"Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 31 тамыздағы № 507 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 19 тамыздағы № 581 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгiзілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігінiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 40, 522-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі туралы ережеде:

      16-тармақта:

      "орталық аппараттың функциялары:":

      мынадай мазмұндағы 129-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "129-1) мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында оқитын және тәрбиеленетін балаларды тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, тауарларды жосықсыз берушілердің тізбесін қалыптастыру қағидаларын бекіту;";

      139) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "139) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алуға ниет білдірген адамдарды есепке алу қағидаларын бекіту;";

      140) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 143-1), 143-2), 143-3), 143-4); 143-5) және 143-6) тармақшалармен толықтырылсын:

      "143-1) асырап алынған баланың өмір сүру, оқу, тәрбие жағдайлары туралы және денсаулығының жай-күйі туралы есепті ұсыну қағидалары мен мерзімдерін, нысанын бекіту;

      143-2) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға ниет білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру және пайдалану қағидаларын бекіту;

      143-3) Баланы қабылдайтын отбасылар туралы ережені бекіту;

      143-4) қабылдаушы ата-аналарға берілген жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағуды қаржыландыру қағидаларын және мөлшерін бекіту;

      143-5) Бала қонақтайтын отбасылар туралы ережені бекіту;

      143-6) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларын бекіту;";

      "ведомстволардың функцияларында:"

      47) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "47) бала асырап алу, қорғаншылық, қамқоршылық, патронат, баланы қабылдайтын және бала қонақтайтын отбасылардың мәселелері бойынша облыстық, Астана, Алматы қалалары білім басқармаларының қызметін үйлестіру және бақылау;";

      мынадай мазмұндағы 47-1), 47-2), 47-3) және 50-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "47-1) бала асырап алу жөніндегі агенттіктерді аккредиттеуден өткізу;

      47-2) бала асырап алу жөніндегі агенттік өкілдігін аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешімді, аккредиттеу мерзімін ұзарту (ұзартудан бас тарту), бала асырап алу жөніндегі филиалдың және (немесе) өкілдіктің қызмет етуін тоқтата тұру, қызмет етуін қайтадан қолданысқа енгізу және тоқтату туралы дәлелді шешімдерін беру;

      47-3) жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және балаларды өз отбасыларына тәрбиелеуге қабылдауға ниет білдірген адамдардың республикалық деректер банкін қалыптастыру мен пайдалану бойынша аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органдарының қызметін үйлестіру;

      "50-1) баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу бойынша қызметін үйлестіру;".

      2. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың он екінші, он үшінші, он төртінші және жиырма үшінші абзацтарын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 507. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 581

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего постановления см. п.2.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 40, ст. 522) следующие изменения и дополнения:

      в Положении о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 16:

      "функции центрального аппарата:":

      дополнить подпунктом 129-1) следующего содержания:

      "129-1) утверждение правил формирования перечня недобросовестных поставщиков услуг, товаров по организации питания обучающихся и воспитывающихся в организациях дошкольного, среднего образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;";

      подпункт 139) изложить в следующей редакции:

      "139) утверждение правил учета лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;";

      подпункт 140) исключить;

      дополнить подпунктами 143-1); 143-2); 143-3); 143-4); 143-5) и 143-6) следующего содержания:

      "143-1) утверждение правил и сроков предоставления, форма отчета об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья усыновленного ребенка;

      143-2) утверждение правил формирования и использования республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

      143-3) утверждение Положения о приемных семьях;

      143-4) утверждение правил и размера финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных приемным родителям;

      143-5) утверждение Положения о гостевой семье;

      143-6) утверждение правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;";

      в "функции ведомства:":

      подпункт 47) изложить в следующей редакции:

      "47) координация и контроль за деятельностью областных, городов Астаны, Алматы управлений образования по вопросам усыновления (удочерения), опеки, попечительства, патроната, приемной и гостевой семьи;";

      дополнить подпунктами 47-1), 47-2), 47-3) и 50-1) следующего содержания:

      "47-1) проведение аккредитации агентств по усыновлению;

      47-2) выдача решений об аккредитации агентств по усыновлению или отказе в аккредитации, мотивированных решений о продлении (об отказе в продлении), приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности филиала и (или) представительства агентства по усыновлению;

      47-3) координация деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству, местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, города республиканского значения, столицы по формированию и использованию республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;";

      "50-1) координация деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, при приобретении товаров и услуг;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением абзацев двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и двадцать третьего пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года, и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов