Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 және 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 желтоқсандағы N 1161 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасындағы экспорттық бақылау жүйесін жетілдіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1917 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 54, 541-құжат):

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құрылсын";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиясының құрамында:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі комиссияның құрамында";

      "Мұқашев Жанат Бәзікенұлы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Сыртқы байланыстар бөлімі меңгерушісінің орынбасары, Мемлекеттік комиссияның хатшысы" деген жолдағы "Мемлекеттік" деген сөз алынып тасталсын;

      көрсетілген комиссия құрамына мыналар енгізілсін:

      Жәмішев Болат Бидахметұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;

      Школьник Владимир Сергеевич - Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрі, төрағаның орынбасары;

      көрсетілген құрамнан Коржова Наталья Артемовна, Оразбақов Ғалым Ізбасарұлы шығарылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиясы туралы ережеде :

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі комиссия туралы ереже";

       1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

       "Экспорттық бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссиясы";

       "қолданылатын" деген сөзден кейін "(мақсаттағы)" деген сөзбен толықтырылсын;

       4-тармақта :

       1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) экспорттық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) Қазақстан Республикасы экспорттық бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарының іс-қимылын үйлестіру және өнімдерді Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс экспорттық бақылаудың фирмаішілік жүйесін, экспорттау тәртібін, кері экспортты, импортты, кері импортты, транзитті немесе қайта өңдеуді пайдаланатын сыртқы экономикалық қызметтің қатысушыларына ұсынымдар дайындау;";

      3) тармақшадағы "экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспорт-импортты, қайталама экспорты және транзиті" деген сөздер "экспорттық бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) тармақшадағы ", соның ішінде қару-жарақ, әскери техника, ядролық материалдар мен екі ұдай мақсаттағы өнім экспортына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру" деген сөздер алынып тасталсын;

       5-тармақта :

       1) тармақша алынып тасталсын;

       8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

       "8) өнім номенклатурасы (тізімі) жөнінде ұсыныстар енгізеді;";

       6-тармақта :

      3) тармақшасында "қару-жарақтардың экспорты-импорты" деген сөздер "экспорттық бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) тармақша алынып тасталсын;

      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламенті туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1300 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 44, 443-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентінде :

      40-тармақ алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917 и от 10 декабря 2002 года № 1300

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2008 года № 1161. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917 "О совершенствовании системы экспортного контроля в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 54, ст. 541);

      в пункте 1 слова "Государственную комиссию Республики Казахстан" заменить словом "Комиссию";

      в составе Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, утвержденном указанным постановлением:

      в заголовке слова "Государственной комиссии Республики Казахстан" заменить словом "Комиссии";

      в строке "Мукашев Жанат Базикенович - заместитель заведующего Отделом внешних связей Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, секретарь Государственной комиссии" слова "Государственной" исключить;

      ввести в состав указанной Комиссии:

      Жамишева Болата Бидахметовича - Министра финансов Республики Казахстан;

      Школьника Владимира Сергеевича - Министра индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителем председателя;

      вывести из указанного состава Коржову Наталью Артемовну, Оразбакова Галыма Избасаровича;

      в Положении о Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, утвержденном указанным постановлением:

      в заголовке слова "Государственной комиссии Республики Казахстан" заменить словом "Комиссии";

      в пункте 1 :

      слова "Государственная комиссия Республики Казахстан" заменить словом "Комиссия";

      после слова "применения" дополнить словом "(назначения)";

      в пункте 4 :

      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

      "1) реализации государственной политики в области экспортного контроля;

      2) координации действий государственных органов Республики Казахстан системы экспортного контроля и подготовка рекомендаций участникам внешнеэкономической деятельности, использующих внутрифирменные системы экспортного контроля, порядка экспорта, реэкспорта, импорта, реимпорта, транзита или переработки продукции вне таможенной территории Республики Казахстан;";

      в подпункте 3) слова "экспорта-импорта, реэкспорта и транзита продукции, подлежащей экспортному контролю" заменить словами "экспортного контроля";

      в подпункте 4) слова ", в т.ч. по осуществлению государственного контроля за экспортом вооружений, военной техники, ядерных материалов и продукции двойного назначения" исключить;

      в пункте 5 :

      подпункт 1) исключить;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) вносит предложения по номенклатуре (списку) продукции;";

      в пункте 6 :

      в подпункте 3) слова "экспорта-импорта вооружений;" заменить словами "экспортного контроля;";

      подпункт 5) исключить;

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1300 "О Регламенте Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 44, ст. 443):

      в Регламенте Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 40 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов