Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 4 наурыздағы N 205 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2005 жылғы 4 наурыздағы 
N 205 қаулысына    
қосымша     

  Қазақстан Республикасы Үкіметiнің
күшi жойылған кейбiр шешімдерінің тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасының Арал өңіріндегі экологиялық қасiрет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" 1992 жылғы 30 маусымдағы заңын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 17 желтоқсандағы N 1057  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1992 ж., N 49, 716-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасының Жекелеген мемлекеттік наградтарымен наградталған азаматтарға берiлетiн жеңiлдiктер туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 3 қыркүйектегi N 783  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1993 ж., N 34, 401-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбір шешімдеріне өзгертулер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 1996 жылғы 9 тамыздағы N 987  қаулысымен  бекітiлген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерiстердiң 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 33, 313-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 2 сәуiрдегi N 465  қаулысымен  бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешiмдеріне енгізілетін өзгерiстердiң 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 14, 107-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2005 года N 205

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение              
к постановлению Правительства    
Республики Казахстан        
от 4 марта 2005 года N 205    

  Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

       1.  Постановление  Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 декабря 1992 года N 1057 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 30 июня 1992 года "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" (САПП Республики Казахстан, 1992 г., N 49, ст. 716).
      2.  Постановление  Кабинета Министров Республики Казахстан от 3 сентября 1993 года N 783 "О льготах гражданам, награжденным отдельными государственными наградами Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1993 г., N 34, ст. 401).
      3. Пункт 5 Изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных  постановлением  Правительства Республики Казахстан 9 августа 1996 года N 987 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 33, ст. 313).
      4. Пункт 2 Изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных  постановлением  Правительства Республики Казахстан 2 апреля 1997 года N 465 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 14, ст. 107).