"Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 маусымдағы № 926 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 4 қыркүйектегі № 922 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық» республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 маусымдағы № 926 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., № 24, 217-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік монополияға жатқызылған Кәсіпорын қызметінің негізгі түрлері:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кәсіпорыннан төленетін зейнетақы төлемдерін, жәрдемақыларды, біржолғы және өзге де төлемдерді төлеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру;
      2) салымшылардың (алушылардың) мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша дерекқорын және міндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасасқан жеке тұлғалардың бiрыңғай тiзiмiн қалыптастыру;
      3) салымшының зейнетақы төлемдеріне құқық алу кезінде нақты енгізген болжамды инфляция деңгейін ескере отырып, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерін келесі қаржы жылына айқындау;
      4) мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлын дербестендірілген есепке алу;
      5) мiндеттi зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) өсімпұлды агенттерден бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару;
      6) жеке сәйкестендіру нөмірі және (немесе) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты жоқ және (немесе) деректемелерінде қателер жіберілген тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын агентке қайтару;
      7) міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан өсімпұлды оның өтініші бойынша агентке қайтару;
      8) агенттердiң Кәсіпорын шотына аударылған және Орталықтан агентке қайтарылған мiндеттi зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомалары және (немесе) солардың өсімпұлдары бойынша төлем құжаттарының тiзілімдерін қалыптастыру және оларды салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ұсыну;
      9) Кәсіпорыннан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындайтын органның төлемдерді тағайындауы үшін зейнетақы төлемдерін, жәрдемақыларды, біржолғы және өзге де төлемдерді алушылар істерінің макетін қалыптастыру;
      10) Кәсіпорыннан төленетін зейнетақы төлемдерін, жәрдемақыларды, біржолғы және өзге де төлемдерді алушылардың автоматтандырылған орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыру және оларды дербестендірілген есепке алу;
      11) зейнетақы жарналарын және (немесе) олар бойынша өсімпұлдарды есепке алу, аудару, қайтару мәселелері бойынша агенттермен, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен өзара іс-қимыл жасау;
      12) орталық атқарушы органның бірыңғай ақпараттық жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;
      13) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қызметтiк, коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жариялауға қойылатын талаптарды сақтай отырып, Кәсіпорынның автоматтандырылған, орталықтандырылған дерекқорын пайдаланушы болып табылатын орталық атқарушы және жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің қолжетімділігін ұйымдастыру;
      14) Қазақстан Республикасы заңнамасының зейнетақы жинақтарының құпиялылығын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын ескере отырып, жеке және заңды тұлғаларға Кәсіпорынның қызмет түрлері бойынша ақпараттық қызметтер ұсыну;
      15) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылардың міндетті әлеуметтiк аударымдары мен әлеуметтiк төлемдерін дербестендірілген есепке алу және олардың орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыру;
      16) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының қаражатынан әлеуметтік төлемдерді ұйымдастыру;
      17) құжаттарды қабылдау, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдер тағайындауға, қайта есептеуге арналған істер макеттерін қалыптастыру мәселелері бойынша әлеуметтiк төлемдерді тағайындау жөнiндегi уәкiлеттi органмен өзара іс-қимыл жасау;
      18) әлеуметтiк аударымдар мен әлеуметтiк төлемдердiң жай-күйi мен қозғалысы туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Кәсіпорын қызметінің түрлеріне сәйкес міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға ақпараттық қызметтер ұсыну;
      19) төлеушілерден түскен міндетті әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударуды, артық (қате) төленген әлеуметтік аударымдар сомаларын және олар бойынша өсімпұлды төлеушілерге қайтаруды жүзеге асыру;
      20) әлеуметтік төлемдерден ұсталған міндетті зейнетақы жарналарын ұйымдастыру және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру айынан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей аудару;
      21) салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға төлеушілерден түскен және қайтарылған әлеуметтік аударымдардың тізілімдерін ұсыну;
      22) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де қызмет түрлері болып айқындалсын.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                              С.Ахметов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 1997 года № 926 "О создании Республиканского государственного казенного предприятия "Государственный центр по выплате пенсий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2013 года № 922

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 1997 года № 926 «О создании Республиканского государственного казенного предприятия «Государственный центр по выплате пенсий» (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 217) следующее изменение:
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Основными видами деятельности предприятия, отнесенными к государственной монополии, определить:
      1) организацию и осуществление выплат пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат из предприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      2) формирование базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;
      3) определение размера обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, фактически внесенных вкладчиком на момент приобретения права на пенсионные выплаты, с учетом прогнозного уровня инфляции на следующий финансовый год;
      4) персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени;
      5) перевод обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени от агентов в единый накопительный пенсионный фонд;
      6) возврат агенту обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени лиц, не имеющих индивидуальный идентификационный номер и (или) договоров о пенсионном обеспечении, и (или) в реквизитах которых допущены ошибки;
      7) возврат агенту обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени из единого накопительного пенсионного фонда по его заявлению;
      8) формирование и представление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, реестров платежных документов агентов по перечисленным на счет предприятия и возвращенным агенту из Центра суммам обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) пени по ним;
      9) формирование макета дел получателей пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат для назначения выплаты органом, назначающим пенсионные выплаты из предприятия;
      10) формирование автоматизированных централизованных баз данных и персонифицированный учет получателей пенсионных выплат, пособий, единовременных и иных выплат из предприятия;
      11) взаимодействие с агентами, единым накопительным пенсионным фондом по вопросам учета, перевода, возврата пенсионных взносов и (или) пени по ним;
      12) организацию мероприятий по обеспечению работоспособности единой информационной системы центрального исполнительного органа;
      13) организацию доступа работников структурных подразделений центрального исполнительного и местных исполнительных органов, являющихся пользователями автоматизированных централизованных баз данных предприятия, с соблюдением установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
      14) предоставление информационных услуг физическим и юридическим лицам по видам деятельности предприятия с учетом требований законодательства Республики Казахстан по обеспечению сохранности тайны пенсионных накоплений;
      15) персонифицированный учет и формирование централизованной базы данных обязательных социальных отчислений и социальных выплат участников системы обязательного социального страхования;
      16) организацию социальных выплат из средств Государственного фонда социального страхования;
      17) взаимодействие с уполномоченным органом по назначению социальных выплат по вопросам приема документов, формирования макетов дел на назначение, перерасчетов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования;
      18) предоставление информационных услуг участникам системы обязательного социального страхования в соответствии с видами деятельности предприятия с учетом требований законодательства Республики Казахстан по обеспечению конфиденциальности информации о состоянии и движении социальных отчислений и социальных выплат;
      19) осуществление переводов обязательных социальных отчислений от плательщиков в Государственный фонд социального страхования, возвратов плательщикам излишне (ошибочно) уплаченных сумм социальных отчислений и пени по ним;
      20) организацию и перечисление в единый накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов, удержанных из социальных выплат не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем осуществления социальных выплат;
      21) представление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, реестров поступивших и возвращенных социальных отчислений плательщиков;
      22) иные виды деятельности, предусмотренные законами Республики Казахстан.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов