Қазақстан Республикасы iшкi су жолдарының жағалау белдеуiн пайдалану ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 қыркүйектегі N 910 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 622 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 622 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегi Заңы  8-бабының  7) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы iшкi су жолдарының жағалау белдеуiн пайдалану ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзіледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2005 жылғы 12 қыркүйектегі
N 910 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасы iшкi су жолдарының
жағалау белдеуiн пайдалану ережесi

      1. "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шiлдедегі Заңы 8-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзiрленген Қазақстан Республикасы iшкi су жолдарының жағалау белдеуiн пайдалану ережесi (бұдан әрi - Ереже) оны пайдаланудың тәртiбi мен шарттарын айқындайды.

      2. Iшкi су жолдарының жағалау белдеуiнде заңнамада белгіленген тәртiппен:
      1) кемелердiң және өзге де жүзу құралдарының айлаққа келуiне, арқандап байлануына және тоқтап тұруына, жүктердi тиеуге, түсiруге және сақтауға, жолаушыларды кемелерге отырғызуға және кемелерден түсiруге арналған уақытша құрылғылар мен жүзбелi имараттар орналастыруға;
      2) кемелердiң алдын ала болжанбаған қыстап қалуы немесе олардың көлiк оқиғаларына ұшырауы жағдайында уақытша имараттар мен құрылыстар салуға және басқа да қажетті жұмыстар жүргiзуге рұқсат етіледi.
      Уақытша имараттар мен құрылыстарға жағалау белдеуiн уақытша пайдалану кезеңiне арнайы салынған немесе лайықталған объектілер жатады.

      3. Iшкi су жолдарының жағалау белдеуiнде навигациялық шырақтарды қоспағанда, кеме жолына қарай бағытталған қандай да бiр тұрақты шырақтар орнатуға тыйым салынады.

      4. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1434 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      5. Жағалау белдеуi шектерiнде руда емес құрылыс материалдарын өндiрудi, орман кесудi, көпірлер салуды және басқа да жұмыстарды жүргізетiн ұйымдар, осы белдеуде орналасқан кеме қатынасы мұқтаждарына арналған имараттардың сақталуын қамтамасыз етедi және жұмыстарды жүргiзу кезiнде болған осы имараттардың ақауларын уақтылы жөндеудi.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1434 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      6. Уәкiлеттi орган, жағалау белдеуiнiң учаскесi қарауында болатын кәсiпорынның ұсынуы бойынша пайдаланушыға бұл учаскенi осы орган белгiлейтiн мерзiмге уақытша пайдалануға рұқсат бередi. Жағалау белдеуiн уақытша пайдалану мерзiмiн әрбiр нақты жағдайда уәкiлетті орган белгілейдi.

      7. Егер мұндай қызмет кеме қатынасы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етумен сыйыспайтын болса, жағалау белдеуiн шаруашылық және өзге де қызметтi жүзеге асыру үшiн пайдалануға жол берiлмейдi.

      8. Жағалау белдеуінде орналасқан объектілерді салу немесе қайта жаңарту жобалары міндетті түрде мемлекеттік экологиялық сараптамаға ұсынылуы тиіс.
      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.12.01 N 1434 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Об утверждении Правил пользования береговой полосой внутренних водных путей Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2005 года № 910. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 622

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 622 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ!
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 184.

      В соответствии с подпунктом 7) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила пользования береговой полосой внутренних водных путей Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены              
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 12 сентября 2005 года N 910   

Правила
пользования береговой полосой внутренних водных
путей Республики Казахстан

      1. Правила пользования береговой полосой внутренних водных путей Республики Казахстан (далее - Правила), разработанные в соответствии с подпунктом 7) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте", определяют порядок и условия ее пользования.

      2. На береговой полосе внутренних водных путей в установленном законодательством порядке разрешается:
      1) устройство временных приспособлений и наплавных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих средств, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров;
      2) строительство временных сооружений, строений и проведение других необходимых работ в случае непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с ними.
      К временным сооружениям и строениям относятся специально возводимые или приспособляемые объекты на период временного пользования береговой полосой.

      3. Запрещается установка на береговой полосе внутренних водных путей каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судового хода, за исключением навигационных.

      4. Исключен постановлением Правительства РК от 01.12.2011 № 1434 (вводится в действие с 30.01.2012).

      5. Организации, производящие в пределах береговой полосы добычу нерудных строительных материалов, рубку леса, постройку мостов и другие работы, обеспечивают сохранность расположенных на этой полосе сооружений, предназначенных для нужд судоходства, и своевременно исправляют происшедшие при проведении работ повреждения этих сооружений.
      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 01.12.2011 № 1434 (вводится в действие с 30.01.2012).

      6. Уполномоченный орган по представлению предприятия, в ведении которого находится участок береговой полосы, выдает пользователю разрешение на временное пользование этим участком на срок, устанавливаемый этим органом. Сроки временного пользования береговой полосой устанавливаются уполномоченным органом в каждом конкретном случае.

      7. Не допускается использование береговой полосы для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность не совместима с обеспечением безопасности судоходства.

      8. Проекты строительства или реконструкции объектов, размещаемых на береговой полосе, подлежат обязательному предоставлению на государственную экологическую экспертизу.
      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 01.12.2011 № 1434 (вводится в действие с 30.01.2012).