Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 681 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 8 қазандағы N 930 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 272 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.25 № 272 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларды, кейбір кедендік режимдерге орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбелерін, сондай-ақ жекелеген кедендік режимдерге орналастырылған тауарлармен жасалатын операцияларды жүргізуге арналған тыйым салулар мен шектеулерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 681 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 29, 284-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген тауарлар экспорты кедендік режиміне орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбесінде:
      1) "ҚР СЭҚ ТН бойынша тауардың коды" деген бағанда:
      реттік нөмірі 14-жол алып тасталсын;
      2) мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 24, 25, 26-жолдармен толықтырылсын:

"24

соя бұршақтары, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған

120100******

25

мақта тұқымдары

2207 20******

26

өзге де майлы дақылдардың өзге де тұқымдары мен жемістері, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған

1207 99******";

      3) мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 27-жолмен толықтырылсын:

"27

күнбағыс тұқымдары, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған

1206 00******".

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті осы қаулының 1-тармағын орындау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
      3. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі екі апта мерзімде Еуразияның экономикалық қоғамдастық Интеграциялық комитетінің Хатшылығына Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайтын сыртқы сауда қызметін реттеу жөніндегі шаралар туралы хабарласын.
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі өз құзыреті шегінде соя бұршақтарының, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған, күнбағыс тұқымдарының, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған, мақта тұқымдарының, өзге де майлы дақылдардың өзге де тұқымдары мен жемістерінің, ұнтақталған немесе ұнтақталмаған (ҚР СЭҚ ТН коды 1201 00, 1206 00, 1207 20, 1207 99) экспортын бақылауды қамтамасыз етсін.
      5. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың 3) тармақшасын қоспағанда, алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2008 года № 930. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 272

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2011 № 272.

      В целях обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681 "Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 29, ст. 284) следующие изменение и дополнения:
      в перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим экспорта товаров, утвержденном указанным постановлением:
      1) в графе "Код товара по ТН ВЭД РК":
      строку, порядковый номер 14, исключить;
      2) дополнить строками, порядковые номера 24, 25, 26, следующего содержания:
"   

24

соевые бобы, дробленные
или недробленые

1201 00******

25

семена хлопчатника

1207 20******

26

прочие семена и плоды
прочих масличных
культур, дробленные
или недробленые

1207 99******

                                       ";

      3) дополнить строкой, порядковый номер 27, следующего содержания:
"

27

семена подсолнечника,
дробленные или
недробленые

1206 00******

                                        ".
      2. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан принять необходимые меры по выполнению пункта 1 настоящего постановления.
      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить  в двухнедельный срок Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах по регулированию внешнеторговой деятельности.
      4. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), Министерству внутренних дел Республики Казахстан в пределах своей компетенции обеспечить контроль экспорта соевых бобов, дробленных или недробленых, семян подсолнечника дробленные или недробленые, семена хлопчатника, прочих семян и плодов прочих масличных культур, дробленных или недробленых (Код ТН ВЭД РК 1201 00, 1206 00, 1207 20, 1207 99).
      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования, за исключением подпункта 3) пункта 1, который вводится в действие с 1 октября 2008 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов