Мемлекеттік орган туралы үлгі ережені бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағиданы бекіту туралы" 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1125 және "Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1672 қаулыларына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 2 наурыздағы № 93 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № 590 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 01.09.2021 № 590 қаулысымен.

      "Әкімшілік рәсімдер туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабының 4-1-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік орган туралы үлгі ереже бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) "Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1125 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағидада:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Мемлекеттік органның жаңа құрылымдық бөлімшесі құрылған кезде нормативтік құқықтық актілерге мемлекеттік органның құрылатын құрылымдық бөлімшесі жүзеге асыруы тиіс функцияларды айқындау тұрғысынан талдау жүргізіледі.

      Талдауды құрылымдық бөлімше құрылғанға дейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік органның кадр қызметі жүргізеді.

      Талдау нәтижелері бойынша мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің құрылымы, міндеттері мен функцияларының тізбесі айқындалады, олардың негізінде құрылымдық бөлімше туралы ереженің жобасы әзірленеді.

      Мемлекеттік органның құрылымдық бөлiмшелерi осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ережелердi әзiрлейтiн ведомстволар мен оның аумақтық бөлiмшелерiн, сондай-ақ мемлекеттiк органның аумақтық органдарын қоспағанда, осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ережені әзiрлейдi.";

      6-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) орталық атқарушы органдарда және аумақтық органдарда (жауапты хатшы жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерде) – жауапты хатшы (жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын лауазымды тұлға);";

      Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі қағидаға қосымшада:

      оң жақтағы жоғарғы бұрыш мынадай редакцияда жазылсын:


  "Мемлекеттік органның
құрылымдық бөлімшесі туралы
ережені әзірлеу және бекіту
жөніндегі қағидаға
1-қосымша";

      осы қаулыға қосымшаға сәйкес 2-қосымшамен толықтырылсын;

      2) "Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 желтоқсандағы № 1672 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 5, 106-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықта:

      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік орган туралы ережені (бұдан әрі – ереже) мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Мемлекеттік орган туралы үлгілік ереженің талаптарына және осы Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулыққа (бұдан әрі – нұсқаулық) сәйкес дербес әзірлейді.

      2. Нұсқаулық Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органның, орталық атқарушы органның, мәслихат аппаратының, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сайлау комиссияларының бірыңғай жүйесіне басшылық ететін мемлекеттік органның, Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және өзге де қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органның, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы соттар қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік органның, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Кеңесінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің ақпараттық-анықтамалық, ғылыми-консультативтік және басқа да қосалқы жұмысын атқаратын мемлекеттік органның, атқарушы мемлекеттік органдар қызметін үйлестіруді жүзеге асыру жөніндегі мемлекеттік органның ережесін әзірлеу кезінде қолданылады.".

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 2 наурыздағы
№ 93 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік орган туралы үлгі ереже

1-тарау. Жалпы ережелер


      1. ______________________________ * ___________________________

      (мемлекеттік органның атауы)

      саласында (салаларында) басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

      2. ______________________________ мынадай ведомстволары бар
(мемлекеттік органның атауы)

      (болған жағдайда):

      1) ______________________________;

      2) ______________________________;

      3) ______________________________.

      3.______________________________ өз қызметін Қазақстан
(мемлекеттік органның атауы)

      Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      4. ______________________________ мемлекеттік мекеме
(мемлекеттік органның атауы)

      ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      5. ______________________________ азаматтық-құқықтық қатынастарға
(мемлекеттік органның атауы)

      өз атынан түседі.

      6. ______________________________ егер заңнамаға сәйкес осыған
(мемлекеттік органның атауы)

      уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      7. ______________________________ өз құзыретінің мәселелері бойынша

      (мемлекеттік органның атауы)

      заңнамада белгіленген тәртіппен ____________________________ басшысының

      (мемлекеттік органның атауы)

      бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      8. ______________________________ құрылымы мен штат санының
(мемлекеттік органның атауы)

      лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      9. Заңды тұлғаның орналасқан жері.

      10. Мемлекеттік органның толық атауы – "______________________"

      (мемлекеттік органның атауы)

      мемлекеттік мекемесі.

      11. Осы Ереже ______________________________ құрылтай құжаты
(мемлекеттік органның атауы)

      болып табылады.

      12. ______________________________ қызметін қаржыландыру
(мемлекеттік органның атауы)

      республикалық және жергілікті бюджеттерден, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.

      13. ______________________________ кәсіпкерлік субъектілерімен
(мемлекеттік органның атауы)

      _____________________________ функциялары болып табылатын
(мемлекеттік органның атауы)

      міндеттерді орындау тұрғысынан шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер _________________________ заңнамалық актілермен кірістер
(мемлекеттік органның атауы)

      әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер, егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері


      14. ______________________________ миссиясы:

      (мемлекеттік органның атауы)
____________________________________

      _________________________________________________________________________

      15. Міндеттері:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      16. Функциялары:

      1) орталық аппараттың функциялары:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      2) ведомстволардың функциялары:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      17. Құқықтары мен міндеттері:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.


3-тарау. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру


      18. __________________________ басшылықты бірінші басшы
(мемлекеттік органның атауы)

      жүзеге асырады ________________________, ол жүктелген міндеттердің
(мемлекеттік органның атауы)

      орындалуына және өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

      19. _________________________ бірінші басшысы Қазақстан
(мемлекеттік органның атауы)

      Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

      20. _____________________________ бірінші басшысының Қазақстан
(мемлекеттік органның атауы)

      Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      21. ________________________ бірінші басшысының өкілеттігі:

      (мемлекеттік органның атауы)

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      ______________________________ бірінші басшысы болмаған кезеңде

      (мемлекеттік органның атауы)

      оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

      22. Бірінші басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

      23. _______________________ аппаратын Қазақстан Республикасының
(мемлекеттік органның атауы)

      қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын _________________________ басқарады.

                     (лауазымды тұлғаның атауы)

4-тарау. Мемлекеттік органның мүлкі

      24. ______________________________ заңнамада көзделген
(мемлекеттік органның атауы)

      жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкінің болуы мүмкін.

      ______________________________ мүлкі оған меншік иесі берген
(мемлекеттік органның атауы)

      мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      25. ______________________________ бекітілген мүлік
(мемлекеттік органның атауы)

      республикалық/коммуналдық меншікке жатады.

      26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, _____________________________,
(мемлекеттік органның атауы)

      өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

      27. ______________________________ қайта ұйымдастыру және
(мемлекеттік органның атауы)

      тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      ______________________________ және оның

      (мемлекеттік органның атауы)

      ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

      ______________________________

      ______________________________

      ______________________________


      ______________________________ қарамағындағы аумақтық
(мемлекеттік органның атауы)

      органдардың және оның ведомстволарының аумақтық бөлiмшелерiнің тізбесі

      _____________________________

      ______________________________

      ______________________________


      ______________________________ және оның ведомстволарының
(мемлекеттік органның атауы)

      қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің тізбесі

      ______________________________

      ______________________________

      ______________________________


      Ескертпе:

      * Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар, орталық атқарушы органдар, мәслихат аппараты, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сайлау комиссияларының бірыңғай жүйесіне басшылық ететін мемлекеттік орган, Адам құқықтары жөніндегі уәкілетті органның қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық және өзге де қамтамасыз ететін мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының жанындағы соттардың қызметін ұйымдастыру және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің ақпараттық-анықтамалық, ғылыми-консультативтік және басқа да қосалқы жұмысын орындайтын мемлекеттік орган, мемлекеттік атқарушы органдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыру, атқарушы мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі мемлекеттік орган.

 
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 2 наурыздағы
№ 93 қаулысына
қосымша
 
  Мемлекеттік органның
құрылымдық бөлімшесі туралы
ережені әзірлеу және бекіту
жөніндегі қағидаға
2-қосымша

Ведомство мен оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ мемлекеттік органның аумақтық органдары туралы ереженің үлгі нысаны

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. _____________________________________________________________

      (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      __________ саласында (салаларында) басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының _________________________ ведомствосы/ ведомствосының
(мемлекеттік органның аты)

      аумақтық бөлімшесі/ мемлекеттік органның аумақтық органы болып табылады.

      2.______________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. _____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

      4. _____________________________________________________________

      (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      азаматтық-құқықтық қатынастарға қатынастарға өз атынан түседі.

      5. _____________________________________________________________,
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттілік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқылы.

      6. _____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен ____________________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

      7. _____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

      8. Заңды тұлғаның орналасқан жері.

      9. Мемлекеттік органның толық атауы – "___________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық

      ________________________________________________" мемлекеттік мекемесі.

      бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      10. Осы Ереже __________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      құрылтай құжаты болып табылады.

      11. ____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      қызметін қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттерден, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады.

      12. ____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      кәсіпкерлік субъектілерімен ___________________________________________

      (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер ___________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2-тарау. Ведомствоның немесе ведомствоның аумақтық бөлімшесінің немесе мемлекеттік органның аумақтық органының негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері


      13. Міндеттері:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      14. Функциялары:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      15. Құқықтары мен міндеттері:

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

3-тарау. Ведомствоның немесе ведомствоның аумақтық бөлімшесінің немесе мемлекеттік органның аумақтық органының қызметін ұйымдастыру

      16. ____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның
__________________________

      аумақтық органының атауы)

      басшылықты _________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік
_________________________________

      органның аумақтық органының атауы)

      жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын басшы жүзеге асырады.

      17. ____________________________________________________________

      (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      басшысы __________________________________________________________

      (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

      18. ____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның
__________________________

      аумақтық органының атауы)

      басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.

      19. ________________________ басшысының өкілеттігі:

      (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      ______________________________;

      ______________________________;

      ______________________________.

      _______________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның
__________________________

      аумақтық органының атауы)

      басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

      20. Басшы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.

4-тарау. Ведомствоның немесе ведомствоның аумақтық бөлімшесінің немесе мемлекеттік органның аумақтық органының мүлкі

      21. ____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның
__________________________

      аумақтық органының атауы)

      заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      _______________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның
__________________________

      аумақтық органының атауы)

      мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

      22. ___________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның
аумақтық органының атауы)

      бекітілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке жатады.

      23. Егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, ____________________________,

                                    (ведомствоның/ ведомствоның аумақтық

      бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      өзіне бекітіліп берілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Ведомствоның немесе ведомствоның аумақтық бөлімшесінің немесе мемлекеттік органның аумақтық органын қайта ұйымдастыру және тарату


      24. ____________________________________________________________
(ведомствоның/ ведомствоның аумақтық бөлімшесінің/ мемлекеттік органның аумақтық органының атауы)

      қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      ______________________________ қарамағындағы ұйымдардың
(ведомстволардың атауы)

      тізбесі

      ______________________________

      ______________________________

      ______________________________


      ______________________________ қарамағындағы аумақтық
(ведомствоның атауы)

      бөлiмшелерiнің тізбесі

      ______________________________

      ______________________________

      ______________________________

Об утверждении Типового положения о государственном органе и внесении изменений и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 "Об утверждении Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа" и от 25 декабря 2012 года № 1672 "Об утверждении Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2018 года № 93. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 590.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.09.2021 № 590 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).

      В соответствии с пунктом 4-1 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о государственном органе.

      2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1125 "Об утверждении Правил по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа":

      в Правилах по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. При создании нового структурного подразделения государственного органа проводится анализ нормативных правовых актов на предмет выявления функций, которые должны осуществляться создаваемым структурным подразделением государственного органа.

      Анализ проводится кадровой службой государственного органа в течение пяти рабочих дней до образования структурного подразделения.

      По результатам анализа определяются структура, перечень задач и функций структурного подразделения государственного органа, на основании которых далее разрабатывается проект положения о структурном подразделении.

      Структурные подразделения государственного органа разрабатывают положения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, за исключением ведомств и его территориальных подразделений, а также территориальных органов государственного органа, которые разрабатывают положения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.";

      подпункт 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "4) в центральных исполнительных органах и территориальных органах (структурные подразделения, курируемые ответственным секретарем) – ответственным секретарем (должностным лицом, осуществляющим полномочия ответственного секретаря);";

      в приложении к Правилам по разработке и утверждению положения о структурном подразделении государственного органа:

      правый верхний угол изложить в следующей редакции:

  Приложение 1 к Правилам по
разработке и утверждению
положения о структурном
подразделении
государственного органа";

      дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению;

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1672 "Об утверждении Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 5, ст. 106):

      в Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе, утвержденной указанным постановлением:

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Положение о государственном органе (далее – положение) разрабатывается государственным органом самостоятельно согласно требованиям Типового положения о государственном органе, утверждаемого Правительством Республики Казахстан, и настоящей Инструкции по разработке и утверждению положения о государственном органе (далее – инструкция).

      2. Инструкция применяется при разработке положения государственного органа, непосредственно подчиненного и подотчетного Президенту Республики Казахстан, центрального исполнительного органа, аппарата маслихата, исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета, а также государственного органа, возглавляющего единую систему избирательных комиссий Республики Казахстан, государственного органа, осуществляющего информационно–аналитическое, организационно–правовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека, государственного органа по организационному и материально–техническому обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан, государственного органа, осуществляющего информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, государственного органа, выполняющего информационно-справочную, научно-консультативную и другую вспомогательную работу Конституционного Совета Республики Казахстан, государственного органа по осуществлению координации деятельности исполнительных государственных органов.".

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 марта 2018 года № 93

Типовое положение о государственном органе

Глава 1. Общие положения

      1. _____________________________ * является государственным органом
      (наименование государственного органа)
Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере (ах)
____________________________
      2. ______________________________ имеет ведомства (в случае наличия):
      (наименование государственного органа)
      1) __________________________________;
      2) __________________________________;
      3) __________________________________.
      3. __________________________________
      (наименование государственного органа)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      4. _______________________________ является юридическим лицом в
      (наименование государственного органа)
организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.
      5. _______________________________ вступает в гражданско-правовые
      (наименование государственного органа)
отношения от собственного имени.
      6. ________________________________ имеет право выступать стороной
      (наименование государственного органа)
Гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
      7. ________________________________ по вопросам своей компетенции
      (наименование государственного органа)
в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя ________________________________ и
            (наименование государственного органа)
другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      8. Структура и лимит штатной численности _________________________________
                                          (наименование государственного органа)
утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
      9. Местонахождение юридического лица.
      10. Полное наименование государственного органа – государственное
учреждение "_______________________________________".
            (наименование государственного органа)
      11. Настоящее Положение является учредительным документом
___________________________________________.
      (наименование государственного органа)
      12. Финансирование деятельности ____________________________________
                                    (наименование государственного органа)
осуществляется из республиканского и местных бюджетов, бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан.
      13. _____________________________ запрещается вступать в договорные
      (наименование государственного органа)
отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями _______________________________________
                        (наименование государственного органа)
      Если ______________________________________ законодательными актами
            (наименование государственного органа)
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности государственного органа

      14. Миссия: ___________________________________________________
                  (наименование государственного органа)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
      15. Задачи:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.
      16. Функции:
      1) функции центрального аппарата:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.
      2) функции ведомств:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.
      17. Права и обязанности:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.

Глава 3. Организация деятельности государственного органа

      18. Руководство _______________________________________ осуществляется
                        (наименование государственного органа)
первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на ____________________________________________________ задач и
                        (наименование государственного органа)
осуществление им своих функций.
      19. Первый руководитель _______________________________________
                              (наименование государственного органа)
назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      20. Первый руководитель _____________________________________ имеет
                              (наименование государственного органа)
заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      21. Полномочия первого руководителя _________________________________:
                                    (наименование государственного органа)
      _______________________________;
      _______________________________;
      _______________________________.
      Исполнение полномочий первого руководителя _________________________________
                                          (наименование государственного органа)
в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.
      22. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии с действующим законодательством.
      23. Аппарат ________________________________________ возглавляется
                  (наименование государственного органа)
      _______________________________, назначаемым на должность и освобождаемым от
      (наименование должностного лица)
      должности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество государственного органа

      24. _______________________________________ может иметь на праве оперативного
            (наименование государственного органа)
управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
      Имущество ______________________________________ формируется за счет
                  (наименование государственного органа)
имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      25. Имущество, закрепленное за _________________________________________,
                                    (наименование государственного органа)
относится к республиканской/коммунальной собственности.
      26. ___________________________________ не вправе самостоятельно отчуждать
      (наименование государственного органа)
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение государственного органа

      27. Реорганизация и упразднение _____________________________________
                                    (наименование государственного органа)
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Перечень организаций, находящихся в ведении
      ________________________________ и его ведомств
      (наименование государственного органа)
      _______________________
      _______________________
      _______________________
      Перечень территориальных органов, находящихся в ведении
      _____________________________________ и территориальных подразделений его
      (наименование государственного органа)
      ведомств
      _______________________
      _______________________
      _______________________
      Перечень государственных учреждений, находящихся в ведении
      ____________________________________ и его ведомств
      (наименование государственного органа)
      _______________________
      _______________________
      _______________________

      Примечание:

      * Государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, центральные исполнительные органы, аппарат маслихата, исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, а также государственный орган, возглавляющий единую систему избирательных комиссий Республики Казахстан, государственный орган, осуществляющий информационно– аналитическое, организационно–правовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека, государственный орган по организационному и материально–техническому обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан, государственный орган, осуществляющий информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, государственный орган, выполняющий информационно-справочную, научно-консультативную и другую вспомогательную работу Конституционного Совета Республики Казахстан, государственный орган по осуществлению координации деятельности исполнительных государственных органов.

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 марта 2018 года № 93
  Приложение 2
к Правилам по разработке и
утверждению положения о
структурном подразделении
государственного органа

Типовая форма положения о ведомстве и его территориальных подразделениях, а также территориальных органах государственного органа

Глава 1. Общие положения

      1. _____________________________________________________________________
            (наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
является ведомством/территориальным подразделением ведомства/ территориальным
органом Республики Казахстан, осуществляющим
руководство в сфере (ах) ___________________________________________
                        (наименование государственного органа)
      2. _____________________________________________________________________
            (наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/
            территориального органа государственного органа)
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. ______________________________________________________________________
            (наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного
учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке,
бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан
счета в органах казначейства.
      4. ______________________________________________________________________
            (наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      5. ______________________________________________________________________
            (наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства,
если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
      6. ______________________________________________________________________
            (наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает
решения, оформляемые приказами руководителя
_______________________________________________________________________________
(наименование ведомства/территориального подразделения ведомства/ территориального
органа государственного органа)
и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
      7. Структура и лимит штатной численности ____________________________________
                                          (наименование ведомства/ территориального
      подразделения ведомства/ территориального органа государственного органа)
утверждаются в соответствии с действующим законодательством.
      8. Местонахождение юридического лица.
      9. Полное наименование государственного органа – государственное
учреждение "___________________________________________________________________".
            (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
      10. Настоящее Положение является учредительным документом
________________________________________________________________________________
      (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
      11. Финансирование деятельности ____________________________________________
                                    (наименование ведомства/ территориального
      подразделения ведомства/ территориального органа государственного органа)
осуществляется из республиканского и местных бюджетов, бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан.
      12. _______________________________________________________________________
      (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на
предмет выполнения обязанностей, являющихся
      функциями ________________________________________________________________
                  (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа).
      Если _____________________________________________________________________
            (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы
деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в
доход государственного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа

      13. Задачи:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.
      14. Функции:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.
      15. Права и обязанности:
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________;
      ________________________________.

Глава 3. Организация деятельности ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа

      16. Руководство ____________________________________________________________
                  (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на _______________________________________________________
                        (наименование ведомства/ территориального подразделения
      ведомства/ территориального органа государственного органа)
      задач и осуществление им своих функций.
      17. Руководитель ___________________________________________________________
                  (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
      18. Руководитель ___________________________________________________________
                        (наименование ведомства/ территориального подразделения
      ведомства/ территориального органа государственного органа)
имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      19. Полномочия руководителя _______________________________________________:
                                    (наименование ведомства/ территориального
      подразделения ведомства/ территориального органа государственного органа)
      _______________________________;
      _______________________________;
      _______________________________.
      Исполнение полномочий руководителя ________________________________________
                                          (наименование ведомства/ территориального
      подразделения ведомства/ территориального органа государственного органа)
в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с
действующим законодательством.
      20. Руководитель определяет полномочия своих заместителей в соответствии
с действующим законодательством.

Глава 4. Имущество ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа

      21. _____________________________________________________________________
            (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях,
предусмотренных законодательством.
      Имущество ______________________________________________________________
                  (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества
(включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
      22. Имущество, закрепленное за _____________________________________________,
                                    (наименование ведомства/ территориального
      подразделения ведомства/ территориального органа государственного органа)
относится к республиканской/коммунальной собственности.
      23. _____________________________________________________________________
            (наименование ведомства/ территориального подразделения ведомства/
      территориального органа государственного органа)
не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану
финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение ведомства или территориального подразделения ведомства или территориального органа государственного органа

      24. Реорганизация и упразднение _____________________________________________
                                    (наименование ведомства/ территориального
      подразделения ведомства/ территориального органа государственного органа)
осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Перечень организаций, находящихся в ведении
      _______________________
      (наименование ведомства)
      _______________________
      _______________________
      _______________________
      Перечень территориальных подразделений, находящихся в ведении
      _______________________
      (наименование ведомства)
      ________________________
      _______________________
      _______________________