Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің «Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс саласындағы басшы құрамның біліктілігін арттыру республикалық курсы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 қарашадағы N 1299 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің «Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс саласындағы басшылық құрамның біліктілігін арттыру республикалық курсы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (бұдан әрі - Серіктестік) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Серіктестік қызметінің негізгі мәні төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс саласындағы басшылық құрам мен мамандардың біліктілігін арттыру, оларды даярлау және қайта даярлау, ұйымдар мен азаматтарға әдістемелік көмек көрсету болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Серіктестіктің жарғысын бекітуді;
      2) Қазақстан Республикасы әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді;
      3) Серіктестіктің мемлекеттік қатысу үлестерін иелену мен пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне беруді;
      4) осы қаулыны іске асыру жөнінде өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.
      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2011 жылғы 5 қарашадағы
№ 1299 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Алматы қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-134-жолмен толықтырылсын:
      «123-134 «Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
      3. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 295-6-жолмен толықтырылсын:
      «295-6 «Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Республиканские курсы повышения квалификации руководящего состава в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2011 года № 1299

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Республиканские курсы повышения квалификации руководящего состава в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский учебно-методический центр гражданской защиты" (далее - Товарищество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Определить основным предметом деятельности Товарищества повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководящего состава и специалистов в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, оказание методической помощи организациям и гражданам.
      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) утверждение устава Товарищества;
      2) государственную регистрацию в органах юстиции Республики Казахстан;
      3) передачу прав владения и пользования государственной долей участия Товарищества Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
      4) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.
      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 5 ноября 2011 года № 1299

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "г. Алматы" дополнить строкой, порядковый номер 123-134, следующего содержания:
      "123-134 Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский учебно-методический центр Гражданской защиты".
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в приложении к указанному постановлению:
      раздел "Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 295-6, следующего содержания:
      "295-6 Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский учебно-методический центр Гражданской защиты".
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).