1999 жылғы 4 маусымдағы Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімнің қолданысын тоқтату туралы хаттамаға қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 21 мамырдағы № 312 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған 1999 жылғы 4 маусымдағы Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімнің қолданысын тоқтату туралы хаттаманың жобасы мақұлдансын.

      2. 1999 жылғы 4 маусымдағы Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімнің қолданысын тоқтату туралы хаттамаға қол қойылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 21 мамырдағы
№ 312 қаулысымен
мақұлданған
 
  Жоба

1999 жылғы 4 маусымдағы Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімнің қолданысын тоқтату туралы хаттама

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын 1999 жылғы 4 маусымдағы Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің үкіметтері

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Тараптар 1999 жылғы 4 маусымдағы Өнертабыстарды құқықтық қорғау саласында мемлекетаралық құпиялардың сақталуын өзара қамтамасыз ету туралы келісімнің қолданысы тоқтатылды деп санайды.

2-бап

      Осы Хаттама оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы хабарламаны депозитарий алған күннен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Мемлекет басшылары кеңесі, Үкімет басшылары кеңесі, Сыртқы істер министрлері кеңесі және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Экономикалық кеңесі рәсімі қағидаларының 7-қағидасының 9-тармағында белгіленген тәртіппен орыс тілінде жасалды.Әзербайжан Республикасының Үкіметі үшін

Молдова РеспубликасыныңҮкіметі үшін

Армения Республикасының Үкіметі үшін
 

Ресей Федерациясының Үкіметі үшін

Беларусь Республикасының Үкіметі үшін

Тәжікстан Республикасының Үкіметі үшінГрузия Үкіметі үшін

Түрікменстан Үкіметі үшінҚазақстан Республикасының Үкіметі үшін

Өзбекстан Республикасының Үкіметі үшін

Қырғыз Республикасының Үкіметі үшін

Украина Үкіметі үшінО подписании Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2020 года № 312

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

      2. Подписать Протокол о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 21 мая 20 года № 312
  Проект

Протокол
о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года

      Правительства государств – участников Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года, именуемые в дальнейшем Сторонами,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Стороны считают прекратившим действие Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года.

Статья 2

      Настоящий Протокол вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Совершено на русском языке в порядке, установленном пунктом 9 правила 7 Правил процедуры Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств.

За Правительство
Азербайджанской Республики

За Правительство
Республики МолдоваЗа Правительство
Республики Армения

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Республики Беларусь

За Правительство
Республики ТаджикистанЗа Правительство
Грузии

За Правительство
ТуркменистанаЗа Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Республики УзбекистанЗа Правительство
Кыргызской Республики

За Правительство
Украины