"Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 871 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 7 сәуірдегі № 213 қаулысымен

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.
      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 07.04.2021 № 213 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 47, 582-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбындағы "ережесін" деген сөз "қағидаларын" деген сөзбен ауыстырылсын;

      1-тармақтағы "ережесі" деген сөз "қағидалары" деген сөзбен ауыстырылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесінде:

      тақырыбындағы "ережесі" деген сөз "қағидалары" деген сөзбен ауыстырылсын;

      1-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-тарау. Жалпы ережелер";

      1-тармақтағы "ережесі" деген сөз "қағидалары" деген сөзбен және "Ереже" деген сөз "Қағидалар" деген сөзбен ауыстырылсын;

      6-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау кадрларды даярлау бағыттары бойынша да жүзеге асырылады.";

      2-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Мемлекеттік аттестаттауды өткізу тәртібі";

      13-тармақтағы "Ереженің" деген сөз "Қағидалардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

      20-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бітіруші курстардың (олар болмаған жағдайда – жоғарғы курстардың) білім алушыларының білімі мен іскерлігін тексеру үшін әскери, арнаулы оқу орындарында – қарамағында білім беру ұйымдары бар мемлекеттік органдар базалық және бейінді циклдерге кіретін пәндердің тізбесін уәкілетті органның тестілеу мәселелері жөніндегі ұйымына ұсынады. Аталған пәндердің тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.";

      26-тармақтың екінші және үшінші бөліктерінде "Ереженің" деген сөз "Қағидалардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

      28-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қорытынды осы Қағидалардың 7-тармағында келтірілген мемлекеттік аттестаттау кезіндегі зерделеу объектілері жөніндегі мәліметтерден тұрады, сондай-ақ мынадай бөлімдерді қамтиды: шығармашылық қызмет (өнер саласындағы орта білім беру ұйымдары үшін); кадрларды даярлау бағыттарын аттестаттау; сауалнама нәтижелері; кемшіліктер мен ескертулер (бұдан әрі – бұзушылықтар); тұжырымдар мен ұсыныстар.";

      30-тармақта:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) білім беру ұйымының контингенті, оның ішінде оқыту нысандары мен кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқитын білім алушылар туралы мәліметтер;";

      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) кадрларды даярлау бағыттары бөлінісінде мемлекеттік аттестаттау нәтижелері туралы анықтамалар.";

      33-тармақтағы "Ереженің" деген сөз "Қағидалардың" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың оныншы, он бесінші, он сегізінші, жиырма бірінші және жиырма үшінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      3. Осы қаулының 1-тармағының оныншы абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, аталған абзац тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің, сондай-ақ әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін мемлекеттік аттестаттау мамандықтар және кадрларды даярлау бағыттары бойынша да жүзеге асырылады.".

      4. Осы қаулының 1-тармағының он бесінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, аталған абзац тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "Бітіруші курстардың (олар болмаған жағдайда – жоғарғы курстардың) білім алушыларының білімі мен іскерлігін тексеру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында – облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың білім беруді басқару органдарының әдістемелік кабинеттері және бейіндер бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу-әдістемелік бірлестіктері, әскери, арнаулы оқу орындарында – қарамағында білім беру ұйымдары бар мемлекеттік органдар базалық және бейінді циклдерге кіретін пәндердің тізбесін уәкілетті органның тестілеу мәселелері жөніндегі ұйымына ұсынады. Аталған пәндердің тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.".

      5. Осы қаулының 1-тармағының он сегізінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, аталған абзац тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "Қорытынды осы Қағидалардың 7-тармағында келтірілген мемлекеттік аттестаттау кезіндегі зерделеу объектілері жөніндегі мәліметтерден тұрады, сондай-ақ мынадай бөлімдерді қамтиды: шығармашылық қызмет (өнер саласындағы білім беру ұйымдары үшін); мамандықтарды немесе кадрларды даярлау бағыттарын аттестаттау; сауалнама нәтижелері; кемшіліктер мен ескертулер (бұдан әрі – бұзушылықтар); тұжырымдар мен ұсыныстар.".

      6. Осы қаулының 1-тармағының жиырма бірінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, аталған абзац тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "3) білім беру ұйымының контингенті, оның ішінде оқыту нысандары, мамандықтар немесе кадрларды даярлау бағыттары бойынша оқитын білім алушылар туралы мәліметтер;".

      7. Осы қаулының 1-тармағының жиырма үшінші абзацының қолданысы 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, аталған абзац тоқтатыла тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "6) мамандықтар немесе кадрларды даярлау бағыттары бөлінісінде мемлекеттік аттестаттау нәтижелері туралы анықтамалар.".

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 871. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2021 года № 213

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.04.2021 № 213.
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие см. п.2

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил государственной аттестации организаций образования" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 47, ст. 582) следующие изменения:

      в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      в Правилах государственной аттестации организаций образования, утвержденных указанным постановлением:

      в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

      "Глава 1. Общие положения";

      в пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "Для организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и послевузовского образования в военных, специальных учебных заведениях, государственная аттестация осуществляется также по направлениям подготовки кадров.";

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2. Порядок проведения государственной аттестации";

      в пункт 13 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

      часть третью пункта 20 изложить в следующей редакции:

      "Для проверки знаний и умений обучающихся выпускных курсов (в случае их отсутствия - старших курсов) в военных, специальных учебных заведениях государственные органы, в ведении которых находятся организации образования, представляют в организацию по вопросам тестирования уполномоченного органа перечень дисциплин, входящих в циклы базовых и профилирующих. Данный перечень дисциплин утверждается уполномоченным органом в области образования.";

      в часть вторую и третью пункта 26 вносятся изменения на казахском языке, тексты на русском языке не меняются;

      часть вторую пункта 28 изложить в следующей редакции:

      "Заключение состоит из сведений по объектам изучения при государственной аттестации, приведенных в пункте 7 настоящих Правил, а также включает следующие разделы: творческая деятельность (для организаций среднего образования в сфере искусства); аттестация направлений подготовки кадров; результаты анкетирования; недостатки и замечания (далее - нарушения); выводы и предложения.";

      в пункте 30:

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) сведения о контингенте организации образования, в том числе обучающихся по формам обучения и направлениям подготовки кадров;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) справки по результатам государственной аттестации в разрезе направлений подготовки кадров.";

      в пункт 33 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев десятого, пятнадцатого, восемнадцатого, двадцать первого и двадцать третьего пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

      3. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца десятого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "Для организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования в военных, специальных учебных заведениях, государственная аттестация осуществляется также по специальностям и направлениям подготовки кадров.".

      4. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца пятнадцатого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "Для проверки знаний и умений обучающихся выпускных курсов (в случае их отсутствия - старших курсов) в организациях технического и профессионального, послесреднего образования методические кабинеты областных, городов республиканского значения и столицы органов управления образованием и учебно-методические объединения технического и профессионального, послесреднего образования по профилям, в военных, специальных учебных заведениях государственные органы, в ведении которых находятся организации образования, представляют в организацию по вопросам тестирования уполномоченного органа перечень дисциплин, входящих в циклы базовых и профилирующих. Данный перечень дисциплин утверждается уполномоченным органом в области образования.".

      5. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца восемнадцатого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "Заключение состоит из сведений по объектам изучения при государственной аттестации, приведенных в пункте 7 настоящих Правил, а также включает следующие разделы: творческая деятельность (для организаций образования в сфере искусства); аттестация специальностей или направлений подготовки кадров; результаты анкетирования; недостатки и замечания (далее - нарушения); выводы и предложения.".

      6. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца двадцать первого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "3) сведения о контингенте организации образования, в том числе обучающихся по формам обучения, специальностям или направлениям подготовки кадров;".

      7. Приостановить до 1 января 2020 года действие абзаца двадцать третьего пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

      "6) справки по результатам государственной аттестации в разрезе специальностей или направлений подготовки кадров.".

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев