"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 239 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 87-88, 631-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулыға 22-қосымшада:

      реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1.


Ерекше жағдайлар үшін қосымша ақы
"Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, су жолдары қазыналық кәсіпорындарының, "Ақмолажолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Ақтөбежолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Алматыжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Атыраужолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Батысжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Жамбылжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Шығысжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Қарағандыжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Қызылордажолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Қостанайжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Маңғыстаужолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Павлодаржолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Солтүстікжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Оңтүстікжолзертхана" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
Астанақалалықжолзертханасы" республикалық мемлекеттік мекемесінің,
"Алматықалалықжолзертханасы" республикалық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне жұмыстың қауырттылығы және күрделілігі үшін


ЛА-дан 50 %-ға дейін

Ұйым басшысы белгілеген тәртіппен

      ".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 239.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 87-88, ст. 631) следующее изменение:

      в приложении 22 к указанному постановлению:

      строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

      "

1.


Доплата за особые условия
За сложность и напряженность работникам республиканского государственного казенного предприятия "Регистр судоходства Казахстана", казенных предприятий водных путей, республиканского государственного учреждения "Акмолажоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Актобежоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Алматыжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Атыраужоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Батысжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Жамбылжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Шыгысжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Карагандыжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения Кызылордажоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Костанайжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Мангистаужоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Павлодаржоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Солтүстікжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Оңтүстікжоллаборатория",
республиканского государственного учреждения "Астанақалалықжолзертханасы";
республиканского государственного учреждения "Алматықалалықжолзертханасы"


до 50% от ДО

В порядке, установленном руководителем организаций

       ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев