Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 ақпандағы № 202 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 мамырдағы № 382 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 3 мамырдағы № 265 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.05.2016 № 265 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Экономикалық саясат жөніндегі кеңес құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 ақпандағы № 202 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 9, 101-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің құрамына:

Айтжанова            - Қазақстан Республикасының Экономикалық
Жанар Сейдахметқызы    даму және сауда министрі
енгізілсін

      мына:

«Исекешев            - Қазақстан Республикасының Индустрия
Әсет Өрентайұлы        және сауда министрі

Сұлтанов             - Қазақстан Республикасының Экономика
Бақыт Тұрлыханұлы      және бюджеттік жоспарлау министрі

Мыңбаев              - Қазақстан Республикасының Энергетика
Сауат Мұхаметбайұлы    және минералдық ресурстар министрі

Бишімбаев            - Қазақстан Республикасы Президентінің
Қуандық Уәлиханұлы     көмекшісі (келісім бойынша)»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«Исекешев            - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Әсет Өрентайұлы        орынбасары - Қазақстан Республикасының
                       Индустрия және жаңа технологиялар министрі

Сұлтанов             - Қазақстан Республикасы Президентінің
Бақыт Тұрлыханұлы      көмекшісі (келісім бойынша)

Мыңбаев              - Қазақстан Республикасының Мұнай және газ
Сауат Мұхаметбайұлы    министрі

Бишімбаев            - Қазақстан Республикасының Экономикалық
Қуандық Уәлиханұлы     даму және сауда вице-министрі, хатшы»;

      көрсетілген құрамнан Серік Нығметұлы Ахметов, Марат Әпсеметұлы Құсайынов шығарылсын;
      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Экономикалық саясат жөніндегі кеңес туралы ережеде:
      11-тармақтағы «Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі» деген сөздер «Экономикалық даму және сауда министрлігі» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года № 202

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 382. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2016 года № 265

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.05.2016 № 265.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года № 202 "О создании Совета по экономической политике" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 9, ст. 101) следующие изменения:
      1) ввести в состав Совета по экономической политике, утвержденный указанным постановлением:

Айтжанову                   - Министра экономического развития
Жанар Сейдахметовну           и торговли Республики Казахстан;

      строки:

"Исекешев                   - Министр индустрии и торговли
Асет Орентаевич               Республики Казахстан

Султанов                    - Министр экономики и бюджетного
Бахыт Турлыханович            планирования Республики Казахстан

Мынбаев                     - Министр энергетики и минеральных
Сауат Мухаметбаевич           ресурсов Республики Казахстан

Бишимбаев                   - помощник Президента Республики
Куандык Валиханович           Казахстан (по согласованию)"

      изложить в следующей редакции:

"Исекешев                   - Заместитель Премьер-Министра
Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр
                              индустрии и новых технологий
                              Республики Казахстан

Султанов                    - помощник Президента
Бахыт Турлыханович            Республики Казахстан (по согласованию)

Мынбаев                     - Министр нефти и газа
Сауат Мухаметбаевич           Республики Казахстан

Бишимбаев                   - вице-министр экономического развития
Куандык Валиханович           и торговли Республики Казахстан,
                              секретарь";

      вывести из указанного состава Ахметова Серика Ныгметұлы, Кусаинова Марата Апсеметовича;
      2) в Положении о Совете по экономической политике, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 11 слова "Министерство экономики и бюджетного планирования" заменить словами "Министерство экономического развития и торговли".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов