Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 6 қыркүйектегі № 664 қаулысы.

      "Сауда қызметін реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 22-3-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 664 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу қағидалары "Сауда қызметін реттеу туралы" 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 22-3-бабына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі – ДСҰ) мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі квазимемлекеттік сектор субъектілерімен (бұдан әрі – квазимемлекеттік сектор субъектілері) өзара іс-қимыл жасасу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар мен ұғымдар пайдаланылады:

      1) ДСҰ жұмыс органдары – ДСҰ Хатшылығы мен тұрақты консультативтік-кеңесші органдары;

      2) ДСҰ мәселелері бойынша ақпараттық орталық – ДСҰ Хатшылығында тіркелген, мемлекеттік реттеу шараларын және ДСҰ-ға мүшелік шеңберінде Қазақстан Республикасының міндеттемелерін қозғайтын өзге де шараларды қолданудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында жұмыс істейтін ДСҰ мүшесінің ресми интернет-ресурсы;

      3) ДСҰ мүшелері – ДСҰ мүшелері болып табылатын мемлекеттер, мемлекеттер одақтары және жекелеген кедендік аумақтар;

      4) мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының орталық атқарушы мемлекеттік органы, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы;

      5) нотификация – ДСҰ-ның қағидаларында, сондай-ақ осы ұйымға мүшелік шеңберінде Қазақстан Республикасының міндеттемелерінде қозғалатын салада қабылданған немесе әзірленіп жатқан мемлекеттік реттеу шаралары туралы ақпаратты қамтитын белгіленген нысандағы хабарлама;

      6) сауда қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi – уәкiлеттi орган) – сауда саясатын қалыптастыратын және сауда қызметі саласында басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша уәкілетті органның мемлекеттік органдармен және квазимемлекеттік сектор субъектілерімен өзара іс-қимыл жасасу тәртібі

      3. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша жұмысты үйлестіруді жүзеге асыру үшін уәкілетті орган:

      1) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты мәселелер бойынша сұрау салуларына түсіндірулер береді;

      2) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерін олардың қызмет саласына қатысты мәселелерді қарау жоспарланған ДСҰ шеңберіндегі іс-шаралардың өткізілетіні туралы хабардар етеді.

      ДСҰ жұмыс органдарының не ДСҰ мүшелерінің өтініштері, сұрау салулары немесе ақпараттары түскен кезде уәкілетті орган оларды мүдделі мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілеріне осындай ақпарат алынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жіберуді қамтамасыз етеді;

      3) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ДСҰ мүшелерінің құзыретті органдарымен, ДСҰ-ның жұмыс органдарымен, Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға қатысуын қамтамасыз етуге байланысты мәселелер бойынша өзге де халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз етеді;

      4) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ұсыныстарын ДСҰ келісімдері мен актілеріне сәйкестігі тұрғысынан қарайды;

      5) мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ақпараты негізінде ДСҰ шеңберінде қаралатын мәселелер жөнінде Қазақстан Республикасының түпкілікті ұстанымын қалыптастыру бойынша жұмысты ұйымдастырады.

      4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен квазимемлекеттік сектор субъектілері өз құзыреті шеңберінде:

      1) уәкілетті органмен тұрақты өзара іс-қимылды жүзеге асыратын, ДСҰ келісімдерін реттеу нысанасы болып табылатын мәселелерді ішкі үйлестіруге жауапты құрылымдық бөлімшені айқындау.

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен квазимемлекеттік сектор субъектілері жауапты құрылымдық бөлімшені айқындағаны туралы уәкілетті органды хабардар етеді;

      2) ДСҰ мүшелерінің Қазақстан Республикасына қатысты міндеттемелерін бұзу фактісі анықталған не осындай ақпаратты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде белгілі болған фактілер туралы уәкілетті органға жіберу;

      3) Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігі шеңберiндегі міндеттемелерін қорғайтын мемлекеттік реттеу шараларын қолдану туралы ұсыныстарды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ДСҰ келiсiмдерiн реттеу нысанасы болып табылатын мәселелер бойынша құқықтық актiлер жобаларын уәкiлеттi органмен келісу;

      4) Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға қатысуын қамтамасыз етуге байланысты мәселелер бойынша уәкілетті органның сұрау салуларына негізделген жауаптарды бес жұмыс күні ішінде не уәкілетті органның сұрау салуында белгіленген мерзімде ұсыну;

      5) ДСҰ келісімдеріне және олардың туынды актілеріне сәйкес өз құзыреті шегінде нотификациялар жобаларын уәкілетті органға уақтылы енгізу.

      Егер ДСҰ келісімдерінде өзгеше көзделмесе, мемлекеттік органдар, сондай-ақ, қажет болған жағдайда квазимемлекеттік сектор субъектілері нотификациялардың жобаларын уәкілетті органның қарауына мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде ДСҰ-ның тиісті келісімінде көзделген ДСҰ-ға жіберу мерзімі басталғанға дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде енгізеді.

      Нотификация сапасыз толтырылған не оны белгіленбеген нысан бойынша ұсынбаған немесе нотификацияда ұсынылған ақпарат қызметке сәйкес емес не өзекті емес деректерді қамтитын жағдайларда нотификация жобасын уәкілетті орган оны алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік органға пысықтауға қайтарады.

      Мемлекеттік органдар нотификация жобасын пысықтайды және қайтарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға қайта жібереді.

      Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі ДСҰ келісіміне, сондай-ақ Санитариялық және фитосанитариялық шараларды қолдану жөніндегі ДСҰ келісіміне сәйкес қабылданатын шұғыл шара қабылданған жағдайда нотификация жобасы тиісті шара қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірілмей уәкілетті органның қарауына енгізілуі тиіс;

      6) ДСҰ-мен өзара іс-қимылды жүзеге асыру жөніндегі уәкілетті органның өкілеттіктерін іске асыру мақсатында оған өз құзыреті шегінде жәрдемдесу арқылы өзара іс-қимыл жасайды.

      5. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға мүшелігіне байланысты, мемлекеттік органдардың шоғырландырылған шешімі талап етілетін, сондай-ақ ДСҰ-ның көпжақты келісімдеріне қатысуға байланысты мәселелер Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саясаты және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссиясының қарауына шығарылады.

      6. Ақпараттық орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету шеңберінде уәкілетті орган:

      1) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының қызметі туралы ақпаратты және Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға қатысуын қамтамасыз етуге байланысты мәселелер бойынша өзге де ресми ақпаратты, оның ішінде нотификациялар арқылы ДСҰ органдарының және оның мүшелерінің назарына жеткізеді;

      2) мемлекеттік органдардың интранет-порталында және уәкілетті органның ресми сайтында уәкілетті органның атына нотификацияларды енгізудің кезеңділігі, жағдайлары, нысандары және мерзімдері туралы ақпаратты қамтитын ДСҰ-ға нотификацияларды жасау бойынша нұсқаулықты орналастырады;

      3) ДСҰ-ның Нотификацияларды тіркеу орталығына Қазақстан Республикасының нотификацияларын енгізеді;

      4) мемлекеттік органдармен және квазимемлекеттік сектор субъектілерімен Қазақстан Республикасының нотификациялары бойынша ДСҰ мүшелері мен жұмыс органдарының сұрақтарына және (немесе) түсініктемелеріне жауаптарды пысықтайды және әзірлейді.

      7. Уәкілетті орган ДСҰ шеңберінде дауларға және оның алдындағы рәсімдерге байланысты мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіреді.

      ДСҰ шеңберіндегі дауда мүдделері қозғалатын мемлекеттік органдар және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектілері уәкілетті органның басшылығымен, оның ішінде өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының ұстанымын сапалы пысықтауға жауапты лауазымды тұлғаларды тағайындау арқылы тиісті жұмысқа тікелей тартылады.

      Қазақстан Республикасының ұстанымын пысықтау үшін мемлекеттік органдар және квазимемлекеттік сектор субъектілері, егер тиісті жазбаша сұрау салудың мәтінінде өзгеше көрсетілмесе, уәкілетті органның сұрау салуы келіп түскен сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ұстанымдарды, анықтамалық материалдарды және өзге де ақпаратты ұсынады.

Об утверждении Правил взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 сентября 2019 года № 664.

      В соответствии со статьей 22-3 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 6 сентября 2019 года № 664

Правила взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации, разработаны в соответствии со статьей 22-3 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности" и определяют порядок взаимодействия уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству (далее – субъекты квазигосударственного сектора), по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации (далее – ВТО).

      2. В настоящих правилах используются следующие определения и понятия:

      1) рабочие органы ВТО – Секретариат и постоянные консультативно-совещательные органы ВТО;

      2) информационный центр по вопросам ВТО – официальный интернет-ресурс члена ВТО, зарегистрированный в Секретариате ВТО, функционирующий в целях обеспечения прозрачности применения мер государственного регулирования и иных мер, затрагивающих обязательства Республики Казахстан в рамках членства в ВТО;

      3) члены ВТО – государства, союзы государств и отдельные таможенные территории, являющиеся членами ВТО;

      4) государственный орган – центральный исполнительный государственный орган Республики Казахстан, государственный орган Республики Казахстан, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан;

      5) нотификация – уведомление установленной формы, содержащее информацию о принятых или разрабатываемых мерах государственного регулирования в сфере, затрагиваемой правилами ВТО, а также обязательствами Республики Казахстан в рамках членства в данной организации;

      6) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, формирующий торговую политику и осуществляющий руководство, а также межотраслевую координацию в сфере торговой деятельности.

Глава 2. Порядок взаимодействия уполномоченного органа с государственными органами и с субъектами квазигосударственного сектора по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан во Всемирной торговой организации

      3. Для осуществления координации работы по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан в ВТО, уполномоченный орган:

      1) дает разъяснения на запросы государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора по вопросам, связанным с членством Республики Казахстан в ВТО;

      2) информирует государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора о проведении в рамках ВТО мероприятий, в ходе которых планируется рассмотрение вопросов, относящихся к их сфере деятельности.

      При поступлении обращений, запросов или информации рабочих органов ВТО либо членов ВТО уполномоченный орган обеспечивает их направление заинтересованным государственным органам и субъектам квазигосударственного сектора в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такой информации;

      3) обеспечивает координацию взаимодействия государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора с компетентными органами членов ВТО, рабочими органами ВТО, иными международными организациями по вопросам, связанным с обеспечением участия Республики Казахстан в ВТО;

      4) рассматривает предложения государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на предмет их соответствия соглашениям и актам ВТО;

      5) организовывает работу по формированию окончательной позиции Республики Казахстан по вопросам, рассматриваемым в рамках ВТО, на основании информации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

      4. Государственные органы Республики Казахстан и субъекты квазигосударственного сектора взаимодействуют с уполномоченным органом в рамках своей компетенции путем:

      1) определения структурного подразделения, ответственного за внутреннюю координацию вопросов, являющихся предметом регулирования соглашений ВТО, осуществляющего постоянное взаимодействие с уполномоченным органом.

      Государственные органы Республики Казахстан и субъекты квазигосударственного сектора уведомляют уполномоченный орган об определении ответственного структурного подразделения;

      2) направления в уполномоченный орган информации о ставших им известными фактах нарушения членами ВТО обязательств в отношении Республики Казахстан в течении пяти рабочих дней со дня установления факта нарушения либо получения такой информации;

      3) согласования с уполномоченным органом предложения по применению мер государственного регулирования, затрагивающих обязательства Республики Казахстан в рамках членства в ВТО, и проектов правовых актов по вопросам, являющихся предметом регулирования соглашений ВТО, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      4) предоставления обоснованных ответов на запросы уполномоченного органа по вопросам, связанным с обеспечением участия Республики Казахстан в ВТО, в течение пяти рабочих дней либо в сроки, установленные в запросе уполномоченного органа;

      5) своевременного внесения в уполномоченный орган проектов нотификаций в пределах своей компетенции в соответствии с соглашениями ВТО и их производными актами.

      Государственные органы, а также, в случае необходимости, субъекты квазигосударственного сектора вносят проекты нотификаций на рассмотрение уполномоченного органа на государственном, русском и английском языках, если иное не предусмотрено соглашениями ВТО, в срок не позднее пятнадцати рабочих дней до наступления срока направления в ВТО, предусмотренного в соответствующем соглашении ВТО.

      В случае некачественного заполнения нотификации либо представления ее по неустановленной форме, или в случаях, когда представленная в нотификации информация не соответствует действительности либо содержит неактуальные данные, проект нотификации возвращается уполномоченным органом на доработку в государственный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта нотификации.

      Государственные органы дорабатывают проект нотификации и направляют повторно уполномоченному органу в течение двух рабочих дней со дня возврата.

      В случае принятия неотложной меры, принимаемой в соответствии с Соглашением ВТО по техническим барьерам в торговле, а также Соглашением ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер, проект нотификаций должен быть внесен на рассмотрение в уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующей меры;

      6) оказания уполномоченному органу содействия в целях реализации его полномочий по осуществлению взаимодействия с ВТО в пределах своей компетенции.

      5. Вопросы, связанные с членством Республики Казахстан в ВТО, по которым требуется консолидированное решение государственных органов, а также связанные с участием в многосторонних соглашениях ВТО, выносятся на рассмотрение Межведомственной комиссии Республики Казахстан по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

      6. В рамках обеспечения функционирования информационного центра уполномоченный орган:

      1) доводит до сведения органов ВТО и ее членов информацию о деятельности государственных органов Республики Казахстан и иную официальную информацию по вопросам, связанным с обеспечением участия Республики Казахстан в ВТО, в том числе посредством нотификаций;

      2) размещает на интранет-портале государственных органов и на официальном сайте уполномоченного органа руководство по составлению нотификаций в ВТО, включающее информацию о периодичности, случаях, формах и сроках внесения нотификаций в адрес уполномоченного органа;

      3) вносит в Центр регистрации нотификаций ВТО нотификации Республики Казахстан;

      4) отрабатывает и составляет с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора ответы на вопросы и (или) комментарии членов и рабочих органов ВТО по нотификациям Республики Казахстан.

      7. Уполномоченный орган координирует работу государственных органов по вопросам, связанным со спорами и предшествующим им процедурам в рамках ВТО.

      Государственные органы и (или) субъекты квазигосударственного сектора, чьи интересы затрагиваются в споре в рамках ВТО, непосредственно вовлекаются в соответствующую работу под руководством уполномоченного органа, в том числе путем назначения должностных лиц, ответственных за качественную проработку позиции Республики Казахстан в пределах своей компетенции.

      Для проработки позиции Республики Казахстан государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора представляют уполномоченному органу позиции, справочные материалы и иную информацию в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса уполномоченного органа, если иное не указано в тексте соответствующего письменного запроса.