Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қарашадағы № 1267 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 29 қарашадағы
№ 1267 қаулысымен
бекітілген    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 21-52-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «21-52 «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ».
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігіне» деген бөлімде реттік нөмірі 282-1-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «282-1 «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ.
      3. «Байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигін жасау және ұшырудың кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 желтоқсандағы № 1355 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 28, 311-құжат):
      2-тармақтағы «және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» деген сөздер алынып тасталсын;
      2-1 және 3-тармақтардың 2) тармақшалары алынып тасталсын.
      4. «Экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларының өздеріне қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын объектілерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі № 810 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 28, 377-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларының өздеріне қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын объектілерінің тізбесінде:
      «Ғарыштық қызмет» деген 9-бөлімнің 2-бағанындағы реттік нөмірі 71-жолда «және радиоэлектрондық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі» деген сөздер алынып тасталсын.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      7. «Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің «Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 сәуірдегі № 362 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 21, 195-құжат):
      кіріспедегі «ақпараттандыру және байланыс саласындағы» деген сөздер «байланыс саласындағы және ақпараттандыру, ақпарат салаларындағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      1) тармақшадағы «Халықаралық электр байланысы одағының Радиобайланыс регламентіне сәйкес шекаралас мемлекеттермен (Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аймақтарында) радиожиіліктерді халықаралық үйлестіруді жүргізген кезде» деген сөздер «және азаматтық мақсаттағы жоғары жиілік құрылғыларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «болып белгіленсін.» деген сөздер «;» белгісімен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелерін ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз ету болып белгіленсін.».
      8. «Ұлттық холдингтердің және (немесе) ұлттық компаниялардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын өзге де заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына берілген және (немесе) олардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің және мемлекетпен аффилиирленбеген заңды тұлғалардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы № 651 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 31, 330-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген ұлттық холдингтердің және (немесе) ұлттық компаниялардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын өзге де заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына берілген және (немесе) олардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбесінде:
      «Меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары)» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 49-жолдағы «және радиоэлектрондық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі» деген сөздер алынып тасталсын.
      9. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1267

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 29 ноября 2010 года № 1267

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "г. Астана":
      строку, порядковый номер 21-52, изложить в следующей редакции:
      "21-52 АО "Республиканский центр космической связи".
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
      раздел "Национальному космическому агентству Республики Казахстан" строку, порядковый номер 282-1, изложить в следующей редакции:
      "282-1 АО "Республиканский центр космической связи".
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2003 года № 1355 "Некоторые вопросы создания и запуска национального геостационарного спутника связи и вещания" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 28, ст. 311):
      в пункте 2 слова "и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств" исключить;
      подпункты 2) пунктов 2-1 и 3 исключить.
      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2004 года № 810 "Об утверждении перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 28, ст. 377):
      в перечне объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в графе 2 раздела 9 "Космическая деятельность" строки, порядковый номер 71, слова "и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств" исключить.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      7. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 362 "О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 195):
      в преамбуле слова "области информатизации и связи" заменить словами "в области связи и в сферах информатизации, информации";
      в пункте 3:
      в подпункте 1) слова "при проведении международной координации радиочастот с сопредельными государствами (в приграничных зонах Республики Казахстан) в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи" заменить словами "и высокочастотных устройств гражданского назначения";
      в подпункте 2) слово "Казахстан." заменить словом "Казахстан;";
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) информационному и методическому обеспечению вопросов проведения государственной информационной политики.".
      8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 "Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилиированных с государством, а также физических лиц" (САПП Республики Казахстан, 2008 г. № 31, ст. 330):
      в перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилиированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты":
      в строке, порядковый номер 49, слова "и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств" исключить.
      9. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).