Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы № 1917 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 наурыздағы № 189 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасындағы экспорттық бақылау жүйесін жетілдіру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 желтоқсандағы № 1917 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 54, 541-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Экспорттық бақылау мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

      Саудабаев - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік

      Қанат Бекмырзаұлы хатшысы - Қазақстан Республикасының

       Сыртқы істер министрі (келісім бойынша)

      Шаяхметов - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік

      Әділ Шаяхметұлы комитетінің төрағасы (келісім бойынша)

      Исекешев - Қазақстан Республикасының Индустрия және

      Әсет Өрентайұлы сауда министрі, төрағаның орынбасары

      Түсіпбеков - Қазақстан Республикасының Әділет министрі

      Рашид Төлеутайұлы

      Жақсыбеков - Қазақстан Республикасының Қорғаныс

      Әділбек Рыскелдіұлы министрі

      Досқалиев - Қазақстан Республикасының Денсаулық

      Жақсылық Ақмырзаұлы сақтау министрі

      Күрішбаев - Қазақстан Республикасының Ауыл

      Ақылбек Қажығұлұлы шаруашылығы министрі

      Түймебаев - Қазақстан Республикасының Білім және

      Жансейіт Қансейітұлы ғылым министрі

      Мұсабаев - Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш

      Талғат Амангелдіұлы агенттігінің төрағасы

      Жақсылықов - Қазақстан Республикасының Индустрия және

      Тимур Мекешұлы сауда вице-министрі, хатшы"

       мына:

      "Шөкеев - Қазақстан Республикасы

      Өмірзақ Естайұлы Премьер-Министрінің орынбасары, төраға"

      деген жолда "орынбасары" деген сөз "бірінші орынбасары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетілген құрамнан Школьник Владимир Сергеевич, Балиева Зағипа Яхияқызы, Шабдарбаев Амангелді Смағұлұлы, Ахметов Даниал Кенжетайұлы, Тәжин Марат Мұханбетқазыұлы, Мұқашев Жанат Бәзікенұлы шығарылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2010 года № 189. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917 "О совершенствовании системы экспортного контроля в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 54, ст. 541) следующие изменения:

      в состав Комиссии по вопросам экспортного контроля, утвержденный указанным постановлением:

      ввести:

      Саудабаева - Государственного секретаря Республики

      Каната Бекмурзаевича Казахстан - Министра иностранных дел

       Республики Казахстан (по согласованию);

      Шаяхметова - Председателя Комитета национальной

      Адиля Шаяхметовича безопасности Республики Казахстан (по

       согласованию);

      Исекешева - Министра индустрии и торговли

      Асета Орентаевича Республики Казахстан, заместителем

       председателя;

      Тусупбекова - Министра юстиции Республики Казахстан;

      Рашида Толеутаевича

      Жаксыбекова - Министра обороны Республики Казахстан;

      Адильбека Рыскельдиновича

      Доскалиева - Министра здравоохранения Республики

      Жаксылыка Акмурзаевича Казахстан;

      Куришбаева - Министра сельского хозяйства Республики

      Ахылбека Кажигуловича Казахстан;

      Туймебаева - Министра образования и науки Республики

      Жансеита Кансеитулы Казахстан;

      Мусабаева - Председателя Национального космического

      Талгата Амангельдиевича агентства Республики Казахстан;

      Жаксылыкова - вице-министра индустрии и торговли

      Тимура Мекешевича Республики Казахстан, секретарем";

       в строке:

      "Шукеев - Заместитель Премьер-Министра Республики

      Умирзак Естаевич Казахстан, председатель"

      слово "Заместитель" заменить словами "Первый заместитель";

      вывести из указанного состава Школьника Владимира Сергеевича, Балиеву Загипу Яхяновну, Шабдарбаева Амангельды Смагуловича, Ахметова Даниала Кенжетаевича, Тажина Марата Муханбетказиевича, Мукашева Жаната Базикеновича.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов