"Кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу ережесін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы № 49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 4 желтоқсандағы № 1314 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 622 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 622 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу ережесін бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы № 49 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 1, 17-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу қағидаларында:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде (бұдан әрі – Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi), Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінде (бұдан әрі – халықаралық кеме тізілімі), бербоут-чартер тізілімінде және жасалып жатқан кемелер тізілімінде кемелер мен оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеуді Порттың теңіз әкімшілігі жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiн, халықаралық кеме тізілімін, бербоут-чартер тiзiлiмiн және жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiн жүргiзудi Порттың теңiз әкiмшiлiгi қағаз және электрондық жеткізгіштерде жүзеге асырады.
      Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiн, халықаралық кеме тізілімін, бербоут-чартер тiзiлiмiн және жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiн жүргiзу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Теңіз әкімшілігі (бұдан әрi – уәкілетті орган) белгілейді.»;
      7-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы Қағидаларға сәйкес кемелердi және оларға құқықтарды мемлекеттiк тiркеу үшiн қажеттi құжаттарды қабылдау. Ұсынылатын құжаттар осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген кезде үш жұмыс күнi iшiнде оған құжаттарды қабылдаудан дәлелдi жазбаша бас тартуды бере отырып, өтiнiш берушiге құжаттар қабылдаудан бас тартылады;»;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) көрсетiлген қайшылықтар мен мемлекеттiк тiркеуден бас тарту үшiн басқа негiздер болмаған кезде Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне, халықаралық кеме тізіліміне, бербоут-чартер тiзiлiмiне, жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiне жазулар енгiзу;»;
      19-тармақтың екінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Қағидалардың 18-тармағында көрсетілген құжаттарды алған кезде Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемесінің консулдық лауазымды тұлғасы құжаттарды есепке алу кітабына тиісті жазба енгізеді. Уақытша куәлік берілгені туралы әрбір жазба тіркеу нөмірімен сәйкестендіріледі. Мұндай нөмір құжаттарды қабылдаған кезде беріледі және қабылдаған құжаттардың кіріс нөміріне сәйкес келеді. Ұсынылған құжаттарды тексергеннен кейін Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемесі уақытша куәлік береді. Берілген уақытша куәлік туралы Қазақстан Республикасының шетелдердегі мекемесі он жұмыс күні ішінде уәкілетті органға уақытша куәліктің көшірмесін қоса бере отырып, хабарлама жібереді.»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-бөліммен толықтырылсын:
      «2-1. Кемелер мен оларға құқықтарды Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінде мемлекеттік тіркеу
      21-1. Кемеге меншiк құқығы және өзге де заттық құқықтар (бербоут-чартер бойынша жалдап алынған кемеге осы құқықтарды қоспағанда), осы құқықтарды шектеулер (ауыртпалықтар), олардың туындауы, ауысуы және тоқтатылуы Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінде тіркелуге жатады.
      Меншік құқығына және өзге де заттық құқықтарға қатысты шектеулер (ауыртпалықтар) белгіленген кемені Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінде тіркеу және мұндай кемені аталған тізілімнен шығару пайдасына тиісті шектеу (ауыртпалық) белгіленген адамның жазбаша нысандағы келісімімен жүзеге асырылады.
      21-2. Кемелер шет мемлекеттердің кеме тізілімдерінде тіркелген және халықаралық кеме тізілімінде тіркеу туралы өтініш берілген күні олардың шығарылған жылдары жиырма жылдан асқан болса, олар халықаралық кеме тізілімінде тіркеуге жатпайды.
      21-3. Кемені Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінде тіркеу кезінде кеме иесі (кеме иеленушісі) немесе олар уәкілеттік берген адамдар мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) еркiн нысанда өтiнiш;
      2) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес кеме тiзiлiмiнiң сауалнамасы;
      3) өлшеу куәлiгi;
      4) сыныптау куәлiгi;
      5) теңіз кемесiн мемлекеттiк тiркегені үшiн алым сомасының бюджетке төленгенiн растайтын құжат.
      Сондай-ақ меншік құқығындағы кемені тіркеу үшін:
      1) кемеге меншік құқығын растайтын құжат;
      2) жүзуге жарамдылығы туралы куәлік (қолданылатын болса);
      3) жолаушылар куәлігі (жолаушылар кемесі үшін);
      4) осы мемлекеттің туын ауыстырғанға дейін тікелей тіркелген тізілімнен шет мемлекеттің кемесінің алынып тасталғанын және ипотека ауыртпалығы жоқтығын куәландыратын құжат;
      5) меншік иесінің аты мен мекенжайын куәландыратын құжаттар ұсынылады.
      Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде кеменің тіркелуі әлі жарамды болған жағдайда, осы Қағидаларға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес теңіз кемесінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығы туралы және кемеге меншік құқығы туралы куәліктерінің тек көшірмелері ғана ұсынылады.
      Сондай-ақ бербоут-чартер бойынша пайдалануға ұсынылған кемені тіркеу үшін:
      1) кеме жалдаушының аты мен мекенжайын растайтын құжаттар;
      2) бербоут-чартер шарты;
      3) шет мемлекеттiң құзыреттi билiк орындары берген, онда кеме тiкелей ту ауыстырылғанға дейiн тiркелген, осындай мемлекеттiң туын көтерiп жүзу құқығы тоқтатыла тұрғанын немесе бұл құқық Қазақстан Республикасының бербоут-чартерлiк тiзiлiмiнде кеме мемлекеттiк тiркелген сәтiнен бастап тоқтатыла тұрған кеменi Қазақстан Республикасының туын көтерiп жүзуге уақытша ауыстыруға келiсу туралы, сондай-ақ кемеге ипотека ауыртпалығы салынғаны туралы мәлiметтердi қамтитын құжаттар;
      4) кеменi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге ауыстыруға меншiк иесi және кеменiң тiркелген ауыртпалығына кепiл ұстаушының жазбаша рұқсаты;
      5) кеме Солтүстiк Каспий жобасын iске асыру үшiн жалға алынғанын растайтын Солтүстiк Каспий жобасы жөнiндегі оператордан хат (осы Қағидалардың 22-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген тұлғалар жалға алған кемелер үшiн) ұсынылады.
      Бербоут-чартер тізілімінде кеменің тіркелуі жарамды болған жағдайда осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес бербоут-чартер шарттарында жалға алынған шетелдiк теңiз кемесiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзу құқығын уақытша беру туралы куәлiктің көшірмесі ғана ұсынылады.
      21-4. Бербоут-чартер бойынша жалға алынған кемені халықаралық кеме тізілімінде тіркеу мерзімі осындай кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру мерзімінен аспайтын болады.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы шешімді уәкілетті орган осы Қағидалардың 24 және 25-тармақтарында көзделген тәртіппен қабылдайды.
      21-5. Кемені Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізіліміне енгізу:
      1) меншік құқығындағы кемеге – осы Қағидаларға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес теңіз кемесінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығы туралы және кемеге меншік құқығы туралы куәліктер;
      2) бербоут-чартер бойынша пайдалануға ұсынылған кемеге – осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес бербоут-чартер шарттарында жалға алынған шетелдiк теңiз кемесiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзу құқығын уақытша беру туралы куәлiк беру арқылы куәландырылады.»;
      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «23. Уәкілетті орган теңіз кемесіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығына уақытша рұқсат беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде мұндай кеме бербоут-чартер тізіліміне тіркеуге жатады.»;
      24-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «24. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы шешім қабылдау үшін кеме иесі уәкілетті органға мынадай құжаттарды береді:»;
      25-тармақтың бірінші абзацы және 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «25. Уәкілетті органның құжаттарды қарауы он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады, қарау қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы рұқсат беріледі немесе мынадай жағдайларда:»;
      «3) бербоут-чартер тізілімінде тіркеу мерзімін ұзартуға жататын кемелерді, қазақстандық флоттың құрамында болмайтын мамандандырылған кемелердi, сондай-ақ реновация, жаңғырту және қайта жабдықтау рәсімінен өткен кемелерді қоспағанда, кеменің шығарылған уақыты 20 жылдан жоғары болған кезде бас тартылады.»;
      27-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бербоут-чартер тiзiлiмiнде тiркелген шетел кемесiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге құқығын уақытша беру мерзiмi өткен кезде, қазақстандық кеме жалдаушы немесе осы Қағидалардың 22-тармағының 2) тармақшасында көзделген адам жүзуге уақытша құқық беру мерзiмi өткеннен кейiн жетi жұмыс күнi iшiнде Порттың теңiз әкiмшiлiгiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзуге уақытша құқық беру туралы тиiстi куәлiктi қайтарады.»;
      6-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Кеменi Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен, халықаралық кеме тізілімінен, жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiнен немесе бербоут-чартер тiзiлiмiнен шығару»;
      мынадай мазмұндағы 38-1-тармақпен толықтырылсын:
      «38-1. Мына:
      1) опат болған немесе хабарсыз жоғалып кеткен;
      2) конструкциялық жағынан күйреген;
      3) қайта құру немесе кез келген басқа өзгерiстер нәтижесiнде кеме сапасын жоғалтқан;
      4) Заңның 11-бабының 3-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған;
      5) оған қатысты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзiп жүруге құқығын уақытша беру туралы шешiмдi уәкілетті орган жоққа шығарған;
      6) оған қатысты Қазақстан Республикасының аумақтық сулары шегiнде қызметтi жүзеге асыру фактісі айқындалған жағдайларда кеме Халықаралық кеме тізілімінен шығарылады.»;
      40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «40. Кемені Мемлекеттік кеме тізілімінен, халықаралық кеме тізілімінен және бербоут-чартер тізілімінен шығаруды Порттың теңiз әкiмшiлiгi кеме иесiнiң (кеме иеленушінің) немесе олар уәкілеттік берген адамдардың кемені мемлекеттік тіркеу кезінде берілген куәліктерді қоса бере отырып, еркін нысандағы өтініші негізінде жүргізеді.
      Осы Қағидалардың 38-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында, 38-1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында, 44-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда өтiнiшке онда жазылған фактiлердi растайтын құжаттар да қоса берiледi.
      Осы Қағидалардың 38-1-тармағының 5), 6) тармақшаларында және 44-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген жағдайларда, кемені Халықаралық кеме тізілімінен және бербоут-чартер тізілімінен шығаруды кеме иесінің (кеме иеленушінің) мекенжайына жолданған уәкілетті органның тиісті хабарламасы негізінде Порттың теңіз әкімшілігі жүргізеді.»;
      42-тармақ алынып тасталсын;
      4344 және 45-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «43. Порттың теңiз әкiмшiлiгi тиiстi тiзiлiмге шығару туралы жазу енгiзедi және осы Қағидалардың 9-қосымшасына сәйкес кеменің Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен, Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінен немесе Қазақстан Республикасындағы жасалып жатқан кеме тiзiлiмiнен шығарылғаны туралы куәлiкті кеме иесіне (кеме иеленушіге) немесе олар уәкілеттік берген адамдарға бередi.
      Кемені халықаралық кеме тізілімінен шығару туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетіне және Кедендік бақылау комитетіне жолданады.
      44. Бербоут-чартер тізілімінен:
      1) опат болған немесе хабарсыз жоғалып кеткен;
      2) конструкциялық жағынан күйреген;
      3) қайта жасау немесе кез келген басқа да өзгерiстер нәтижесінде кеме сапасын жоғалтқан;
      4) осы Заңның 11-бабының 5-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған;
      5) осы Қағидаларға сәйкес оған қатысты уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы шешімнің күшін жойған кеме шығарылуға жатады.
      45. Мемлекеттік кеме тізілімінде тіркелген кемені бербоут-чартер бойынша шетелдік кеме жалдаушыға пайдалануға және иелік етуге ұсынған кезде осындай кеме уәкілетті органның шешімі негізінде шет мемлекеттің туын көтеріп жүзуге уақытша ауыстырылуы мүмкін.»;
      46-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «46. Шет мемлекеттің туын көтеріп жүзуге уақытша ауыстыру туралы шешімді уәкілетті орган кеменің меншік иесінің немесе ол уәкілеттік берген адамның мынадай құжаттар қоса берілген өтініші негізінде қабылдайды:»;
      51 және 52-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «51. Бербоут-чартер қолданысы тоқтатылған кезде немесе уәкілетті органның шешімінде көрсетілген мерзім өткен кезде Мемлекеттік кеме тізіліміне кеменің меншік иесінің өтініші негізінде тиісті жазу енгізіледі және осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен теңіз кемесінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығы туралы жаңа кеме куәлігі беріледі.
