"Үздік педагог" атағын иеленушіге сыйақы төлеу қағидаларын және оның мөлшерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 14 сәуірдегі № 204 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 17 тамыздағы № 698 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.08.2023 № 698 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 5-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Үздік педагог" атағын иеленушіге сыйақы төлеу қағидалары бекітілсін.

      2. "Үздік педагог" атағын иеленушіге 1000 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде сыйақы белгіленсін.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 14 сәуірдегі
№ 204 қаулысымен
бекітілген

"Үздік педагог" атағын иеленушіге сыйақы төлеу қағидалары 1. Жалпы ережелер

      1. Осы "Үздік педагог" атағын иеленушіге сыйақы төлеу қағидалары "Педагог мәртебесі туралы" 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 5-тармағына сәйкес әзірленді және "Үздік педагог" атағын иеленушіге (бұдан әрі – иеленуші) сыйақы төлеу тәртібін айқындайды.

      2. Сыйақы білім беру саласындағы уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) аталған мақсаттарға тиісті қаржы жылына көзделген бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі, ол иеленушінің ағымдағы шотына бір рет аударылады.

      3. Сыйақы 1000 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төленеді.

2. "Үздік педагог" атағын иеленушіге сыйақы төлеу тәртібі

      4. Конкурс нәтижелері жарияланған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде иеленуші сыйақы алу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      2) иеленушінің таңдауы бойынша екінші деңгейдегі банктерде ашылған ағымдағы шот нөмірі туралы мәліметтер.

      5. Құжаттар толық және дұрыс болған жағдайда құжаттар түскен күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде иеленушінің ағымдағы шотына сыйақыны аудару жүргізіледі.

Об утверждении Правил выплаты и размера вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 204. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2023 года № 698.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.08.2023 № 698 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О статусе педагога" от 27 декабря 2019 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выплаты вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог".

      2. Определить вознаграждение обладателя звания "Лучший педагог" в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2020 года № 204

Правила выплаты вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог"

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила выплаты вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог" разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года "О статусе педагога" и определяют порядок выплаты вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог" (далее – обладатель).

      2. Выплата вознаграждения производится за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в сфере образования (далее – уполномоченный орган) на соответствующий финансовый год на данные цели и единовременно перечисляется на текущий счет обладателя.

      3. Выплата вознаграждения производится в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя.

2. Порядок выплаты вознаграждения обладателю звания "Лучший педагог"

      4. Обладатель для получения вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня объявления результатов конкурса предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) копия документа, удостоверяющего личность;

      2) сведения о номере текущего счета, открытого в банках второго уровня по выбору обладателя.

      5. В случае полноты и достоверности документов, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня их поступления обладателю производится перечисление вознаграждения на его текущий счет.