға ф.1-посредники дейін а) шағын кәсіпорындар 2001 ж. 15-күнге ф.1-МП,ф.1-опт, 01,02 бойынша 4 тоқсаны дейін 12-күнге ф.1-посредники дейін тоқсандық 15-күнге ф.1-опт, -"- дейін ф.1-посредники, 12-күнге прил.к ф.2-МП дейін жылдық 25 ф.1-опт, -"- наурызға ф.1-посредники дейін прил.к ф.2-МП 10 Мейрамханалар 2001 ж. 12-күнге ф.1-рестораны, 01,02 қызметтерінің, 4 тоқсаны дейін ф.1-авто, автомобильдерді, жеке 10-күнге ф.1-ремонт пайдалану заттарын дейін және тұрмыстық тауарларды техникалық күту және жөндеу бойынша қызмет тоқсандық 12-күнге ф.1-рестораны, -"- көрсетудің көлемі дейін ф.1-авто, мен құрылымы 10-күнге ф.1-ремонт дейін жылдық 25 ф.1-рестораны, -"- наурызға ф.1-авто,ф.1- дейін ремонт а) шағын кәсіпорындар 2001 ж. 12-күнге ф.1-рестораны, 01,02 бойынша 4 тоқсаны дейін ф.1-авто,ф.1-МП 10-күнге дейін тоқсандық 12-күнге прил.к ф.2-МП -"- дейін ф.1-рестораны, 10-күнге ф.1-авто, дейін ф.1-ремонт жылдық 25 ф.1-рестораны, -"- наурызға ф.1-авто,ф.1- дейін ремонт, прил. к ф.2-МП 11 Сауда кәсіпорындарының тоқсандық - сводные данные 01 мониторингі* 12 Кәсіпорындардың тоқсандық 10-күнге ф.1-валюта 01,02 шоттарындағы валюталық дейін қаржы қозғалысы жылдық ф.1-валюта -"- 13 Бірлескен және шет ел тоқсандық 30 күні ф.1-ВЭС 01,02 кәсіпорындарының қызметі жылдық ф.1-ВЭС -"- 14 Тауар биржаларының жартыжылдық 10-күнге ф.1-биржа 01,02 қызметтері туралы дейін 15 Зат, аралас базарлар жылдық 30 ф.12-торг 01,02 мен ауыл шаруашылық наурызға өнімдері мен малдарды дейін сататын базарлардың қызметі туралы 16 Тауар рыногы жылдық - сводные данные 01 Біржолғы зерттеулер 17 Сауда қызметін, заңды тоқсандық 1-күнге анкета 01,02 тұлға құрмай-ақ іске асыратын рыноктар мен сауда кәсіпорындарының бөлшек сауда тауар айналымының көлемі мен құрылымы 18 Базарларда сатылған тоқсандық 1-күнге анкета 01,02 ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі мен индексі ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 9-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ а) -"- 9-күнге статбюллетеннің тарауы 2 ӘАОЖ, тауар 29-күнге статбюллетень номенклатурасы, әлем елдері, негізгі кеден режимдері, мәмілелер сипаты, көлік түрлері бойынша 3 ӘАОЖ, жекелеген 36-күнге экспресс-ақпарат тауарлар, негізгі елдер бойынша 4 ӘАОЖ, жекелеген 43-күнге экспресс-ақпарат тауарлар, негізгі елдер бойынша 5 ӘАОЖ, жекелеген 29-күнге статбюллетень тауарлар, негізгі елдер бойынша 6 Республика бойынша 6-күнге статбюллетень 6-күнге статбюллетень деректер базасы 7 ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 55-күнге статбюллетень 55-күнге деректер базасы 8 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ -"- 76-күнге статбюллетень -"- 25 мамыр статбюллетень а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚТӨЖ -"- 76-күнге статбюллетеннің тарауы -"- 25 мамыр статбюллетеннің тарауы 9 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ -"- 76-күнге статбюллетень -"- 25 мамыр статбюллетень а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚТӨЖ -"- 76-күнге статбюллетеннің тарауы -"- 25 мамыр статбюллетеннің тарауы 10 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ -"- 76-күнге статбюллетень -"- 25 мамыр статбюллетень а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 76-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ -"- 76-күнге статбюллетеннің тарауы -"- 25 мамыр статбюллетеннің тарауы 11 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ, 94-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ 12 ӘАОЖ,МНЖ 32-күнге статбюллетень -"- 15 ақпан статбюллетень 13 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ 61-күнге статбюллетень тауарлар топтары, әріптес елдер бойынша -"- 6 наурыз статбюллетень 14 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚТӨЖ 25-күнге статбюллетень 15 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ 29 сәуір экспресс-ақпарат 16 ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 30 қазан статанықтама деректер базасы 17 ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 76-күнге статбюллетеннің тарауы 18 ӘАОЖ,ЭҚТӨЖ 76-күнге кесте ___________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Көлік және байланыс статистикасы 1 Көліктің өнімі мен айлық 2-күнге ф.1-транспорт 01,02 қызмет көрсетулері туралы а) шағын кәсіпорындар айлық 2-күнге прил.ф.2-МП 01,02 бойынша (кв.)к ф.1- транспорт 2 Пошта және электр айлық 20-күнге ф.3-связь 01,02 байланысының қызметі (услуги туралы почтовой и электрической связи) а) шағын кәсіпорындар айлық 20-күнге прил.ф.2-МП 01,02 бойынша (кв.)к ф.3- связь (услуги почтовой и электрической связи) 3 Байланыстың табыстары айлық 20-күнге ф.12-связь 01,02 туралы (доход) 4 Қалалық және жол көлігі тоқсандық 2-күнге N1-тр (авто 01,02 туралы и электро) а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 2-күнге прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.1-тр. (авто и электро) 5 Темір жол көлігі тоқсандық 2-күнге ф.1-тр (ЖД) 01,02 бойынша 6 Құбыр желісі сияқты тоқсандық 2-күнге ф.1-тр 01,02 көлік бойынша (трубопровод) а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 2-күнге прил. ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.1-тр (трубопровод) 7 Әуе көлігінің жұмысы тоқсандық 2-күнге ф.1-тр (авиа) 01,02 туралы а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 2-күнге прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.1-тр(авиа) 8 Өзен көлігі туралы тоқсандық 2-күнге ф.1-тр (река) 01,02 а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 2-күнге прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.1-тр(река) 9 Теңіз көлігі туралы тоқсандық 2-күнге ф.1-тр (море) 01,02 10 Байланыстық қызмет тоқсандық 20-күнге ф.11-связь 01,02 көрсетулер туралы (услуги) 11 Көлік секторы тоқсандық ф.1-транспорт, 01 кәсіпорындарының ф.1-ТВ мониторингі* 12 Телекоммуникациялар тоқсандық 20-күнге ф.15-связь 01,02 құралдары мен жұмыс (услуги, сапасы және табысы качество) туралы 13 Көліктің қатынас тоқсандық 30-күнге ф.65 01,02 түрлері бойынша 25 наурыз өнімдері мен қызметтер көрсетуі а) шағын кәсіпорындар тоқсандық 30-күнге прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.65 жылдық 25 наурыз 14 Теңіз кемежайларындағы жартыжылдық 10-күнге ф.31-М 01,02 тиеу-түсіру жұмыстары жылдық туралы 15 Барлық қатынас жарты 25-күнге ф.1-ТР 01,02 түрлеріндегі белгілен. жылдық (маршрут) ген автобус маршрут. жылдық тарында жолаушыларды тасымалдау туралы 16 Пошта байланысы жылдық 25 наурыз ф.1-связь 01,02 қызметтері бойынша (услуги) почтовой связи) а) шағын кәсіпорындар жылдық 25 наурыз прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.1-связь (услуги почтовой связи) 17 Электр байланысының жылдық 25 наурыз ф.2-связь 01,02 қызметтері туралы (услуги электросвязи) а) шағын кәсіпорындар жылдық 25 наурыз прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.2-связь (услуги электросвязи) 18 Жалпы пайдаланудағы жылдық 25 қаңтар ф.41-шос 01,02 автомобиль жолдары (дор.) туралы 19 Автокөліктің нақты жылдық 10 ақпан ф.1-тр(шос.) 01,02 бары және жұмысы туралы а) шағын кәсіпорындар жылдық 10 ақпан прил.ф.2-МП 01,02 бойынша к ф.1-тр(шос.) 20 Автокөліктің нақты жылдық 10 ақпан ф.1-тр(шос.)- 01,02 бары туралы индивид. 21 Ішкі кеме жолдарының жылдық 1 наурыз ф.11-внутр.вод 01,02 нақты бары және жалпы пайдаланудағы су көлігінің жұмысы туралы 22 Темір жол көлігінің жылдық 25 наурыз ф.ЖД 01 қызметі туралы 23 Жалпы пайдаланылмайтын жылдық 9 қаңтар ф.1-тр.(жел) 01,02 темір жол көлігі туралы 24 Жалпы пайдаланудағы жылдық 20 қаңтар ф.35-тр 01,02 көліктердің жылжымалы (авария) құрамы ұшыраған оқиғалар туралы ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ 2 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 40-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 40-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 3 ӘАОЖ,МНЖ, 40-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 4 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 5 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 6 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 7 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 8 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 9) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 10-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 10 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ, 40-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ 11 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,КМЖ 50-күнге статбюллетень 12 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ, 40-күнге статбюллетень ЭҚТӨЖ 13 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 55-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 29 сәуір статбюллетень а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 55-күнге статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 29 сәуір статбюллетень 14 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 26 тамыз статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 25 ақпан 15 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ 2 қыркүйек статбюллетень 1 наурыз 16 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 6 мамыр статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 6 мамыр статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 17 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 6 мамыр статбюллетень ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 6 мамыр статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 18 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 19 наурыз статбюллетень ЭҚЖЖ, жолдың мәні бойынша 19 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 28 маусым статбюллетень ЭҚЖЖ а) ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 28 маусым статбюллетеннің тарауы ЭҚЖЖ 20 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ 28 маусым статбюллетень 21 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ, 29 наурыз статбюллетень ЭҚТӨЖ 22 ӘАОЖ,ЭҚЖЖ,ЭҚТӨЖ 16 сәуір статбюллетень 23 ӘАОЖ,МНЖ,КМЖ, 18 ақпан статбюллетень ЭҚЖЖ 24 ӘАОЖ,МНЖ,ЭҚЖЖ 7 наурыз статбюллетень __________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Бағалар статистикасы 1 Сауданың базалық айлық в течение тетрадь, 0,2 объектілерінде тауар. месяца бланк регист- лар мен өкілдер қыз. рации цен и меттерінің және халыққа тарифов ақылы қызметтердің іріктеп алған тізбесі бойынша бағалар мен тарифтерді тіркеу 2 Тұтыну бағаларының индексі: а) тауарлар мен қыз. апта сайын тетрадь, меттердің шектеулі тіркеу бланкісі тобының бағалары мониторингінің материалдары бойынша б) "барлық халық" айлық, табл. 01,02 санаты бойынша 2001 ж. 1-товары желтоқсанына, (прод), 2001 ж. 1-товары тиісті айына, (непрод) в) жан басына шаққанда тоқсандық, табл. 01 орташа ақшалай табы. жарты жылдық, 1-товары сының деңгейі әртүрлі 9 айлық, (прод), халықтың санаттары жылдық, 1-товары бойынша жыл басынан (непрод) бері үдемелі қорытындымен 3 Халыққа ақылы қызмет айлық, табл. 01,02 көрсету бағаларының 2001 ж. 1-услуги индексі желтоқсанына, 2001 ж. тиісті айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 4 Бөлшек сауда бағалар. айлық, табл. 01 ының индексі 2001 ж. 1-товары желтоқсанына, (прод), 2001 ж. 1-товары тиісті айына, (непрод) тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 5 Негізгі азық-түлік айлық табл. 1 01,02 тауарларының бағалары айлық тәсім 10.7 01 тоқсандық тіркеу 01,02 бланкісі 6 Жекелеген азық-түлік айлық табл. 1н 01,02 емес тауарлардың айлық тәсім 10.7 01 бағалары тоқсандық тіркеу 01,02 бланкісі 7 Өңделген мұнай айлық табл. 1 01,02 өнімдерінің бағалары 8 Ақылы қызмет көрсету. айлық табл. 1у 01,02 дің әлеуметтік мәнді түрлерінің бағалары мен тарифтері 9 Ең аз күнкөріс шамасы: айлық тіркеу бланкісі 01 а) жан басына шаққанда орташа б) халықтың жыныс - жас топтары бойынша 10 Отандық және импорттық айлық халықаралық 01,02 өндірілген тауарлар мен салыстыру қызметтегі тұтыну бағдарламасы тауарларының бағасы** 11 Қазақстанмен шектесетін айлық тауарлардың 01,02 мемлекеттер астанасы таңдап алынған мен аймақтарындағы шеңбері негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасы 12 Қазақстан Республикасы айлық мамандандырылған 01 экономикасының нақты кесте және тұтыну секторла. тоқсандық 01 рындағы және шектес Достастық елдеріндегі бағалар мен баға индекстері 13 Өнеркәсіп өнімін айлық, 2001 ж. есепті ф.1-ЦП, 01,02 шығаратын кәсіпорын. желтоқсанына, айдың әзірлеу дардың бағалары мен 2001 ж. тиісті 20-күні кестесі бағалар индексі айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 14 Өнім өндіруші айлық есепті ф.1-ЦП 01,02 кәсіпорындардың айдың энергия ресурстарына 20-күні қойған бағалары 15 Өндірістік-техникалық айлық, 2001 ж. есепті ф.2-ЦП, 01,02 мақсатта сатып алынған желтоқсанына, айдың әзірлеу өнімнің бағалары мен 2001 ж. тиісті 15-күні кестесі бағалар индексі айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 16 Экспорттық және айлық, 2001 ж. - ф.1-таможня, 01 импорттық өнімдер желтоқсанына, әзірлеу бағаларының индексі 2001 ж. тиісті кестесі айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 17 Өндірістік саланың айлық, 2001 ж. есепті ф.1-тариф 01 байланыс қызметіне желтоқсанына, айдың (связь) арналған бағалардың 2001 ж. тиісті 21-күні индексі айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 18 Жүк тасымалдау айлық, 2001 ж. есепті ф.1-тариф (га), 01,02 тарифтерінің индексі желтоқсанына, айдың ф.1-тариф (жел), 2001 ж. тиісті 15-күні ф.1-тариф (автом), айына, тоқсандық, ф.1-тариф (труб), жарты жылдық, ф.1-тариф (внутр., 9 айлық, жылдық, водн.) жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 19 Күрделі құрылыс айлық, 2001 ж. есепті ф.3-ЦКС 01,02 инвестициялары желтоқсанына, айдың бағаларының индексі: 2001 ж. тиісті 20-күні а) құрылыс-монтаждау айына, тоқсандық, жұмыстары бағаларының жарты жылдық, индексі 9 айлық, жылдық, жыл басынан б) жабдықтар бері үдемелі бағаларының индексі қорытындымен 1991 ж. в) өзге де жұмыстар базаға мен шығындар бағалар. ының индексі 20 Құрылыс материалдарына, айлық, 2001 ж. есепті ф.3-ЦКС 01,02 бөлшектері мен желтоқсанына, айдың конструкцияларына 2001 ж. тиісті 20-күні арналған бағалардың айына, 1991 ж. индекстері базаға 21 Ауыл шаруашылығының айлық, 2001 ж. есепті ф.1-ЦСХ 01,02 өткізілген өнімі желтоқсанына, айдың бағаларының индексі 2001 ж. тиісті 16-күні айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 22 Негізгі ауыл шаруа. айлық, 2001 ж. есепті ф.1-ЦСХ 01,02 шылық өнім түрлеріне желтоқсанына, айдың бағалар мен баға 2001 ж. тиісті 16-күні индексі айына, тоқсандық, жарты жылдық, 9 айлық, жылдық, жыл басынан бері үдемелі қорытындымен 23 Базардағы ауыл айлық, 2001 ж. есепті тіркеу 01,02 шаруашылығы тиісті айына айдың дәптері өнімдерінің бағасы 20-күні ф.1-ЦСХ, ф.2-ЦП, табл. 1 24 Құрылыс өндірісі тоқсандық есепті ф.3-ЦКС 01 үшін сатып алынатын айдың материалдардың, 20-күні бөлшектер мен конструкциялардың түрлеріне арналған орташа бағалар 25 Ауыл шаруашылығы тоқсандық есепті ф.1-ЦСХ 01 өнімдерінің жекелеген айдың түрлерінің орташа 16-күні бағалары 26 Өнеркәсіп өнімін тоқсандық ф.1-ЦП, 01 шағарушылардың ф.2-ЦП бағалары және Қазақстан Республикасының кәсіпорындары ішкі рынокта сатып алатын оның жекелеген түрлерінің бағалары 27 "Компоненттерді құрайтын" әдіспен салынатын құрылыстағы бағалардың индексі: а) құрылыс жұмыстарының тоқсандық есеп беретін ф.3-ЦКС 01,02 негізгі түрлеріне тоқсаннан (компоненты) кейінгі б) тұрғын үйлік, тоқсандық екінші айдың 01 өндірістік және 20-күні автожолдық мақсатқа арналған ғимараттардың жекелеген түрлері бойынша 28 Ауыл шаруашылығы жылдық 10-күні ф.2-ЦСХ 01,02 кәсіпорындары алатын өнеркәсіп өнімі жарты бағаларының индексі жылдық және оларға көрсетілген қызметтері 29 Өнеркәсіп өнімі, село. жылдық 10-күні 8-әзірленген 01 ларға қызмет көрсету кесте және әр түрлі жолдармен жарты өткізілген ауыл жылдық шаруашылығы өнімі бағаларының тепе-теңдік ара қатысы Біржолғы зерттеулер 30 Отандық және импорттық жылына есепті зерттеу 01,02 өндіріс тауарының 2 рет айдың сауалнамасы бағалары және халықтың 10-күні бланкісі күтетін инфляциясы 31 Рыноктегі тұрғын үй жылына 10 тамыз зерттеу 01,02 бағасы 1 рет бланкісі ___________________________________________________________________________ *) тұтыну бағаларының индексін есептеу үшін **) халықаралық салыстырмалар бағдарламасы шеңберінде таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 облыс орталығы, облыстық __ __ бағыныстағы қалалар мен аудан орталықтары 2 а) ӘАОЖ, МЖТЖ айдың әрбір экспресс-ақпарат сәрсенбінде б) ӘАОЖ, МЖТЖ 2-күні статбюллетень в) ӘАОЖ, МЖТЖ 7-күні статбюллетень 3 ӘАОЖ, МЖТЖ 5-күні статбюллетень 4 ӘАОЖ 5-күні статбюллетень 5 ӘАОЖ, МЖТЖ есепті айдың статбюллетень 20-күні Астана қаласы айдың төртінші ТМД елдерінің сәрсенбісі Статкомитеттеріне жіберуге арналған тәсім ӘАОЖ, МЖТЖ 21 наурыз, 21 маусым, статбюллетень 21 қыркүйек, 21 желтоқсан 6 ӘАОЖ, МЖТЖ есепті айдың 28-күні статбюллетень Астана қаласы айдың төртінші ТМД елдерінің сәрсенбісі Статкомитеттеріне жіберуге арналған тәсім аудан орталықтары мен тоқсанның соңғы статбюллетень облыстық бағыныстағы айының 21-күні қалалар бойынша 7 ӘАОЖ, МЖТЖ 3-күні статбюллетень 8 ӘАОЖ, МЖТЖ есепті айдың 25-күні статбюллетень 9 ӘАОЖ есепті айдың 25-күні статбюллетень 10 ӘАОЖ 20-күні статбюллетень 11 астаналар, облыстық 8-күні экспресс-ақпарат орталықтар, қалалар 28-күні бойынша 12 __ есепті кезеңнен экспресс-ақпарат кейінгі 5-күні __ 40-күнге статбюллетень 13 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ 2, 3 және 5-күні статбюллетеньдер 14 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 27-күні статбюллетень 15 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ 26 және 27-күні статбюллетеньдер 16 ТМД елдерінің сыртқы 35-күнге статбюллетень экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы 17 ЭҚТӨЖ тоқсанның соңғы статбюллетень айының 30-күні 18 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ есепті айдың 25-күні статбюллетень 19 ӘАОЖ 4-күні статбюллетень 20 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 6-күні статбюллетеньдер 21 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 5-күні статбюллетеньдер 22 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 6-күні статбюллетень 23 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 8-күні статбюллетень 24 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 10-күні статбюллетеньдер 25 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 8-күні статбюллетеньдер 26 ЭҚТӨЖ 10-күні статбюллетень 27 а) ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ тоқсанның үшінші статбюллетень айының 8-күні б) ғимараттардың тоқсанның үшінші статбюллетень технологиялық айының 10-күні моделдері 28 ӘАОЖ, ЭҚТӨЖ 28 ақпан статбюллетень 28 тамыз статбюллетень 29 ӘАОЖ 28 ақпан статбюллетень 28 тамыз 30 ӘАОЖ, МЖТЖ маусым, желтоқсан кестелік материал 31 ӘАОЖ тамыз кестелік материал ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы 1 Жұмыссыздардың жұмысқа айлық 6-күні ф. 1-Т (трудо. 01 орналасуы мен саны устройство), туралы срочная 2 Экономикалық қызмет айлық 7-күні ф. 1-Т 01,02 түрлері бойынша қызметкерлердің саны және жалақысы туралы 3 Қызметкерлердің саны тоқсандық 7-күні ф. 1-Т 01,02 және жалақысы бойынша: а) экономикалық қызмет -"- -"- табл. 1 -"- түрлері бойынша б) кәсіпорындардың түрлері -"- -"- прил. к ф. 1-Т -"- бойынша в) өнеркәсіп салалары -"- -"- ф. 1-Т (пром) -"- бойынша г) қосымша жұмыс істейтін. -"- -"- табл. 19 01,02 дер, шартпен істейтіндер және толық емес жұмыс уақытымен істейтіндер саны туралы 4 Экономикалық қызмет тоқсандық 7-күні ф. 1-Т, табл.17 01,02 түрлері бойынша жұмысшы күшінің нақты бары мен қозғалысы туралы 5 Қазақстан Республика. тоқсандық 30-күні ф. 2-Т (рынок 01 сындағы еңбек рыногы труда) және жұмыссыздарды әлеуметтік қолдау туралы 6 Шет елден жұмысшы күшін тоқсандық 25-күні ф. 1-ИР 01 тарту және республикадан сыртқа жұмысшы күшін шығару туралы 7 Өнеркәсіптің аса ірі тоқсандық мамандандырыл. 01 кәсіпорындарының ған жиынтық кесте мониторингі* 8 Қызметкерлердің саны тоқсандық 7-күні ф. 1-Т 01 және еңбек ақы төлеу (шағын кәсіпорынды қосқанда)* 9 2001 жылғы еңбекке жылдық __ жиынтық деректер 01,02 қабілетті жастағы халықтың экономикалық сипаты 10 Өнеркәсіп салалары жылдық 7-күні ф. 1-Т (кварт), 01,02 және меншік нысандары табл. 15, бойынша қызметкерлер. табл.15 (пром) дің саны мен жалақысы туралы 11 Еңбек жөніндегі есеп жылдық 12 ақпан ф. 1-Т 01,02 (қызметкерлердің саны және еңбек ақысы туралы): - экономикалық қызмет -"- -"- табл. 2 -"- түрлері бойынша - қалалық және селолық -"- -"- табл. 5 -"- жерлер бойынша - қызметкерлердің саны -"- -"- табл. 9, -"- бойынша, соның ішінде табл. 4 әйелдер, қызметкерлер санаты бойынша - толық не толық емес -"- -"- табл. 6 -"- жұмыс уақытымен істейтіндердің саны және құрамы бойынша - жалақы қорының құрамы -"- -"- табл. 7 -"- бойынша 12 Жұмысшы күшін сақтау жылдық 12 ақпан ф. 1-Т 01,02 шығындарының құны табл. 12 туралы 13 Өнеркәсіптегі еңбек жылдық -"- ф. 1-Т, 01,02 бойынша негізгі табл. С-2Б көрсеткіштер 14 Экономикалық қызмет жылдық -"- ф. 1-Т, 01,02 түрлері бойынша табл. 11 қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалану мен жұмыс күшінің қозғалысы туралы 15 Зиянды және қауіпті жылдық 31 қаңтар ф. 1-Т (условия 01,02 жұмыс жағдайында труда) істейтін қызметкерлер. дің саны туралы 16 Орташа жалақы мөлшері жылына 20 шілде ф. 1-Т (ЗП) 01,02 бойынша қызметкерлер. 1 рет дің санын бөлу 17 Жеке лауазым мен жылына 20 қазан форма 2-Т (ПРОФ) 01,02 кәсібі бойынша 1 рет қызметкерлер еңбек. ақыларының көлемі бойынша 18 ҚР-да мемлекеттік тоқсандық -"- __ 01 лауазымдарда жұмыс істейтін қызметкерлер саны туралы Біржолғы зерттеулер 19 Халықты жұмыспен тоқсандық ақпан сауалнама 01,02 қамту және жұмыссыздық мамыр мәселелері бойынша тамыз іріктеп зерттеу қараша ___________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 ӘАОЖ 7-күнге экспресс-ақпарат 2 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 35-күнге статбюллетень 3 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 37-күнге статбюллетень а) ӘАОЖ, ЭҚЖЖ -"- -"- б) ӘАОЖ, ЭҚЖЖ -"- -"- в) -"- -"- -"- г) ӘАОЖ, ЭҚЖЖ -"- -"- 4 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 37-күнге статбюллетень 5 ӘАОЖ 35-күнге статбюллетень 6 ӘАОЖ 35-күнге статбюллетень 7 ӘАОЖ, КҰОЖ 40-күнге кесте материалы 8 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 90-күнге кесте материалы 9 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, қалалық және 25 маусым статбюллетень селолық жерлер 10 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 41-күнге статбюллетень 11 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, жұмыстар 31 мамыр статбюллетень жіктегіші - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- 12 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 31 мамыр статбюллетень 13 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 8 маусым статбюллетень 14 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 12 маусым статбюллетень 15 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 24 сәуір статбюллетень 16 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, жұмыстар 14 қыркүйек статбюллетень жіктегіші 17 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, жұмыстар 7 желтоқсан статбюллетень жіктегіші 18 ӘАОЖ 50-күнге статбюллетень 19 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 12 мамыр, тамыз, анықтама қараша, ақпан 2003 ж. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Үй шаруашылықтарының және халықтың өмір сүру деңгейі статистикасы 1. Үй шаруашылықтарының тоқсандық 20 күні D003 01,02 табыстары мен D004 шығындары жылдық D008 2. Кедейліктің негізгі тоқсандық __ Д-004 01 көрсеткіштері* жылдық 3. Күнкөріс минимумынан тоқсандық __ Д-004 01 төмен тұратын халықтың үлесі* жылдық 4. Материалдық әл-ауқаттың тоқсандық __ Д-004 01 деңгейі бойынша халықты саралау: а) халықтың табысы жылдық б) тұтыну шығындары в) тамақтану азық-түлігін тұтыну 5. Үй шаруашылығы мен жылына 1 20 сәуір D010 01 білім беру рет 6. Үй шаруашылығы және жылына 1 20 шілде D011 01 денсаулық сақтау рет 7. Үй шаруашылықтарында жарты 20 күні D-004 01,02 ауыл шаруашылығы жылдық өнімдерін өндіру жылдық 8. Үй шаруашылықтарында жарты 20 күні D-004 01,02 тауарлар өндіру мен жылдық қызмет көрсету жылдық 9. Үй шаруашылықтарының жылдық 1 ақпан D-006 01,02 негізгі әлеуметтік- D-008 демографиялық сипат. тамасы 10. Кедейліктің жағдайы жылына 1 25 шілде D-004 01 мен себептері рет ___________________________________________________________________________ *) қызмет бабында пайдалану үшін таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1. ӘАОЖ, қала, село 65-күнге статбюллетень 10 сәуір статбюллетень 2. ӘАОЖ 75-күнге статбюллетень 18 наурыз статбюллетень 3. ӘАОЖ, республика 70-күнге статбюллетень 16 наурыз статбюллетень 4. ӘАОЖ 70-күнге статбюллетень 16 наурыз а) статбюллетень 5. республика, қала, село 1 шілде статбюллетень 6. республика, қала, село 25 қыркүйек статбюллетень 7. ӘАОЖ, қала, село 67-күнге статбюллетень статбюллетень 8. ӘАОЖ, қала, село 68-күнге статбюллетень статбюллетень 9. ӘАОЖ, қала, село 30 сәуір статбюллетень 10. республика, қала, село 20 қараша кестедегі материал ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Әлеуметтік статистикасы 1 Тіркелген қылмыстар айлық 14 күні ф.1-М 01 мен қылмыстық қудалау органдарының қызметтік тоқсандық нәтижелері туралы* 2 Зейнетақы мен жәрдем. тоқсандық 65-күнге ф.1-собес 01 ақыларды тағайындау мен төлеу туралы** 3 Білім беру органдарымен тоқсандық 10 күні ф. услуги 01,02 көрсетілген қызметтің (образование) көлемі туралы 4 Денсаулық сақтау тоқсандық 10 күні ф. услуги 01,02 органдарымен көрсетіл. (здравоохранение) ген қызметтің көлемі туралы 5 Экологиялық апаттар, жарты 9 шілде ф. 1-охрана 01,02 табиғатты қорғау жылдық природы заңдарын бұзған және тоқтатылған объектілер жылдық 15 қаңтар туралы 6 2002 жылдың І жартысын. жарты 12 шілде ф. 2-тп 01,02 дағы атмосфералық ауаны жылдық (воздух) қорғау туралы 7 Зейнетақы мен жәрдем. жарты 5 қыркүйек ф.3-соц 01 ақыны алушылардың саны жылдық және оларға тағайын. далған зейнетақы мен жылдық 5 наурыз жәрдемақылардың сомасы туралы** 8 2001-2002 оқу жылының басындағы жалпы білім беретін күндізгі мектептер туралы: а) 2001-2002 оқу жылдық 7 қыркүйек ф. ОШ-1, 01 жылының басында ф. Д-7 оқитын тілі бойынша мектеп пен оқушыларды бөлу туралы б) 2001-2002 оқу жылының жылдық 7 қыркүйек ф. ОШ-1, 01 басында шетел тілдерін ф. Д-8 оқыту мен әртүрлі пәндерді тереңдетіп оқыту туралы в) 2001-2002 оқу жылын. жылдық 7 қыркүйек ф. ОШ-1, 01 дағы күндізгі жалпы ф. Д-4 білім беретін мектеп. тердің материалдық базасы туралы 9 2002-2003 оқу жылының жылдық 7 қыркүйек ф. ОШ-1, 01,02 басындағы күндізгі ф. 76-РИК жалпы білім беретін мектептер туралы 10 2001 жылғы білім беру жылдық 1 сәуір ф. соцфин 01,02 ұйымдарының қаржы- (образование) шаруашылық қызметі туралы 11 2001 жылғы денсаулық жылдық 1 сәуір ф. соцфин 01,02 сақтау ұйымдарының (здравоохранение) қаржы-шаруашылық қызметі туралы 12 2002-2003 оқу жылының жылдық 5 қазан ф. 3-НК а 01,02 басындағы жоғары оқу орындарының қызметі туралы 13 2002-2003 оқу жылының жылдық 5 қазан ф. 2-НК 01,02 басындағы колледждердің қызметі туралы 14 2002-2003 оқу жылының жылдық 10 қазан ф. 1-профтех 01,02 басындағы кәсіптік бастауыш білім беру оқу орындарының қызметі туралы 15 2001 жылғы тұрақты жылдық 5 қаңтар ф. 85-к 01,02 мектепке дейінгі ұйымдар туралы 16 2001 жылғы кәсіпорын. жылдық 25 қаңтар ф. 1-наука 01,02 дардың (ұйымдардың) ғылыми-техникалық қызметі туралы 17 2001 жылғы аспиран. жылдық 5 қаңтар ф. 1-НК 01,02 туралар мен докторан. туралар қызметі туралы 18 2001 жылғы денсаулық жылдық 25 қаңтар фф. 1-здрав, 01,02 сақтау мекемелерінің 17-здрав, қызметі туралы 30-здрав, 41-здрав, 47-здрав. 19 2001 жылғы өндірістегі жылдық 25 қаңтар ф. 7-тпз 01,02 жарақаттану мен кәсіптік аурулар туралы 20 2001 жылғы атмосфералық жылдық 15 қаңтар ф. 2-тп 01,02 ауаны қорғау туралы (воздух) 21 2001 жылғы табиғатты жылдық 25 ақпан ф. 4-ос 01,02 қорғау, экологиялық төлемдер мен табиғи ресурстар үшін төлем туралы 22 2001 жылғы уытты жылдық 1 ақпан ф. 3-токсичные 01,02 қалдықтардың пайда отходы болуы мен алыстатылуы ___________________________________________________________________________ *) - ҚР Бас прокуратурасы жанындағы құқықтық статистика мен ақпарат орталығы **) - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің есебі таблицаның жалғасы: __________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!_________!_____________________ 1 ӘАОЖ 20 күні экспресс-ақпарат ӘАОЖ 29 күні статбюллетень 2 ӘАОЖ 80-күнге статбюллетень 3 ӘАОЖ, МНЖ, КМЖ, ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ 60-күнге статбюллетень 4 ӘАОЖ, МНЖ, КМЖ, ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ 60-күнге статбюллетень 5 ӘАОЖ 30 шілде статбюллетень 15 ақпан 6 ӘАОЖ 31 шілде экспресс-ақпарат 7 ӘАОЖ 30 қыркүйек статбюллетень 29 наурыз 8 а) ӘАОЖ, МБОБЖ, МНЖ 18 қаңтар статбюллетень б) ӘАОЖ, МБОБЖ, МНЖ 8 ақпан статбюллетень в) ӘАОЖ, МБОБЖ, МНЖ 26 ақпан статбюллетень 9 ӘАОЖ, МБОБЖ, МНЖ 25 желтоқсан статбюллетень 10 ӘАОЖ, МНЖ, КМЖ, ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ 27 шілде статбюллетень 11 ӘАОЖ, МНЖ, КМЖ, ЭҚЖЖ, ЭҚТӨЖ 27 маусым статбюллетень 12 ӘАОЖ, МНЖ 26 желтоқсан статбюллетень 13 ӘАОЖ, МНЖ 26 желтоқсан статбюллетень 14 ӘАОЖ, МНЖ 26 желтоқсан статбюллетень 15 ӘАОЖ, МНЖ 16 мамыр статбюллетень 16 ӘАОЖ, МНЖ, ЭҚЖЖ 24 сәуір статбюллетень 17 ӘАОЖ 18 наурыз статбюллетень 18 ӘАОЖ, МНЖ, МБОБЖ 16 сәуір статбюллетень 19 ӘАОЖ, МНЖ, ЭҚЖЖ 26 сәуір статбюллетень 20 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ 26 сәуір статбюллетень 21 ӘАОЖ, МНЖ, ЭҚЖЖ 22 мамыр статбюллетень 22 ӘАОЖ, МНЖ, ЭҚЖЖ 28 мамыр статбюллетень ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Демографиялық статистикасы 1 Халықтың табиғи айлық 6-күнге БД ЕДН 01,02 қозғалысы тоқсандық БД ЕДН 01,02 а) алғашқы деректер жылдық БД ЕДН, отчеты 01,02 б) соңғы деректер 2 Халықтың көші-қоны айлық БД МН, ф. А 01,02 тоқсандық БД МН 01 а) алғашқы деректер жылдық БД МН 01 б) соңғы деректер 3 Халықтың саны айлық __ деректер 01 базасының тоқсандық жиынтығы 01 а) алғашқы деректер жылдық 01 01 б) соңғы деректер жылдық __ деректер 01 базасының жиынтығы 01 01 01 4 Әкімшілік-аумақтық жарты __ Б нысаны 01,02 қайта құрулар жылдық жылдық __ А нысаны 01,02 5 Өмірдің жалғасы мен жылдық __ деректер 01 ұзақтығының кестесі базасының жиынтығы 6 Бала туушылық жылдық __ деректер 01 базасының жиынтығы 7 ӘАОЖ жіктеуішін ұдайы __ __ 01 жаңғырту 8 Деректерді демогра. ұдайы __ __ 01,02 фиялық базасын қалыптастыру (Халық тіркелімін) 9 Халықтың жыныс және жылдық __ 1-НС нысаны 01,02 жас құрамы туралы есеп 10 Халықтың табиғи бір мезгілде __ __ 01,02 қозғалысы (ХТҚ) мен халықтың көші-қоны (ХКҚ) бойынша статис. тикалық есеп алудың толықтығын зерттеу және оны өз уақытында беру 11 ХТҚ мен ХКҚ деректер. бір мезгілде __ __ 01,02 інің базасына қосымша ақпарат енгізу _________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 ӘАОЖ 30-күнге кестедегі материал ӘАОЖ 35-күнге статбюллетень а) ӘАОЖ 5 ақпан статбюллетень б) 8 шілде статбюллетень 2 ӘАОЖ, ұлты, білімі, отбасылық 30-күнге кестедегі материал жағдайы, жынысы, жасы, көші-қон мәртебесі бойынша, 35-күнге статбюллетень а) облыстық және жоғары маңыздағы 5 ақпан статбюллетень б) қалалар бойынша 5 шілде статбюллетень 3 ӘАОЖ 31-күнге экспресс-ақпарат а) ӘАОЖ 7 ақпан экспресс-ақпарат ӘАОЖ облыстар, қалалар, 20 ақпан статбюллетень аудандар, аудан орталығы мен кенттер бойынша б) ӘАОЖ 8 шілде экспресс-ақпарат жынысы, жасы бойынша 10 шілде статбюллетень ӘАОЖ жеке ұлттар бойынша 15 шілде экспресс-ақпарат ӘАОЖ облыстар, қалалар, 16 шілде статбюллетень аудандар, аудан орталығы мен кенттер бойынша 4 ӘАОЖ 5 тамыз статбюллетеньдер 19 ақпан статбюллетеньдер 5 ӘАОЖ, жынысы, жасы бойынша 22 шілде экспресс-ақпарат 6 ӘАОЖ, жасы бойынша 24 шілде экспресс-ақпарат 7 ӘАОЖ 5 ақпан деректер базасы 8 ӘАОЖ __ деректер базасы 9 ӘАОЖ 1 наурыз деректер базасы 10 ӘАОЖ графикке сәйкес кестедегі материал 11 ӘАОЖ 20 маусым деректер базасы ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Конъюнктуралық зерттеулер 1 Тұтынушыларды зерттеу айлық есеп сұраулар 01,02 ("Тұтынушыларды сезіну беретін тізімі индексі") айдың 30 күні 2 Қазақстан Республикасы айлық есеп сауалнама 01,02 өнеркәсіп кәсіпорында. беретін рының қаржы-экономика. тоқсандық айдың лық жағдайы туралы 25 күні 3 Қазақстан Республикасы айлық есеп сауалнама 01,02 сауда кәсіпорындарының беретін қаржы-экономикалық тоқсандық айдың жағдайы туралы 30 күні 4 Қазақстан Республикасы есеп сауалнама 01,02 ауыл шаруашылығы беретін кәсіпорындарының қаржы- тоқсандық айдың экономикалық жағдайы 25 күні туралы 5 Қазақстан Республикасы есеп сауалнама 01,02 құрылыс ұйымдарының беретін қаржы-экономикалық тоқсандық айдың жағдайы туралы 25 күні 6 Өнеркәсіп жылына 25 сәуір сауалнама 01,02 кәсіпорындарының 2 рет 25 қазан бәсекелестігін зерттеу ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 15-күні талдау материалы, баспасөз-релизі 2 КҰОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 15-күні талдау материалы, баспасөз-релизі 3 КҰОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 15-күні талдау материалы, баспасөз-релизі 4 КҰОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 15-күні талдау материалы, баспасөз-релизі 5 КҰОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 15-күні талдау материалы, баспасөз-релизі 6 КҰОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 15 мамыр, 15 қараша талдау материалы, баспасөз-релизі ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Статистикалық тіркелімдер 1 Әкімшілік тіркелімді жүргізу: а) барлық заңды айлық __ Әділет 01,02 тұлғалар министрлігінің мәліметтері б) шағын кәсіпорындар айлық __ -"- 01,02 2 Дара кәсіпкерлердің айлық __ салық 01,02 тізілімін жүргізу органдарының мәліметтері 3 Жергілікті бірліктердің айлық __ __ 01,02 базасын жүргізу 4 Шағын бизнес айлық __ мониторинг 01,02 мониторингісі: бойынша нысан кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер және шаруа қожалықтары бойынша жедел деректерді сараптамалау 5 Статистикалық тіркелімді тоқсандық __ әкімшілік 01,02 жүргізу тіркелім 6 Тұрғын үй-жайларын жүргізу: а) пайдалануға берілген тоқсандық 1 тамыз біржолғы 01,02 және одан шығып 20 ақпан зерттеу қалған үйлерді зерттеу 2003 ж. туралы бланк б) шаруашылық кітаптар. жылдық __ әкімшілік 01,02 ының деректері бойынша басқару жаңғырту мәліметі 7 Жіктегіштер кодтарының тоқсандық __ әдістемелік 01,02 әкімшілік тіркелімдері ұсынымдар мен статистикалық тіркелімдерін жаңғырту 8 Сыртқы көздерден __ деректер 01,02 тіркелімдерді жаңғырту жиынтығы 9 Жыл басында жіктегіштер жылына __ АР және СР 01,02 кодтарын беру 1 рет 10 Тіркелімдер сапасына жылдық __ сауалнама 01,02 баға беру 11 Кәсіпорындар мен жылдық 1 қараша сауалнама 01,02 коммерциялық ұйымдарды W-002 (өңдеу, есепті, сауалнаманы) жылма- жылғы зерттеу ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 барлық жіктегіштер 10-күні статбюллетень 2 ЭҚЖЖ, ӘАОЖ 15 қаңтар 15 сәуір статбюллетеньдер 15 шілде 15 қазан 3 барлық жіктегіштер 20-күнге тіркелім 4 15-күні ай сайынғы есеп беру бөлімі 5 барлық жіктегіштер 30-күнге тіркелім 6 а) үйлердің сипаттамасы жеке жоспар бойынша тіркелім б) үйлердің сипаттамасы жеке жоспар бойынша тіркелім 7 барлық жіктегіштер жеке жоспар бойынша тіркелім 8 __ жеке жоспар бойынша тіркелім 9 __ жеке жоспар бойынша тіркелім 10 __ жеке жоспар бойынша барлық заңды тұлғалар бойынша статбюллетеньге қосымша 11 __ 5 қаңтар тіркелім ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Өзге де статистикалық жұмыстар 1 "Қазақстан Республика. айлық __ деректер сының әлеуметтік- жиынтығы экономикалық дамуы" баяндама 2 2002 жылға арналған статесептің мемлекеттік есеп нысандар нысандарының бланкісі бланкілерімен және оларды толтыру жөніндегі нұсқамалармен заңды және жеке тұлғаларды қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастыру 3 Статистикалық жылнамаларды, анықтамалықтар мен журналдарды әзірлеп, шығару 4 Кешендерді бағдарламалық- ақпараттық қамтамасыз ету ___________________________________________________________________________ таблицаның жалғасы: ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 ӘАОЖ, ЭҚЖЖ, МНЖ 15-күнге баяндама 2 жыл ішінде 3 жыл ішінде 4 жыл ішінде ___________________________________________________________________________ Қысқартулар тізімі: ЭҚЖЖ - Экономикалық қызметтің барлық түрінің жалпы жіктегіші МНЖ - Меншік нысандарының және түрлерінің жіктегіші КМЖ - Жұмыс істейтіндер саны бойынша кәсіпорындар мөлшерінің жіктегіші ШҰҚНЖ - Шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктегіші ЭҚТӨЖ - Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктегіші МБОБЖ - Мемлекеттік және шаруашылық басқару органдарын белгілеу жүйесі ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктегіші ЕҚ - Еуропалық қауымдастық МЖТЖ - Мақсаттар бойынша жеке тұтыну жіктегіші ЭСЖ - Экономика секторларының жіктегіші КҰОЖ - Кәсіпорындар мен ұйымдардың ортақ жіктегіші Мамандар: Багарова Ж.А., Қасымбеков Б.А.
 

Об утверждении Плана статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике на 2002 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2002 года N 68. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2010 года N 37

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2010 N 37.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан Z970098_ "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый План статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике на 2002 год.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2002 года N 68
 
 
                       План статистических работ Агентства Республики Казахстан по статистике на 2002 год ___________________________________________________________________________ N ! Наименование ! Периодич- ! Сроки ! Индекс форм !Уровень п/п! статистических ! ность !представ-! (анкет) !разработки ! работ ! !ления ! !(республи- ! ! !данных ! !канский-01, ! ! !предприя-! !областной - ! ! !тиями ! !02) ! ! !(интер- ! ! ! ! !вьюерами)! ! ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика национального счетоводства 1 Валовой внутренний продукт за 2002 год в текущих и постоянных ценах по оперативным данным квартальная - сводные данные 01 2 Валовой внутренний продукт за 2002 год в текущих и постоянных ценах по отчетным данным: - 01 а) производственным методом квартальная - сводные данные 01 б) методом конечного использования квартальная - сводные данные 01 3 Валовой внутренний продукт за 2001 год в текущих и постоянных ценах по оперативным данным а) производственным годовая - сводные данные 01 методом б) методом конечного годовая - сводные данные 01 использования 4 Валовой внутренний продукт за 2001 год в текущих и постоянных ценах по отчетным данным: а) производственным годовая - сводные данные 01 методом б) методом дохода годовая - сводные данные 01 в) методом конечного годовая - сводные данные 01 использования 5 Национальные счета годовая - сводные данные 01 внутренней экономики за 2000 год (окончательный расчет) и за 2001 год (уточненный расчет) 6 Национальное богатство годовая - сводные данные 01 Республики Казахстан 7 Межотраслевой баланс производства и исполь- зования продукции (работ, услуг) за 2001 год по краткой схеме годовая - сводные данные 01 8 Экспериментальная годовая - сводные данные 01 таблица "Ресурсы - Использование" по новой статистической отчет- ности за 2000 год ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы __________________________________________________________ N ! Виды группировок ! Сроки ! Форма п/п !(по классификато- !представления ! представления !рам, другое) !для пользова- ! ! ! телей ! ____!__________________!______________!___________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 ОКЭД 10 мая экспресс-информация 13 августа 12 ноября 2 а) ОКЭД 2 июля экспресс-информация 1 октября 26 декабря б) по секторам 9 июля экспресс-информация экономики 7 октября 27 декабря 3 а) ОКЭД, КАТО 12 февраля экспресс-информация б) по секторам 9 апреля экспресс-информация экономики 4 а) ОКЭД 28 сентября экспресс-информация КФС 23 октября -"- ОКЭД, КАТО 21 ноября статбюллетень б) по секторам 24 октября экспресс-информация экономики в) по секторам 7 ноября экспресс-информация экономики 5 ОКЭД, 20 декабря статбюллетень по секторам экономики 6 по секторам 26 ноября экспресс-информация экономики 7 ОКЭД 20 декабря статбюллетень 8 по продуктам 26 сентября статбюллетень ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика финансов предприятий и организаций 1 Оперативные месячная на 15 день ф.1-ПФ 01,02 показатели произ- водственно-финан- совой деятельности предприятий (организаций) 2 Основные показатели производственно- финансовой деятель- ности: а) предприятий за 4 квартал на 25 день ф.1-ПФ 01,02 (организаций) 2001 г. квартальная на 25 день годовая 5 апреля б) крупнейших за 4 квартал - ф.1-ПФ 01,02 предприятий 2001 г. промышленности* квартальная - в) предприятий за 4 квартал - ф.1-ПФ 01,02 (организаций), 2001 г. переданных в квартальная - доверительное годовая - управление* г) предприятий- за 4 квартал - ф.1-ПФ 01,02 монополистов* 2001 г. квартальная - годовая - 3 Выпуск, размещение за 4 квартал на 21 день ф.1-ЦБ 01,02 и обращение ценных 2001 г. ф.1-ЦБ бумаг квартальная на 21 день (гос) годовая 28 марта 4 Перечень убыточных полугодовая - ф.1-ПФ 01 предприятий годовая - 5 Сводные основные годовая - ф.1-ПФ, 01,02 показатели ф.2-МП производственно- финансовой деятель- ности предприятий (организаций) 6 Основные показатели деятельности малых предприятий за 4 квартал 25 января ф.2-МП 01,02 2001 г. квартальная 25 числа годовая 31 марта б) предприятий малого бизнеса** за 4 квартал 25 января ф.2-МП 01,02 2001 г. годовая 31 марта 7 Отчет о производстве годовая 4 мая ф.СНС-сх 01,02 и использовании 15 мая ф.СНС-услуги продукции 10 июня ф.СНС-пром 8 Наличие и движение годовая 5 апреля ф.11 01,02 основных средств и нематериальных активов 9 Сводный отчет о наличии годовая - ф.11, 01,02 и движении основных ф.2-МП средств и нематериальных активов 10 Баланс основных фондов годовая - ф.11, 01 ф.2-МП 11 Отчет о производстве, годовая 31 марта ф.2-МП 01,02 использовании и запасах (разделы продукции по малым 7,8) предприятиям 12 Основные средства, годовая 5 июня Приложение 01,02 используемые в к ф.N 11 предпринимательской деятельности ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 КАТО,ОКЭД,КРП, на 36 день статбюллетень КФС,КОПФ,КСЭ 2 а) КАТО,ОКЭД,КРП, на 74 день статбюллетень КФС,КОПФ,КСЭ на 74 день 27 мая б) КАТО,ОКЭД,КФС, на 74 день раздел ОКПО,КОПФ на 74 день статбюллетеня в) КАТО,ОКЭД,КРП, на 77 день статбюллетень КФС,КОПФ,КСЭ на 77 день 5 июня г) КАТО,ОКЭД,КРП, на 79 день статбюллетень КФС,КОПФ,КСЭ на 79 день 10 июня 3 КАТО,ОКЭД, на 60 день статбюллетень КОПФ,КСЭ на 50 день 20 апреля 4 КАТО,ОКЭД,КФС, 9 сентября статбюллетень ОКПО,КОПФ 24 мая 5 КАТО,ОКЭД,КФС, 27 июня статбюллетень КРП,КОПФ,КСЭ 6 а) КАТО,ОКЭД,КФС, 6 марта статбюллетень КРП,КОПФ,КСЭ, по видам фондов на 72 день 5 июня б) КАТО,ОКЭД,КФС, 18 марта КРП,КОПФ,КСЭ, 14 июня по видам фондов 7 КАТО,ОКЭД,КФС, 1 июля статбюллетень КОПФ,КСЭ 10 июля 5 августа 8 КАТО,ОКЭД,КФС, 3 июля статбюллетень КРП,КОПФ,КСЭ, по видам фондов 9 КАТО,ОКЭД,КФС, 24 июля статбюллетень КРП,КОПФ,КСЭ по видам фондов 10 КАТО,ОКЭД,КОПФ, 7 августа статбюллетень КСЭ,КФС, по видам фондов 11 КАТО,ОКЭД,КФС, 25 июля статбюллетень КОПФ, КСЭ 12 КАТО,ОКЭД,КФС, 30 августа статбюллетень КРП, КОПФ ___________________________________________________________________________ *) для служебного пользования **) юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со среднеговодовой численностью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов за год не свыше шестидесятитысячекратного расчетного показателя. ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства 1 О состоянии животно- месячная 2 числа ф.24-сх 01,02 водства во всех категориях хозяйств 2 Наличие тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования годовая 1 февраля ф.10-мех 01,02 3 О рыбоводстве годовая 10 февраля ф.2-р 01,02 (рыбоводство), прил.к ф.2МП 4 Об улове рыбы и других морепродуктов годовая 10 февраля ф.1-р (рыбо- 01,02 ловство), прил.к ф.2МП 5 О заготовке леса годовая 10 февраля ф.1-п (лес), 01,02 (объем работ и услуг) прил.к ф.2МП 6 О лесокультурных и годовая 10 февраля ф.1-ЛХ, прил. 01,02 лесохозяйственных к ф.2МП работах 7 Основные показатели годовая 15 марта ф.8-сх(услуги), 01,02 предприятий прил.к ф.2МП (организаций), оказывающих сельско- хозяйственные услуги 8 О состоянии живот- новодства за 2001 год: а) производство годовая 1 марта ф.24-сх,прил. 01,02 продукции во всех к ф.2МП, фф. категориях хозяйств 6,7, данные обследований б) затраты на произ- годовая 1 марта крестьянских водство и финансово- и домашних хозяйственная хозяйств деятельность 9 О состоянии растениеводства за 2001 год 1-сх,прил.к ф. 01,02 а) производство годовая 1 марта 2МП, фф.6,7, продукции во всех данные обсле- категориях хозяйств дований крес- тьянских и б) затраты на годовая 1 марта домашних производство и хозяйств финансово-хозяйст- венная деятельность 10 Ведение и актуализация квартальная спецпрограмма 01,02 сельскохозяйственного регистра: а) сельхозпредприятий - б) крестьянских хозяйств - в) личных подсобных - хозяйств населения 11 Об итогах сева под урожай 2002 года: 1 раз в год не ф.4-сх, данные 01,02 (по заверше- позднее обследований а) предварительный нию сева) 5 дней крестьянских расчет после и домашних б) окончательный расчет завер- хозяйств шения сева 12 О сборе урожая 1 раз в год 2 сводные 01,02 сельхозкультур со всех ноября разработочные категорий земель таблицы к (на 1 ноября) за 2002 ф.29-сх,ф.6-р, год 7-р, данные обследования крестьянских и домашних хозяйств 13 Расчет валовой сводные продукции сельского, разработочные лесного и рыбного таблицы, хозяйства за 2001 год годовые отчеты (в сопоставимых и сельхозпред- текущих ценах): предприятий, а) предварительный годовая - ф.29-сх,ф.24- 01 расчет сх(мес.), приложение к б) окончательный ф.2МП-(кварт), расчет годовая - ф.1-сх,прил. 01 к ф.2МП,ф.24-сх 14 Потребление населением - сводные разра- основных продуктов боточные питания за 2001 год: таблицы, а) предварительный годовая ведомственная 01 расчет отчетность МСХ, б) окончательный годовая Госпродкорпорации 01 расчет и других ведомств 15 Балансы продуктов годовая сводные разра- 01 растениеводства боточные таблицы и животноводства в и данные об натуральном выражении объеме производ- за 2001 год ства, годовые отчеты сельхоз- предприятий Единовременные обследования 16 О деятельности 1 раз в год 15 анкета А-001 01,02 крестьянских (фермер- января ских) хозяйств 17 Опрос владельцев скота 1 раз в год 15 анкета А-002 01,02 и птицы в городской января местности** 18 Посевные площади сель- 1 раз в год 5 июня анкета А-003 01,02 хозкультур в крестьян- ских (фермерских) хозяйствах* 19 Посевные площади 1 раз в год 5 июня анкета А-004 01,02 сельхозкультур на землях личного подсобного хозяйства, огородах населения* 20 Посевные площади 1 раз в год 5 июня анкета А-007 01,02 сельхозкультур на садовых и дачных участках* 21 Валовой сбор сельхоз- 1 раз в год сентябрь анкета А-005 01,02 продукции в крестьян- -октябрь ских (фермерских) хозяйствах* 22 Валовой сбор сельхоз- 1 раз в год сентябрь анкета А-006 01,02 продукции на землях -октябрь личного подсобного хозяйства, огородах населения* 23 Валовой сбор сельхоз- 1 раз в год сентябрь анкета А-007 01,02 культур на садовых и дачных участках* 24 Состояние животновод- квартальная апрель анкета А-008 01,02 ства в личных подсоб- июль ных хозяйствах октябрь населения** ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ _______________________!______________!___________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!___________________ 1 КАТО на 10 день статбюллетень 2 КАТО,КОПФ,КФС, 10 марта статбюллетень КРП 3 КАТО,КОПФ,КФС, 5 марта статбюллетень КРП 4 КАТО,КОПФ,КФС, 12 марта статбюллетень КРП 5 КАТО,КОПФ,КФС, 15 марта статбюллетень КРП 6 КАТО,КОПФ,КФС, 28 марта статбюллетень КРП 7 КАТО,КОПФ,КФС, 10 июня экспресс- КРП информация 8 КАТО,КОПФ, а) КФС, 20 апреля статбюллетень ОКЭД,КРП б) 30 мая статбюллетень 9 КАТО,КОПФ, а) КФС,ОКЭД,КРП 29 мая статбюллетень б) 10 июня статбюллетень 10 по отдельно- статбюллетень му графику а) КАТО,КФС б) КАТО в) КАТО 11 КАТО а) 12 июля экспресс- информация б) 2 августа статбюллетень 12 КАТО 27 декабря экспресс- информация 13 а) республика 31 января экспресс- КАТО информация б) республика 1 июля статбюллетень КАТО 14 а) республика 18 февраля экспресс- информация б) КАТО 1 августа статбюллетень 15 КАТО 12 августа статбюллетень 16 КАТО 21 мая статбюллетень 17 КАТО 20 апреля табличный материал 18 КАТО 2 августа табличный материал 19 КАТО 2 августа табличный материал 20 КАТО 2 августа табличный материал 21 КАТО 27 декабря табличный материал 22 КАТО 27 декабря табличный материал 23 КАТО 27 декабря табличный материал 24 КАТО май табличный август материал ноябрь *) данные обследования используются для подготовки статбюллетеней по формам N 4 сх и 29 сх, а также для актуализации статрегистра **) для актуализации сельскохозяйственных регистров и окончательных расчетов производства продукции животноводства ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика промышленного производства 1 Основные показатели месячная 1 числа ф.1-П 01,02 работы промышленности срочная; прил.к ф.2-МП (кв); ф.3-П (кв);расчеты: а) итоги работы месячная 1 числа по ф.1-П(год); 01 промышленности* прил.к ф.2-МП (год); ф.1 пром (год), ф.1-П подсобная (год), прил.к ф 2-МП подс.,един. обсл.кресть- янских (фер- мерских) хозяйств и индивидуаль- ных предпри- нимателей б) производство месячная 1 числа ф.1-П срочная 01 важнейших видов промышленной продукции по предприятиям* в) объем отгруженной продукции в РК месячная 1 числа ф.1-П срочная 01,02 г) производство месячная 1 числа ф.1-П срочная 01,02 потребительских товаров РК д) основные показатели квартальная 1 числа ф.1-П срочная 01 работы предприятий РК по форме собственности е) вторичные квартальная 1 числа ф.1-П срочная 01 (неосновные) виды деятельности ж) среднегодовые за январь- 1 числа ф.1-П срочная 01,02 оптовые цены промыш- декабрь ленной продукции по оперативным данным** з) военно-промышлен- ная продукция РК* квартальная 1 числа ф.1-П срочная 01,02 2 Мониторинг крупнейших предприятий РК:* 01 а) по показателям квартальная - ф.1-П срочная, промышленного производства б) по показателям квартальная - ф.1-инвест; инвестиционной, ф.1-ПФ,ф.1-Т финансовой деятель- ности и труду 3 Производство и месячная 10 числа ф.1-алк(пром) 01,02 реализация этилового спирта и алкогольной продукции: а) производство и квартальная ф.1-алк(пром) 0,1 реализация этилового спирта и алкогольной продукции по предпри- ятиям* 4 Основные показатели квартальная 10 числа прил.к ф.2-МП 01,02 работы малых предпри- ятий в промышленности (с численностью до 50 чел) 5 Основные показатели квартальная 10 числа ф.3-П и расчеты 01,02 промышленной деятель- по ф.1-П подсоб- ности непромышленных ная (год) предприятий 6 Основные показатели годовая 1 марта 1-П, сводные 01,02 работы промышленности данные а) средние оптовые годовая - 1-П,прил. 01 цены продукции к ф.2-МП промышленности** 7 Основные показатели годовая 1 марта ф.1-ПО 01,02 работы промышленных объединений Республики Казахстан 8 Основные показатели годовая 1 марта 1-ПРОМ,сводные 01,02 работы промышленных данные предприятий за 2001г. (с разбивкой по месяцам) 9 Основные показатели годовая 1 марта прил.к ф.2-МП 01 работы малых предприя- тий в промышленности (с численностью до 50 чел.) 10 Баланс производствен- годовая 31 января ф. N БМ 01,02 ных мощностей 11 О производстве, годовая 5 февраля ф.24-энергетика 01,02 распределении и потреб- лении электрической энергии. Состав энерге- тического оборудования 12 О работе водопровода годовая 21 января ф.1-водопровод 01,02 (отдельной водопроводной сети) 13 Технико-экономические годовая 11 февраля ф.6-ТП 01,02 показатели работы теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и котельной: а) баланс топлива годовая ф.6-ТП 01,02 14 О работе предприятий, годовая 31 января ф.1-ГАЗ 01,02 отпускающих сетевой (сжиженный) газ 15 О работе предприятий, годовая 25 января ф.1-ТЕП 01,02 отпускающих тепловую энергию Единовременные обследования 16 О работе предприятий, 1 раз июль анкета ЭИ-001 01,02 (организаций),имеющих в год автономные энерго- источники** 17 О деятельности индиви- 1 раз в год август анкета ИП-001 01,02 дуальных предпринима- телей, занимающихся производством промыш- ленной продукции** ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ _______________________!______________!___________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!___________________ 1 КАТО,ОКЭД,КРП, на 10 день статбюллетень КПВЭД а) КАТО,ОКЭД на 8 день аналитический КПВЭД материал б) КПВЭД, по на 11 день статбюллетень предприятиям в) КАТО,ОКЭД,КПВЭД на 11 день статбюллетень г) КАТО,ОКЭД на 15 день статбюллетень д) КАТО,ОКЭД, на 20 день статбюллетень КРП,КФС е) КАТО,ОКЭД на 30 день табличный материал ж) КАТО,КПВЭД 25 января табличный материал з) КАТО,по списку на 25 день статбюллетень предприятий 2 КАТО,ОКЭД, а) КПВЭД,по списку на 22 день статбюллетень предприятий б) на 80 день статбюллетень 3 КАТО,КПВЭД на 20 день статбюллетень а) КПВЭД по на 20 день статбюллетень предприятиям 4 КАТО,ОКЭД,КФС, на 50 день статбюллетень КРП,КПВЭД,КОПФ 5 КАТО,ОКЭД,КФС, на 40 день табличный КРП,КПВЭД материал 6 КАТО,ОКЭД,КФС, 30 июля статсборник КРП,КПВЭД а) КАТО,КПВЭД 17 июня табличный материал 7 КАТО,ОКЭД, 15 июля табличный КФС,КРП,КПВЭД материал 8 КАТО,ОКЭД, 28 июня табличный КФС,КРП,КПВЭД материал 9 КАТО,ОКЭД,КФС, 3 июня статбюллетень КРП,КПВЭД,КОПФ 10 КАТО,КПВЭД 30 мая статбюллетень 11 КАТО,ОКЭД 30 июля статбюллетень 12 КАТО 15 мая статбюллетень 13 КАТО 14 июня статбюллетень а) КАТО 14 июня статбюллетень 14 КАТО 15 апреля статбюллетень 15 КАТО 28 июня статбюллетень 16 КАТО сентябрь справочный материал 17 КАТО октябрь справочный материал ___________________________________________________________________________ *) для служебного пользования **) для расчета индекса физического объема ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика инвестиций и строительства 1 Сведения об инвести- циях месячная на 2 день ф.1-инвест. 01,02 (краткая), 1-ИЖС, квартальная на 25 день ф.1-инвест "-" годовая 5 апреля ф.1-инвест "-" а) предприятий и организаций - недрополь- зователей квартальная сводные ф.1-инвест 01,02 годовая данные ф.1-инвест "-" б) предприятий и квартальная сводные ф.1-инвест "-" организаций,заключив- ших контракты в прио- годовая ф.1-инвест "-" ритетных секторах экономики в) по всем квартальная сводные ф.1-инвест, "-" предприятиям РК данные раздел ф.2-МП годовая "-" г) для мониторинга квартальная сводные ф.1-инвест 01,02 крупнейших предприятий данные промышленности* 2 Сведения о строитель- квартальная на 7 день ф.1-ПГИ 01,02 стве и вводе в действие объектов, включенных в программу государствен- ных инвестиций Республики Казахстан 3 Сведения о строитель- стве и вводе в действие объектов: а) предусмотренных к месячная на 2 день ф.2-кс(стройка), 01,02 вводу в текущем году 1-ИЖС и в последующие годы* б) финансируемых за квартальная на 2 день ф.2-кс(стройка) 01,02 счет иностранных инвестиций* в) включенных в номен- годовая 1 марта ф.2-кс(стройка), 01,02 клатуру мощностей и 1-ИЖС объектов 4 О выполнении подрядных месячная на 4 день ф.1-кс 01,02 строительных работ: годовая 31 марта ф.1-кс 01,02 а) по крупным строительным квартальная сводные ф.1-кс 01,02 организациям* данные б) по малым квартальная на 4 день прил.к ф.2-МП 01,02 строительным годовая 31 марта прил.к ф.2-МП 01,02 организациям (с численностью до 50 чел.) в) по всем квартальная сводные ф.1-КС, 01,02 предприятиям РК данные прил.к ф.2-МП годовая 01,02 5 Сведения о наличии годовая 20 января ф.12 строите- 01,02 и использовании льство строительных машин числящихся на балансе отчитывающихся организаций 6 Сведения об годовая 5 февраля ф.18-кс 01,02 инвестициях на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 7 Сведения об освоении годовая 1 марта ф.2-кс,ф.1-ИЖС 01,02 инвестиций в строитель- ство и вводе в действие основных средств Единовременные обследования 8 Обследование о 2 раза февраль анкета F-002 01,02 проведенных подрядных в год июль тендерах на строите- льство 9 Разрешение на 2 раза июнь анкета F-001 01,02 строительство в год декабрь 2003 г. ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!___________________ 1 ОКЭД,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень КОПФ,КАТО -"- на 60 день статбюллетень -"- 15 июня статбюллетень а) ОКЭД,КФС,КРП, на 65 день статбюллетень КАТО, КОПФ -"- 21 июня статбюллетень б) -"- на 65 день статбюллетень -"- 18 июня статбюллетень в) -"- на 60 день статбюллетень -"- 18 июня раздел статбюллетеня г) ОКЭД,КФС,КРП, на 80 день раздел статбюллетеня КОПФ,КАТО 2 по списку объектов на 14 день статбюллетень 3 а) по перечню на 10 день статбюллетень мощностей, строек и объектов б) -"- на 12 день статбюллетень в) -"- 20 мая статбюллетень 4 КРП,КФС,КАТО, на 15 день статбюллетень КПВЭД -"- 16 мая статбюллетень а) КФС,КРП,КАТО, на 55 день статбюллетень КПВЭД б) -"- на 15 день раздел статбюллетеня -"- 16 мая раздел статбюллетеня в) -"- на 20 день раздел статбюллетеня -"- 25 мая раздел статбюллетеня 5 КФС,КРП,КОПФ, 18 марта статбюллетень ОКЭД,КАТО 6 КФС,КРП,КОПФ, 1 апреля статбюллетень ОКЭД,КАТО 7 КФС,ОКЭД,КОПФ, 24 мая статбюллетень КРП,КАТО 8 КФС,КРП,КОПФ, март, статбюллетень ОКЭД,КАТО август 9 КФС,КРП,КОПФ, июль, статбюллетень ОКЭД,КАТО январь 2003г. ___________________________________________________________________________ *) для служебного пользования ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика услуг 1 О запасах топлива месячная 1 числа ф.4 топливо 01,02 (запасы) 2 О запасах горюче- месячная до 3 ф.5-ГСМ 01,02 смазочных материалов (март- числа (запасы) ноябрь) 3 Мониторинг предприятий квартальная - сводные 01 сектора услуг* данные 4 Структура услуг 4 квартал - сводные 01 2001г. данные квартальная - сводные -"- данные годовая - сводные данные -"- 5 Структура услуг по квартальная - сводные данные 01 малым предприятиям годовая - сводные данные -"- 6 Об оказанных компью- 4 квартал до 10 ф.2-услуги -"- терных услугах, 2001 г. числа (компьютеры), связанных с ними 1-МП услугах, а также услугах в области исследований и разработок квартальная до 10 ф.2-услуги 01,02 числа (компьютеры) годовая до 30 ф.2-услуги -"- марта (компьютеры) а) по малым квартальная до 10 прил.ф.2-МП -"- предприятиям числа к ф.2-услуги (компьютеры), годовая до 30 прил.ф.2-МП -"- марта к ф.2-услуги (компьютеры) 7 Об объеме услуг по 4 квартал до 10 ф.2-услуги 01,02 организации отдыха, 2001г. числа (культура), культурных и 1-МП спортивных мероприятий квартальная до 10 ф.2-услуги -"- числа (культура) годовая до 30 ф.2-услуги -"- марта (культура) а)по малым квартальная до 10 прил.ф.2-МП -"- предприятиям числа к ф.2-услуги (культура) годовая до 30 прил.ф.2-МП -"- марта к ф.2-услуги (культура) 8 Об объеме услуг, 4 квартал до 10 ф.2-услуги 01,02 связанных с продажей, 2001г. числа (недвижимость), покупкой и сдачей в 1-МП наем недвижимого имущества, арендой машин и оборудования и прокатом предметов личного пользования квартальная до 10 ф.2-услуги -"- числа (недвижимость) годовая до 30 ф.2-услуги -"- марта (недвижимость) а) по малым квартальная до 10 прил.ф.2-МП к -"- предприятиям числа ф.2-услуги (недвижимость) годовая до 30 прил.ф.2-МП к -"- марта ф.2-услуги (недвижимость) 9 Об объеме услуг в сфере 4 квартал до 10 ф.2-услуги 01,02 прочей коммерческой 2001 г. числа (прочая деятельности,услуг по коммерция), канализации,удалению прил. к ф. отходов,санитарной 1-МП обработке и аналогичных услуг, прочих услуг квартальная до 10 ф.2-услуги -"- числа (прочая коммерция) годовая до 30 ф.2-услуги -"- марта (прочая коммерция) а) по малым квартальная до 10 прил.ф.2-МП к -"- предприятиям числа ф.2-услуги (прочая коммерция) годовая до 30 прил.ф.2-МП к -"- марта ф.2-услуги (прочая коммерция) 10 О туристской 4 квартал до 25 ф.1-ТЭ 01,02 деятельности 2001г. числа квартальная до 25 ф.1-ТЭ, 01,02 числа а) по малым квартальная до 25 ф.1-ТЭ,прил.к 01,02 предприятиям числа ф.2-МП 11 О работе канализации годовая до 10 ф.1-водоотвод 01,02 (отдельной канализа- февраля ционной сети) 12 Объем услуг,оказанных годовая до 30 ф.2-услуги 01,02 учреждениями государ- марта (управление) ственного управления 13 О деятельности годовая до 25 ф.N 1-заповедник 01,02 природного заповедника, числа государственного национального природного парка 14 О работе зоопарка годовая до 10 ф.N 1-зоопарк 01,02 января 15 О деятельности театра годовая до 10 ф.N 1-театр 01,02 января 16 О работе луна-парка годовая до 10 ф.N 1-парки 01,02 и парка отдыха января 17 О деятельности музея годовая до 10 ф.N 1-музеи 01,02 января 18 Об учреждениях культуры годовая до 10 ф.N 1-клубы 01,02 клубного типа января 19 О деятельности годовая до 10 ф.N 1-библиотеки 01,02 библиотеки января 20 Топливно- энергетический баланс годовая до 25 ф.1-ТЭБ 01,02 марта 21 Об обследовании годовая до 15 анкета 01,02 деятельности АЗС и января ГАЗС, для юридических лиц 22 Об обследовании годовая до 15 анкета 01,02 деятельности АЗС и января ГАЗС, для физических лиц 23 Отчет о статусе годовая 1 ноября анкета 02 и деятельности предприятия ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 _______________________!______________!___________________ 1 КАТО,ОКЭД, на 10 день статбюллетень КПВЭД 2 КАТО,ОКЭД, на 12 день статбюллетень КПВЭД 3 КАТО,ОКЭД, на 78 день статбюллетень КПВЭД 4 КАТО,КФС,КРП, на 76 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД -"- на 71 день статбюллетень -"- 19 июня статбюллетень 5 КАТО,КФС,КРП, на 71 день раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД -"- 19 июня раздел статбюллетеня 6 -"- на 80 день статбюллетень КАТО,КФС,КРП, на 67 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ -"- 14 июня статбюллетень а) -"- на 67 день раздел статбюллетеня -"- 14 июня раздел статбюллетеня 7 КАТО,КФС,КРП, на 80 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ КАТО,КФС,КРП, на 68 день статбюллетень КАТО,КФС,КРП, 14 июня статбюллетень ОКЭД,КПВЭД,КОПФ а) КАТО,КФС,КРП, на 68 день раздел статбюллетеня КАТО,КФС,КРП, 14 июня раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД КОПФ 8 КАТО,КФС,КРП, на 80 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ КАТО,КФС,КРП, на 69 день статбюллетень КАТО,КФС,КРП, 14 июня статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ а) КАТО,КФС,КРП на 69 день раздел статбюллетеня КАТО,КФС,КРП, 14 июня раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД, КОПФ 9 КАТО,КФС,КРП, на 80 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ КАТО,КФС,КРП на 70 день статбюллетень КАТО,КФС,КРП, 14 июня статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ а) КАТО,КФС,КРП на 70 день раздел статбюллетеня КАТО,КФС,КРП, 14 июня раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД, КОПФ 10 КАТО,КФС,КРП, на 86 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД, КОПФ КАТО,КФС,КРП на 86 день статбюллетень а) КАТО,КФС,КРП на 86 день раздел статбюллетеня 11 - 29 марта статбюллетень 12 КАТО,КФС,КРП, 31 мая статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 13 - 1 апреля статбюллетень 14 - 4 марта статбюллетень 15 - 4 марта статбюллетень 16 - 4 марта статбюллетень 17 - 4 марта статбюллетень 18 - 4 марта статбюллетень 19 - 4 марта статбюллетень 20 КАТО,ОКЭД, 20 июля статбюллетень КПВЭД 21 КАТО,КПВЭД 30 мая статбюллетень 22 КАТО,КПВЭД 30 мая статбюллетень 23 - - - __________________________________________________________________________ *) для служебного пользования ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика торговли 1 Объем розничного, месячная до 3 ф.1-торговля, 01,02 оптового товарооборота, числа инструмента- услуг ресторанов,услуг рий единовре- по техническому обслу- менного обсле- живанию и ремонту авто- дования рынков мобилей, предметов личного пользования и бытовых товаров а) по малым месячная до 3 ф.1-торговля -"- предприятиям числа прил. к ф.2-МП 2 Основные показатели месячная - грузовые 01,02 внешней торговли на таможенные основе грузовых декларации таможенных деклараций 3 Экспорт Республикой месячная - грузовые 01 Казахстан отдельных таможенные товаров по основным декларации странам-торговым партнерам 4 Импорт Республикой месячная - грузовые 01 Казахстан отдельных таможенные товаров по основным декларации странам-торговым партнерам 5 Отчет о гуманитарной месячная - грузовые 01,02 помощи таможенные декларации 6 Средневзвешенные месячная - отчет 01 курсы валют квартальная Нацбанка РК 7 Товарные рынки месячная - сводные данные 01 квартальная 8 Объем и структура 4 квартал до 15 ф.1-розница, 01,02 розничного товаро- 2001 г. числа оборота квартальная до 15 ф.1-розница, -"- числа ф.1-П,ф.1-КС, инструментарий единовременного обследования рынков годовая до 25 ф.1-розница, -"- марта инструментарий единовременного обследования рынков а) по малым 4 квартал до 15 ф.1-МП,ф.1- 01,02 предприятиям 2001г. числа розница квартальная до 15 ф.1-розница, -"- числа прил.к ф.2-МП годовая до 25 ф.1-розница, -"- марта прил.к ф.2-МП 9 Объем и структура 4 квартал до 15 ф.1-опт, ф.1- 01,02 оптового товаро- 2001 г. числа посредники оборота до 12 числа квартальная до 15 ф.1-опт, -"- числа ф.1-посредники, до 12 ф.1-П, ф.1-КС числа годовая до 25 ф.1-опт, -"- марта ф.1-посредники а) по малым 4 квартал до 15 ф.1-МП,ф.1-опт, 01,02 предприятиям 2001г. числа до 12 ф.1-посредники числа квартальная до 15 ф.1-опт, -"- числа ф.1-посредники, до 12 прил.к ф.2-МП числа годовая до 25 ф.1-опт, -"- марта ф.1-посредники прил.к ф.2-МП 10 Объем и структура 4 квартал до 12 ф.1-рестораны, 01,02 услуг ресторанов, 2001г. числа ф.1-авто, услуг по техническому до 10 ф.1-ремонт обслуживанию и ремонту числа автомобилей, предметов личного пользования и бытовых товаров квартальная до 12 ф.1-рестораны, -"- числа ф.1-авто, до 10 ф.1-ремонт числа годовая до 25 ф.1-рестораны, -"- марта ф.1-авто,ф.1- ремонт а) по малым 4 квартал до 12 ф.1-рестораны 01,02 предприятиям 2001г. числа ф.1-авто,ф.1-МП до 10 числа квартальная до 12 ф.1-рестораны, -"- числа ф.1-авто,ф.1- до 10 ремонт, прил. числа к ф.2-МП годовая до 25 ф.1-рестораны, -"- марта ф.1-авто,ф.1- ремонт, прил. к ф.2-МП 11 Мониторинг предприятий квартальная - сводные данные 01 торговли* 12 Движение валютных квартальная 10 числа ф.1-валюта 01,02 средств на счетах предприятий годовая ф.1-валюта -"- 13 Деятельность совместных квартальная 30 числа ф.1-ВЭС 01,02 и иностранных предприятий годовая ф.1-ВЭС -"- 14 О деятельности полугодовая до 10 ф.1-биржа 01,02 товарных бирж числа 15 О деятельности вещевых, годовая до 30 ф.12-торг 01,02 смешанных рынков марта и рынков по продаже сельхозпродуктов и скота 16 Товарные рынки годовая - сводные данные 01 Единовременные обследования 17 Объем и структура квартальная на 1 день анкета 01,02 розничного товаро- оборота рынков и торговых предприятий, осуществляющих торговую деятельность без образования юридического лица 18 Объем и индекс продаж квартальная на 1 день анкета 01,02 сельхозпродуктов на рынках ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 КАТО,КФС,КРП, на 9 день статбюллетень ОКЭД а) -"- на 9 день раздел статбюллетеня 2 КАТО, по на 29 день статбюллетень номенклатуре товаров,странам мира,основным таможенным режимам, характерам сделки, видам транспорта 3 КАТО, по на 36 день экспресс-информация отдельным товарам, основным странам 4 КАТО, по на 43 день экспресс-информация отдельным товарам, основным странам 5 КАТО, по на 29 день статбюллетень отдельным товарам, странам мира 6 по республике на 6 день статбюллетень на 6 день статбюллетень база данных 7 ОКЭД,КПВЭД на 55 день статбюллетень на 55 день база данных 8 КАТО,КФС,КРП, на 76 день статбюллетень КПВЭД -"- на 76 день статбюллетень -"- 25 мая статбюллетень а) КАТО,КФС,КРП, на 76 день раздел статбюллетеня КПВЭД -"- на 76 день раздел статбюллетеня -"- 25 мая раздел статбюллетеня 9 КАТО,КФС,КРП, на 76 день статбюллетень КПВЭД -"- на 76 день статбюллетень -"- 25 мая статбюллетень а) КАТО,КФС,КРП, на 76 день раздел статбюллетеня КПВЭД -"- на 76 день раздел статбюллетеня -"- 25 мая раздел статбюллетеня 10 КАТО,КФС,КРП, на 76 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД -"- на 76 день статбюллетень -"- 25 мая статбюллетень а) КАТО,КФС,КРП, на 76 день раздел статбюллетеня ОКЭД, КПВЭД -"- на 76 день раздел статбюллетеня -"- 25 мая раздел статбюллетеня 11 КАТО,ОКЭД, на 94 день статбюллетень КПВЭД 12 КАТО,КФС на 32 день статбюллетень -"- 15 февраля статбюллетень 13 КАТО,КФС,ОКЭД на 61 день статбюллетень по группам товаров, странам-партнерам -"- 6 марта статбюллетень 14 КАТО,КФС,КПВЭД на 25 день статбюллетень 15 КАТО,КФС,ОКЭД 29 апреля экспресс-информация 16 ОКЭД,КПВЭД 30 октября статсправочник база данных 17 КАТО,КПВЭД на 76 день раздел статбюллетеня 18 КАТО,КПВЭД на 76 день таблицы ___________________________________________________________________________ *) для служебного пользования ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___________________________________________________________________________ Статистика транспорта и связи 1 О продукции и услугах месячная на 2 ф.1-транспорт 01,02 транспорта день а) по малым месячная на 2 день прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям (кв.)к ф.1- транспорт 2 Об услугах почтовой месячная на 20 день ф.3-связь 01,02 и электрической связи (услуги почтовой и электрической связи) а) по малым месячная на 20 день прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям (кв.)к ф.3- связь (услуги почтовой и электрической связи) 3 О доходах связи месячная на 20 день ф.12-связь 01,02 (доход) 4 О работе городского квартальная на 2 день N1-тр (авто 01,02 и дорожного и электро) транспорта а) по малым квартальная на 2 день прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.1-тр. (авто и электро) 5 О работе квартальная на 2 день ф.1-тр (ЖД) 01,02 железнодорожного транспорта 6 О работе квартальная на 2 день ф.1-тр 01,02 трубопроводного (трубопровод) транспорта а) по малым квартальная на 2 день прил. ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.1-тр (трубопровод) 7 О работе воздушного квартальная на 2 день ф.1-тр (авиа) 01,02 транспорта а) по малым квартальная на 2 день прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.1-тр(авиа) 8 О работе речного квартальная на 2 день ф.1-тр (река) 01,02 транспорта а) по малым квартальная на 2 день прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.1-тр(река) 9 О работе морского квартальная на 2 день ф.1-тр (море) 01,02 транспорта 10 Об услугах связи квартальная на 20 день ф.11-связь 01,02 (услуги) 11 Мониторинг квартальная ф.1-транспорт, 01 предприятий сектора ф.1-ТВ транспорта* 12 О доходах,качестве квартальная на 20 день ф.15 связь 01,02 работы и средствах (услуги, телекоммуникаций качество) 13 О продукции и услугах квартальная на 30 день ф.65 01,02 транспорта по видам годовая 25 марта сообщений а) по малым квартальная на 30 день прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.65 годовая 25 марта 14 О погрузочно- полугодовая на 10 день ф.31-М 01,02 разгрузочных работах годовая в морских портах 15 О перевозках пассажиров полугодовая на 25 день ф.1-ТР 01,02 по установленным годовая (маршрут) автобусным маршрутам во всех видах сообщения 16 Об услугах почтовой годовая 25 марта ф.1-связь 01,02 связи (услуги) почтовой связи) а) по малым годовая 25 марта прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.1-связь (услуги почтовой связи) 17 Об услугах годовая 25 марта ф.2-связь 01,02 электрической связи (услуги электросвязи) а) по малым годовая 25 марта прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.2-связь (услуги электросвязи) 18 Об автомобильных годовая 25 января ф.41-шос 01,02 дорогах общего (дор.) пользования 19 О наличии и работе годовая 10 февраля ф.1-тр(шос.) 01,02 автотранспорта а) по малым годовая 10 февраля прил.ф.2-МП 01,02 предприятиям к ф.1-тр(шос.) 20 О наличии годовая 10 февраля ф.1-тр(шос.)- 01,02 автотранспорта индивид. 21 О наличии внутренних годовая 1 марта ф.11-внутр.вод 01,02 судоходных путей и работе водного транспорта общего пользования 22 О деятельности годовая 25 марта ф.ЖД 01 железнодорожного транспорта 23 О железнодорожном годовая 9 января ф.1-тр.(жел) 01,02 транспорте необщего пользования 24 О происшествиях годовая 20 января ф.35-тр 01,02 с подвижным составом (авария) транспорта общего пользования ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы __________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!__________________!______________!___________________ 1 КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД а) КАТО,КФС,КРП, на 10 день раздел статбюллетеня ОКЭД 2 КАТО,КФС,КРП, на 40 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, на 40 день раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 3 КАТО,КФС, на 40 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 4 КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, на 10 день раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 5 КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 6 КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, на 10 день раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 7 КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, на 10 день раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 8 КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, на 10 день раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 9) КАТО,КФС,КРП, на 10 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 10 КАТО,КФС,ОКЭД, на 40 день статбюллетень КПВЭД 11 КАТО,ОКЭД,КРП на 50 день статбюллетень 12 КАТО,КФС,ОКЭД, на 40 день статбюллетеня КПВЭД 13 КАТО,КФС,КРП, на 55 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 29 апреля статбюллетень а) КАТО,КФС,КРП, на 55 день статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 29 апреля статбюллетень 14 КАТО,КФС,КРП, 26 августа статбюллетень ОКЭД,КПВЭД 25 февраля 15 КАТО,ОКЭД 2 сентября статбюллетень 1 марта 16 КАТО,КФС,КРП, 6 мая статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, 6 мая раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 17 КАТО,КФС,КРП, 6 мая статбюллетень ОКЭД,КПВЭД а) КАТО,КФС,КРП, 6 мая раздел статбюллетеня ОКЭД,КПВЭД 18 КАТО,КФС,КРП, 19 марта статбюллетень ОКЭД,значению дорог 19 КАТО,КФС,КРП, 28 июня статбюллетень ОКЭД а) КАТО,КФС,КРП, 28 июня раздел статбюллетеня ОКЭД 20 КАТО,КФС,ОКЭД 28 июня статбюллетень 21 КАТО,КФС,ОКЭД, 29 марта статбюллетень КПВЭД 22 КАТО,ОКЭД,КПВЭД 16 апреля статбюллетень 23 КАТО,КФС,КРП, 18 февраля статбюллетень ОКЭД 24 КАТО,КФС,ОКЭД 7 марта статбюллетень __________________________________________________________________________ *) для служебного пользования ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Статистика цен 1 Регистрация цен и месячная в течение тетрадь, 0,2 тарифов по отобранному месяца бланк регист- перечню товаров и рации цен и услуг представителей в тарифов базовых объектах торговли и платных услуг для населения* 2 Индекс потребительских цен: а) по материалам мони- ежене- тетрадь, 01,02 торинга цен ограничен- дельная бланк регист- ного круга товаров и рации услуг б) по категории "все месячная, табл. 01,02 население" к декабрю 1-товары 2001 г., (прод), к соот- 1-товары ветствую- (непрод) щему ме- сяцу в) по категориям насе- 2001 г., табл. 01 ления с различным кварталь- 1-товары уровнем среднедушевого ная полу- (прод), денежного дохода годовая, 1-товары 9 месяч- (непрод) ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 3 Индекс цен на платные месячная, табл. 01,02 услуги населению к декабрю 1-услуги 2001 г., к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 4 Индекс розничных цен месячная, табл. 01 к декабрю 1-товары 2001 г., (прод), к соот- 1-товары ветствую- (непрод) щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 5 Цены на основные про- месячная табл. 1 01,02 довольственные товары месячная схема 10.7 01 квартальная бланк 01,02 регистрации 6 Цены на основные не- месячная табл. 1н 01,02 продовольственные месячная схема 10.7 01 товары квартальная бланк 01,02 регистрации 7 Цены на продукты нефте- месячная табл. 1 01,02 переработки 8 Цены и тарифы на от- месячная табл. 1у 01,02 дельные социально- значимые виды платных услуг 9 Величина прожиточного месячная бланк 01 минимума: регистрации а) в среднем на душу населения б) по половозрастным группам населения 10 Цены на потребительские месячная программа 01,02 товары отечественного и международных импортного производства сопоставлений и услуги **) 11 Цены на основные месячная отобранный 01,02 продукты питания в круг товаров столицах государств и регионах, граничащих с Казахстаном 12 Цены и индексы цен в месячная специализиро- 01 реальном и потреби- ванные таблицы тельском секторах квартальная 01 экономики Республики Казахстан и пригра- ничных государствах Содружества 13 Цены и индекс цен месячная, 20 числа ф.1-ЦП, разрабо- 01,02 предприятий - произво- к декабрю отчетного точные таблицы дителей промышленной 2001 г., месяца продукции к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 14 Цены предприятий месячная 20 числа ф.1-ЦП 01,02 производителей на отчетного энергоресурсы месяца 15 Цены и индекс цен месячная, 15 числа ф.2-ЦП, разрабо- 01,02 на приобретенную про- к декабрю отчетного точные таблицы дукцию производственно- 2001 г., месяца технического назначения к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная, полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 16 Индекс цен на экспорт- месячная, - ф.1-таможня, 01 ную и импортную к декабрю разработочные продукцию 2001 г., таблицы к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 17 Индекс цен на услуги месячная, 21 числа ф.1-тариф 01 связи для юридических к декабрю отчетного (связь) лиц 2001 г., месяца к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная, полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 18 Индекс тарифов на месячная, 15 числа ф.1-тариф (га), 01,02 перевозку грузов к декабрю отчетного ф.1-тариф (жел), 2001 г., месяца ф.1-тариф (автом), к соот- ф.1-тариф (труб), ветствую- ф.1-тариф (внутр., щему ме- водн.) сяцу 2001 г., кварталь- ная, полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 19 Индекс цен на инвес- месячная, 20 числа ф.3-ЦКС 01,02 тиции в капитальное к декабрю отчетного строительство: 2001 г., месяца а) индекс цен на к соот- строительно-монтажные ветствую- работы щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- б) индекс цен на ная, полу- оборудование годовая, 9 месяч- в) индекс цен на ная, го- прочие работы довая, и затраты нарастаю- щим итогом с начала года к базе 1991 г. 20 Индексы цен на строи- месячная, 20 числа ф.3-ЦКС 01,02 тельные материалы, к декабрю отчетного детали и конструкции 2001 г., месяца к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., к базе 1991 года 21 Индекс цен на реализо- месячная, 16 числа ф.1-ЦСХ 01,02 ванную продукцию к декабрю отчетного сельского хозяйства 2001 г., месяца к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., кварталь- ная, полу- годовая, 9 месяч- ная, го- довая, нарастаю- щим итогом с начала года 22 Цены и индексы цен на месячная, 16 числа ф.1-ЦСХ 01,02 основные виды сельско- к декабрю отчетного хозяйственной продукции 2001 г., месяца к соот- ветствую- щему ме- сяцу 2001 г., нарастаю- щим итогом с начала года 23 Цены на продукцию месячная, 20 числа тетрадь регис- 01,02 сельского хозяйства к соот- отчетного трации, на рынке ветствую- месяца ф.1-ЦСХ, щему ф.2-ЦП, месяцу табл. 1 2001 г. 24 Средние цены на кварталь- 20 числа ф.3-ЦКС 01 отдельные виды матери- ная отчетного алов, деталей и месяца конструкций, приобре- таемых для строительного производства 25 Средние цены на от- кварталь- 16 числа ф.1-ЦСХ 01 дельные виды сельско- ная отчетного хозяйственной месяца продукции 26 Цены производителей кварталь- ф.1-ЦП, 01 промышленной продукции ная ф.2-ЦП и цены приобретения отдельных ее видов предприятиями Респуб- лики Казахстан на внутреннем рынке 27 Индекс цен в строите- льстве методом "сос- тавляющих компонентов": а) на основные виды кварталь- 20 числа ф.3-ЦКС 01,02 строительных работ ная второго (компоненты) месяца после отчетного квартала б) по отдельным типам кварталь- 01 сооружений жилищного, ная производственного и автодорожного назначения 28 Индекс цен на приобре- годовая 10 числа ф.2-ЦСХ 01,02 тенную сельскохозяйс- твенными предприятиями полугодовая промышленную продукцию и оказанные им услуги 29 Паритетное соотношение годовая, 10 числа разработочная 01 цен на промышленную таблица 8 продукцию, услуги для полугодовая села и реализованную по разным каналам сельскохозяйственную продукцию Единовременные обследования 30 Цены на товары отечест- 2 раза 10 числа бланк, 01,02 венного и импортного в год отчетного анкета производства и месяца обследования инфляционные ожидания населения 31 Цены на рынке жилья 1 раз год 10 августа бланк 01,02 обследования ___________________________________________________________________________ *) для расчета индекса потребительских цен **) в рамках Программы международных сопоставлений продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 областной центр, города областного __ __ подчинения и райцентры 2 а) КАТО, КИПЦ каждую среду месяца экспресс-информация б) КАТО, КИПЦ 2 числа статбюллетень в) КАТО, КИПЦ 7 числа статбюллетень 3 КАТО, КИПЦ 5 числа статбюллетень 4 КАТО 5 числа статбюллетень 5 КАТО, КИПЦ 20 числа отчетного статбюллетень месяца г. Астана четвертая среда схема Статкомитета месяца СНГ КАТО, КИПЦ 21 марта, 21 июня, статбюллетень 21 сентября, 21 декабря 6 КАТО, КИПЦ 28 числа отчетного статбюллетень месяца г. Астана четвертая среда схема Статкомитета месяца СНГ по районным центрам и 21 числа последнего статбюллетень городам областного месяца квартала подчинения 7 КАТО, КИПЦ 3 числа статбюллетень 8 КАТО, КИПЦ 25 числа отчетного статбюллетень месяца 9 КАТО 25 числа отчетного статбюллетень месяца 10 КАТО 20 числа статбюллетень 11 по столицам, областным 8 числа экспресс-информация центрам, городам 28 числа 12 __ 5 числа отчетного экспресс-информация месяца __ на 40 день статбюллетень 13 КАТО, ОКЭД, КПВЕД 2, 3 и 5 числа статбюллетени 14 КАТО, КПВЕД 27 числа статбюллетень 15 КАТО, ОКЭД, КПВЕД 26 и 27 числа статбюллетени 16 ТН ВЭД СНГ на 35 день статбюллетень 17 КПВЭД 30 числа последнего статбюллетень месяца квартала 18 КАТО, КПВЭД 25 числа отчетного статбюллетень месяца 19 КАТО 4 числа статбюллетень 20 КАТО, КПВЭД 6 числа статбюллетени 21 КАТО, КПВЭД 5 числа статбюллетени 22 КАТО, КПВЭД 6 числа статбюллетень 23 КАТО, КПВЭД 8 числа статбюллетень 24 КАТО, КПВЭД 10 числа статбюллетени 25 КАТО, КПВЭД 8 числа статбюллетени 26 КПВЭД 10 числа статбюллетень 27 а) КАТО, КПВЭД 8 числа третьего статбюллетень месяца квартала б) технологические модели 10 числа третьего статбюллетень сооружений месяца квартала 28 КАТО, КПВЭД 28 февраля статбюллетень 28 августа статбюллетень 29 КАТО 28 февраля статбюллетень 28 августа 30 КАТО, КИПЦ июнь, декабрь табличный материал 31 КАТО август табличный материал ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Статистика труда и занятости населения 1 О трудоустройстве и месячная 6 числа ф. 1-Т (трудо- 01 численности безра- устройство), ботных срочная 2 О численности и зара- месячная 7 числа ф. 1-Т 01,02 ботной плате работников по видам экономической деятельности 3 О численности и зара- кварталь- 7 числа ф. 1-Т 01,02 ботной плате ная работников: а) по видам экономичес- -"- -"- табл. 1 -"- кой деятельности б) по типам предприятий -"- -"- прил. к ф. 1-Т -"- в) по отраслям промыш- -"- -"- ф. 1-Т (пром) -"- ленности г) о численности сов- -"- -"- табл. 19 01,02 местителей, рабо- тающих по договорам и неполное рабочее время 4 О наличии и движении кварталь- 7 числа ф. 1-Т, табл.17 01,02 рабочей силы по видам ная экономической деятель- ности 5 О рынке труда и кварталь- 30 числа ф. 2-Т (рынок 01 социальной поддержке ная труда) безработных в Респуб- лике Казахстан 6 О привлечении иностран- кварталь- 25 числа ф. 1-ИР 01 ной рабочей силы и ная вывозе рабочей силы из республики 7 Мониторинг крупнейших кварталь- __ сводные специали- 01 предприятий промышлен- ная зированные таблицы ности* 8 Численность и оплата кварталь- 7 числа ф. 1-Т 01 труда работников (вклю- ная чая малые предприятия)* 9 Экономическая характе- годовая __ сводные данные 01,02 ристика населения в трудоспособном возрасте за 2001 год 10 О численности и зара- годовая 7 числа ф. 1-Т (кварт), 01,02 ботной плате работников табл. 15, табл.15 по формам собственности (пром) и отраслям промышленности 11 Отчет по труду (о чис- годовая 12 февраля ф. 1-Т 01,02 ленности и заработной плате работников): - по видам экономи- -"- -"- табл. 2 -"- ческой деятельности - по городской и сельс- -"- -"- табл. 5 -"- кой местности - о численности работ- -"- -"- табл. 9, -"- ников, в т.ч. женщин, табл. 4 по категориям персонала - о численности и составе -"- -"- табл. 6 -"- работающих полное и неполное рабочее время - о составе фонда зара- -"- -"- табл. 7 -"- ботной платы 12 О стоимости затрат на годовая 12 февраля ф. 1-Т 01,02 содержание рабочей табл. 12 силы 13 Основные показатели по годовая -"- ф. 1-Т, 01,02 труду в промышленности табл. С-2Б 14 О движении рабочей силы годовая -"- ф. 1-Т, 01,02 и использовании табл. 11 календарного фонда времени работников по видам экономической деятельности 15 О численности работ- годовая 31 января ф. 1-Т (условия 01,02 ников, занятых во труда) вредных и опасных условиях труда 16 Распределение числен- 1 раз в 20 июля ф. 1-Т (ЗП) 01,02 ности работников по год размерам средней заработной платы 17 О размерах заработной 1 раз в 20 октября форма 2-Т (ПРОФ) 01,02 платы работников по год отдельным должностям и профессиям 18 О численности работ- кварталь- -"- __ 01 ников, занятых на ная государственных должностях в РК Единовременные обследования 19 Выборочное обследование кварталь- февраль анкета 01,02 населения по вопросам ная май занятости и безработицы август ноябрь ___________________________________________________________________________ *) для служебного пользования продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 КАТО на 7 день экспресс-информация 2 КАТО, ОКЭД на 35 день статбюллетень 3 КАТО, ОКЭД на 37 день статбюллетень а) КАТО, ОКЭД -"- -"- б) КАТО, ОКЭД -"- -"- в) -"- -"- -"- г) КАТО, ОКЭД -"- -"- 4 КАТО, ОКЭД на 37 день статбюллетень 5 КАТО на 35 день статбюллетень 6 КАТО на 35 день статбюллетень 7 КАТО, ОКПО на 40 день табличный материал 8 КАТО, ОКЭД на 90 день табличный материал 9 КАТО, ОКЭД, по городской 25 июня статбюллетень и сельской местности 10 КАТО, ОКЭД, КФС на 41 день статбюллетень 11 КАТО, ОКЭД, классификатор 31 мая статбюллетень занятий - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- - -"- -"- -"- 12 КАТО, ОКЭД 31 мая статбюллетень 13 КАТО, ОКЭД 8 июня статбюллетень 14 КАТО, ОКЭД 12 июня статбюллетень 15 КАТО, ОКЭД 24 апреля статбюллетень 16 КАТО, ОКЭД, классификатор 14 сентября статбюллетень занятий 17 КАТО, ОКЭД, классификатор 7 декабря статбюллетень занятий 18 КАТО на 50 день статбюллетень 19 КАТО, ОКЭД 12 мая, августа, справочник ноября, февраля 2003 г. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Статистика домашних хозяйств и уровня жизни населения 1. Расходы и доходы кварталь- 20 день D003 01,02 домашних хозяйств ная D004 годовая D008 2. Основные показатели кварталь- __ Д-004 01 бедности *) ная годовая 3. Доля населения, прожи- кварталь- __ Д-004 01 вающего ниже прожи- ная точного минимума *) годовая 4. Дифференциация населе- кварталь- __ Д-004 01 ния по уровню матери- ная ального благосостояния: а) доходы населения годовая б) потребительские расходы в) потребление продуктов питания 5. Домашние хозяйства и 1 раз в 20 апреля D010 01 образование год 6. Домашние хозяйства и 1 раз в 20 июля D011 01 здравоохранение год 7. Производство сельско- полуго- 20 день D-004 01,02 хозяйственной продукции довая в домашних хозяйствах годовая 8. Производство товаров и полуго- 20 день D-004 01,02 услуг в домашних довая хозяйствах годовая 9. Основные социально- годовая 1 февраля D-006 01,02 демографические D-008 характеристики домашних хозяйств 10. Причины и условия 1 раз в 25 июля D-004 01 бедности год ___________________________________________________________________________ *) для служебного пользования продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1. КАТО, город, село на 65 день статбюллетень 10 апреля статбюллетень 2. КАТО на 75 день статбюллетень 18 марта статбюллетень 3. КАТО, республика на 70 день статбюллетень 16 марта статбюллетень 4. КАТО на 70 день статбюллетень 16 марта а) статбюллетень 5. республика, город, село 1 июля статбюллетень 6. республика, город, село 25 сентября статбюллетень 7. КАТО, город, село на 67 день статбюллетень статбюллетень 8. КАТО, город, село на 68 день статбюллетень статбюллетень 9. КАТО, город, село 30 апреля статбюллетень 10. республика, город, село 20 ноября табличный материал ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Социальная статистика 1 О зарегистрированных месячная 14 числа ф. 1-М 01 преступлениях и резуль- татах деятельности кварталь- органов уголовного ная преследования * 2 О назначении и выплате кварталь- на 65 день ф. 1-собес 01 пенсий и пособий.** ная 3 Об объеме услуг кварталь- 10 числа ф. услуги 01,02 оказанных организациями ная (образование) образования. 4 Об объеме услуг кварталь- 10 числа ф. услуги 01,02 оказанных организациями ная (здравоохранение) здравоохранения. 5 Об экологических полуго- 9 июля ф. 1-охрана 01,02 авариях, приостановлен- довая природы ных объектах и наруше- ниях природоохрани- годовая 15 января тельного законода- тельства. 6 Об охране атмосферного полуго- 12 июля ф. 2-тп (воздух) 01,02 воздуха в I полугодии довая 2002 года. 7 О численности получа- полуго- 5 сентября ф. 3-соц 01 телей пенсий и пособий довая и суммах назначенных им месячных пенсий и годовая 5 марта пособий. ** 8 О дневных общеобразо- вательных школах на начало 2001-2002 учебного года: а) о распределении школ годовая 7 сентября ф. ОШ-1, 01 и учащихся по языку ф. Д-7 обучения на начало 2001-2002 учебного года. б) о преподавании иностранных языков и годовая 7 сентября ф. ОШ-1, 01 углубленном изучении ф. Д-8 различных предметов на начало 2001-2002 учебного года. в) о материальной базе годовая 7 сентября ф. ОШ-1, 01 дневных общеобразова- ф. Д-4 тельных школ на начало 2001-2002 учебного года. 9 О дневных общеобразова- годовая 7 сентября ф. ОШ-1, 01,02 тельных школах на начало ф. 76-РИК 2002-2003 учебного года. 10 О финансово-хозяйст- годовая 1 апреля ф. соцфин 01,02 венной деятельности (образование) организаций образования за 2001 год. 11 О финансово-хозяйстве- годовая 1 апреля ф. соцфин 01,02 нной деятельности (здравоохранение) организаций здравоохра- нения за 2001 год. 12 О деятельности высших годовая 5 октября ф. 3-НК а 01,02 учебных заведений на начало 2002-2003 учебного года. 13 О деятельности кол- годовая 5 октября ф. 2-НК 01,02 леджей на начало 2002-2003 учебного года. 14 О деятельности учеб- годовая 10 октября ф. 1-профтех 01,02 ного заведения начального профессио- нального образования на начало 2002-2003 учебного года 15 О постоянной дош- годовая 5 января ф. 85-к 01,02 кольной организации за 2001 год. 16 О научно-технической годовая 25 января ф. 1-наука 01,02 деятельности пред- приятий (организаций) за 2001 год. 17 О деятельности аспиран- годовая 5 января ф. 1-НК 01,02 туры и докторантуры в 2001 году. 18 О деятельности учреж- годовая 25 января фф. 1-здрав, 01,02 дений здравоохранения в 17-здрав, 2001 году. 30-здрав, 41-здрав, 47-здрав. 19 О травматизме на годовая 25 января ф. 7-тпз 01,02 производстве и профес- сиональных заболеваниях в 2001 году. 20 Об охране атмосферного годовая 15 января ф. 2-тп 01,02 воздуха в 2001 году. (воздух) 21 О текущих затратах на годовая 25 февраля ф. 4-ос 01,02 охрану природы, экологические платежах и плата за природные ресурсы в 2001 году. 22 Об образовании и годовая 1 февраля ф. 3-токсичные 01,02 удалении токсичных отходы отходов в 2001 году. ___________________________________________________________________________ *) - отчет Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре РК. **) - отчет Министерства труда и социальной защиты населения РК. продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 КАТО 20 числа экспресс-информация КАТО 29 числа статбюллетень 2 КАТО на 80 день статбюллетень 3 КАТО, КФС, КРП, ОКЭД, КПВЭД на 60 день статбюллетень 4 КАТО, КФС, КРП, ОКЭД, КПВЭД на 60 день статбюллетень 5 КАТО 30 июля статбюллетень 15 февраля 6 КАТО 31 июля экспресс-информация 7 КАТО 30 сентября статбюллетень 29 марта 8 а) КАТО, СООГУ, КФС 18 января статбюллетень б) КАТО, СООГУ, КФС 8 февраля статбюллетень в) КАТО, СООГУ, КФС 26 февраля статбюллетень 9 КАТО, СООГУ, КФС 25 декабря статбюллетень 10 КАТО, КФС, КРП, ОКЭД, КПВЭД 27 июня статбюллетень 11 КАТО, КФС, КРП, ОКЭД, КПВЭД 27 июня статбюллетень 12 КАТО, КФС 26 декабря статбюллетень 13 КАТО, КФС 26 декабря статбюллетень 14 КАТО, КФС 26 декабря статбюллетень 15 КАТО, КФС 16 мая статбюллетень 16 КАТО, КФС, ОКЭД 24 апреля статбюллетень 17 КАТО 18 марта статбюллетень 18 КАТО, КФС, СООГУ 16 апреля статбюллетень 19 КАТО, КФС, ОКЭД 26 апреля статбюллетень 20 КАТО, ОКЭД 26 апреля статбюллетень 21 КАТО, КФС, ОКЭД 22 мая статбюллетень 22 КАТО, КФС, ОКЭД 28 мая статбюллетень ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Демографическая статистика 1 Естественное движение месячная на 6 день БД ЕДН 01,02 населения кварталь- БД ЕДН 01,02 ная а) предварительные годовая БД ЕДН, отчеты 01,02 данные б) окончательные данные 2 Миграция населения месячная БД МН, ф. А 01,02 кварталь- БД МН 01 ная а) предварительные годовая БД МН 01 данные б) окончательные данные 3 Численность населения месячная __ сводная база 01 данных квартальная 01 а) предварительные годовая 01 данные 01 б) окончательные годовая __ сводная база 01 данные данных 01 01 01 4 Административно- полуго- __ форма Б 01,02 территориальные довая преобразования годовая __ форма А 01,02 5 Таблицы дожития и годовая __ сводная база 01 продолжительности жизни данных 6 Таблицы рождаемости годовая __ сводная база 01 данных 7 Актуализация класси- постоянно __ __ 01 фикатора КАТО 8 Формирование демогра- постоянно __ __ 01,02 фической базы данных (Регистр Населения) 9 Отчет о половом и единовре- __ Форма 1-НС 01,02 возрастном составе менно населения 10 Обследование на единовре- __ __ 01,02 полноту охвата и менно своевременность предоставления статис- тической отчетности по ЕДН и МН 11 Ввод дополнительной единовре- __ 01,02 информации в базу менно данных ЕДН и МН _________________________________________________________________________ продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 КАТО на 30 день табличный материал КАТО на 35 день статбюллетень а) КАТО 5 февраля статбюллетень б) 8 июля статбюллетень 2 КАТО, по национальностям, на 30 день табличный материал образованию, семейному поло- жению, полу, возрасту, на 35 день статбюллетень а) статусу мигрантов, по городам 5 февраля статбюллетень б) областного значения и выше 5 июля статбюллетень 3 КАТО на 31 день экспресс-информация КАТО по областям, городам на 40 день статбюллетень областного подчинения и районам а) КАТО 7 февраля экспресс-информация КАТО по областям, городам, 20 февраля статбюллетень районам, райцентрам и поселкам б) КАТО 8 июля экспресс-информация по полу, возрасту 10 июля статбюллетень КАТО по отдельным 15 июля экспресс-информация национальностям КАТО по областям, городам, 16 июля статбюллетень районам, райцентрам и поселкам 4 КАТО 5 августа статбюллетени 19 февраля статбюллетени 5 КАТО, по полу, возрасту 22 июля экспресс-информация 6 КАТО, по возрасту 24 июля экспресс-информация 7 КАТО 5 февраля база данных 8 КАТО __ база данных 9 КАТО 1 марта база данных 10 КАТО согласно графику табличный материал 11 КАТО 1 июля база данных ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Конъюнктурные обследования 1 Обследование потреби- месячная 30 числа вопросник 01,02 телей ("Индекс ощущений отчетного потребителей") месяца 2 О финансово-экономи- месячная 25 числа анкета 01,02 ческом состоянии отчетного промышленных предпри- кварталь- месяца ятий Республики ная Казахстан 3 О финансово-экономи- месячная 30 числа анкета 01,02 ческом состоянии отчетного предприятий торговли кварталь- месяца Республики Казахстан ная 4 О финансово-экономи- кварталь- 25 числа анкета 01,02 ческом состоянии ная отчетного сельскохозяйственных месяца предприятий Республики Казахстан 5 О финансово-экономи- кварталь- 25 числа анкета 01,02 ческом состоянии ная отчетного строительных органи- месяца заций Республики Казахстан 6 Обследование конку- 2 раза в 25 апреля анкета 01,02 рентоспособности год 25 октября промышленных предприятий ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 15 числа аналитический материал, пресс-релиз 2 ОКПО, ОКЭД, КФС 15 числа аналитический материал, пресс-релиз 3 ОКПО, ОКЭД, КФС 15 числа аналитический материал, пресс-релиз 4 ОКПО, ОКЭД, КФС 15 числа аналитический материал, пресс-релиз 5 ОКПО, ОКЭД, КФС 15 числа аналитический материал, пресс-релиз 6 ОКПО, ОКЭД, КФС 15 мая, 15 ноября аналитический материал, пресс-релиз ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Статистические регистры 1 Ведение Администра- месячная __ сведения 01,02 тивного регистра Минюста 2 Ведение реестра месячная __ сведения 01,02 индивидуальных налоговых предпринимателей органов 3 Ведение базы местных месячная __ __ 01,02 единиц 4 Мониторинг малого бизнеса: а) экспертиза операти- месячная __ формы по 01,02 вных данных по мониторингу предприятиям, индивидуальным предпринимателям и крестьянским хозяйствам б) основные показатели кварталь- __ сведения 01 деятельности ная Минюста и субъектов малого налоговых предпринимательства органов 5 Ведение Статистичес- месячная __ административный 01,02 кого регистра регистр 6 Ведение регистра жилых помещений: а) обследование введе- полуго- 1 августа бланк единовре- 01,02 нных и выбывших довая 20 февраля менного обсле- домов 2003 г. дования сведения б) актуализация по годовая __ административного01,02 данным нехозяйст- управления венных книг 7 Актуализация в АР и СР кварталь- __ методические 01,02 кодов классификаторов ная рекомендации 8 Актуализация регистров постоянно __ сводные данные 01,02 из внешних источников 9 Присвоение кодов 1 раз в __ АР и СР 01,02 классификаторов на год начало года 10 Оценка качества годовая __ анкета 01,02 регистров 11 Ежегодное обследование годовая 1 ноября анкета W-002 01,02 предприятий и некоммерческих органи- заций (обработка отчета, анкеты) ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 все классификаторы 10 числа статбюллетень 2 ОКЭД, КАТО 15 января 15 апреля статбюллетени 15 июля 15 октября 3 все классификаторы на 20 день регистр 4 а) 15 числа раздел ежемесячного доклада б) все классификаторы на 20 день статбюллетень 5 все классификаторы на 30 день регистр 6 а) характеристики домов по отдельному плану регистр б) характеристики домов по отдельному плану регистр 7 все классификаторы по отдельному плану регистр 8 __ по отдельному плану регистр 9 __ по отдельному плану регистр 10 __ по отдельному плану приложение к стат- бюллетеню по всем юридическим лицам 11 __ 5 января регистр ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ___!______________________!____________!_________!_____________!___________ Другие статистические работы 1 Доклад "Социально- месячная __ сводные экономическое развитие данные 01 Республики Казахстан" 2 Организация работ по бланки форм обеспечению юридических статотчетности и физических лиц бланками форм государственной статис- тической отчетности и инструкциями по их заполнению на 2002 год 3 Подготовка и выпуск статежегодников, справочников и журналов 4 Программно-информаци- онное обеспечение комплексов ___________________________________________________________________________ продолжение таблицы ___________________________________________________________________________ 1 ! 7 ! 8 ! 9 ____!_____________________________!____________________!___________________ 1 КАТО, ОКЭД, КФС на 15-й день доклад 2 в течение года 3 в течение года 4 в течение года ___________________________________________________________________________ Список сокращений: ОКЭД - Общий классификатор всех видов экономической деятельности КФС - Классификатор форм собственности и видов КРП - Классификатор размерности предприятий по численности занятых КОПФ - Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования КПВЭД - Классификатор продукции по видам экономической деятельности СООГУ - Система обозначений органов государственного и хозяйственного управления КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов ЕС - Европейское Сообщество КИПЦ - Классификатор индивидуального потребления по целям КСЭ - Классификатор секторов экономики ОКПО - Общий классификатор предприятий и организаций (Специалисты: Склярова И.В., Умбетова А.М.)