"Мемлекеттiк органдардың байланысты басқару орталықтарымен өзара iс-қимылда табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде байланыс желiлерiн басқару жүзеге асырылатын басқару орталықтарының тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 347 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 қазандағы № 679 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мемлекеттiк органдардың байланысты басқару орталықтарымен өзара iс-қимылда табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде байланыс желiлерiн басқару жүзеге асырылатын басқару орталықтарының тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 347 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 15, 187-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай қатері төнген немесе туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгізілген кезде үкіметтік және президенттік байланысты, шұғыл қызметтердің желілері мен байланыс құралдарын қоспағанда, уәкілетті органмен өзара іс-қимылда байланыс желілері мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметін тоқтата тұруға құқығы бар мемлекеттік органдардың тізбесін бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса берiлiп отырған Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай қатері төнген немесе туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгізілген кезде үкіметтік және президенттік байланысты, шұғыл қызметтердің желілері мен байланыс құралдарын қоспағанда, уәкілетті органмен өзара іс-қимылда байланыс желілері мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметтерін тоқтата тұруға құқығы бар мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік органдардың байланысты басқару орталықтарымен өзара iс-қимылда табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде байланыс желiлерiн басқару жүзеге асырылатын басқару орталықтарының тізбесі осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2018 жылғы 25 қазандағы
№ 679 қаулысына
қосымша
 
  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2005 жылғы 13 сәуірдегi
№ 347 қаулысымен
бекiтiлген

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай қатері төнген немесе туындаған, сондай-ақ төтенше жағдай енгізілген кезде үкіметтік және президенттік байланысты, шұғыл қызметтердің желілері мен байланыс құралдарын қоспағанда, уәкілетті органмен өзара іс-қимылда байланыс желілері мен құралдарын басымдықпен пайдалануға, сондай-ақ олардың қызметін тоқтата тұруға құқығы бар мемлекеттік органдардың тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi.

      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлiгi.

      4. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi.

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 347 "Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2018 года № 679.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 347 "Об утверждении перечня центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст.187) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении перечня государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения.";

      перечень центров управления связью государственных органов, во взаимодействии с которыми осуществляется управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 октября 2018 года № 679
  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 13 апреля 2005 года № 347

Перечень государственных органов, которые во взаимодействии с уполномоченным органом имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения

      1. Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
      2. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
      3. Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
      4. Министерство обороны Республики Казахстан.