"Қазтелерадио" акционерлік қоғамының акцияларын сыйға тарту шарты бойынша жеке меншіктен республикалық меншікке қабылдау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 қыркүйектегі № 687 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына, 169-бабының 1-тармағына, "Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі № 1103 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазтелерадио" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қоғам) акциялар пакетінің 100 (бір жүз) пайызын сыйға тарту шарты бойынша республикалық меншікке беру туралы "Зерде" ұлттық инфокоммуникация холдингі" акционерлік қоғамының ұсынысы қабылдансын.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулының 1-тармағынан туындайтын қажетті іс-шараларды жүзеге асырсын;

      2) Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне қоғам акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын беруді қамтамасыз етсін.

      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар бекітілсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 687 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Алматы қаласы" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі

      123-152-жолмен толықтырылсын:

      "123-152. "Қазтелерадио" акционерлік қоғамы.".

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге және өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі

      375-9-5-жолмен толықтырылсын:

      "375-9-5. "Қазтелерадио" акционерлік қоғамы.".

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2020 № 142 қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

О принятии акций акционерного общества "Казтелерадио" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2019 года № 687.

      В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 169 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Принять предложение акционерного общества "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" о передаче в республиканскую собственность 100 (сто) процентов пакета акций акционерного общества "Казтелерадио" (далее – общество) по договору дарения.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

      1) осуществить необходимые мероприятия, вытекающие из пункта 1 настоящего постановления;

      2) обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций общества Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 сентября 2019 года № 687

Дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Алматы" дополнить строкой, порядковый номер 123-152, следующего содержания:

      "123-152. Акционерное общество "Казтелерадио".".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

      раздел "Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан":

      дополнить строкой, порядковый номер 375-9-5, следующего содержания:

      "375-9-5. Акционерное общество "Казтелерадио".".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 27.03.2020 № 142.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 04.10.2023 № 866.