Cтатистикалық жұмыстардың 2004 жылға арналған жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 1 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы № 37 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.01.29 № 37 Қаулысымен.

      "Мемлекеттiк статистика туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Статистикалық жұмыстардың 2004 жылға арналған жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2004 жылғы 5 қаңтардағы 
N 1 қаулысымен     
бекітілген       

  Статистикалық жұмыстардың
2004 жылға арналған жоспары
    1. Ұлттық есеп жүргiзу статистикасы
 
  1.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу
 
  1.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні, 
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7  |  8
___________________________________________________________________
1  Жедел деректер   тоқсан.   -       01   ЭҚЖС    экспресс- 12
   бойынша ағымда.   дық                           ақпарат  мамыр
   ғы және тоқсан.                                           13
   дық тұрақты                                              тамыз
   бағалардағы                                               12
   2004 жылғы                                               қараша
   жалпы iшкi өнiм

2  Есеп деректерi
   бойынша ағым.
   дағы және тұрақ.
   ты бағалардағы
   2003 жылғы жалпы
   iшкi өнім:
   а) өндiрiстiк    тоқсан.   -       01   ЭҚЖС    экспресс- 30
   әдiспен           дық                           ақпарат  маусым
                                                             30
                                                            қыркүйек
                                                             29 жел.
                                                            тоқсан

   б) түпкiлiктi    тоқсан.   -       01  эконо.  экспресс- 9 шілде
   пайдалану         дық                  мика     ақпарат  8 қазан
   әдiсiмен                               сектор.           29 жел.
                                          лары              тоқсан
                                          бойынша

3  Жедел деректер
   бойынша ағымда.
   ғы және тұрақты
   бағалардағы
   2002 жылғы жалпы
   iшкi өнiм

   а) өндiрiстiк    жылдық    -       01   ЭҚЖС,  экспресс- 12 ақпан
   әдiспен                           01-02 ӘАОС   ақпарат   20 ақпан

   б) түпкiлiктi    жылдық    -       01   эконо. экспресс- 9 сәуір
   пайдалану                               мика   ақпарат
   әдiсiмен                                сектор.
                                           лары
                                           бойын.
                                           ша

4  Есеп деректерi
   бойынша ағым.
   дағы және
   тұрақты баға.
   лардағы 2003
   жылғы жалпы
   iшкi өнiм

   а) өндiрiстiк    жылдық    -       01   ЭҚЖС    экспресс- 24 қыр.
   әдiспен                                 МНС     ақпарат   күйек
                                     01-02 ЭҚЖС,            22 қазан
                                           ӘАОС    статбюл.  22 қа.
                                                   летень    раша

   б) табыс         жылдық    -       01   эконо. экспресс- 22 қазан
   әдiсiмен                                мика    ақпарат
                                           сектор.
                                           лары
                                           бойынша

   в) түпкiлiктi    жылдық    -       01   эконо. экспресс- 8 қараша
   пайдалану                               мика    ақпарат
   әдiсiмен                                сектор.
                                           лары
                                           бойынша
                                           ЭҚЖС    статбюл. 22 жел.
                                                   летень   тоқсан

5  Iшкi экономика.  жылдық    -       01   эконо.
   ның 2001 жылғы                          мика
   (түпкiлiктi                             сектор.
   есеп), 2002                             лары
   жылғы (нақты.                           бойын.
   ланған есеп)                            ша
   және 2003 жылғы
   (есеп деректерi
   бойынша) ұлттық
   шоттары

6  Қазақстан        жылдық    -       01   эконо.  экспресс-   26
   Республикасының                         мика    ақпарат   қараша
   ұлттық байлығы                          сектор.
                                           лары
                                           бойынша

7  2003 жылғы өнiм  жылдық    -       01   ЭҚЖС    статбюл.  27 жел.
   (жұмыстар,                                      летень    тоқсан
   қызмет көрсету)
   өндiру мен
   пайдаланудың
   қысқа тәсiм
   бойынша сала.
   аралық балансы
 

  8  2001 жылғы       жылдық    -       01   ЭҚЖС,  статбюл.  30 шілде
   сатып алушылар                          ЭҚТӨС  летень
   бағаларындағы
   "Ресурстар -
   Пайдалану"
   кестесi
___________________________________________________________________

2. Кәсiпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы

2.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон  |Өңiрлiк   |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.|басқарма. |есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  |кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Кәсiпорынның     айлық     1-ӨҚ     15-күнi  25-күні   30-күні
   (ұйымның) өндi.  тоқсан.  (айлық)   25-күні  16 ақпан  12 наурыз
   рiстiк-қаржы      дық     нысаны             17 мамыр  10 маусым
   қызметi туралы             1-ӨҚ              16 тамыз  10 қыр.
                            (тоқсан.              15      күйек
                              дық)              қараша    9 жел.
                             нысаны                       тоқсан

2  Бағалы қағаз.    жылдық   1-ӨҚ     5 сәуір  26 сәуір  6 мамыр
   дардың қолда     тоқсан. (жылдық)  21 күні  5 ақпан   12 ақпан
   бары және         дық    нысаны             5 мамыр   12 мамыр
   қозғалысы                 1-БҚ              5 тамыз   12 тамыз
   туралы                 (тоқсандық)          5 қараша  10 қараша
                             нысаны

3  Мемлекеттiк      жылдық   1-БҚ    29 наурыз  12 сәуір  22 сәуір
   бағалы қағаз.    тоқсан. (жылдық)  21-күні   5 ақпан   12 ақпан
   дар эмиссиясы,    дық    нысаны              5 мамыр   12 мамыр
   айналысы және             1-БҚ               5 тамыз   12 тамыз
   өтеуi туралы           (мемлекеттік)         5 қараша  11 қараша
                           (тоқсандық)  
                             нысаны

                    жылдық   1-БҚ    29 наурыз  12 сәуір  19 сәуір
                            (мемле.
                            кеттiк)
                            (жылдық)
                            нысаны

4  Шағын кәсіп.     тоқсан.  2-ШК      25-күнi  12 ақпан  10 наурыз
   орындар қызметi.  дық    (тоқсан.            10 мамыр  7 маусым
   нiң негiзгi               дық)               10 тамыз  8 қыркүйек
   көрсеткiштерi            нысаны              10 қараша  10 жел.
                                                           тоқсан
                    жылдық   2-ШК     31 наурыз 30 сәуір  4 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны
 

  5  Өнiмдердi        жылдық  N1 - ҰШЖ  14 мамыр  25 тамыз  24 қыркүй.
   (тауарларды,             нысаны                         ек
   қызметтердi)
   пайдалану және
   кәсiпорынның
   тауарлы-мате.
   риалдық қорла.
   рының қозға.
   лысы туралы

6  Кәсiпорынның     жылдық    N11-     15 сәуір 2 маусым   9 шілде
   негiзгi құрал-            нысан
   жабдықтары мен
   бейматериалдық
   активтерінің
   қолда бары және
   қозғалысы
   туралы 

7  Тауарлар мен     жылдық   N1 - ҰЕС 31 наурыз 25 маусым   22 шілде
   қызметтердi                (ШК)
   пайдалану және             нысаны
   шағын кәсіпорын.
   ның тауарлы-
   материалдық
   қорларының қолда
   бары туралы

8  Кәсiпкерлiк      жылдық    N11-    15 сәуір  15 маусым   12 шілде
   қызметте пайда.           нысанға
   ланылатын негiз.          қосымша
   гi құрал-
   жабдықтар

9  Жеке кәсіпкер.   жылдық   1-ЖК-    2 маусым  24 маусым  19 шілде
   лер қызметiнiң           сауална.
   негiзгi көрсет.           масы
   кіштерi
___________________________________________________________________

2.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7  |  8
___________________________________________________________________
1  Кәсiпорынның     айлық    1-ӨҚ    01-02  ӘАОС,   стат.   36-күні
   (ұйымның) өндi.          (айлық)  02-03  ЭҚЖС,   бюлле.
   рiстiк-қаржы             нысаны          КМС,    тень
   қызметiнiң                               MHC,
   негiзгi көрсет.                          ШҰҚНС,
   кiштерi                                  ЭСС

2  Кәсiпорынның     тоқсан.  1-ӨҚ    01-02  ӘАОС,   стат.    17
   (ұйымның) өндi.   дық    (тоқсан. 02-03  ЭҚЖС,   бюлле.  наурыз
   рiстiк-қаржы              дық)           КМС,    тень     16
   қызметiнiң               нысаны          МНС,            маусым
   негiзгi көрсет.                          ШҰҚНС,          15 қыр.
   кiштерi                                  ЭСС,            күйек
                                           ауылдық          14 жел.
                                             жер            тоқсан

                    жылдық    1-ӨҚ                    -//-  28 мамыр
                             (жылдық)
                              нысаны

3  Кәсiпорынның     тоқсан.   1-ӨҚ   01-02 ӘАОС,   стат.    17
   (ұйымның) өзара   дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,   бюлле.  наурыз
   есеп айырысу               дық)         КМС,    тень     16
   жағдайы                   нысаны        МНС,            маусым
                                           ШҰҚНС,          15 қыр.
                                           ЭСС,            күйек
                                           ауылдық         14 жел.
                                           жер             тоқсан

                    жылдық    1-ӨҚ                  -//-   28 мамыр
                            (жылдық)
                             нысаны

4  Кәсiпорын        тоқсан.   1-ӨҚ   01-02 ӘАОС,   стат.   17 наурыз
   (ұйым) қаража.    дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,   бюлле.  16 маусым
   тының құрамы               дық)         КМС,    тень    15 қыр.
   және олардың              нысаны        MHC,            күйек
   пайда болу                              ШҰҚНС,          14 жел.
   көздерi                                 ЭCC,            тоқсан
                                           ауылдық
                                           жер

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-   28 мамыр
                           (жылдық)
                            нысаны

5  Монополист-      тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.    23
   кәсiпорындардың   дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле.  наурыз
   негiзгi қаржы.            дық)          КМС,     тень     21
   лық көрсеткiш.            нысаны        МНС,             маусым
   терi*                                   ШҰҚНС            20 қыр.
                                                            күйек
                                                            20 жел.
                                                            тоқсан

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    3 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

6  Монополист-      тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  23 наурыз
   кәсiпорындар.     дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 21 маусым
   дың өзара есеп            дық)          КМС,     тень   20 қыр.
   айырысу жағдайы*         нысаны         МНС,            күйек
                                           ШҰҚНС           20 жел.
                                                           тоқсан

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    3 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

7  Сенiмгерлiк      тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  25 наурыз
   басқаруға берiл.  дық    (тоқсан.   02  ЭҚЖС,    бюлле. 25 маусым
   ген кәсiпорын.             дық)         КМС,     тень   20 қыр.
   ның (ұйымның)            нысаны         МНС,            күйек
   өндiрiстiк-қаржы                        ШҰҚНС           23 жел.
   қызметiнiң                                              тоқсан
   негiзгi
   көрсеткiштерi*

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    7 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

8  Өнеркәсiптiң     тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  17 наурыз
   аса iрi кәсiп.    дық    (тоқсан.       ЭҚЖС,    бюлле. 16 маусым
   орындарының                дық)         ҚҰЖС,    тень   15 қыр.
   мониторингi*             нысаны         МНС      бөлімі күйек
   (4.2-бөлiм 96-                                          14 жел.
   пункттi қара)                                           тоқсан

9  Бағалы қағаздар  тоқсан.  1-БҚ,   01-02 ӘАОС,    стат.  20 ақпан
   шығару, орналас.  дық     1-БҚ    02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 20 мамыр
   тыру және                (мемле.        КМС,     тень   20 тамыз
   айналысы                   кет)         ШҰҚНС           22 қараша
                            (тоқсан.
                             дық)
                            нысаны

                    жылдық   1-БҚ,                  -//-    3 мамыр
                             1-БҚ 
                            (мемле.
                            кеттік)
                            (жылдық)
                             нысаны

10 Залалды кәсiп.   жарты    1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  28 мамыр
   орындар тiзбесi  жылдық  нысаны   02-03 ҚҰЖС,    бюлле. 13 қыр
                                           ЭҚЖС,    тень    күйек
                                           МНС,
                                           ШҰҚНС

11 Кәсiпорынның     жылдық   1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  28 маусым
   (ұйымның)                (жылдық) 02-03 ҚҰЖС,    бюлле.
   өндiрiстiк-                2-ШК         ЭҚЖС,    тень
   қаржы қызметi.           (жылдық)       КМС,
   нiң негізгі               нысаны        МНС,
   көрсеткiштерi                           ШҰҚНС,
                                           ЭСС

12 Меншiктiң жеке   тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  21 маусым
   нысаны бар        дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 20 қыр.
   кәсiпорынның               дық)         МНС      тень   күйек
   (ұйымның) өндi.           нысаны                        20 жел.
   рiстiк-қаржы                                            тоқсан
   қызметiнiң
   негiзгi
   көрсеткiштерi

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    9 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

13 Меншiктiң жеке   тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  21 маусым
   нысаны бар        дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 20 қыр.
   кәсiпорынның               дық)         МНС      тень   күйек
   өзара есеп                нысаны                        20 жел.
   айырысу жағдайы                                         тоқсан

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    9 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

14 Меншiктiң жеке   тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  21 маусым
   нысаны бар        дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 20 қыр.
   кәсiпорын                  дық)         МНС      тень   күйек
   (ұйым) қаража.           нысаны                         20 жел.
   тының құрамы                                            тоқсан

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    9 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

15 Банкрот-кәсiп.   тоқсан.  1-ӨҚ    01-02 ӘАОС,    стат.  21 маусым
   орындар қызметi.  дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 20 қыр.
   нiң негiзгi                дық)         МНС      тень   күйек
   қаржылық                 нысаны                         20 жел.
   көрсеткiштерi                                           тоқсан

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    9 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

16 Жалпы қосылған   тоқсан.  1-ӨҚ      01  ӘАОС,           21 маусым
   құн және орташа   дық    (тоқсан.       ЭҚЖС            20 қыр.
   және iрi                   дық)                         күйек 
   кәсiпорындардың          нысаны                         20 жел.
   (ұйымдардың)                                            тоқсан
   аралық тұтынуы

                    жылдық   1-ӨҚ                   -//-    9 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

17 Шағын кәсiпорын. тоқсан.  2-ШК    01-02 ӘАОС,    стат.  12 наурыз
   дар қызметiнiң    дық    (тоқсан. 02-03 ЭҚЖС,    бюлле. 11 маусым
   негiзгi                    дық)         МНС,     тень   10 қыр.
   көрсеткiштерi            нысаны         КМС,            күйек
                                           ШҰҚНС,          13 жел.
                                           ЭСС,            тоқсан
                                           ауылдық
                                           жер

                    жылдық   2-ШК                   -//-    7 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

18 Меншiктiң жеке   тоқсан.  2-ШК    01-02 ӘАОС,    стат.  17 маусым
   нысаны бар        дық    (тоқсан.   02  ЭҚЖС,    бюлле. 17 қыр.
   шағын кәсiпорын.           дық)         КМС,     тень   күйек
   дар қызметiнiң           нысаны         ШҰҚНС           21 жел.
   негiзгi                                                 тоқсан
   көрсеткiштерi

                    жылдық   2-ШК          ӘАОС,   -//-    11 маусым
                            (жылдық)       ЭҚЖС,
                             нысаны        КМС,
                                           ШҰҚНС,
                                           негізгі
                                           құрал-
                                           жабдық
                                           түрлері

19 Кәсiпорынның     жылдық   N1-ҰШЖ  01-02 ӘАОС,   стат.   27 қыр.
   өнiмдердi                (жылдық)       ЭҚЖС    бюлле.  күйек
   (тауарларды,             нысаны         МНС,    тень
   қызметтердi)                            ШҰҚНС,
   пайдалануы және                         ЭСС,
   тауарлы-мате.                           ЭҚТӨС
   риалдық қорлары.
   ның қозғалысы
   туралы

20 Кәсiпорындардың  жылдық    N11    01-02 ӘАОС,   стат.   12 шілде
   (шағын коммер.           (жылдық) 02-03 ЭҚЖС,   бюлле.
   циялық кәсiп.            нысаны         МНС,    тень
   орындарсыз)                             КМС,
   негiзгi құрал-                          ШҰҚНС,
   жабдықтары мен                          ЭСС,
   бейматериалдық                          актив
   активтерiнiң                            түрлерi
   қолда бары мен                          бойынша,
   қозғалысы                               ауылдық
                                           жер

21 Iрi, орташа      жылдық    N11    01-02 ӘАОС,   стат.   26 шілде
   және шағын               (жылдық)  02   ЭҚЖС,   бюлле.
   кәсiпорындардың           нысаны        МНС,    тень
   негiзгi құрал.            N2-ШК         КМС,
   дар-жабдықтары.          (жылдық)       ШҰҚНС,
   ның қолда бары            нысаны        ЭСС,
   және қозғалысы           6-бөлім        актив
   туралы жиынтық                          түрлері
   есеп                                    бойынша,
                                           ауылдық
                                           жер

22 Негізгi құрал-   жылдық    N11     01   ӘАОС,   стат.   16 тамыз
   жабдықтар                (жылдық)       ЭҚЖС,   бюлле.
   (қорлар)                  нысаны        МНС,    тень
   балансы                    N2-ШК        негізгі
                            (жылдық)       құрал-
                             нысаны        жабдық
                            6-бөлiм,       түрлері
                            салалық
                            департа.
                            менттер.
                             дiң
                            дерек.
                             терi

23 Тауарлар мен     жылдық  N1-ҰШЖ   01-02 ӘАОС,   стат.   26 шілде
   қызметтердi               (ШК)          ЭҚЖС,   бюлле.
   пайдалану және           (жылдық)       МНС,    тень
   шағын кәсiп.              нысаны        ЭҚТӨН
   орындардың
   тауарлы-мате.
   риалдық қор.
   ларының қолда
   бары туралы
   есеп

24 Кәсiпкерлiк      жылдық    N11-   01-02 ӘАОС,   стат.   15 шілде
   қызметте пайда.          нысанға   02   ЭҚЖС,   бюлле.
   ланылатын не.            қосымша        МНС,    тень
   гiзгi құралдар                          КМС,
                                           ШҰҚНС,
                                           негізгі
                                           құрал-
                                           жабдық
                                           түрлері

25 Өнiмдердi        жылдық   1-ҰШЖ    01   ӘАОС,   талдау   22 қазан
   (тауарларды,             (жылдық)       ЭҚЖС    баянда.
   қызметтердi)              N1-ҰШЖ                масы
   пайдалану және             (ШК)
   тауарлы-мате.            (жылдық)
   риалдық қорлар.           нысаны
   дың қозғалысы
   туралы жиынтық
   есеп

26 Жалпы қосылған   тоқсан.  2-ШК     01   ӘАОС,   есеп    17 маусым
   құн және шағын    дық    (тоқсан.       ЭҚЖС             17 қыр.
   кәсiпорындардың            дық)                          күйек
   (ұйымдардың)              нысаны                         21 жел.
   аралық тұтынуы                                           тоқсан
 

                            жылдық   2-ШК                          11 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

27 Жеке кәсiпкер.   жылдық   1-ЖК    01-02 ӘАОС,   стат.   21 шілде
   лер қызметiнiң            сауал.  02-03 ЭҚЖС    бюлле.
   негiзгi көрсет.           намасы                тень
   кiштерi

28 Деректер база.   ағым.              01  ӘАОС,  деректер
   сын жүргiзу      дағы                   ЭҚЖС,  базасы
   және жаңғырту    тәртiп.                МНС,
                     те                    КМС,
                                           ШҰҚНС,
                                           ЭСС,
                                           актив
                                           түрлері
                                           бойынша
___________________________________________________________________

      * - қызмет бабында пайдалану үшiн

3. Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы

3.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу 

       Ескерту. 3-1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.13. N  1191 қаулысымен.

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Шаруашылықтар.   айлық    24-аш     2-күнi   5-күні    6-күні
   дың барлық               (айлық)
   санаттарындағы           нысаны,
   мал шаруашылы.            2ШК
   ғының жағдайы            24-аш
   туралы                   (айлық)
   - iрi және               нысанына
   орташа кәсiп.            қосымша
   орындар

   - шағын кәсiп.
   орындар

2  Шаруа қожалық.   жарты    6-мш    15 қаңтар  16 ақпан   15 наурыз
   тары кiтаптарын. жылдық  (фермер) 15 шілде   16 тамыз   15 қыр.
   дағы мал саны.           нысаны                         күйек
   ның бастапқы
   есебiнiң дұрыс.
   тығы туралы

3  Әрбiр шаруашы.   жарты     7-мш   15 қаңтар  16 ақпан   15 наурыз
   лыққа арналған   жылдық  (халық)  15 шілде   16 тамыз   15 қыр.
   кiтаптардағы              нысаны                        күйек
   (халық шаруашы.
   лықтары бойын.
   ша) мал санының
   бастапқы есебi.
   нiң дұрыстығы
   туралы

4  2003 жылғы ауыл  жылдық   1-аш     1 наурыз  16 сәуір  1 маусым
   шаруашылық               (жылдық)            30 сәуір  16 маусым
   кәсiпорындары.            нысаны
   ның қызметi               1-аш
   туралы                   (шағын)
   - iрi және орташа        (жылдық)
   кәсiпорындар              нысаны
   - шағын кәсiп.
   орындар

5 Балық өсiру,      жылдық   1-балық  10 ақпан  25 ақпан  8 наурыз
  балық аулау және          (жылдық)
  басқа да теңiз             нысаны
  өнiмдерi туралы            1-балық
  - iрi және орташа         (шағын)
  кәсiпорындар              (жылдық) 
  - шағын кәсiп.             нысаны
  орындар

6 Ағаш дайындау     жылдық   1-орман   10 ақпан 10 наурыз 7 сәуір
  (жұмыстар мен              (жылдық)
  қызметтер көлемi)           нысаны
  және ағаш өсiру
  мен орман шаруа.
  шылық жұмыстарын
  жүргiзу туралы
  - iрi және орташа          1-орман
  кәсiпорындар               (шағын)
  - шағын кәсiп.             (жылдық)
  орындар                     нысаны

7 Аңшылық шаруа.    жылдық   2-аңшылық  25 ақпан  9 сәуір  25 сәуір
  шылығы туралы              (жылдық)
  - iрi және орташа           нысаны
  кәсiпорындар               2-аңшылық
  - шағын кәсiп.             (жылдық)
  орындар                     нысаны

8 Ауыл шаруашы.     жылдық     8-аш     15 наурыз 4 мамыр  16 маусым
  лығы қызметтерiн          (қызметтер)
  көрсететiн                 (жылдық)
  кәсiпорындардың             нысаны
  (ұйымдардың)                 8-аш
  негiзгi көрсет.           (қызметтер)
  кiштерi                    (шағын)
  - iрi және орташа           нысаны
  кәсiпорындар
  - шағын кәсiп.
  орындар

9  Жемшөп шығыстары жылдық   10-аш     1 наурыз 17 наурыз  26 наурыз
   туралы                   (жылдық)
                             нысаны

10 Ауыл шаруашылық  жылдық   10-мех   15 наурыз 15 сәуір  10 мамыр
   техникалары мен          (жылдық)
   энергетикалық             нысаны
   қуаттардың
   қолда бары

11 Ауыл шаруашылы.  жылдық   49-аш    10 ақпан   9 сәуір   3 мамыр
   ғы кәсiпорында.          (жылдық)
   рының құрылыс.            нысаны
   тары мен
   ғимараттарының
   қолда бары
   туралы

12 2004 жылы        жылына   4-аш     егіс      28 маусым  9 шілде
   себiлген егiн.   1 рет   (жылдық)  аяқтал.   14 шілде   26 шілде
   нiң қорытынды.   (егін   нысаны    ғаннан
   лары туралы:    аяқтал.            кейінгі
   алдын ала       ғаннан            5 күннен
   деректер        кейін)             кешік.
   соңғы деректер                     тірмей

13 Астық рыногына   айлық    2-аш      4-күні     8-күні    11-күні
   қатысушылардағы          (астық)
   астықтың қолда           (айлық)
   бары және                нысаны
   қозғалысы
   туралы есеп

14 Шаруа (фермер)   жылына   6-ж      15 шілде   16 тамыз 15 қыркүй.
   қожалықтарының   1 рет   (фермер)                         ек
   есеп кiтапта.   1 шілде. (жылдық)
   рындағы егiс      де      нысаны
   алқабы бастапқы
   есебiнiң дұрыс.
   тығы туралы

15 Әрбiр шаруашы.   жылына    7-ж     15 шілде  16 тамыз  15 қыркүй.
   лыққа арналған    1 рет   (халық)                         ек
   кiтаптардағы     1 шілде. (жылдық)
   (халық шаруашы.    де     нысаны
   лықтары бойынша)
   егiс алқабы
   бастапқы есебiнiң
   дұрыстығы туралы

16 2004 жылғы (1    жылына   29-аш     2 қараша
   қарашада) жердiң  1 рет  (жылдық)
   барлық санатта.          нысаны
   рынан жиналған
   ауыл шаруашылық
   өнiмдерi туралы                              16 жел.   22 желтоқ.
   алдын ала                                    тоқсан    сан 2005
   деректер                                      2005      жылдың
   соңғы деректер                               жылдың    23 ақпаны
                                               2 ақпаны

17 Ауыл шаруашылық   бір    5-аш      жаздық   30 маусым  12 шілде
   дақылдарының     жолғы  нысаны     дақыл.
   сортты тұқымда.                    дарды
   рын себу есебi.                    себуді
   нiң қорытынды.                     аяқтал.
   лары                               ғаннан
                                      кейінгі
                                      5-күні

18 Шаруа (фермер)   жылына  А-001    1 қаңтар   16 ақпан   14 мамыр
   қожалықтарының   1 рет   -сауал.
   қызметi туралы           намасы

19 Қалалық жердегi  жылына  А-002    15 қаңтар   10 ақпан   16 сәуір
   мал мен құс      1 рет   -сауал.
   иелерiнiң                намасы
   пiкiрiн бiлу

20 Ауыл шаруашылық  жылына  А-005    қыркүйек- солтүстік  22 желтоқ.
   өнiмдерiн шаруа  1 рет   -сауал.   қазан    өңірлер    сан
   (фермер) қожа.           намасы             20 қазан,
   лықтарында                                  оңтүстік
   жалпы жинау                                 өңірлер
                                               -10 қараша

21 Ауыл шаруашылық  жылына  А-006    қыркүйек- солтүстік  22 желтоқ.
   өнiмдерiн халық  1 рет   -сауал.   қазан    өңірлер    сан
   шаруашылықтары           намасы             20 қазан,
   жерлерiнде                                  оңтүстік
   жалпы жинау                                 өңірлер
                                               -10 қараша

22 Халық шаруашы.   жарты   А-008     ақпан   15 қаңтар   27 ақпан
   лықтарындағы     жылдық  -сауал.   шілде   15 шілде    31 тамыз
   мал шаруашылы.           намасы
   ғының жағдайы

23 Дәндi дақыл.     біржол.  А-1     қыркүйек  қазан     31 желтоқ.
   дардың өнiмдiлi.  ғы     (өнім.                        сан
   гiн зерттеу              ділік)
                            нысаны

24 Ақмола,         Жылына    30-аш   2 қараша
   Қостанай,       бiр рет   нысаны
   Солтүстiк                (жыл)
   Қазақстан
   облыстарының
   барлық жерлерiнен
   дәндi-дақылдар
   жинау туралы есеп
   алдын-ала                                    16 жел-  22 жел-
   деректер                                     тоқсан   тоқсан
   соңғы деректер                               2005     2005
                                                жылдың   жылдың
                                                2        23
                                                ақпаны   ақпаны     
___________________________________________________________________

3.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Шаруашылықтар.   айлық    24-аш   01-02- ӘАОС,   стат.   10-күні
   дың барлық               (айлық)   03    ШҰҚНС,  бюлле.
   санаттарындағы           нысаны,  02-03  МНС     тень
   мал шаруашылы.            2ШК,
   ғының жағдайы             24-аш
   туралы                   нысанына
   а) ауыл шаруа.           қосымша
   шылық кәсiп.              шаруа
   орындарындағы             қожа.
   мал шаруашылы.           лықтары
   ғының жағдайы            бойынша
   туралы                    есеп,
   б) мал шаруашы.           халық
   лығы өнiмдерiн          шаруашы.
   өндiрудiң шаруа         лықтары
   қожалықтары             бойынша
   бойынша есебi            есеп
   в) мал шаруашы.
   лығы өнiмдерiн
   өндiрудiң халық
   шаруашылықтары
   бойынша есебi

2  Шаруа қожалық.   жарты   6-мш     01-02  ӘАОС   ақпарат 15 наурыз
   тары кiтапта.    жылдық (фермер)  02-03                  15 қыр.
   рындағы мал             нысаны                           күйек
   санының бастапқы
   есебiнiң
   дұрыстығы туралы

3  Әрбiр шаруашы.   жарты    7-мш    01-02  ӘАОС   ақпарат 15 наурыз
   лыққа арналған   жылдық  (халық)  02-03                  15 қыр.
   кiтаптардағы             нысаны                          күйек
   (халық шаруашы.
   лықтары бойынша)
   мал санының
   бастапқы есебi.
   нiң дұрыстығы
   туралы

4  Мал шаруашылығы  жылдық  24-аш    01-02  ӘАОС  бюлле.     5 мамыр
   өнiмдерiн               (жылдық)   -03         тень
   шаруашылықтар.          нысаны    02-03
   дың барлық               2ШК
   санаттарында             24-аш
   өндiру (соңғы           нысанына
   деректер)               қосымша
                           6, 7-
                           нысандар,
                            шаруа
                           қожалық.
                           тары мен
                             үй
                           шаруашы.
                           лықтарын
                           зерттеу
                           деректері

5  2003 жылғы ауыл  жылдық  1-аш     01-02- ӘАОС
   шаруашылық              (жылдық)   03
   кәсiпорындарының         нысаны   02-03
   қызметi туралы           1-аш
                           (шағын)
                            нысаны

   а) ауыл шаруа.           1-аш                   бюлле.  16 маусым
   шылығы өнiмде.          (шағын)                 тень
   рiн өндiру және         нысаны
   өткiзу
   б) өндiрiс                                      бюлле.  30 маусым
   шығындары және                                  тень
   қаржы-шаруашы.
   лық қызмет

6  Балық өcipу      жылдық 1-балық   01-02  ӘАОС,  бюлле.  12 наурыз
   балық аулау             (жылдық)  02-03  ШҰҚНС, тень
   және басқа да           нысаны           МНС,
   теңiз өнiмдерi          1-балық          ЭҚЖС,
   туралы                  (шағын)          КМС
                           нысаны

7  Ағаш дайындау    жылдық 1-орман   01-02  ӘАОС,  бюлле.  12 сәуір
   (жұмыстар мен           (жылдық)   02    ШҰҚНС, тень
   қызметтер               нысаны           МНС,
   көлемi) және            1-орман          КМС
   орман өсiру             (шағын)
   мен орман               (жылдық)
   шаруашылық              нысаны
   жұмыстарын
   жүргізу туралы

8  Аңшылық          жылдық 2-аңшы.  01-02  ӘАОС,  бюлле.   30 сәуір
   шаруашылығы              лық      02    ШҰҚНС, тень
   туралы                  (жылдық)        МНС,
                           нысаны          КМС
                           2-аңшы.
                            лық
                           (шағын)
                           нысаны

9  Ауыл шаруашы.    жылдық  8-аш     01-02 ӘАОС,  бюлле.   1 шілде
   лығы қызметте.          (қызмет.        ШҰҚНС, тень
   рiн көрсететiн           тер)           МНС,
   кәсіпорындардың         (жылдық)        КМС
   (ұйымдардың)             нысаны
   негізгі                  8-аш
   көрсеткiштерi           (қызмет.
                            тер)
                           (шағын)
                           нысаны

10 Жемшөп шығыс.    жылдық  10-аш   01-02  ӘАОС,  бюлле.   31 наурыз
   тары туралы             (жылдық)        ШҰҚНС, тень
                            нысаны         МНС,
                                           КМС

11 Ауыл шаруашылық  жылдық  10-мех   01-02 ӘАОС,  бюлле.  17 мамыр
   техникалары мен          (жылдық) 02-03 ШҰҚНС, тень
   энергетикалық            нысаны         МНС,
   қуаттардың                              КМС
   қолда бары

12 Ауыл шаруашылы.  жылдық   49-аш   01-02 ӘАОС,  бюлле.  10 мамыр
   ғы кәсiпорында.         (жылдық)  02-03 ШҰҚНС, тень
   рының құрылыс.           нысаны         МНС,
   тары мен ғима.                          КМС
   раттарының
   қолда бары
   туралы

13 Ауыл шаруашылық   жарты арнаулы   01-02 ӘАОС экспресс  27 ақпан
   құрамаларының    жылдық бағдар.   02-03      ақпарат   30 тамыз
   қолда бары               лама
   туралы

14 Ауыл шаруашы.           Арнаулы   01-02 ӘАОС
   лығы тiркелiмiн         бағдар.   02-03
   (АШТ) жүргiзу           лама
   және жаңғырту:
   а) ауыл шаруашы.                             АШТ-1    20 ақпан
   лық кәсiпорында.
   рын
   - 1 қаңтардағы,  жарты                                20 тамыз
   1 шiлдедегi      жылдық
   ауыл шаруашылық
   кәсiпорындары.
   ның қолда бары
   туралы  
                    жарты
                    жылдық                                20 ақпан

   - 1 қаңтардағы,                                        20 тамыз
   1 шiлдедегi мал
   мен құстың
   қолда бары
   туралы
   - 1 шiлдедегi    жылдық                               20 тамыз
   жердiң қолда
   бары туралы

   б) шаруа         жарты   Арнаулы  01-02 ӘАОС          27 ақпан
   (фермер) қожа.   жылдық  бағдар.  02-03               30 тамыз
   лықтарын                 лама
   - 1 қаңтардағы,  жарты                        АШТ 2   27 ақпан
   1 шiлдедегi      жылдық
   шаруа (фермер)
   қожалықтарының
   қолда бары
   туралы
   - 1 қаңтардағы,                                       30 тамыз
   1 шiлдедегi мал
   мен құстың қолда
   бары туралы
   - 1 шiлдедегi    жылдық                               30 тамыз
   жердiң қолда
   бары туралы
   - 1 шiлдедегi    жылдық                               30 қараша
   құрылыстар мен
   ауыл шаруашылық
   техникаларының
   қолда бары
   туралы
   в) халық шаруа.  жарты   Арнаулы  01-02 ӘАОС
   шылықтарын       жылдық  бағдар.  02-03                27 ақпан
                            лама

   - 1 қаңтардағы,  жарты                        АШТ 3    30 тамыз
   1 шiлдедегi     жылдық                                 27 ақпан
   халық шаруашы.                                         30 тамыз
   лықтарының елдi
   мекендердегi
   қолда бары
   туралы
   - 1 қаңтардағы,  жылдық                                30 тамыз
   1 шiлдедегi
   мал мен құстың
   қолда бары
   туралы
   - 1 шiлдедегi
   жердiң қолда
   бары туралы

15 2003 жылы        жылына   4-аш    01-02 ӘАОС   экспресс  14 шілде
   себiлген егiн.   1 рет   (жылдық)              ақпарат
   нiң қорытынды.   (егiн    нысаны               бюлле.
   лары туралы:     аяқтал.  шаруа                тень
                    ғаннан   қожа.
                    кейiн)   лықта.
   алдын ала                  рын,   01-02 ӘАОС             1 тамыз
   деректер                  халық
                            шаруашы.
   соңғы деректер           лықтарын
                            зерттеу
                             дерек.
                              тері

16 Астық рыногына   айлық     2-аш    01-02 ӘАОС   бюлле.    14-күні
   қатысушыларда.           (астық)   02-03        тень
   ғы астықтың              (жылдық)
   қолда бары және           нысаны
   қозғалысы
   туралы есеп

17 Шаруа (фермер)   жылына   6-ж     01-02  ӘАОС  ақпарат   15 қыр.
   қожалықтарының    1 рет  (жылдық) 02-03                  күйек
   есеп кiтапта.    1 шіл.  нысаны
   рындағы егiс     деде
   алқабы бастапқы
   есебiнiң дұрыс.
   тығы туралы

18 Әрбiр шаруашы.   жылына  7-ж      01-02  ӘАОС  ақпарат  15 қыр.
   лыққа арналған   1 рет  (жылдық)  02-03                 күйек
   кiтаптардағы     1 шіл. нысаны
   (халық шаруашы.  деде
   лықтары бойын.
   ша) егiс
   алқабы бастапқы
   есебiнiң дұрыс.
   тығы туралы

19 2004 жылғы       жылына  29-аш    01-02- ӘАОС   бюлле.   27 жел.
   (1 қарашада)     1 рет  нысанына    03          тень     тоқсан
   жердiң барлық           жиынтық   02-03
   санаттарынан             әзірле.                бюлле.   3 наурыз
   жиналған ауыл            мелік                  тень     2005 ж.
   шаруашылық өнiм.        кестелер,
   дерi туралы             6-ж және
   а) алдын ала              7-ж,
   деректер                 шаруа
                          (фермер)
                           қожалық.
                            тарын,
                            халық
                           шаруашы.
                           лықтарын
                           зерттеу
                           деректерi

20 2003 жылғы ауыл         жиынтық
   шаруашылығының          әзірле.
   жалпы өнiмi             мелік
   а) алдын ала     жылдық кестелер   01   ӘАОС экспресс   30 қаңтар
   деректер                және                 ақпарат
   б) соңғы         жылдық өндіріс   01-02      бюлле.     1 шілде
   деректер                көлемі               тень
                           туралы
                           деректер,
                           ауыл
                           шаруашы.
                           лық
                           кәсіп.
                           орындары.
                           ның
                           жылдық
                           есептері

21 2003 жылғы       жылдық жиынтық   01    ӘАОС   бюлле.   27 тамыз
   заттай көрiнi.          әзірле.                тень
   сiндегi өсiмдiк         мелік
   шаруашылығы мен         кестелер
   мал шаруашылығы         және
   өнiмдерiнiң             өндіріс
   балансы                 көлемі
                           туралы
                           деректер,
                           ауыл
                           шаруа.
                           шылық
                           кәсіп.
                           орындары
                           ның
                           жылдық
                           есепте.
                             рі

22 Ауыл шаруашылық  бiржол. 5-аш     01-02                  26 шілде
   дақылдарының       ғы   нысаны    02-03 ӘАОС   бюлле.
   сортты тұқым.                                  тень
   дарын себу
   есебiнiң
   қорытындылары

23 Шаруа (фермер)   жылына  А-001    01-02 ӘАОС   бюлле.    21 мамыр
   қожалықтарының   1 рет   -сауал.               тень
   қызметi туралы          намасы

24 Қалалық жердегi  жылына  А-002    01-02 ӘАОС   24-аш    21 сәуір
   мал мен құс             -сауал.                нысаны
   иелерiнiң пiкi.         намасы                 бойынша
   рiн бiлу                                       стат.
                                                  бюлле.
                                                  тень.
                                                  деpгe
                                                 арналған
                                                  көрсет.
                                                  кiштер
                                                  есебi

25 Ауыл шаруашылық  жылына  А-008    01-02 ӘАОС   4-ші     27 жел.
   өнiмдерiн шаруа   1 рет  -сауал.               және     тоқсан
   (фермер) қожа.           намасы                29-аш
   лықтарында                                     нысаны
   жалпы жинау                                    бойынша
                                                  стат.
                                                  бюлле.
26 Ауыл шаруашылық жылына  А-008    01-02 ӘАОС    тень.    27 жел.
   өнiмдерiн халық  1 рет  -сауал.                деpгe    тоқсан
   шаруашылықтары          намасы                 арналған
   жерлерiнде                                     көрсет.
   жалпы жинау                                    кiштер
                                                  есебi

27 Халық шаруашы.   жарты   А-008   01-02 ӘАОС    24-аш    27 ақпан
   лықтарындағы     жылдық  -сауал.               нысаны   31 тамыз
   мал шаруашылы.           намасы                бойынша
   ғының жағдайы                                  стат.
                                                  бюлле.
                                                  тень.
                                                  деpгe
                                                  арналған
                                                  көрсет.
                                                  кiштер
                                                  есебi

28 Дәндi дақылдар.  бiржол.  А-1     01-02  ӘАОС  29-аш    31 жел.
   дың өнiмдiлiгiн    ғы    (өнiм.                нысаны   тоқсан
   зерттеу                  дiлiк)                стат.
                            нысаны                бюлле.
                                                  тень.
                                                  деpгe
                                                  арналған
                                                  көрсет.
                                                  кiштер
                                                  есебi

29 Ауыл (село)      тоқсан. Агенттiк 01-02- ӘАОС,  статс.  25 ақпан
   дамуының мони.   дық     департа.   03   ШҰҚНС, жинақ   25 мамыр
   торингi                  ментте.  02-03  МНС,   бөлімі  25 тамыз
                            рiнiң           КМС            25 қараша
                            дерек.
                            терi
___________________________________________________________________

4. Өнеркәсiп өндiрiсiнiң статистикасы

4.1. Статистикалық байқаулар жүргiз у

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Өнiм (тауар,     айлық     1-Ө      1-күні   3-жұмыс   10-күні
   қызмет) өндiру            (жедел-             күні
   және жөнелту              айлық) 
   туралы                    нысаны
   а) iрi және
   орташа кәсiп.
   орындар бойынша

                    жылдық    1-Ө     1 наурыз  26 сәуір  21 шілде
                             (жылдық)
                              нысаны

   а) шағын кәсiп.  тоқсан.    1-Ө     25-күні   45-күні  5 наурыз
   орындар бойынша   дық     (шағын)                      4 маусым
                             (тоқсан.                     3 қыркүйек
                               дық)                       6 желтоқ.
                             нысаны                        сан
                    жылдық   ф.1-Ө     1-наурыз  26 сәуір 21 шілде
                             (шағын)
                             (жылдық)

3  Этил спиртiн     айлық     1-алк    10-күні   12-күні   20-күні
   және алкогольдi           (өнерк.)
   өнiмдердi өндi.           (айлық)
   ру және жөнелту            нысаны
   туралы
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

4  Өнiм (тауар,     тоқсан.   1-Ө      10-күні   30-күні   16 ақпан
   қызмет) өндiру    дық    (қосалқы)                      17 мамыр
   туралы                   (тоқсан.                       16 тамыз
   iрi, орташа                дық)                         15 қараша
   және шағын                нысаны
   кәсiпорындар
   бойынша
                    жылдық     1-Ө     14 ақпан  26 сәуір  21 шілде
                             (қосалқы)
                             (жылдық)
                              нысаны

5  Өнiмдi (тауар,   жылдық    1-ӨНЕРК  1 наурыз  12 мамыр  25 маусым
   қызметтi)                 (жылдық)
   айларға бөлiп              нысаны
   өндiру туралы
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

6  Өндiрiстiк       жылдық     ҚБ     31 қаңтар   30 сәуір 30 мамыр
   қуаттар балансы          (жылдық)
   ірі, орташа және          нысаны
   шағын кәсіп.
   орындар бойынша

7  Электр энергия.  жылдық   24-энер.  3 наурыз  16 маусым 30 шілде
   сын өндiру,               гетика
   бөлу және                 (жылдық)
   тұтыну, энерге.           нысаны
   тикалық жабдық.
   тардың құрамы
   туралы
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

8  Су құбырының     жылдық   1-су    21 қаңтар  15 сәуір  15 мамыр
   (жеке су құбыры          құбыры
   желiсiнiң)              (жылдық)
   жұмысы туралы            нысаны
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

9  Жылу электр      жылдық   6-ОБ    11 ақпан   26 мамыр  23 маусым
   стансалары,              (жылдық)
   гидроэлектр               нысаны
   стансалары және
   қазандықтар
   жұмысының
   техникалық-
   экономикалық
   көрсеткiштерi
   Отын балансы
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

10 Табиғи және      жылдық   1-ГАЗ   30 қаңтар  15 наурыз  15 сәуір
   сұйытылған газ           (жылдық)
   жiберген кәсiп.          нысаны
   орындар жұмысы
   туралы 
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсіпорындар
   бойынша 

11 Жылу энергия.    жылдық   1-Жылу  26 қаңтар  17 мамыр  14 маусым
   сын жiберу және          (жылдық)
   өндiру туралы
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

12 Дербес энергия   жылына   ЭК-001  1 шілде.   шілде   30 қыркүйек
   көздерi бар      1 рет    -сауал.  дегі
   кәсiпорындардың           намасы  жағдай
   (ұйымдардың)                      бойынша
   жұмысы туралы
   iрi, орташа
   және шағын
   кәсіпорындар
   бойынша**

13 Өнеркәсiп өнім.  жылына  ЖК-001   1 қаңтар.  ақпан;   30 сәуір
   дерiн өндiрумен  2 рет   - сауал. дағы       тамыз    29 қазан
   айналысатын              намасы   жағдай
   жеке кәсіпкер.                    бойынша;
   лер қызметi                       1 шілдеде
   туралы**
___________________________________________________________________

4.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Өнеркәсiп жұмы.  айлық    1-Ө     01-02- ӘАОС,   Стат.   10-күні
   сының негiзгi            жедел-   02-03  ЭҚЖС,   бюлле.
   көрсеткiштерi            айлық           КМС,    тень
                            нысаны;         ӨӨСС
                             1-Ө
                            (шағын)
                           тоқсандық
                            нысаны;
                             1-Ө
                           (қосалқы)
                           тоқсандық
                            нысаны;
                             1-Ө
                            (жылдық)
                            нысаны;
                             1-Ө
                           (шағын)
                            жылдық
                            нысаны
                            бойынша
                            есептер;
                           1 ӨНЕРК
                           (жылдық)
                           нысаны,
                            1-Ө
                           қосалқы
                           (жылдық)
                           нысаны;
                            шаруа
                           (фермер)
                           қожалық.
                          тарын және
                            жеке
                           кәсiпкер.
                             лердi
                          бiржолғы
                           зерттеу

2  Өнеркәсiп        айлық    -//-      02   ӘАОС,   Стат.   10-күні
   өнiмдерiнiң                        02-03 ӨӨСС    бюлле.
   маңызды түрле.                                   тень
   рiн ҚР облыста.
   ры бойынша
   өндiру

3  ҚР өнеркәсiбi    айлық    -//-    01-02 ӘАОС,    талдау  8-күні
   жұмысының                               ЭҚЖС,   материа.
   қорытындылары                           ӨӨСС     лы

4  Өнеркәсiп өнім.  тоқсан.  1-Ө      01   ӨӨСС    әзірле. 12 қаңтар
   дерiнiң маңызды   дық    жедел-                 мелік   12 сәуір
   түрлерiн кәсiп.          айлық                 кестелер 12 шілде
   орындар бойынша          нысаны                         11 қазан
   өндiру*

5  Тұтыну тауарла.  айлық    1-Ө     01-02  ӘАОС  стат.    15-күні
   рын ҚР-да                жедел-   02-03        бюлле.
   өндiру                   айлық                 тень
                            нысаны

6  ҚР өнеркәсiп     айлық    1-Ө     01-02  ӘАОС  стат.    11-күні
   орындарындағы            жедел-   02-03  ЭҚЖС, бюлле.
   өнiмдердi                айлық           ӨӨСС  тень
   жөнелту және             нысаны
   олардың қалдық.
   тары

7  Этил спиртiн     айлық    1-алк   01-02 ӘАОС,  стат.    20-күні
   және алкогольдi          (өнерк)  02-03 ӨӨСС   бюлле.
   өнiмдердi ҚР-да          (айлық)               тень
   өндiру және               нысаны
   жөнелту

8  Этил спиртiн     тоқсан.  1-алк     01  ӨӨСС   стат.    20 қаңтар
   және алкогольдi   дық    (өнерк)        кәсіп. бюлле.   22 сәуір
   өнiмдердi кәсiп.         (айлық)        орын.  тень     22 шілде
   орындар бойынша                         дар             22 қазан
   өндiру және                            бойынша
   жөнелту*

9  ҚР аса iрi
   кәсiпорындары.
   ның монито.
   рингi*
   а) өнеркәсiп     тоқсан.  1-Ө      01   ӘАОС,   стат.   26 қаңтар
   өндiрiсiнiң       дық    жедел-         ЭҚЖС,   бюлле.  26 сәуір
   көрсеткiштерi            айлық          ӨӨСС,   тень    26 шілде
   бойынша                  нысаны         кәсіп.          26 қазан
                             1-Е           орындар
                           (тоқсан.        тізімі
                             дық)          бойынша
                            нысаны
   б) қаржы,        тоқсан. 1-инвест                -//-   23 наурыз
   инвестициялық     дық   (тоқсан.                        21 маусым
   қызмет және              нысаны                         20 қыр.
   еңбек көрсет.                                           күйек
   кiштерi                  1-М                            20 жел.
   бойынша                 (тоқсан.                        тоқсан
                            дық)
                           нысаны

10 Меншiк нысан.    тоқсан.  1-Ө     01-02 ӘАОС,   стат.   20 қаңтар
   дары бойынша      дық    жедел-   02-03 ЭҚЖС,   бюлле.  20 сәуір
   ҚР өнеркәсiп             айлық          КМС,    тень    20 шілде
   орындары жұмысы.         нысаны         МНС             20 қазан
   ның негiзгi
   көрсеткiштерi

11 Қызметтiң        тоқсан.  1-Ө     01-02 ӘАОС,   есеп    19 қаңтар
   қосалқы (негiз.   дық    жедел-   02-03 ЭҚЖС            19 сәуір
   гi емес)                 айлық                          19 шілде
   түрлерi                  нысаны                         18 қазан

12 Өнеркәсiптегi    тоқсан.  1-Ө     01-02 ӘАОС,   есеп    5 наурыз
   шағын кәсiп.      дық   (шағын)   02-03 ЭҚЖС,           4 маусым
   орындар (саны          (тоқсандық)      МНС,            3 қыр.
   50 адамға дейiн)         нысаны         КМС,            күйек
   жұмысының негiз.                        ӨӨСС,           6 желтоқ.
   гi көрсеткiштерi                        ШҰҚНС           сан

13 ҚР әскери-өнер.  тоқсан.  1-Ө     01-02 ӘАОС,   стат.   26 қаңтар
   кәсiп өнiмдерi*   дық    жедел-         әскери  бюлле.  26 сәуір
                            айлық          өнер.   тень    26 шілде
                            нысаны         кәсіп           26 қазан
                                           өнiм.
                                           дердi
                                           өнді.
                                           ретін
                                           кәсiп.
                                           орындар
                                           бойынша

14 Өнеркәсiптiк     тоқсан.  1-Ө      01-02 ӘАОС,   есеп   27 қаңтар
   емес кәсiп.        дық  (қосалқы)  02-03 ЭҚЖС,          27 сәуір
   орындар баланс.          (тоқсан.        МНС,           27 шілде
   ындағы өнер.               дық)          КМС,           27 қазан
   кәсiпорындары             нысаны         ӨӨСС
   жұмысының                және 1-Ө
   негiзгi                  (қосалқы)
   көрсеткiштерi            (жылдық)
                             нысаны
                             бойынша
                             есептер

15 Аграрлық-өнер.   тоқсан.  1-Ө      01-02 ӘАОС, есептер, 26 қаңтар
   кәсiп кешенi       дық   жедел-    02-03 ЭҚЖС, әзір.    26 сәуір
   кәсiпорындарының         айлық           ӨӨСС  лемелік  26 шілде
   мониторингi              нысаны                кесте.   26 қазан
                             1-Ө                   лер
                            (шағын)
                            (тоқсан.
                              дық)
                             нысаны
                              1-Ө
                            (қосалқы)
                            (тоқсан.
                               дық)
                             нысаны
                             қосымша
                             есептерi

16 ҚР өнеркәсiбi    жылдық    1-Ө     01-02 ӘАОС,   стат.  30 шілде
   жұмысының негiз.         (жылдық)  02-03 ЭҚЖС,   бюлле. 
   гi көрсеткiштерi          нысаны         МНС,    тень
                              1-Ө           КМС,
                            (шағын)         ӨӨСС
                            (жылдық)
                             нысаны
                              1-Ө
                            (қосалқы)
                            (жылдық)
                             нысаны
                            1-ӨНЕРК
                            (жылдық)
                             нысаны;
                             шаруа
                            (фермер)
                            қожалық.
                             тарын
                             және
                             жеке
                            кәсiп.
                            керлердi
                            бiржолғы
                            зерттеу

17 2003 жылғы өнер. жылдық   1-ӨНЕРК 01-02  ӘАОС,  есеп    21 шілде
   кәсiпорындары            (жылдық) 02-03  ЭҚЖС,
   жұмысының негiз.         нысаны          МНС,
   гi көрсеткiштерi          1-Ө            КМС,
   (айларға                 (жылдық)        ӨӨСС
   бөлгендегi)               нысаны
                             1-Ө
                            (шағын)
                            (жылдық)
                            нысаны
                              1-Ө
                            (қосалқы)
                            (жылдық)
                             нысаны,
                             шаруа
                            (фермер)
                            қожалық.
                             тарын
                             және
                             жеке
                            кәсiп.
                            керлердi
                            бiржолғы
                            зерттеу

18 Өнеркәсiптегi    жылдық   1-Ө     01-02  ӘАОС,  есеп    21 шілде 
   шағын кәсiпорын.         (шағын)  02-03  ЭҚЖС,
   дар (саны 50             (жылдық)        МНС,
   адамға дейiн)             нысаны         КМС,
   жұмысының негiз.                         ӨӨСС,
   гi көрсеткiштерi                         ШҰҚНС

19 Өнеркәсiп өнiм.  жылдық   1-Ө     01-02  ӘАОС,  есеп    15 маусым
   дерiнiң орташа           (жылдық) 02-03  ӨӨСС
   көтерме                  нысаны
   бағалары**                1-Ө
                            (шағын)
                            (жылдық)
                             нысаны

20 Өндiрiстiк       жылдық    ҚБ     01-02  ӘАОС, стат.   30 мамыр
   қуаттар балансы          (жылдық) 02-03  ӨӨСС  бюлле.
                            нысаны                тень

21 Қазақстан        жылдық  24-энер. 01-02  ӘАОС, стат.   30 шілде
   Республикасының          гетика          ЭҚЖС  бюлле.
   электр балансы.          (жылдық)              тень
   Энергетикалық            нысаны
   жабдықтардың             
   құрамы                   
 
 

                                                           22 Су құбыры        жылдық   1-су    01-02 ӘАОС   стат.  15 мамыр
   ғимараттарының           құбыры   02-03        бюлле.
   жұмыс туралы             (жылдық)              тень
                            нысаны

23 Жылу электр      жылдық   6-Ж     01-02 ӘАОС   стат.  23 маусым
   стансалары,              нысаны   02-03        бюлле.
   гидроэлектр                                    тень
   стансалары және
   қазандықтар
   жұмысының техни.
   калық-экономика.
   лық көрсеткiш.
   терi
   Отын балансы

24 Табиғи және      жылдық  1-ГАЗ   01-02  ӘАОС  статбюл. 15 сәуір
   сұйытылған газ           (газ)   02-03        летень
   жiберген кәсіп.          нысаны
   орындар жұмысы
   туралы

25 Жылу энергиясын  жылдық  1-Жылу  01-02  ӘАОС  статбюл. 14 маусым
   жiберу және              (газ)   02-03        летень
   өндiру туралы            нысаны

26 Өнеркәсiп өнiм.  қаңтар-  1-Ө     01-02 ӘАОС,   есеп   26 қаңтар
   дерiнiң жедел    желтоқ.  жедел         ӨӨСС
   деректер бойынша сандағы  айлық
   орташа жылдық             нысаны;
   көтерме                    1-Ө
   бағалары**               (шағын)
                            (тоқсан.
                              дық)
                            нысаны

27 Дербес энергия   жылына  ЭК-001   01-02 ӘАОС   есеп    30 қыркүй.
   көздерi бар      1 рет   -сауал.                         ек
   кәсiпорындардың          намасы
   (ұйымдардың)
   жұмысы туралы**

28 Өнеркәсiп        жылына  ЖК-001   01-02  ӘАОС  есеп   30 сәуір,
   өнiмдерiн өндi.  2 рет   сауал.   02-03               29 қазан
   румен айналыса.          намасы
   тын жеке кәсiп.
   керлер қызметi
   туралы**
___________________________________________________________________

      * - қызмет бабында пайдалану үшiн
      ** - нақты көлемнiң индексiн есептеу үшiн

5. Инвестиция және құрылыс статистикасы

5.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Негiзгi капи.    айлық    1-инвест  2-күні   5-күні    7-күні
   талға жұмсалған           (жедел-
   инвестициялар             айлық)
   туралы                    нысаны

2  Жеке тұрғын      айлық    1-ЖТҚ     2-күні   5-күні    7-күні
   үйлердi және             (жедел-
   басқа объектi.           айлық)
   лердi iске               нысаны
   қосу туралы

                    жылдық   1-ЖТҚ    1 ақпан  25 наурыз  12 мамыр
                            (жылдық)
                            нысаны

3  Объектiлер
   құрылысы және
   iске қосу
   туралы:
   а) ағымдағы      айлық   2-КҚ     2-күні    5-күні    7-күні
   жылы және               (құры.
   кейiнгi жылдары          лыc)
   iске қосуға             (жедел-
   көзделгендер             айлық)
                           нысаны

   б) шетелдiк      тоқсан.  -//-     -//-     7-күні    10-күні
   инвестициялар      дық
   есебiнен
   қаржыландыры.
   латындар*
                    жылдық  2-КҚ      1 ақпан  25 наурыз  3 маусым
   в) объектiлер           (құрылыс)
   құрылысы және            (жылдық)
   iске қосу                нысаны
   туралы мәлi.
   меттер

4  Мына тiзбеге
   қосылған объек.
   тiлер құрылысы
   және iске қосу
   туралы мәлімет.
   тер:                                                   18 қаңтар
   а) Қазақстан     тоқсан.  1-РИЖТ   7-күні    10-күні   16 сәуір
   Республикасының   дық     (тоқсан.                     16 шілде
   республикалық               дық,                       18 қазан;
   инвестициялық             жарты.
   жобалары*                 жылдық)
                             нысаны

   б) Қазақстан     жарты.    -//-    10-күні   20 қаңтар 28 қаңтар
   Республикасының  жылдық                      20 шілде  28 шілде
   жергiліктi
   инвестициялық
   жобалары*

5  Құрылыс ұйым.
   дары орындаған
   жұмыстар көлемi
   туралы:
   а) iрi және      айлық    1-КҚ     4-күні    6-күні    9-күні
   орташа құрылыс           (жедел-
   ұйымдары бойынша         айлық)

                                     31 наурыз  15 сәуір  13 мамыр
                    жылдық   1-КҚ
                            (жылдық)
                             нысаны

   б) шағын құрылыс тоқсан.  1-КҚ    10-күні    13-күні   13 қаңтар
   ұйымдары бойынша  дық    (шағын)                       14 сәуір
   (саны 50                 (тоқсан.                      13 шілде
   адамға дейiн)              дық)                        14 қазан;
                             нысаны

                    жылдық   1-КҚ    31 наурыз  15 сәуір  13 мамыр
                            (шағын)
                            (тоқсан.
                              дық)
                             нысаны

                             1-КҚ
                            (шағын),
                            (жылдық)
                             нысаны
6  Инвестициялар    тоқсан. 1-инвест  25-күні    40-күні   68-күні
   туралы            дық    (тоқсан.
                              дық)
                            нысаны

                    жылдық  1-инвест  15 сәуір   30 сәуір  17 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны

7  Құрылысқа салын. жылдық   2-КҚ     15 наурыз   7 сәуір   7 маусым
   ған инвестиция.          (жылдық)
   ларды игеру               нысаны
   және негiзгi
   құралдарды
   iске қосу
   туралы

8  Қоршаған ортаны  жылдық   18-КҚ     5 ақпан  11 наурыз  1 сәуір
   қорғауға жұмсал.         (жылдық)
   ған инвестиция.
   лар және табиғи
   ресурстарды
   ұтымды пайда.
   лану туралы

9  Есеп беретiн     жылдық 12-құрылыс 20 қаңтар  11 ақпан  12 наурыз
   ұйымдар балан.           (жылдық)
   сында есептеле.
   тiн құрылыс
   машиналарының
   қолда бары және
   пайдаланылуы
   туралы

10 Құрылыс салуға   жылына   F-001    ақпан      3 ақпан   26 ақпан
   берілген         1 рет   -сауал.   тамыз      4 тамыз   24 тамыз
   рұқсаттар туралы         намасы

11 Құрылыс салуға   жылына   F-002    қаңтар    20 қаңтар  18 ақпан
   жүргiзiлген      2 рет   -сауал.   шілде     21 шілде   18 тамыз
   мердiгерлiк              намасы
   тендерлер
   туралы

12 Аяқталмаған      жылдық  F-005    наурыз     18 наурыз   16 сәуір
   құрылыс туралы           -сауал.
                            намасы

13 Тұрғын үйлердi   жарты   Зерттеу  20 ақпан   20 наурыз   15 сәуір
   iске қосу және   жылдық  бланкісі 1 тамыз    1 қыркүйек  4 қазан
   істен шығару
   туралы
___________________________________________________________________

5.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Негiзгi капитал. айлық  1 инвест  01-02  ЭҚЖС,   стат.   12-күні
   ға жұмсалған             1-ЖТҚ    02-03  МНС,    бюлле.
   инвестициялар            (жедел)         КМС,    тень
   туралы мәлi.             нысаны          ШҰҚНС,
   меттер                                   ӘАОС

2  Объектiлер       айлық   2-КҚ     01-02  қуаттар стат.   11-күні
   құрылысы және           (құрылыс) 02-03   мен    бюлле.
   iске қосу               (жедел),         объек.  тень
   туралы                   1-ЖТҚ           тілер
   мәлiметтер:             (жедел)          тізбесі
                            нысаны          бойынша

                    жылдық   2-КҚ      -//-          -//-  12 маусым
                            (құрылыс)
                            (жылдық),
                             1-ЖТҚ
                            (жылдық)
                             нысаны

3  Шетелдiк         тоқсан.  2-КҚ     01-02  стат.  стат.  13 қаңтар
   инвестициялар     дық    (құрылыс)        бюлле. бюлле. 13 сәуір
   есебiнен қаржы.          (жедел-          тень   тень   13 шілде
   ландырылатын              айлық)                        13 қазан
   объектiлер                нысаны
   құрылысы
   туралы*

4  Қуаттарды iске   жылдық   2-КҚ     01-02  -//-   стат.  9 маусым
   қосу туралы              (құрылыс)               бюлле.
                            (жылдық),               тень
                             1-ЖТҚ
                            (жылдық)
                             нысаны

5  Қазақстан        тоқсан.  1-РИЖТ   01-02  объек. стат.  20 қаңтар
   Республикасының   дық    (тоқсан.         тілер  бюлле. 20 сәуір
   Республикалық              дық)           тізімі тень   20 шілде
   инвестициялық            нысаны           бойын.        20 қазан
   жобалары тiзбе.                           ша
   сiне қосылған
   объектiлер
   құрылысы және
   iске қосу
   туралы мәлiмет.
   тер*

6  Жергiлiктi       жарты   1-РИЖТ   01-02  объек.  стат.  31 қаңтар
   инвестициялық    жылдық  (тоқсан.        тілер   бюлле. 30 шілде
   жобаларды                  дық)          тізімі  тень
   Қазақстан                 нысаны         бойынша
   Республикасында
   iске асыру тура.
   лы мәлiметтер*

7  Өнеркәсiптiң     тоқсан. 1-инвест  01-02 ЭҚЖС,  бюлле. 16 наурыз
   iрi кәсiпорында.  дық    (тоқсан.        МНС,   тень   14 маусым
   ры мониторингi*            дық)          КМС,   бөлімі 13 қыр.
   (4.2-бөлiм,               нысаны         ШҰҚНС,        күйек
   9б-пункттi                               ӘАОС          14 жел.
   қара)                                                  тоқсан

8  Ауыл (село)      тоқсан. 1 инвест  01-02 ЭҚЖС,  есеп.  24 ақпан
   дамуының          дық    (жедел-   02-03 МНС,   тер,   26 мамыр
   мониторингі*             айлық)          КМС,   әзір.  24 тамыз
                            нысаны,         ШҰҚНС, леме   24 қараша
                            2 КҚ            ӘАОС   кесте.
                            (құрылыс),             лер
                            (жедел-
                            айлық)
                            нысаны

9  Орындалған       айлық    1-КҚ    01-02  КМС,   стат.  14-күні
   мердiгерлiк              (жедел)  02-03  МНС,   бюлле.
   құрылыс жұмыс.           нысаны,         ӘАОС,  тень
   тары туралы                              ЭҚТӨС

                    тоқсан.  1-КҚ    -//-           -//-  16 сәуір
                     дық    (жедел)                       16 шілде
                            нысаны,                       18 қазан
                            1-КҚ                          2005 ж.
                            (шағын)                       17 қаңтар
                            (тоқсан.
                             дық)
                            нысаны

10 Iрi және         тоқсан.  1-КҚ    01-02  КMC,  стат.   24 ақпан
   орташа құрылыс     дық   (жедел-         МНС,  бюлле.  26 мамыр
   ұйымдары қызме.          айлық)          ӘАОС, тень    24 тамыз
   тінің негiзгi                            ЭҚТӨС         24 қараша
   көрсеткiштерi

11 Инвестициялар    тоқсан. 1-инвест 01-02  ЭҚЖС,  стат.  14 наурыз
   туралы мәлiмет.   дық    (тоқсан. 02-03  МНС,   бюлле. 14 маусым
   тер                        дық)          КМС,   тень   14 қыркүй.
                            нысаны,         ШҰҚНС            ек
                             2-ШК                         14 желтоқ.
                            (тоқсан.                         сан
                              дық)
                            нысаны

                    жылдық  1-инвест -//-          -//-   25 маусым
                            (жылдық)
                             нысаны,
                             2-ШК
                            (жылдық)
                             нысаны

12 Жер қойнауын     тоқсан. 1-инвест  01-02 ЭҚЖС,  стат.  17 наурыз
   пайдаланушы -     дық    (тоқсан.        МНС,   бюлле. 17 маусым
   кәсiпорындардың            дық)          КМС,   тень  17 қыркүйек
   минералды шикi.          нысаны          ШҰҚНС,        17 желтоқ.
   затқа жұмсаған             2-ШК          ӘАОС             сан
   инвестициялары           (тоқсан.
   туралы мәлiмет.           дық)
   тер                      нысаны
                    жылдық  1-инвест  -//-         -//-   27 маусым
                            (жылдық)
                            нысаны
                             2-ШК
                            (жылдық)
                            нысаны

13 Экономиканың     тоқсан. 1-инвест  01-02 ЭҚЖС,  стат.  21 наурыз
   басым сектор.     дық    (тоқсан.        МНС,   бюлле. 21 маусым
   ларындағы инвес.           дық)          КМС,   тень  21 қыркүйек
   тициялар бойынша         нысаны          ШҰҚНС,        21 желтоқ.
   уәкiлеттi мемле.           2-ШК          ӘАОС             сан
   кеттiк органмен          (тоқсан.
   өзара шарт                дық)
   жасасқан кәсiп.          нысаны   
   орындар мен
   ұйымдардың
   инвестициялары
   туралы мәлiмет.
   тер
                    жылдық  1-инвест  -//-         -//-   29 маусым
                            (жылдық)
                            нысаны
                             2-ШК
                            (жылдық)
                            нысаны

14 Құрылысқа салын. жылдық   2-КҚ     01-02 МНС,   стат.  15 маусым
   ған инвестиция.          (жылдық)  02-03 ЭҚЖС,  бюлле.
   ларды игеру               1-ЖТҚ          ШҰҚНС, тень
   және негiзгi             (жылдық)        КМС,
   құралдарды iске                          ӘАОС
   қосу туралы
   мәлiметтер

15 Қоршаған ортаны  жылдық   18-КҚ    01-02 МНС,   стат.  9 сәуір
   қорғауға жұмсал.         (жылдық)  02-03 КМС,   бюлле.
   ған инвестиция.                          ШҰҚНС, тень
   лар және табиғи                          ЭҚЖС,
   ресурстарды                              ӘАОС
   ұтымды пайда.
   лану

16 Есеп беретiн     жылдық 12-құрылыс 01-02 МНС,   стат.  18 наурыз
   ұйымдар балан.           (жылдық)  02-03 КМС,   бюлле.
   сында есептеле.                          ШҰҚНС, тень
   тiн құрылыс                              ЭҚЖС,
   машиналарының                            ӘАОС
   қолда бары және
   пайдаланылуы
   туралы

17 Құрылыс салуға   жылына  F-001    01-02  МНС,   стат.   3 наурыз
   берiлген рұқсат. 2 рет   -сауал.         КМС,   бюлле. 3 қыркүйек
   тарды зерттеу            намасы          ШҰҚНС, тень
   қорытындылары                            ЭҚЖС,
                                            ӘАОС

18 Құрылыс салуға   жылына  F-002    01-02  МНС,   стат.   25 ақпан
   арналған мердi.  2 рет   -сауал.         КМС,   бюлле.  25 тамыз
   герлiк тендер.           намасы          ШҰҚНС, тень
   лерге қатысушы.                          ЭҚЖС,
   ларды зерттеу                            ӘАОС
   қорытындылары

19 Аяқталмаған      жылдық  F-005    01-02  МНС,   стат.   23 сәуір
   құрылыс жағдайы          -сауал.         КМС,   бюлле.
   туралы мәлiмет.          намасы          ШҰҚНС, тень
   тер                                      ЭҚЖС,
                                            ӘАОС

20 Iске қосылған    жарты.  Зерттеу 01-02  үйлер.  дерек.  20 сәуір
   және iстен шы.   жылдық  бланкiсi        дің    тер     11 қазан
   ғарылған үйлер.                         сипат.  базасы
   ді зерттеу                              тама.
                                           лары
___________________________________________________________________

      * - қызмет бабында пайдалану үшін

6. Қызмет көрсету статистикасы

6.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Отын қоры        айлық    4 отын    1-күні   5-күні    9-күні
   туралы           от жаға. (қорлар)
                      тын    (айлық)
                    мезгiл    нысаны
                    кезе. 
                    ңiнде
                   (қаңтар-
                    сәуiр;
                    қазан-
                    желтоқ.
                     сан)

2  Жанар-жағар      айлық     5-ЖЖМ    3-күні   7-күні    11-күні
   материалдары.    (наурыз  (қорлар)
   ның қоры         -қазан)  (айлық)
   туралы                    нысаны

3  Көрсетiлген      тоқсан.  2-қыз.    10-күні  20 ақпан  25 наурыз
   қызметтер         дық     меттер    25-күні  20 мамыр  14 маусым
   көлемi туралы            (тоқсан.            20 тамыз  14 қыркүй.
   а) орташа және             дық)              19 қараша   ек
   iрi кәсiпорын.            нысаны                       13 желтоқ.
   дар бойынша                2-ШК                          сан
   б) шағын                  2-қыз.
   кәсiпорындар              меттер
   бойынша                  нысанына
                             қосымша

                    жылдық   2-қыз.  30 наурыз. 10 мамыр  17 маусым
                            меттер   ға дейін
                            (жылдық)
                            нысаны
                             2-ШК
                            2-қыз.
                            меттер
                            нысанына
                            қосымша

4  Туристiк         тоқсан.  1-ОЭ    25 күнге  16 ақпан    10 наурыз
   қызмет туралы     дық     нысаны   дейін    17 мамыр    7 маусым
   а) орташа және             2-ШК             16 тамыз    6 қыркүй.
   iрi кәсiпорын.            1-ОЭ                           ек
   дар бойынша              нысанына           16 қараша   7 желтоқ.
   б) шағын кәсiп.           қосымша                        сан
   орындар бойынша
                            1-сутарт.
                              қыш
5                           (жылдық)
   Кәрiз жұмысы     жылдық   нысаны  10 ақпанға 12 наурыз  26 наурыз
   туралы (жеке                        дейін
   кәрiз желiсi)

6  Мемлекеттiк      жылдық 2-қызмет.  30 наурыз. 7 мамыр   31 мамыр
   басқару мекеме.           тер      ға дейін
   лерiнiң көрсет.         (басқару)
   кен қызметтерi.         (жылдық)
   нiң көлемi
   туралы

7  Табиғат қорықта. жылдық  1-қорық.  25 қаңтар. 13 ақпан  10 наурыз
   рының, мемлекет.           тар     ға дейін
   тiк ұлттық               (жылдық)
   табиғат парктерi.         нысаны
   нiң жұмысы
   туралы

8  Хайуанаттар      жылдық   1-хайуа. 10 қаңтар.  4 ақпан   27 ақпан
   парктерiнiң               наттар   ға дейін
   жұмысы туралы              паркi
                             (жылдық)
                             нысаны

9  Театрлар қызметi жылдық  1-театр   10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
   туралы                   (жылдық)  ға дейiн
                            нысаны

10 Луна-парктердiң  жылдық  1-парк.   10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
   және демалыс              тер      ға дейiн
   парктерiнiң              (жылдық)
   жұмысы туралы            нысаны

                            1-мұра.
                            жайлар
11 Мұражайлар       жылдық  (жылдық) 10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
   қызметi туралы           нысаны   ға дейін

12 Клуб типiндегi   жылдық  1-клуб.  10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
   мәдениет меке.            тар     ға дейін
   мелерiнiң                (жылдық)
   жұмысы                    нысаны

                            1-кiтап.
                             хана
                            (жылдық)
13 Кiтапханалар     жылдық  нысаны   10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
   қызметi туралы                    ға дейін

                            1-кино
                            (жылдық) 10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
14 Кино көрсетудi   жылдық  нысаны   ға дейін
   жүзеге асыратын
   ұйымдардың
   қызметi туралы

                           1-концерт
                            (жылдық)
15 Концерттiк       жылдық  нысаны   10 қаңтар.  4 ақпан   2 наурыз
   қызмет туралы                      ға дейін

                            1-ОЭБ
                           (жылдық)
16 Отын-энергети.   жылдық  нысаны   25 наурыз.  14 мамыр   9 тамыз
   калық баланс                      ға дейін

17 Туристiк қызмет. тоқсан. Н-010     25-күнгe  16 ақпан  10 наурыз
   пен айналысатын   дық    -сауал.    дейін    17 мамыр  7 маусым
   жеке кәсiпкер.           намасы              16 тамыз  6 қыркүй.
   лердi зерттеу                                            ек
                                                16 қараша  7 желтоқ.
                                                             сан

18 Парктерге, мұра. жылына  G-012   30 қыркүй.  15 қазан   22 қараша
   жайларға, театр. 1 рет   -сауал.   екке
   ларға, хайуанат.         намасы    дейін
   тар парктерiне
   және басқа да
   демалыс орында.
   рына барушыларды
   iрiктеп зерттеу

19 Қонақ үйлердегi  жылына  G-014   30 қыркүй.  15 қазан   22 қараша
   адамдарды iрiк.  1 рет   -сауал.  екке
   теп зерттеу              намасы  дейін

20 Келушi және      жылына  G-015   30 қыркүй.  15 қазан   22 қараша
   кетушi адамдар.  1 рет   -сауал.  екке
   ды iрiктеп               намасы  дейін
   зерттеу

21 Қызмет көрсету.  жылдық, К-020   30 наурыз.  10 мамыр   17 маусым
   мен айналысатын  жарты   -сауал. ға дейін
   жеке кәсiпкер.   жылдық  намасы  25 шілде.   10 тамыз  14 қыркүй.
   дердi зерттеу                    ге дейін                 ек

22 Заңды және жеке  жылдық,  G-03   15 қаңтар.  30 наурыз  28 мамыр
   тұлғаларға       жарты   -сауал. ға дейін    30 қыркүй. 29 қараша
   тиесілі АҚС пен  жылдық  намасы  15 шілде.     ек
   ГАҚС қызметiн                    ге дейін
   зерттеу туралы

23 Кәсiпорынның     жылына  1-инно.  20 сәуір   21 маусым  20 шілде
   инновациялық     1 рет   вация
   қызметiн зерттеу         нысаны
___________________________________________________________________

6.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Қазақстан        айлық   4-отын   01-02  ӘАОС,   стат.   10-күні
   Республикасын.  от жаға. (қорлар) 02-03  ЭҚЖС,   бюлле.
   дағы көмiр        тын    (айлық)         ЭҚТӨС   тень
   және жанатын    мезгiл   нысаны
   мазут қоры       кезе.
   туралы           ңiнде
                  (қаңтар-
                   сәуiр;
                   қазан-
                   желтоқ.
                   сан)

2  Қазақстан        айлық    5-ЖММ   01-02  ӘАОС,   стат.   12-күні
   Республикасында. (наурыз (қорлар) 02-03  ЭҚЖС,   бюлле.
   ғы жанар-жағар   -қазан) (айлық)         ЭҚТӨС   тень
   материалдарының          нысаны
   қоры туралы

3  Қызмет көрсету   тоқсан.  2-қыз.  01-02  ӘАОС,  дерек.  5 сәуір
   секторы кәсіп.    дық    меттер          ЭҚЖС,   тер    21 маусым
   орындарының              (тоқсан.        ЭҚТӨС  базасы  21 қыр.
   мониторингi               дық)                          күйек
                            1-ПФ,                          22 жел.
                            Ф.1-ТВ                         тоқсан

4  Қазақстан        тоқсан. 2-қыз.   01-02  ӘАОС,  стат.   29 наурыз
   Республикасында    дық   меттер   02-03  МНС,   бюлле.  16 маусым
   көрсетiлген             (тоқсан.         КМС,   тень    16 қыр.
   қызметтердiң              дық)           ЭҚЖС,          күйек
   көлемi туралы           нысаны           ЭҚТӨС,         15 жел.
   а) орташа және           2-ШК            ШҰҚНС          тоқсан
   iрi кәсiпорын.           2-қыз.
   дар бойынша              меттер
   б) шағын кәсiп.         нысанына
   орындар бойынша         қосымша
                    жылдық  2-қызмет. 01-02  -//-   -//-   18 маусым
                              тер     02-03
                            (жылдық)
                             нысаны
                              2-ШК
                            2-қызмет.
                              тер
                             нысаны
5  Қазақстан        тоқсан.  1-ОЭ    01-02  ӘАОС,  стат.  12 наурыз
   Республикасын.    дық    (жылдық) 02-03  МНС,   бюлле. 9 маусым
   дағы туризмнiң            2-ШК           КМС    тень   8 қыркүй.
   дамуы, туризм            нысанына                       ек
   және қонақ               қосымша,                      9 желтоқ.
   үй шаруашылығын           1-ОЭ                          сан
   ұйымдастырудан            нысаны
   түскен табыс
   а) орташа және
   iрi кәсiпорын.
   дар бойынша
   б) шағын кәсiп.
   орындар бойынша

6  Қазақстан        жылдық  1-сутарт. 01-02 ӘАОС,  стат.  29 наурыз
   Республикасын.             қыш     02-03 МНС,   бюлле.
   дағы кәрiз               (жылдық)        КМС,   тень
   желiлерiнiң               нысаны         ЭҚЖС,
   жұмысы туралы                            ЭҚТӨС

7  Қазақстан        жылдық  2-қызмет. 01-02 ӘАОС,  стат.    2 маусым
   Республикасының            тер     02-03 МНС,   бюлле.
   мемлекеттiк              (басқару)       КМС,   тень
   басқару мекеме.          (жылдық)        ЭҚЖС,
   лерiнiң көрсет.                          ЭҚТӨС
   кен қызметтерi.
   нiң көлемi
   туралы

8  Қазақстан        жылдық  1-қорық.  01-02 ӘАОС,  стат.  12 наурыз
   Республикасын.             тар     02-03 МНС,   бюлле.
   дағы табиғат             нысаны          КМС,   тень
   қорықтарының,                            ЭҚЖС,
   мемлекеттiк                              ЭҚТӨС
   ұлттық табиғат
   парктерiнiң
   қызметi туралы

9  Қазақстан        жылдық  1-хайуа. 01-02  ӘАОС,  стат.  1 наурыз
   Республикасын.            наттар         ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы хайуанаттар          паркі          ЭҚТӨС  тень
   парктерінің              нысаны
   қызметi туралы

10 Қазақстан        жылдық  1-театр  01-02  ӘАОС,  стат.  4 наурыз
   Республикасын.           нысаны   02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы театрлар                            ЭҚТӨС  тень
   қызметi туралы

11 Қазақстан        жылдық  1-парк.  01-02  ӘАОС,  стат. 4 наурыз
   Республикасын.            тер     02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы луна-               нысаны          ЭҚТӨС  тень
   парктердiң,
   демалыс парк.
   терiнiң жұмысы
   туралы

12 Қазақстан        жылдық  1-мұра.  01-02  ӘАОС,  стат.  4 наурыз
   Республикасын.           жайлар   02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы мұражайлар          нысаны          ЭҚТӨС  тень
   қызметi туралы

13 Қазақстан        жылдық  1-клуб.  01-02  ӘАОС,  стат.  4 наурыз
   Республикасын.            тар     02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы клуб                нысаны          ЭҚТӨС  тень
   типiндегi мәде.
   ниет мекемелерi.
   нiң қызметi
   туралы

14 Қазақстан        жылдық 1-кітап.  01-02  ӘАОС,  стат.  4 наурыз
   Республикасын.          ханалар   02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы кiтапха.           нысаны           ЭҚТӨС  тень
   налар қызметi
   туралы

15 Қазақстан        жылдық 1-кино    01-02  ӘАОС,  стат.  4 наурыз
   Республикасын.          нысаны    02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы кино                                ЭҚТӨС  тень
   көрсетудi жүзе.
   ге асыратын
   ұйымдардың
   қызметi туралы

16 Қазақстан        жылдық 1-концерт 01-02  ӘАОС,  стат.  4 наурыз
   Республикасын.           (жылдық) 02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы концерттiк          нысаны          ЭҚТӨС  тень
   қызмет туралы

17 Қазақстан        жылдық  1-ОЭБ    01-02  ӘАОС,  стат.  10 тамыз
   Республикасының          нысаны   02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   отын-энергетика.                         ЭҚТӨС  тень
   лық балансы

18 Туристiк қызмет. тоқсан. Н-010    01-02  ӘАОС,  бюлле.  12 наурыз
   пен айналысатын   дық    -сауал.  02-03  ЭҚЖС,  тень    9 маусым
   жеке кәсiпкер.           намасы                 бөлімі  8 қыркүй.
   лердi зерттеу                                            ек
   қорытындылары                                         9 желтоқсан
   (6.2-бөлiм,
   5-пункттi қара)

19 Келушi және      жылына  G-012,-  01-02  ӘАОС  стат.   24 қараша
   кетушi адамдар.  1 рет   G-014,   02-03        бюлле.
   ды, қонақ үйлер.         G-015-                тень
   дегi және                сауал.
   демалыс орында.          нама.
   рындағы адамдар.         лары
   ды iрiктеп
   зерттеу қоры.
   тындылары

20 Қызмет көрсету.  жарты   К-020-   01-02  ӘАОС, бюлле.  18 маусым
   мен айналысатын  жылдық  сауал.   02-03  ЭҚЖС  тень    16 қыр.
   жеке кәсiпкер.           намасы                бөлімі   күйек
   лердi зерттеу
   қорытындылары
   (6.2-бөлiм,
   4-пункттi
   қара)

21 Қазақстан        жарты   G-03-    01-02  ӘАОС,  стат.  30 мамыр
   Республикасын.   жылдық  сауал.   02-03  ЭҚТӨС, бюлле. 30 қараша
   дағы автомобиль.         намасы          МНС,   тень
   ге май құю                               КМС,
   және газ құю                             ЭҚЖС
   стансаларының
   қызметi туралы

22 Қазақстан        жылына  1-инно.  01-02  ӘАОС,  стат.  27 шілде
   Республикасын.   1 рет   вация    02-03  ЭҚТӨС, бюлле.
   дағы кәсiпорын.          нысаны          МНС,   тень
   дардың иннова.                           КМС,
   циялық қызметi                           ЭҚЖС
   туралы
___________________________________________________________________

7. Сауда статистикасы

7.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Тауарларды,      айлық    1-сауда   3-күні   5-күні     10-күні
   қызметтердi               (айлық)
   өткiзу туралы             нысаны,
   а) орташа және             2-ШК
   iрi кәсiпорын.            1-сауда
   дар бойынша                нысаны
   б) шағын
   кәсiпорындар
   бойынша

2  Бөлшек сауда     тоқсан. 1-бөлшек   15 күнге 12 ақпан  15 наурыз
   кәсiпорындары.    дық     сауда      дейін   21 мамыр  21 маусым
   ның тауарларды           (тоқсан.            13 тамыз  14 қыркүй.
   өткiзу құрылымы            дық)                          ек
   туралы                    нысаны             15 қараша  14 жел.
   а) орташа және                                          тоқсан
   iрi кәсiпорын.
   дар бойынша

                    жылдық  1-бөлшек  31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
                             сауда    ға дейін
                            (жылдық)
                             нысаны

   б) шағын кәсіп.  тоқсан.  2-ШК     25-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   орындар бойынша   дық    (тоқсан.   дейін    21 мамыр  21 маусым
                             дық)               13 тамыз  14 қыркүй.
                            1-бөлшек                        ек
                             сауда              15 қараша 14 жел.
                            нысанына                      тоқсан
                             қосымша            (Алматы
                                                 қаласы
                                                 - 20
                                                 ақпан
                                                28 мамыр
                                                20 тамыз
                                               22 қараша)

                    жылдық    2-ШК   31 наурыз.  30 сәуір  28 мамыр
                            (жылдық) ға дейін
                            1-бөлшек
                             сауда
                            нысанына
                            қосымша

3  Көтерме сауда    тоқсан. 1-көтерме 15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   кәсiпорындары.    дық      сауда   дейін     21 мамыр  21 маусым
   ның тауарларды           (тоқсан.            13 тамыз  14 қыркүй.
   өткiзу құрылымы            дық)                          ек
   туралы                    нысаны             15 қараша 14 жел.
   а) орташа және                                         тоқсан
   iрi кәсiпорын.                               
   дар бойынша                                  
 
                      жылдық  1-көтерме 31 наурыз. 30 сәуір  28 мамыр
                              сауда   ға дейін
                            (жылдық)
                            нысаны
 
        б) шағын кәсiп.  тоқсан.   2-ШК    25-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   орындар бойынша    дық   (тоқсан.   дейін    21 мамыр  21 маусым
                              дық)              13 тамыз  14 қыркүй.
                            1-көтерме                         ек
                              сауда             15 қараша 14 жел.
                            нысанына            (Алматы   тоқсан
                             қосымша            қаласы
                                                 - 20
                                                 ақпан
                                                28 мамыр
                                                20 тамыз
                                                22 қараша)
                    жылдық   2-ШК    31 наурыз.
                           (жылдық)  ға дейін
                           1-көтерме            30 сәуір   28 мамыр
                             сауда
                            нысанына
                            қосымша

4  Агенттер арқылы  тоқсан. 1-делдал. 15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   (сыйақыға немесе   дық     дар      дейін    21 мамыр  21 маусым
   шарт негiзiнде)          (тоқсан.            13 тамыз  14 қыркүй.
   көтерме сауда              дық)                          ек
   туралы                   нысаны              15 қараша 14 жел.
   а) орташа және                                         тоқсан
   iрi кәсіпорындар
   бойынша
                    жылдық  1-дел.   31 наурыз.
                            далдар   ға дейін
                            (жылдық)            30 сәуір   28 мамыр
                            нысаны
   б) шағын кәсiп.  тоқсан.  2-ШК    15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   орындар бойынша   дық    (тоқсан.  дейін    21 мамыр  21 маусым
                              дық)             13 тамыз  14 қыркүй.
                             1-дел.                        ек
                            далдар             15 қараша 14 жел.
                            нысанына            (Алматы   тоқсан
                             қосымша            қаласы
                                                 - 20
                                                 ақпан
                                                28 мамыр
                                                20 тамыз
                                                22 қараша)
                    жылдық  2-ШК     31 наурыз.
                           (жылдық)  ға дейiн
                            1-дел.              30 сәуір   28 мамыр
                            далдар
                            нысанына
                            қосымша

5  Мейрамханалар.   тоқсан  1-мейрам. 15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   дың, барлардың,          ханалар    дейін    21 мамыр  21 маусым
   асханалардың             (тоқсан.            13 тамыз  14 қыркүй.
   және дайын                 дық)                           ек
   тағамдарды               нысаны              15 қараша 14 жел.
   жеткізу бойынша                                         тоқсан
   көрсетiлетiн
   қызметтердi
   өткiзу құрылымы
   туралы
   а) орташа және
   iрi кәсiпорын.
   дар бойынша
                    жылдық  1-мейрам. 31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
                            ханалар   ға дейін
                            (жылдық)
                            нысаны
   б) шағын кәсіп.  тоқсан.   2-ШК    25-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   орындар бойынша   дық    (тоқсан.   дейін    21 мамыр  21 маусым
                              дық)              13 тамыз  14 қыркүй.
                            1-мейрам.                       ек
                            ханалар             15 қараша 14 жел.
                            нысаны                        тоқсан
                                               (Алматы
                                                қаласы
                                                 - 20
                                                 ақпан
                                                28 мамыр
                                                20 тамыз
                                                22 қараша)
                    жылдық  2-ШК     31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
                           (жылдық)  ға дейін
                           1-мейрам.
                           ханалар
                            нысаны

6  Автомобильдерді, тоқсан.  1-авто  15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   мотоциклдердi     дық    (тоқсан.  дейін    21 мамыр  21 маусым
   сату және жөндеу           дық)             13 тамыз  14 қыркүй.
   туралы                   нысаны                          ек
   а) орташа және                              15 қараша 14 жел.
   iрi кәсiпорын.                                        тоқсан
   дар бойынша                                 

                    жылдық   1-авто  31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
                            (жылдық) ға дейін
                             нысаны

   б) шағын кәсiп.  тоқсан.   2-ШК    15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   орындар бойынша   дық    (тоқсан.   дейін    21 мамыр  21 маусым
                              дық)              13 тамыз  14 қыркүй.
                            1-авто                           ек
                            нысанына            15 қараша 14 жел.
                            қосымша                       тоқсан
                                               (Алматы  
                                                қаласы
                                                 - 20
                                                 ақпан
                                                28 мамыр
                                                20 тамыз
                                                22 қараша)
                    жылдық  2-ШК     31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
                           (жылдық)  ға дейін
                            1-авто
                           нысанына
                            қосымша

7  Тұрмыстық және
   жеке пайдалана.
   тын заттарды
   жөндеу бойынша
   кәсiпорындар
   көрсеткен
   қызметтердi
   өткiзу туралы
   а)орташа және    тоқсан. 1-жөндеу  15-күнге  12 ақпан  15 наурыз
   iрi кәсiпорын.    дық    (тоқсан.   дейін    21 мамыр  21 маусым
   дар бойынша               дық)               13 тамыз  14 қыркүй.
                            нысаны                           ек
                                                15 қараша 14 жел.
                                                          тоқсан
   б) шағын кәсiп.  жылдық  1-жөндеу  31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
   орындар бойынша          (жылдық)  ға дейін
                             нысаны

                    тоқсан.  2-ШК     25-күнге  12 ақпан  15 наурыз
                     дық    жөндеу     дейін    21 мамыр  21 маусым
                            қосымша             13 тамыз  14 қыркүй.
                                                           ек
                                                15 қараша 14 жел.
                                                           тоқсан
                                                (Алматы
                                                қаласы
                                                 - 20
                                                 ақпан
                                                28 мамыр
                                                20 тамыз
                                                22 қараша)

                    жылдық  -//-    31 наурыз. 30 сәуір   28 мамыр
                                    ға дейін

8  Шетел капиталы   жарты    1-СЭБ  25 наурыз   1 сәуір   28 сәуір
   қатысқан кәсiп.  жылдық  (жарты              (Алматы
   орынның қызметi          жылдық)             қаласы
   туралы                   нысаны             - 6 сәуір)
                                    30-күні     12 тамыз  6 қыркүйек
                                                (Алматы
                                                қаласы
                                                - 16
                                                тамыз)

9  Тауар биржасы.   жарты   1-биржа 10-күнге   16 қаңтар  23 қаңтар
   ның қызметi      жылдық  (жарты   дейін     16 шілде   23 шілде
   туралы                   жылдық)
                            нысаны
                            кеден.
10 Сыртқы сауда             дік жүк    -        9-күні     2 ақпан
   көрсеткiштерi    жылдық  деклара. 25 ақпан   1 наурыз   12 сәуір-
                            циялар              (толықты.  (толықты.
                                                рылған)     рылған)

11 Базарлар         жылдық  12-сауда 30 наурыз. 20 сәуір   3 мамыр
   туралы                   нысаны   ға дейін

12 Жеке кәсiп.     тоқсан.  G-001    5 қаңтар   9 қаңтар  15 қаңтар
   керлердi         дық     -сауал.  1 сәуір    9 сәуір   21 маусым
   iрiктеп зерттеу          намасы   1 шілде    9 шілде   14 қыр.
                                                          күйек
                                     1 қазан    11 қазан  14 жел.
                                                          тоқсан

13 Этил спиртiн     жылдық  G-002    15 ақпан.  15 сәуір  25 маусым
   және алкогольдi          -сауал   ға дейін
   өнiмдердi сату           намасы
   туралы

14 Дәрi-дәрмектер.  жарты   G-004    30 наурыз. 13 мамыр  28 шілде
   дi бөлшек сауда. жылдық  -сауал.  ға дейін   (Алматы
   да cату туралы           намасы              қаласы-
                                                21 мамыр)
                                     30 шілдеге 1 қыркүй. 22 қазан
                                     дейiн         ек
___________________________________________________________________

7.2 Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Бөлшек көтерме   айлық   1-сауда  01-02  ӘАОС,   стат.   12-күні
   сауда тауар              (айлық)  02-03  МНС,    бюлле.
   айналымының,             нысаны,         КМС,    тень
   мейрамханалар            G-001-          ЭҚЖС,
   қызметiнiң,              сауал.          ШҰҚНС
   автомобиль.              намасы,
   дердi, жеке               2-ШК
   пайдаланатын             1-сауда
   заттарды және            нысанына
   тұрмыстық                қосымша
   тауарларды
   техникалық
   қызмет көрсету
   және жөндеу
   бойынша қызмет.
   тердiң көлемi

2  Валюталардың     айлық   Қазақстан  01     -     стат.   6-күні
   орташа салмақ.           Респуб.                 бюлле.  6 қаңтар
   талған бағам.            ликасы                  тень    6 сәуір
   дары                     Ұлттық                          6 шілде
                   тоқсан.  Банкінің                есеп    6 қазан
                    дық     есебі

3  Ресурстар және  айлық    1-бөлшек   01-02  ЭҚЖС, стат.   50-күні
   өнiм (тауар)             сауда             ЭҚТӨС бюлле.
   мен шикiзаттың           нысаны,                 тень
   жекелеген түр.           2-ШК
   лерiн пайдалану          1-бөлшек
                    тоқсан. сауда                   есеп   18 ақпан
                     дық    нысанына                       19 мамыр
                            қосымша,                       18 тамыз
                            1-көтерме                      19 қараша
                            сауда
                            нысаны,
                             2-ШК
                            1-көтерме
                             сауда
                    жылдық  нысанына                -//-  15 наурыз
                            қосымша,
                              1-Ө
                             нысаны,
                              24-аш
                             нысаны,
                             кедендік
                               жүк
                             деклара.
                              циялар

4  Қазақстан        тоқсан. 1-бөлшек  01-02 ӘАОС,  стат.  22 наурыз
   Республикасы      дық     сауда    02-03 МНС,   бюлле. 28 маусым
   бойынша бөлшек           нысаны,         КМС,   тень   21 қыркүй.
   сауда тауар              G-001-          ЭҚЖС,            ек
   айналымының              сауал.          ШҰҚНС,        21 жел.
   көлемi мен               намасы,         ЭҚТӨС          тоқсан
   құрылымы                  2-ШК
                            1-бөлшек
                             сауда
                    жылдық  нысанына                -//-  7 маусым
                            қосымша

5  Қазақстан        тоқсан. 1-көтерме 01-02 ӘАОС,  стат.  22 наурыз
   Республикасы       дық    сауда    02-03 МНС,   бюлле. 28 маусым
   бойынша көтерме           нысаны,        КМС,   тень   21 қыркүй.
   сауда тауар              1-делдал.       ЭҚЖС,            ек
   айналымының                дар           ШҰҚНС,        21 жел.
   көлемi мен                нысаны,        ЭҚТӨС          тоқсан
   құрылымы                  2-ШК
                            1-көтерме
                             сауда
                            нысаны,
                    жылдық   2-ШК                   -//- 7 маусым
                            1-делдал.
                              дар
                            нысанына
                             қосымша

6  Қазақстан        тоқсан. 1-мейрам. 01-02 ӘАОС,  стат.  22 наурыз
   Республикасы      дық    ханалар   02-03 МНС,   бюлле. 28 маусым
   бойынша мейрам.          нысаны,         КМС,   тень   21 қыр.
   ханалар қызметi.         1-авто          ЭҚЖС,         күйек
   нің, автомобиль.         нысаны,         ШҰҚНС,        21 жел.
   дердi, жеке             1-жөндеу         ЭҚТӨС         тоқсан
   пайдаланатын             нысаны,
   заттарды және             2-ШК
   тұрмыстық тауар.        1-мейрам.
   ларды техника.          ханалар
   лық қызмет       жылдық нысанына                -//-   7 маусым
   көрсету және            қосымша,
   жөндеу бойынша           2-ШК
   қызметтердiң            1-авто
   көлемi мен              нысанына
   құрылымы                қосымша,
                            2-ШК
                           1-жөндеу
                           нысанына
                            қосымша

7  Сауда кәсiпорын. тоқсан. 1-бөлшек  01-02 ӘАОС,  стат.  6 қаңтар
   дарының монито.    дық    сауда          ЭҚЖС,  бюлле. 6 сәуір
   рингi*                   нысаны,         ЭҚТӨС  тень   12 шілде
                           1-көтерме                      5 қазан
                             сауда
                            нысаны,
                           1-делдал.
                             дар
                            нысаны,
                            1-авто
                            нысаны,
                            1-ӨҚ
                            нысаны,  
                              1-С
                            нысаны

8  Қазақстан        жарты   1-биржа  01-02  ӘАОС,  стат.  28 қаңтар
   Республикасын.   жылдық  нысаны     02   МНС,   бюлле. 28 шілде
   дағы тауар                               ЭҚТӨС  тень
   биржаларының
   қызметi туралы 

9  Шетел капиталы   жарты   1-СЭБ    01-02  ӘАОС,   стат.  30 сәуір
   қатысқан кәсiп.  жылдық            02    МНС,    бюлле. 8 қыркүй.
   орынның қызметi                          ЭҚЖС,   тень     ек
   туралы                                   тауар
                                            топтары
                                            бойынша,
                                            серiк-
                                            елдер
                                            бойынша

10 Қазақстан        жылдық  кедендік 01-02  ӘАОС,          4 ақпан
   Республикасы               жүк      02   СЭҚТН          25 сәуір
   сыртқы саудасы.          деклара.        тауарлар       (толықты.
   ның көрсеткiш.           циялар          номен.         рылған)
   терi, кедендiк                           клатурасы
   жүк декларация.                          бойынша,
   лар негiзiнде                            әлем
                                            елдерi
                                            бойынша,
                                            кедендік
                                            тәртiп.
                                              тер
                                            бойынша
                                             мәмiле
                                            сипаты,
                                             көлiк
                                            түрлері
                                            бойынша

11 Қазақстан        жылдық  кеден.   01    ӘАОС,   экспресс 11 ақпан
   Республикасы.             дік           негізгі ақпарат  10 нау.
   ның негiзгi               жүк           елдер              рыз
   елдер - сауда            декла.         бойынша,         (толық.
   серiктерi бойын.         рация.         жекелеген         тырыл.
   ша жекелеген             лар            тауар.            ған)
   тауарларды                              лар
   шетелге шығаруы                         бойынша

12 Қазақстан        жылдық  кеден.   01    ӘАОС,   экспресс 11 ақпан
   Республикасының          дік            негізгі ақпарат  10 нау.
   негiзгi елдер -          жүк            елдер              рыз
   сауда серiктерi          декла.         бойынша,         (толық. 
   бойынша жекеле.          рация.         жекелеген         тырыл.
   ген тауарларды           лар            тауар.            ған)
   шетелден әкелуi                          лар
                                           бойынша

13 Қазақстан        жылдық  кеден.   01    ӘАОС,   экспресс 4 ақпан
   Республикасының          дік            негізгі ақпарат  25 ақ.
   гуманитарлық             жүк            елдер              пан
   көмегi туралы            декла.         бойынша,         (толық. 
                            рация.         жекелеген         тырыл.
                             лар            тауар.            ған)
                                             лар
                                           бойынша

14 Азық-түлiк,      жылдық  12-сауда 01-02  ӘАОС,   стат.  7 мамыр
   азық-түлiк емес          нысаны   02-03  МНС,    бюлле.
   және аралас                              КМС,    тень
   базарлардың                              ЭҚЖС
   қызметi туралы

15 Қазақстан        жылдық  G-002    01-02  ӘАОС,   стат.  2 шілде
   Республикасы             -сауал.  02-03  МНС,    бюлле.
   заңды тұлғалары          намасы          КМС,    тень
   мен жеке кәсiп.                          ЭҚЖС,
   керлерiнiң этил                          ШҰҚНС,
   спиртi мен                               ЭҚТӨС
   алкогольдi
   өнiмдердi сатуы
   туралы

16 Қазақстан        жарты   G-004    01-02  ӘАОС,   стат.  5 тамыз
   Республикасы     жылдық  -сауал.  02-03  МНС,    бюлле. 29 қазан
   бойынша заңды            намасы          КМС,    тень
   тұлғалар мен                             ЭҚЖС,
   жеке кәсiпкер.                           ШҰҚНС,
   лердiң фармацев.                         ЭҚТӨС
   тикалық өнiм.
   дердi бөлшек
   саудада өткiзуi
   туралы
___________________________________________________________________

      * - қызмет бабында пайдалану үшiн

8. Көлiк және байланыс статистикасы

8.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Көлiк өнiмi      айлық    1-көлік   2-күні   4-күні     10-күні
   және көрсететiн           (айлық)
   қызметтерi                нысаны
   туралы
   а) орташа және            2-ШК      20-күні  30-күні    38-күні
   ірі кәсiпорын.            1-көлік
   дар бойынша               нысанына
   б) шағын кәсiп.           қосымша
   орындар бойынша

2  Почта және       айлық    3-байла.
   электр байланы.            ныс
   сының көрсететiн          (почта
   қызметтерi                және
   туралы                    электр
   а) орташа және            байланы.
   iрi кәсіпорындар          сының
   бойынша                   көрсе.
   б) шағын кәсiп.           тетiн
   орындар бойынша           қызмет.
                             терi)
                             (айлық)
                             нысаны
                              2-ШК
                            3-байланыс
                             (почта
                              және
                             электр
                            байланы.
                             сының
                            көрсететiн
                            қызметтерi)
                             нысанына
                              қосымша

3  Қала және жол    тоқсан.   1-к      2-күні   6 қаңтар  11 қаңтар
   көлiгiнiң жұмы.   дық     (авто              5 сәуір   9 сәуір
   сы туралы                  және              5 шілде   9 шілде
   а) орташа және            электр)            5 қазан   11 қазан
   iрi кәсiпорын.            (айлық)
   дар бойынша               нысаны
   б) шағын кәсiп.           2-ШК 1-к
   орындар бойынша            (авто
                              және
                             электр)
                             (айлық)
                             нысанына
                             қосымша

4  Темiр жол        тоқсан.   1-к      2-күні   6 қаңтар  11 қаңтар
   көлiгiнiң жұмысы  дық      (ТЖ)              5 сәуір   9 сәуір
   туралы                    (тоқсан.           5 шілде   9 шілде
                              дық)              5 қазан   11 қазан
                             нысаны

5  Құбыр көлiгiнiң  тоқсан.   1-к      2-күні   6 қаңтар  11 қаңтар
   жұмысы туралы     дық     (құбыр)            5 сәуір   9 сәуір
   а) орташа және            (тоқсан.           5 шілде   9 шілде
   iрi кәсiпорындар           дық)              5 қазан   11 қазан
   бойынша                   нысаны
   б) шағын кәсiп.           2-ШК 1-к
   орындар бойынша           (құбыр)
                             (тоқсан.
                               дық)
                             нысанына
                              қосымша

6  Әуе көлiгiнiң    тоқсан.  1-к      2-күні    6 қаңтар  11 қаңтар
   жұмысы туралы     дық     (авиа)             5 сәуір   9 сәуір
   a) орташа және            (тоқсан.           5 шілде   9 шілде
   iрi кәсiпорындар            дық)             5 қазан   11 қазан
   бойынша                   нысаны
   б) шағын кәсiп.           2-ШК 1-к
   орындар бойынша           (авиа)
                             (тоқсан.
                               дық)
                             нысанына
                              қосымша

7  Өзен көлiгiнiң   тоқсан.  1-к      2-күні    6 қаңтар  11 қаңтар
   жұмысы туралы     дық     (өзен)             5 сәуір   9 сәуір
   а) орташа және            (тоқсан.           5 шілде   9 шілде
   iрi кәсiпорындар            дық)             5 қазан   11 қазан
   бойынша                   нысаны
   б) шағын кәсiп.           2-ШК 1-к
   орындар бойынша           (өзен)
                             (тоқсан.
                               дық)
                             нысанына
                              қосымша

8  Теңiз көлiгiнiң  тоқсан.  1-к      2-күні    6 қаңтар  11 қаңтар
   жұмысы туралы     дық     (өзен)             5 сәуір   9 сәуір
                             (тоқсан.           5 шілде   9 шілде
                              дық)              5 қазан   11 қазан
                             нысаны

9  Маршруттық       тоқсан.  2-к      15-күні   7 ақпан   16 ақпан
   автобустармен     дық     (маршрут)          5 мамыр   18 мамыр
   жолаушылар                (тоқсан.           4 тамыз   17 тамыз
   тасымалдау                 дық)              4 қараша  17 қараша
   туралы                    нысаны

10 Қатынас түрлерi  тоқсан.  65 (тоқ. 2-күні    11 ақпан   25 ақпан
   бойынша көлiк     дық     сандық)            12 мамыр   26 мамыр
   жұмысы туралы             (тоқсан.           11 қараша  26 қараша
   a) орташа және              дық)
   iрi кәсiпорын.            нысаны
   дар бойынша               2-ШК 65
   б) шағын кәсiп.           нысанына
   орындар бойынша           қосымша
                    жылдық   65 (жыл.  25-күні  9 сәуір    28 сәуір
                              дық)
                             нысаны
                             2-ШК 65
                             нысанына
                             қосымша

11 Теңiз порттарын. жарты    31-Ш      10-күні  2 ақпан   23 ақпан
   дағы тиеу-түсiру жылдық   нысаны             2 тамыз   25 тамыз
   жұмыстары туралы

12 Қатынастың       жарты     1-К      25-күні  16 ақпан  2 наурыз
   барлық түрлерiн. жылдық  (маршрут)           16 тамыз  2 қыркүй.
   дегi автобус                                             ек
   маршруттары
   туралы

13 Почта байланысы. жылдық   1-байла.  25-наурыз  5 сәуір 3 мамыр
   ның көрсететiн              ныс
   қызметтерi                (почта
   туралы                    байланы.
   а) орташа және             сының
   iрi кәсiпорындар           көрсе.
   бойынша                    тетiн
   б) шағын кәсiп.           қызмет.
   орындар бойынша            терi)
                             нысанына
                              қосымша

14 Электр байланы.  жылдық   2-байла.  25-наурыз  5 сәуір 3 мамыр
   сының көрсете.              ныс
   тiн қызметтері            (электр
   туралы                    байланы.
   а) орташа және            сының
   iрi кәсiпорын.            көрсе.
   дар бойынша               тетін
   б) шағын                  қызмет.
   кәсiпорындар               тері)
   бойынша                   (жылдық)
                              2-ШК
                             2-байла.
                               ныс
                             (электр
                             байланы.
                              сының
                             көрсете.
                              тiн
                             қызмет.
                              терi)
                             нысанына
                             қосымша

15 Жалпы пайдала.   жылдық   41-шос.   25-қаңтар  25 ақпан 23 наурыз
   нудағы автомо.            (жол)
   биль жолдары              (жылдық)
   туралы                    нысаны

16 Автокөлiктiң     жылдық   1-к      10 ақпан   14 мамыр 28 маусым
   қолда бары және          (шос.)
   жұмысы туралы            (жылдық)
   а) орташа және           нысаны
   iрi кәсiпорын.
   дар бойынша
   б) шағын кәсiпорын.      2-ШК 1-к
                            (шос.)
                            (жылдық)
                            нысанына
                             қосымша

17 Автокөлiктiң     жылдық   1-к      10 ақпан   14 мамыр 28 маусым
   қолда бары               (шос.)-
   туралы                    жеке
                            (жылдық)
                            нысаны

18 Iшкi кеме жолда. жылдық  11-iшкi   1 наурыз  15 наурыз  29 наурыз
   рының қолда               сулар
   бары және жалпы          (жылдық)
   пайдаланудағы             нысаны 
   су көлiгiнiң
   жұмысы туралы

19 Темiр жол көлi.  жылдық   ТЖ       25 наурыз  5 сәуір   21 сәуір
   гiнiң қызметi            (жылдық)
   туралы                    нысаны

20 Жалпы пайдала.   жылдық   1-к     9 қаңтар   26 қаңтар 20 ақпан
   нылмайтын темiр           (тж)
   жол көлiгi               (жылдық)
   туралы                   нысаны

21 Жолаушыларды     тоқсан.  1-001   15-күні    5 мамыр   18 мамыр 
   автомобильмен     дық    -сауал.             4 тамыз   17 тамыз 
   тасымалдауды             намасы              4 қараша  17 қараша
   зерттеу

22 Жүктi автомо.    тоқсан. 1-004   40-күні   31 мамыр   28 маусым
   бильмен тасымал.   дық   -сауал.           30 тамыз   28 қыркүй.
   дауды зерттеу            намасы                         ек
                                              30 қараша  28 жел.
                                                           тоқсан
___________________________________________________________________

8.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Қазақстан        айлық   1-көлік  01-02  ӘАОС,   стат.   12-күні
   Республикасы             (айлық)  02-03  МНС,    бюлле.
   көлiк және бай.          нысаны          КМС,    тень
   ланыс жұмысының          2-ШК
   негiзгi                 1-көлiк
   көрсеткiштерi           нысанына
                           қосымша,
                           3-байланыс
                            нысаны,
                            2-ШК
                           3-байланыс
                           нысанына
                           қосымша;
                           тоқсандық
                           кезеңдi.
                           лiктегi
                           нысандар:
                           1-к (авто
                             және
                            электр)
                           нысандар,
                           2-ШК 1-к
                           (авто және
                            электр)
                           нысанына
                           қосымша,
                           1-к (ТЖ)
                           нысаны,
                             1-к
                           (құбыр)
                           нысаны,
                           2-ШК 1-к
                           (құбыр)
                           нысанына
                           қосымша,
                             1-к
                            (авиа)
                            нысаны,
                           2-ШК 1-к
                            (авиа)
                           нысанына
                           қосымша,
                             1-к
                            (өзен)
                            нысаны,
                           2-ШК 1-к
                            (өзен)
                           нысанына
                            қосымша,
                            1-к
                            (теңiз)
                            нысаны;
                            31-Ш
                            (жарты.
                            жылдық)
                            нысаны

2  Көлiк секторы    тоқсан. 1-көлiк  01-02  ӘАОС, деректер  20 ақпан
   кәсiпорындары.     дық   (тоқсан.        ЭҚЖС,  базасы   20 мамыр
   ның мониторингi*           дық)          КМС             20 тамыз
                            нысаны                         19 қараша
                             1-Қ
                            (тоқсан.
                              дық)
                             нысаны

3  Қазақстан        тоқсан. 65 (тоқ. 01-02  ӘАОС, стат.    27 ақпан
   Республикасы      дық    сандық)  02-03  МНС,  бюлле.   28 мамыр
   көлiгiнiң                нысаны          КМС,  тень     27 тамыз
   өнiмi және               2-ШК 65         ЭҚЖС,          29 қараша
   көрсететiн               нысанына        ЭҚТӨС
   қызметтерi               қосымша;
   туралы (қаты.             2-К
   нас түрлерi              (маршрут)
   бойынша)                 нысаны
                    жылдық    65
                            (жылдық)
                            нысаны,
                            2-ШК 65
                            нысанына
                            қосымша;
                              2-К
                            (маршрут)
                            нысаны

4  Қазақстан        жарты    1-К     01-02  ӘАОС,  стат.  3 наурыз
   Республикасының  жылдық  (маршрут)       ЭҚЖС   бюлле. 3 қыркүйек
   қатынас түрлерi           нысаны                тень
   бойынша автобус
   маршруттары

5  Қазақстан        жылдық   1-к     01-02  ӘАОС,  стат.  23 ақпан
   Республикасын.            (тж)    02-03  МНС,   бюлле.
   дағы жылжымалы           (жылдық)        КМС,   тень
   құрам және жалпы          нысаны         ЭҚЖС
   пайдаланылмайтын
   темiр жол
   жолдары

6  Қазақстан        жылдық  41-шос   01-02  ӘАОС,  стат.  25 наурыз
   Республикасында           (жол)   02-03  МНС,   бюлле.
   жалпы пайдалану.         (жылдық)        КМС,   тень
   дағы автомобиль           нысаны         ЭҚЖС
   жолдары туралы                           жол
                                           маңыз.
                                           дылығы

7  Қазақстан        жылдық   11-ішкі 01-02  ӘАОС,  стат.  31 наурыз
   Республикасы              сулар          МНС,   бюлле.
   iшкi кеме жолда.         (жылдық)        ЭҚЖС,  тень
   рының қолда               нысаны         ЭҚТӨС
   бары және жалпы
   пайдаланудағы
   су көлiгiнiң
   жұмысы туралы

8  Қазақстан        жылдық    ТЖ     01-02  ӘАОС,  стат.  23 сәуір
   Республикасын.           (жылдық)        ЭҚЖС,  бюлле.
   дағы темiр жол            нысаны         ЭҚТӨС  тень
   көлiгiнiң
   қызметi туралы

9  Қазақстан                1-байла. 01-02  ӘАОС,  стат.  5 мамыр
   Республикасы               ныс    02-03  МНС,   бюлле.
   байланыс кәсiп.          (жылдық)        КМС,   тень
   орындары жұмысы.         нысаны          ЭҚЖС,
   ның негiзгi               2-ШК           ЭҚТӨС
   көрсеткiштерi            1-байла.
                              ныс
                            (жылдық)
                            нысанына
                             қосымша
                            2-байла.
                              ныс
                            (жылдық)
                             нысаны
                              2-ШК
                            2-байла.
                              ныс
                            нысанына
                             қосымша

10 Қазақстан        жылдық 1-к (шос)  01-02  КАТО,  стат.  30 маусым
   Республикасының          (жылдық)  02-03  МНС,   бюлле.
   автомобиль               нысаны           КМС,   тень
   көлiгi                  2-ШК 1-к          ЭҚЖС
                             (шос)
                           нысанына
                           қосымша
                          1-к (шос.)
                            - жеке
                            нысаны

11 Жолаушыларды     тоқсан.  1-001    01-02  КАТО, бюлле.  20 мамыр
   автомобильмен      дық    -сауал.  02-03  МНС,  тень    19 тамыз
   тасымалдауды              намасы          КМС,  бөлімі  19 қараша
   зерттеу қорытын.                          ЭҚЖС
   дылары
   (8.2-бөлiм,
   3-пункттi қара)

12 Жүктi автомо.    тоқсан.  1-004   01-02  КАТО, бюлле.  30 маусым
   бильмен тасымал.  дық    -сауал.  02-03  МНС,  тень   30 қыркүйек
   дауды зерттеу            намасы          КМС,  бөлімі  30 желтоқ.
   қорытындылары                            ЭҚЖС            сан
   (8.2-бөлiм,
   3-пункттi қара)
___________________________________________________________________

      *- қызмет бабында пайдалану үшін

9. Баға статистикасы

9.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Тауарлар мен      апталық  бағалар  әр сейсен.  әр сей.  әр сей.
   қызметтердiң                мен       біде      сенбіде  сенбіде
   шектелген шең.             тариф.
   берi бойынша               терді
   бағаларды тiр.             тіркеу
   кеу (бағалар               дәптері,
   мониторингi)               блан.
                              кісі

2  Тауарлар мен
   қызметтер баға.
   ларын тiркеу:
а) Бағалар          айлық    бағалар   арнаулы
   индекстерiнiң              мен      кесте
   есептерi үшiн:            тариф.    бойынша
                             тердi     бір ай
                             тiркеу     бойы
                             дәптерi,
                             бланкiсi

   азық-түлiк       айлық    1-азық    арнаулы  есепті   есепті
   тауарларына               -түлік     кесте   айдың    айдың
                             кестесі   бойынша  27-күні  30 күні
                                       бір ай
                                       бойы

   азық-түлiк       айлық    1-азық    арнаулы  есепті   есепті
   тауарларға                -түлік     кесте   айдың    айдың
                             кестесі   бойынша  25-күні  30 күні
                                       бір ай
                                       бойы

   ақылы            айлық    1-қыз.    арнаулы  23-күні  есепті
   қызметтерге               меттер    кесте             айдың
                             кестесі   бойынша           30 күні
                                       бір ай
                                       бойы

б) бағалардың       айлық    бағалар   арнаулы
   орташа деңгей.             мен      кесте
   iн анықтау                тариф.    бойынша
   үшiн:                     тердi     бір ай
                             тiркеу     бойы
                             дәптерi,
                             бланкiсi

   азық-түлiк       айлық     1-а      арнаулы  есепті   есепті
   тауарларының              кесте     кесте    айдың    айдың
                                       бойынша  15-күні  20 күні
                                       бір ай
                                       бойы

   азық-түлiк емес  айлық     1-а      арнаулы  есепті   есепті
   тауарлардың                кесте     кесте    айдың    айдың
                                       бойынша  23-күні  28 күні
                                       бір ай
                                       бойы

   ақылы қызмет.    айлық     1-к      арнаулы  есепті   есепті
   тердiң                    кесте     кесте    айдың    айдың
                                       бойынша  20-күні  25 күні
                                       бір ай
                                       бойы

   мұнайды қайта    айлық    1-мұнай   арнаулы  есепті   5 күні
   өңдеу өнiмдерi.           өнімде.   кесте    айдың
   нің                         рі      бойынша  30-күні
                             кестесі   бір ай
                                       бойы

в) күнкөрiстiң ең   айлық    бағалар   арнаулы    -
   төмен деңгейiнiң           мен      кесте
   шамасын есептеу           тариф.    бойынша
                             тердi     бір ай
                             тiркеу     бойы
                             дәптерi,
                             бланкiсi

   облыстық деңгей  айлық     1-обл.   арнаулы  есепті   есепті
                              кестесі  кесте    айдың    айдың
                                       бойынша  15-күні  25 күні
                                       бір ай
                                       бойы

   аудандық деңгей  айлық     1-аудан  арнаулы  есепті   есепті
                              кестесі  кесте    айдың    айдың
                                       бойынша  18-күні  29 күні
                                       бір ай
                                       бойы

д) Халықаралық                 ХСБ     арнаулы
   салыстырулар             бағаларын   кесте
   бағдарламасы               тіркеу   бойынша
   шеңберiндегi              дәптері,
   тауарлар тiзбесi          бланкісі
   бойынша:

   азық-түлiк       айлық    1-ХСБ-а   арнаулы   5-күні   26-күні
   тауарлары                 кестесі   кесте
                                       бойынша

   дәрi-дәрмектер   айлық    1-ХСБ-д   арнаулы   5-күні   26-күні
                              кестесі   кесте
                                       бойынша

   азық-түлiк емес  тоқсан.  1-ХСБ-а   арнаулы  7 қаңтар 26 қаңтар
   тауарлары         дық     кестесі   кесте    7 сәуір  26 сәуір
                                       бойынша  7 шілде  26 шілде
                                                7 қазан  26 қазан

   ақылы қызметтер  тоқсан.  1-ХСБ-қ   арнаулы  7 қаңтар 26 қаңтар
                     дық     кестесі   кесте    7 сәуір  26 сәуір
                                       бойынша  7 шілде  26 шілде
                                                7 қазан  26 қазан

3  Шекаралас өңiр.  айлық  тауарлар.  арнаулы   2-күні   9-күні
   лердегi және              дың       кесте
   мемлекет астана.        iрiктел.   бойынша
   ларындағы                 ген
   бағалар                 шеңберi
                           бойынша
                           мамандан.
                           дырылған
                           кестелер

4  Отандық және     жылына зерттеу    арнаулы  15 маусым  25 маусым
   импорттық өндi.  2 рет  бланкiсi,  кесте    15 желтоқ. 25 желтоқ.
   рiс тауарларына         сауал.     бойынша     сан        сан
   бағалар деңгей.         намасы
   iн зерттеу және
   халықтан инфля.
   циялық болжал
   туралы пiкip
   cұpaу

5  Тұрғын үй рыно.  жылына зерттеу    10 ақпан  20 ақпан  10 наурыз
   гындағы баға.    2 рет  бланкiсi,  10 тамыз  20 тамыз 10 қыркүйек
   ларды зерттеу

6  Өндiрушi-кәсiп.  айлық    1-КБ     есепті    есепті     3-күні
   орындардың               (айлық)   айдың     айдың
   өнеркәсiп                нысаны  20-күнінен  23-күні
   өнiмдерiне және                    кешіктір.
   өндiрiстiк                          мей
   сипаттағы қызмет.
   терге бағалары

7  Өндiрiстiк-тех.  айлық    1-БК     есепті    есепті    есепті
   никалық мақсатта         (айлық)   айдың     айдың     айдың
   сатып алынған            нысаны  15-күнінен  18-күні   26-күні
   өнімдердiң                         кешіктір.
   бағалары                             мей

8  Заңды тұлғаларға айлық   1-тариф    есепті            30 наурыз
   арналған байла.         (байланыс)  айдың             30 маусым
   ныс қызметтері.          (айлық)    21-күні           30 қыркүйек
   нің тарифтерi            нысаны                      30 желтоқсан

9  Әуе көлiгi       айлық   1-тариф    есепті   есепті    есепті
   кәсiпорындарының          (га)      айдың    айдың     айдың
   тонна жүктi              (айлық)    15-күні  17-күні   25-күні
   тасымалдау                нысаны
   тарифтерi

10 Темiр жол көлiгi айлық   1-тариф    есепті   есепті    есепті
   кәсiпорындарының          (тж)      айдың    айдың     айдың
   тонна жүктi              (айлық)    15-күні  17-күні   25-күні
   тасымалдау               нысаны
   тарифтерi

11 Автожол көлiгi   айлық   1-тариф    есепті   есепті    есепті
   кәсiпорындарының         (автом)    айдың    айдың     айдың
   тонна жүктi              (айлық)    15-күні  17-күні   25-күні
   тасымалдау               нысаны
   тарифтерi

12 Құбыр көлiгiмен  айлық   1-тариф    есепті   есепті    есепті
   жүк тасымалдау           (құбыр)    айдың    айдың     айдың
   тарифтерi                (айлық)    15-күні  17-күні   25-күні
                            нысаны

13 Ішкi су көлiгi   айлық   1-тариф    есепті   есепті    есепті
   кәсiпорындары.          (ішкі су)    айдың    айдың     айдың
   ның тонна жүктi          (айлық)    15-күні  17-күні   25-күні
   тасымалдау                нысаны
   тарифтерi

14 Сатып алынған    айлық   3-КҚБ      есепті   есепті    5-күні
   құрылыс матери.          (айлық)    айдың    айдың
   алдары, бөлшек.          нысаны     20-күнi  23-күні
   терi және
   құрылымдардың
   бағалары

15 Барлық арналар   айлық    1-АШБ      есепті   есепті    4-күні
   бойынша өткiзiл.         (айлық)    айдың    айдың
   ген ауыл шаруа.          нысаны     16-күнi  25-күні
   шылық өнiмдерi.
   нiң бағалары

16 Базарлардан
   сарқып алынған
   ауыл шаруашылық
   өнiмдерiнiң
   бағалары:
   облыс орталықта. айлық   тіркеу    арнаулы   есепті    7-күні
   рының                    дәптері    кесте    айдың
                                      бойынша   25-күні
   аудан орталықта. айлық   тіркеу    есепті    есепті    12-күні
   рының және               дәптері,  айдың     айдың
   облыстық бағыныс.        бланкісі  22-күні   25-күні
   тағы қалалардың

17 Шығындар компо.  тоқсан.  3-КҚБ    есепті    25-ақпан
   ненттерi бойынша  дық     (комп)   кезеңнен  25 мамыр
   құрылыс жұмыста.          (тоқсан. кейінгі   25 тамыз
   рының бағалары            дық)     екінші    25 қараша
                           нысаны     айдың
                                      20-күні

18 Ауыл шаруашылық  жылдық   2-АШБ    есепті    16 ақпан  27 ақпан
   құрылымдарының           (жылдық)  кезеңнен
   сатып алған               нысаны   кейінгі
   өнеркәсiп өнiм.                    10-күні
   дерiнiң бағала.  жарты    3-АШБ    есепті    16 ақпан  27 ақпан
   ры, қызмет       жылдық   (ж/ж)    кезеңнен
   көрсету тариф.            нысаны   кейінгі
   терi мен баға.                     10-күні
   лары

19 Көтере сату      айлық   бағаларды  арнаулы  7-күні    12-күні
   бағалары                  тiркеу    кесте
                            дәптерi,   бойынша
                            бланкiсi
___________________________________________________________________

9.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Тұтыну тауарла.  апта    бағалар  01-02  ӘАОС,  экспресс айдың
   ры мен қызмет.   сайынғы  мен            МЖТС   ақпарат  әр бей.
   терi бағалары            тариф.                          сенбі
   мен тарифтерi.           терді                           сайын
   нiң өзгеруi              тіркеу
   туралы                   дәптерi,
                            бланкiсi

2  Қазақстан        айлық   1-азық   01-02  ӘАОС,  экспресс 1-күні
   Республикасын.           -түлiк          МЖТС   ақпарат
   дағы инфляция            нысаны,
   деңгейi туралы
                            1-азық-
                            түлiк
                             емес
                            нысаны,
                            1-қызмет.
                              тер
                            нысаны

3  Тұтыну бағала.  айлық    1-азық   01-02  ӘАОС,  статбюл. 4-күні
   рының индексi            -түлiк          МЖТС   летень
                            кестесi,
                            1-азық-
                            түлiк
                             емес,
                            1-қызмет.
                              тер

4  Тұтыну тауарла.  тоқсан. 1-азық     01   ӘАОС,  статбюл. 5-күні
   рының жекелеген   дық    -түлiк          МЖТС   летень
   түрлерiнiң               кестесі,
   бағалар индекс.          1-азық
   терi                     -түлiк
                             емес

5  Орташа жан       айлық   1-азық   01-02  ӘАОС,  статбюл. 7-күні
   басына шаққан.           -түлiк          МЖТС   летень
   дағы ақшалай             кестесi,
   табысы түрлi             1-азық
   деңгейлi халық           -түлiк
   топтары үшiн             емес,
   тұтыну бағала.           1-қызмет.
   рының индексi              тер

6  Ақылы қызметтер  айлық   1-қызмет. 01-02 ӘАОС,  статбюл. 5-күні
   бағалары мен               тер           МЖТС   летень
   тарифтерiнiң             кестесі
   индексi

7  Бөлшек сауда     айлық   1-азық   01-02  ӘАОС,  статбюл. 5-күні
   бағаларының              -түлiк          МЖТС   летень
   индексi                  кестесi,
                            1-азық-
                            түлiк
                             емес,
                            1-қызмет.
                              тер

8  Қазақстан        айлық   1-кесте  01-02  ӘАОС,  статбюл. есепті
   Республикасы                             МЖТС   летень   айдың
   қалаларындағы                                            20-күні
   негiзгi азық-
   түлiк тауарла.
   рының бөлшек
   сауда бағалары 

9  Қалалардағы      тоқсан. 1-кесте,  01-02 ӘАОС, статбюл. 29 наурыз
   және аудан        дық    1 ае, 1к        МЖТС   летень  28 маусым
   орталықтарын.                                          28 қыркүй.
   дағы тауарлар                                           ек
   мен қызметтер.                                         28 желтоқ.
   дiң бөлшек                                               сан
   сауда бағалары

10 Негiзгi емес     айлық    1ае-     01-02 ӘАОС,  статбюл. есепті
   азық-түлiк емес          кестесі         МЖТС   летень   айдың
   тауарларының                                             28-күні
   бөлшек сауда
   бағалары

11 Мұнай және       айлық   1-мұнай  01-02 ӘАОС,  статбюл.  5-күні
   мұнайды қайта             өнім.         МЖТС   летень
   өңдеу өнiмдерi.           дері          ЭҚЖС,
   нiң бағалары             кестесі        ЭҚТӨС,
                             1-КБ,         ТН СЭҚ
                             2-КБ          ТМД
                            нысаны,
                            2(имп.),
                            2(эксп.)
                             кестесі

12 Ақылы қызмет.    айлық     1к     01-02 ӘАОС,  статбюл. есепті
   тердiң жекеле.           кестесі        МЖТС   летень   айдың
   ген түрлерiнiң                                          25-күні
   бағалары мен
   тарифтерi

13 Халықтың жыныс-  айлық    1-обл.  01-02 ӘАОС,  статбюл. есепті
   жас топтары              кестесі        МЖТС   летень   айдың
   бойынша күн.                                            25-күні
   көрiстiң ең
   төменгi деңгейi.
   нiң шамасы

14 Аудандар және     айлық  1-аудан   03   ӘАОС,  статбюл. есепті 
   қалалар бойынша          кестесі        МЖТС   летень   айдың 
   күнкөрiстiң ең                                         29-күні
   төменгi деңгейi.
   нiң шамасы

15 Базалық инфля.    айлық  1-азық     01   ӘАОС,  экспресс 5-күні
   цияның индексi           -түлiк          МЖТС   ақпарат
                            кестесi,
                            1-азық-
                            түлiк
                             емес,
                            1-қызмет.
                              тер

16 Пәтерлер типi    тоқсан.   1қ     01-02 ӘАОС,  экспресс 17 қаңтар
   бойынша тұрғын    дық     кестесi       МЖТС   ақпарат  16 сәуір
   үй-коммуналдық                                          16 шілде
   қызметтерге ақы                                         15 қазан
   төлеу шығыстары

17 Тұтыну рыногын.  жылына  зерттеу  01-02 ӘАОС,  стат.    25 маусым
   дағы бағалардың  2 рет   бланкiсi,      МЖТС   бюлле.   25 жел.
   ара салмағы және         сауал.                тень     тоқсан
   халықтың инфля.          намасы
   циялық болжалы

18 Тұрғын үй рыно.  жылына  зерттеу  01-02 ӘАОС,   стат.  10 наурыз
   гындағы бағалар  2 рет   бланкiсi       тұрғын  бюлле.
                                           үй және тень
                                           материал
                                           түрлері
                                           бойынша

19 Тұтыну рыногын.  тоқсан. 1-азық   01-02 ӘАОС,   талдау  16-күні
   дағы инфляция     дық    -түлік         МЖТС    баянда.
   және бағалар             кестесі,                масы
   туралы                   1-азық-
                            түлiк
                            емес,
                            1-қыз.
                            меттер
                            1, 1қ,
                            ақ
                            кестесi

20 Тұтыну тауарла.            ХСБ    01-02  ӘАОС
   рының, дәрi-дәр.         бағала.
   мектер мен                рын
   қызметтердiң,            тіркеу
   инвестициялық            дәптері,
   тауарлардың              бланкісі
   жекелеген түрле.
   рiнiң орташа
   бағалары:
   азық-түлiк       тоқсан. 1-ХСБ-а   -//-   -//- статбюл. 26 қаңтар
   тауарлары         дық     нысаны                летень  26 сәуір
                                                           26 шілде
                                                           26 қазан
   дәрi-дәрмектер   тоқсан. 1-ХСБ-м   -//-   -//- статбюл. 26 қаңтар
                     дық     нысаны                летень  26 сәуір
                                                           26 шілде
                                                           26 қазан

   азық-түлiк емес  тоқсан. 1-ХСБ-а   -//-   -//- статбюл. 26 қаңтар
   тауарлар          дық    е нысаны               летень  26 сәуір
                                                           26 шілде
                                                           26 қазан
   ақылы қызметтер  тоқсан. 1-ХСБ-қ   -//-   -//- статбюл. 26 қаңтар
                     дық     нысаны                летень  26 сәуір
                                                           26 шілде
                                                           26 қазан

   инвестициялық    тоқсан. 1-ХСБ-   -//-   -//-  маман.   есепті
   тауарлар          дық    инвест                данды.   тоқсанның
                            нысаны                рылған   соңғы
                                                  кестелер айының
                                                           25-күні

21 Республиканың    айлық  тауарлар. 01-02 астана.  стат.  9-күні
   жекелеген қала.          лардың         налар,   бюлле.
   ларындағы,              іріктел.        облыс    тень
   Қазақстанмен            ген шең.        орталық.
   шекараласатын             бері           тары,
   мемлекеттердегi         бойынша         қалалар
   тамақ өнiмдерi.         мамандан.       бойынша
   нiң орташа              дырылған
   бағалары                кестелер

22 Қазақстандағы    айлық  мамандан.   01     -    экспресс  28-күні
   және шекаралас          дырылған                ақпарат
   мемлекеттердегi         кестелер
   тауарлар мен
   қызметтердiң
   тұтыну бағалары.
   ның индекстерi

23 Жекелеген        тоқсан. маманды.   01    -     стат.   17 ақпан
   тауарлардың       дық    рылған                 бюлле.  17 мамыр
   бағалары және            кестелер               тень    17 тамыз
   Қазақстан мен                                           17 қараша
   шекаралас мемле.
   кеттер экономи.
   касының нақты
   секторындағы
   бағалар индекс.
   терi

24 Өнеркәсiп өнiмiн айлық   1-КБ     01-02 ӘАОС, экспресс-  1-күні
   өндiрушi-кәсiп.          нысаны,        ЭҚЖС   ақпарат
   орындар бағала.          әзiрле.   -
   рының өзгеруi            мелiк
   туралы                  кестелер

25 Өнеркәсiп өнiмiн айлық   1-КБ     01-02 ӘАОС,   стат.    2-күні
   өндiрушi-кәсiп.          нысаны,        ЭҚЖС    бюлле.
   орындар бағалары.        әзірле.                тень
   ның индексi              мелік
                            кестелер

26 Өндiрушi-кәсiп.  айлық   1-КБ       01  ӘАОС,   стат.    3-күні
   орындардың өнер.         нысаны,        ЭҚТӨС   бюлле.
   кәсiп өнiмiнiң           әзірле.                тень
   жекелеген түрле.         мелік
   рiне бағалары            кестелер

27 Қазақстан        айлық   1-КБ     кәсіп. ӘАОС,   стат.    5-күні
   Республикасының          нысаны,  орын.  ЭҚТӨС   бюлле.
   шаруашылық жүр.          әзірле.  дар            тень
   гiзушi субъектi.         мелік    бойын.
   лерінің мемле.           кестелер ша
   кеттiк тiзiлi.
   мiне және табиғи
   монополия субъек.
   тiлерiнiң мемле.
   кеттiк тiркелi.
   мiне қосылған
   кәсiпорындардың
   дайын тағамда.
   рының бағалары*

28 Өндiрушi-кәсiп.  айлық   1-КБ     кәсіп. ӘАОС,   стат.   есепті
   орындар энергия          (айлық)  орын.  ЭҚТӨС   бюлле.  айдың
   ресурстарының            нысаны   дар            тень    27-күні
   бағалары*                         бойынша

29 Өндiрiстiк-тех.  айлық   2-КБ     01-02 ӘАОС,   стат.   есепті
   никалық мақсат.         нысаны,         ЭҚЖС    бюлле.  айдың
   та сатып алын.          әзірле.                 тень    27 күні
   ған өнiмдердiң           мелік
   орташа бағала.          кестелер
   рының индексi

30 Өнеркәсiп орын.  айлық   2-КБ       01  ӘАОС,   стат.   есепті
   дарының өндiрiс.        нысаны,         ЭҚЖС    бюлле.  айдың
   тiк-техникалық          әзірле.                 тень    26 күні
   мақсатта сатып          мелік
   алған өнiмдерi          кестелер
   жекелеген түрле.
   рiнiң орташа
   бағалары

31 Өнеркәсiп өнi.   тоқсан.  1-КБ       01  ЭТӨС   стат.   9 қаңтар
   мiн өндiрушi-     дық    (тоқсан.               бюлле.  9 сәуір
   кәсiпорындардың            дық)                 тень    9 шілде
   бағалары және             нысаны                        11 қазан
   Қазақстан                 2-КБ
   Республикасы             (тоқсан.
   кәсiпорындары.             дық)
   ның олардың              нысаны
   жекелеген түрле.
   рiн iшкi рынокта
   сатып алу
   бағалары

32 Көмiр бағалары   айлық   1-КБ     01-02 ӘАОС, экспресс-  1-күні
   мониторингiнiң          (айлық)    -    ЭҚЖС, ақпарат
   қорытындылары            нысаны         ЭҚТӨС,
                            2-КБ           МЖТС
                            нысаны
                           1-тариф
                            (тж)
                           нысаны,
                            1aе
                           кестесi

33 Өнiмдердiң       айлық  1-кеден   01   ТН СЭҚ  стат.     35-күні
   экспорттық жет.          нысаны,         ТМД   бюлле.
   кiзілім бағалары.        әзірле.               тень
   ның индексi              мелік
                           кестелер

34 Өнiмдердiң       айлық  1-кеден   01   ТН СЭҚ  стат.     35-күні
   импорттық түсiм          нысаны,         ТМД   бюлле.
   бағаларының              әзірле.               тень
   индексi                  мелік
                           кестелер

35 Заңды тұлғалар.  тоқсан.  1-тариф    01 ЭҚТӨС   стат.  30 наурыз
   ға арналған       дық    (байланыс)             бюлле. 30 маусым
   байланыс тариф.           нысаны                тень   30 қыркүй.
   терi мен                                                  ек
   қызметтерiнiң                                          30 желтоқ.
   индексi                                                   сан

36 Көлiктiң барлық  айлық   1-тариф  01-02 ӘАОС,  стат.   есепті
   түрлерiмен жүк            (га)          ЭҚТӨС  бюлле.  айдың
   тасымалдау               нысаны,               тень    25-күні
   тарифтерiнiң             1-тариф
   индексi                   (тж)
                            (айлық)
                            нысаны,
                            1-тариф
                            (автом)
                            нысаны,
                            1-тариф
                            (құбыр)
                            нысаны,
                            1-тариф
                            (iшкi cу)
                            нысаны

37 ҚР құрылыстағы   айлық   1-тариф  01-02 ӘАОС,  экспресс- 4-күні
   бағалардың                (га)          ЭҚТӨС  ақпарат
   өзгеруi туралы           нысаны,
                            1-тариф
                             (тж)
                            (айлық)
                            нысаны,
                            1-тариф
                            (автом)
                            нысаны,
                            1-тариф
                            (құбыр)
                            нысаны,
                            1-тариф
                            (iшкi cу)
                            нысаны

38 Құрылыстағы      айлық   3-КҚБ    01-02 ӘАОС,  стат.   5-күні
   бағалардың               (айлық)    -   Техно. бюлле.
   индексi                  нысаны         логия. тень
                                            лық
                                           модель.
                                            дер

39 Бағалар индексi  айлық   3-КҚБ    01-02 ӘАОС,  стат.   6-күні
   және құрылыс             (айлық)    -   ӨӨСС   бюлле.
   ұйымдары сатып           нысаны                тень
   алған материал.
   дардың бөлшектер
   мен құрылымдар.
   дың орташа
   бағалары

40 Өңiрлер бойынша  тоқсан. 3-КҚБ   01-02 ӘАОС,  стат.  8 қаңтар
   құрылыс өндiрi.   дық    (айлық)   -   ӨӨСС   бюлле. 8 сәуір
   сiнде сатып              нысаны               тень   8 шілде
   алынған матери.                                      8 қазан
   алдардың, бөл.
   шектердiң және
   құрылымдардың
   жекелеген түрле.
   рiнiң орташа
   бағалары

41 ҚР ауыл          айлық   1-АШБ    01-02 ӘАОС,  экспресс- 3-күні
   шаруашылығы             (айлық)         ӨӨСС   ақпарат
   өнiмдерi бағала.         нысаны
   рының өзгеруi
   туралы

42 Өткiзiлген ауыл  айлық   1-АШБ    01-02 ӘАОС,  статбюл.  4-күні
   шаруашылығы             (айлық)         ӨӨСС   летень
   өнiмдерi бағала.         нысаны
   рының индексi

43 Ауыл шаруашылы.  айлық   1-АШБ    01-02 ӘАОС,  статбюл.  5-күні
   ғы өнiмдерiнiң          (айлық)         ӨӨСС   летень
   негiзгi түрле.          нысаны
   рiнiң орташа
   бағалары және
   өткiзу бағала.
   рының индексi

44 Ауыл шаруашылы.  айлық   1-АШБ    01-02 ӘАОС,  статбюл.  9 қаңтар
   ғы өнiмдерiнiң          (тоқсан.        ӨӨСС   летень    9 сәуір 
   жекелеген                 дық)                           9 шілде
   түрлерiн өткiзу.         нысаны                          8 қазан
   дiң орташа
   бағалары

45 Түрлi арналар    айлық   тіркеу   01-02 ӘАОС,  статбюл.  7-күні
   бойынша өткiзiл.         дәптері,       ӨӨСС,  летень
   ген ауыл шаруа.          1-АШБ     -    МЖТС
   шылығы өнiмдерi.         (айлық)
   нiң бағалары             нысаны,
                             2-КБ
                            нысаны,
                            1-кесте

46 Қалалар мен      айлық   тіркеу   02-03 ӘАОС,  статбюл.  12-күні
   аудандарда               дәптері        ӨӨСС,  летень
   өткiзiлген ауыл                         МЖТС
   шаруашылығы
   өнiмдерiнiң
   бағалары

47 Құрылыс жұмыс.   тоқсан.  3-КҚБ  01-02 ӘАОС,  статбюл.  9 наурыз
   тарының негiзгi   дық    (комп)        ӨӨСС   летень    8 маусым
   түрлерiнiң               (тоқсан.                       8 қыркүй.
   бағалар                    дық)                           ек
   индекстерi                нысаны                        8 жел.
                                                             тоқсан

48 Тұрғын үйлiк,    тоқсан.  3-КҚБ  01-02 ӘАОС,  статбюл. 10 наурыз
   өндірістік және   дық    (комп)        ғима.  летень   10 маусым
   автожолдық               (тоқсан.      рат.            10 қыркүй.
   мақсаттағы                 дық)        тардың            ек
   ғимараттардың             нысаны       техно.          10 жел.
   жекелеген тип.                         логия.          тоқсан
   терi бойынша                           лық
   бағалар индекс.                        модель.
   тері                                   дерi

49 Ауыл шаруашылық  жылдық  3-КҚБ   01-02 ӘАОС,  статбюл.  27 ақпан
   кәсiпорындардың  жарты  (жылдық)       ӨӨСС   летень    27 тамыз
   сатып алатын     жылдық  нысаны   -
   өнеркәсiп өнiм.
   дерi мен оларға
   көрсетiлген
   қызметтер баға.
   ларының және
   барлық арналар
   бойынша өткiзiл.
   ген ауыл шаруа.
   шылығы өнiмдерi
   бағаларының
   индексi

50 Экономиканың     тоқсан.          01-02 ӘАОС,   талдау   16-күні
   нақты секторын.   дық               0   МЖТС    баян.
   дағы бағалардың                                 дамасы
   өзгеруi туралы

51 Көтеpe сату      айлық   тіркеу   01-02 ӘАОС,   стат.    12-күні
   бағаларының              дәптері,       МЖТС    бюлле.
   индексi*                бланкісі,               тень
                            әзірле.
                            мелік
                            кесте
___________________________________________________________________

      * - қызмет бабында пайдалану үшiн

10. Еңбек және халықты еңбекпен қамту статистикасы

10.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Еңбекке ақы      айлық     1-Е      есептi      25-күнi   38-күнi
   төлеу саны               (айлық)   кезеңнен
   және қоры                 нысаны    кейiнгi
                            тоқсандық  4-күні
                               1-Е      есептi   26 сәуiр  10 ақпан
                           (тоқсандық) кезеңнен  25 шiлде  10 мамыр
                              нысаны    кейiнгi  25 қазан  10 қараша
                                        7-күнi
                                                2005 жылдың
                                                25 қаңтары
                    жылдық    1-Е      12 ақпан  31 наурыз  31 мамыр
                            (жылдық)
                             нысаны

2  Зиянды және      жылдық  1-E (еңбек 31 қаңтар 25 наурыз  24 сәуір
   басқа да қолай.           жағдай.
   сыз еңбек жағ.            лары)
   дайларында жұмыс          нысаны
   iстейтiн қызмет.
   керлер саны

3  Есептелген       жылына    1-Е     20 шілде  14 тамыз 15 қыркүйек
   жалақы мөлшер.   1 рет     (Жа)
   лерi бойынша              (жылдық) 
   қызметкерлер               нысаны 
   санын бөлу

4  Қызметкерлердiң  жылына     2-Е    20 қазан  10 қараша  8 желтоқ.
   жекелеген лауа.  1 рет    (MAMAHД)                        сан
   зымдары мен               (жылдық)
   мамандықтары               нысаны
   бойынша жалақы
   мөлшерлерi
   туралы

5  Жұмыспен қамту   тоқсан.   E-001    ақпан   26 наурыз   12 ақпан
   және жұмыссыздық  дық     -сауал.   мамыр   28 маусым   12 мамыр
   мәселелерi                намасы    тамыз  27 қыркүйек  12 тамыз
   бойынша халықты                     қараша 27 желтоқсан 12 қараша
   iрiктеп зерттеу
___________________________________________________________________

10.2 Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |  8
___________________________________________________________________
1  Экономикалық     айлық     1-Е    01-02  ӘАОС,   стат.   38-күні
   қызмет түрлерi            (айлық) 02-03  ЭҚЖС    бюлле.
   бойынша қызмет.           нысаны                 тень
   керлер саны және
   жалақысы

2  Экономикалық     тоқсан.  1-Е    01-02  ӘАОС,   стат.   10 ақпан
   қызмет түрлерi    дық   (тоқсан. 02-03  ЭҚЖС    бюлле.  10 мамыр
   бойынша қызмет.           дық)          КМС     тень    10 тамыз
   керлер саны              нысаны                         10 қараша
   және жалақысы

3  Iрi және орташа  тоқсан.  1-Е    01-02  ӘАОС,   стат.   10 ақпан
   кәсiпорындар      дық   (тоқсан. 02-03  ЭҚЖС,   бюлле.  10 мамыр
   бойынша қызмет.           дық)          КМС     тень    10 тамыз
   керлер саны              нысаны                         10 қараша
   және жалақысы

4  Кәсiпорын тип.   тоқсан.  1-Е    01-02  ӘАОС,   стат.   10 ақпан
   терi бойынша      дық   (тоқсан. 02-03  ЭҚЖС,   бюлле.  10 мамыр
   қызметкерлер              дық)          КМС     тень    10 тамыз
   саны және                нысаны                         10 қараша
   жалақысы

5  Аудандар бөлiнi. тоқсан. 20-кесте 01-02  ӘАОС,  стат.   25 ақпан
   сiндегi қызмет.   дық              03    ЭҚЖС   бюлле.  25 мамыр
   керлер саны                        -     КМС,   тень    25 тамыз
   және жалақысы                            қала,          25 қараша
                                            ауыл

6  Экономикалық     тоқсан.   1-Е    01-02  ӘАОС,  стат.   11 ақпан
   қызмет түрлері     дық   (тоқсан  02-03  ЭҚЖС   бюлле.  11 мамыр
   бойынша жұмыс              дық)                 тень    11 тамыз
   күшiнiң қолда             нысаны                        11 қараша
   бары және қозға.         17-кесте
   лысы

7  Мемлекеттiк      тоқсан. Монито.  01-02  ӘАОС   стат.   26 ақпан
   қызметшiлер саны  дық     ринг                  бюлле.  25 мамыр
                            матери.                тень    25 тамыз
                            алдары                         26 қараша

8  Еңбекке қабi.    жылдық   E-001   01-02  ӘАОС,  стат.   25 маусым
   леттi жастағы             -сауал.        ЭҚЖС,  бюлле.
   халықтың эконо.           намасы         қала   тень
   микалық сипат.                            лық
   тамасы                                   және
                                            ауыл.
                                            дық жер
                                            бойынша

9  Еңбек бойынша    жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   31 мамыр
   негiзгi көрсет.          (жылдық)  -03   ЭҚЖС,  бюлле.
   кiштер                    нысаны  02-03  КМС,   тень
                                            Жұмыс.
                                            тар
                                            сынып.
                                            тауышы

10  Еңбек бойынша   жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   31 мамыр
    кәсiпорын тип.          (жылдық)  -03   ЭҚЖС,  бюлле.
    терi бойынша             нысаны    -    КМС,   тень
    негiзгi көрсет.                         Жұмыс.
    кiштер                                  сынып.
                                            тауышы

11  Өнеркәсiптегi   жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   9 маусым
    еңбек бойынша           (жылдық)   -    ЭҚЖС   бюлле.
    негiзгi                  нысаны,               тень
    көрсеткiштер             С-2Б-
                             кестесi
                            20-кесте

12  Аудандар бөлi.  жылдық  20-кесте 01-02  ӘАОС,  стат.   18 маусым
    нiсiндегi қыз.                    -03   ЭҚЖС,  бюлле.
    меткерлер саны                   02-03  КMC,   тень
    және жалақысы                           қала,
                                            ауыл

13  Жұмыс күшiн     жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   4 маусым
    ұстауға кеткен          (жылдық)        ЭҚЖС,  бюлле.
    шығындар құны            нысаны         КМС    тень
                             12-кесте

14  Жұмыс күшiнiң   жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   12 маусым
    қозғалысы және          (жылдық) 02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
    қызметкерлер             нысаны                тень
    уақытының              11-кесте
    күнтiзбелiк
    қорын пайдалану

15 Қызметкерлер     жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   16 маусым
   саны және меншiк         (жылдық)  -     ЭҚЖС,  бюлле.
   нысандары мен             нысаны,        МНС,   тень
   экономикалық             15-кесте,       КМС
   қызмет түрлерi           15-кесте
   бойынша еңбекке          (өнерк)
   ақы төлеу

16 Зиянды және      жылдық   1-E     01-02  ӘАОС,  стат.   24 сәуір
   басқа да қолай.          (еңбек   02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   сыз еңбек                жағдай.                тень
   жағдайларында             лары)
   жұмыс iстейтiн
   қызметкерлер
   саны

17 Есептелген       жылына  1-E     01-02  ӘАОС,  стат.  15 қыркүйек
   жалақы мөлшер.   1 рет   (Жа)    02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   лерi бойынша            (жылдық)        Жұмыс. тень
   қызметкерлер            нысаны           тар
   санын бөлу                              сынып.
                                           тауышы

18 Қызметкерлердiң  жылына  2-E     01-02  ӘАОС,  стат.  8 желтоқсан
   жекелеген лауа.  1 рет  (МАМАНД) 02-03  ЭҚЖС,  бюлле.
   зымдары мен             (жылдық)        Жұмыс. тень 
   мамандықтары             нысаны          тар
   бойынша жалақы.                         сынып.
   лары                                    тауышы

19 Жұмыссыздар      айлық   T-001   01-02  ӘАОС    стат.  7-күні
   саны және                -сауал.   -            бюлле.
   жұмыссыздық              намасы                 тень
   деңгейi*                  1-E
                           (жұмысқа
                           орналас.
                             тыру)
                            нысаны

20 Еңбек рыногы     тоқсан.  E-001   01-02  ӘАОС   стат.  16 ақпан
   және жұмыссыз.    дық    нысаны,    -           бюлле. 14 мамыр
   дарды әлеумет.           2-нысаны               тень   15 тамыз
   тiк қолдау*                                            15 қараша

21 Еңбек рыногы.    тоқсан.  E-001   01-02  ӘАОС   стат.  12 ақпан
   ның негiзгi        дық   -сауал.   -     ЭҚЖС,  бюлле. 12 мамыр
   индикаторлары            намасы          Жұмыс. тень   12 тамыз
                                             тар          12 қараша
                                            сынып.
                                            тауышы

22 Аудандар бөлi.   тоқсан.  E-001   01-02  ӘАОС   стат.  16 наурыз
   нiсiндегi еңбек    дық   -сауал.   03    ЭҚЖС,  бюлле. 16 маусым
   рыногының                намасы    -     Жұмыс. тень   16 қыр.
   негiзгi                                   тар           күйек
   индикаторлары                            сынып.        20 желтоқ.
                                            тауышы         сан

23 Еңбек рыногының  жылдық  E-001   01-02   ӘАОС,  стат.   30 наурыз
   негiзгi                  -сауал.   -     ЭҚЖС,  бюлле.
   индикаторлары            намасы          Жұмыс. тень
                                            тар
                                            сынып.
                                            тауышы

24 Аудандар бөлiнi. жылдық  Т-001   01-02   ӘАОС,  стат.   30 сәуір
   сiндегi еңбек            -сауал.   03    ЭҚЖС,  бюлле.
   рыногының                намасы    -     Жұмыс. тень
   негiзгi                                  тар
   индикаторлары                            сынып.
                                            тауышы

25 Өнеркәсiптiң     тоқсан.  1-E    01-02   ӘАОС   әзір.  27 ақпан
   аса iрi кәсiп.    дық    (монито.        ЭҚЖС,  леме.  31 мамыр
   орындарының                ринг)         КМС    лік    30 тамыз
   мониторингi              (тоқсан.               кесте. 30 қараша
   (еңбек бойынша             дық)                 лер
   көрсеткiштердi            нысаны
   қалыптастыру)

26 Қызметкерлер     тоқсан.  1-E     01-02   ӘАОС,  әзір.  1 наурыз
   (шағын кәсiп.     дық    (тоқсан.         ЭҚЖС,  леме.  31 мамыр
   орындарды қоса)            дық)           КМС    лік    31 тамыз
   саны және                нысаны                  кесте. 30 қараша
   еңбекке ақы                                      лер
   төлеу
___________________________________________________________________

      * - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң есептерi

11. Үй шаруашылықтары және халықтың тұрмыс деңгейі статистикасы

11.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Үй шаруашылық.   тоқсан.   D003     15-күні    42-күнi   3 наурыз
   тарының азық-     дық                                    4 маусым
   түлiк тауарла.                                          3 қыркүй.
   рына кеткен                                                ек
   шығыстары                                               3 желтоқ.
                                                             сан

2  Үй шаруашылық.   тоқсан.   D004     20-күні    42-күнi   3 наурыз
   тарының шығыс.    дық                                    4 маусым
   тары мен                                                3 қыркүй.
   табыстары                                                  ек
                                                           3 желтоқ.
                                                             сан

3  Yй шаруашылық.   жылдық    D006    2 ақпан   19 наурыз   20 сәуір
   тарының әлеумет.
   тiк-демография.
   лық сипаттама.
   лары

4  Yй шаруашылығы.  тоқсан.   D004     15-күні    42-күнi   3 наурыз
   ның құрамы         дық                                   4 маусым
                                                           3 қыркүй.
                                                              ек
                                                           3 желтоқ.
                                                             сан

                    жылдық    -//-     2 ақпан    42-күні  20 сәуір

5  Кедейлiктiң      жылына   U004     25 тамыз  20 қыркүйек 18 қазан
   себептерi мен    1 рет
   жағдайлары

6  Атаулы ақшалай   айлық    T-баға.   арнаулы    11-күнi  14-күні
   табыстар                   лау       кесте
                            (айлық)    бойынша

                    тоқсан.  T-баға.    -/-       13-күні  15 қаңтар
                     дық      лау                 (алдын   15 сәуiр
                            (тоқсан.                ала    15 шiлде
                              дық)               деректер) 15 қазан

                     -/-      -/-       -/-       86-күнi  30 наурыз
                                                  нақты.   30 шiлде
                                                  ланған   30 қыр.
                                                           күйек
                                                           30 жел.
                                                           тоқсан
___________________________________________________________________

11.2 Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7   |   8
___________________________________________________________________
1  Үй шаруашылық.   жылдық   D006     01    ӘАОС    стат.  22 сәуір
   тарының негiзгi           D008                   бюлле.
   әлеуметтік-демо.                                 тень
   графиялық сипат.
   тамалары
   1-бөлiмi

2  Үй шаруашылық.   жылдық   D006     01-02  ӘАОС    стат.  30 сәуір
   тарының негiзгi           D008                   бюлле.
   әлеуметтiк-демо.                                 тень
   графиялық
   сипаттамалары
   2-бөлiмi

3  Үй шаруашылық.   тоқсан.  D003   01-02   ӘАОС    стат.  5 наурыз
   тарының шығыс.     дық    D004                   бюлле. 7 маусым
   тары мен табыс.           D008                   тень   6 қыр.
   тары 1-бөлiмi                                            күйек
                                                     -//-  6 жел.
                                                            тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-   -//-           12 сәуір

4  Үй шаруашылық.   тоқсан.  D003     01    ӘАОС    стат.  12 наурыз
   тарының шығыс.     дық    D004                   бюлле. 11 маусым
   тары мен табыс.           D008                   тень   10 қыр.
   тары 2-бөлiмi                                            күйек
                                                     -//-  10 жел.
                                                            тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-   -//-           15 сәуір

5  Үй шаруашылық.   тоқсан.  D003    01-02  ӘАОС    стат.  12 наурыз
   тарының шығыс.     дық    D004                   бюлле. 11 маусым
   тары мен табыс.           D008                   тень   10 қыр.
   тары 3-бөлiмi                                            күйек
                                                     -//-  10 жел.
                                                            тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-   -//-           15 сәуір

6  Халықтың тамақ   тоқсан.  D003    01-02  ӘАОС экспресс-  5 наурыз
   өнiмдерiн         дық     D004                 ақпарат   7 маусым
   тұтынуы                   D008                           6 қыр.
                                                            күйек
                                                     -//-   6 жел.
                                                            тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-   -//-            12 сәуір

7  Халық табыста.   тоқсан.  D004   01-02   ӘАОС   стат.   11 наурыз
   рын саралаудың    дық                           бюлле.  10 маусым
   негiзгi                                         тень    10 қыр.
   көрсеткіштері                                            күйек
                                                           10 жел.
                                                           тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-   -//-           16 сәуір

8  Табыстарды,      тоқсан.  D004     01    ӘАОС   стат.   25 наурыз
   тұтыну шығыс.     дық                           бюлле.  24 маусым
   тарын, тамақ                                    тень    24 қыр.
   өнiмдерiн тұты.                                         күйек
   нуларды халық.                                          20 жел.
   тың децильдiк                                           тоқсан
   топтары бойынша
   бөлу
                    жылдық   -//-    01-02  -//-           30 сәуір

9  Ауыл шаруашылы.  тоқсан.  D004    01-02  ӘАОС   стат.   10 наурыз
   ғы өнiмдерiн үй   дық                           бюлле.  8 маусым
   шаруашылықта.                                   тень    8 қыр.
   рында өндiру                                            күйек
                                                           8 жел.
                                                           тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-  -//-           16 сәуір

10 Тауарлар мен     тоқсан.  D004     01    ӘАОС   стат.   9 наурыз
   қызметтердi үй    дық                           бюлле.  7 маусым
   шаруашылықта.                                   тень    7 қыр.
   рында өндiру                                            күйек
                                                           7 жел.
                                                           тоқсан
                    жылдық   -//-    -//-  -//-            15 сәуір

11 Атаулы және      айлық  сараптық  01-02  ӘАОС   есеп    11-күні
   нақты ақшалай           бағалау   02-03
   табыстарды
   бағалау
                                                          30 наурыз
                    тоқсан.  -//-    01-02  -//-          30 маусым
                     дық             02-03                30 қыр.
                                                          күйек
                                                          30 жел.
                                                          тоқсан

12 Кедейлiктiң      жылына   U004     01    ӘАОС статбюл.  20 қазан
   себептерi мен    1 рет                        летень
   жағдайлары

13 Үй шаруашылық.   жылдық   D003,   01-02- ӘАОС деректер  30 шілде
   тарын зерттеу             D004,    03          базасы
   деректерiнiң              D006,
   бастапқы база.            D008,
   ларын пайдала.            D010,
   нушыларға табыс           D011,
   ету үшiн әзiрлеу**

14 ҚР кедейлiк      жылына     -     01-02  ӘАОС деректер  25 қараша
   мониторингiнiң   1 рет                        базасы
   индикаторлары
   бойынша деректер
   базаларын
   жаңғырту
___________________________________________________________________

      **) - арнаулы рұқсат бойынша

12. Әлеуметтiк және экологиялық статистика

12.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Бiлiм беру       тоқсан. Қызметтер  9 қаңтар  30 қаңтар  27 ақпан
   ұйымдарының       дық     (бiлiм    9 сәуiр   30 сәуір   28 мамыр
   көрсеткен                  бepу)    9 шiлде   30 шілде   27 тамыз
   қызметтерiнiң            (тоқсан.   11 қазан  29 қазан  26 қараша
   көлемi туралы              дық)
                             нысаны

2  Денсаулық        тоқсан. Қызметтер  9 қаңтар  30 қаңтар  27 ақпан
   сақтау ұйымда.    дық    (денсау.   9 сәуiр   30 сәуір   28 мамыр
   рының көрсеткен           лық       9 шiлде   30 шілде   27 тамыз
   қызметтерiнiң            сақтау)    11 қазан  29 қазан  26 қараша
   көлемi туралы            (тоқсан.
                              дық)
                             нысаны

3  Өндiрiстегi      тоқсан.  7-жка    9 сәуiр    30 сәуір  28 мамыр
   жарақат және      дық    (тоқсан.  9 шiлде    30 шілде  27 тамыз
   кәсiптiк ауру.             дық)    11 қазан   29 қазан  26 қараша
   лар туралы               нысаны

4  Атмосфералық     жарты  2-тп (aуa) 12 қаңтар  12 наурыз  28 сәуір
   ауаны қорғау     жылдық  (тоқсан.  12 шiлде   20 тамыз   27 қазан
   туралы                     дық)
                             нысаны

5  Табиғат қорғау.  жарты    4қо      25 ақпан   25 наурыз  28 сәуір
   ға жұмсалған     жылдық  нысаны    25 тамыз  24 қыркүйек 22 қазан
   ағымдағы шығын.
   дар, экологиялық
   төлемдер мен
   табиғи ресурстар
   үшiн төлем
   туралы

6  Улы қалдықтардың жарты   3 улы    12 қаңтар  7 сәуір  7-13 мамыр
   пайда болуы      жылдық  қалдық.  12 шілде   2 тамыз   27 тамыз
   және жойылуы              тар
   туралы                  нысаны

7  2004/2005 оқу    жылдық    ЖБ-1   7 қыркүйек 15 қазан 27желтоқсан
   жылдарының басын.        (жылдық)
   дағы күндiзгi             нысаны
   жалпы бiлiм
   беретiн мектеп.
   тер туралы

8  Бiлiм беру       жылдық  Әлқаржы   1 сәуір   6 мамыр   28 маусым
   ұйымының қаржы-          (жылдық)
   шаруашылық               (білім
   қызметi туралы           беру)
                            нысаны

9  Денсаулық сақтау жылдық  Әлқаржы   1 сәуір   6 мамыр   28 маусым
   ұйымының қаржы-          (жылдық)
   шаруашылық              (денсаулық
   қызметi туралы           сақтау)
                            нысаны

10 2004/2005 оқу    жылдық   3-нк      5 қазан 28 қазан 27 желтоқсан
   жылдарының басын.        (жылдық)
   дағы жоғары оқу           нысаны
   орындарының
   қызметi туралы

11 2004/2005 оқу    жылдық   3-нк      5 қазан 28 қазан 27 желтоқсан
   жылдарының               (жылдық)
   басындағы кол.            нысаны
   ледждердiң
   қызметi туралы

12 2004/2005 оқу    жылдық  1-кәсіп.   5 қазан 28 қазан 27 желтоқсан
   жылдарының                тіктех
   басындағы                (жылдық)
   бастауыш кәсіп.           нысаны
   тік білім бере.
   тiн оқу орын.
   дарының қызметi
   туралы

13 2003 жылғы       жылдық    85-к    5 қаңтар  23 наурыз  28 сәуір
   тұрақты мектепке         (жылдық)
   дейiнгі ұйымдар           нысаны
   туралы

14 2003 кәсiпорын.  жылдық  1-ғылыми  26 қаңтар  26 ақпан  23 сәуір
   дардың (ұйымдар.         (жылдық)
   дың) ғылыми-              нысаны
   техникалық
   қызметі туралы

15 2003 жылғы       жылдық    1-нк     5 қаңтар  4 ақпан   16 наурыз
   аспирантура мен           (жылдық)
   докторантура               нысаны
   қызметi туралы

16 2003 жылғы       жылдық  1-денсау.  25 ақпан  10 наурыз  14 сәуір
   денсаулық сақтау           лық
   мекемелерінің             сақтау
   қызметi туралы           (жылдық)
                             нысаны

17 2003 жылғы       жылдық   7-жка    26 қаңтар  26 ақпан  5 мамыр
   өндiрiстегi              (жылдық)
   жарақат және              нысаны
   кәсiптiк аурулар
   туралы
___________________________________________________________________

12.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда,
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7  |   8
___________________________________________________________________
1  Атаулы әлеумет.  айлық    1-АӘК   01-02  ӘАОС    стат.  20-күні
   тiк көмек                (айлық)  02-03          бюлле.
   тағайындау және          нысаны                  тень
   төлеу туралы*

                                                          30 наурыз
                    тоқсан.  1-АСП   01-02  -//-    -//-  30 маусым
                     дық    (тоқсан. 02-03                30 қыр.
                              дық)                        күйек
                            нысаны                        30 жел.
                                                          тоқсан

2  Тұрғын үйлiк     тоқсан. 3-тұрғын 01-02  ӘАОС   стат.  30 наурыз
   көмек тағайын.    дық     үйлiк                 бюлле. 30 маусым
   дау және төлеу            көмек                 тень   30 қыр.
   туралы*                 (тоқсан.                       күйек
                              дық)                        30 жел.
                             нысаны                       тоқсан

3  Yйде тәрбиеле.   тоқсан. 2-Мате.  01-02  ӘАОС   стат.  30 наурыз
   нiп, оқып          дық   риалдық                бюлле. 30 маусым
   жатқан мүгедек           қамсыз.                тень   30 қыр.
   балаларға                данды.                         күйек
   материалдық               ру                           30 жел.
   қамсыздандыруды          (тоқсан.                      тоқсан
   тағайындау және           дық)
   төлеу туралы*           нысаны

4  Зейнетақы мен    тоқсан. 1-(тоқ.  01-02  ӘАОС   стат.  23 наурыз
   жәрдемақы тағай.  дық    сандық)  02-03         бюлле. 23 маусым
   ындау және төлеу         нысаны                 тень   23 қыр.
   туралы*                                                күйек
                                                          23 жел.
                                                          тоқсан

5  Бiлiм беру       тоқсан. Қызмет.  01-02  ӘАОС,  стат.  1 наурыз
   ұйымдарының көр.   дық     тер           МНС,   бюлле. 31 мамыр
   сеткен қызметте.         (бiлiм          КМС,   тень   31 тамыз
   рiнiң көлемi             беру)           ЭҚЖС,         30 қараша
   туралы                  (тоқсан.         ЭҚТӨС
                             дық)
                            нысаны

6  Денсаулық        тоқсан. Қызмет.  01-02  ӘАОС,  стат.  1 наурыз
   сақтау ұйымда.    дық     тер            МНС,   бюлле. 31 мамыр
   рының көрсеткен          (бiлiм          КМС,   тень   31 тамыз
   қызметтерiнiң            беру)           ЭҚЖС,         30 қараша
   көлемi туралы           (тоқсан.         ЭҚТӨС
                             дық)
                            нысаны

7  Өндiрiстегi      тоқсан.  7-жка   01-02  ӘАОС,  стат.  31 мамыр
   жарақат және       дық   (тоқсан. 02-03  МНС,   бюлле. 31 тамыз
   кәсiптiк аурулар          дық)           ЭҚЖС   тень   30 қараша
   туралы                   нысаны

                    жылдық   7-жка   01-02  -//-   -//-   6 мамыр
                            (жылдық)
                             нысаны

8  Экологиялық      жарты  1-табиғат 01-02  ӘАОС   стат.  18 ақпан
   апаттар, тоқ.    жылдық  қорғау                 бюлле. 30 шілде
   татылған объек.          кестесі                тень
   тiлер және
   табиғат қорғау
   заңнамаларының
   бұзылуы туралы

9  Атмосфералық     жарты    2-тп    01-02  ӘАОС,  стат.   30 сәуір
   ауаны қорғау     жылдық   (ауа)          ЭҚЖС   бюлле.  29 қазан
   туралы                   нысаны                 тень    30 сәуір

10 Табиғат қорғау.  жарты    4 ко    01-02  ӘАОС,  стат.   30 сәуір
   ға жұмсалған     жылдық  нысаны          МНС,   бюлле.  26 қазан
   ағымдағы шығын.                          ЭҚЖС   тень
   дар, экология.
   лық төлемдер
   мен табиғи
   ресурстар үшiн
   төлем туралы

11 Улы қалдықтар.   жарты   3 улы    01-02 ӘАОС,  стат.  10-15 мамыр
   дың пайда болуы  жылдық  қалдық.        МНС,   бюлле.  31 тамыз
   және жойылуы              тар           ЭҚЖС   тень
   туралы                   нысаны

12 Зейнетақы мен    жарты   3-әлеум. 01-02 ӘАОС   стат.   31 тамыз
   жәрдемақы алатын жылдық  нысаны   02-03        бюлле. 30 қыркүйек
   адамдар саны                                   тень
   және оларға
   тағайындалған
   айлық зейнетақы
   мен жәрдемақы
   сомалары туралы*

13 2003/2004 оқу    жылдық   ЖМ-1    01-02 ӘАОС,  стат.   19 қаңтар
   жылдарының               (жылдық) 02-03 МБОБЖ, бюлле.
   басындағы мек.           нысаны         МНС    тень
   тептер мен                Б-7
   оқушыларды               (жылдық)
   үйрету тiлi               нысаны
   бойынша бөлу 

14 2003/2004 оқу    жылдық   ЖМ-1    01-02 ӘАОС,  стат.   9 ақпан
   жылдарының               (жылдық) 02-03 МБОБЖ, бюлле.
   басындағы шетел           нысаны        МНС    тень
   тілдерді үйрету            Б-8
   және түрлі               (жылдық)
   пәндерді терең.           нысаны
   детіп оқыту
   туралы

15 2003/2004 оқу    жылдық   ЖМ-1    01-02 ӘАОС,  стат.   27 ақпан
   жылдарының               (жылдық) 02-03 МБОБЖ, бюлле.
   басындағы күн.           нысаны         МНС    тень
   дiзгi жалпы                К-4
   бiлiм беретiн            (жылдық)
   мектептердiң             нысаны
   материалдық
   базасы туралы

16 2004/2005 оқу    жылдық   ЖМ-1    01-02 ӘАОС,  стат. 30 желтоқсан
   жылдарының               (жылдық) 02-03 МБОБЖ, бюлле.
   басындағы күн.           нысаны         МНС    тень
   дiзгi жалпы              76-рик 
   бiлiм беретiн            (жылдық)
   мектептер                 нысаны
   туралы

17 Бiлiм беру       жылдық  Әлқаржы  01-02 ӘАОС,  стат.  30 маусым
   ұйымының қаржы-          (бiлiм         МНС,   бюлле.
   шаруашылық                беру)         КМС,   тень
   қызметi туралы           (жылдық)       ЭҚЖС,
                             нысаны        ЭҚТӨС 

18 Денсаулық        жылдық  Әлқаржы  01-02 ӘАОС,  стат.  30 маусым
   сақтау ұйымының          (денсау.       МНС,   бюлле.
   қаржы-шаруашылық           лық          КМС,   тень
   қызметi туралы           сақтау)        ЭҚЖС,
                            (жылдық)       ЭҚТӨС
                            нысаны

19 2004/2005 оқу    жылдық   3-нк    01-02 ӘАОС,  стат. 30 желтоқсан
   жылдарынан               (жылдық)       МНС    бюлле. 
   басындағы жоғары         нысаны                тень
   оқу орындарының
   қызметi туралы

20 2004/2005 оқу    жылдық   2-нк    01-02 ӘАОС,  стат. 30 желтоқсан
   жылдарының               (жылдық)       МНС    бюлле. 
   басындағы                 нысаны               тень
   колледждердiң
   қызметi туралы

21 2004/2005 оқу    жылдық  1-кәсіп. 01-02 ӘАОС,  стат. 30 желтоқсан
   жылдарының               тіктех         МНС    бюлле.
   басындағы бас.           (жылдық)
   тауыш кәсiптiк           нысаны
   бiлiм беретiн
   оқу орындарының
   қызметi туралы

22 2003 жылғы       жылдық   85-к    01-02 ӘАОС,  стат.   30 сәуір
   тұрақты мектепке        (жылдық)  02-03 МНС    бюлле.
   дейiнгi ұйымдар          нысаны                тень
   туралы

23 2003 жылғы       жылдық  1-ғылым  01-02 ӘАОС,  стат.   26 сәуір
   кәсiпорындардың         (жылдық)  02-03 МНС,   бюлле.
   (ұйымдардың)             нысаны         ЭҚЖС   тень 
   ғылыми-техника.
   лық қызметi
   туралы

24 2003 жылғы       жылдық   1-нк    01-02 ӘАОС,  стат.   18 наурыз
   аспирантура мен         (жылдық)               бюлле.
   докторантура             нысаны                тень
   қызметi туралы

25 2003 жылғы       жылдық  1-денсау. 01-02 ӘАОС,  стат.   16 сәуір
   денсаулық сақтау           лық     02-03 МНС,   бюлле.
   мекемелерiнiң             сақтау         МБОЖ   тень
   қызметi туралы           (жылдық)
                             нысаны

26 Мектеп бiтiрушi. Біржолғы  Зерттеу 01-02 ӘАОС   стат.  2 ақпан
   лердi сынақтық   Алматы,   сауал.               бюлле.
   зерттеу          Ақмола,   намасы               тень
   қорытындылары    Батыс
                    Қазақстан,
                    Павлодар,
                    Алматы
                    қаласы
___________________________________________________________________

      * - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң есептерi

13. Демографиялық статистика

13.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.| Статисти.|Респон. | Өңiрлiк  |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|  калық   |денттер.| басқарма.|есептер
   |  байқаулардың  |      | нысандар |дің бас.| лардың   | дің
   |     атауы      |      |          | тапқы  |деректерді|жиынтық
   |                |      |          |дерек.  |ҚР Статис.|базасын
   |                |      |          |терді   |  тика    | қалып.
   |                |      |          |табыс   |жөніндегі |тастыру.
   |                |      |          |ету мер.|агенттігі.|  ды
   |                |      |          |зімдері |не табыс  |аяқтау
   |                |      |          |(күні,  | ету мер. |мерзімі
   |                |      |          |айы,    | зімдері  |(күнi,
   |                |      |          |жылы,   | (күнi,   | айы,
   |                |      |          |есепті  |айы, жылы,| жылы,
   |                |      |          |кезеңнен|  есептi  |есепті
   |                |      |          |кейінгі | кезеңнен |кезеңнен
   |                |      |          |күн)    | кейiнгi  | кейінгі
   |                |      |          |        |  күн)    |  күн)
____________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |     4    |   5    |    6     |    7
____________________________________________________________________
1  Туу туралы       айлық     туу      есепті     25-күні    34-күні
   мәлiметтер               туралы    кезеңнен
                            актiнi    кейінгі
                            тiркеу,   10-күнге
                            туу        дейін
                            туралы     (АХАТ
                            медици.   орган.
                            налық     дары)
                            куәлiк     
                           (103/у-03   
                            нысаны)

2  Өлiм туралы      айлық    өлiм      есептi    25-күні    34-күні
   мәлiметтер               туралы    кезеңнен
                            актiнi     кейiнгi
                            тiркеу,    10-күнге
                             өлiм      дейiн
                            туралы     (АХАТ,
                            дәрiгер.  денсаулық
                              лiк      сақтау
                            куәлiк     орган.
                           (106/у-03    дары)
                            нысаны),
                           шарананың
                            шетінеуі
                             туралы
                             куәлік
                           (106/у-03
                            нысаны)
 

  3  Некелесу туралы  айлық   некелесу   есепті   25-күні    34-күні
   мәлiметтер                туралы   кезеңнен
                             актіні   кейінгі
                             тіркеу   10-күнге
                                       дейін
                                       (АХАТ
                                      орган.
                                       дары)

4  Некенi бұзу ту.  айлық   некені    есепті     есепті     есепті
   ралы мәлiметтер           бұзу    кезеңнен   кезеңнен   кезеңнен
                            туралы    кейінгі    кейінгі    кейінгі
                            актіні   10-күнге    22-күні    34-күні
                            тіркеу    дейін
                                      (АХАТ
                                      орган.
                                       дары)

5  Келу туралы      айлық  келудің    есепті     есепті     есепті
   мәлiметтер               жеке     кезеңнен   кезеңнен   кезеңнен
                           мекен-    кейінгі    кейінгі    кейінгі
                           жайлық    5-күнге    22-күні    34-күні
                           парағы    (көші-
                           (14 к     қон по.
                           нысаны)   лициясы
                                     қызметі)

6  Кету туралы      айлық  кетудің    есепті     есепті     есепті
   мәлiметтер               жеке     кезеңнен   кезеңнен   кезеңнен
                           мекен-    кейінгі    кейінгі    кейінгі
                           жайлық    5-күнге    22-күні    34-күні
                           парағы    (көші-
                           (14 к     қон по.
                           нысаны)   лициясы
                                     қызметі)

7  ҚР әкiмшiлiк-    жарты  Б нысаны   Облыс     19 қаңтар   10 ақпан
   аумақтық бiрлiк. жылдық           әкімдері   19 мамыр    10 тамыз
   терi                                мен
                                     маслихат.
                                       тары
                                    бірлескен
                                      шешім.
                                     дерінің
                                     түсуіне
                                      қарай

8  ҚР әкiмшiлiк-    жылдық А нысаны   Облыс    19 қаңтар   10 ақпан
   аумақтық қайта                    әкімдері
   құрулары                            мен
                                     маслихат.
                                       тары
                                    бірлескен
                                      шешім.
                                     дерінің
                                     түсуіне
                                      қарай

9  Халықтың (ауыл.  біржолғы  1ХЕ    1 наурыз  19 наурыз   31 наурыз
   дық елді мекен.           нысаны  (құрамын.
   дердің) жыныстық                  да ауыл.
   құрамы мен жас                    дық/село.
   шамасы туралы                     лық елді
   есеп                              мекендері
                                     бар әкім.
                                      шілік-
                                     аумақтық
                                     органдар)

10 Ауылдық елді    біржолғы W-002    16 наурыз  9 сәуір   30 сәуір 
   мекендерді               -сауал.  (құрамын.  
   зерттеу сауална.         намасы    да ауыл.
   масы                              дық/село.
                                     лық елді
                                     мекендері
                                     бар әкім.
                                     шілік-
                                     аумақтық
                                     органдар)
___________________________________________________________________

13.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн)
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |
   |                |      |      | жол -  |       |     |
   |                |      |      |респуб. |       |     |
   |                |      |      |ликалық |       |     |
   |                |      |      |деңгей. |       |     |
   |                |      |      |  де,   |       |     |
   |                |      |      |екiншi  |       |     |
   |                |      |      |жол     |       |     |
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |
   |                |      |      | лiк    |       |     |
   |                |      |      |деңгей. |       |     |
   |                |      |      |  де    |       |     |
   |                |      |      |        |       |     |
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7  |  8
___________________________________________________________________
1  Халықтың табиғи  тоқ.    ХТҚ      01-02  ӘАОС,  статбюл. 10 ақпан
   қозғалысы (ХТҚ)  сандық  дерек.          ұлты,  летень   11 мамыр
                            тер             жынысы          10 тамыз
                            базасы          және            10 қа.
                                            өлу             раша
                                            себебi
                                            бойын.
                                            ша
                    жылдық  ХТҚ      01-02  ӘАОС,  статбюл. 17 мамыр
                            дерек.          ұлты,  летень
                            тер             жынысы
                            базасы          және
                                            өлу
                                            себебi
                                            бойын.
                                            ша
2  Халықтың көшi-   тоқ.    ХТҚ      01-02  ӘАОС,  статбюл. 6 ақпан
   қоны (ХКҚ)       сандық  дерек.          ұлты,  летень   7 мамыр
                            тер             жас             9 тамыз
                            базасы          тобы,           8 қараша
                                            отба.
                                            сылық
                                            жағдайы,
                                            білімі,
                                            Маман.
                                            дығы
                                            бойын.
                                            ша
                    жылдық  ХТҚ      01-02  ӘАОС,  статбюл. 14 мамыр
                            дерек.          ұлты,  летень
                            тер             жас
                            базасы          тобы,
                                            отба.
                                            сылық
                                            жағдайы,
                                            білімі,
                                            Маман.
                                            дығы
                                            бойын.
                                            ша
3  Халық саны (ХС)  айлық   ХС, ХТҚ, 01-02  ӘАОС   экс.     35-күні
                            ХКҚ                    пресс-
                            дерек.                 ақпарат
                            терiнiң
                            базасы
                    жылдық  ХС, ХТҚ, 01-02  ӘАОС   экс.     14 мамыр
                            ХКҚ                    пресс-
                            дерек.                 ақпарат
                            терiнiң
                            базасы
4  Халық саны       тоқ.    ХС, ХТҚ, 01-02- ӘАОС   статбюл. 13 ақпан
                    сандық  ХКҚ      03            летень   14 мамыр
                            дерек.                          13 тамыз
                            терiнiң                         15 қа.
                            базасы                          раша
5  Халық саны       жылдық  ХС, ХТҚ, 01-02- ӘАОС,  статбюл. 20 мамыр
                            ХКҚ      03     жынысы летень
                            дерек.          және
                            терiнiң         жеке
                            базасы          жас
                                            топ.
                                            тары
                                            бо.
                                            йынша
6  Халық саны       жылдық  ХС, ХТҚ, 01-02- ӘАОС,  статбюл. 28 мамыр
                            ХКҚ      03     жеке   летень
                            дерек.          ұлттар
                            терiнiң         бо.
                            базасы          йынша
7  Халық саны       жылдық  ХС, ХТҚ, 01-02- ӘАОС   статбюл. 7 маусым
                            ХКҚ      03            летень
                            дерек.   (аудан
                            терiнiң  мәнiн.
                            базасы   дегi
                                     қалалар
                                     мен
                                     аудан
                                     орта.
                                     лықта.
                                     рын
                                     қоса)

8  Халық            жылдық  ХС, ХТҚ  01-02  ӘАОС,  экс.     27 мамыр
   өмiрiнiң                 деректе.        жынысы пресс-
   орташа                   рiнiң           бо.    ақпарат
   болжалды                 базасы          йынша
   ұзақтығы
9  Туудың жас       жылдық  ХС, ХТҚ  01-02  ӘАОС,  экс.     31 мамыр
   шамасы және              деректе.        бec    пресс-
   жиынтық                  рiнiң           жылдық ақпарат
   коэффициент.             базасы          жас
   терi                                     топ.
                                            тары
                                            бо.
                                            йынша
10 ҚР әкiмшiлiк-    жылдық  Б        01-02- ӘАОС   статбюл. 19 ақпан
   аумақтық                 (жылдық) 03            летень
   бiрлiктерi               нысаны
                    жарты   Б        01-02- ӘАОС   статбюл. 18 тамыз
                    жылдық  нысаны   03            летень
11 ҚР әкiмшiлiк-    жылдық  А        01-02- ӘАОС   ӘАОС     17 ақпан
   аумақтық қайта           (жылдық) 03     (ок.   және
   құрулары                 нысаны          руг.   халық
                                            терді, санына
                                            елдi   арнал.
                                            мекен. ған
                                            дердi  кесте.
                                            қоса)  лер
12 ӘАОС             үнемі   заңна.    -     ӘАОС   дерек.
   сыныптауышын             малық                  тер
   жаңғырту                 актiлер                базасы
13 Халық санағының  ай      ХТҚ ХКҚ   -     ӘАОС   дерек.
   деректер базасын сайынғы деректе.               тер
   жаңғырту                 рiнiң                  базасы
   (халық                   базасы
   тіркелiмiн құру
   үшін):
   - туғандар,
   өлгендер,
   некелер мен
   ажырасулар актi.
   лерiн тiркеу
   деректерiнiң
   базасымен
   сәйкестендiру;
   -халықтың көшi-
   қоны деректерi
   базасымен
   сәйкестендiру
14 Халықтың табиғи  үнемi   -        -      -      -        -
   қозғалысы,
   көші-қоны
   бастапқы есеп
   құжаттарының
   және оларды
   уәкiлеттi
   органдарда
   тiркеудiң
   толықтығы және
   дұрыстығын
   зерттеу
15 Халықтың         бiр.    ІХЕ      -      ӘАОС   дерек.   31
   жыныстық құрамы  жолғы   нысаны                 тер      наурыз
   мен жас шамасы                                  базасы
   туралы есеп
   (ауылдық елдi
   мекендердің)
16 ҚР халқының      бір.    халық    01-02  ӘАОС   талдау   20
   әлеуметтiк-      жолғы   сана.                  мате.    қазан
   демографиялық            ғының                  риалдары
   сипаттамасы              және
   (1999 жылы               халықты
   жүргiзiлген              ағымдағы
   халық санағынан          есепке
   5 жыл кейiн)             алу
                            дерек.
                            терiнiң
                            базасы
                            (ХС,ХТҚ,
                            ХКХ)
17 ҚР ауылдық елдi  бiр.    W-005-   01-02- ӘАОС   стат.    12 мамыр
   мекендерiн       жолғы   сауал.   03            бюлле
   әлеуметтік және          намасы                 тень
   инженерлік
   инфрақұрылым
   индикаторлары
   негiзiнде
   зерттеу
   қорытындылары
___________________________________________________________________

14. Конъюнктуралық зерттеулер
 
  14.1. Статистикалық байқаулар жүргізу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Респондент. |Өңірлік   |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |   тердің   |басқарма. |есеп.
   |  байқаулардың  |      |тика. |бастапқы де.| лардың   |тердің
   |     атауы      |      |лық   |ректерді та.|деректер. |жиынтық
   |                |      |нысан.|быс ету мер.|   ді ҚР  |базасын
   |                |      |дар   |зімдері (кү.|Статистика|қалып.
   |                |      |      |ні, айы, жы.|жөніндегі |тастыруды
   |                |      |      |лы, есепті  |агентті.  |аяқтау
   |                |      |      |  кезеңнен  |гіне табыс|мерзімі
   |                |      |      |кейінгі күн)|ету мер.  |(күні,
   |                |      |      |            |зімдері   |айы,
   |                |      |      |            |(күні,    |жылы,
   |                |      |      |            |айы, жылы,|есепті
   |                |      |      |            |есепті    |кезеңнен
   |                |      |      |            |кезеңнен  |кейінгі
   |                |      |      |            |кейінгі   |күн)
   |                |      |      |            |   күн)   |
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |       5    |     6    |  7
___________________________________________________________________
1  Өнеркәсiп орын.  айлық   Ө-001-  зерттеле.   зерттеле.  2-күнi
   дары шаруашылық          сауал.  тiн         тiн
   қызметiнiң даму          намасы  айдың       айдың
   үрдiсiн зерттеу                  25-күнiне   30-күні
                                    дейiн   
2  Өнеркәсiп орын.  тоқ.    Ө-002-  тоқсанның   30 наурыз, 5 қаңтар
   дары шаруашылық  сандық  сауал.  соңғы       30 маусым, 2 сәуiр
   қызметiнiң даму          намасы  айының      30 қыркү.  2 шiлде
   үрдiсiн зерттеу                  25-күнi     йек және   2 қазан
                                                30 желтоқ.
                                                сан
3  Ауыл шаруашылық  тоқ.   Аш-001- зерттелетiн  30 наурыз, 5 қаңтар
   кәсiпорындары    сандық  сауал.  тоқсанның   30 маусым, 2 сәуiр
   шаруашылық               намасы  үшiншi      30 қыркү.  2 шiлде
   қызметінің даму                  айының      йек және   2 қазан
   үрдісiн зерттеу                  25-күнiне   30 желтоқ.
                                    дейiн       сан
4  Сауда кәсiпорын. айлық   Қ-001-  зерттелетiн 5-күнi     7-күні
   дары шаруашылық          сауал.  айдың
   қызметiнiң даму          намасы  30-күнi
   үрдiсiн зерттеу
5  Сауда кәсiпорын. тоқ.    Қ-002-  тоқсанның   5 қаңтар,  7 қаңтар
   дары шаруашылық  сандық  сауал.  соңғы       5 сәуiр,   7 сәуiр
   қызметiнiң даму          намасы  айының      5 шiлде,   7 шілде
   үрдiсiн зерттеу                  30-күнi     5 қазан    7 қазан
6  Құрылыс ұйымдары тоқ.    Қ-002-  тоқсанның   30 наурыз, 5 қаңтар
   шаруашылық       сандық  сауал.  соңғы       30 маусым  2 сәуiр
   қызметiнiң даму          намасы  айының      30 қыркү.  2 шiлде
   үрдiсiн зерттеу                  25-күні     йек және   2 қазан
                                                30 желтоқ.
                                                сан
7  Көлiк кәсiпо.    тоқ.    К-1-    ағымдағы    30 наурыз, 5 қаңтар
   рындары шаруа.   сандық  сауал.  тоқсанның   30 маусым, 2 сәуiр
   шылық қызметi.           намасы  соңғы       30 қыркү.  2 шiлде
   нiң даму                         айының      йек және   2 қазан
   үрдiсiн зерттеу                  25-күнi     30 желтоқ.
                                                сан
8  Байланыс         тоқ.    Б-1-    ағымдағы    30 наурыз, 5 қаңтар
   кәсiпорындары    сандық  сауал.  тоқсанның   30 маусым, 2 сәуiр
   шаруашылық               намасы  соңғы       30 қыркү.  2 шiлде
   қызметiнiң                       айының      йек және   2 қазан
   даму үрдiсiн                     25-күнi     30 желтоқ.
   зерттеу                                      сан
9  Өткiзу рынок.    жылына  Ө-003-  зерттелетiн 30 сәуiр   2 мамыр
   тарындағы        2 рет   сауал.  тоқсанның   және       2 қараша
   бәсекелестiк             намасы  25-күнi     30 қазан
   деңгейiн
   зерттеу
10 Туристiк ұйым.   тоқ.    ТҚ-001- ағымдағы    30 наурыз, 5 қаңтар
   дардың шаруашы.  сандық  сауал.  тоқсанның   30 маусым, 2 сәуiр
   лық қызметiнiң           намасы  соңғы       30 қыркү.  2 шiлде
   даму үрдісін                     айының      йек және   2 қазан
   зерттеу                          25-күнi     30 желтоқ.
                                                сан
11 Компьютерлiк     тоқ.    КҚ-001- ағымдағы    30 наурыз, 5 қаңтар
   қызмет және      сандық  сауал.  тоқсанның   30 маусым  2 сәуiр
   онымен                   намасы  соңғы       30 қыркү.  2 шiлде
   байланысты                       айының      йек және   2 қазан
   қызметтер                        25-күнi     30 желтоқ.
   көрсететiн кә.                               сан
   сiпорындардың
   шаруашылық
   қызметiнiң даму
   үрдiсiн зерттеу
12 Өнеркәсiп        жарты   ИН-001- ағымдағы    30 маусым  5 қаңтар
   орындары мен     жылдық  сауал.  жарты       30 желтоқ. 2 шiлде
   құрылыс ұйым.            намасы  жылдықтың   сан
   дарының                          соңғы
   инновациялық                     айының
   қызметiнiң даму                  25-күнi
   үрдiсiн зерттеу
13 Ғылыми ұйымдар.  жарты   ИН-001- ағымдағы    30 маусым  5 қаңтар
   дың инновация.   жылдық  сауал.  жарты       30 желтоқ. 2 шiлде
   лық қызметiнiң           намасы  жылдықтың   сан
   даму үрдiсiн                     соңғы
   зерттеу                          айының
                                    25-күнi
____________________________________________________________________

14.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7  |  8
___________________________________________________________________
1  Қазақстан        Талдау  Салалық  01-02  ЭҚЖС   талдау   Талдау
   Республикасының  жұмыс.  департа. 02-03         мате.    жұмыс.
   әлеуметтiк-      тарының менттер.               риалдары тарының
   экономикалық     жоспа.  дiң,                            жоспа.
   даму үрдiсiн     рына    статис.                         рына
   және өзектi      сәйкес  тиканың                         сәйкес
   мәселелерiн      ай      өңiрлiк
   төмендегi        сайын   басқар.
   деңгейде талдау: немесе  мала.
   республика;      тоқсан  рының,
   өңірлер;         сайын   министр.
   экономика                лiктер
   секторлары               мен
                            агент.
                            тiктер.
                            дiң
                            дерек.
                            терi
2  Қазақстан        айлық   Ө-001-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы             сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   өнеркәсiп                намасы          МНС    риалдары
   орындарының
   қаржы-эконо.
   микалық
   жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
3  Қазақстан        тоқ.    Ө-002-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   өнеркәсiп                намасы          МНС    риалдары
   орындарының
   қаржы-эконо.
   микалық
   жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары бо.
   йынша талдау
   және болжау
4  Қазақстан        тоқ.    Қ-001-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   ауыл шаруашы.            намасы          МНС    риалдары
   лық кәсiпо.
   рындарының
   қаржы-эконо.
   микалық
   жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
5  Қазақстан        айлық   Қ-001-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы             сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   сауда кәсiпо.            намасы          МНС    риалдары
   рындарының
   қаржы-эконо.
   микалық
   жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
6  Қазақстан        тоқ.    Қ-002-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   сауда кәсiпо.            намасы          МНС    риалдары
   рындарының
   қаржы-эконо.
   микалық
   жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
7  Қазақстан        тоқ.    Қ-002-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   құрылыс                  намасы          МНС    риалдары
   ұйымдарының
   қаржы-экономи.
   калық жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
8  Қазақстан        тоқ.    К-1-     01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   көлiк кәсiпо.            намасы          МНС    риалдары
   рындарының
   қаржы-эконо.
   микалық
   жағдайын
   конъюнкту.
   ралық зерттеу
   қорытындылары
   бойынша талдау
   және болжау
9  Қазақстан        тоқ.    Б-1-     01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   байланыс кәсi.           намасы          МНС    риалдары
   порындарының
   қаржы-экономи.
   калық жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
10 Қазақстан        жылына  Ө-003-   01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     2 рет   сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   өнеркәсiп орын.          намасы          МНС    риалдары
   дарының
   бәсекеге жарам.
   дылығын
   конъюнктуралық
   зерттеу
   қорытындылары
   бойынша талдау
11 Қазақстан        тоқ.    ТҚ-001-  01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   туристiк ұйым.           намасы          МНС    риалдары
   дарының қаржы-
   экономикалық
   жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қоры.
   тындылары
   бойынша талдау
   және болжау
12 Қазақстан Рес.   тоқ.    КҚ-001-  01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   публикасы        сандық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   компьютерлiк             намасы          МНС    риалдары
   қызмет және
   онымен байла.
   нысты қызметтер
   көрсететiн
   кәсiпорындарының
   қаржы-экономи.
   калық жағдайын
   конъюнктуралық
   зерттеу қорытын.
   дылары бойынша
   талдау және
   болжау
13 Қазақстан        жарты   ИН-001-  01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     жылдық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   өнеркәсiп                намасы          МНС    риалдары
   орындары мен
   құрылыс ұйым.
   дарының инно.
   вациялық
   қызметiн
   конъюнктуралық
   зерттеу қорытын.
   дылары бойынша
   талдау және
   болжау
14 Қазақстан        жарты   ИН-002-  01-02  ӘАОС,  талдау   15-күні
   Республикасы     жылдық  сауал.          ЭҚЖС,  мате.
   ғылыми                   намасы          МНС    риалдары
   ұйымдарының
   инновациялық
   қызметiн
   конъюнктуралық
   зерттеу
   қорытындылары
   бойынша талдау
   және болжау
15 Қазақстанның     айлық   ТМД      01     Не.    талдау    15-күні
   және ТМД                 стат.           гiзгi  мате.
   елдерiнiң                комите.         әлеу.  риалдары
   әлеуметтiк-              тiнiң,          мет.
   экономикалық             салалық         тiк-
   дамуын салыс.            департа.        эконо.
   тырмалы талдау           менттер.        мика.
                            дiң де.         лық
                            ректерi         көр.
                                            сет.
                                            кiштер
                                            бо.
                                            йынша
16 Жекелеген өңiр.  айлық   Еуростат 01     Әлем.  талдау    15-күні
   лер мен әлем             және            нiң    мате
   елдерiнiң                басқа да        жеке.  риалдары
   әлеуметтiк-              статис.         леген
   экономикалық             тикалық         өңiр.
   даму үрдiсiн             ведомс.         лерi.
   және өзектi              тволар          нiң
   мәселелерiн              дерек.          елдерi
   талдау                   терi
17 Кеден Одағы      тоқ.    ТМД      01     Макро. талдау   20 ақпан
   туралы Шартқа    сандық  стат.           эконо. мате.    20 мамыр
   (ЕуроАЗЭО)               комите.         мика.  риалдары 20 тамыз
   қатысушы -               тiнiң           лық             20
   мемлекеттер              дерек.          көр.            қараша
   экономикасының           терi            сет.
   даму мониторингi                         кiштер
18 Әлемдік тауар    айлық   Бүкіл    01     Өнім.  талдау    15-күні
   рыноктарының             әлемдік         нің    мате.
   конъюнктурасы            банк            жеке.  риалдары
                            дерек.          леген
                            тері            түр.
                                            лері
                                            бо.
                                            йынша
____________________________________________________________________

15. Статистикалық тiркелiмдер және кәсiпорындар статистикасы
 
  15.1. Статистикалық байқаулар жүргiзу

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Респуондент.|Өңірлік   |Бастапқы
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |    тердің  |басқарма. |есеп.
   |  байқаулардың  |      |тика. |бастапқы де.| лардың   |тердің
   |     атауы      |      |лық   |ректерді та.|деректер. |жиынтық
   |                |      |нысан.|быс ету мер.|   ді ҚР  |базасын
   |                |      |дар   |зімдері (кү.|Статистика|қалып.
   |                |      |      |ні, айы, жы.|жөніндегі |тастыруды
   |                |      |      |лы, есепті  |агентті.  |аяқтау
   |                |      |      |  кезеңнен  |гіне табыс|мерзімі
   |                |      |      |кейінгі күн)|ету мер.  |(күні,
   |                |      |      |            |зімдері   |айы,
   |                |      |      |            |(күні,    |жылы,
   |                |      |      |            |айы, жылы,|есепті
   |                |      |      |            |есепті    |кезеңнен
   |                |      |      |            |кезеңнен  |кейінгі
   |                |      |      |            |кейінгі   |күн)
   |                |      |      |            |   күн)   |
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |       5    |     6    |  7
___________________________________________________________________
1  Кәсiпорындарды   жылдық  1-ӨҢIР  1 қараша    1 жел.     26 жел.
   (орташа және             нысаны              тоқсан     тоқсан
   ipi) зерттеу
2  Кәсiпорындарды   жылдық  1-бiр.  жеке        жеке       жеке
   құрылымдық               жолғы   жоспар      жоспар     жоспар
   зерттеу                  кәсiп.  бойынша     бойынша    бойынша
                            орын
                            нысаны
3  Коммерциялық     жылдық  W-002    1 қараша   1 жел.     26 жел.
   емес ұйымдарды           сауал.              тоқсан     тоқсан
   зерттеу                  намасы
___________________________________________________________________

15.2. Басқа статистикалық жұмыстар

____________________________________________________________________
р/с|                |Кезең.|Ста.  |Жиынтық |Топтас.|Аяқ. |Аяқтау
N | Статистикалық  |ділігі|тис.  |деректер| тыру  |тау  |мерзім.
   |  жұмыстардың   |      |тика. |(01-рес.| түр.  |ныса.| дері
   |     атауы      |      |лық   |публика | лері  |ны   |(күні,
   |                |      |нысан.|бойынша;|(сынып.|     |айы, жылы,
   |                |      |дар   |02-об.  |тауыш. |     |есепті
   |                |      |      |лыcтар  | тар   |     |кезеңнен
   |                |      |      |бойынша;|бойын. |     |кейінгі
   |                |      |      |03-ау.  |  ша,  |     | күн;
   |                |      |      |дандар  | басқа |     |аяқтау
   |                |      |      |бойынша)|  да)  |     |мерзімде.
   |                |      |      |бiрiншi |       |     |рі мереке
   |                |      |      | жол -  |       |     | және
   |                |      |      |респуб. |       |     |демалыс
   |                |      |      |ликалық |       |     |күндеріне
   |                |      |      |деңгей. |       |     |сәйкес
   |                |      |      |  де,   |       |     |келген
   |                |      |      |екiншi  |       |     |жағдайда
   |                |      |      |жол     |       |     |сол күн.
   |                |      |      |- өңiр. |       |     |дерден
   |                |      |      | лiк    |       |     |кейінгі
   |                |      |      |деңгей. |       |     |жұмыс
   |                |      |      |  де    |       |     |күніне
   |                |      |      |        |       |     |ауысады
___________________________________________________________________
1 |       2        |   3  |   4  |   5    |  6    |  7  |  8
___________________________________________________________________
1  Мемлекеттiк      айлық   -        -      барлық тiркелiм 15-күні
   статистикалық                            сынып.
   тiркелiм жүргiзу                         тауышта
                                               Р
2  Статистикалық
   тiркелiмнiң
   басқа
   мемлекеттiк
   тiркелiмдермен
   әрекеттестiгi
   а) СТ және СОТ   айлық   -        -      ЭҚЖС,  тiркелiм 20-күні
                                            ӘАОС,
                                            КМС,
                                            МНС,
                                            ШҰҚКС,
                                            ЭС
   б) ЗТ, ДМБ,      ағым.   -         -     ЭҚЖС,  тiркелiм  -
   басқа да         дағы                    ӘАОС,
   тiркелiмдер      тәр.                    КМС
                    тiппен
3  Статистикалық    жылдық  -         -     ЭҚЖС,  тiркелiм 23
   тiркелiмде жыл                           КМС,            наурыз
   басына сыныптау                          ӨККC
   кодтарын алу
4  Статистикалық    жылдық  -         -     барлық тiркелiм 22
   тiркелiмнiң                              сынып.          наурыз
   сапасын бағалау                          тауышта
                                             Р
5  Статистикалық
   тiркелiмдi
   жаңғырту
   а) мемлекеттiк   жылдық  -         -     ЭҚЖС,  тiркелiм 5 мамыр
   органдардан                              ӘАОС
   алынған
   лицензиарлар
   тiзiмi бойынша
   б) жылдық        жылдық  -         -     барлық тiркелiм 30 шiлде
   статистикалық                            сынып.
   eceптep                                  тауыш.
   деректерi                                та
   бойынша                                  р
   в) кәсіпорын.    жылдық  1-ӨҢIР    -     барлық тiркелiм 26 жел.
   дарды (орташа            нысаны          сынып.          тоқсан
   және ipi)                                тауыш.
   зерттеу                                  та р
   деректерi
   бойынша
   г) коммерциялық  жылдық  W-002-    -     барлық тiркелiм 26 жел.
   емес ұйымдарды           сауал.          сынып.          тоқсан
   зерттеу                  намасы          тауыш.
   деректерi                                та р
   бойынша
   д) салық ор.     айлық     -       -     ЭҚЖС,  тiркелiм 20-күні
   гандарының жеке                          ӘАОС
   кәсiпкерлер
   туралы бастапқы
   деректерi
   бойынша
   e) салық орган.
   дарының жеке
   кәсiпкерлер
   туралы
   жиынтық есептерi
   бойынша:
   - ЖК қызметi     тоқ.    -         01-02 ЭҚЖС,  тiркелiм 26
   туралы           сандық            02-03 ӘАОС            наурыз,
                                                            26
                                                            маусым
                                                            26 қыр.
                                                            күйек
                                                            26 жел.
                                                            тоқсан
   - салық салу     жарты   -         01-02 ЭҚЖС,  тiркелiм 16 сәуiр
   тәртiптемеле.    жылдық            02-03 ӘАОС            16 қазан
   рiнiң жекелеген
   түрлерiн қол.
   данатын ЖК
   бойынша
   - ЖК-ден бюджет. жылдық  -         01-02 ЭҚЖС,  тiркелiм 30
   ке түскен түсiм                    02-03 ӘАОС            наурыз
   сомасы бойынша
   жалпы белгiлен.  жылдық  -         01-02 ЭҚЖС,  тiркелiм 10 шілде
   ген тәртiпте                       02-03 ӘАОС
   бюджетпен есеп
   айырысуды жүзеге
   асыратын ЖК
   бойынша
6  Тұрғын үй        тоқ.    -         -     ӘАОС   тiркелiм 26
   қорының тiркелi. сандық                                  қаңтар
   мiн жүргiзу                                              26 сәуiр
                                                            26 шiлде
                                                            26 қазан

                    жылдық  -        -      ӘАОС   тіркелім 20 ақпан
7  Tұрғын үй қоры.
   ның тіркелімін
   жаңғырту
   а) iске қосылған жарты   Тұрғын    -     үй.    тiркелiм 22 сәуір
   және iстен шыға. жылдық  жайларды        лер.            1 қазан
   рылған үйлердi           iске            дiң
   зерттеу блан.            қосуды          си.
   кiсiнiң дерек.           (iстен          пат.
   терi бойынша             шығаруды)       тама.
                            зерттеу         лары
                            бланкiсi
   б) ескі және     жарты   -         -     үйлер. тiркелiм 26
   апатты үйлер     жылдық                  дің             наурыз
   туралы әкімдік                           сипат.          26 қыр.
   деректері                                тама.           күйек
   бойынша                                  лары
   в) әрбiр шаруа.  жарты   -         -     үйлер. тiркелiм 20 мамыр
   шылыққа арналған жылдық                  дің             20
   кiтаптар дерек.                          сипат.          қараша
   терi бойынша                             тама.
                                            лары
   г) қалалық       жарты   -         -     үйлер. тiркелiм 26
   тұрғын үй қоры   жылдық                  дің             маусым
   туралы "Жылжы.                           сипат.          26 жел.
   майтын мүлiк                             тама.           тоқсан
   орталығы" PMК                            лары
   деректерi және
   басқа да көздер
   бойынша
8  Қазақстандағы    айлық   -         01-02 барлық статбюл. 15-күнi
   заңды тұлғалар                     02-03 сынып. летень
   санының негiзгi                          тауыш.
   көрсеткiштерi                            та p 
9  Шағын бизнес
   мониторингi
   а) кәсiпорындар  айлық   -         01-02 барлық баяндама 15-күнi
   мен шаруа                                сынып. бөлiмi
   қожалықтары                              тауыш
   бойынша жедел                            та р
   деректер
   б) шағын бизнес. тоқ.    -         01-02 барлық статбюл. 26
   тiң барлық       сандық            02-03 сынып. летень   қаңтар
   субъектiлерi                             тауыш.          20 сәуiр
   бойынша негiзгi                          та р            20 шiлде
   көрсеткiштер                                             20 қазан
   в) шағын бизнес  айлық   -         01-02 ЭҚЖС,  кестелiк 15-күнi
   субъектiлерiнiң                          ӘАОС   материал
   талдау
   көрсеткіштері
   (өсу қарқыны
   және үлесі)
   г) шағын бизнес  тоқ.    -         01-02 барлық кестелiк 15 сәуір
   субъектілерінің  сандық                  сынып. материал 15 шілде
   талдау көрсет.                           тауыш.          15 қазан
   кіштері (өнді.                           та р            2005
   рістік қызмет)                                           жылдың
                                                            15
                                                            қаңтары
10 Кәсіпорындарды   жылдық  1-        01-02        зерттеу  26 жел.
   құрылымдық               кәсі.     02-03        бағдар.  тоқсан
   зерттеу                  порын                  ламалары
___________________________________________________________________      

Об утверждении Плана статистических работ на 2004 год

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года N 1. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2010 года N 37

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.01.2010 N 37.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План статистических работ на 2004 год.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан
 

      Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 5 января 2004 года N 1    


                     План статистических работ
                         на 2004 год 

            1. Статистика национального счетоводства
            1.1. Проведение статистических наблюдений
                1.2. Другие статистические работы
--------------------------------------------------------------------------
N ! Наименование !Периодич-!Статистичес-!Сводные!Виды  !Форма   !Сроки
пп!статистических!ность    !кие формы   !данные !груп- !завер-  !заверше-
  !    работ     !         !            !(01-по !пиро- !шения   !ния
  !              !         !            !респуб-!вок   !        !(дата,
  !              !         !            !лике;  !(по   !        !день
  !              !         !            !02-по  !клас- !        !после
  !              !         !            !облас- !сифи- !        !отчетного
  !              !         !            !тям;03-!като- !        !периода;
  !              !         !            !по рай-!рам,  !        !при
  !              !         !            !онам)  !дру-  !        !совпа-
  !              !         !            !первая !гое)  !        !дении
  !              !         !            !строка-!      !        !сроков с
  !              !         !            !на рес-!      !        !празд-
  !              !         !            !публи- !      !        !ничными и
  !              !         !            !канском!      !        !выходными
  !              !         !            !уровне,!      !        !днями
  !              !         !            !вторая !      !        !срок
  !              !         !            !строка-!      !        !переходит
  !              !         !            !на ре- !      !        !на
  !              !         !            !гио-   !      !        !ближайший
  !              !         !            !нальном!      !        !рабочий
  !              !         !            !уровне !      !        !день)
--------------------------------------------------------------------------
1 !      2       !    3    !      4     !   5   !   6  !    7   !   8
--------------------------------------------------------------------------
1  Валовой        кварталь-       -         01    ОКЭД  экспресс- 12 мая
   внутренний     ная                                   информа-  13 ав-
   продукт за                                           ция       густа
   2004 год в                                                     12 ноября
   текущих и
   постоянных
   ценах по
   оперативным
   данным

2  Валовой       
   внутренний    
   продукт за                                          
   2004 год в                                                    
   текущих и                                                     
   постоянных
   ценах по
   отчетным
   данным:
   а) произ-      кварталь-       -         01    ОКЭД  экспресс- 30 июня 
   водственным    ная                                   информа-  30 сен-
   методом                                              ция       тября
                                                                  29 де-
                                                                  кабря
 
   б) методом     кварталь-       -         01   по    экспресс- 9 июля
   конечного      ная                            сек-  информа-  8 октября
   использования                                 торам ция       29 де-
                                                 эко-            кабря
                                                 номики

3  Валовой
   внутренний
   продукт за
   2003 год в
   текущих и
   постоянных
   ценах по
   оперативным
   данным
   а) произ-      годовая         -         01   ОКЭД  экспресс- 12 фев-
   водственным                              01-  КАТО  информа-  раля
   методом                                  02         ция       20 фев-
   б) методом                                                    раля
   конечного      годовая         -         01  по   
   использования                                секто- экспресс- 9 апреля
                                                рам    информа-
                                                эконо- ция
                                                мики

4  Валовой внут-
   ренний продукт
   за 2003 год в
   текущих и
   постоянных ценах
   по отчетным
   данным:

   а) производс-  годовая         -         01   ОКЭД  экспресс- 24 сен-
   твенным                                       КФС   информа-  тября
   методом                                             ция       22 ок-
                                                                 тября

                                           01-02 ОКЭД  статбюл-  22
                                                 КАТО  летень    ноября

   б) методом     годовая         -         01   по    экспресс- 22 ок-
   дохода                                        сек-  информа-  тября
                                                 торам ция
                                                 эконо-
                                                 мики

   в) методом     годовая         -         01   по    экспресс- 8
   конечного ис-                                 сек-  информа-  ноября
   пользования                                   торам ция
                                                 эконо-
                                                 мики

5  Национальные   годовая         -         01   ОКЭД  статбюл-  22
   счета внут-                                   по    летень    декабря
   ренней эко-                                   сек-
   номики за                                     торам
   2001 год                                      эко-
   (окончательный                                номи-
   расчет), за                                   ки
   2002 год
   (уточненный
   расчет), за
   2003 год (по
   отчетным данным)

6  Национальное   годовая         -         01   по    экспресс- 26
   богатство                                     сек-  инфор-    ноября
   Республики                                    торам мация
   Казахстан                                     эко- 
                                                 номи-
                                                 ки

7  Межотраслевой  годовая         -         01   ОКЭД  статбюл-  27
   баланс произ-                                       летень    декабря
   водства и ис-
   пользования
   продукции
   (работ, услуг)
   за 2003 год по
   краткой схеме

8  Таблица        годовая         -         01   ОКЭД  статбюл-  30
   "Ресурсы -                                    КПВД  летень    июля
   Использование"
   в ценах
   покупателей
   за 2001 год
--------------------------------------------------------------------------        

2. Статистика финансов предприятий и организаций      
2.1. Проведение статистических наблюдений

---------------------------------------------------------------------------
N | Наименование |Перио-  |Статистичес-|Сроки пред-|Сроки    |Срок завер-
пп |статистических|дичность|кие формы   |ставления  |представ-|шения фор-
   |  наблюдений  |        |            |первичных  |ления    |мирования
   |              |        |            |данных рес-|данных   |сводной
   |              |        |            |пондентами |региональ|базы первич-
   |              |        |            |(дата, день|ными уп- |ных отчетов
   |              |        |            |после от-  |равлени- |(дата, день
   |              |        |            |четного пе-|ями в    |после отчет-
   |              |        |            |риода)     |Агентство|ного
   |              |        |            |           |РК по ста|периода)
   |              |        |            |           |тистике  |
   |              |        |            |           |(дата,   |
   |              |        |            |           |день пос-|
   |              |        |            |           |ле отчет-|
   |              |        |            |           |ного пе- |
   |              |        |            |           |риода)   |
---------------------------------------------------------------------------
1 |      2       |    3   |       4    |     5     |    6    |     7
---------------------------------------------------------------------------
1. О производ-    Месячная  ф.1-ПФ(мес)   на 15 день на 25 день на 30 день
   ственно-       кварталь- ф.1-ПФ(кварт) на 25 день 16 февраля 12 марта
   финансовой     ная                                17 мая     10 июня
   деятельности                                      16 августа 10 сентября
   предприятий                                       15 ноября  9 декабря
   (организаций)

2  О наличии и    годовая   ф.1-ПФ(год)   5 апреля   26 апреля  6 мая
   движении       кварталь- ф.1-ЦБ(кварт) на 21 день 5 февраля  12 февраля
   ценных бумаг   ная                                5 мая      12 мая
                                                     5 августа  12 августа
                                                     5 ноября   10 ноября
 
  3  Об эмиссии,    годовая   ф.1-ЦБ(год)   29 марта   12 апреля  22 апреля
   обращении и    кварталь- ф.1-ЦБ(гос)   на 21 день 5 февраля  12 февраля
   погашении      ная       (кварт)                  5 мая      12 мая
   государствен-                                     5 августа  12 августа
   ных ценных                                        5 ноября   11 ноября
   бумаг          годовая   ф.1-ЦБ (гос)  29 марта   12 апреля  19 апреля
                            (год)
 
  4  Основные       кварталь- ф.2-МП(кварт) на 25 день 12 февраля 10 марта
   показатели     ная                                10 мая     7 июня
   деятельности                                      10 августа 8 сентября
   малых                                             10 ноября  10 декабря
   предприятий

5  Об использо-   годовая   ф.2-МП(год)   31 марта   30 апреля  4 июня
   вании продук-  годовая   ф.N 1-СНС     14 мая     25 августа 24 сентября
   ции (товаров,
   услуг) и дви-
   жении
   товарно-
   материальных
   запасов
   предприятий
 
  6  О наличии и    годовая   ф.№N 11       15 апреля  2 июня    9 июля
   движении
   основных
   средств и
   нематериальных
   активов
   предприятий
 
  7  Об использо-   годовая   ф.N 1-СНС(МП) 31 марта   25 июня   22 июля
   вании товаров
   и услуг и
   наличии
   товарно-
   материальных
   запасов
   малого
   предприятия
 
  8  Основные       годовая   Приложение    15 апреля  15 июня  12 июля
   средства,                к ф. N№11
   используемые
   в предприни-
   мательской
   деятельности      
 
  9  Основные       годовая   Анкета 1-ИП    2 июня     24 июня  19 июля
   показатели
   деятельности
   индивидуальных
   предпринимателей
------------------------------------------------------------------------
 
                           2.2. Другие статистические работы
------------------------------------------------------------------------
N |Наименование   |Перио-  |Статистичес-|Сводные|Виды    |Форма|Сроки
пп|статистических |дичность|кие формы   |данные |группи -|завер|завер-
  |работ          |        |            |(01 -  |ровок   |шения|шения
  |               |        |            |по рес-|(по клас|     |(дата,
  |               |        |            |публи- |сифика- |     |день
  |               |        |            |ке; 02-|торам,  |     |после
  |               |        |            |по об- |другое) |     |отчет-
  |               |        |            |ластям;|        |     |ного
  |               |        |            |03 - по|        |     |периода;
  |               |        |            |райо-  |        |     |при сов-
  |               |        |            |нам)   |        |     |падении
  |               |        |            |первая |        |     |сроков
  |               |        |            |строка |        |     |с празд-
  |               |        |            |- на   |        |     |ничными
  |               |        |            |респуб-|        |     |и выход-
  |               |        |            |ликан- |        |     |ными
  |               |        |            |ском   |        |     |днями
  |               |        |            |уровне,|        |     |срок пе-
  |               |        |            |вторая |        |     |реходит
  |               |        |            |строка-|        |     |на ближай-
  |               |        |            |на реги|        |     |щий рабо-
  |               |        |            |ональ- |        |     |чий день)
  |               |        |            |ном    |        |     |
  |               |        |            |уровне |        |     |
------------------------------------------------------------------------
1 |       2       |    3   |      4     |    5  |    6   |  7  |   8
------------------------------------------------------------------------
1  Основные пока-  месячная ф.1-ПФ(мес)  01-02  КАТО,     стат- На 36 день
   затели произ-                                ОКЭД,     бюл-
   водственно-                           02-03  КРП, КФС, ле-
   финансовой                                   КОПФ,     тень
   деятельности                                 КСЭ
   предприятий
   (организаций)
 
  2  Основные пока-  квар-    ф.1-ПФ(кварт)01-02  КАТО,     стат- 17 марта
   затели произ-   тальная               02-03  ОКЭД,     бюл-  16 июня
   водственно-                                  КРП, КФС, ле-   15 сентября
   финансовой                                   КОПФ,     тень  14 декабря
   деятельности                                 КСЭ,
   предприятий                                  сельская
   (организаций)                                местность
 
                     годовая  ф.1-ПФ(год)                    -"-  28 мая
3  Состояние       квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 17 марта
   взаимных рас-   тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  16 июня
   четов пред-                                  КРП,      ле-   15сентября
   приятий                                      КФС,      тень  14 декабря
   (организаций)                                КОПФ,КСЭ,
                                                сельская
                                                местность

                   годовая  ф.1-ПФ(год)                    -"-  28 мая
4  Состав средств  квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 17 марта
   предприятий     тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  16 июня
   (организаций)                                КРП,      ле-   15 сентября
   и источники их                               КФС,      тень  14 декабря
   образования                                  КОПФ,КСЭ,
                                                сельская
                                                местность
 
                     годовая  ф.1-ПФ(год)                    -"-  28 мая
5  Основные финан- квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 23 марта
   совые показате- тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  21 июня
   ли предприятий-                              КРП,      ле-   20 сентября
   монополистов*                                КФС,      тень  20 декабря
                                                КОПФ
 
                     годовая  ф.1-ПФ(год)                    -"-  3 июня
6  Состояние       квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 23 марта
   взаимных рас-   тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  21 июня
   четов пред-                                  КРП,      ле-   20 сентября
   приятий-                                     КФС,      тень  20 декабря
   монополистов*                                КОПФ
 
                     годовая  ф.1-ПФ(год)                    -"-  3 июня
7  Основные пока-  квар-    ф.1-ПФ(кварт)01-02  КАТО,     стат- 25 марта
   затели произ-   тальная                 02   ОКЭД,     бюл-  25 июня
   водственно-                                  КРП, КФС, ле-   23 сентября
   финансовой                                   КОПФ      тень  23 декабря
   деятельности                                       
   предприятий                                 
   (организаций),                              
   переданных в
   доверительное
   управление*
 
                     годовая  ф.1-ПФ(год)                    -"-  7 июня
8  Мониторинг      квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     раз-  17 марта
   крупнейших      тальная  (кварт)             ОКЭД,     дел-  16 июня
   предприятий                                  ОКПО,     стат- 15 сентября
   промышленности*                              КФС       бюл-  14 декабря
   (см.раздел 4.2                                         ле-
   пункт 9б)                                              теня
 
  9  Выпуск, разме-  квар-    ф.1-ЦБ(гос)  01-02  КАТО,     стат- 20 февраля
   щение и обра-   тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  20 мая
   щение ценных                                 КРП,      ле-   20 августа
   бумаг                                        КОПФ      тень  22 ноября
 
                              ф.1-ЦБ,
                            ф.1-ЦБ(гос)
                            (год)
                   годовая                                 -"-  3 мая
10 Перечень        полуго-  ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 28 мая
   убыточных       довая                 02-03  ОКПО,     бюл-  13 сентября
   предприятий                                  ОКЭД,     ле-  
                                                КФС,      тень 
                                                КОПФ
 
  11 Сводные основ-  годовая  ф.1-ПФ (год) 01-02  КАТО,     стат- 28 июня
   ные показатели           2-МП (год)   02-03  ОКЭД,     бюл- 
   производственно-                             КРП,      ле-  
   финансовой                                   КФС,      тень 
   деятельности                                 КОПФ,
   предприятий                                  КСЭ
   (организаций)
 

      12 Основные пока-  квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,    стат- 21 июня
   затели произ-   тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,    бюл-  20 сентября
   водственно-                                  КФС      ле-   20 декабря
   финансовой                                            тень
   деятельности
   предприятий
   (организаций)
   с частной
   формой соб-
   ственности
 
                     годовая  ф.1-ПФ (год)                   -"-  9  июня
13 Состояние вза-  квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 21 июня
   имных расчетов  тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  20 сентября
   предприятий                                  КФС       ле-   20 декабря
   с частной                                              тень                
   формой соб-                             
   ственности
 
                     годовая  ф.1-ПФ (год)                   -"-  9  июня
14 Состав средств  квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 21 июня
   предприятий     тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  20 сентября
   (организаций)                                КФС       ле-   20 декабря
   с частной                                              тень 
   формой соб-                               
   ственности                             
 
                     годовая  ф.1-ПФ (год)                   -"-  9  июня
15 Основные фи-    квар-    ф.1-ПФ       01-02  КАТО,     стат- 21 июня
   нансовые по-    тальная  (кварт)      02-03  ОКЭД,     бюл-  20 сентября
   казатели                                     КФС       ле-   20 декабря
   деятельности                                           тень 
   предприятий-                              
   банкротов                           
 
                     годовая  ф.1-ПФ (год)                   -"-  9  июня
16 Валовая добав-  квар-    ф.1-ПФ       01     КАТО,     рас-  21 июня
   ленная стои-    тальная  (кварт)             ОКЭД      чет  20 сентября
   мость и проме-                                              20 декабря
   жуточное                                                
   потребление                             
   средних и
   крупных пред-
   приятий
   (организаций)                 
 
                     годовая  ф.1-ПФ (год)                   -"-  9  июня
17 Основные пока-  квар-    ф.2-МП(кварт)01-02  КАТО,     стат- 12 марта
   затели дея-     тальная               02-03  ОКЭД,     бюл-  11 июня
   тельности                                    КФС, КРП, ле-   10 сентября
   малых                                        КОПФ,     тень  13 декабря
   предприятий                                  КСЭ,
                                                сельская
                                                местность
 
                     годовая  ф.2-МП (год)                   -"-  7  июня
18 Основные пока-  квар-    ф.2-МП(кварт)01-02  КАТО,     стат- 17 июня
   затели дея-     тальная                 02   ОКЭД,     бюл-  17 сентября
   тельности                                    КРП,      ле-   21 декабря
   малых                                        КОПФ      тень 
   предприятий                                 
   с частной                                   
   формой соб-                                 
   ственности
 
                     годовая  ф.2-МП (год)        КАТО,ОКЭД,  -"- 11  июня
                                                КРП,КОПФ,по
                                                видам основ-
                                                ных средств
19 Отчет об ис-    годовая  ф N 1-СНС     01-02 КАТО,     стат- 27 сентября
   пользовании              (год)               ОКЭД,     бюл-
   продукции                                    КФС,      ле- 
   (товаров,                                    КОПФ,     тень
   услуг) и                                     КСЭ,
   движении                                     НПВЭД
   товарно-
   материальных
   запасов
   предприятий
 
  20 Наличие в дви-  годовая  ф N 11(год)   01-02 КАТО,     стат- 12 июля
   жении основных                         02-03 ОКЭД,     бюл-
   средств и                                    КФС,КРП,  ле- 
   нематериальных                               КОПФ,     тень
   активов                                      КСЭ,
   предприятий                                  по видам
   (без малых                                   активов,
   коммерческих                                 сельская
   предприятий)                                 местность
 
  21 Сводный отчет   годовая  ф N 11 (год)  01-02 КАТО,     стат- 26 июля
   о наличии и              ф N 2-МП(год)  02   ОКЭД,     бюл-
   движении                 раздел 6            КФС,      ле-
   основных                                     КРП,      тень
   средств и                                    КОПФ,
   нематериальных                               КСЭ, по
   активов крупных,                             видам
   средних и                                    активов,
   малых                                        сельская
   предприятий                                  местность

22 Баланс          годовая  ф N 11(год)   01    КАТО,     стат- 16 августа
   основных                 ф N 2-МП(год)       ОКЭД,     бюл-
   средств (фондов)         раздел 6,           КФС,      ле-
                            данные              по видам  тень
                            отраслевых          основных
                            департаментов       средств
 
23 Отчет об        годовая  ф.N 1-СНС(МП) 01-02 КАТО,     стат- 26 июля
   использовании            (год)               ОКЭД,     бюл-
   товаров и                                    КФС,      ле-
   услуг и наличии                              НПВЭД     тень
   товарно-
   материальных
   запасов малых
   предприятий

24 Основные        годовая  Приложение    01-02 КАТО,     стат- 15 июля
   средства,                к ф.№N 11       02  ОКЭД,     бюл-
   используемые в                               КФС,      ле-
   предпринима-                                 КРП,      тень
   тельской                                     КОПФ,
   деятельности                                 виды
                                                основных
                                                средств

25 Сводный отчет   годовая  ф.1-СНС(год)    01 КАТО,      таб-  22 октября
   об использо-             N 1-СНС(МП)        ОКЭД       лицы
   вании продукции          (год)
   (товаров услуг)
   и движении
   товарно-матери-
   альных запасов

26 Валовая         квар-    ф.2-МП(кварт)   01 КАТО,     расчет 17 июня
   добавленная     тальная                     ОКЭД             17 сентября
   стоимость и                                                  21 декабря
   промежуточное
   потребление
   малых
   предприятий
   (организаций)

                   годовая  ф.2-МП(год)                         11 июня
27 Основные        годовая  Анкета 1-ИП  01-02 КАТО,     стат-  21 июля
   показатели                   &nb