Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 9 қарашадағы N 1789 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., N 12, 86-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде:
      2-тармақтың бесінші абзацында "жергілікті бюджеттік бағдарламалардың бекітілген паспорттарына" деген сөздер "мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақта:
      үшінші абзацта "(кіші бағдарламаларды)" деген сөздер алынып тасталсын;
      бесінші абзац алынып тасталсын;
      тоғызыншы абзацта "жергілікті бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) паспортында көзделген іс-шараларды орындау мерзіміне," деген сөздер алынып тасталсын;
      оныншы абзацта "немесе паспортта көзделген әрбір жергілікті бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша тиісті қаржы жылы ішінде іс-шараларды іске асыру мерзіміне сәйкес" деген сөздер алынып тасталсын;
      10-тармақтың екінші абзацы мынадай редакция да жазылсын:
      "Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспарларының жылдық сомасы кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда бекітілген, мәслихаттың кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімімен бекітілген сомаларына сәйкес келуі тиіс.";
      11-тармақта:
      екінші абзацта "республикалық" деген сөз алынып тасталсын;
      үшінші абзац алынып тасталсын;
      12-тармақта "Республикалық бюджет бойынша", "орталық", "Республикалық" деген сөздер алынып тасталсын;
      13-тармақта:
      бірінші абзацта:
      "орталық" деген сөз алынып тасталсын;,
      "республикалық бюджет туралы заң" деген сөздерден кейін "және мәслихаттардың жергілікті бюджеттер туралы шешімдері" деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзац алынып тасталсын;
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бюджетке түсетін түсімдердің жоспары және ерекшеліктер бойынша бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін бюджетке түсетін түсімдердің жылдық көлемі тиісті бюджет түсімдерінің сомасына және кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы Заңда немесе мәслихаттың кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімінде бекітілген түсімдердің санаттары, сыныптары және кіші сыныптары бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жіберілетін бюджетке түсетін түсімдердің көлеміне, ал ерекшеліктер бөлінісінде бюджет атқару жөніндегі уәкілетті органның бұйрығына сәйкес келуі тиіс.
      Салықтық, салықтық емес түсімдерді, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді, трансферттерді, бюджет кредиттерін өтеу сомасын, мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдерді, қарыздарды өндіріп алуға жауапты уәкілетті органдар бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға осы Ереженің 9 - 12-қосымшаларына сәйкес айлар бөлінісінде ҚР ББС-ның бюджет түсімдерінің сыныптамасына сәйкес қалыптастырылған түсімдер жоспарларының жобаларын ұсынады.
      Осы жобалар бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның бұйрығы қабылданғаннан кейін 2 күннің ішінде беріледі.";
      16-тармақтың екінші абзацында үшінші сөйлем алынып тасталсын;
      18-тармақ алынып тасталсын;
      19-тармақтың екінші абзацында "(кіші бағдарламалар)", ", мәслихаттың тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешімін іске асыру туралы жергілікті атқарушы органдардың қаулыларына" деген сөздер және төртінші абзац алынып тасталсын;
      26-тармақтың алтыншы және тоғызыншы абзацтарында "(кіші бағдарламасы)", "және кіші бағдарламасы" деген сөздер алынып тасталсын;
      30-тармақтың екінші абзацы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бұл ретте кіріс түсімдерінің жоспарларын өзгертуге арналған өтінімдер есепті кезең аяқталғанға дейін кемінде жеті жұмыс күні бұрын беріледі.";
      33-тармақта:
      бірінші абзацта "Республикалық" деген сөз алынып тасталсын;
      екінші абзац алынып тасталсын;
      34-тармақта:
      оныншы абзацта "(кіші бағдарлама)" деген сөздер алынып тасталсын;
      он бірінші абзацта "жергілікті бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қоспағанда," деген сөздер алынып тасталсын;
      36-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтаманы 4 данада бекітеді, олардың біреуін мемлекеттік мекемеге жібереді, екіншісін өзінде қалдырады, үшіншісін және төртіншісін осы Ереженің 17-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 2 данадағы тізіліммен бірге аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жібереді, мұнда осы анықтаманы қабылдауы туралы қазынашылық органының белгісі соғылған төртінші дана тиісті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға олар бюджеттік мониторинг жүргізген кезде пайдалануы үшін жіберіледі.";
      алтыншы абзацтағы "ағымдағы жылдың оныншы күнінен" деген сөздер "ағымдағы айдың оныншы күнінен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      38-тармақтың бірінші абзацында ", ал жергілікті бюджет бойынша бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;
      39-тармақтың бірінші абзацында ", ал жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;
      41-тармақтың төртінші абзацында "арттыру жолымен" деген сөздерден кейін "ағымдағы және" деген сөздермен толықтырылсын;
      47-тармақтың екінші абзацы алынып тасталсын;
      48-тармақта "республикалық" деген сөз алынып тасталсын;
      53-тармақта:
      екінші абзацта ", ал жергілікті бюджет бойынша бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;
      үшінші абзацта ", жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;
      төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бюджет нақтыланған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның кезекті қаржы жылына арналған бюджет түсімдерінің сыныптамасына сәйкес түсімдердің жылдық болжамдық сомаларын бекіту туралы бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бұйрығы кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң немесе мәслихаттың кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәслихаттың шешімі қабылданған күннен бастап 5 күннің ішінде бекітіледі.";
      58-тармақта ", ал жергілікті бюджеттер бойынша" және "бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) тізбесін" деген сөздер алынып тасталсын;
      59 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "59. Бюджет комиссиясының шешімі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бюджет қаражатының қалдықтары есебінен тиісті бюджеттік бағдарламалардың жылдық жоспарлы тағайындауларын арттыру жөніндегі Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган қаулысының жобасын әзірлейді және оны белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе тиісті жергілікті атқарушы органның әкімдігіне енгізеді.";
      62-тармақта:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік органдарды, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарды және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді құруға, таратуға, қайта ұйымдастыруға, функцияларын өзгертуге байланысты бекітілген (нақтыланған) бюджет көрсеткіштерін түзету жөніндегі қаулының жобасын әзірлейді және оны Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе тиісті жергілікті атқарушы органның әкімдігіне енгізеді.";
      үшінші абзац алынып тасталсын;
      төртінші абзацта ", ал жергілікті бюджеттер бойынша" және "бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)" деген сөздер алынып тасталсын;
      78-тармақтың екінші абзацында "көрсетіліп" деген сөз "ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін көрсетілген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "79. Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастар туралы заңнамасына сәйкес жасалған халықаралық шарттар мен халықаралық ынтымақтастықты және сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру көзделген Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ халықаралық шарттан оны қолдану үшін заң шығару талап етілетін жағдайлардан басқа, мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес резидент емес жеткізушілермен жасалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алуға арналған шарттар бюджеттік бағдарлама әкімшісінің шетел валютасында шоттар ашуға қолдаухатты ұсынуына негіз болып табылады.
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі шетел валютасында шоттар ашуға қолдаухатты ұсынудың негізділігін қамтамасыз етеді.";
      87-тармақтың екінші абзацында "өзгерткеннен кейін оған" деген сөздерден кейін "осы тарауда белгіленген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;
      88-тармақта "шотын" деген сөз "ҚБШ-сын, шетел валютасындағы шоттарды және ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-сын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      117-тармақта "немесе байланысты гранттар жөніндегі халықаралық шарттың (бұдан әрі - қарыз/грант туралы келісім)" деген сөздер "халықаралық шарттың (бұдан әрі - қарыз/грант туралы келісім) немесе байланысты гранттар жөніндегі келісімнің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 141-1-тармақпен толықтырылсын:
      "141-1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) түсімдерінің бюджет сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап салықтық емес түсімдерді қайтару және (немесе) есептеу сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және/немесе есептеу тұтастай алғанда облыс бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомалар шегінде жүзеге асырылады. Тұтастай алғанда облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап салықтық емес түсімдерді қайтару және (немесе) есептеу сомасы жеткіліксіз болған кезде қайтару және (немесе есептеу) тұтастай алғанда республика бойынша түсімдердің бюджеттік сыныптамасының тиісті сыныбы бойынша жыл басынан бастап іс жүзінде түскен сомасы шегінде жүргізіледі, бұл ретте облыс бойынша бюджет түсімдері сыныптамасының осы сыныбы бойынша дебеттік қалдықтарға рұқсат етіледі.";
      143-тармақтың бірінші абзацында "бюджет" деген сөзден кейін "түсімдерінің" деген сөзбен толықтырылсын;
      147-тармақтың бірінші абзацында "жиырмасыншы" деген сөз "жиырма бесінші" деген сөздермен ауыстырылсын;
      166-тармақта:
      1) тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "ақшаны алушының толық деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеменің растама хаты (ақшаны алушы резидент емес болып табылатын жағдайда).";
      2) тармақшаның бірінші абзацында "кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын" деген сөздер алынып тасталсын;
      170-тармақта:
      он алтыншы абзацта "ақша алушының банкінің атауы және БСК-сі" деген сөздерден кейін ", банктің қаласы" деген сөздермен толықтырылсын, "атауы және БСК-сі" деген сөздер "атауы, БСК-сі және банк қаласы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жиырма сегізінші абзацта екінші сөйлем алынып тасталсын;
      175-тармақтың жетінші абзацында:
      "Ұшып кететін сиялар" деген сөздердің алдынан "Мемлекеттік мекемелер мен ақша алушыларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      "мөр бедерін, ол лауазым атауы мен қолдың бір бөлігін қамтитындай етіп қойған жөн;" деген сөздер алынып тасталсын;
      177-тармақта:
      бірінші абзацта "сәйкес келмеген кезде" деген сөздерден кейін "аумақтық қазынашылық бөлімшесі өтінім мен оған қоса берілген құжаттарды" деген сөздер алынып тасталсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      үшінші абзацта "бұл ретте" деген сөздерден кейін "өтінімнің" деген сөзбен толықтырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      178-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "5 (бес) миллион теңгеден асатын сомаға хабарландыруды сипаттау жолында төлемнің тағайындалуын сипаттаудан басқа бенефициардың ИИК-і және банктің БИК-і көрсетіледі.";
      185-тармақта:
      екінші абзац мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      "Ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді.";
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік мекеме ақшаны алушымен тиісті бюджеттің кірісіне ұсталған тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсім) сомасын мемлекеттік мекеменің аударуы туралы қосымша келісім жасасқан жағдайда 69-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаға қол қойылмайды.";
      195-тармақта:
      бірінші абзацта "тізілімнің екі данасына" деген сөздерден кейін "және тізілімге қоса берілген төлеу шоттарына" деген сөздермен толықтырылсын;
      1) тармақша мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "ақшаны алушының толық деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеменің растама хатын (ақшаны алушы резидент емес болып табылатын жағдайда)";
      2) тармақшаның бірінші абзацында "кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын" деген сөздер алынып тасталсын;
      197-тармақтың тоғызыншы абзацы алынып тасталсын;
      199-тармақта:
      отыз бірінші абзацта "ұйымдастыру-құқықтық нысанының атауын" деген сөздерден кейін "және ақша алушының атауын" деген сөздермен толықтырылсын;
      отыз үшінші абзацта "банктің атауы" деген сөздерден кейін "және қаласы" деген сөздермен толықтырылсын;
      отыз сегізінші абзацта "құжаттың атауы," деген сөздерден кейін "нөмірі мен күні" деген сөздермен толықтырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      қырық бесінші абзацтың екінші сөйлемі алынып тасталсын.
      қырық тоғызыншы абзацта "КНП" деген аббревиатура "ТМК" деген аббревиатурамен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      236-тармақтың бірінші абзацында "бес" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      мынадай мазмұндағы 30-1-тараумен толықтырылсын:
      "30-1-Тарау. Есептеудің аккредитивті нысанын пайдалану
      237-1. Шетел валютасында жасалған шарттар бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерінің пайдасына шетел валютасында төлемдер және ақша аударуды жүзеге асыру кезінде құжаттық аккредитивті (бұдан әрі - аккредитив) қолдана отырып, есеп айырысу нысанын пайдалануға жол беріледі.
      237-2. Аккредитив ағымдағы қаржы жылына көзделген шарт сомасының шегінде және шетел валютасындағы шарттың қолданылу мерзіміне ашылады. Бұл ретте шартты ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанына дейінгі немесе ағымдағы қаржы жылынан асатын қолданылу мерзімімен шарт жасасқан жағдайда аккредитивтің қолданылу мерзімі аккредитив ашылған қаржы жылының 15 желтоқсанынан кешіктірмей белгіленеді.
      237-3. Аккредитивті шетел валютасында ашу үшін мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ҚР ҰБ белгіленген тәртіппен ресімделетін және ұсынылатын өтінімді ұсынады. Осы Ережеде белгіленген тәртіппен тіркелген аккредитивті пайдалану көзделген шарт өтінімді ресімдеу үшін негіз болып табылады.
      237-4. Аккредитив трансферленбейтін (аударылмайтын) болуы тиіс.
      237-5. Аккредитив ҚР ҰБ-да ашылады. Есептеудің аккредитивті нысанын қолдана отырып жасалған шарттың талаптарында аккредитивпен көзделген құжаттарды тиісті ұсынуға дейін банк-эмитентте (ҚР ҰБ) аккредитив бойынша жабудың болуы көзделеді.
      237-6. Аккредитивтің талаптарының мерзімнен бұрын орындалуына не аккредитивті қолдану мерзімінің аяқталуына байланысты шетел валютасындағы аккредитив жабылады.
      237-7. Шетел валютасындағы аккредитивтің пайдаланылмаған сомасы аккредитивтің қолданылу мерзімі аяқталған соң, қайта айырбастау жөніндегі рәсімдерді жүзеге асырғаннан кейін шетел валютасы айырбасталған шығыстар БСК бойынша ағымдағы қаржы жылының кассалық шығыстарын қалпына келтіру жолымен есепке алынады.
      237-8. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мемлекеттік мекемелердің аккредитив сомаларының есебін жүргізеді.";
      мынадай мазмұндағы 241-1-тармақпен толықтырылсын:
      "241-1. Атқару құжаттарының негізінде ұсынылған инкассалық өкімді орындау шығыстардың экономикалық сыныптамасының тиісті ерекшелігі бойынша жасалады. Атқару құжаттарын, сот актілерін орындауға арналған шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша қаражат жетіспеген не жоқ болған жағдайда инкассалық өкімді орындау жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу жолымен жүзеге асырылады.";
      246-тармақтың бірінші абзацында "бір жыл бойы" деген сөздер "ағымдағы қаржы жылы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      254-тармақта:
      1) тармақшаның тоғызыншы абзацында "қоспағанда, инкассалық өкім қойылған жағдайда" деген сөздер "қоспаған жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшада "талап-арыздарды қамтамасыз етуге" деген сөздерден кейін "тыйым салу қолданылатын" деген сөздермен толықтырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      256-тармақта "Атқарушы құжаттарды" деген сөздерден кейін ", сот актілерін" деген сөздермен толықтырылсын;
      257-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының әкімшісі Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім жасасқаннан кейінгі он күннің ішінде, сондай-ақ оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейінгі он күннің ішінде олардың көшірмелерін бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға олар бюджеттік мониторинг жүргізген кезде пайдалану мақсатында жібереді.";
      262-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Ағымдағы қаржы жылы жоғары тұрған бюджеттен алынған, жоғары тұрған бюджетті нақтылау (түзету) немесе секвестрлеу кезінде азайтылған (шығарып тасталған) нысаналы трансферттер сомасын қайтару үшін төмен тұрған бюджеттер белгіленген тәртіппен тиісті бюджетті нақтылауды (түзетуді) жүзеге асырады. Төмен тұрған бюджеттер жоғары тұрған бюджет әкімшісінің кассалық шығыстарын қалпына келтіру жолымен бюджетке түсетін түсімдер сыныптамасының тиісті кодынан Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысына немесе мәслихаттың жергілікті бюджет туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның қаулылары қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде оларды бөлген жоғары тұрған бюджетке азайтуға немесе алып тастауға жататын нысаналы трансферттер сомасын қайтаруды қамтамасыз етеді.";
      295-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Шетел валютасында түсімдердің аумақтық тиесілігін анықтау мүмкіндігі болмаған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның жауапты орындаушысы шетел валютасындағы түсімдер сомасын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның 0900НП "Анықтауға дейінгі шетел валютасындағы сомалар" ерекшелік кодына есепке алады.";
      296-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "296. Аумақтық қазынашылық бөлімше және/немесе бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган шетел валютасында түскен сома аударылған, электрондық төлем құжаттарында деректемелердің толық немесе дұрыс көрсетілмеуі нәтижесінде төлемнің мақсатын анықтауға болмайтын 0900НП "Анықтауға дейінгі шетел валютасындағы сомалар" ерекшелік кодына келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде салық  қызметі органын және/немесе мемлекеттік мекемені (шетел валютасындағы түсімдерді алушылардың төлем құжаттарында - мемлекеттік мекеме көрсетілген жағдайда) шетел валютасындағы түсімдер туралы хабардар етеді.";
      297-тармақта "қазынашылық бөлімшесіне" деген сөздерден кейін "және/немесе бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға" деген сөздермен толықтырылсын;
      314 және 315-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "314. Бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдар ҚР ҰБ-дағы салымдарға (депозиттерге) (бұдан әрі - ҚР ҰБ-дағы салымдар) орналастыру үшін уақытша бос бюджет ақшасының көлемін анықтайды.
      315. Уақытша бос бюджет ақшасын ҚР ҰБ-ның салымдарына орналастыру оларды ұтымды пайдалану және тиісті бюджетке кіріс түсіру мақсатында жүзеге асырылады.";
      319 және 320-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "319. Уақытша бос бюджет ақшасын ҚР ҰБ-ға аудару үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мәміле паспортының негізінде осы Ережеге 110-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қорытындыны және төлем құжаттарына қол қою құқығы бар уәкілетті тұлғалар қол қойған банк заңнамасына сәйкес ресімделген төлем құжатын дайындайды.
      320. ҚР ҰБ-ның салымдарына орналастырылған уақытша бос бюджет ақшасы бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Ережеге 111-қосымшаға сәйкес нысан бойынша талдамалы есеп жүргізеді.";
      323-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "323. ҚР ҰБ-ның салымдарына түскен және орналастырылған жергілікті бюджеттердің уақытша бос бюджет ақшасы бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Ережеге 112-қосымшаға сәйкес нысан бойынша талдамалы есеп жүргізеді.";
      363-тармақта "қаражатты" деген сөзден кейін "оның" деген сөзбен толықтырылсын;
      366-тармақта "шоты" деген сөз "ҚБШ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      368-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "олардың өтініштері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қолдаухаты негізінде жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган рұқсат беруді жүзеге асырады.";
      375-тармақта "немесе тиісті бюджетке беру" деген сөздер "не белгілі бір жағдайлар туындаған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аудару" деген сөздермен ауыстырылсын;
      378-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті орган олардың өтініштері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қолдаухаты негізінде жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге рұқсат беруді жүзеге асырады.";
      401-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Өкілдік шығыстарға бөлінген ақша қаржы жылы ішінде пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған жағдайда бюджеттік бағдарламаның әкімшісі сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкілетті органға Түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына кейіннен өзгерістер енгізе отырып, өкілдік шығындарға қаражат бөлу туралы сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкілетті органның шешіміне оның өзгерісті уақтылы енгізуі үшін өкілдік шығындарға бөлінген ақшаның пайдаланылмаған немесе ішінара пайдаланылған сомалары туралы мәліметті жібереді.";
      422-тармақтың бірінші абзацының екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұл ретте тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бірлігінің құны негізделеді, ал күрделі (қалпына келтіру) жөндеу бойынша және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға мыналар:
      жобалық (жобалық-сметалық) құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы;
      сметалық құн 750000 (жеті жүз елу мың) айлық есептік көрсеткіштен және ағымдағы бағадан көп болған жағдайда жобалық (жобалық-сметалық) құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың қорытындысын бекіту туралы сәулет, қала құрылысы және құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органның бұйрығы;
      тапсырыс беруші бекіткен және жобалаушы қол қойған жиынтық сметалық есептеулер, жұмыс түрлері бойынша желілік есептеулер;
      және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа да құжаттар міндетті түрде болуы қажет.";
      424-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе тиісті жергілікті атқарушы органның резервінен шұғыл шығындарға бөлінген қаражатты тиісті қаулыларда көрсетілген мақсаттарға пайдалану үшін, сондай-ақ түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның қаулысына сәйкес қаражат бөлінген мемлекеттік орган жауап береді.";
      472-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "472. Өнім берушінің бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың, концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеудің ТЭН әзірлеуге шарт бойынша міндеттемелеріне тиісті сараптамалар өткізу нәтижелері бойынша ұсыныстар мен ескертулер пайда болған, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жобалық экономикалық сараптамасын өткізген жағдайда жобаны пысықтау үшін қайтарған жағдайда шарттың жалпы құнының шеңберінде отыз күнтізбелік күн ішінде өнім берушінің бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаның, мастер-жоспардың, консультативтік сүйемелдеудің ТЭН-ін міндетті түрде түзету туралы талап қамтылуы тиіс.";
      522-тармақтың екінші абзацында "алдағы айда республикалық бюджетке түсетін түсімдердің күтілетін көлемі мен республикалық бюджет шығыстарының күтілетін атқарылуы туралы болжамдарды" деген сөздер "республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ай сайын ұсынатын және республикалық бюджет шығыстарының күтілетін атқарылуы туралы алдағы айда республикалық бюджетке түсетін түсімдердің күтілетін көлемі болжамының ақпаратын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      599-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "599. Кезекті үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын болжамды үкіметтік қарыздар тізбесін қалыптастыру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджетті атқару бойынша орталық уәкілетті органмен бірлесіп мыналарды анықтауын және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына ұсынуын қамтиды:
      1) жоспарлы үш жылдық кезеңге арналған сыртқы үкіметтік қарыздар, оның ішінде қарыз берушілермен келісімдер жасасу сатысындағы қарыздар бойынша қаражатты игеру тізбесі мен болжамы;
      2) ішкі және халықаралық капитал нарықтарында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды қоса алғанда, жоғарыда санамаланған көздермен жабылмаған бюджет тапшылығының бір бөлігін қаржыландыру үшін өзге де болжамды қарыз алу көздері мен құралдарының тізбесі;
      3) олардың дайындық деңгейін, қажетті құжаттаманың болуын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы борышының жинақталған қалдығы деңгейін, үкіметтік борышқа қызмет көрсетуді және халықаралық қаржы ұйымдарымен және қарыз беруші ел үкіметтерімен, басқа да сыртқы қарыз берушілермен өзара іс-қимылының перспективаларын ескере отырып, үш жылдық кезеңге арналған болжамды бағдарламалық және инвестициялық үкіметтік сыртқы қарыздар тізбесін.";
      612 және 613-тармақтарда "кредит берушілерден" деген сөздерден кейін "немесе донорлардан" деген сөздермен толықтырылсын;
      614-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "614. Халықаралық қаржы ұйымдарының немесе басқа қарыз берушілердің (бұдан әрі - қарыз берушілер) Қазақстан Республикасының Үкіметіне беретін қарыз шарттары немесе байланысты грант туралы келісімдер шеңберінде қарыз қаражатын пайдалану мониторингін жүзеге асыру мақсатында бюджеттік бағдарламаның әкімшісі жоба құрауыштары бөлінісінде, оның ішінде республикалық бюджеттің қаражатынан жылдар бойынша қарыз шартының немесе байланысты грант туралы келісімнің бүкіл қолданылу кезеңінде іс-шаралар тізбесін, қаржыландырудың мерзімі мен көлемін қамтитын Инвестициялық жобаны іске асыру жоспарын әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметіне қарауға және бекітуге шығарады.";
      615-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) белгіленген штат саны шегінде жобаны іске асыруға жауапты құрылымдық бөлімшені анықтайды;";
      622-тармақта "мемлекет кепілдік берген қарыздарды алу және пайдалану тарауы (бұдан әрі - тарау)" деген сөздер алынып тасталсын, "Осы" деген сөзден кейін "тарау" деген сөзбен толықтырылып, "іріктеу рәсімін" деген сөздер "іріктеу тәртібін" деген сөздермен ауыстырылсын;
      759-тармақтың сегізінші абзацында "қосымша ақпаратты" деген сөздерден кейін ", оның ішінде келісімшарттардың, жұмыс көлемі ведомостарының, инвойстердің, сертификаттардың электрондық нұсқасын" деген сөздермен толықтырылсын;
      768-тармақта:
      екінші абзацта "тиісті кезеңге бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне бөлінген рұқсаттың" деген сөздер "ағымдағы қаржы жылына және келісілу рәсімінен кейін бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелерін қабылдауға жоспарлы тағайындаулардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінімді келісу рәсімі бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолымен және жауапты орындаушы мөртабанының бедерімен расталады.";
      781-тармақта "облигациялардың проспектісін" деген сөздер "облигацияларды шығару проспектісінің жобасын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      784-тармақтың сегізінші абзацының орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілген, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгерілмейді;
      77-қосымшаның 5.2-тармағында "карт-шотқа" деген сөз "ағымдағы шотқа" деген сөздермен ауыстырылсын;
      осы Ереженің бүкіл мәтіні бойынша және 78, 79, 80, 87, 88-қосымшаларда "карт-шоттарды", "карт-шотқа", "карт-шоттарға", "карт-шот", "карт-шоты", "карт-шоттарына", "карт-шотты", "карт-шоттағы", "карт-шоттан", "карт-шотынан", "карт-шотына(н)", "карт шотына", "карт-шотын", "карт-шотындағы", "карт-шоттарынан", "карт-шоттары", "карт/шоттарына", "карт/шот", "карт-шоттың", "карточка-шот" деген сөздер "ағымдағы шоттарды", "ағымдағы шотқа", "ағымдағы шоттарға", "ағымдағы шот", "ағымдағы шоты", "ағымдағы шоттарына", "ағымдағы шотты", "ағымдағы шоттағы", "ағымдағы шоттан", "ағымдағы шотынан", "ағымдағы шотына(н)", "ағымдағы шотына", "ағымдағы шотын", "ағымдағы шотындағы", "ағымдағы шоттарынан", "ағымдағы шоттары", "ағымдағы шоттың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14, 15, 22 және 23-қосымшалардың кестесіндегі "Кіші бағдарлама*" деген сөздер және сілтеме алынып тасталсын;
      17-қосымшаның төменгі оң жақ бұрышы "М.О." деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      18-қосымшада:
      "Республикалық" деген сөзден кейін "(жергілікті)" деген сөзбен толықтырылсын;
      кестедегі "қалаларының" деген сөзден кейін ", аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)" деген сөздермен толықтырылсын;
      28-қосымша алынып тасталсын;
      29 және 30-қосымшаларда:
      Бюджеттің төлемдер бойынша және міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізу туралы N___ анықтамалардың жоғары сол жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:
      "200_ ж. "__" ___________ ____________ негізінде***
      ______________________________
      (анықтаманы қалыптастыру күні)";
      кестедегі "кіші бағдарлама***" деген баған алынып тасталсын;
      үшінші сілтеме мынадай редакцияда жазылсын:
      "***бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің өтінімдері";
      34-қосымшада "рұқсат беріледі" деген сөздер "рұқсат 200__ жылғы  "__" ___ дейін жарамды" деген сөздермен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      54-қосымшада:
      жоғары оң жақ бұрышта "Бекітемін" Салық қызметі органының басшысы ___________ (қолы, Т.А.Ә.) 20_ ж. "__" _____" деген сөздер алынып тасталсын;
      Төлем тапсырмалары тізілімінің төменгі сол жақ бұрышы "М.О." деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      66 және 67-қосымшаларда:
      кестедегі "Ақша алушының атауы, СТН (БСН), ЖСК және ақша алушы банктің атауы мен БСК" деген сөздер "Ақша алушының атауы және СТН (ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК, банктің қаласы";
      74-қосымшаның кестесіндегі:
      "Код ГУ" деген сөздер "ММ коды" деген сөздермен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      он бірінші жолдағы "АҚБ" деген аббревиатура "ТТК" деген аббревиатурамен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      75-қосымшада:
      кестенің 6-бағанында "Төлемнің есеп шоты" деген сөздер "Сомасы" деген сөзбен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді;
      төменгі оң жақ бұрышы "М.О." деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      76-қосымшаның жоғары оң жақ бұрышындағы "5-1-нысан" деген сөздері "5-15-нысан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      81-қосымшада:
      Бірлесіп қаржыландыру қаражатын алуға өтінімнің 12 және 13-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "12._________________________________________________________
      (бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті тұлғасының қолы)
      13.__________________________________________________________";
      (қол қойылған күні және жауапты орындаушы мөртабанының бедері)
      83-қосымшада:
      Кассалық қызмет көрсетуге арналған шартта:
      "Тараптардың міндеттемелері" деген 2-бөлімде:
      2.2.2-тармақта "АҚБ-ға" деген сөздер "Мемлекеттік мекемеге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2.3.3-тармақ алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2.4-бөліммен толықтырылсын:
      "2.4. Мемлекеттік мекеме:
      2.4.1 Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банкпен чектерді пайдалану туралы шарт жасасуға;
      2.4.2. Шарттың 2.2.2-тармағына сәйкес бір данасына____ теңгеден (ҚҚС қосқанда) өзінің ақшасы есебінен ақшалай чек кітапшасының құнын төлеуге;
      2.4.3. Сатып алынған ақшалай чек кітапшасын тіркеу үшін оны АҚБ-ға уақтылы беруге;
      2.4.4. Чек кітапшасын жоғалтқан жағдайда ол туралы чектің пайдаланылмаған бланктерінің нөмірлерін көрсете отырып, Банкі дереу хабардар етуге міндеттенеді.";
      "Тараптар құқықтары" деген 3-бөлім мынадай мазмұндағы тармақтармен толықтырылсын:
      "3.3. Мемлекеттік мекеме:
      3.3.1. Банкпен жасалған Чекті пайдалану туралы шарттың талаптарына сәйкес чектің пайдаланылмаған бланкілерін банкке қайтаруға құқылы";
      87-қосымшаның бүкіл мәтіні бойынша "рұқсатнама" деген сөз "рұқсат" деген сөзбен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгертілмейді;
      94-қосымшада:
      "(бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның коды)*", "не бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган", және "немесе Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның" деген сөздер алынып тасталсын;
      "СТЖК" деген аббревиатура "СТК" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      "қайта айырбастауға", "қайта айырбастап алуға", "қайта айырбастау" деген сөздер "айырбастауға", "айырбастау" деген сөздермен ауыстырылсын;
      95-қосымшада:
      "(Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның коды)*", "не бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган", және "немесе Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның" деген сөздер алынып тасталсын;
      "СТЖК" деген аббревиатура "СТК" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      осы қаулының 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес 112, 113, 114-қосымшалармен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енетін 1-тармақтың жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отыз алтыншы - отыз тоғызыншы, қырық екінші, қырық үшінші, елу сегізінші - бір жүз жетпіс үшінші, жүз жетпіс алтыншы - жүз сексен төртінші, жүз сексен сегізінші - екі жүз жиырма жетінші абзацтарды қоспағанда, 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2009 жылғы 9 қарашадағы
N 1789 қаулысына 
1-қосымша    

Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету ережесіне
112-қосымша        

БЕКІТЕМІН          
Бюджетті атқару жөніндегі   
орталық уәкілетті органның басшысы

__________________________
20_ ж. "__" ______________

N___ҚОРЫТЫНДЫ
20_ ж. "__" ______

      ______________ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің "__" бабының__ тармағына сәйкес және 20__ жылғы "__" N__ Салым операцияларын жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын стандарт шарттары туралы бас келісімнің "__" _____ (депозиттік мәміле паспорты N 20 жылғы) негізінде төмендегі көрсетілген деректемелер бойынша N_______ Бірыңғай қазынашылык шоттан______________________________ теңге
                                (санмен және жазумен)

      аударуыңызды сұрайды.
      Салымды орналастыру мерзімі:____ күн.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасы
Алматы қаласы
(Банктің атауы және мекен-жайы)

N _____________
КОДЫ 103
СТН____________
БСК____________
БКЕ___
ТБК____

Бюджетті атқару жөніндегі
орталық уәкілетті орган құрылымдық бөлімшесінің басшысы __________

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2009 жылғы 9 қарашадағы
N 1789 қаулысына  
2-қосымша    

Бюджеттің атқарылуы және оған 
кассалық қызмет көрсету ережесіне
113-қосымша         

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің салымдарына
(депозиттеріне) Бірыңғай қазынашылық шоттан 20__ жылы
орналастырылған ақша туралы талдамалы есеп

(теңге)

Р/с
N

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәміле паспорты

Салым сомасы

Сыйақы ставкасы

Салымның күндер саны

Мәміледегі паспорт бойынша салым аударылған күн

Мәміледегі паспорт бойынша салым қайтарылған күн

Нақты қайтарылған күн

Салымның қозғалысы

Сыйақы (мүдде)

Көзі

Қайтару

Қалдық

нақты алынғаны

болжамды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


      Жауапты орындаушы             ___________________

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің   
2009 жылғы 9 қарашадағы
N 1789 қаулысына 
3-қосымша    

Бюджеттің атқарылуы және оған
кассалық қызмет көрсету ережесіне
114-қосымша        

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің салымдарына
(депозиттеріне) жергілікті бюджеттердің бақылау шоттарынан
20__ жылы орналастырылған ақша туралы талдамалы есеп

(теңге)

Р/с
N

Облыстың (қаланың) атауы ҚР Ұлттық Банкінің мәміле паспорты

Жергілікті атқарушы орган мен мәміле паспортының N

Салым сомасы

Сыйақы ставкасы

Салымның күндер саны

Жергілікті атқарушы органмен мәміле паспортына сәйкес салым аударылған күн

Жергілікті атқарушы орган мен мәміле паспортына сәйкес салым қайтарылған күн

Нақты қайтарылған күні

Салымның қозғалысы

Сыйақы (мүдде)

Көзі

Қай тару

Қалдық

нақты алынғаны

Болжамды

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14      Жауапты орындаушы             _____________________

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2009 года № 1789. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.04.2015 № 325 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 12, ст. 86) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных указанным постановлением:
      в абзаце пятом пункта 2 слова "утвержденными паспортами местных бюджетных программ" заменить словами "стратегическими планами государственных органов";
      в пункте 6:
      в абзаце третьем слово "(подпрограмм)" исключить;
      абзац пятый исключить;
      в абзаце девятом слова "срокам выполнения мероприятий предусмотренных паспортом местных бюджетных программ (подпрограмм)," исключить;
      в абзаце десятом слова "согласно срокам реализации мероприятий в течение соответствующего финансового года по каждой местной бюджетной программе (подпрограмме) предусмотренных паспортом," исключить;
      в абзаце втором пункта 10 слова ", а годовые суммы плана финансирования местных бюджетных программ (подпрограмм) должны соответствовать суммам" и "и постановлений местных исполнительных органов о реализации решения маслихата о местном бюджете на очередной финансовый год" исключить;
      в пункте 11:
      в абзаце втором слово "республиканских" исключить;
      абзац третий исключить;
      в абзацах первом и четвертом пункта 12 слова "по республиканскому бюджету центральный", "республиканского", "центральный" исключить;
      в пункте 13:
      в абзаце первом:
      слово "центральным" исключить;
      после слов "закона о республиканском бюджете" дополнить словами "и решений маслихатов о местных бюджетах";
      абзац второй исключить;
      пункт 14 изложить в следующей редакции:
      "14. План поступлений в бюджет и годовые объемы поступлений в бюджет, направляемые в Национальный фонд Республики Казахстан, утвержденные по спецификам, должны соответствовать суммам поступлений соответствующего бюджета и объемам поступлений в бюджет, направляемым в Национальный фонд Республики Казахстан по категориям, классам и подклассам поступлений, утвержденным Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год или решением маслихата о местном бюджете на очередной финансовый год, а в разрезе специфик приказу уполномоченного органа по исполнению бюджета.
      Уполномоченные органы, ответственные за взимание налоговых, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала, трансфертов, сумм погашения бюджетных кредитов, от продажи финансовых активов государства, займов, предоставляют в уполномоченный орган по исполнению бюджета проекты планов поступлений составленные в соответствии с классификацией поступлений бюджета ЕБК РК с помесячной разбивкой согласно приложениям 9-12 к настоящим Правилам.
      Данные проекты предоставляются в течение 2-х дней после принятия приказа уполномоченного органа по исполнению бюджета.";
      в абзаце втором пункта 16 предложение третье исключить;
      пункт 18 исключить;
      в абзаце втором пункта 19 слова "(подпрограммам)", "постановлениям местных исполнительных органов о реализации решения маслихата о местном бюджете на очередной финансовый год" и абзац четвертый исключить;
      в абзацах шестом и девятом пункта 26 слова "(подпрограмме)", "подпрограмме" исключить;
      абзац второй пункта 30 дополнить предложением следующего содержания:
      "При этом, заявки на изменение планов поступлений доходов представляются не менее чем за семь рабочих дней до завершения отчетного периода.";
      в пункте 33:
      в абзаце первом слово "республиканских" исключить;
      абзац второй исключить;
      в пункте 34:
      в абзаце десятом слова "(подпрограмме)" исключить;
      в абзаце одиннадцатом слова ", за исключением местных бюджетных программ (подпрограмм)" исключить;
      в пункте 36:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      "Администратор местных бюджетных программ утверждает справки о внесении изменений в индивидуальные планы финансирования в 4-х экземплярах, один из которых направляет в государственное учреждение, второй оставляет у себя, третий и четвертый передает в территориальное подразделение казначейства, с реестром в 2-х экземплярах, по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам, где четвертый экземпляр с отметкой органа казначейства о принятии данной справки направляется в соответствующий местный уполномоченный орган по исполнению бюджета для использования им при проведении бюджетного мониторинга.";
      в абзаце шестом слова "десятого числа текущего года" заменить словами "десятого числа текущего месяца";
      в абзаце первом пункта 38 слова ", а по местным бюджетам по бюджетной программе (подпрограмме)" исключить;
      в абзаце первом пункта 39 слова ", а по местным бюджетам по бюджетным программам (подпрограммам)" исключить;
      в абзаце четвертом пункта 41 после слов "увеличения планов" дополнить словами "текущего и";
      абзац второй пункта 47 исключить;
      в пункте 48 слово "республиканского" исключить;
      в пункте 53:
      в абзаце втором слова ", а по местным бюджетам по бюджетным программам (подпрограммам)" исключить;
      в абзаце третьем слова ", по местным бюджетам по бюджетным программам (подпрограммам)" исключить;
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "В случае уточнения бюджета, приказ уполномоченного органа по исполнению бюджета о внесении изменений и дополнений в приказ об утверждении годовых сумм прогноза поступлений в соответствии с классификацией поступлений бюджета на очередной финансовый год утверждается в течение 5-и дней со дня принятия закона о внесении изменений и дополнений в закон о республиканском бюджете на очередной финансовый год или решения маслихата о внесении изменений и дополнений в решение маслихата о местном бюджете на очередной финансовый год.";
      в пункте 58 слова ", а по местным бюджетам перечень бюджетных программ (подпрограмм)" исключить;
      пункт 59 изложить в следующей редакции:
      "59. На основании решения бюджетной комиссии уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа по увеличению годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств и вносит его в установленном порядке в Правительство Республики Казахстан или в акимат соответствующего местного исполнительного органа.";
      в пункте 62:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "Уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает проект постановления по корректировке показателей утвержденного (уточненного) бюджета, связанной с образованием, ликвидацией, реорганизацией, изменением функций государственных органов, исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета и подведомственных им государственных учреждений, и вносит его в Правительство Республики Казахстан или акимат соответствующего местного исполнительного органа.";
      абзац третий исключить;
      в абзаце четвертом слова ", а по местным бюджетам по бюджетным программам (подпрограммам)" исключить;
      в абзаце втором пункта 78 после слов "с указанием срока действия разрешения" дополнить словами "до конца текущего финансового года";
      пункт 79 изложить в следующей редакции:
      "79. Основанием представления администратором бюджетной программы ходатайства на открытие счета в иностранной валюте являются международные договоры, заключенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о международных договорах и нормативные правовые акты Республики Казахстан, которыми предусмотрено осуществление международного сотрудничества и внешнеэкономическая деятельность, а также договора на приобретение товаров (работ, услуг) с поставщиками-нерезидентами, заключенные в соответствии с законодательством о государственных закупках, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.
      Администратор бюджетной программы обеспечивает обоснованность представления ходатайства на открытие счета в иностранной валюте.";
      в абзаце втором пункта 87 после слов "письменное разрешение" дополнить словами "в порядке, определенном настоящей главой";
      в пункте 88 после слов "КСН целевого финансирования" дополнить словами ", счетов в иностранной валюте и КСН временного размещения денег";
      в пункте 117 после слова "или" дополнить словом "соглашения";
      дополнить пунктом 141-1 следующего содержания:
      "141-1. При недостаточности суммы возврата и (или) зачета неналоговых поступлений с начала года по соответствующему классу бюджетной классификации поступлений районов (городов областного значения) возврат и/или зачет осуществляется в пределах сумм, фактически поступивших с начала года по соответствующему классу бюджетной классификации поступлений в целом по области. При недостаточности суммы возврата и (или) зачета неналоговых поступлений с начала года по соответствующему классу бюджетной классификации поступлений в целом по области, городу республиканского значения, столице, возврат и/или зачет производится в пределах сумм, фактически поступивших с начала года по соответствующему классу бюджетной классификации поступлений в целом по республике при этом, по данному классу классификации поступлений бюджета по области допускаются дебетовые остатки.";
      в абзаце первом пункта 143 слова "классификации бюджета" заменить словами "классификации поступлений бюджета";
      в абзаце первом пункта 147 слова "до двадцатого" заменить словами "до двадцать пятого";
      в пункте 166:
      подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:
      "письмо-подтверждение государственного учреждения с указанием полных реквизитов получателя денег (в случае когда получателем денег является нерезидент).";
      в абзаце первом подпункта 2) слова ", осуществляющим предпринимательскую деятельность" исключить;
      в пункте 170:
      в абзаце пятнадцатом после слов "БИК банка получателя денег" дополнить словами ", город банка"; после слов "обслуживающего его банка" дополнить словами "и город банка";
      в абзаце двадцать седьмом предложение второе исключить;
      в абзаце седьмом пункта 175:
      после слов "факсимильного копирования подписи" дополнить словами "государственным учреждением и получателем денег";
      слова "оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы он захватывал часть наименования должности и подписи;" исключить;
      внесено изменение в текст абзаца первого и третьего пункта 177 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      пункт 178 дополнить абзацем следующего содержания:
      "В поле описание уведомления на сумму, превышающую 5 (пять) миллионов тенге, кроме описания назначения платежа, указывается ИИК и БИК банка бенефициара.";
      в пункте 185:
      абзац второй дополнить предложением вторым следующего содержания:
      "Не допускается подписание фломастером и авторучкой, заправленными улетучивающими чернилами и использование средств факсимильного копирования подписи.";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "В случае, заключения государственным учреждением с получателем денег дополнительного соглашения о перечислении государственным учреждением суммы удержанной неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета, уведомление по форме согласно приложению 69 не подписывается.";
      в пункте 195:
      в абзаце первом после слов "на 2-х экземплярах реестра" дополнить словами "и на приложенных к реестру счетах к оплате";
      подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:
      "письмо-подтверждение государственного учреждения с указанием полных реквизитов получателя денег (в случае когда получателем денег является нерезидент).";
      в абзаце первом подпункта 2) слова ", осуществляющим предпринимательскую деятельность" исключить;
      абзац девятый пункта 197 исключить;
      в пункте 199:
      в абзаце тридцать первом после слов "наименования организационно-правовой формы" дополнить словами "и наименования ";
      в абзаце тридцать третьем после слов "получатель денег" дополнить словами "и город банка";
      внесено изменение в абзацы тридцать восьмой и сорок девятый на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в абзаце сорок пятом второе предложение исключить;
      внесено изменение в абзац первый пункта 236 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      дополнить главой 30-1 следующего содержания:
      "Глава 30-1. Использование аккредитивной формы расчета
      237-1. По договорам, заключенным в иностранной валюте, допускается использование формы расчета с применением документарного аккредитива (далее - аккредитив) при осуществлении платежей и переводов денег в иностранной валюте в пользу нерезидентов Республики Казахстан.
      237-2. Аккредитив открывается в пределах суммы договора, предусмотренной на текущий финансовый год, и на срок действия договора в иностранной валюте. При этом в случае заключения договора со сроком действия до 31 декабря текущего финансового года или превышающим текущий финансовый год срок действия аккредитива устанавливается не позднее 15 декабря финансового года, в котором был открыт аккредитив.
      237-3. Для открытия аккредитива в иностранной валюте государственное учреждение представляет в территориальное подразделение казначейства заявление, которое оформляется и представляется в порядке, установленном НБ РК. Основанием для оформления заявления является договор, которым предусмотрено использование аккредитива, зарегистрированный в порядке, установленном настоящими Правилами.
      237-4. Аккредитив должен быть нетрансфертабельным (непереводным).
      237-5. Аккредитив открывается в НБ РК. В условиях договора с применением аккредитивной формы расчета предусматривается нахождение возмещения по аккредитиву в банке-эмитенте (НБ РК) до надлежащего представления документов, предусмотренных аккредитивом.
      237-6. Аккредитив в иностранной валюте закрывается в связи с досрочным исполнением условий аккредитива либо истечением срока действия аккредитива.
      237-7. Неиспользованные суммы аккредитива в иностранной валюте по истечении срока его действия аккредитива, после осуществления процедур по реконвертации, зачисляются путем восстановления кассовых расходов текущего финансового года по КБК расходов, с которого конвертирована иностранная валюта.
      237-8. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ведет учет сумм аккредитивов государственных учреждений.";
      дополнить пунктом 241-1 следующего содержания:
      "241-1. Исполнение инкассового распоряжения выставленного на основании исполнительных документов производится по соответствующей специфике экономической классификации расходов. При недостаточности либо отсутствии средств по специфике экономической классификации расходов, предназначенной для исполнения исполнительных документов, судебных актов, исполнение инкассового распоряжения осуществляется путем внесения изменений в индивидуальные планы финансирования.";
      в абзаце первом пункта 246 слова "в течение одного года" заменить словами "текущего финансового года";
      в пункте 254:
      в абзаце первом подпункта 1) слова "инкассового распоряжения" исключить;
      внесены изменения в подпункт 2) на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в пункте 256 после слов "исполнительных документов" дополнить словами ", судебных актов";
      пункт 257 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Администратор бюджетных программ вышестоящего бюджета в течение десяти дней после заключения Соглашения о результатах по целевым трансфертам, а также в течение десяти дней после внесения в них изменений и (или) дополнений направляет их копии в уполномоченный орган по исполнению бюджета в целях использования ими при проведении бюджетного мониторинга.";
      пункт 262 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Для возврата сумм целевых трансфертов, полученных из вышестоящего бюджета в текущем финансовом году, уменьшенных (исключенных) при уточнении (корректировке) или секвестре вышестоящего бюджета, нижестоящие бюджеты осуществляют в установленном порядке уточнение (корректировку) соответствующего бюджета. Нижестоящие бюджеты обеспечивают возврат сумм целевых трансфертов, подлежащего к уменьшению или исключению, в вышестоящий бюджет, выделивший их в течение 5-и рабочих дней со дня принятия постановлений Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете, с соответствующего кода классификаций поступлений бюджета путем восстановления кассовых расходов администратора вышестоящего бюджета.";
      пункт 295 дополнить абзацем следующего содержания:
      "В случае отсутствия возможности определить территориальную принадлежность поступлений в иностранной валюте ответственный исполнитель центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета зачисляет сумму поступлений в иностранной валюте на код специфики 0900НП "Суммы до выяснения в иностранной валюте" центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.";
      пункт 296 изложить в следующей редакции:
      "296. Территориальное подразделение казначейства и/или центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, на код специфики 0900 НП "Суммы до выяснения в иностранной валюте" которых произведено зачисление сумм поступлений в иностранной валюте, не позднее следующего рабочего дня письменно уведомляет налоговый орган и/или государственное учреждение (в случаях указания в платежных документах получателем поступлений в иностранной валюте - государственное учреждение) о поступлениях в иностранной валюте, в электронных платежных документах которых нельзя определить назначение платежа в результате не полного или неверного указания реквизитов.";
      в пункте 297 после слов "казначейства" дополнить словами "и/или центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета";
      пункты 314 и 315 изложить в следующей редакции:
      "314. Уполномоченные органы по исполнению бюджетов определяют объемы временно свободных бюджетных денег для размещения во вклады (депозиты) в НБ РК (далее - вклады в НБ РК).
      315. Размещение временно свободных бюджетных денег во вклады НБ РК осуществляется с целью рационального их использования и получения доходов в соответствующий бюджет.";
      пункты 319 и 320 изложить в следующей редакции:
      "319. Для перевода в НБ РК временно свободных бюджетных денег центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на основании паспорта сделки готовит заключение по форме согласно приложению 110 к настоящим Правилам и платежный документ, оформленный в соответствии с банковским законодательством, подписанный уполномоченными лицами, имеющие право подписи на платежных документах.
      320. По размещенным временно свободным бюджетным деньгам во вклады НБ РК центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ведет аналитический учет по форме согласно приложению 111 к настоящим Правилам.";
      пункт 323 изложить в следующей редакции:
      "323. По поступившим и размещенным временно свободным бюджетным деньгам местных бюджетов во вклады НБ РК центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ведет аналитический учет по форме согласно приложению 112 к настоящим Правилам.";
      в пункте 363 после слов "на" дополнить словом "его";
      в пункте 366 слова "счету" заменить аббревиатурой "КСН";
      абзац третий пункта 368 изложить в следующей редакции:
      "местным уполномоченным органом по исполнению бюджета государственным учреждениям, финансируемым из местных бюджетов, на основании их заявлений, и ходатайства администратора местных бюджетных программ.";
      в пункте 375 слова "или в соответствующий бюджет" заменить словами "либо перечисления при наступлении определенных условий в соответствующий бюджет или третьим лицам";
      абзац третий пункта 378 изложить в следующей редакции:
      "местным уполномоченным органом по исполнению бюджета государственным учреждениям, финансируемым из местных бюджетов, на основании их заявлений и ходатайства администратора местных бюджетных программ.";
      пункт 401 дополнить абзацем следующего содержания:
      "В случае неиспользования или частичного использования в течение финансового года денег, выделенных на представительские затраты, администратор бюджетной программы направляет сведения в центральный уполномоченный орган в области внешнеполитической деятельности о суммах неиспользования или частичного использования денег, выделенных на представительские затраты для своевременного внесения им изменений в решение центрального уполномоченного органа в области внешнеполитической деятельности о выделении средств на представительские затраты с последующим внесением изменений в Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам.";
      второе предложение первого абзаца пункта 422 изложить в следующей редакции:
      "При этом обосновываются стоимость единицы товаров (работ, услуг), а по капитальному (восстановительному) ремонту и на реализацию бюджетных инвестиционных проектов необходимо обязательное наличие:
      положительного заключения государственной экспертизы к проектной (проектно-сметной) документации;
      приказа центрального исполнительного органа, осуществляющего руководство в области архитектуры, градостроительства и строительства, жилищно-коммунального хозяйства об утверждении заключения государственной экспертизы к проектной (проектно-сметной) документации в случае превышения сметной стоимости 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) месячных расчетных показателей и выше в текущих ценах;
      сводные сметные расчеты, локальные сметы по видам работ, утвержденные заказчиком и подписанные проектировщиком;
      и других документов, установленных законодательством Республики Казахстан.";
      пункт 424 дополнить абзацем следующего содержания:
      "За использование выделенных средств из резерва Правительства Республики Казахстан или соответствующего местного исполнительного органа на неотложные затраты на цели указанные в соответствующих постановлениях, а также за достижение конечных результатов ответственность несет государственный орган которому выделены средства в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного органа.";
      пункт 472 изложить в следующей редакции:
      "472. В обязательствах поставщика по договору на разработку ТЭО бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, мастер-планов, консультативного сопровождения концессионных проектов, должно содержаться требование об обязательной корректировке ТЭО бюджетного инвестиционного и концессионного проекта, мастер-плана, консультативного сопровождения поставщиком, в случае возникновения замечаний и предложений по результатам проведения соответствующих экспертиз, в том числе возвращении проекта на доработку при проведении экономической экспертизы проекта, администратором бюджетных программ в пределах общей стоимости договора в течение тридцати календарных дней.";
      в абзаце втором пункта 522 после слов "на предстоящий месяц" дополнить словами "информации, представляемой ежемесячно в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета администраторами республиканских бюджетных программ";
      пункт 599 изложить в следующей редакции:
      "599. Формирование перечня предполагаемых правительственных займов, привлекаемых для финансирования дефицита республиканского бюджета на очередной трехлетний период, включает в себя определение центральным уполномоченным органом по государственному планированию совместно с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и представление на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии:
      1) перечня и прогноза освоения средств внешних правительственных займов на планируемый трехлетний период, в том числе по займам, находящимся на стадии заключения соглашений с заимодателями;
      2) перечня иных предполагаемых источников и инструментов заимствования для финансирования не покрытой вышеперечисленными источниками части дефицита бюджета, включая размещение государственных эмиссионных ценных бумаг на внутреннем и международных рынках капитала;
      3) перечня предполагаемых программных и инвестиционных правительственных внешних займов на трехлетний период, исходя из степени их готовности, наличия необходимой документации, уровне накопленного остатка внешнего долга Правительства Республики Казахстан, обслуживания правительственного долга и перспектив взаимодействия с международными финансовыми организациями и правительствами стран-заимодателей, другими внешними заимодателями.";
      в пунктах 612 и 613 после слова "заимодателей" дополнить словами "или доноров";
      пункт 614 изложить в следующей редакции:
      "614. В целях осуществления мониторинга использования заемных средств в рамках договоров займа или соглашений о связанном гранте, предоставляемых Правительству Республики Казахстан международными финансовыми организациями или другими заимодателями (далее - заимодатели), администратор бюджетной программы разрабатывает План реализации инвестиционного проекта, включающий в себя перечень мероприятий, сроки и объемы финансирования по годам на весь период действия договора займа или соглашения о связанном гранте в разрезе компонентов проекта, в том числе из средств республиканского бюджета и выносит на рассмотрение и утверждение Правительством Республики Казахстан.";
      подпункт 1) пункта 615 изложить в следующей редакции:
      "1) в пределах установленной штатной численности определяет структурное подразделение, ответственное за реализацию проекта;";
      в пункте 622 слова "получения и использования гарантированных государством займов (далее - глава) определяет процедуру" заменить словами "определяет порядок";
      в абзаце восьмом пункта 759 после слов "по исполнению бюджета" дополнить словами ", в том числе электронные версии контрактов, ведомостей объемов работ, инвойсов, сертификатов.";
      в пункте 768:
      в абзаце втором слова "выделенному администратору бюджетной программы разрешению на соответствующий период" заменить словами "плановым назначениям на принятие обязательств администратора бюджетных программ на текущий финансовый год, и после процедуры согласования";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "Процедура согласования заявки на снятие средств софинансирования подтверждается подписью уполномоченного лица центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета и оттиском штампа ответственного исполнителя.";
      в пункте 781 слова "проспекта эмиссии" заменить словами "проекта проспекта выпуска";
      в абзаце третьем пункта 784 слова "держателя акции" заменить словами "держателей облигаций";
      в пункте 5.2 приложения 77 слово "карт-счет" заменить словами "текущий счет";
      по всему тексту настоящих Правил и в приложениях 78, 79, 80, 87, 88 слова "карт-счет", "карт-счета", "карт-счете", "карт-счету", "карт-счетам", "карт-счетов" заменить словами "текущий счет", "текущего счета", "текущем счете", "текущему счету", "текущим счетам", "текущих счетов";
      в таблице приложений 14, 15, 22 и 23 слово "Подпрограмма*" и сноску исключить;
      правый нижний угол приложения 17 дополнить аббревиатурой "М.П.";
      в приложении 18:
      после слов "республиканский", "республиканского" дополнить словами "(местный)", "(местного)";
      в таблице после слов "Алматы" дополнить словами ", районов (городов областного значения)";
      приложение 28 исключить;
      в приложениях 29 и 30:
      верхний левый угол Справок № ___ о внесении изменений в сводный план финансирования по платежам и по обязательствам _____ бюджета изложить в следующей редакции:
      "на основании ______ от "__" _____ 200_ г.***
      от _____________________________
         (дата формирования справки)";
      в таблице графу "подпрограмма***" исключить;
      третью сноску изложить в следующей редакции:
      "***заявки администратора бюджетных программ";
      внесено изменение в текст приложения 34 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в приложении 54:
      в правом верхнем углу слова "Утверждаю Руководитель органа налоговой службы (подпись, Ф.И.О.) "____" _______ 20_г." исключить;
      нижний левый угол Реестра платежных поручений дополнить аббревиатурой "М.П.";
      в приложении 66 и 67:
      в таблице слова "Наименование, РНН (БИН), ИИК получателя денег, наименование и БИК банка получателя денег" заменить словами "Наименование, РНН (ИНН (БИН)), ИИК получателя денег, наименование и БИК банка получателя денег, город банка";
      внесено изменение в приложение 74 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в приложении 75:
      внесено изменение в заголовок графы 6 таблицы приложения 75 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      нижний правый угол дополнить аббревиатурой "М.П.";
      внесено изменение в приложение 76 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в приложении 81:
      пункты 12 и 13 Заявки на снятие средств софинансирования изложить в следующей редакции:
      "12. __________________________________________________________
           (подпись уполномоченного лица, уполномоченного органа по исполнению бюджета)
      13. _________________________________________________________";
        (дата подписания и оттиск штампа ответственного исполнителя)
      в приложении 83:
      в Договоре на кассовое обслуживание:
      в разделе 2 "Обязательства сторон":
      в пункте 2.2.2. аббревиатуру "ТПК" заменить словами "государственному учреждению";
      пункт 2.3.3. исключить;
      дополнить разделом 2.4 следующего содержания:
      "2.4. Госучреждение обязуется:
      2.4.1. Заключить с банком договор об использовании чеков в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.
      2.4.2. Оплачивать стоимость денежной чековой книжки за счет собственных денег по _______ тенге (включая НДС) за штуку, согласно пункту 2.2.2 Договора.
      2.4.3. Приобретенные денежные чековые книжки своевременно предоставлять в ТПК для их регистрации.
      2.4.4. В случае утери чековой книжки немедленно уведомить об этом Банк с указанием номеров неиспользованных бланков чеков.";
      Раздел 3 "Права Сторон" дополнить пунктами следующего содержания:
      "3.3. Госучреждение имеет право:
      3.3.1. Возвратить банку неиспользованные бланки чеков, согласно условиям заключенного Договора об использовании чеков с Банком";
      внесено изменение в текст приложения 87 на государственном языке, текст на русском языке не изменяется;
      в приложении 94:
      слова "(код центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета)*" и "либо центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета" исключить;
      аббревиатуру "ЕКНП" заменить аббревиатурой "КНП";
      слова "реконвертации" заменить словами "конвертации";
      в приложении 95:
      слова "(код центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета)*" и "либо центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета" исключить;
      аббревиатуру "ЕКНП" заменить аббревиатурой "КНП";
      дополнить приложениями 112, 113, 114 согласно приложениям 1, 23 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года, за исключением абзацев двадцать седьмого, двадцать восьмого, тридцать пятого - тридцать восьмого, сорок первого, сорок второго, пятьдесят седьмого - сто шестьдесят девятого, сто семьдесят второго - сто восемьдесят первого, сто восемьдесят четвертого - двести двадцать второго пункта 1, которые вступают в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 9 ноября 2009 года № 1789

Приложение 112      
к Правилам исполнения   
бюджета и его кассового  
обслуживания       

УТВЕРЖДАЮ        
_________________     
от "___" _______ 20 __г.

Руководитель        
центрального уполномоченного
органа по исполнению бюджета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___

"__" _________ 20 _г.

      ____________ в соответствии со статьей "__" _______ пункта Бюджетного кодекса Республики Казахстан от "__" ___________ 20 __ г. № _______ и на основании Генерального соглашения о стандартных условиях, используемых при осуществлении вкладных операций, от "__" ________ 20__ года № ___ (Паспорт депозитной сделки № __________ от "__" ________ 20 __ г.) просит перечислить с Единого казначейского счета № ____________ сумму ___________________________________ тенге
                                  (цифрами и прописью)
по нижеуказанным реквизитам.
Срок размещения вклада: ________ дней.

Управление учета монетарных операций Национального Банка
Республики Казахстан, г. Алматы
(Наименование и местонахождение банка)

№ _________________________
КОД 103
РНН _______________________
БИК _______________________
Кбе _______________________
КНП _______________________

Руководитель структурного подразделения центрального
уполномоченного органа по исполнению бюджета ______________

Приложение 2        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 9 ноября 2009 года № 1789

Приложение 113      
к Правилам исполнения  
бюджета и его кассового
обслуживания        

Аналитический учет о размещенных деньгах с Единого
казначейского счета во вклады (депозиты) Национального Банка
Республики Казахстан в 20 __ г.

                                                     (в тенге)


п/п

Паспорт
сделки
Нацио-
нального банка
РК

Сумма
вкла-
да

Ставка
вознаг-
раждения

Коли-
чество
дней
вклада

Дата
пере-
числе-
ния
вклада
по
пас-
порту
сделки

Дата
возв-
рата
по
пас-
порту
сделки

Дата
факти-
ческого
возв-
рата

Движение
вклада

Вознаграж-
дение
(интерес)

Источ-
ник
 


Воз-
врат

Оста-
ток

факти-
чески полу-
чено

ожи-
дае-
мое

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13      Ответственный исполнитель ______________

Приложение 3        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 9 ноября 2009 года № 1789

Приложение 114      
к Правилам исполнения  
бюджета и его кассового 
обслуживания       

Аналитический учет о размещенных деньгах
с контрольных счетов местных бюджетов во вклады (депозиты)
Национального Банка Республики Казахстан в 20__г.

                                                    (в тенге)

п/п

Наиме-
нова-
ние
области
(города)
Паспорт
сделки
Нацио-
нального
банка
РК


Паспор-
та
сделки
с
местным
испол-
нитель-
ным
органом

Сумма вклада
 

Ставка
возна-
граж-
дения
 

Коли-
чес-
тво
дней
вкла-
да

Дата
пере-
числе-
ния
вклада
согла-
сно
пас-
порту
сделки
с
мест-
ным
испол-
нитель-
ным
орга-
ном

Дата
воз-
врата
по пас-
порту
сделки
с
местным
испол-
итель-
ным
органом

Дата
факти-
ческо-
го
возв-
рата

Движе-
ние
вклада

Возна-
гражде-
ние
(интерес)

Источ-
ник

Воз-
врат

Ос-
та-
ток

фак-
ти-
чес-
ки
полу-
чено

ожи-
дае-
мое

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

      Ответственный исполнитель __________________