Лицензиялау және хабарлама тәртібінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 1655 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 542 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.07.2015 № 542 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 5-тармағына, 15-3-бабының 27-тармақтарына және «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 5) тармақшасына10-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдарда және халыққа қызмет көрсету орталықтарында хабарламаларды қабылдау қағидалары;
      2) Хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізу қағидалары;
      3) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;
      4) құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы хабарламаның нысаны;
      5) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысаны;
      6) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысаны;
      7) лицензия нысаны;
      8) лицензияға қосымшаның нысаны;
      9) білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымшаның нысаны;
      10) этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымы саласындағы қызметке лицензияның нысаны;
      11) алкоголь өнімінің өндірісі жөніндегі қызметке лицензияға қосымшаның нысаны;
      12) ойын бизнесі саласындағы қызметке лицензияның нысаны;
      13) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияның нысаны;
      14) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу жөніндегі қызметке лицензияның нысаны бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы саласындағы қызметтің және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтің лицензиары болып белгіленсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік
органдарда және халыққа қызмет көрсету орталықтарында
хабарламаларды қабылдау қағидалары

      Осы Қағидалар «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдарда және халыққа қызмет көрсету орталықтарында хабарламаларды қабылдаудың тәртібін белгілейді.
      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) өтініш беруші – хабарлама беретін, оның ішінде сенімхат бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;
      2) қабылдайтын ұйым – хабарлама қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган немесе халыққа қызмет көрсету орталығы;
      3) хабарлама – қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлайтын (оның ішінде электрондық құжат нысанындағы) құжат;
      4) соңғы қабылдаушы – қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлаған субъектілер тізілімін жүргізетін мемлекеттік орган.
      2. Хабарламаларды қабылдау үшін қабылдайтын ұйымдарда тиісті үй-жайлар жабдықталады, оларда:
      1) кезек күту орындары;
      2) хабарлама толтыру үлгілері және өзге де қажетті ақпараттары бар ақпараттық стенділер;
      3) хабарламаларды қабылдау бойынша қабылдайтын ұйымның және соңғы қабылдаушының жұмыс кестесі;
      4) шағымдар және ұсыныстар жинау үшін жәшіктер көзделуі тиіс.
      3. Қабылдайтын ұйым оларды толтыру үшін өтініш берушілерге хабарлама нысандарын беруді тегін қамтамасыз етуі тиіс.
      4. Хабарлама қабылдайтын ұйымның қызметкеріне тікелей беріледі, ол хабарламаның толық толтыруын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген қажетті құжаттардың бар екендігін тексереді. Тұлғаның хабарлама беруге өкілеттігін (сенімхаттың болуы) қабылдайтын ұйымның қызметкері тексереді.
      Бұл ретте, қабылдайтын ұйымның қызметкері тікелей орында және өтініш беруші хабарламаны беру сәтінде тексереді және оны қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді қабылдайды.
      Тиісті ақпараттық жүйесі бар болған жағдайда хабарламалар «электрондық үкімет» веб-порталында электрондық құжат нысанында беріледі.
      Хабарламаға қажетті құжаттарды ұсынуды талап ету тек Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда рұқсат етіледі.
      5. Хабарлама толық толтырылмаған, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қажетті құжаттар ұсынылмаған жағдайларда хабарлама қабылданбайды.
      Хабарламаны қабылдаудан дәлелді бас тарту ауызша нысанда жүзеге асырылады.
      6. Егер өтініш беруші қабылдайтын ұйым қызметкерінің уәждерімен келіспеген жағдайда хабарламаны берген орнында және сол күні олардың арасында осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акт жасалады. Акт хабарламаның көшірмесімен қоса екі данада жасалады және оған өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның қызметкері қол қояды.
      Хабарламаның көшірмесімен қоса актінің бір данасы қабылдайтын ұйымда сақтауға қабылданады, ал екіншісі өтініш берушіде қалады және хабарламаның қабылданбағанын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шағымдану үшін негіз болып табылады.
      7. Жеке тұлғаның тұрғылықты мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе іс-қимылдарды жүзеге асыру мекенжайы, сондай-ақ хабарламада толтыру үшін сол туралы ақпарат міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлама осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген тәртіппен беріледі.
      8. Хабарламаны мемлекеттік орган қабылдаған жағдайда осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес өтініш берушіге хабарламаны қабылдау туралы талон беріледі, онда мыналар:
      1) заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі;
      2) хабарлама оның басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы ақпараттандыратын қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың атауы;
      3) осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы;
      4) соңғы қабылдаушының атауы;
      5) қабылдайтын ұйымның атауы;
      6) хабарламаны қабылдаған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы;
      7) хабарламаны қабылдау күні мен уақыты;
      8) хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі көрсетіледі.
      9. Қабылдайтын ұйым түскен хабарламалардың, қол қойылған келіспеушілік актілердің, берілген хабарламалардың көшірмелерінің немесе хабарламаны қабылдау туралы талондардың есебін жүргізеді. Есеп қағаз тасығышта немесе тиісті ақпараттық жүйесі болған жағдайда электронды түрде жүргізіледі.
      10. Қабылдайтын ұйым қабылдаған хабарламаларды бекітілген жұмыс кестесін есепке ала отырып, өтініш беруші хабарламаны берген күні соңғы қабылдаушыға жібереді.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкін қоспағанда, 
мемлекеттік органдарда және
халыққа қызмет көрсету   
орталықтарында хабарламаларды
қабылдау қағидаларына   
1-қосымша         

Нысан

Өтініш беруші мен қабылдайтын ұйым қызметкерінің арасындағы
келіспеушіліктер актісі

Осы акт 20__ жылғы «___» _______________ «___» сағ. «___» мин.
(күні мен уақыты)
_____________________________________________________________________
(өтініш берушінің немесе сенім білдірген тұлғаның тегі, аты, әкесінің
                       аты (болған жағдайда)
мен _________________________________________________________________
     (қабылдайтын ұйым қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған
                                 жағдайда)
арасында жасалды.

Осы акт 20__ жылғы «___» _______________ «___» сағ. «___» мин.
(хабарламаны беру күні мен уақыты)
_____________________________________________________________________
    (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке
       тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                       сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
              (қызметтің/белгілі бір іс-қимылдың атауы)
___________________ бастағандығы туралы берілген хабарламаға жасалды.
Қабылдайтын ұйымның қызметкері мынадай ескертпелер берді*:
1. Хабарлама толық толтырылмаған (нақты ескертпелермен толтырылмаған
жолдардың нөмірлері көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген, талап етілетін
құжаттардың барлығы ұсынылмаған (ұсынылмаған құжаттар көрсетіледі):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      *ескертпелер бар жолдар ғана толтырылады, қалғандары сызылып
тасталады.
      Өтініш берушінің келіспеушіліктері:
      Мына мәселелер бойынша:
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Қосымша: хабарламаның көшірмесі ____ парақта.
      Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден екі данада жасалды.
      Тараптардың қолдары: _____________________ ____________________

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкін қоспағанда, 
мемлекеттік органдарда және
халыққа қызмет көрсету   
орталықтарында хабарламаларды
қабылдау қағидаларына   
2-қосымша         

Нысан

Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон

Осымен,
_____________________________________________________________________
    (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
                        тұлғаның тегі, аты,
_____________________________________________________________________
      әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
__________________________________________ бойынша қызметті бастағаны
_____________ бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
_________________________________________ бойынша қызметті тоқтатқаны
   (қызметтің немесе әрекеттің атауы)
жеке тұлғаның тұрғылықты жері мекенжайының __________________________
заңды тұлғаның орналасқан жері мекенжайының _________________________
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының ____
хабарламада көрсетілген деректердің _________________________________
_________________________________________ өзгергені туралы хабарлайды
    (тиісті жолда Х белгісі қойылады)
Соңғы қабылдаушының атауы ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Қабылдайтын ұйымның атауы ___________________________________________

Хабарламаны қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда), қолы _____________________________________________________
20__ жыл «___» _________________________
хабарламаны қабылдаған күні және уақыты,

Мөр орны
(қағаз тасығыштағы талон үшін)

Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізу қағидалары

      Осы Қағидалар «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзiрлендi және қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама (бұдан әрі - хабарлама) берген субъектілердің тізілімін жүргізу тәртібін белгілейді.
      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) өтініш беруші – хабарлама беретін, оның ішінде сенімхат бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;
      2) қабылдайтын ұйым – хабарлама қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган немесе халыққа қызмет көрсету орталығы;
      3) хабарлама – қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлайтын (оның ішінде электрондық құжат нысанындағы) құжат;
      4) соңғы қабылдаушы – қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлаған субъектілердің тізілімін жүргізетін мемлекеттік орган;
      5) тізілім – қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама берген субъектілердің тізілімі.
      2. Тізілім осындай міндет Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда жүргізіледі.
      3. Тізілімде мынадай міндетті ақпарат қамтылады:
      1) хабарламаның түскен күні мен уақыты;
      2) заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі;
      3) жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің немесе заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайлары, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайлары;
      4) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың тоқтатылғаны, хабарламада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы деректер;
      5) өтініш берушімен байланыс (электрондық пошта, телефондар, факс);
      6) қызметті (белгілі бір іс-қимылды) жүзеге асыруды бастау уақыты мен орны;
      7) қызметті (белгілі бір іс-қимылды) жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен орны (егер, бұл Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайда).
      Тізілімге кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша өзге де мәліметтер енгізілуі мүмкін.
      Тізілімге хабарламаны енгізуді соңғы қабылдаушы өтініш беруші хабарламаны берген күні жүргізеді.
      4. Тізілімнен шығарып тастау субъектіні қызметті жүзеге асыру құқығынан айырады және мыналар бойынша:
      1) субъектінің өтініші;
      2) дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметіне немесе қызметтің жекеленген түрлеріне тыйым салу туралы соттың шешімі;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.
      Тізілімнен шығарып тастауды соңғы қабылдаушы ақпараттың немесе хабарламаның түскен күнінде жүргізеді.
      5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, тізілім мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында еркін қолжетімділік режимінде орналастырылады.
      6. Тізілім тәуекелдерді басқару жүйесін және тексеруді жүргізу жоспарын құру үшін негіз болып табылады. Тізілімге енгізілген деректер тексерулерді жоспарлау және ұйымдастыру үшін пайдаланылады.
      7. Дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметі немесе қызметтің жекеленген түрі сотпен тоқтатылған жағдайда тізілімге тиісті мәліметтер енгізіледі.
      8. Өтініш берушінің хабарламасы бойынша тізілімге хабарламада көрсетілген жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің, заңды тұлғаның орналасқан жері мекенжайының, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының, сондай-ақ ол туралы ақпарат хабарламада толтыру үшін міндетті болып табылатын, тіркеу деректерінің өзгеруі туралы деректер енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Нысан

Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

1. __________________________________________________________________
                   (мемлекеттік органның толық атауы)
2. Осымен ___________________________________________________________
               (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру
                         нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты,
_____________________________________________________________________
      әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
__________________________________________ бойынша қызметті бастағаны
_______________________________ бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге
асыруды бастағаны
_________________________________________ бойынша қызметті тоқтатқаны
(қызметтің немесе іс-қимылдың атауы көрсетіледі)
жеке тұлғаның тұрғылықты жері мекенжайының __________________________
заңды тұлғаның орналасқан жері мекенжайының _________________________
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының ____
хабарламада көрсетілген деректердің*_________________________________
_____________________________________ өзгергендігі туралы хабарлайды.
  (тиісті жолда Х белгісі қойылады)
*Хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгергенде толтырылады. Осы
жолда сызықта заңды тұлғаның бұрынғы атауы, бизнес-сәйкестендіру
нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің/жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің
мекенжайлары ________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
4. Электрондық пошта ________________________________________________
5. Телефондар _______________________________________________________
6. Факс _____________________________________________________________
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ___________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
8. Қосымша мәліметтер _______________________________________________
   (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпарат көрсетіледі)
9. Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жағдайларда
хабарламаға _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
           (құжаттар атауы және парақтар саны көрсетіледі)
10. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы
____________________ басталады
(уақыты мен мерзімі)
11. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы
____________________ тоқтатылады.
(уақыты мен мерзімі)
*осы жол Қазақстан Республикасының заңдарымен хабарлама беру кезінде
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты
мен күні туралы ақпаратты ұсыну белгіленген жағдайларда ғана
толтырылады.
Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші мыналарды растайды:
      көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болады;
      өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе жекелеген
әрекеттермен айналысуға сотпен тыйым салынбаған;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келеді және
жарамды болып табылады;
      өтініш беруші қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге
асыруды бастағанға дейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.
12. Өтініш беруші ________ __________________________________________
                   (қолы)  (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты
20__ жылғы «__» ________ «__» сағ. «__» мин.

13. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:
Сенім білдірілген тұлға ______________________________________ ______
                    (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
_____________________________________________________________________
                    Сенімхаттың күні және нөмірі

Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы «__» ______ «__» сағ. «__» мин.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы хабарлама

      1. Жаңа объектінің құрылысы бойынша:
      Қазақстан Республикасының (облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына
_____________________________________________________________________
             (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ____________________________________
_____________________________________________________________________
  (жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды
тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
                         және телефон нөмірі)
_____________________________________________________________________
               (объектiнiң атауы және орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
      объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау
туралы хабарлаймын.
      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы «___» _______________.
      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы «___» __________.
      Қаржыландыру көзі __________________________________.
      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:
      1. Жерге тиісті құқық беру туралы _____________________________
_____________________________________________________________________
                  (жергілікті атқарушы органның атауы)
20__ «__» ___________ № _____ шешімі.
      2. Объектіні салуға арналған жобалау (жобалау-сметалық)
құжаттаманы _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    (жобалау ұйымның атауы, лицензия №, берілген күні, жобалаудың
                              сатылығы)
____________________________________________________________ әзірледі
және _______________________________________________________ бекітті.
             (ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)
      3. 20__ «___» _____________ № ____ ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған
  жағдайда), телефоны және аттестатының № және құрамында сараптаманы
    орындаған аттестатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, пошталық
                     мекенжайы және телефоны)
      сараптаманың оң қорытындысы берілді (сараптама жүргізу міндетті
болғанда).
      4. Объект _____________________________________________________
           (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)
жауапкершілік деңгейіне жатады.
      5. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген
құрылыстың нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай.
      6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ______________________________
_____________________________________________________________________
    (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,
                     лицензияның №, алған күні)
20__ «___» ________ № ____ мердігерлік шарттың негізінде жүргізіледі.
      7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты
кезең-кезеңмен жүргізу қарастырылған болса) құрылыстың тиісті
кезеңдеріне арналған 20___ «___» _____________ № _____ шешім берілді.
      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________
_____________________________________________________________________
            (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар __________________________________________________________
             (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20___ «___» ______________ № _____ бұйрықпен тағайындалды.
      9. Бас мердігердің атынан құрылыс үшін жауапты тұлға ретінде __
_____________________________________________________________________
            (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі, «Сейсмикаға төзiмдi
құрылыс» (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы
бойынша _____________________________________________________________
             (куәлік нөмірі, кіммен берілген немесе ұзартылған)
_________________________________________________ жарамды куәлiгi бар
_____________________________________________________________________
        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20___ «___» ______________ № _____ бұйрықпен тағайындалды.
      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)
мыналар жүзеге асырады:
      1) 20___ «____» _______________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны
әзірлеушінің атынан _________________________________________________
                      (ұйымның атауы, лицензияның №, берілген күні,
                                мекенжайы және телефоны)
____________________________________________________________________;
       (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
      2) 20__ «___» _____________ № _____ шартқа сәйкес өз құрамында
аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ________________________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                            және алған күні)
ұйым _______________________________________________________________;
                   (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» _________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________;
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
             және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру
қажет) мыналар жүзеге асырады:
      1) өз штатында 20__ «___» ___________________ № _____ бұйрықпен
тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                            және алған күні)
тапсырыс беруші өз бетінше;
      2) 20__ «___» ______________ № _____ шартқа сәйкес өз
құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _______________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                           және алған күні)
_____________________________________________________________________
ұйым _______________________________________________________________;
                    (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» __________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
              және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      12. Сараптаманың оң қорытындысының (оны жүргізу міндетті болған
жағдайда) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін қоса беріп
отырмын.
      13. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық
өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау
органдарына уақытында хабарлауға міндеттенемін.
      14. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:
      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болады;
      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды
болып табылады;
      3) құрылыс-монтаждау жұмыстары жүзеге асырыла басталғанға дейін
үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнама талаптары сақталады.
      15. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс
нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес
жауапкершілікті көтеретініміз туралы хабардармыз.

      Тапсырыс беруші (құрылыс                   Бас мердігер
               салушы)
      ________________________             __________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты             (тегі, аты, әкесінің аты
         (болған жағдайда),                   (болған жағдайда),
             лауазымы)                            лауазымы)
      ЖСК/БСН ________________             ЖСК/БСН __________________
              (жеке және заңды                      (жеке және заңды
               тұлғалар үшін)                        тұлғалар үшін)
      ________________________             __________________________
            (қолы, күні)                          (қолы, күні)
      М.О.                                 М.О.

      Хабарлама сенімхат бойынша тұлғамен берілген жағдайда:
      Сенімді тұлға ______ __________________________________________
                    (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      Беру мерзімі: 20__ жылғы «___» ________.
      2) Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)
қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:
      Қазақстан Республикасының (облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына
_____________________________________________________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға - үшін тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды
    тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)
_____________________________________________________________________
             (объектiнiң атауы және орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
      қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) қайта
жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша құрылыс-монтаждау
жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.
      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы «__» _______________.
      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы «___» _________.
      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:
      1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге
асыратын тиісті жергілікті атқарушы органның қолданыстағы
ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) қайта жаңарту (қайта
жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы __________________________________
_____________________________________________________________________
                (жергілікті атқарушы органның атауы)
20__ «__» ___________ № _____ шешімі.
      2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) ____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
        (құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)
______________________________ 20__ «___» _____________ № ____ меншік
құқығын растайтын құжаттарды берді немесе ___________________________
_____________________________________________________________________
(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің
                       аты (болған жағдайда)
үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің меншік
иелерінің оларды өзгертуге нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі
________________________.
      3. Жерге тиісті құқық беру туралы (егер жоспарланып отырған
өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді көздесе) _________
_____________________________________________________________________
                  (жергілікті атқарушы органның атауы)
      20__ «__» ___________ № _____ шешімі.
      4. ____________________________________________________________
                    (жергілікті атқарушы органның атауы)
берген 20__ «__» ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмаға
сәйкес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) қайта
жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалау
(жобалау-сметалық) құжаттама ________________________________________
_____________________________________________________________________
    (жобалау ұйымның атауы, лицензия №, берілген күні, жобалаудың
                            сатылылығы)
әзірленді және ___________________________________________ бекітілді.
                (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                   және (немесе) бұйрықтың № және күні)
      5. 20__ «___» _____________ № ____ ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған
  жағдайда), телефоны және аттестатының № және сараптаманы орындаған
    құрамында аттестатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, пошталық
                      мекенжайы және телефоны)
сараптаманың оң қорытындысын (сараптаманы жүргізу міндетті болған
жағдайда) берді.
      6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа
үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) иелерінің (егер үй-жайлардың
(тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған қайта жаңартуы (қайта
жоспарлауы, қайта жабдықтауы) немесе үй-жайлардың шекараларын көшіруі
олардың мүдделерін қозғаса) расталған 20__ «___» ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің
                      аты (болған жағдайда)
нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі бар.
      7. Жұмыстар 20__ «___» _____________ № ____ мердігерлік шарттың
негізінде ___________________________________________________________
              (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы,
                   телефоны, лицензиясының №, берілген күні)
мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)
жүргізілетін болады.
      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________
_____________________________________________________________________
            (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар __________________________________________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20__ «__» ___________ № _____ бұйрықпен тағайындалды (тағайындалған
жағдайда).
      9. Бас мердігердің атынан қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта
жабдықтау) үшін 20__ «__» ___________ № _____ бұйрықпен
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
           (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар және құрылыс саласында _____________ жыл жұмыс өтілі бар,
«Сейсмикалық құрылыс» курсы бойынша (сейсмикалық аудандарда құрылыс
салған жағдайда) оқыған және ________________________________________
_____________________________________________________________________
            (куәліктің нөмірі, кім берді немесе ұзартты)
жарамды куәлігі бар жауапты тұлға ___________________________________
                                   (тегі, аты, әкесінің аты (болған
                                          жағдайда), лауазымы)
тағайындалды (тағайындалған жағдайда).
      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)
мыналар жүзеге асырады:
      1) 20___ «___» ______________ № _____ бұйрыққа сәйкес жобаны
әзірлеушінің атынан _________________________________________________
                      (ұйымның атауы, лицензияның №, берілген күні,
                                мекенжайы және телефоны)
____________________________________________________________________;
        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
      2) 20___ «___» _____________ № _____ шартқа сәйкес өз құрамында
аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ________________________________
                                     (сарапшының тегі, аты, әкесінің
                                     аты (болған жағдайда), лауазымы)
_____________________________________________________________________
ұйым _______________________________________________________________;
                  (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» __________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________;
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
              және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру
қажет) мыналар жүзеге асырады:
      1) өз штатында 20__ «___» ______________ № _____ бұйрықпен
тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                           және алған күні)
тапсырыс беруші өз бетінше;
      2) 20__ «___» ______________ № _____ шартқа сәйкес өз құрамында
аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ________________________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                          және алған күні)
_____________________________________________________________________
ұйым _______________________________________________________________;
                  (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» __________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
              және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      12. Сараптаманың оң қорытындысының (осы жүргізу міндетті болған
жағдайда) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін (егер
жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп
беруді көздесе) қоса беріп отырмын.
      13. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық
өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау
органдарына уақытында хабарлауға міндеттенемін.
      14. Осы хабарламаны бере отырып, мыналарды растаймын:
      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға
қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша
кез келген ақпаратты жіберуге болады;
      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды
болып табылады;
      3) құрылыс-монтаж жұмыстары жүзеге асырыла бастағанға дейін
орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары
сақталады.
      15. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс
нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес
жауапкершілікті көтеретініміз туралы хабардармын (-мыз).

      Тапсырыс беруші (құрылыс                   Бас мердігер
               салушы)                    (мердігерлік ұйымды тартқан
                                                   жағдайда)
      ________________________            ___________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты             (тегі, аты, әкесінің аты
         (болған жағдайда),                   (болған жағдайда),
             лауазымы)                            лауазымы)
      ЖСК/БСН ________________            ЖСК/БСН ___________________
              (жеке және заңды                     (жеке және заңды
               тұлғалар үшін)                       тұлғалар үшін)
      ________________________            ___________________________
            (қолы, күні)                          (қолы, күні)
      М.О.                                М.О.

      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:
      Сенімді тұлға _________________________________________________
                        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      Беру мерзімі: 20__ жылғы «___» ________.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші

_____________________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      (қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрі (-лері)
                            көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________ жүзеге асыруға лицензия және (немесе)
лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта ________________________________
(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою
керек)
беруiңiздi сұраймын
      Заңды тұлғаның мекенжайы ______________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
               (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар нөмірі)
___ парақта қоса беріліп отыр
      Осымен, көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
      өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сотпен тыйым салынбағандығы;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады.
      Басшы _________ _______________________________________________
              (қолы)    (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
      Мөр орны Толтыру мерзімі: 20__ жылғы «___» ____________________

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші

_____________________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
   (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке
                       сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (қызметтiң түрi және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________ жүзеге асыруға лицензия және
(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта _______________________
(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою
керек)
беруiңiздi сұраймын
      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ____________________
_____________________________________________________________________
  (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
                         үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
               (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_________ парақта қоса беріліп отыр
      Осымен, көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
      өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сотпен тыйым салынбағандығы;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады.
      Жеке тұлға ________ ___________________________________________
                  (қолы)   (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
      Мөр орны Толтыру мерзімі: 20__ жылғы «___» ____________________
(болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Лицензия

20__ жылғы «___» ________________                 № _________________

_____________________________________________________________________
    («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
               лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру
                             нөмірі/жеке
_____________________________________________________________ берілді
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                  сәйкестендіру нөмірі)
Лицензия түрі _______________________________________________________
               («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
                                9-бабына сәйкес)
_____________________________________________________________________
Лицензияның қолданылуының ерекше шарттары ___________________________
                                             («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
         Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес)
Лицензиар ___________________________________________________________
                          (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                           (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
Берілген орны ______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________

Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері) _____________________
                                                («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің
_____________________________________________________________________
                         кіші түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
Өндiрiстік база _____________________________________________________
                                  (орналасқан жерi)
Лицензиат ___________________________________________________________
                  (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері,
                           бизнес-сәйкестендіру нөмірі/
_____________________________________________________________________
жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                       сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
               (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
_____________________________________________________________________

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                            (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ____________________________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
      Қосымшаның № ______________________________
      Қолданылу мерзiмi _________________________
      Берілген орны _____________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________

Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері) _____________________
                                                («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің
                         кіші түрінің атауы)
*

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

*техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен
мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары және орта білімнен
кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның
ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары бойынша қызметтің
кіші түрлері үшін.
Беру үшін негіз _____________________________________________________
                   (лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының
                                  нөмірі және күні)
Лицензиат ___________________________________________________________
                 (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері,
                         бизнес-сәйкестендіру нөмірі/
_____________________________________________________________________
жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                        сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
              (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
_____________________________________________________________________

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                           (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
      Қосымшаның нөмірі __________________________
      Қолданылу мерзiмi __________________________
      Берілген орны ______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымы
саласындағы қызметке лицензия

_____________________________________________________________________
       («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
_____________________________________________________________________
            сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру
                            нөмірі/жеке
_____________________________________________________________ берілді
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                   сәйкестендіру нөмірі)
Қызмет объектісінің мекенжайы бойынша _______________________________
_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі, литер және (немесе) қойма
   үй-жайдың нөмірі - алкоголь өнімін сақтау, көтерме саудада сату
                      қызметі бойынша көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Лицензия түрі _______________________________________________________
                    («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы
_____________________________________________________________________
                       Заңының 9-бабына сәйкес)
Лицензиар ___________________________________________________________
                          (лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                             басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
      20__ жылғы «___» ____________________________
      Лицензия нөмірі _____________________________
      Берілген орны _______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi жөніндегі қызметке лицензияға
қосымша

Лицензияның нөмірі ____________
Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері) _____________________
                                                («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің
_____________________________________________________________________
                        кіші түрінің атауы)
қызмет объекті (лердің) мекенжайы (лары) бойынша ____________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиат ___________________________________________________________
                 (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері,
                         бизнес-сәйкестендіру нөмірі/
_____________________________________________________________________
жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                      сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
              (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
_____________________________________________________________________
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                           (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
      Қосымшаның нөмірі __________________________
      Берілген орны ______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Ойын бизнесі саласындағы қызметке лицензия

_____________________________________________________________________
    («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
                лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру
                            нөмірі/жеке
_____________________________________________________________ берілді
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                     сәйкестендіру нөмірі)
ойын мекемесінің атауы және орналасқан жері _________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензия түрі _______________________________________________________
               («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
                                 9-бабына сәйкес)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
                           (лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                            (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
      20__ жылғы «___» ____________________________
      Лицензия нөмірі _____________________________
      Берілген орны _______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу
бойынша қызметке лицензия

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

__________________________
  (ішкі істер органының
          атауы)
20__ ж. "___" ____________
№ __ лицензияның түбіртегі
__________________________
     (заңды тұлғаның,
  филиалдың, өкілдіктің
_________________________
    толық атауы, дара
   кәсіпкердің Т.А.Ә.,
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
   немесе төлқұжатының
        сериясы,
__________________________
нөмірі, кім және қашан
берді) ____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
     (қару мен оның
   патрондарының әрбір
      бірлігінің
__________________________
   саны, түрі, калибрі)
__________________________
__________________________
__________________________
сатып алуға берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
             (Тегі,
__________________________
    аты-жөні, қолы)
Ескертпе. Лицензия берген
ішкі істер органында
қалады

__________________________
  (ішкі істер органының
          атауы
20__ ж."___" _____________
№ _ лицензияның телнұсқасы
__________________________
     (заңды тұлғаның,
  филиалдың, өкілдіктің
__________________________
    толық атауы, дара
   кәсіпкердің Т.А.Ә.,
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
    немесе төлқұжатының
          сериясы,
__________________________
  нөмірі, кім және қашан
берді)_____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
     (қару мен оның
   патрондарының әрбір
        бірлігінің
__________________________
   саны, түрі, калибрі)
__________________________
__________________________
__________________________
сатып алуға берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
              (Тегі,
__________________________
     аты-жөні, қолы)
Ескертпе. Сатып алушының
қолында қалады. Қару сатып
алған кезде оның атауы мен
санын сататын ұйым қаруды
тіркеу үшін ішкі істер
органдарына ұсынылатын
лицензия телнұсқасының
екінші жағына толтырады.

__________________________
  (ішкі істер органының
          атауы)
20__ ж."___" _____________
Лицензияның № ____________
__________________________
      (заңды тұлғаның,
   филиалдың, өкілдіктің
__________________________
    толық атауы, дара
   кәсіпкердің Т.А.Ә.,
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
   немесе төлқұжатының
        сериясы,
__________________________
  нөмірі, кім және қашан
берді) ____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
      (қару мен оның
    патрондарының әрбір
         бірлігінің
__________________________
   саны, түрі, калибрі)
__________________________
__________________________
__________________________
сатып алуға берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
             (Тегі,
__________________________
     аты-жөні, қолы)
Ескертпе. Сататын ұйымда
қалады. Қару сатып алған
кезде оның атауы мен саны
сататын ұйым лицензия
телнұсқасының екінші
жағына толтырады

Қару түрі (әскери немесе оқу)

жүйесі

калибрі

нөмірі

Шығарылған жылы

Дайындаушы Зауыттың атауы

Қару түрі (әскери Немесе оқу)

жүйесі

калибрі

нөмірі

Шығарылған жылы

Дайындаушы Зауыттың атауы

      20__ ж. "___" ___________             20__ ж. "___" ___________
      Сататын ұйымның мөртабаны             Сататын ұйымның мөртабаны
      _________________________             _________________________
       (жауапты адамның қолы)                (жауапты адамның қолы)

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды сатып алу жөніндегі қызметке лицензия

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

___________________________
   (Ішкі істер органының
           атауы)
20__ ж. "___" _____________
№ ___ лицензияның түбіртегі
___________________________
(заңды тұлғаның, Филиалдың
___________________________
  өкілдіктің толық атауы,
  дара кәсіпкердің Т.А.Ә.
___________________________
  олардың заңды мекенжайы)
___________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
    немесе төлқұжатының
          сериясы,
___________________________
  нөмірі, кім және қашан
берді) _____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
(азаматтық пиротехникалық
        заттар мен
___________________________
олар қолданылып жасалған
___________________________
бұйымдардың атауы және
саны) _________ сатып алуға
берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ____________________
     (Тегі, аты-жөні, қолы)
___________________________
Ескертпе.
Лицензия берген ішкі істер
органында қалады.

__________________________
   (Ішкі істер органының
           атауы)
20__ ж. "___" ____________
№ _ лицензияның Телнұсқасы
__________________________
(заңды тұлғаның, Филиалдың
__________________________
  өкілдіктің толық атауы,
  дара кәсіпкердің Т.А.Ә.
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
   немесе төлқұжатының
         сериясы,
__________________________
  нөмірі,кім және қашан
берді) ____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
(азаматтық пиротехникалық
        заттар мен
__________________________
олар қолданылып жасалған
__________________________
бұйымдардың атауы және
саны) ________ сатып алуға
берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай Ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
    (Тегі, аты-жөні, қолы)
_________________________
Ескертпе.
Сатып алушының қолында
қалады.
Пиротехникалық бұйымдарды
сатып алған кезде сататын
ұйым өткізілген
пиротехникалық бұйымның
атауы мен санын екінші
жағына толтырады.

___________________________
   (Ішкі істер органының
         атауы)
20__ ж. "___" _____________
Лицензияның № _____________
___________________________
(заңды тұлғаның, Филиалдың
___________________________
  өкілдіктің толық атауы,
  дара кәсіпкердің Т.А.Ә.
___________________________
олардың заңды мекен-жайы)
___________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
    немесе төлқұжатының
         сериясы,
___________________________
  нөмірі,кім және қашан
берді) _____________ дербес
жауапкершілігімен
___________________________
(азаматтық пиротехникалық
заттар мен
___________________________
олар қолданылып жасалған
___________________________
  бұйымдардың атауы және
саны) _________ сатып алуға
берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай Ішінде жарамды
М.О.
Бастық ____________________
     (Тегі, аты-жөні, қолы)
___________________________
Ескертпе.
Сататын ұйымда қалады.
Өткізілген пиротехникалық
бұйымның атауы мен санын
екінші жағына толтырады.

Пиротехникалық бұйымның атауы

Саны

Шығаратын елі

Пиротехникалық Бұйымның атауы

Саны

Шығаратын елі

қорабы

дана

қорабы

дана

      20__ ж. "___" ___________             20__ ж. "___" ___________
      Сататын ұйымның мөртабаны             Сататын ұйымның мөртабаны
      _________________________             _________________________
       (жауапты адамның қолы)                (жауапты адамның қолы)

О некоторых вопросах лицензирования и уведомительного порядка

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1655. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2015 года № 542

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.07.2015 № 542 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В соответствии с пунктом 5 статьи 1, пунктами 27 статьи 15-3 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и подпунктом 5) статьи 6, статьей 10 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Правила приема уведомлений в государственных органах, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, и центрах обслуживания населения;
      2) Правила ведения реестра субъектов, подавших уведомление;
      3) форму уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий;
      4) форму уведомления о начале производства строительно-монтажных работ;
      5) форму заявления юридического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии;
      6) форму заявления физического лица для получения лицензии и (или) приложения к лицензии;
      7) форму лицензии;
      8) форму приложения к лицензии;
      9) форму приложения к лицензии для занятия образовательной деятельностью;
      10) форму лицензии на деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
      11) форму приложения к лицензии на деятельность по производству алкогольной продукции;
      12) форму лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса;
      13) форму лицензии на деятельность по приобретению гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
      14) форму лицензии на деятельность по приобретению гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
      2. Определить лицензиаром деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, Национальный Банк Республики Казахстан.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      С. Ахметов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Правила
приема уведомлений в государственных органах, за исключением
Национального Банка Республики Казахстан, и центрах обслуживания населения

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и устанавливают порядок приема уведомлений в государственных органах, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, и центрах обслуживания населения.
      1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
      1) заявитель – физическое или юридическое лицо, подающее уведомление, в том числе действующее по доверенности;
      2) принимающая организация – государственный орган или центр обслуживания населения, осуществляющий прием уведомлений;
      3) уведомление – документ (в том числе в форме электронного документа), информирующий о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий;
      4) конечный получатель – государственный орган, ведущий реестр субъектов, уведомивших о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий.
      2. Для приема уведомлений в принимающих организациях оборудуются соответствующие помещения, в которых должны быть предусмотрены:
      1) место для ожидания очереди;
      2) информационные стенды с образцами заполнения уведомлений и иной необходимой информацией;
      3) график работы принимающей организации и конечного получателя по приему уведомлений;
      4) ящики для сбора жалоб и предложений.
      3. Принимающая организация должна обеспечить бесплатное представление заявителям форм уведомлений для их заполнения.
      4. Уведомление подается непосредственно работнику принимающей организации, который проверяет полноту заполнения уведомления и наличие необходимых документов, установленных законами Республики Казахстан. Полномочия лица на подачу уведомления (наличие доверенности) проверяются работником принимающей организации.
      При этом работник принимающей организации проверяет уведомление и принимает решение о его принятии или непринятии непосредственно на месте и в момент подачи уведомления заявителем.
      В случае наличия соответствующей информационной системы, уведомление подается в форме электронного документа на веб-портале «электронного правительства».
      Требование о представлении необходимых документов к уведомлению допускается только в случаях, установленных законами Республики Казахстан.
      5. В случаях неполного заполнения уведомления, непредставления необходимых документов, установленных законами Республики Казахстан, уведомление не принимается.
      Мотивированный отказ в приеме уведомления осуществляется в устной форме.
      6. В случае несогласия заявителя с мотивами отказа работника принимающей организации, между ними составляется акт по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, на месте и в день подачи уведомления. Акт с приложением к нему копии уведомления составляется в двух экземплярах и подписывается заявителем и работником принимающей организации.
      Один экземпляр акта с копией уведомления принимается на хранение в принимающей организации, а второй остается у заявителя и является основанием для обжалования непринятия уведомления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      7. Уведомление об изменении адреса местожительства физического лица, местонахождения юридического лица, адреса осуществления деятельности или действий, указанных в уведомлении, а также регистрационных данных, информация о которых является обязательной для заполнения в уведомлении, подается в порядке, указанном в пункте 4 настоящих Правил.
      8. В случае, если уведомление принимается государственным органом, заявителю выдается талон о приеме уведомления, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в котором указываются:
      1) наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер;
      2) наименование вида деятельности или определенного действия, о начале или прекращении которого информирует уведомление;
      3) об изменении данных, указанных в уведомлении согласно пункту 7 настоящих Правил;
      4) наименование конечного получателя;
      5) наименование принимающей организации;
      6) фамилия, имя, отчество (в случае наличия), подпись работника, принявшего уведомление;
      7) дата и время приема уведомления;
      8) входящий регистрационный номер уведомления.
      9. Принимающая организация ведет учет поступивших уведомлений, подписанных актов разногласий, выданных копий уведомлений или талонов о приеме уведомлений. Учет ведется на бумажном носителе или в электронном виде при наличии соответствующей информационной системы.
      10. Уведомления, принятые принимающей организацией, направляются конечному получателю в день подачи уведомления заявителем с учетом утвержденного графика работы.

Приложение 1        
к Правилам приема уведомлений
в государственных органах, за
исключением Национального Банка
Республики Казахстан, и центрах
обслуживания населения   

Форма

Акт разногласий между заявителем и работником
принимающей организации

      Настоящий акт составлен « ___ » _____ 20 __ года
                                (дата и время)
« __ » час. « __ » мин.
      
между ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) заявителя или
доверенного лица)
и _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) работника
принимающей организации)
      Настоящий акт составлен к уведомлению, поданному
« ___ » ____________ 20 __ года « ___ » час. « ___ » мин.
(дата и время подачи уведомления)
________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный
номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица,
индивидуальный идентификационный номер)
о начале ________________________________________________
      (наименование деятельности/определенного действия)

     Работником принимающей организации даны следующие замечания*:
      1. Неполное заполнение уведомления (указываются номера
незаполненных полей с конкретными замечаниями)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
      2. Не представлены все требуемые документы (указываются
непредставленные документы), установленные законами Республики
Казахстан
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
      * Заполняются только поля, по которым имеются замечания,
остальное вычеркивается.
      Возражения заявителя:
      По вопросам
      1. ________________________________________________
        _________________________________________________
        _________________________________________________
      2. ________________________________________________
        _________________________________________________
        _________________________________________________
      Приложение: копия уведомления на ___ листах.
      Составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон
      Подписи сторон:______________ _____________________

Приложение 2        
к Правилам приема уведомлений в
государственных органах, за 
исключением Национального Банка
Республики Казахстан, и центрах
обслуживания населения    

Форма

Талон
о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий

      Настоящим,
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер,
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица,
индивидуальный идентификационный номер)
уведомляет о:
      начале осуществления деятельности по ______________
      начале осуществления определенного действия по
_______________________
      прекращении осуществления деятельности по _________
      (указывается наименование деятельности или действия)
      изменении: адреса местожительства физического лица
_____________
      местонахождения юридического лица _________________
      адреса осуществления деятельности или определенных действий
________________________________________________
            (в соответствующем поле ставится знак X)
      данных, указанных в уведомлении ___________________
_________________________________________________________
      Наименование конечного получателя
_________________________________________________________
      Наименование принимающей организации
_________________________________________________________
      Фамилия, имя, отчество (в случае наличия), подпись работника,
принявшего уведомление
      « ___ » ______________ 20 ___ года
      (дата и время приема уведомления
                  Место печати
      (для талона на бумажном носителе)

      Входящий регистрационный номер уведомления: _______

Утверждены          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 21 декабря 2012 года № 1655

Правила
ведения реестра субъектов, подавших уведомление

      Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» и устанавливают порядок ведения реестра субъектов, подавших уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий (далее – уведомление).
      1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
      1) заявитель – физическое или юридическое лицо, подающее уведомление, в том числе действующее по доверенности;
      2) принимающая организация – государственный орган или центр обслуживания населения, осуществляющий прием уведомлений;
      3) уведомление – документ (в том числе в форме электронного документа), информирующий о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий;
      4) конечный получатель – государственный орган, ведущий реестр субъектов, уведомивших о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий;
      5) реестр – реестр субъектов, подавших уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий.
      2. Реестр ведется в случаях установления такой обязанности законами Республики Казахстан.
      3. Реестр содержит следующую обязательную информацию:
      1) дата и время поступления уведомления;
      2) полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер/фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер;
      3) адреса местожительства физического лица или местонахождения юридического лица, адреса осуществления деятельности или определенных действий;
      4) данные о начале осуществления деятельности или определенных действий, прекращении осуществления деятельности или определенных действий, изменении данных, указанных в уведомлении;
      5) контакты заявителя (электронная почта, телефоны, факс);
      6) время и место начала осуществления деятельности (определенного действия);
      7) время и место прекращения осуществления деятельности (определенного действия) (в случае, если это предусмотрено законами Республики Казахстан).
      По согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству в реестр могут включаться иные сведения.
      Внесение уведомления в реестр осуществляется конечным получателем в день подачи уведомления заявителем.
      4. Исключение из реестра лишает субъекта права осуществлять деятельность и осуществляется по:
      1) заявлению субъекта;
      2) решению суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица;
      3) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
      Исключение из реестра производится конечным получателем в день поступления информации или уведомления.
      5. Реестр размещается на интернет-ресурсах государственных органов в режиме свободного доступа, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
      6. Реестр является основой для формирования системы управления рисками и плана проведения проверок. Данные, включенные в реестр, используются для планирования и организации проверок.
      7. В случае приостановления судом деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица, в реестр вносятся соответствующие сведения.
      8. По уведомлению заявителя в реестр вносятся данные об изменении адреса местожительства физического лица, местонахождения юридического лица, адреса осуществления деятельности или определенных действий, указанных в уведомлении, а также регистрационных данных, информация о которых является обязательной для заполнения в уведомлении.

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Уведомление
о начале или прекращении осуществления деятельности
или определенных действий

1. В ____________________________________________________
      (полное наименование государственного органа)
2. Настоящим ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный
номер, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица,
индивидуальный идентификационный номер)
уведомляет о:
      начале осуществления деятельности по ______________
      начале осуществления определенного действия по _______________
      прекращении осуществления деятельности по__________
      (указывается наименование деятельности или действия)
      изменении: адреса местожительства физического лица
______________________
      местонахождения юридического лица ______________________
      адреса осуществления деятельности или определенных действий
_____________
      (в соответствующем поле ставится знак X)
данных, указанных в уведомлении* ________________________
_________________________________________________________
* Заполняется при изменении регистрационных данных, указанных в уведомлении. В данной строке указываются прежнее наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер/фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица, индивидуальный идентификационный номер.
3. Адрес местонахождения юридического лица/местожительства физического лица ___________________
_________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
4. Электронная почта ____________________________________
5. Телефоны _____________________________________________
6. Факс _________________________________________________
7. Адрес(а) осуществления деятельности __________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
8. Дополнительные сведения ______________________________
(указывается информация согласно законодательству Республики Казахстан)
9. В случаях, установленных законами Республики Казахстан, к уведомлению:
_________________________________________________________
(указывается наименование документов и количество листов)
10. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато
______________________________ (время и дата)
11. Осуществление деятельности или определенных действий будет
прекращено _________________________(время и дата)*
* данное поле заполняется только в случае, если законами Республики Казахстан установлено представление информации о времени и дате прекращения осуществления деятельности или определенных действий при подаче уведомления.

      Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:
      все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или определенных действий;
      заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными действиями;
      все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
      заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или определенных действий и в последующем.

12. 3аявитель _______________  ____________________________________
             (подпись)     (фамилия, имя, отчество (в случае наличия
МП (в случае наличия)      Дата и время подачи: «__» ______ 20__года
                                                «___» час. «___» мин.
13. В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
Доверенное лицо ___________________________________ ________________
            (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)  (подпись)
_________________________________________________________
                Номер и дата доверенности

Дата и время подачи: « ___ » __________ 20 __ года
« __ » час. « ___ » мин.          

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Уведомление
о начале производства строительно-монтажных работ

      1. По строительству нового объекта:
      Главному государственному строительному инспектору Республики
Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)
_________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
      От заказчика (застройщика) __________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения) и номер телефона)
      Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных
работ на объекте _________________________________________________
__________________________________________________________________
      (наименование и месторасположение объекта)
      Начало строительства « ___ » ___________ 20 __ года.
      Срок ввода в эксплуатацию « ___ » ______ 20 __ года.
      Источник финансирования ___________________________
      При этом сообщаю:
      1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано
_________________________________________________________________
       (наименование местного исполнительного органа)
от « ___ » _____________ 20 __ года № ______.
      2. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
объекта разработана (наименование проектной организации, № лицензии,
дата получения, стадийность проектирования)
и утверждена _______________________________________________________
                  (наименование организации, № и дата приказа)
      3. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности
проведения экспертизы) выдано от « ___ » ___________ № ____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон
и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон
организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта,
выполнившего экспертизу)
      4. Объект относится к ______________________________________
__________________________________________________________________
(первый – повышенный, второй – нормальный или третий – пониженный)
уровню ответственности.
      5. Срок нормативной продолжительности строительства,
утвержденной в составе проектной (проектно-сметной) документации
______________ месяца (-ев).
      6. Работы будут производиться подрядным способом
_________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес,
телефон, № лицензии, дата получения)
на основании договора подряда от « ___ » _______ 20 __ года № ___.
      7. Решение на соответствующие этапы строительства в режиме
экспертного сопровождения (в случае, если предусмотрено поэтапное
строительство) выдано от « ___ » _____________ 20 __ года № _____.
      8. Ответственным лицом от заказчика приказом № __ от « __ »
___ 20 __ года назначен ___________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
имеющий образование _____________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
      9. Ответственным лицом по строительству от генерального
подрядчика приказом № ___ от « ___ » ________ 20 __ года назначен
_____________________________________,
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность,
наименование организации)
имеющий образование _____________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
и стаж работы в строительстве _________ лет, прошедший обучение и
имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое
строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
      (номер удостоверения, кем выдано или продлено)
      10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые подпункты заполнить):
      1) разработчиком проекта ___________________________________
__________________________________________________________________
(наименование организации, № лицензии, дата получения, адрес и
телефон)
в лице ___________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
в соответствии с приказом от « ___ » ____________ 20 __ года № ____;
      2) организацией _____________________________________________
___________________________________________________________________ ,
      (наименование организации, адрес и телефон)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
                         получения аттестата)
в соответствии с договором от « ___ » ____________ 20 __ года № ____;
      3) экспертом _________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
                    получения аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 __ года № ____.
      11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые
подпункты заполнить):
      1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате
аттестованного (-ых) эксперта (-ов) ______________________________
___________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
                         получения аттестата)
назначенного (-ых) приказом от «___» _________ 20 __ года № ____,
      2) организацией ____________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование организации, адрес и телефон)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 __ года № ___,
      3) экспертом _______________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 __ года № ____.
      12. Копии положительного заключения экспертизы (в случае обязательности ее проведения) и акта выбора земельного участка прилагаю.
      13. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
      14. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
      1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;
      2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
      3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.
      15. Осведомлены, что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Заказчик (застройщик)
____________________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае наличия), должность)
ИИН/БИН ____________________
(для физических или юридических лиц)
____________________________
       (подпись, дата)
МП                         
Генеральный подрядчик
____________________________
(фамилия, имя, отчество
(в случае наличия), должность)
ИИН/БИН ____________________
(для физических и/или
юридических лиц)
____________________________
       (подпись, дата)
МП                         

      В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
      доверенное лицо: _________________________________
               (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
      Дата подачи: « ___ » _________ 20 __ года.
      1) по реконструкции (перепланировке, переоборудованию)
помещений (отдельных частей) существующих зданий:
      Главному государственному строительному инспектору Республики
Казахстан (области, города республиканского значения, столицы)
______________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
      От заказчика (застройщика) ________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый адрес и
телефон)
      Настоящим уведомляю о начале производства строительно-монтажных
работ по реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений
(отдельных частей) существующих зданий ____________________________
___________________________________________________________________
      (наименование и месторасположение объекта)
      Начало строительства « ___ » ___________ 20 __ года.
      Срок ввода в эксплуатацию « ___ » ______ 20 __ года.
      При этом сообщаю:
      1. Решение соответствующего местного исполнительного органа,
осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о
реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных
частей) существующих зданий ____________________________________
________________________________________________________
от « ___ » ____________ 20 ___ года № ___.
      2. Документы, удостоверяющие право собственности на изменяемое
помещение (часть здания), выданы
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование документов, наименование органа, выдавшего документы)
от « ____ » __________ 20 ___ года № ____, либо нотариально
засвидетельствованное письменное согласие собственника
(собственников) помещений или частей здания на их изменение,
заверенное _____________________________
_________________________________________________________
(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество (в случае
наличия) заверяющего) имеется.
      3. Решение о предоставлении соответствующего права на землю
выдано (в случае, если планируемое изменение предусматривает отвод
(прирезку) дополнительного земельного участка)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
      (наименование местного исполнительного органа)
от « ___ » __________ 20 ___ года № ____.

4. Проектная (проектно-сметная) документация по реконструкции
(перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей)
существующих зданий разработана _____
________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № лицензии, дата получения,
стадийность проектирования)
в соответствии с архитектурно-планировочным заданием
от « ___ » _________ 20 __ года № ____,
выданного ______________________________________________
________________________________________________________
       (наименование местного исполнительного органа)
и утверждена ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) и (или) № и дата приказа
      5. Положительное заключение экспертизы (в случае обязательности
проведения экспертизы) выдано от « ___ » __________ № ____
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(вид экспертизы, фамилия, имя, отчество (в случае наличия), телефон
и № аттестата эксперта и наименование, почтовый адрес и телефон
организации, имеющей в своем составе аттестованного эксперта,
выполнившего экспертизу)
      6. Нотариально засвидетельствованное письменное согласие
собственников других помещений (частей дома), смежных с изменяемыми
помещениями (частями дома) (в случаях, если планируемая реконструкция
(перепланировка, переоборудование) помещений (частей жилого дома) или
перенос границ помещений затрагивают их интересы)
от « ___ » ___________ 20 __ года, заверенное ____________________
_________________________________________________________
(адрес нотариальной конторы, фамилия, имя, отчество
(в случае наличия) заверяющего)
имеется.
      7. Работы будут производиться подрядным способом (в случае
привлечения подрядной организации)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительство, адрес,
телефон, № лицензии, дата получения)
на основании договора подряда от «___» __________ 20 ___ года № ____.
      8. Ответственным лицом от заказчика приказом № ___ от « ___ »
__________ 20 __ года назначен (в случае назначения) _______________
________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
имеющий образование
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
      9. Ответственным лицом за реконструкцию (перепланировку,
переоборудование) от генерального подрядчика приказом № ___
от « ___ » ____________ 20 __ года назначен (в случае привлечения
подрядной организации)
_________________________________________________________
_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность,
наименование организации)
имеющий образование _____________________________________
_________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
и стаж работы в строительстве _______ лет, прошедший обучение и
имеющий действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое
строительство» (в случае строительства в сейсмических районах)
___________________________________
_________________________________________________________
       (номер удостоверения, кем выдано или продлено)
      10. Авторский надзор будет осуществляться (необходимые
подпункты заполнить):
      1) разработчиком проекта __________________________
_________________________________________________________
(наименование организации, № лицензии, дата получения,
адрес и телефон)
в лице __________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
в соответствии с приказом от « ___ » ___________ 20 ___ года № ____;
      2) организацией ___________________________________
_________________________________________________________,
      (наименование организации, адрес и телефон)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
___________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 __ года № ____;
      3) экспертом ______________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 __ года № ____.
      11. Технический надзор будет осуществляться (необходимые
подпункты заполнить):
      1) заказчиком самостоятельно, имеющим в своем штате
аттестованного (-ых) эксперта (-ов) _____________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата)
      назначенного (-ых) приказом от « ___ » ___________ 20 __ года № ____,
      2) организацией ___________________________________
_________________________________________________________,
      (наименование организации, адрес и телефон)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)
___________________________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 __ года № ____,
      3) экспертом ______________________________________
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) эксперта, № и дата
получения аттестата, адрес и телефон)
в соответствии с договором от « ___ » ___________ 20 ___ года № ____.
      12. Копии положительного заключения экспертизы (в случае обязательности ее проведения) и акта выбора земельного участка (в случае, если планируемое изменение предусматривает отвод (прирезку) дополнительного земельного участка) прилагаю.
      13. Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем уведомлении сведениями, обязуюсь своевременно сообщать в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.
      14. Подавая данное уведомление, подтверждаю:
      1) все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или отдельных действий;
      2) прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
      3) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления строительно-монтажных работ.
      15. Осведомлен (-а, -ы), что за нарушение строительных норм и требований законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и утвержденного проекта при осуществлении строительно-монтажных работ будем нести ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Заказчик (застройщик)
 
  ___________________________(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
ИИН/БИН ____________________
(для физических или юридических лиц)
____________________________
       (подпись, дата)
МП                         
Генеральный подрядчик
(в случае привлечения подрядной организации)
____________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), должность)
ИИН/БИН ____________________
(для физических и/или юридических лиц)
____________________________
       (подпись, дата)
МП                         

      В случае подачи уведомления лицом по доверенности:
      Доверенное лицо: _________________________________
               (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
      Дата подачи: « ___ » _________ 20 __ года.

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Заявление
юридического лица для получения лицензии и (или)
приложения к лицензии

В _______________________________________________________
              (полное наименование лицензиара)
от ______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер)

      Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление
_________________________________________________________
(указать вид деятельности и (или) подвид(ы) деятельности)
на бумажном носителе _______ (поставить знак X в случае, если
необходимо получить лицензию на бумажном носителе)
Адрес юридического лица _________________________________
_________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
Электронная почта _______________________________________
Телефоны ________________________________________________
Факс ____________________________________________________
Банковский счет _________________________________________
       (номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес(а) осуществления деятельности _____________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Прилагается ____________ листов

Настоящим подтверждается, что:
      все указанные данные являются официальными контактами, и на них может быть направлена любая информация
      по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии;
      заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности;
      все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными.

Руководитель ______________   ________________________
      (подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Место печати            Дата заполнения: « ___ » _________ 20 __ года

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Заявление
физического лица для получения лицензии и (или)
приложения к лицензии

В _______________________________________________________
              (полное наименование лицензиара)
от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия) физического лица,
индивидуальный идентификационный номер)

      Прошу выдать лицензию и (или) приложение к лицензии на осуществление
_________________________________________________________
(указать вид деятельности и (или) подвид(ы) деятельности)
на бумажном носителе ____________________________________
(поставить знак X в случае, если необходимо получить лицензию
на бумажном носителе)
Адрес местожительства физического лица __________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания)
Электронная почта _______________________________________
Телефоны ________________________________________________
Факс ____________________________________________________
Банковский счет _________________________________________
       (номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес(а) осуществления деятельности _____________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Прилагается ____________ листов

Настоящим подтверждается, что:
      все указанные данные являются официальными контактами, и на них может быть направлена любая информация
      по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии;
      заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом и (или) подвидом деятельности;
      все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными.

Физическое лицо ____________
                 (подпись)

___________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Место печати (в случае наличия)

Дата заполнения: « ____ » _________ 20 __ года

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Лицензия

« ___ » _________ 20 ___ года                     № _____
Выдана _____________________________________________________________
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
____________________________________________________________________
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае
__________________________________________________________________
наличия),  индивидуальный
__________________________________________________________________
идентификационный номер физического лица)
на занятие ______________________________________________
          (наименование лицензируемого вида деятельности
_________________________________________________________
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)
Вид лицензии ____________________________________________
               (в соответствии со статьей 9
_________________________________________________________
      Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)
Особые условия действия лицензии ________________________
                           (в соответствии со статьей 9-1 
_________________________________________________________
      Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)
Лицензиар _______________________________________________
               (полное наименование лицензиара)
Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
           (Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)
_____________ Подпись (для лицензий на бумажных носителях)

Место печати (для лицензий на бумажных носителях)

Место выдачи ____________________________

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Приложение к лицензии

Номер лицензии _________________
Дата выдачи лицензии ______________ 20 ___ года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности ______________
       (наименование подвида лицензируемого вида
_________________________________________________________
     деятельности в соответствии с Законом
_________________________________________________________
      Республики Казахстан «О лицензировании»)
_________________________________________________________
Производственная база ___________________________________
                              (местонахождение)
Лицензиат _______________________________________________
            (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица/
_________________________________________________________
      полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
_________________________________________________________
  индивидуальный идентификационный номер физического лица)
Лицензиар _______________________________________________
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
            (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)
___________ подпись (для приложений на бумажных носителях)

Место печати (для приложений на бумажных носителях)

Номер приложения ________________________
Срок действия ___________________________
Место выдачи ____________________________

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Приложение к лицензии для занятия
образовательной деятельностью

Номер лицензии _________________
Дата выдачи лицензии ___________ 20 __ года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности ______________
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности
_________________________________________________________
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

                                                                 *

Шифр

Наименование специальности

Срок обучения

* Для подвидов деятельности по профессиональным программам
технического и профессионального образования, в том числе по
профессиям и специальностям и профессиональным программам
послесреднего, высшего, послевузовского образования, в том числе по
специальностям.

Основание для выдачи ____________________________________
      (номер и дата приказа лицензиара о выдаче лицензии)
Лицензиат _______________________________________________
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный
номер юридического лица/
_________________________________________________________
полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия) индивидуальный
идентификационный номер физического лица)
Лицензиар _______________________________________________
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
            (Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)
___________ Подпись (для приложений на бумажных носителях)

Место печати (для приложений на бумажных носителях)
Номер приложения _________________________
Срок действия ____________________________
Место выдачи _____________________________

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Лицензия
на деятельность в сфере производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции

Выдана _____________________________________________________________
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица/полностью
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный
идентификационный номер физического лица)
на занятие ______________________________________________
(наименование конкретного лицензируемого вида деятельности
_________________________________________________________
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)
по адресу объекта деятельности __________________________
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения),
литер и/или номер складского помещения указываются при виде
деятельности по хранению, оптовой реализации алкогольной продукции)
_________________________________________________________
Вид лицензии ____________________________________________
(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан
«О лицензировании»)
Лицензиар _______________________________________________
               (полное наименование лицензиара)
Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
           (Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)
_____________ Подпись (для лицензий на бумажных носителях)

Место печати (для лицензий на бумажных носителях)

Место выдачи ____________________________

Дата выдачи лицензии « ___ » __________ 20 __ года
Номер лицензии ________________________________
Место выдачи __________________________________

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Приложение к лицензии на деятельность по производству
алкогольной продукции

Номер лицензии _________________
Дата выдачи лицензии « ___ » __________ 20 __ года

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности ______________
                                   (наименование подвида
________________________________________________________
лицензируемого вида деятельности в соответствии с
________________________________________________________
      Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)
по адресу(ам) объекта(ов) деятельности _________________
      (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
________________________________________________________
Лицензиат ______________________________________________
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный
номер юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество
________________________________________________________
(в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер
физического лица)
Лицензиар ______________________________________________
    (полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
            (Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)
___________ подпись (для приложений на бумажных носителях)

Место печати (для приложений на бумажных носителях)
Номер приложения ___________________________
Место выдачи _______________________________

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Лицензия на деятельность в сфере игорного бизнеса

Выдана __________________________________________________
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный
номер юридического лица/полностью
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный
идентификационный номер физического лица)
на занятие ______________________________________________
(наименование лицензируемого вида деятельности
_________________________________________________________
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)
наименование и местонахождение игорного заведения _______
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
_________________________________________________________
Вид лицензии ____________________________________________
(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан
«О лицензировании»)
Лицензиар _______________________________________________
               (полное наименование лицензиара)
Руководитель (уполномоченное лицо) ______________________
           (Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)
_____________ подпись (для лицензий на бумажных носителях)

Место печати (для лицензий на бумажных носителях)
Дата выдачи лицензии « ___ » __________ 20 __ года
Номер лицензии ________________________________
Место выдачи __________________________________

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Лицензия
на деятельность по приобретению гражданского и
служебного оружия и патронов к нему

МВД
Республики Казахстан
(наименование органа внутренних дел)
« ___ » 20 __ г.

Корешок лицензии № ___
Выдано ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, их юридический адрес)
Под персональную ответственность
_________________________________________________________
Ф. И. О., серия, номер удостоверения личности или паспорта, кем и когда выдан)
На приобретение _________________________________________
(количество, вид, калибр каждой единицы оружия и патронов к нему)
Действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи

МП

Начальник ___________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)

Примечание.
Остается в органе внутренних дел, выдавшем лицензию.

МВД
Республики Казахстан
(наименование органа внутренних дел)
« ___ » 20 __ г.

Дубликат лицензии № __
Выдано ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, их юридический адрес)
Под персональную ответственность
_________________________________________________________
Ф. И. О., серия, номер удостоверения личности или паспорта, кем и когда выдан)
На приобретение _________________________________________
(количество, вид, калибр каждой единицы оружия и патронов к нему)
Действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи

МП

Начальник ___________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)

Примечание.
Остается на руках покупателя. При покупке оружия его наименование и количество заполняются торгующей организацией на обороте дубликата лицензии, которая предъявляется в орган внутренних дел для регистрации оружия.

МВД
Республики Казахстан
(наименование органа внутренних дел)
« ___ » 20 __ г.

Лицензии № ___
Выдано ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, их юридический адрес)
Под персональную ответственность
_________________________________________________________
Ф. И. О., серия, номер удостоверения личности или паспорта, кем и когда выдан)
На приобретение _________________________________________
(количество, вид, калибр каждой единицы оружия и патронов к нему)
Действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи

МП

Начальник ___________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)

Примечание.
Остается в торгующей организации. При покупке оружия его наименование и количество заполняются торгующей организацией на обороте лицензии.

Вид оружия (боевое или учебное)

система

калибр

номер

год выпуска

Наименование завода-изготовителя

Вид оружия (боевое или учебное)

система

калибр

номер

год выпуска

Наименование завода-изготовителя

« ___ » ___________ 20 ___ г.                       « ___ » ___________ 20 ___ г.

Штамп торгующей _________________________
организации (подпись ответственного лица)

Штамп торгующей __________________________
организации (подпись ответственного лица)

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 21 декабря 2012 года № 1655

Форма

Лицензия
на деятельность по приобретению гражданских пиротехнических
веществ и изделий с их применением

МВД
Республики Казахстан
______________________________________________________
наименование органа внутренних дел)
« ___ » ___________ 20 ___ г.

Корешок лицензии № ___

Выдано ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
_______________________________________________________
Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, их юридический адрес)
Под персональную ответственность ______________________
(Ф. И. О., серия, номер) удостоверения
___________________________________________
личности или паспорта, кем и когда выдан)

На приобретение _________________________________________  (наименование и количество гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением)
Действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи
МП
Начальник __________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)

Примечание.
Остается в органе внутренних дел, выдавшем лицензию.

МВД
Республики Казахстан
______________________________________________________
наименование органа внутренних дел)
« ___ » ___________ 20 ___ г.

Дубликат лицензии № __

Выдано ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
_______________________________________________________
Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, их юридический адрес)
Под персональную ответственность ______________________
(Ф. И. О., серия, номер) удостоверения
____________________________________________
личности или паспорта, кем и когда выдан)

На приобретение _________________________________________  (наименование и количество гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением)
Действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи
МП
Начальник __________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)

Примечание.
Остается на руках покупателя. При покупке пиротехнических изделий торгующей организацией заполняются на обороте наименование и количество реализованной пиротехнической продукции.

МВД
Республики Казахстан
______________________________________________________
наименование органа внутренних дел)
« ___ » ___________ 20 ___ г.

Лицензии № ___

Выдано ____________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала, представительства,
_______________________________________________________
Ф. И. О. индивидуального предпринимателя, их юридический адрес)
Под персональную ответственность ______________________
(Ф. И. О., серия, номер) удостоверения
___________________________________________
личности или паспорта, кем и когда выдан)

На приобретение _________________________________________  (наименование и количество гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением)
Действительно в течение 12 месяцев со дня выдачи
МП
Начальник __________________________________________
(Фамилия, инициалы, подпись)

Примечание.
Остается в торгующей организации. Заполняются на обороте наименование и количество реализованной пиротехнической продукции.

Наименование пиротехнического изделия

Количество

Страна происхождения

Наименование пиротехнического изделия

Количество

Страна происхождения

коробок

штук

коробок

штук

      « ___ » _________ 20 __ г. « ___ » ________ 20 __ г.

Штамп торгующей _________________________
организации (подпись ответственного лица)

Штамп торгующей __________________________
организации (подпись ответственного лица)