"Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 желтоқсандағы № 1358 Қаулыс

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен «Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Ұлттық талдамалық орталық» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) акцияларының мемлекеттік пакетін «Назарбаев Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамның (бұдан әрі - Университет) жарғылық капиталын төлеуге беруді қамтамасыз етсін.
      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі:
      Университетпен бірлесіп, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамды қайта атауды қамтамасыз етсін;
      осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
          Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1358 қаулысымен     
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13,124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 21-96-жол алынып тасталсын.
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      «Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі» деген бөлімдегі реттік нөмірі 304-жол алынып тасталсын.
      3. «Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 29, 327-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің қарауындағы ұйымдардың тізбесінде:
      реттік нөмірі 4-жол алынып тасталсын.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О некоторых вопросах акционерного общества "Национальный аналитический центр при Правительстве Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2010 года № 1358

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить передачу в оплату уставного капитала некоммерческого акционерного общества "Назарбаев Университет" (далее - Университет) государственного пакета акций акционерного общества "Национальный аналитический центр при Правительстве Республики Казахстан" (далее - Общество).
      2. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан:
      совместно с Университетом обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке переименование Общества;
      принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 14 декабря 2010 года № 1358

Изменения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "г. Астана":
      строку, порядковый номер 21-96, исключить.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      в разделе "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан" строку, порядковый номер 304, исключить.
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года № 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 29, ст. 327):
      в перечне организаций, находящихся в ведении Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      строку, порядковый номер 4, исключить.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).