Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 681 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 маусымдағы N 931 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 наурыздағы № 272 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.25 № 272 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларды, кейбір кедендік режимдерге орналастыруға тыйым салынған тауарлардың тізбелерін, сондай-ақ жекелеген кедендік режимдерге орналастырылған тауарлармен жасалатын операцияларды жүргізуге арналған тыйым салулар мен шектеулерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 681 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 29, 284-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салуларда:
      "Қазақстан Республикасына әкелуге тыйым салынған тауарлар" деген 1-бөлім мынадай мазмұндағы 3-4-тармақпен толықтырылсын:
      "3-4. Жануарлар дүниесі объектілері, олардың бөліктері мен олардан жасалған өнімдер

Р/с
N

Атауы

ҚР СЭҚ ТН коды

1.

Жабайы тірі аңдар

0106-дан

2.

Тірі балық (0301 10 тауар позициясындағы сәндік балықты қоспағанда)

0301-ден

3.

Құстардың қабықты жұмыртқалары

0407 00 900 0

4.

Жабайы аңдардың қаны

0511-ден

      Ескертпе. Осы тармақта көрсетілген тауарлар жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаттарымен әкелінеді. Тыйым салулар осы тармақта көрсетілген тауарларды әкелу кезінде жеңілдік тәртібі көзделген жеке тұлғаларға қатысты "Жеке тұлғалардың тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізуінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 наурыздағы N 217 қаулысында көзделген нормалардың шегінде қолданылмайды.";
      "Қазақстан Республикасынан әкетуге тыйым салынған тауарлар" деген 2-бөлім мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Жануарлар дүниесі объектілері, олардың бөліктері мен олардан жасалған өнімдер

Р/с
N

Атауы

ҚР СЭҚ ТН коды

1.

Жабайы тірі аңдар

0106-дан

2.

Тірі балық (0301 10 тауар позициясындағы сәндік балықты қоспағанда)

0301-ден

3.

Жаңа ауланған немесе салқындатылған балық, 0304 тауар позициясындағы балықтың жон еті мен басқа да еттерін қоспағанда

0302

4.

Мұздатылған балық, 0304 тауар позициясындағы балықтың жон еті мен басқа да еттерін қоспағанда

0303

5.

Мұздатылған тұщы су шаяндары

0306 19 100 0

6.

Мұздатылмаған тұщы су шаяндары

0306 29 100 0

7.

Тірі, жаңа ауланған немесе салқындатылған судағы омыртқасыздар

0307 91 000 0-ден

8.

Мұздатылған судағы омыртқасыздар

0307 99 180 0-ден

9.

Өзге де судағы омыртқасыздар

0307 99 900 0-ден

10.

Құстардың қабықты жұмыртқалары

0407 00 900 0

11.

Қауырсын мен мамық, үй құстарын қоспағанда

0505 10 900 0-ден

12.

Өңделмеген немесе бастапқы өңдеуден өткен, бірақ пішінге келтірілмеген піл сүйегі, тасбақалардың сауыттары, киттің мұрты және кит мұртынан жасалған қылтанақтар, мүйіздер, бұғы мүйіздері, тұяқтар, тырнақтар, аяқ тырнақтары мен тұмсықтары; осы өнімдердің ұнтақтары мен қалдықтары; (аң аулауға берілген рұқсат құжаттарға (аң аулауға рұқсат, аң аулау хаттамасы, олжа алу парағы) сәйкес табылған аңшылық олжаларды қоспағанда)

0507-ден

13.

Мускус

0510 00 000 0-ден

14.

Жабайы аңдардың қаны

0511-ден

15.

Бекіре уылдырығы және оны алмастырушылар

1604 30

16.

Жабайы аңдардың терілері

4103 90 900 0-ден

      Ескертпе. Осы тармақта көрсетілген тауарлар жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаттары бойынша әкетіледі. Тыйым салулар осы тармақта көрсетілген тауарларды әкелу кезінде жеңілдік тәртібі көзделген жеке тұлғаларға "Жеке тұлғалардың тауарларды Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізуінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 наурыздағы N 217 қаулысында көзделген нормалардың шегінде қолданылмайды.".
      2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі екі апта мерзімде сыртқы сауда қызметін реттеу жөнінде Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайтын шаралар туралы Евразиялық экономикалық қауымдастық Интеграциялық Комитетінің Хатшылығын хабардар етсін.
      3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республиканың
      Премьер-Министрі                             К. Мәсімов

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2009 года № 931. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 272

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2011 № 272.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681 "Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы" (САПП Республики Казахстан 2003 г., № 29, ст. 284) следующие дополнения:
      в запретах на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, утвержденных указанным постановлением:
      раздел 1 "Товары, запрещенные к ввозу в Республику Казахстан" дополнить пунктом 3-4 следующего содержания:
      "3-4. Объекты животного мира, их части и производные

№ п/п

Наименование

Код ТН ВЭД РК

1.

Дикие живые животные

из 0106

2.

Живая рыба (за исключением декоративной рыбы
товарной позиции 0301 10)

из 0301

3.

Яйца птиц в скорлупе

0407 00 900 0

4.

Кровь диких животных

из 0511

      Примечание. Указанные в настоящем пункте товары ввозятся по разрешениям уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Запреты не распространяются на физических лиц при ввозе указанных в настоящем пункте товаров, в отношении которых предусмотрен льготный порядок, в пределах норм, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2005 года № 217 "Некоторые вопросы перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан".";
      раздел 2 "Товары, запрещенные к вывозу из Республики Казахстан" дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
      "6-1. Объекты животного мира, их части и производные

№ п/п

Наименование

Код ТН ВЭД РК

1.

Дикие живые животные

из 0106

2.

Живая рыба (за исключением декоративной рыбы
товарной позиции 0301 10)

из 0301

3.

Рыба свежая или охлажденная, за исключением
рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной
позиции 0304

0302

4.

Рыба мороженная, за исключением рыбного филе и
прочего мяса рыбы товарной позиции 0304

0303

5.

Пресноводные раки мороженные

0306 19 100 0

6.

Пресноводные раки немороженные

0306 29 100 0

7.

Водные беспозвоночные живые, свежие или
охлажденные

из 0307 91 000 0

8.

Водные беспозвоночные мороженные

из 0307 99 180 0

9.

Прочие водные беспозвоночные

из 0307 99 900 0

10.

Яйца птиц в скорлупе

0407 00 900 0

11.

Перья и пух, за исключением домашних птиц

из 0505 10 900 0

12.

Слоновая кость, панцири черепах, ус китовый и
щетина из китового уса, рога, оленьи рога,
копыта, ногти, когти и клювы, необработанные или
подвергнутые первичной обработке, но без
придания формы; порошок и отходы этих продуктов;
(за исключением охотничьих трофеев, добытых в
соответствии с разрешительными документами на
охоту (разрешение на охоту, протокол охоты,
трофейный лист)

из 0507

13.

Мускус

из 0510 00 000 0

14.

Кровь диких животных

из 0511

15.

Икра осетровых и ее заменители

1604 30

16.

Шкуры диких животных

из 4103 90 900 0

      Примечание. Указанные в настоящем пункте товары вывозятся по разрешениям уполномоченного государственного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Запреты не распространяются на физических лиц при вывозе указанных в настоящем пункте товаров, в отношении которых предусмотрен льготный порядок, в пределах норм, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2005 года № 217 "Некоторые вопросы перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан".".
      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок уведомить Секретариат Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах по регулированию внешнеторговой деятельности.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов