Қазақстан Рсспубликасы қарулы Күштерінің оқ-дәрілерін кәдеге жарату мәселелерін мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 882 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен «Қазақжарылысөнеркәсіп» акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне берсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен және Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен бірлесіп, осы қаулының 1-тармағынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер бекітілсін.
      4. Осы қаулы кол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 3 қыркүйектегі
№ 882 қаулысымен 
бекітілген    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер

      1. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      «Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 280-2-жолмен толықтырылсын:
      «280-2. «Қазақжарылысөнеркәсіп» АҚ;
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Өнеркәсіп комитетіне» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 285-жол алып тасталсын.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О совершенствовании системы государственного контроля вопросов утилизации боеприпасов Вооруженных Сил Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2010 года № 882

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке передать права владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества "Казахвзрывпром" Министерству обороны Республики Казахстан.
      2. Министерству обороны Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления.
      3. Утвердить прилагаемые дополнения и изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 3 сентября 2010 года № 882

Дополнения и изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      раздел "Министерству обороны Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 280-2, следующего содержания:
      "280-2. АО "Казахвзрывпром";
      в разделе "Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан":
      строку, порядковый номер 285, исключить.
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.
      3.  Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).