Дiнтану сараптамасын жүргiзу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 қаңтардағы N 70 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 7 ақпандағы № 209 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.02.07 № 209 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы Заңының 4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiліп отырған Дiнтану сараптамасын жүргiзу ережесi (бұдан әрi - Ереже) бекiтiлсiн.
      1-1. Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі Ережеге сәйкес дiнтану сараптамасының жүргiзiлуiн қамтамасыз етсiн.
      Ескерту. 1-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.08.01 N 888 Қаулысымен.
      2. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi дiни бiрлестiктердi мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыру кезiнде Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігіне дiни бiрлестiктердiң құрылтай және басқа да құжаттарын дiнтану сараптамасына жолдасын.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.08.01 N 888 Қаулысымен.
      3. Осы қаулы ресми жарияланған сәттен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
      Үкiметiнiң      
2007 жылғы 30 қаңтардағы
N 70 қаулысымен  
бекiтiлген  

Дiнтану сараптамасын жүргiзу ережесi

      Дiнтану сараптамасын жүргiзу ережесi (бұдан әрi - Epeжe) "Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 қаңтардағы Заңына сәйкес әзiрлендi және дiнтану сараптамасын жүргiзу тәртiбiн айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      1. Дiнтану сараптамасы (бұдан әрi - сараптама) дiни бiрлестiктер қызметiнiң Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгiн анықтау мақсатында дiни бiрлестiктердi мемлекеттiк тiркеу кезiнде жүргiзiледi.
      Сараптама Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленетiн басқа негiздер бойынша да жүргiзiлуi мүмкiн.

      2. Сараптама дiни ұйымдар, қоғамдық бiрлестiктер, мемлекеттiк органдар өкілдерiнiң, дiнтанушылардың, заңгерлердiң және ар-ождан бостандығы құқығы саласындағы басқа да мамандардың (бұдан әрi - сарапшылар) қатысуымен жүргiзiледi.

      3. Сараптама дiни бiрлестiктердi мемлекеттiк тiркеу үшiн маңызы бар мәлiметтер сарапшы арнайы ғылыми бiлiмдер негiзiнде жүргiзетiн зерттеулер нәтижесiнде белгiленуi мүмкiн жағдайда тағайындалады.

      Сараптаманы арнайы ғылыми бiлiмi бар мүдделi емес адам жүргiзедi.

      4. Дiни бiрлестiктердiң құрылтай және басқа да құжаттары, оның iшiнде мүдделi мемлекеттiк органдар мен дiни бiрлестiктер ұсынған дiни мазмұндағы материалдар және дiни мақсаттағы заттар сараптама объектiсi болып табылады.

      5. Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) сараптаманың жүргiзiлуiн қамтамасыз етудi жүзеге асырады.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.08.01 N 888 Қаулысымен.

      6. Сараптаманы тиiстi бейiндегi ғылыми мекемелер мен жоғары оқу орындары, сондай-ақ зерттелетiн сараптама объектiсiнiң мазмұнына қарай ғалымдар мен мамандар арасынан тартылатын арнайы ғылыми бiлiмi бар сарапшылар жүргiзедi. Сараптама жүргiзу бiр немесе бiрнеше сарапшыға (сараптама комиссиясына) тапсырылуы мүмкiн.

      7. Сараптама объектiсi бойынша әр түрлi мамандықтардың сарапшылары кешендi сараптама жүргiзуi немесе әр алуан түрдегi дербес сараптама жүргiзуi мүмкiн.

      8. Сарапшылар ретiнде басқа мемлекеттерден, шетелдiк және халықаралық ұйымдардан мамандар тартылуы мүмкiн.

2. Дiнтану сараптамасын жүргiзудiң тәртiбi мен шарттары

      9. Ереженiң 1-тармағына сәйкес уәкiлеттi орган тиiстi сараптаманы жүргiзу, сондай-ақ сараптама жүргiзу үшiн сараптаманың түрi мен сарапшыны немесе сарапшыларды белгiлеу туралы шешiм қабылдайды.

      10. Сарапшылардың iшiнен сарапшы немесе сарапшылар белгiленедi, оларды iрiктеудi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасында көзделген тәртiппен уәкiлеттi орган жүзеге асырады.

      11. Қабылданған шешiм негiзiнде уәкiлеттi орган сарапшыға (сарапшыларға) сараптамаға жататын объектiнi және сарапшының (сарапшылардың) алдына қойылған мәселелер тiзбесiн жолдайды.

      12. Сараптама сарапшыға (сарапшыларға) сараптама объектiсiн ұсынған күннен бастап отыз күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмде жүргiзiледi.

      13. Сараптаманы жүргiзу үшiн қосымша материалдар мен ақпаратты зерделеу қажет болған кезде сараптаманы жүргiзу мерзiмi отыз күнтiзбелiк күнге ұзартылуы мүмкiн.

      14. Уәкiлеттi орган мүдделi дiни бiрлестiктерге, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына, ұйымдар мен қоғамдық бiрлестiктерге сұрау салулар жiберу жолымен сарапшыға (сарапшыларға) қосымша материалдар мен ақпарат алуға жәрдем көрсетедi. Шетелдiк мемлекеттiк органдарға, халықаралық ұйымдарға тиiстi сұрау салулар Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi арқылы жiберiледi.

      15. Сараптама жүргiзу, сондай-ақ дiни бiрлестiк ұсынған құжаттар бойынша маманның қорытындысын алу қажет болған жағдайда мемлекеттiк тiркеу мерзiмi тоқтатылады.
      Сараптаманы жүргiзу кезiнде сарапшы (сарапшылар) Қазақстан Республикасының заңнамасын, уәкiлеттi органмен жасалған шарттың талаптарын, сондай-ақ жалпыға бiрдей қабылданған әдеп нормаларын сақтауға мiндеттi.

      16. Сараптама жүргiзу барысында сарапшы (сарапшылар):
      1) уәкiлеттi орган қойған мәселелер бойынша дәлелдi, объективтi және толық сараптамалық қорытынды дайындайды;
      2) сараптама жүргiзу үшiн ұсынылған сараптама объектiсi, материалдар мен ақпараттар туралы мәлiметтердi жария етпейдi, сондай-ақ оларға жария баға беруден тартынады.

      17. Сараптама жүргiзу мүмкiн еместiгi және оны жүргiзуге кедергi келтiретiн жағдайлар туралы сарапшы (сарапшылар) өкiлеттi органды жедел хабардар етедi.

      18. Жүргiзiлген сараптаманың нәтижелерi бойынша сараптамалық қорытынды жасалады, ол сараптама жүргiзудiң мәнi бойынша сарапшылардың дәлелдi, ғылыми негiзделген, объективтi және толық тұжырымдарын қамтуға тиiс.

      19. Сараптамалық қорытынды сараптама жүргiзген ұйымның фирмалық бланкiсiнде дайындалады, ал сараптаманы жеке тұлға жүргiзген жағдайда қорытындыда оның тегi, аты, әкесiнiң аты және оның құзыреттiлiгiн көрсететiн деректер көрсетiледi.

      20. Сараптамалық қорытындыда мыналар көрсетiлуге тиiс:
      1) сараптама жүргiзген ұйым немесе тұлға;
      2) ғылымның ол бойынша сараптама жүргiзiлген саласы;
      3) сараптаманың мәнi мен мақсаттары; сарапшының алдына қойылған мәселелер;
      4) сараптама объектiсiнiң атауы;
      5) сараптама объектiсiнiң арналуы;
      6) қойылған сұрақтарға негiзделген және толық жауаптар.
      Сараптама қорытындысында сараптама объектiсi бойынша қосымша мәлiметтер көрсетiлуi мүмкiн.

      21. Қылмыстық, азаматтық iстер және әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша iс жүргiзуге байланысты сараптаманы тағайындау ерекшелiктерi тиiстi заңнамалық актiлермен реттеледi .

3. Қорытынды ережелер

      22. Сараптамалық қорытындының негiзiнде уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дiни бiрлестiктi мемлекеттiк тiркеуге қатысты тиiстi шешiм қабылдайды.

      23. Сараптаманы жүргiзудi қаржылық, материалдық-техникалық және әкiмшiлiк-құқықтық қамтамасыз етудi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен сарапшымен (сарапшылармен) жасалған шарттың талаптарына сәйкес және тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырады.

Об утверждении Правил проведения религиоведческой экспертизы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2007 года N 70. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2012 года № 209

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.02.2012 № 209 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 15 января 1992 года "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения религиоведческой экспертизы (далее - Правила).

      1-1. Агентству Республики Казахстан по делам религий обеспечить проведение религиоведческой экспертизы в соответствии с Правилами.
      Сноска. Постановление дополнено пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.03.2010 № 252; в редакции постановления Правительства РК от 01.08.2011 № 888.

      2. Министерству юстиции Республики Казахстан при осуществлении государственной регистрации религиозных объединений направлять в Агентство Республики Казахстан по делам религий на религиоведческую экспертизу учредительные и другие документы религиозных объединений.
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 01.08.2011 № 888.

      3. Настоящее постановление вводится в действие с момента его официального опубликования.

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 января 2007 года N 70  

Правила
проведения религиоведческой экспертизы

      Правила проведения религиоведческой экспертизы (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 января 1992 года "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" и определяют порядок проведения религиоведческой экспертизы.

1. Общие положения

      1. Религиоведческая экспертиза (далее - экспертиза) проводится при государственной регистрации религиозных объединений в целях установления соответствия деятельности религиозных объединений законодательству Республики Казахстан.
      Экспертиза может проводиться и по другим основаниям, устанавливаемым законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Экспертиза проводится с участием представителей религиозных организаций, общественных объединений, государственных органов, религиоведов, юристов и других специалистов в области права на свободу совести (далее - эксперты).

      3. Экспертиза назначается в случаях, когда сведения, имеющие значение для государственной регистрации религиозных объединений, могут быть установлены в результате исследования, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний.
      Экспертиза проводится не заинтересованным лицом, обладающим специальными научными знаниями.

      4. Объектом экспертизы являются учредительные и другие документы религиозных объединений, в том числе представленные заинтересованными государственными органами и религиозными объединениями материалы религиозного содержания и предметы религиозного назначения.

      5. Обеспечение проведения экспертизы осуществляет Агентство Республики Казахстан по делам религий (далее - уполномоченный орган).
      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 01.08.2011 № 888.

      6. Экспертиза проводится научными учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля, а также обладающими специальными научными знаниями экспертами, привлекаемыми из числа ученых и специалистов, в зависимости от содержания исследуемого объекта экспертизы. Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким экспертам (экспертной комиссии).

      7. По объекту экспертизы могут проводиться комплексная экспертиза экспертами различных специальностей или самостоятельные экспертизы различных видов.

      8. В качестве экспертов могут привлекаться специалисты из других государств, иностранных и международных организаций.

2. Порядок и условия проведения
религиоведческой экспертизы

      9. В соответствии с пунктом 1 Правил уполномоченный орган принимает решение о проведении соответствующей экспертизы, а также определении вида экспертизы и эксперта или экспертов для проведения экспертизы.

      10. Эксперт или эксперты определяются из числа экспертов, отбор которых осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках .

      11. На основании принятого решения уполномоченный орган направляет эксперту (экспертам) объект, подлежащий экспертизе и перечень вопросов, поставленных перед экспертом (экспертами).

      12. Экспертиза проводится в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня представления эксперту (экспертам) объекта экспертизы.

      13. Срок проведения экспертизы может продлеваться на тридцать календарных дней при необходимости изучения дополнительных материалов и информации для проведения экспертизы.

      14. Уполномоченный орган оказывает содействие эксперту (экспертам) в получении дополнительных материалов и информации путем направления запросов в заинтересованные религиозные объединения, государственные органы Республики Казахстан, организации и общественные объединения. Соответствующие запросы в иностранные государственные органы, международные организации направляются через Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

      15. Срок государственной регистрации прерывается в случае необходимости проведения экспертизы, а также получения заключения специалиста по представленным религиозным объединением документам.
      При проведении экспертизы эксперт (эксперты) обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, условия заключенного с уполномоченным органом договора, а также общепринятые нормы этики.

      16. В ходе проведения экспертизы эксперт (эксперты):
      1) готовит мотивированное, объективное и полное экспертное заключение по поставленным уполномоченным органом вопросам;
      2) не разглашает, а также воздерживается от публичной оценки сведений об объекте экспертизы, материалах и информации, представленных для проведения экспертизы.

      17. О невозможности проведения экспертизы и обстоятельствах, препятствующих ее проведению, эксперт (эксперты) уведомляет уполномоченный орган незамедлительно.

      18. По результатам проведенной экспертизы составляется экспертное заключение, которое должно содержать мотивированные, научно обоснованные, объективные и полные выводы экспертов по предмету проведения экспертизы.

      19. Экспертное заключение подготавливается на фирменном бланке организации, проводившей экспертизу, а в случае проведения экспертизы физическим лицом в заключении указываются его фамилия, имя, отчество и данные, указывающие на его компетентность.

      20. В экспертном заключении должны быть указаны:
      1) организация или лицо, проводившее экспертизу;
      2) отрасли науки, по которым проведена экспертиза;
      3) предмет и цели экспертизы; вопросы, поставленные перед экспертом;
      4) наименование объекта экспертизы;
      5) назначение объекта экспертизы;
      6) обоснованные и полные ответы на поставленные вопросы.
      В экспертном заключении могут быть указаны дополнительные сведения по объекту экспертизы.

      21. Особенности назначения экспертизы в связи с производством по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях регулируются соответствующими законодательными актами .

3. Заключительные положения

      22. На основании экспертного заключения уполномоченный орган принимает соответствующее решение относительно государственной регистрации религиозного объединения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      23. Финансовое, материально-техническое и административно-правовое обеспечение проведения экспертизы осуществляется уполномоченным органом в соответствии с условиями договора, заключенного с экспертом (экспертами) в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.