Республика және өңiр экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 26 сәуірдегі N 467 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiне сәйкес, Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Республика және өңiр экономикасы үшiн маңызды стратегиялық мәнi бар су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзу eрежесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 26 сәуірдегі
N 467 қаулысымен
бекітілген

Республика және өңір экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттік басқаруды енгізу ережесі
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Республика және өңір экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттік басқаруды енгізу ережесі Қазақстан Республикасының Су кодексіне сәйкес әзірленді және жалға немесе сенімгерлік басқаруға берілген, сондай-ақ жеке меншіктегі Республика және өңір экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар су шаруашылығы құрылыстарын (бұдан әрі - су шаруашылығы құрылыстары) уақытша мемлекеттік басқаруды енгізу тәртібін белгілейді.

      2. Республика және өңір экономикасы үшін маңызды стратегиялық мәні бар су шаруашылығы құрылыстарына республика немесе өңір халқы мен экономикасының тіршілігін қамтамасыз етуге басым ықпал ететін су шаруашылығы құрылыстары жатады.

      3. Ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда және су шаруашылығы құрылыстарының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында уақытша мемлекеттік басқару енгізіледі.

2. Су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттік басқаруды енгізу тәртібі

      4. Су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттік басқару жалгер, сенімгерлік басқарушы немесе меншік иесі өз күштерімен және құралдарымен ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне, азаматтардың өмірі мен денсаулығына төнген қауіпті (бұдан әрі - қауіп) болдырмауға және жоюға мүмкіндігі болмаған кезде енгізіледі.

      5. Су шаруашылығы құрылыстарында ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне, азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде, облыстық жергілікті атқарушы орган (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бір жұмыс күні ішінде, мүдделi мемлекеттiк органдардың қатысуымен комиссия құрады, ол су шаруашылығы құрылыстарын тексерудi жүргiзедi. Тексерудiң нәтижесi бойынша комиссия су шаруашылығы құрылыстарының тексеру актiсiн жасайды және қорытынды шығарады.

      Комиссия қорытындысының негiзiнде облыстық жергiлiктi атқарушы орган (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бес жүмыс күні ішінде, су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға су шаруашылығы құрылыстарына уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзу жөнiнде мәселеге бастамашылық туралы ұсыныс пен тиiстi материалдарды енгiзедi.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.17 № 604 Қаулысымен.

      6. Материалдарда мыналар көрсетіледі:

      су шаруашылығы құрылысына меншiк құқығы;

      су шаруашылығы құрылысын пайдалануды жүзеге асыратын ұйымның атауы;

      су объектiсi мен су шаруашылығы құрылысының орналасу схемасы;

      су шаруашылығы құрылыстарын тексерудiң актiсiмен бipге комиссияның қорытындысы;

      зардаптардың болжамы мен ықтимал нұқсаны;

      уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзу қажеттiлiгiне негiздеме.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.17 № 604 Қаулысымен.

      7. Су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкiлеттi орган денсаулық сақтау және азаматтық қорғау саласындағы уәкiлеттi органдармен бiрлесiп, үш жұмыс күні iшiнде жалгердiң, сенiмгерлiк басқарушының немесе меншiк иесiнiң қатысуымен облыстық (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органның ұсыныстарын қарайды және су шаруашылығы құрылыстарында уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзу қажеттiлiгi туралы келiсiлген қорытындыны мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға енгiзедi.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.04.2015 № 173 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      8. Су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқаруды Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегі уәкiлеттi органның ұсынысы бойынша енгiзедi.

      9. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен Су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқару су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi органға жүктеледi және Үкiметтiң шешiмi күшiне енген күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi әрi су шаруашылығы құрылысының қалыпты жұмыс iстеуi қалпына келтiрiлгенге дейiнгi мерзiмге белгiленедi.

      10. Су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқаруды су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi орган тағайындайтын уақытша басқарушы жүзеге асырады.

      11. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi орган белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Yкiметiне туындаған қатердi жою жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру көздерi мен көлемi туралы ұсыныс енгiзедi.

      12. Уақытша басқарушы:

      жалгерлiк, сенiмгерлiк басқарушымен немесе меншiк иесiмен бiрлесiп туындаған қауiптi жою жөнiндегi қажеттi жұмыстар көлемiн белгiлейдi;

      жүргiзiлетiн жұмыстарды қаржыландыру көлемiн көрсете отырып, туындаған қауiптi жою жөнiндегi iс-шара жоспары мен жұмыстар кестесiн жасайды және оларды су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның бекiтуiне ұсынады;

      жалгермен, сенімгерлiк басқарушымен немесе меншiк иесiмен бiрлесiп бекiтiлген туындаған қауiптi жою жөнiндегi iс-шаралар жоспары мен жұмыстар кестесiнiң орындалуын қамтамасыз етедi;

      мүдделi мемлекеттiк органдардан, жалгерден, сенiмгерлiк басқарушыдан немесе меншiк иесiнен жүктелген мiндеттердi орындау үшiн қажеттi мәлiметтердi алады;

      белгiленген тәртiппен туындаған қауiптi жоюға бөлiнген мемлекеттiк қаражатқа билiк етедi;

      жалгердiң, сенiмгерлiк басқарушының немесе меншiк иесiнiң қызметкерлерi мен мамандарын туындаған қауiптi жою жөнiндегi iс-шараларды орындауға тартады.

      13. Уақытша басқарушы уақытша мемлекеттiк басқаруды енгiзуге әкеп соққан себептердi жою жөнiндегi жұмыстар орындағаннан кейiн үш жұмыс күні ішінде орындалған жұмыстар туралы есеп жасайды және оны су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлетті мемлекеттiк органға енгiзедi.

      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.17 № 604 Қаулысымен.

      14. Cу қорын пайдалану мен қорғау саласындағы уәкiлеттi орган үш жұмыс күні ішінде белгiлеген тәртiппен қабылдау актiсi бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау үшiн мүдделi мемлекеттiк органдардың өкiлдерiнен комиссия құрады және он жұмыс күні ішінде белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне уақытша мемлекеттiк басқаруды тоқтату туралы Үкiмет шешiмiнiң жобасын енгiзеді.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.17 № 604 Қаулысымен.

      15. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң су шаруашылығы құрылыстарына уақытша мемлекеттiк басқаруды тоқтату туралы шешiмi күшiне енгеннен кейiн уақытша басқарушы оларды қабылдап алу-беру актi бойынша жалгерге, сенiмгерлiк басқарушыға немесе меншiк иесiне бередi.

      16. Су шаруашылығы құрылысын уақытша мемлекеттiк басқаруды туындатқан себептердi жоюға байланысты шығындарды мемлекетке Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгiленген тәртiппен қауiп туындатуға кiнәлi жалгер, сенiмгершiлiк басқарушы немесе меншiк иeci өтейдi.

      Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.17 № 604 Қаулысымен.

Об утверждении Правил введения временного государственного управления водохозяйственными сооружениями, имеющими важное стратегическое значение для экономики республики и региона

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2004 года № 467.

      В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила введения временного государственного управления водохозяйственными сооружениями, имеющими важное стратегическое значение для экономики республики и региона.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 26 апреля 2004 года N 467

Правила
введения временного государственного управления
водохозяйственными сооружениями, имеющими важное
стратегическое значение для экономики
республики и региона
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила введения временного государственного управления водохозяйственными сооружениями, имеющими важное стратегическое значение для экономики республики и региона, разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и определяют порядок введения временного государственного управления водохозяйственными сооружениями, имеющими важное стратегическое значение для экономики республики и региона (далее - водохозяйственные сооружения), переданными в аренду или доверительное управление, а также находящимися в частной собственности.

      2. К водохозяйственным сооружениям, имеющим важное стратегическое значение для экономики республики или региона, относятся водохозяйственные сооружения, оказывающие доминирующее влияние на обеспечение жизнедеятельности населения и экономику республики или региона.

      3. В случае угрозы интересам национальной безопасности, жизни и здоровью граждан и в целях обеспечения стабильности функционирования на водохозяйственных сооружениях вводится временное государственное управление.

2. Порядок введения временного государственного
управления водохозяйственными сооружениями

      4. Временное государственное управление водохозяйственными сооружениями вводится при невозможности арендатором, доверительным управляющим или собственником предотвратить и ликвидировать собственными силами и средствами возникшую угрозу интересам национальной безопасности, жизни и здоровью граждан (далее - угроза).

      5. При возникновении на водохозяйственном сооружении ситуации, которая может привести к угрозе интересам национальной безопасности, жизни и здоровью граждан, областной местный исполнительный орган (городов республиканского значения, столицы) в течение одного рабочего дня создает комиссию с участием заинтересованных государственных органов, которая проводит обследование водохозяйственного сооружения. По результатам обследования комиссией составляется акт обследования водохозяйственного сооружения и выносится заключение.

      На основании заключения комиссии областной местный исполнительный орган (городов республиканского значения, столицы) в течение пяти рабочих дней вносит в уполномоченный государственный орган в области использования и охраны водного фонда предложение об инициировании вопроса о введении временного государственного управления на водохозяйственном сооружении и соответствующие материалы.

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.06.2010 № 604.

      6. В материалах отражаются:

      право собственности на водохозяйственное сооружение;

      наименование организации, осуществляющей эксплуатацию водохозяйственного сооружения;

      схема расположения водного объекта и водохозяйственного сооружения;

      заключение комиссии с актом обследования водохозяйственного сооружения;

      прогноз последствий и возможный ущерб;

      обоснование необходимости введения временного государственного управления.

      Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.06.2010 № 604.

      7. Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения совместно с уполномоченными органами в области здравоохранения и в сфере гражданской защиты в течение трех рабочих дней с участием арендатора, доверительного управляющего или собственника рассматривает предложение областного местного исполнительного органа (городов республиканского значения, столицы) и вносит согласованное заключение о необходимости введения временного государственного управления водохозяйственным сооружением в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 02.04.2015 № 173 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Временное государственное управление водохозяйственным сооружением вводится Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом.

      9. Временное государственное управление водохозяйственным сооружением решением Правительства Республики Казахстан возлагается на уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда, вводится со дня вступления в силу решения Правительства и устанавливается на срок до восстановления стабильного функционирования водохозяйственного сооружения.

      10. Временное государственное управление водохозяйственным сооружением осуществляет временный управляющий, назначаемый уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда.

      11. Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда вносит в установленном порядке предложение в Правительство Республики Казахстан об источниках и объемах финансирования мероприятий по устранению возникшей угрозы.

      12. Временный управляющий:

      совместно с арендатором, доверительным управляющим или собственником определяет объем необходимых работ по ликвидации возникшей угрозы;

      составляет план мероприятий и график работы по ликвидации возникшей угрозы с указанием объемов финансирования проводимых работ и представляет их на утверждение уполномоченному государственному органу в области использования и охраны водного фонда;

      совместно с арендатором, доверительным управляющим или собственником обеспечивает выполнение утвержденных планов-мероприятий и графика работы по ликвидации возникшей угрозы;

      получает от заинтересованных государственных органов, арендатора, доверительного управляющего или собственника сведения, необходимые для выполнения возложенных обязанностей;

      распоряжается в установленном порядке государственными средствами, выделенными для ликвидации возникшей угрозы;

      привлекает работников и специалистов арендатора, доверительного управляющего или собственника к выполнению мероприятий по ликвидации возникшей угрозы.

      13. Временный управляющий после выполнения работ по устранению причин, повлекших введение временного государственного управления, в течение трех рабочих дней составляет отчет о выполненных работах и вносит его в уполномоченный государственный орган в области использования и охраны водного фонда.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.06.2010 № 604.

      14. Уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда в течение трех рабочих дней в установленном порядке создает комиссию из представителей заинтересованных государственных органов для приема выполненных работ по акту приемки и в течение десяти рабочих дней вносит в Правительство Республики Казахстан проект решения Правительства о прекращении временного государственного управления.

      Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.06.2010 № 604.

      15. После вступления в силу решения Правительства Республики Казахстан о прекращении временного государственного управления водохозяйственным сооружением временный управляющий передает их по акту приема-передачи арендатору, доверительному управляющему или собственнику.

      16. Затраты, связанные с устранением причин, повлекших введение временного государственного управления водохозяйственным сооружением, возмещаются государству в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан, арендатором, доверительным управляющим или собственником, по вине которых возникла угроза.

      Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.06.2010 № 604.