Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1 және 2007 жылғы 30 маусымдағы N 561 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 4 желтоқсандағы N 2014 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мемлекеттік мекемелерін - халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 1, 6-құжат):
      мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "2-1. Мемлекеттік органдар "жалғыз терезе" қағидаты бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлері тізбесінің 2-тармағын ескере отырып, өзінің құзыретіне кіретін әрбір мемлекеттік қызмет бойынша бөлек мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттарын әзірлеуді және Үкіметке бекітуге енгізуді қамтамасыз етсін.";
      "2-2. Мүдделі мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.";
      көрсетілген қаулыға 2-қосымшада:
      2-тармақта:
      "жергілікті атқарушы органдар" кіші бөлімінде:
      1), 2), 3), 4) тармақшаларда "ресімдеу" деген сөз "беру" деген сөзбен ауыстырылсын;
      13) тармақшада "қосалқы" деген сөздің алдынан "жеке" деген сөзбен толықтырылсын;
      14) және 21) тармақшалар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 23), 24), 25), 26), 27), 28) тармақшалармен толықтырылсын:
      "23) Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу және есепке алу;
      24) балаларды патронаттық тәрбиелеуге алуға тілек білдірген отбасыдан өтінім қабылдау;
      25) миссионерлік қызметпен айналысатын азаматтарды есептік тіркеуге (қайта тіркеуге) қою;
      26) әкетілетін заттың мәдени құндылығының болуы туралы қорытынды беру;
      27) мемлекеттік және мемлекеттік емес дәрігерлік-әлеуметтік мекемелерде әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу;
      28) жалғызілікті, сондай-ақ жалғыз тұратын қарттарға және мүгедектерге оның ішінде бөгде адамның күтіміне және жәрдеміне мұқтаж мүгедек балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған құжаттарды ресімдеу.";
      "Көлік және коммуникациялар министрлігінің органдары:" кіші бөлімі мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) шағын көлемді кемелерді басқару құқығына куәліктерді беру.";
      мынадай мазмұндағы кіші бөлімдермен толықтырылсын:
      "Ауыл шаруашылығы министрлігінің органдары:
      1) тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен тетіктерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, оларға тіркемелерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін, сондай-ақ жоғары өтімді арнайы машиналарды сенімхат бойынша басқаратын адамдарды тіркеу;
      2) тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен тетіктер, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, оларға тіркемелер, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктер кепілін тіркеу;
      3) тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен тетіктерді, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, оларға тіркемелерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін, сондай-ақ тіркеу нөмірлік белгілерін бере отырып, өтімділігі жоғары арнайы машиналарды тіркеу, қайта тіркеу;
      4) машиналардың кепілін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер беру;
      Білім және ғылым министрлігінің органдары:
      1) республиканың білім беру, ғылым органдарынан және оқу орындарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою.";
      2) (күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.07.20 N 745 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен).
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                            К. Мәсімов 

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 января 2007 года № 1 и от 30 июня 2007 года № 561

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2014

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 января 2007 года № 1 "О создании государственных учреждений - центров обслуживания населения Министерства юстиции Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 6):
      дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
      "2-1. Государственным органам обеспечить разработку и внесение на утверждение в Правительство стандарты оказания государственных услуг отдельно по каждой государственной услуге, входящей в его компетенцию, с учетом пункта 2 Перечня видов государственных услуг, оказываемых по принципу "одного окна.";
      "2-2. Заинтересованным государственным и местным исполнительным органам принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.";
      в приложении 2 к указанному постановлению:
      в пункте 2:
      в подразделе "местными исполнительными органами:":
      в подпунктах 1), 2), 3), 4) слово "оформление" заменить словом "выдача";
      в подпункте 13) после слов "справок о наличии" дополнить словом "личного";
      подпункты 14) и 21) исключить;
      дополнить подпунктами 23), 24), 25), 26), 27), 28) следующего содержания:
      "23) регистрация и учет граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
      24) прием заявки от семьи, желающей взять детей на патронатное воспитание;
      25) постановка на учетную регистрацию (перерегистрацию) граждан, занимающихся миссионерской деятельностью;
      26) выдача заключения о наличии у вывозимого предмета культурной ценности;
      27) оформление документов на социальное обслуживание в государственных и негосударственных медико-социальных учреждениях;
      28) оформление документов для одиноких, а также одиноко проживающих престарелых и инвалидов на социальное обслуживание на дому, в том числе для детей-инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе и помощи.";
      подраздел "органами Министерства транспорта и коммуникаций:" дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) выдача удостоверений на право управления маломерными судами.";
      дополнить подразделами следующего содержания:
      "органами Министерства сельского хозяйства:
      1) регистрация лиц, управляющих тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, прицепами к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости по доверенности;
      2) регистрация залога тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных, сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов;
      3) регистрация, перерегистрация тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости с выдачей регистрационных номерных знаков;
      4) выдача свидетельств о государственной регистрации залога машин;
      органами Министерства образования и науки:
      1) апостилирование официальных документов, исходящих из органов образования, науки и учебных заведений республики.";
      2) утратил силу постановлением Правительства РК от 20.07.2010  N 745 (порядок введения в действие см. п. 4).
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов