Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2003 жылғы 10 шілдедегi N 681 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 қарашадағы N 1142 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 272 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.25 № 272 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 567  қаулысымен бекiтілген Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сыртқы экономикалық қызметiнiң жалпы тауар номенклатурасы туралы келiсiмге сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Тауарлар мен көлiк құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларды, кейбір кедендiк режимдерге орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тiзбелерiн, сондай-ақ жекелеген кедендiк режимдерге орналастырылған тауарлармен жасалатын операцияларды жүргiзуге арналған тыйым салулар мен шектеулерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 10 шілдедегi N 681  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 29, 284-құжат) мынадай өзгерiстер енгiзілсiн:
      көрсетілген қаулымен бекiтiлген тауарларды кеден аумағында қайта өңдеудің кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тiзбесiнде:
      "Тауардың СЭҚ ТН бойынша коды" дейін бағандағы "2208 90 910, 2208 90 990" деген сандар "2208 90 910 0, 2208 90 990 0" деген сандармен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген тауарларды еркiн айналыс үшiн қайта өңдеудiң кедендiк режимiне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тiзбесiнде:
      "Тауардың СЭҚ TH бойынша коды" деген бағанда:
      реттiк нөмiрi 1-жолдағы "2208 90 910, 2208 90 990" деген сандар "2208 90 910 0, 2208 90 990 0" деген сандармен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекiтiлген тауарларды кеден аумағынан тыс қайта өңдеудiң кедендiк режимiне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тiзбесiнде:
      "Тауардың СЭҚ TH бойынша коды" деген бағанда:
      реттiк нөмірi 1-жолдағы "2208 90 910, 2208 90 990" деген сандар "2208 90 910 0, 2208 90 990 0" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрі 2-жолдағы "4401 10 000*" деген сандар "4401 10 000 0*" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 3-жолдағы "4403 91 000*" деген сандар "4403 91*" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 4-жолдағы "4404 10 000" деген сандар "4404 10 000 0" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмірі 12-жолдағы "4418 40 000" деген сандар "4418 40 000 0" деген сандармен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтілген еркiн қоймаларда тауарлармен жасалатын операцияларды жүргiзуге арналған жекелеген тыйым салулар мен шектеулерде:
      "Тауардың СЭҚ TH бойынша коды" деген бағандағы "2208 90 910, 2208 90 990" деген сандар "2208 90 910 0, 2208 90 990 0" деген сандармен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген тауарларды кеден аумағынан тыс қайта өңдеу жөнiндегі жекелеген операцияларға арналған шектеулерде:
      "Тауардың CЭҚ ТН бойынша коды" деген бағандағы "2208 90 910, 2208 90 990" деген сандар "2208 90 910 0, 2208 90 990 0" деген сандармен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi және жариялануға тиiс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 681

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2004 года N 1142. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 272

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2011 № 272.

      В соответствии с Соглашением об общей Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического сообщества, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года N 567, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 681 "Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы" (САПП Республики Казахстан,
2003 г., N 29, ст. 284) следующие изменения:
      в перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории, утвержденном указанным постановлением:
      в графе "код товара по ТН ВЭД", цифры "2208 90 910, 2208 90 990" заменить цифрами "2208 90 910 0, 2208 90 990 0";
      в перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров для свободного обращения, утвержденном указанным постановлением:
      в графе "код товара по ТН ВЭД":
      в строке, порядковый номер 1, цифры "2208 90 910, 2208 90 990" заменить цифрами "2208 90 910 0, 2208 90 990 0";
      в перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим переработки товаров вне таможенной территории, утвержденном указанным постановлением:
      в графе "код товара по ТН ВЭД":
      в строке, порядковый номер 1, цифры "2208 90 910, 2208 90 990", заменить цифрами "2208 90 910 0, 2208 90 990 0";
      в строке, порядковый номер 2, цифры "4401 10 000*", заменить цифрами
"4401 10 000 0*";
      в строке, порядковый номер 3, цифры "4403 91 000*", заменить цифрами "4403 91*";
      в строке, порядковый номер 4, цифры "4404 10 000", заменить цифрами "4404 10 000 0";
      в строке, порядковый номер 12, цифры "4418 40 000", заменить цифрами "4418 40 000 0";
      в отдельных запретах и ограничениях на проведение операций с товарами на свободных складах, утвержденном указанным постановлением:
      в графе "код товара по ТН ВЭД", цифры "2208 90 910, 2208 90 990" заменить цифрами "2208 90 910 0, 2208 90 990 0";
      в ограничениях на отдельные операции по переработке товаров вне таможенной территории, утвержденном указанным постановлением:
      в графе "код товара по ТН ВЭД", цифры "2208 90 910, 2208 90 990" заменить цифрами "2208 90 910 0, 2208 90 990 0".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
 

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан