"Экономикалық саясат жөніндегі кеңес құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 ақпандағы № 202 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 14 қаңтардағы № 2 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 3 мамырдағы № 265 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 03.05.2016 № 265 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Экономикалық саясат жөніндегі кеңес құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 ақпандағы № 202 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 9, 101-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің құрамына енгізілсін:

Әбдіқалықова
Гүлшара Наушақызы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары;

      мына:

«Сағынтаев
Бақытжан Әбдірұлы

Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Өңірлік даму министрі

Келімбетов
Қайрат Нематұлы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, жетекшінің орынбасары

Орынбаев
Ербол Тұрмаханұлы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары

Сұлтанов
Бақыт Тұрлыханұлы

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары (келісім бойынша)

Жәмішев
Болат Бидахметұлы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі»

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«Сағынтаев
Бақытжан Әбдірұлы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары

Келімбетов
Қайрат Нематұлы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы (келісім бойынша)

Орынбаев
Ербол Тұрмаханұлы

Қазақстан Республикасының Президентінің көмекшісі (келісім бойынша)

Сұлтанов
Бақыт Тұрлыханұлы

Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі, жетекшінің орынбасары

Жәмішев
Болат Бидахметұлы

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрі»;

      көрсетілген құрамнан Григорий Александрович Марченко шығарылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года № 202 "О создании Совета по экономической политике"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 января 2014 года № 2. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2016 года № 265

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.05.2016 № 265.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2003 года № 202 «О создании Совета по экономической политике» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 9, ст. 101) следующие изменения:
      1) ввести в состав Совета по экономической политике, утвержденный указанным постановлением:

Абдыкаликову                    - Заместителя Премьер-Министра
Гульшару Наушаевну                Республики Казахстан;

      строки:

«Сагинтаев                      - Первый заместитель Премьер-Министра
Бакытжан Абдирович                Республики Казахстан – Министр
                                  регионального развития Республики
                                  Казахстан

Келимбетов                      - Заместитель Премьер-Министра
Кайрат Нематович                  Республики Казахстан, заместитель
                                  руководителя

Орынбаев                        - Заместитель Премьер-Министра
Ербол Турмаханович                Республики Казахстан

Султанов                        - Заместитель Руководителя
Бахыт Турлыханович                Администрации Президента Республики
                                  Казахстан (по согласованию)

Жамишев                         - Министр финансов Республики
Болат Бидахметович                Казахстан»

      изложить в следующей редакции:

«Сагинтаев                      - Первый заместитель Премьер-Министра
Бакытжан Абдирович                Республики Казахстан

Келимбетов                      - Председатель Национального Банка
Кайрат Нематович                  Республики Казахстан (по
                                  согласованию)

Орынбаев                        - Помощник Президента Республики
Ербол Турмаханович                Казахстан (по согласованию)

Султанов                        - Заместитель Премьер-Министра
Бахыт Турлыханович                Республики Казахстан - Министр
                                  финансов Республики Казахстан,
                                  заместитель руководителя

Жамишев                         - Министр регионального развития
Болат Бидахметович                Республики Казахстан»;

      вывести из указанного состава Марченко Григория Александровича.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов