Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 17 тамыздағы N 863 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы

Қазқстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 қазандағы N 1019 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 802 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.09.2015 № 802 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. "Агент пен сақтандырушының арасында жасалатын сақтандыру төлемдерiн iшiнара өтеу тәртiбi мен талаптары туралы шарттың үлгi нысанын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 17 тамыздағы N 863  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2004 ж., N 30, 405-құжат) мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
      агент пен сақтандырушының арасында жасалатын сақтандыру төлемдерiн iшiнара өтеу тәртiбi мен талаптары туралы шарттың үлгi нысаны осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                           Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметiнiң
                                          2006 жылғы 24 қазандағы 
                                                N 1019 қаулысына
                                                     қосымша

                                            Қазақстан Республикасы 
                                                  Үкiметiнiң
                                           2004 жылғы 17 тамыздағы
                                               N 863 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

   Агент пен сақтандырушының арасында жасалатын сақтандыру
    төлемдерiн iшiнара өтеу тәртiбi мен талаптары туралы
                   шарттың үлгi нысаны

200_ жылғы "__"____________           N_____   ____________қаласы

      Бұдан әрi "Агент" деп аталатын ______________________________
атынан Жарғы негiзiнде әрекет ететiн басқарма төрағасы ____________
__________________ бiр тараптан және бұдан әрi "Сақтандырушы" деп
аталатын __________________________________________ атынан Жарғы,
200 жылғы "___ "________"жалпы сақтандыру" саласы бойынша
сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына берiлген лицензия
негiзiнде әрекет ететiн _______________________ екiншi тараптан,
бұдан әрi "Тараптар" деп аталатындар мына төмендегiлер туралы осы
шартты жасасты.

                      1. Шарттың мәнi

      1. Сақтанушылар заңнаманың талаптарын және осы шарт бойынша мiндеттемелердi орындаған жағдайда оған қолайсыз табиғат құбылысының салдарынан туындаған өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру шеңберiндегi сақтандыру жағдайлары бойынша сақтанушыларға белгіленген тәртiппен төленген соманың бiр бөлiгiн Сақтандырушыға өтеу.

         2. Өзара есеп айырысу тәртiбi мен талаптары

      2. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау өсiмдiк шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органға тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда айқындалатын бюджет қаражатын бөлу жолымен, қолайсыз табиғат құбылыстарының салдарынан туындаған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандырушыларға сақтандыру төлемiнiң елу пайызын өтеу үшiн және агенттiң қызметiне ақы төлеу үшiн жүзеге асырылады.
      3. Агент Сақтандырушыға өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау үшiн бөлiнген қаражат есебiнен мына төмендегi барлық жағдайлар басталғанда сақтандыру төлемдерiнiң бiр бөлiгiн өтеудi жүргiзедi:
      сақтандыру жағдайы басталған және өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы шартқа сәйкес Сақтандырушы Сақтанушы алдындағы сақтандыру төлемi бойынша мiндеттемелердi толық орындаған жағдайда;
      осы шарттың 4-тармағында көзделген, сақтандыру жағдайының басталуын және Сақтандырушының сақтанушыға нақты жүргiзiлген сақтандыру төлемдерiн растайтын құжаттарды Сақтандырушы мiндеттi түрде ұсынған кезде.
      4. Жүргiзiлген сақтандыру төлемiнiң бiр бөлiгiн Агенттiң өтеуi Сақтандырушыдан мынадай құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтiнiш алынған сәттен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде жүргiзiледi:
      1) өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру шартының нотариалды куәландырылған көшiрмесi;
      2) жүргiзiлген сақтандыру төлемiн растайтын құжаттар (төлем тапсырмасы - түпнұсқа, сақтандырушының мөрiмен куәландырылған шығыс ордерiнiң телнұсқасы);
      3) сақтандыру төлемiн сот шешiмi бойынша жүзеге асырған жағдайда күшiне енген сот шешiмiнiң көшiрмесi қоса берiледi;
      4) егiс iшiнара жойылған жағдайда сақтандырушы куәландырған бағалау кiрiсiн бағалау туралы құжаттың көшiрмесi.
      4-1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға осы шарттың 4-тармағында көзделген құжаттардың сәйкессiздiгi анықталған жағдайда көрсетiлген құжаттар сақтандырушыға ескертулердi жою үшiн қайтарылады. Бұл ретте Сақтандырушыға жүргiзiлген сақтандыру төлемiнiң бiр бөлiгiн өтеу мерзiмi Агент құжаттарды қайта алған сәттен бастап есептеледi, бiрақ жетi жұмыс күнiнен аспауы тиiс.
      4-2. Сақтандырушы сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн айқындаудың дұрыстығына жауапты болады.

           3. Агенттiң құқықтары мен мiндеттерi

      5. Агенттiң:
      1) Сақтандырушы Агентке көрiнеу жалған мәлiметтердi хабарлаған және (немесе) берген жағдайда Сақтандырушыға жүргiзiлген сақтандыру төлемiнiң бiр бөлiгiн өтеуден бас тартуға;
      2) Сақтандырушыдан өз құқықтары мен мiндеттерiн iске асыру үшiн қажеттi ақпаратты, оның iшiнде сақтандыру құпиясы бар мәлiметтердi сұратуға құқығы бар.
      6. Агент:
      1) Сақтандырушылар мен сақтанушыларға өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнiң белгiлi бiр түрiн өндiруге арналған шығындардың Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен нормативтерi туралы ақпаратты жеткiзуге; 
      2) қолайсыз табиғат құбылыстарының әсерiне ұшыраған өсiмдiк шаруашылығы өнiмi өндiрiлетiн алқаптардың көлемiн анықтау жөнiндегi жұмысты қолайсыз табиғи құбылысы басталған жағдайда комиссия құрамында жүргiзуге мiндеттi.
      7. Агенттiң Қазақстан Республикасының заңнамасында өзiне жүктелген өзге де мiндеттерi бар.

         4. Сақтандырушының құқықтары мен мiндеттерi

      8. Сақтандырушы осы шарттың талаптарында Агенттен өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау үшiн бөлiнген қаражаттан сақтандыру төлемiнiң бiр бөлiгiнiң өтемiн алуға құқылы.
      9. Сақтандырушы:
      1) өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды жүргiзу жөнiндегi статистиканы жүргiзу мен жинауға және оны Агентке оның талабы бойынша беруге;
      2) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;
      3) өзi тартқан бағалаушының (тәуелсiз сарапшының) қызметiне ақы төлеуге;
      4) жүргiзiлген сақтандыру төлемi мен оның мөлшерiне қатысты барлық сот шешiмдерi және (немесе) айқындаулар туралы олар шығарылған күннен бастап үш күн мерзiмде Агенттi хабардар етуге;
      5) қолайсыз табиғат құбылыстары басталған кезде қолайсыз табиғат құбылыстарының әсерiне ұшыраған алқаптарды анықтау жөнiндегi зерттеулердi жүргiзу үшiн Сақтандырушының өтiнiшi бойынша жергiлiктi атқарушы орган құрған комиссия құрамына өзiнiң өкiлiн жiберуге мiндеттi.
      10. Сақтандырушы апта сайын Агентке осы шартқа қосымшаға сәйкес электронды және қағаз тасығыштарда мiндеттi сақтандыру шарты жасалған айдан кейiнгi айдың 5-шi күнiнен кешiктiрмей күшiне енген мiндеттi сақтандыру шарттары туралы ақпарат бередi.
      11. Сақтандырушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары мен мiндеттерi бар.

                    5. Өзге де шарттар

      12. Осы шарт бойынша барлық даулар заңнамада белгiленген тәртiппен шешiледi.
      13. Осы шарт тараптардың әрқайсысы үшiн бiр-бiрден екi данада жасалды.
      14. Шарт тараптар қол қойған сәттен бастап күшiне енедi және оны жасаған күннен бастап он екi ай бойы қолданыста болады.

             6. Тараптардың деректемелерi

      Сақтандырушы:                                    Агент:

                                           200__жылғы "__"______ N__
                                           агент пен сақтандырушының
                                               арасында жасалатын
                                              сақтандыру төлемдерін
                                            ішінара өтеу тәртібі мен
                                                 талаптары туралы
                                                      ақпарат

    Облыстар, аудандар, сақтанушылар бөлінісінде күшіне
    енген өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру/
  шарттары туралы ақпарат (________ жылғы жағдайы бойынша)

    N 

Облыстың, ауданның, сақтанушының атауы 

Шарттың нөмірі және күні

Шарт бойынша жалпы сақтандыру сыйлығының сомасы, теңге

Шарт бойынша жалпы сақтандыру сомасы, теңге

Барлық сақтандырылған алаң(га)

Оның ішінде

Дәнді
(га)

Майлы
(га)

Қантқызылшасы (га)

Мақта (га)

Барлығы (га)

Оның ішінде

Барлығы (га)

Оның ішінде

Дақыл атауы

Дақыл атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3

Аудан бойынша барлығы
Облыс бойынша барлығыО внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2004 года N 863

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2006 года N 1019. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года № 802

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.09.2015 № 802 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2004 года N 863 "Об утверждении типовой формы договора о порядке и условиях частичного возмещения страховых выплат, заключаемого между агентом и страховщиком" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 30, ст. 405) следующее изменение:
      типовую форму договора о порядке и условиях частичного возмещения страховых выплат, заключаемого между агентом и страховщиком, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение            
к постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 24 октября 2006 года N 1019

Утверждена           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан     
от 17 августа 2004 года N 863

  Типовая форма договора
о порядке и условиях частичного возмещения страховых
выплат, заключаемого между агентом и страховщиком

г. ______          N ____       " __  " _________ 200_г.
      __________________________________________________,
      именуемое в дальнейшем "Агент", в лице председателя правления ___________, действующего (ей) на основании Устава с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице ___________, действующего (ей) на основании Устава, лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли "общее страхование" от "__" _______ 200_г. с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

  1. Предмет договора

      1. Возмещение Страховщику части суммы, выплаченной в установленном порядке страхователям по страховым случаям в рамках обязательного страхования в растениеводстве, возникшим в результате неблагоприятного природного явления, при условии выполнения им требования законодательства и обязательств по настоящему договору.

  2. Порядок и условия взаиморасчетов

      2. Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве осуществляется путем выделения бюджетных средств, определяемых законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, уполномоченному государственному органу в области растениеводства для возмещения пятидесяти процентов страховых выплат страховщикам по страховым случаям, возникшим в результате неблагоприятных природных явлений, и для оплаты услуг Агента.
      3. Возмещение Агентом части страховых выплат Страховщику производится за счет средств, выделенных для поддержки обязательного страхования в растениеводстве, при наступлении всех нижеследующих условий:
      в случае наступления страхового случая и полного исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате перед Страхователем согласно договору об обязательном страховании в растениеводстве;
      при обязательном представлении Страховщиком документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, подтверждающих наступление страхового случая и фактически произведенные страховые выплаты Страховщиком страхователю.
      4. Возмещение Агентом части произведенной страховой выплаты производится в течение семи рабочих дней с момента получения от Страховщика письменного заявления с приложением следующих документов:
      1) нотариально засвидетельствованная копия договора обязательного страхования в растениеводстве;
      2) документы, подтверждающие произведенную страховую выплату (платежное поручение - оригинал, дубликат расходного ордера, заверенный печатью страховщика);
      3) в случае осуществления страховой выплаты по решению суда прилагается копия вступившего в силу решения суда;
      4) копия документа об оценке оценочного дохода, заверенная страховщиком, в случае частичной гибели посевов.
      4-1. В случае выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, указанные документы возвращаются страховщику для устранения замечаний. При этом срок возмещения Страховщику части произведенной страховой выплаты исчисляется с момента повторного получения Агентом документов, но не может превышать семь рабочих дней.
      4-2. Страховщик несет ответственность за достоверность определения размера страховой выплаты.

  3. Права и обязанности Агента

      5. Агент имеет право:
      1) отказать Страховщику в возмещении части произведенной страховой выплаты в случае сообщения и (или) представления Страховщиком Агенту заведомо ложных сведений;
      2) запрашивать у Страховщика необходимую информацию для реализации своих прав и обязанностей, в том числе сведения, содержащие тайну страхования.
      6. Агент обязан:
      1) доводить до Страховщиков и страхователей информацию об утвержденных Правительством Республики Казахстан нормативах затрат на производство определенного вида продукции растениеводства;
      2) при наступлении неблагоприятного природного явления в составе комиссии проводить работу по определению размера площадей производства продукции растениеводства, подвергшихся воздействию неблагоприятных природных явлений.
      7. Агент имеет иные обязанности, возложенные на него законодательством Республики Казахстан.

  4. Права и обязанности Страховщика

      8. Страховщик вправе на условиях настоящего договора получать возмещение части страховой выплаты от Агента из средств, выделенных для поддержки обязательного страхования в растениеводстве.
      9. Страховщик обязан:
      1) вести и накапливать статистику по проведению обязательного страхования в растениеводстве и представлять ее Агенту по его требованию;
      2) обеспечить тайну страхования;
      3) оплатить услуги привлекаемого им оценщика (независимого эксперта);
      4) информировать Агента обо всех судебных решениях и (или) определениях, касающихся произведенной страховой выплаты и ее размера, в трехдневный срок со дня их вынесения;
      5) при наступлении неблагоприятного природного явления направить своего представителя в состав комиссии, созданной по заявлению Страхователя местным исполнительным органом, для проведения обследования по определению площадей, подвергшихся воздействию неблагоприятных природных явлений.
      10. Страховщик еженедельно представляет Агенту, информацию о вступивших в силу договорах обязательного страхования не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем заключения договора обязательного страхования по форме, согласно приложению к настоящему договору на электронном и бумажном носителях.
      11. Страховщик имеет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

  5. Прочие условия

      12. Все споры по настоящему договору решаются в установленном законодательством порядке.
      13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
      14. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует на протяжении двенадцати месяцев со дня его заключения.

  6. Реквизиты сторон

      Страховщик:                                  Агент:

Приложение           
к договору о порядке и условиях
частичного возмещения страховых
выплат, заключаемого между   
агентом и страховщиком    
от "__" ______ 200_ года   
N __               

                               Информация
    о вступивших в силу договорах обязательного страхования
  в растениеводстве в разрезе областей, районов, страхователей
                  (по состоянию на __ __________ года)

N

Наиме-
нова-
ние
облас-
ти,
райо-
на,
стра-
хова-
теля

Но-
мер
и
да-
та
до-
го-
во-
ра

Общая
стра-
ховая
пре-
мия
по
дого-
вору,
тенге

Общая
стра-
ховая
сумма
по
дого-
вору,
тенге

Всего
за-
стра-
хова-
но
пло-
щади

В том числе

Зерновые
(га)

Масличные
(га)

Са-
хар-
ная
свек-
ла
(га)

Хло-
пок
(га)

Все-
го
(га)

В
том
числе

Все-
го
(га)

В
том
чис-
ле

Наи-
мено-
вание
куль-
туры

Наи-
мено-
вание
куль-
туры

1
2
3

Итого
по
району
Итого
по
области