      52. Шағын көлемді кемелерді тіркеуді ішкі су жолдары бойынша жүзетін шағын көлемді кемелер үшін айқындалған тәртіппен ішкі су көлігі саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі кеме кітапшасында жүргізеді.»;
      көрсетілген Қағидаларға 1-қосымшада:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Алдыңғы тiркелген порты (орны) және оны жою күнi (Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi/Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімі үшiн)/тоқтатып қою күнi (бербоут-чартер тiзiлiмi/Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімі үшін) (егер мұндай жағдай орын алса)»;
      көрсетілген Қағидаларға 2-қосымшада:
      бірінші және екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20__ жылғы «___» _____________ № ________ Қазақстан Республикасының Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне/Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізіліміне енгiзiлген деректердiң негiзiнде
______________________________________________________________ кемеге
               (кеменiң атауы) (name of ship)
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзуге рұқсат берiлетiнi куәландырылады.
      This is to certify that according to the data entered into the State Ship Register of the Republic of Kazakhstan/ the international ship register of the Republic of Kazakhstan, the ship has been authorized to sail under the state flag of the Republic of Kazakhstan.»;
      көрсетілген Қағидаларға 3-қосымшада:
      бірінші және екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20__ жылғы «___» _____________ № ________ Қазақстан Республикасының Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне/Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізіліміне енгiзiлген деректердiң негiзiнде
_________________________________________________ кеме куәландырылады
         (кеменiң атауы) (name of ship)
      This is to certify that according to the data entered into the State Ship Register of the Republic of Kazakhstan/the international ship register of the Republic of Kazakhstan, the ship»;
      көрсетілген Қағидаларға 5-қосымшада:
      бірінші және екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20__ жылғы «___» _____________ № ________ Қазақстан Республикасының бербоут-чартер тiзiлiмiне/Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізіліміне енгiзiлген деректердiң негiзiнде кемеге
__________________________________ оны бербоут-чартер шартында жалдау
  (кеменiң атауы) (name of ship)
кезiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтерiп жүзуге рұқсат берiлгенi куәландырылады: (from) 20__ жылдан «___» ___________ (till) 20__ жылға «___» _________ дейiн
      This is to certify that according to the data entered into the Berbout-chartering Register of the Republic of Kazakhstan/ the international ship register of the Republic of Kazakhstan, the ship has been authorized to sail under the state flag of the Republic of Kazakhstan for the period of Chartering it on the Berbout basis.»;
      көрсетілген Қағидаларға 9-қосымшада:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кемені Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тізілімінен, Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тiзiлiмiнен немесе Қазақстан Республикасының жасалып жатқан кемелер тізілімінен шығару туралы куәлік
      Свидетельство об исключении судна из Государственного судового реестра морских судов, международного судового реестра Республики Казахстан или реестра строящихся судов Республики Казахстан»;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Меншiк иесi/кеме иеленуші және оның мекенжайы ____________
      Собственник/судовладелец и его адрес __________________________
      барлық тiркелген құқықтар мен ауыртпалықтар тоқтатыла отырып, Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен, халықаралық кеме тiзiлiмiнен немесе жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiнен (керегiнiң астын сызу) шығарылғаны расталады.
      исключено из Государственного судового реестра морских судов, международного судового реестра Республики Казахстан или реестра строящихся судов (нужное подчеркнуть) с прекращением всех зарегистрированных прав и обременений.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2003 года № 49 "Об утверждении Правил государственной регистрации судов и прав на них"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2013 года № 1314. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 622

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 622 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2003 года № 49 «Об утверждении Правил государственной регистрации судов и прав на них» (САПП Республики Казахстан, 2003 год, № 1, ст. 17) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах государственной регистрации судов и прав на них, утвержденных указанным постановлением:
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Государственная регистрация судов и прав на них в Государственном судовом реестре морских судов (далее – Государственный судовой реестр), международном судовом реестре Республики Казахстан (далее – международный судовой реестр), бербоут-чартерном реестре и реестре строящихся судов осуществляется Морской администрацией порта.
      Ведение Государственного судового реестра, международного судового реестра, бербоут-чартерного реестра и реестра строящихся судов осуществляется Морской администрацией порта на бумажном и электронном носителях.
      Порядок ведения Государственного судового реестра, международного судового реестра, бербоут-чартерного реестра и реестра строящихся судов устанавливается Морской администрацией Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).»;
      в пункте 7:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «1) прием документов, необходимых для государственной регистрации судов и прав на них в соответствии с настоящими Правилами. При несоответствии представляемых документов требованиям настоящих Правил, заявителю отказывается в приеме документов, с выдачей ему в течение трех рабочих дней мотивированного письменного отказа в приеме документов;»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «3) внесение записей в Государственный судовой реестр, международный судовой реестр, бербоут-чартерный реестр, реестр строящихся судов при отсутствии указанных противоречий и других оснований для отказа в государственной регистрации;»;
      часть вторую пункта 19 изложить в следующей редакции:
      «При получении документов, указанных в пункте 18 настоящих Правил консульское должностное лицо загранучреждения Республики Казахстан вносит соответствующую запись в книгу учета документов. Каждая запись о выдаче временного свидетельства идентифицируется с номером регистрации. Такой номер присваивается при приеме документов и соответствует входящему номеру принятых документов. После проверки представленных документов загранучреждение Республики Казахстан выдает временное свидетельство. О выданном временном свидетельстве загранучреждение Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней направляет уполномоченному органу сообщение с приложением копии временного свидетельства.»;
      дополнить разделом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Государственная регистрация судов и прав на них в международном судовом реестре Республики Казахстан
      21-1. В международном судовом реестре Республики Казахстан подлежат регистрации право собственности и иные вещные права на судно (за исключением этих прав на судно, зафрахтованное по бербоут-чартеру), ограничения (обременения) этих прав, их возникновение, переход и прекращение.
      Регистрация в международном судовом реестре Республики Казахстан судна, в отношении права собственности и иных вещных прав на которое установлены ограничения (обременения), и исключение из указанного реестра такого судна осуществляются в письменной форме с согласия лица, в пользу которого установлено соответствующее ограничение (обременение).
      21-2. Не подлежат регистрации в международном судовом реестре суда, если они зарегистрированы в реестрах судов иностранных государств и их возраст на дату подачи заявления о регистрации в международном судовом реестре превышает двадцать лет.
      21-3. При регистрации судна в международном судовом реестре Республики Казахстан собственником судна (судовладельцем) либо лицами, ими уполномоченными, представляются следующие документы:
      1) заявление в произвольной форме;
      2) анкета судового реестра согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
      3) мерительное свидетельство;
      4) классификационное свидетельство;
      5) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию морского судна.
      Для регистрации судна, находящегося на праве собственности, также представляются:
      1) документ, подтверждающий право собственности на судно;
      2) свидетельство о годности к плаванию (если применимо);
      3) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна);
      4) документ, удостоверяющий, что судно иностранного государства исключено из реестра, в котором зарегистрировано непосредственно до смены флага этого государства и не обременено ипотекой;
      5) документы, подтверждающие имя и адрес собственника.
      В случае действующей регистрации судна в Государственном судовом реестре морских судов представляются только копии свидетельств о праве плавания морского судна под Государственным флагом Республики Казахстан и собственности на судно согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам.
      Для регистрации судна, предоставленного в пользование по бербоут-чартеру, также представляются:
      1) документы, подтверждающие имя и адрес фрахтователя;
      2) бербоут-чартерный договор;
      3) документы, выданные компетентными властями иностранного государства, в котором судно зарегистрировано непосредственно до смены флага, подтверждающие, что право плавания под флагом такого государства приостановлено или то, что это право будет приостановлено с момента государственной регистрации судна в бербоут-чартерном реестре Республики Казахстан, о согласии на временный перевод судна под Государственный флаг Республики Казахстан, а также содержащие сведения об обременении судна ипотекой;
      4) письменное разрешение собственника судна и залогодержателя, зарегистрированного обременения судна, на перевод судна под Государственный флаг Республики Казахстан;
      5) письмо от оператора по Северо-Каспийскому проекту, подтверждающее, что судно зафрахтовано для реализации Северо-Каспийского проекта (для судов, зафрахтованных лицами, указанными в подпункте 2) пункта 22 настоящих Правил).
      В случае действующей регистрации судна в бербоут-чартерном реестре, представляется только копия свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственном флагом Республики Казахстан иностранному морскому судну, зафрахтованному на условиях бербоут-чартера согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
      21-4. Срок регистрации в международном судовом реестре судна, зафрахтованного по бербоут-чартеру, не может превышать срок временного предоставления такому судну права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан.
      Решение о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан принимается уполномоченным органом в порядке, предусмотренном пунктами 24 и 25 настоящих Правил.
      21-5. Внесение судна в международный судовой реестр Республики Казахстан удостоверяется выдачей:
      1) для судна, находящегося на праве собственности – свидетельств о праве плавания морского судна под Государственным флагом Республики Казахстан и собственности на судно согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам;
      2) для судна, предоставленного в пользование по бербоут-чартеру – свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственном флагом Республики Казахстан иностранному морскому судну, зафрахтованному на условиях бербоут-чартера согласно приложению 5 к настоящим Правилам.»;
      пункт 23 изложить в следующей редакции:
      «23. Морское судно подлежит регистрации в бербоут-чартерном реестре в течение тридцати календарных дней со дня принятия уполномоченным органом решения о временном предоставлении такому судну права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан.»;
      абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
      «24. Для принятия решения о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан судовладельцем уполномоченному органу представляются следующие документы:»;
      абзац первый и подпункт 3) пункта 25 изложить в следующей редакции:
      «25. Рассмотрение документов уполномоченным органом осуществляется в течение десяти рабочих дней, по итогам рассмотрения выдается разрешение о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан либо отказывается в случаях:»;
      «3) превышения возраста судна свыше 20 лет, за исключением судов подлежащих продлению срока регистрации в бербоут-чартерном реестре, специализированных судов отсутствующих в составе казахстанского флота, а также судов, прошедших процедуру реновации, модернизации и переоборудования.»;
      пункт 27 дополнить частью второй следующего содержания:
      «При истечении срока предоставления временного права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан иностранному судну, зарегистрированному в бербоут-чартерном реестре, казахстанский фрахтователь или лицо, предусмотренное подпунктом 2) пункта 22 настоящих Правил, в течение семи рабочих дней после истечения срока предоставления временного права плавания возвращает Морской администрации порта соответствующее Свидетельство о предоставлении временного права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан.»;
      заголовок раздела 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Исключение судна из Государственного судового реестра, международного судового реестра, реестра строящихся судов или бербоут-чартерного реестра»;
      дополнить пунктом 38-1 следующего содержания:
      «38-1. Из международного судового реестра подлежит исключению судно:
      1) погибшее или пропавшее без вести;
      2) конструктивно погибшее;
      3) утратившее качества судна в результате перестройки или любых других изменений;
      4) переставшее соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3-1 статьи 11 Закона;
      5) в отношении которого уполномоченным органом аннулировано решение о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан;
      6) в отношении которого выявлен факт осуществления на нем деятельности в пределах территориальных вод Республики Казахстан.»;
      пункт 40 изложить в следующей редакции:
      «40. Исключение судна из Государственного судового реестра, международного судового реестра и бербоут-чартерного реестра производится Морской администрацией порта на основании заявления собственника судна (судовладельца) либо лиц, ими уполномоченных, в произвольной форме с приложением свидетельств, выданных при государственной регистрации судна.
      В случаях, указанных в подпунктах 1), 2), 3) пункта 38, подпунктах 1), 2), 3) пункта 38-1, подпунктах 1), 2), 3) пункта 44 настоящих Правил, к заявлению также прилагаются документы, подтверждающие изложенные в нем факты.
      Исключение судна из международного судового реестра и бербоут-чартерного реестра в случаях, указанных в подпунктах 5), 6) пункта 38-1 и подпункте 5) пункта 44 настоящих Правил, производится Морской администрацией порта на основании соответствующего уведомления уполномоченного органа, направляемого в адрес собственника судна (судовладельца).»;
      пункт 42 исключить;
      пункты 4344 и 45 изложить в следующей редакции:
      «43. Морская администрация порта вносит в соответствующий реестр запись об исключении и выдает собственнику судна (судовладельцу) либо лицам, ими уполномоченным, Свидетельство об исключении судна из Государственного судового реестра морских судов, международного судового реестра Республики Казахстан, или реестра строящихся судов Республики Казахстан согласно приложению 9 к настоящим Правилам.
      Информация об исключении судна из международного судового реестра Республики Казахстан направляется в Налоговый комитет и Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.
      44. Из бербоут-чартерного реестра подлежит исключению судно:
      1) погибшее или пропавшее без вести;
      2) конструктивно погибшее;
      3) утратившее качества судна в результате перестройки или любых других изменений;
      4) переставшее соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 11 настоящего Закона;
      5) в отношении которого уполномоченным органом аннулировано решение о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан в соответствии с настоящими Правилами.
      45. При предоставлении судна, зарегистрированного в Государственном судовом реестре, в пользование и владение иностранному фрахтователю по бербоут-чартеру такое судно может быть временно переведено под флаг иностранного государства на основании решения уполномоченного органа.»;
      абзац первый пункта 46 изложить в следующей редакции:
      «46. Решение о временном переводе судна под флаг иностранного государства принимает уполномоченный орган на основании заявления собственника судна или уполномоченного им на то лица с приложением следующих документов:»;
      пункты 51 и 52 изложить в следующей редакции:
      «51. При прекращении действия бербоут-чартера или истечении срока, указанного в решении уполномоченного органа, в Государственный судовой реестр на основании заявления собственника судна вносится соответствующая запись, и выдается новое свидетельство о праве плавания морского судна под Государственным флагом Республики Казахстан в установленном настоящими Правилами порядке.
      52. Регистрация маломерных судов производится в судовой книге территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере внутреннего водного транспорта в порядке, определенном для маломерных судов, плавающих по внутренним водным путям.»;
      в приложении 1 к указанным Правилам:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Порт (место) предыдущей регистрации и дата аннулирования (для Государственного судового реестра/ международного реестра судов Республики Казахстан)/ дата приостановления (для бербоут-чартерного реестра/ международного реестра судов Республики Казахстан) ее (если таковые имелись)____________________________________________________»;
      в приложении 2 к указанным Правилам:
      абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
      «На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр морских судов Республики Казахстан/ Международный судовой реестр Республики Казахстан под № ___ от «__» _________ 20 ___ г., настоящим удостоверяется, что судну _________________________________
                                    (название судна) (name of ship) разрешается плавание под Государственным флагом Республики Казахстан.
      This is to certify that according to the data entered into the State Ship Register of the Republic of Kazakhstan/ the international ship register of the Republic of Kazakhstan, the ship has been authorized to sail under the state flag of the Republic of Kazakhstan.»;
      в приложении 3 к указанным Правилам:
      абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
      «На основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр морских судов Республики Казахстан/ Международный судовой реестр Республики Казахстан под № ___ от «___» _______ 20 ___ г., настоящим удостоверяется, что судно _________________________________
                                     (название судна) (name of ship)
      This is to certify that according to the data entered into the State Ship Register of the Republic of Kazakhstan / the international ship register of the Republic of Kazakhstan, the ship»;
      в приложении 5 к указанным Правилам:
      абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
      «На основании данных, внесенных в бербоут-чартерный реестр Республики Казахстан/ Международный судовой реестр Республики Казахстан под № ___ от «__»_________ 20_____ г., настоящим удостоверяется, что судну ___________________________________________
                              (название судна) (name of ship)
      разрешается плавание под Государственным флагом Республики Казахстан на период фрахтования его на условиях бербоут-чартера: с (from) «__» __________ 20__ г. по (till) «__» _________ 20___ г.
      This is to certify that according to the data entered into the Berbout-chartering Register of the Republic of Kazakhstan/ the international ship register of the Republic of Kazakhstan, the ship has been authorized to sail under the state flag of the Republic of Kazakhstan for the period of Chartering it on the Berbout basis.»;
      в приложении 9 к указанным Правилам:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Кемені Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тізілімінен, Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тiзiлiмiнен немесе Қазақстан Республикасының жасалып жатқан кемелер тізілімінен шығару туралы куәлік
      Свидетельство об исключении судна из Государственного судового реестра морских судов, международного судового реестра Республики Казахстан, или реестра строящихся судов Республики Казахстан»;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Меншiк иесi/кеме иеленушы және оның мекен жайы ___________
      Собственник/судовладелец и его адрес __________________________
      барлық тiркелген құқықтар мен ауыртпалықтар тоқтатыла отырып, Теңiз кемелерiнiң мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен, халықаралық кеме тiзiлiмiнен немесе жасалып жатқан кемелер тiзiлiмiнен (керегiнiң астын сызу) шығарылғаны расталады.
      исключено из Государственного судового реестра морских судов, международного судового реестра Республики Казахстан, или реестра строящихся судов (нужное подчеркнуть) с прекращением всех зарегистрированных прав и обременений.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов