Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы жекелеген мемлекеттік мекемелердің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 2 сәуір N 388

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағыныстағы ұйымдарды оңтайландыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Республикалық малдәрігерлік зертхана" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Мекеме) оған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Жануарлар мен құстардың айрықша қатерлі аурулары жөніндегі Оңтүстік-Шығыс аймақтық мамандандырылған малдәрігерлік зертхана" мемлекеттік мекемесін қосу жолымен қайта құрылсын. 

      2. Мекемені қаржыландыру 2002 жылға арналған республикалық бюджетте Республикалық ветеринариялық зертхананы ұстауға әрі материалдық-техникалық жарақтандыруға көзделген қаражат есебінен және шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін. 

      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды заңнамада белгіленген тәртіппен қабылдасын. 

      4. <*>
       Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.06.01. N 604   қаулысымен .

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Вопросы отдельных государственных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года N 388

      В целях оптимизации организаций, подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать государственное учреждение "Республиканская ветеринарная лаборатория" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Учреждение) путем присоединения к нему государственного учреждения "Юго-Восточная зональная специализированная ветеринарная лаборатория по особо опасным болезням животных и птиц" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
      2. Установить, что финансирование Учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2002 год, на содержание и материально-техническое оснащение Республиканской ветеринарной лаборатории.
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 1 июня 2004 г. N 604  )
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан