Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің "Қазавиақұтқару" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 49 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің «Қазавиақұтқару» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Қазавиақұтқару» акционерлік қоғамына (бұдан әрі - Қоғам) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қоғам қызметінің негізгі мәні Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне төтенше жағдайлардың алдын алу және зардаптарын жою саласында авиациялық қызмет көрсету және азаматтық авиация саласында өзге шаруашылық қызметтерді жүзеге асыру болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Қоғамның жарғысын бекітуді;
      2) Қазақстан Республикасының әділет органдарында Қоғамның мемлекеттік тіркелуін;
      3) Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне беруді;
      4) осы қаулыны іске асыру жөнінде өзге шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.
      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2011 жылғы 31 қаңтардағы
№ 49 қаулысымен    
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Алматы қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-129-жолмен толықтырылсын:
      «123-129 «Қазавиақұтқару» АҚ».
      3. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік
пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 295-3-жолмен толықтырылсын:
      «295-3 «Қазавиақұткару» АҚ».
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 49

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан путем преобразования в акционерное общество "Казавиаспас" (далее - Общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Определить основным предметом деятельности Общества оказание авиационных услуг Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и осуществление иной хозяйственной деятельности в сфере гражданской авиации.
      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) утверждение устава Общества;
      2) государственную регистрацию Общества в органах юстиции Республики Казахстан;
      3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций Общества Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
      4) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 января 2011 года № 49

Изменения и дополнения, которые вносятся
в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "г. Алматы" дополнить строкой, порядковый номер 123-129, следующего содержания:
      "123-129 АО "Казавиаспас".
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      раздел "Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 295-3, следующего содержания:
      "295-3 АО "Казавиаспас".
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).