Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің үлгі шартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 қарашадағы № 1172 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 шiлдедегi № 621 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.07.2023 № 621 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы" 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 14-1-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің үлгі шарты бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 8 қарашадағы
№ 1172 қаулысымен
бекітілген

Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың
тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің
үлгі шарты

      _______________ облысы, қаласы 20__ жылғы "___" ________________

      № __________ шарт

      Бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатын ____________________

      _____________________________________________________________________

      (жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

      балалардың Т.А.Ә.)

      атынан ______________________________________________________________

      (жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды

      орналастыру туралы ЖАО шешімі)

      негізінде әрекет ететін жалға беруші _______________________________,

      (баланың заңды өкілінің Т.А.Ә.)

      жеке куәлігі/паспорты ______________________________________________,

      (нөмірі, кім және қашан берілген, ЖСН)

      және азамат(ша) _____________________________________________________

  (жалға алушының (қосымша жалға алушының) Т.А.Ә.)

      тұлғасындағы жалға алушы

      жеке куәлігі/паспорты ______________________________________________,

      (нөмірі, кім және қашан берілген, ЖСН)

      төмендегілер туралы осы Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз

      қалған балалардың тұрғын үйін жалдауға (қосымша жалдауға) берудің

      шартын (бұдан әрі - шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

      1. Жалға беруші жалға алушыға (жалға алушының онымен бірге

      тұратын кәмелетке толған отбасы мүшелері болған жағдайда олардың

      Т.А.Ә. және туыстық дәрежесі көрсетіледі) ___________________________

      (жетім балалардың,

      _____________________________________________________________________

      ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың Т.А.Ә.)

      _____________________________________________________________ тиесілі

      _____________________________________________ мекенжайында орналасқан

      сипаттамасы осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын тұрғын үйді

      қабылдау-тапсыру актісінде көрсетілген ____ бөлмеден тұратын, пайдалы

      алаңы ______ шаршы метр, оның ішінде тұрғын алаңы _______ шаршы метр,

      тұрғын емес алаңы ______ шаршы метр тұрғын үйді жалға (қосымша жалға)

      береді.

      Тұрғын үйді қабылдау-тапсыру актісі еркін нысанда жасалады,

      онда тиісті актіге қол қою сәтіндегі тұрғын үйдің санитарлық,

      техникалық жай-күйі және басқа да сипаттамалары көрсетіледі.

2. Шарт жасасудың негіздері

      2. ____________________________________________________________

      (қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды

      жүзеге асыратын органның атауы)

      қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын

      органының жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

      балалардың тұрғын үйін жалға (қосымша жалға) беру мүмкіндігі туралы

      20__ жылғы "___" ____________ № _____ келісімі осы шартты жасасу үшін

      негіз болып табылады.

3. Есеп айырысуды жүргізу тәртібі

      3. Тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем айына __ теңгені құрайды

      (төлем мөлшері өңірдегі нарықтық құн бойынша тұрғын үйді жалдаудың

      (қосымша жалдаудың) бағасы ескеріле отырып белгіленеді).

      Жалға беруші тұрғын үйді жалдау (жалға алу) шарты бойынша алған

      төлем жалға берушімен жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз

      қалған балалардың банктегі есепшотына аударуға жатады.

      4. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға

      жұмсалатын шығыстар үшін төлемді жалға алушы кондоминиум объектісін

      басқару органының шоттары бойынша жүргізеді.

      Жалға алушы қызмет көрсетушіге жеке шарттар бойынша

      көрсетілетін коммуналдық және басқа да қызметтерге ақы төлеуді

      тікелей жүзеге асырады.

      5. Осы шарт бойынша бүкіл есеп айырысулар мынадай тәртіппен

      жүргізіледі:

      1) жалға алушы (қосымша жалға алушы) осы шартты жасасқан сәттен

      бастап күнтізбелік бес күн ішінде тұратын алғашқы айға толық көлемде

      алдын ала толем жасайды;

      2) одан кейінгі төлемді жалға алушы айдың бесінші күнінен

      кешіктірмей жүргізеді. Төлем мерзімдері сақталмаған жағдайда мерзімі

      өткен әрбір күнге төлем сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде өсімпұл

      есептеледі.

      6. Осы шарт бойынша бір айдан артық ақы төленбеген жағдайда

      жалға беруші тұрғын үйді босатуды талап етуге немесе сот шығындарының

      орнын толтыра отырып, жалға алушыдан төлемді мәжбүрлеп өндіріп алу

      туралы сотқа жүгінуге құқылы.

      7. Жалға алушы тұрғын үйді, инженерлік желілерді және ортақ

      пайдаланылатын орындарды тұрғын үй элементтерінің техникалық

      сипаттамасының нашарлауына, ақауына, бүлінуіне, қирауына алып

      келетіндей тиісінше күтіп пайдаланбаған кезде жалға беруші жалға

      алушы өтеуге тиіс келтірілген зиян мөлшерін көрсете отырып, акт

      жасайды. Келтірілген зиянның көрсетілген мөлшерінің құнына жалға

      алушы келісім берген кезде Тараптар актіге қол қояды. Жалға алушы

      өтеуге жататын келтірілген зиянның құнымен келіспеген жағдайда

      өндіріп алу сот тәртібімен жүргізіледі.

4. Тараптардың құқықтары

      8. Жалға беруші:

      1) жалға алушының немесе жалға алушы отбасының кәмелетке толған

      мүшесінің (бар болған жағдайда) келісімі бойынша және қатысуымен

      берілген тұрғын үйдің тұрғын және қосалқы үй-жайларының техникалық

      қондырғылары конструкцияларының жай-күйіне тексеру жүргізуге;

      2) осы шартты 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан

      Республикасы Азаматтық кодексінің 401, 402, 403-баптарының негізінде

      бұзуға және (немесе) өзгертуге;

      3) тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлемақының уақытында және

      толық аударылуын, тұрғын үйдің мақсатты пайдаланылуын бақылауды

      жүзеге асыруға;

      4) жүргізілген ағымдағы жөндеу жұмысының нәтижесін тараптар кол

      қойған қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдауға құқылы.

      9. Жалға алушы:

      1) өзі және (немесе) өзінің отбасы мүшелері (бар болған

      жағдайда) алты айдан артық мерзімде болмаған кезде жалға берушіні бұл

      туралы жазбаша хабардар еткен және болмаған бүкіл кезеңі үшін тұрғын

      үйді пайдаланғаны үшін төлемақыны енгізген және осы шарт бойынша

      міндеттемелерін орындаған жағдайда тұрғын үйді пайдалану құқығын

      өзіне қалдыруға;

      2) жалға алушы уақытша болмайтын тұрғын үйде тұрып жатқан жалға

      алушының отбасы мүшелері (бар болған жағдайда) осы шартта белгіленген

      талаптар бойынша тұрғын үйді пайдалануға құқылы. Бұл ретте олар осы

      шарт бойынша құқықтарды жүзеге асырады және міндеттерді атқарады;

      3) қажет болған жағдайда, жалға берушіден тексеру актісін жасай

      отырып, берілген тұрғын үйдің, оның ішінде конструкциялар мен

      техникалық құрылғылардың жай-күйіне жоспардан тыс тексеру жүргізуді

      талап етуге;

      4) жалға беруші жалға алушыны жалға берілген мүлікке үшінші

      тараптың барлық құқықтары туралы (сервитут, кепіл құқығы және т.б.)

      ескертуге байланысты міндеттерін орындамаған жағдайда мүлікті

      пайдаланғаны үшін төлемді азайтуды немесе шартты бұзуды талап етуге

      құқылы.

5. Тараптардың міндеттері

      10. Жалға беруші:

      1) осы шартқа Тараптар қол қойғаннан кейін күнтізбелік бес күн

      ішінде қабылдау-тапсыру актісі бойынша жалға алушыға белгіленген

      техникалық, санитарлық және басқа да міндетті талаптарға жауап

      беретін жай-күйдегі тұрғын үй беруге;

      2) жалға алушыны жалға берілген мүлікке үшінші тараптың барлық

      құқықтары туралы (сервитут, кепіл құқығы және т.б.) ескертуге;

      3) жалға алушыны (оның талабы бойынша) тұрғын үйді

      күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге арналған тарифтермен және

      есептемелермен таныстыруға;

      4) егер тұрғын үй-жай не тұрғын үй (тұрғын ғимарат) Тараптарға

      байланысы жоқ мән-жайлардың әсерінен мақсаты бойынша пайдалануға

      жарамсыз жай-күйге, авариялық жай-күйге түссе немесе бұзылуға тиіс

      болса, жалға беруші аталған жағдай анықталғаннан бастап үш ай мерзім

      ішінде осы шартты бұзуға;

      5) авариялар болған және форс-мажорлық ахуалдар туындаған

      жағдайда, оларды жою бойынша дереу барлық қажетті шараларды

      қабылдауға;

      6) жалға алушыға осы шартта белгіленген тәртіпте тұрғын үйге

      иелік етуге және пайдалануға кедергі келтірмеуге;

      7) осы шарттың талаптары немесе тұрғын үйді пайдаланғаны үшін

      төлем мөлшері өзгерген жағдайда тұрғын үйді пайдаланғаны үшін кезекті

      төлем енгізуден күнтізбелік отыз күн бұрын жалға алушыға осы жағдайды

      хабарлауға;

      8) тұрғын үйді пайдаланғаны үшін төлем енгізудің кезекті

      мерзіміне дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей мерзімі өтіп кеткен

      төлемдер үшін өсімпұл және айыппұл есептелгені туралы жалға алушыға

      жазбаша хабарлауға міндетті.

      11. Жалға алушы:

      1) тұрғын үйді тікелей мақсатына сай пайдалануға;

      2) тұрғын үйді техникалық жарамды және тиісті санитарлық

      жағдайда күтіп-ұстауға;

      3) тұрғын үйді, ортақ пайдаланылатын орындарды пайдаланудың

      қағидаларын, кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін және үй

      маңындағы аумақты күтіп-ұстау қағидаларын, өртке қарсы және

      техникалық қауіпсіздік қағидаларын сақтауға;

      4) жалға (қосымша жалға) берілген тұрғын үйдің суды, электр

      энергиясын есептеу аспаптарының, электрмен жабдықтау, жылумен

      жабдықтау, сумен жабдықтау, суды бұру жүйелерінің, басқа

      элементтерінің ақаулары анықталғаны туралы жалға берушіге уақтылы

      хабарлауға;

      5) тұрғын үйді қайта жаңартуды, қайта жоспарлауды және қайта

      жабдықтауды жүргізбеуге;

      6) тұрып жатқан тұрғын үйді (пәтерді, бөлмені) басқа жалға

      алушылармен ауыстыруды жүргізбеуге;

      7) осы шарттың талаптарына сәйкес белгіленген мөлшерде тұрғын

      үйді пайдаланғаны және коммуналдық қызметтер үшін уақытында төлем

      енгізуге;

      8) күндізгі уақытта, ал төтенше жағдайлар кезінде түнгі уақытта

      да тұрғын үйдің элементтерін қарауды және жөндеуді жүргізу үшін

      авариялық қызметтер өкілдерін кіргізуге;

      9) жалға берушіге жалға алушының немесе оның отбасы мүшелерінің

      (бар болған жағдайда) кінәсінен болған тұрғын үй мен оның

      жабдықтарының бүлінуіне байланысты залалдарды өтеуге;

      10) осы шартты мерзімінен бұрын бұзған немесе оның мерзімі өтіп

      кеткен кезде он күнтізбелік күн ішінде Тараптар қол қойған тұрғын

      үйді беру актісі бойынша жалға берушіге тұрғын үйді қайтаруды

      қамтамасыз етуге;

      11) тұрғын үйді пайдаланғаны үшін аванспен төлемдер жасауға;

      12) тұрғын үйге жылына бір реттен сиретпей ағымдағы жөндеу

      жүргізуге;

      13) шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда бұл туралы жалға

      берушіге кемінде бір ай бұрын ескертуге не сол ай үшін шартта

      белгіленген ақыны төлеуге міндетті.

6. Жалдау шартын тоқтатудың негіздері, салдарлары және тәртібі

      12. Осы шарт Тараптардың бірінің бастамасы бойынша кемінде

      күнтізбелік отыз күн бұрын басқа Тарапқа жазбаша ескерте отырып,

      кез-келген уақытта бұзылуы, тоқтатылуы мүмкін.

      13. Осы шарт мынадай:

      1) осы шарт мерзімі аяқталған;

      2) тұрғын үй иесі жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз

      қалған балалардың тұруы қажет болған (жетім балаларға, ата-анасының

      қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда болу мерзімінің

      аяқталуы);

      3) жалға алушы осы шарт талаптарын орындамаған жағдайларда

      өзінің қолданысын тоқтатады.

      14. Осы шарт тоқтатылған не бұзылған жағдайда жалға алушы мен

      онымен бірге тұратын отбасы мүшелері (бар болған жағдайда) шығарылуға

      жатады.

      15. Жалға алушының жеке қаражаты есебінен жүргізілген жөндеу

      және үйдің конструкцияларына зиян келтірмей бөліп алынбайтын тұрғын

      үйді жақсарту жалға берушіге тұрғын үймен бірге тапсырылады және

      жалға берушінің тарапынан өтеуге жатпайды.

      16. Осы шартты тоқтату, бұзу кезінде Тараптардың қатысуымен

      тұрғын үйді жалға алушыдан жалға берушіге тапсыру актісі жасалады.

7. Тұрғын үйді қабылдау-тапсыру мерзімі және тәртібі

      17. Жалға беруші осы шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік

      бес күн ішінде Жалға алушыға тұрғын үйді қабылдау-беру актісі бойынша

      тапсырады.

      18. Жалға алушы тұрғын үйді осы шартты тоқтату, бұзу мерзімдері

      аяқталған кезден бастап бір күнтізбелік күн ішінде жалға берушіге

      Тараптар қол қойған тұрғын үйді тапсыру актісі бойынша тапсырады.

8. Дауларды қарау тәртібі

      19. Осы шарттан немесе оған байланысты туындауы мүмкін

      Тараптардың арасындағы даулар келіссөздер арқылы, ал келісімге қол

      жеткізілмеген жағдайда сот тәртібімен шешіледі.

9. Қорытынды ережелер

      20. Осы шарт бірдей заңдық күші бар мемлекеттік және орыс

      тілдерінде үш данада жасалды. Осы шарттың бір данасы баланың заңды

      өкілінде сақталады, екіншісі қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі

      функцияларды жүзеге асыратын органға беріліп, қатаң есептілік құжаты

      ретінде сақталады, ал үшіншісі жалға алушыға беріледі және тұрғын

      үйге қоныстануға құқық беретін бірден-бір құжат болып табылады.

      21. Осы шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша

      нысанда жазылса және оларға Тараптар қол қойса, жарамды болады.

      22. Осы шарт 20__ жылғы "___" _____________ бастап күшіне енеді

      және 20__ жылғы "___" ______________ дейін қолданылады.

10. Тараптардың мекенжайлары және деректемелері

      Жалға беруші Жалға алушы

      ___________________________ __________________________

      ___________________________ __________________________

      ___________________________ __________________________

Тараптардың қолдары

      Жалға беруші ______________ Жалға алушы ______________

      (Т.А.Ә., қолы) (Т.А.Ә., қолы)

      Ескерту: Жалға алушының онымен бірге тұратын кәмелетке толған

      отбасы мүшелері болған жағдайда олардың осы шарттың талаптарымен

      танысқандығы жөнінде белгі қойылады.

Об утверждении типового договора сдачи внаем (поднаем) жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2013 года № 1172. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2023 года № 621.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.07.2023 № 621 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 14-1 Закона Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый типовой договор сдачи внаем (поднаем) жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 ноября 2013 года № 1172

Типовой договор сдачи в наем (поднаем) жилища
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

      Область, город ________ "__" _______ 20__ год

      Договор №

      Наймодатель __________________________________________________,

      (Ф. И. О. законного представителя ребенка)

      удостоверение личности/паспорт _____________________________________,

      (номер, кем и когда выдан, ИИН)

      действующий от имени ________________________________________________

      (Ф.И.О. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)

      на основании ________________________________________________________

      (решение МИО об устройстве детей-сирот, детей,

      оставшихся без попечения родителей)

      и наниматель в лице гражданина (ки) ________________________________,

      (Ф.И.О. нанимателя (поднанимателя))

      удостоверение личности/паспорт ______________________________________

      (номер, кем и когда выдан, ИИН)

      в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий

      Договор найма (поднайма) жилища детей-сирот, детей, оставшихся без

      попечения родителей, (далее - договор), о следующем:

1. Предмет договора

      1. Наймодатель предоставляет нанимателю (при наличии у нанимателя

      совершеннолетних членов его семьи, совместно проживающих с ним

      указываются их Ф.И.О. и степень их родства) в найм (поднаем) жилище, принадлежащее

      _____________________________________________________________________

      (Ф.И.О. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)

      расположенное по адресу: ________________________________________________________________

      _________________________________________

      количеством комнат _______, полезной площадью ________ квадратных метров,

      в том числе жилой площадью ______ квадратных метров, нежилой площадью _____ квадратных метров,

      характеристика которого приведена в акте приема-передачи жилища, являющемся неотъемлемой

      частью настоящего договора.

      Акт приема-передачи жилища составляется в произвольной форме,

      где фиксируются санитарное, техническое состояние жилища и другие его

      характеристики на момент подписания соответствующего акта.

2. Основания заключения договора

      2. Основанием для заключения настоящего договора является согласие органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, _____________________________________________________________________

      (наименование органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству)

      о возможности сдачи внаем (поднаем) жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, № _____ от "__" ______ 20__ года.

3. Порядок произведения расчетов

      3. Плата за пользование жилищем составляет ______ тенге в месяц (размер платы устанавливается с учетом размера платы за найм (поднаем) жилища по рыночной стоимости региона).

      Деньги, полученные наймодателем по договору найма (аренды) жилища, подлежат зачислению наймодателем на банковский счет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

      4. Оплата расходов за содержание общего имущества объекта кондоминиума производится нанимателем по счетам органа управления объектом кондоминиума.

      Оплата коммунальных и иных услуг, оказываемых по индивидуальным договорам, осуществляется нанимателем непосредственно услугодателю.

      5. Все расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:

      1) наниматель (поднаниматель) вносит предоплату в полном объеме за первый месяц проживания в течение пяти календарных дней с момента заключения настоящего договора;

      2) последующая оплата производится нанимателем не позднее пятого числа месяца. При несоблюдении сроков оплаты начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы оплаты за каждый день просрочки.

      6. При отсутствии оплаты по настоящему договору более одного месяца наймодатель вправе потребовать освобождение жилища или (либо) обратиться в суд о принудительном взыскании оплаты с нанимателя с возмещением всех судебных издержек.

      7. При ненадлежащем использовании нанимателем жилища, инженерных сетей и мест общего пользования, повлекшем за собой ухудшение технических характеристик, неисправность, порчу, разрушение элементов жилища, наймодателем составляется акт с указанием размера стоимости ущерба, подлежащего возмещению нанимателем. При согласии нанимателя со стоимостью указанного размера ущерба акт подписывается Сторонами. В случае несогласия нанимателя со стоимостью ущерба, подлежащего возмещению, взыскание производится в судебном порядке.

4. Права Сторон

      8. Наймодатель имеет право:

      1) проводить осмотры состояния конструкций технических устройств жилых и подсобных помещений предоставленного жилища по согласованию и в присутствии нанимателя или совершеннолетнего члена семьи нанимателя (при наличии);

      2) расторгнуть и (или) изменить настоящий договор на основании статей 401, 402, 403 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года;

      3) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления платы за пользование жилищем, целевым использованием жилища;

      4) принимать результаты проведенного текущего ремонта по акту приема-передачи, подписываемому сторонами.

      9. Наниматель имеет право:

      1) сохранить за собой право на пользование жилищем при отсутствии его и (или) членов его семьи (при наличии) сроком не более шести месяцев при условии письменного уведомления об этом наймодателя, внесения платы за пользование жилищем за весь период отсутствия и выполнения обязанностей по настоящему договору;

      2) члены семьи нанимателя, проживающие в жилище (при наличии), при временном отсутствии нанимателя вправе пользоваться жилищем на условиях, установленных настоящим договором, при этом они осуществляют права и несут обязанности по настоящему договору;

      3) требовать при необходимости от наймодателя внепланового осмотра состояния предоставленного жилища, в том числе конструкций и технических устройств, с составлением акта обследования;

      4) требовать уменьшения платы за пользование имуществом либо расторжения договора, в случае неисполнения наймодателем обязанности по предупреждению нанимателя о всех правах третьих лиц на сдаваемое внаем имущество (сервитуте, праве залога и т.п.).

5. Обязанности Сторон

      10. Наймодатель обязан:

      1) предоставить нанимателю жилище в течение пяти календарных дней после подписания настоящего договора Сторонами по акту приема-передачи в состоянии, отвечающем установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям;

      2) предупредить нанимателя о всех правах третьих лиц на сдаваемое внаем имущество (сервитуте, праве залога и т.п.);

      3) ознакомить нанимателя (по его требованию) с тарифами и расчетами на содержание жилища и оплату коммунальных услуг;

      4) если жилище либо жилой дом (жилое здание) окажутся в силу обстоятельств, не зависящих от Сторон, в состоянии, непригодном для использования по назначению, аварийном состоянии или подлежащим сносу, в течение трех месяцев со дня обнаружения данного обстоятельства расторгнуть настоящий договор;

      5) в случае возникновения аварий и форс-мажорных ситуаций незамедлительно принимать все необходимые меры по их устранению;

      6) не препятствовать нанимателю пользоваться жилищем в установленном настоящим договором порядке;

      7) в случае изменения условий настоящего договора или размера платы за пользование жилищем письменно уведомить об этом нанимателя за тридцать календарных дней до очередного срока внесения платы за пользование жилищем;

      8) направить нанимателю письменное извещение о начислении пени и штрафов за просроченные платежи не позднее десяти календарных дней до очередного срока внесения платы за пользование жилищем.

      11. Наниматель обязан:

      1) использовать жилище по прямому назначению;

      2) содержать жилище в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии;

      3) соблюдать правила пользования жилищем, местами общего пользования, правила содержания общего имущества объектов кондоминиума и придомовой территории, правила противопожарной и технической безопасности;

      4) своевременно сообщать наймодателю о выявлении неисправности приборов учета воды, электроэнергии, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, других элементов предоставленного в найм (поднаем) жилища;

      5) не производить реконструкции, перепланировки, переоборудования жилища;

      6) не производить обмен занимаемого жилища (квартиры, комнаты) с другими нанимателями;

      7) своевременно вносить плату за пользование жилищем и коммунальные услуги в установленных размерах согласно условиям настоящего договора;

      8) допускать в дневное время, а при чрезвычайных ситуациях также в ночное время в занимаемое жилище представителей аварийных служб для проведения осмотра и ремонта элементов жилища;

      9) возмещать наймодателю убытки, связанные с повреждением жилища и оборудования, произошедшего по вине нанимателя или членов его семьи, совместно проживающих с ним (при наличии);

      10) при досрочном расторжении или истечении срока настоящего договора обеспечить возврат жилища в течение десяти календарных дней наймодателю по акту сдачи жилища, подписанному Сторонами;

      11) вносить плату за пользование жилищем авансом;

      12) производить текущий ремонт жилища не реже одного раза в год за счет собственных средств;

      13) при досрочном расторжении договора предупредить наймодателя не менее чем за один месяц либо оплатить за этот месяц установленную договором плату.

6. Основания, последствия и порядок прекращения договора

      12. Настоящий договор может быть расторгнут, прекращен по инициативе одной из Сторон в любое время с письменным предупреждением другой Стороны не менее чем за тридцать календарных дней.

      13. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:

      1) истечения срока настоящего договора;

      2) необходимости проживания собственников жилища - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (окончание срока пребывания в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей);

      3) невыполнения нанимателем условий настоящего договора.

      14. При прекращении действия либо расторжении настоящего договора наниматель и члены его семьи, совместно проживающие с ним, (при наличии) подлежат выселению.

      15. Произведенные нанимателем за счет собственных средств ремонт или другие улучшения жилища, неотделимые без вреда для его конструкций, передаются наймодателю по акту приема-передачи вместе с жилищем и не подлежат возмещению со стороны наймодателя.

      16. При прекращении, расторжении настоящего договора в присутствии Сторон составляется акт сдачи жилища нанимателем наймодателю.

7. Сроки и порядок приема-передачи, сдачи жилища

      17. Наймодатель передает нанимателю жилище по акту приема-передачи в течение пяти календарных дней после подписания настоящего договора.

      18. Наниматель передает жилище наймодателю в течение одного календарного дня с момента истечения сроков прекращения, расторжения настоящего договора по акту сдачи жилища, подписанному Сторонами.

8. Порядок рассмотрения споров

      19. Споры между Сторонами, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

9. Заключительные положения

      20. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего договора хранится у законного представителя ребенка, второй передается органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству, который хранится как документ строгой отчетности, третий выдается нанимателю и является единственным документом, предоставляющим право на вселение в жилище.

      21. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.

      22. Настоящий договор вступает в силу с "__" _________ 20 __ года и действует до "__" _______ 20 __ года.

10. Адреса и реквизиты стороны

      Наймодатель Наниматель

      _______________ _______________

      _______________ _______________

      _______________ _______________

Подписи сторон

      Наймодатель _____________ Наниматель _____________

      (Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

      Примечание: при наличии у нанимателя совершеннолетних членов его семьи, совместно проживающих с ним, ставится отметка об их ознакомлении с условиями настоящего договора.