Метрлік Конвенцияға қосылу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 мамырдағы N 557 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. 1875 жылғы 20 мамырдағы Метрлік Конвенцияға қосылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О присоединении к Метрической Конвенции

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2004 года N 557

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Присоединиться к Метрической Конвенции от 20 мая 1875 года.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан