Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы N 836 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 шілдедегі N 1026 Қаулысы. Ескерту. Күші жойылды – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 тамыздағы № 502 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 11.08.2018 № 502 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы N 836 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 23, 288-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру ережесі";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Табысы аз адамдар қатарындағы жұмыспен қамтылғандарды және жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын адамдарды, сондай-ақ жұмыссыздарды кәсіби даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру мен қаржыландырудың ережесінде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру ережесі";

      бүкіл мәтіндегі "табысы аз адамдар қатарындағы жұмыспен қамтылғандарды және жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын адамдарды", "табысы аз адамдар қатарындағы жұмыспен қамтылғандарды және жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын адамдардың", "табысы аз адамдар қатарындағы жұмыспен қамтылғандар және жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын адамдар", "табысы аз адамдар қатарындағы жұмыспен қамтылғандарға және жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын адамдарға" деген сөздерден кейін ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерді", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлердің", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлер", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерге" деген сөздермен толықтырылсын;

      кіріспеде:

      "арттыруды ұйымдастыру мен қаржыландырудың" деген сөздер "арттыру" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "айналысатын адамдарды" деген сөздерден кейін ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерді," деген сөздермен толықтырылсын;

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Табысы аз адамдар қатарындағы жұмыспен қамтылғандарды және жеті жасқа дейінгі балаларды бағып-күтумен айналысатын адамдарды, өндірісті ұйымдастырудағы, оның ішінде қайта ұйымдастыру кезіндегі өзгеріске және (немесе) жұмыс берушіде жұмыс көлемінің қысқаруына байланысты толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерді (бұдан әрі - толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлер), сондай-ақ жұмыссыздарды кәсіби даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру әлеуметтік қорғау шарасы болып табылады және олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған.";

      2-тармақта:

      1) тармақшадағы "(бастапқы кәсіби білім беру)" деген сөздер алып тасталсын;

      2) тармақшадағы "(қайта оқыту)" деген сөздер алып тасталсын;

      3) тармақшадағы "(қосымша білім беру)" деген сөздер алып тасталсын;

      2-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Кәсіби даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру мен жүргізу";

      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыруды қаржыландыру";

      16-тармақтың екінші абзацындағы "бастапқы кәсіптік" деген сөздер алып тасталсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру мен қаржыландырудың ережесінде:

      15-тармақтан басқа, бүкіл мәтіндегі "жұмыссыздар", "жұмыссыздарға", "жұмыссыздарды", "жұмыссыздардың", "жұмыссыз" деген сөздерден кейін ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлер", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерге", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерді", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлердің", ", толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкер" деген сөздермен толықтырылсын;

      2-тармақта "жұмыссыздарға" деген сөзден кейін ", сондай-ақ өндірісті ұйымдастырудағы, оның ішінде қайта ұйымдастыру кезіндегі өзгеріске және (немесе) жұмыс берушіде жұмыс көлемінің қысқаруына байланысты толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлерге (бұдан әрі - толық емес жұмыс уақыты режимімен жұмыс істейтін қызметкерлер)" деген сөздермен толықтырылсын;

      14-тармақ "(өтініш берген)" деген сөздермен толықтырылсын;

      16-тармақта "жұмыссыз" деген сөзден кейін ", сондай-ақ жұмыс уақытының толық емес режимімен жұмыс істейтін қызметкер" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Осы қаулының 1-тармағының алтыншы, жетінші, оныншы, он бірінші, он екінші, жиырма екінші, жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші және жиырма алтыншы абзацтары 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2009 года № 1026. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2018 года № 502 ( вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.08.2018 № 502 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 288) следующие изменения и дополнения:

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) Правила профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации";

      в Правилах организации и финансирования профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных, а также безработных, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации";

      по всему тексту после слов "занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных", "занятым и лицом, занятым уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных", "занятого и лица, занятого уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных", "занятый и лицо, занятое уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных", "занятыми и лицами, занятых уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных" дополнить словами ", работников, занятых в режиме неполного рабочего времени", ", работником, занятым в режиме неполного рабочего времени", ", работника, занятого в режиме неполного рабочего времени", ", работник, занятый в режиме неполного рабочего времени", ", работниками, занятыми в режиме неполного рабочего времени";

      в преамбуле:

      слова "организации и финансирования" исключить;

      после слова "малообеспеченных" дополнить словами ", работников, занятых в режиме неполного рабочего времени";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до семи лет, из числа малообеспеченных, работников, занятых в режиме неполного рабочего времени, в связи с изменением в организации производства, в том числе при реорганизации, и (или) сокращением объема работ у работодателя (далее - работники, занятые в режиме неполного рабочего времени), а также безработных являются мерами социальной защиты, и направлены на повышение их конкурентоспособности на рынке труда.";

      в пункте 2:

      в подпункте 1) слова "(начальное профессиональное образование)" исключить;

      в подпункте 2) слова "(переобучение)" исключить;

      в подпункте 3) слова "(дополнительное образование)" исключить;

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации";

      заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Финансирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации";

      в абзаце втором пункта 16 слова "начальной профессиональной" исключить;

      в Правилах организации и финансирования общественных работ, утвержденных указанным постановлением:

      по всему тексту после слов "безработных", "безработным", "безработные", кроме пункта 15, дополнить словами ", а также работников, занятых в режиме неполного рабочего времени", ", а также работникам, занятым в режиме неполного рабочего времени", ", а также работники, занятые в режиме неполного рабочего времени";

      пункт 2 после слова "безработных" дополнить словами ", а также занятых в режиме неполного рабочего времени, в связи с изменением в организации производства, в том числе при реорганизации, и (или) сокращением объема работ у работодателя (далее - работники, занятые в режиме неполного рабочего времени)";

      пункт 14 дополнить словом "(обращения)";

      пункт 16 после слов "и безработным", дополнить словами ", а также работником, занятым в режиме неполного рабочего времени".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Абзацы шестой, седьмой, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой пункта 1 настоящего постановления действуют до 1 января 2011 года.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов