Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы әскери барлау саласындағы ынтымақтастық туралы хаттаманы бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 5 тамыздағы № 536 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған 2022 жылғы 10 мамырда Анкарада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы әскери барлау саласындағы ынтымақтастық туралы хаттама бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Ескерту. Нормативтік құқықтық
актіге қоса тіркелген
халықаралық Хаттаманың мәтіні
ресми болып табылмайды. ҚР
халықаралық Хаттамасының
жасасқан тілдердегі ресми
куәландырылған көшірмесін ҚР
халықаралық Хаттамаларын
тіркеуге, есептеуге және
сақтауға жауапты ҚР Сыртқы
істер министрлігінен алуға
болады
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 5 тамыздағы
№ 536 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы әскери барлау саласындағы ынтымақтастық туралы хаттама

      Бұдан әрі "Тарап" немесе "Тараптар" деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі,

      бұдан әрі "Келісім" деп аталатын 2018 жылғы 13 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы әскери ынтымақтастық туралы келісімді басшылыққа ала отырып,

      екі мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі барлаудың рөлін және әскери барлау саласындағы ынтымақтастық үшін құқықтық негіз құру қажеттігін ескере отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап Мақсаты

      Осы Хаттаманың мақсаты 4-бапта айқындалған ынтымақтастық салаларындағы әскери барлау ақпаратын алмасудың міндеттемелерін, шарттары мен тәртібін айқындау болып табылады.

2-бап Анықтамалар

      1. Әскери барлау ақпараты – осы Хаттаманың мақсатына сәйкес берілетін жазбаша, ауызша немесе көрнекі нысандағы ақпарат, сондай-ақ CD-де, DVD-де, фильмдерде, фотосуреттерде, слайдтарда қамтылған, электрондық түрдегі және т.б. ақпарат.

      2. Әскери персонал – осы Хаттамаға сәйкес жүзеге асырылатын іс-шараларға қатысатын персонал.

3-бап Уәкілетті органдар

      1. Мыналар:

      Қазақстан Республикасының Үкіметінен – Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі;

      Түркия Республикасының Үкіметінен – Түркия Республикасының Бас штабы осы Хаттаманы iске асыру жөніндегі уәкiлеттi органдар болып табылады.

      2. Уәкілетті органдардың атауы немесе функциялары өзгерген жағдайда Тараптар бұл туралы бірін-бірі дипломатиялық арналар арқылы дереу хабардар етеді.

4-бап Ынтымақтастық салалары

      Тараптар мынадай салаларда ынтымақтастықты жүзеге асырады:

      1) өзекті тақырыптар бойынша әскери барлау ақпараты мен сараптамалық бағалауларды өзара алмасу;

      2) Тараптар мемлекеттерінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін өңірдегі (мемлекетте) әскери-саяси ахуалдың дамуын мониторингтеу;

      3) Тараптар мемлекеттерінің қауіпсіздігіне қатер төндіретін террористік және басқа да ұйымдарға қатысты өзара ақпарат алмасу.

5-бап Әскери барлау ақпаратын алмасу тәсілдері

      1. Әскери барлау ақпаратын алмасу мынадай тәсілдермен жүзеге асырылады:

      1) әскери персоналдың кездесуі;

      2) дипломатиялық арналар арқылы.

      2. Уәкілетті органдар әскери персоналының кездесулері жыл сайын ротациялық негізде Қазақстан Республикасында және Түркия Республикасында өткізіледі, олардың барысында:

      1) егер қосымша адамдар талап етілмесе, делегация құрамына төрт адамға дейін кіреді;

      2) құжаттар мен келіссөздер тілі ағылшын тілі болып табылады, келіссөздер, егер бұл қажет болса, аудармашы арқылы жүргізілуі мүмкін;

      3) келесi келiссөздердің күні келісіледі.

      3. Кездесулер барысында берілетін/алмасатын әскери барлау ақпараты іс-шараға дейін алдын ала айқындалады және әскери барлау ақпаратын алмасу кездесулер барысында жүзеге асырылады.

      4. Әскери барлау ақпаратын алмасу және сұрау салулар Түркия Республикасындағы Қазақстан Республикасының Әскери атташесінің және Қазақстан Республикасындағы Түркия Республикасының Әскери атташесінің аппараттары арқылы жүзеге асырылады.

      5. Тараптар олардың ақпараттық сұрау салуларына жауаптарды үш ай (90 күн) ішінде, қажет болған жағдайда мүмкіндігінше қысқа мерзімдерде жолдайды.

      6. Тараптардың бірінің мемлекетінің ұлттық егемендiгі мен қауiпсiздiгiне қатер төнген немесе оның ұлттық/халықаралық мүдделерiне қайшы келген жағдайларда әскери барлау ақпаратын беруден бас тартылуы мүмкiн.

      7. Алмасуға жататын кез келген әскери барлау ақпараты жазбаша нысанда жолданады. Ақпаратқа байланысты CD, DVD, фильмдер, фотосуреттер, слайдтар, электрондық құжаттар және т.б. құжатқа қоса беріледі.

6-бап Әскери барлау ақпаратының қауіпсіздігі

      1. Тараптар 2018 жылғы 13 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Түркия Республикасының Үкіметі арасындағы әскери саладағы құпия ақпаратты өзара қорғау туралы келісім негізінде құпия ақпарат алмасады.

      2. Алынған ақпарат ақпаратты ұсынған Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа берілмейді.

      3. Алмасуға жататын құжаттарда, егер өзгешеліктер туралы алдын ала уағдаластық болмаса, ақпаратты ұсынған Тарапты көрсететін қандай да бір қолтаңба немесе белгі болмауға тиіс.

      4. Егер Тараптардың бірі екінші Тараптан алынған ақпаратқа қатысты қатерді байқаса немесе үшінші мекемелерге немесе адамдарға ақпарат жария етілген жағдайда, ол бұл туралы екінші Тарапты дереу хабардар етуге тиіс.

      5. Осы бап осы Хаттаманың қолданысы тоқтатылғаннан кейін күшінде қалады.

7-бап Басқа мәселелер

      Әскери барлау саласындағы ынтымақтастықтың осы Хаттамада көзделмеген басқа мәселелері Келісім ережелеріне сәйкес реттеледі.

8-бап Дауларды реттеу

      Осы Хаттаманың ережелерін қолдануға және (немесе) түсіндіруге қатысты даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы консультациялар мен келіссөздер арқылы шешіледі және шешу үшін ешқандай ұлттық немесе халықаралық сотқа, немесе үшінші тарапқа берілмейді.

9-бап Өзгерістер мен толықтырулар

      Осы Хаттамаға Тараптардың өзара келісімі бойынша оның ажырамас бөлігі болып табылатын өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар жеке хаттамалармен ресімделеді және осы Хаттаманың 10-бабында көзделген тәртіппен күшіне енеді.

10-бап Күшіне енуі, қолданылу мерзімі және қолданысын тоқтатуы

      1. Осы Хаттама оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.

      Осы Хаттама 5 (бес) жыл мерзімге жасалады және, егер Тараптардың бірі екінші Тарапты өзінің оның қолданысын ұзартпау ниеті туралы дипломатиялық арналар арқылы жазбаша нысанда хабардар етпесе, оның қолданысы бір жылдық кезеңдерге автоматты түрде ұзартылады.

      2. Тараптардың кез келгені осы Хаттаманың қолданысын екінші Тарапқа дипломатиялық арналар арқылы өзінің осындай ниеті туралы жазбаша хабарлама жолдау арқылы тоқтата алады. Мұндай жағдайда осы Хаттама осындай хабарлама алынған күннен бастап 90 (тоқсан) күн өткеннен кейін өз қолданысын тоқтатады.

      3. Осы Хаттаманың қолданысын тоқтату, егер Тараптар басқаша уағдаласпаса, оның қолданысы барысында басталған іс-шаралар аяқталғанға дейін олардың орындалуына ықпал етпейді.

      2022 жылғы 10 мамырда Анкара қаласында қазақ, түрік, ағылшын және орыс тілдерінде екі төлнұсқа данада жасалды әрі барлық мәтіндер бірдей теңтүпнұсқалы болып табылады. Түсіндіруде айырмашылықтар болған жағдайда Тараптар ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінеді.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Түркия РеспубликасыныңҮкіметі үшін

Об утверждении Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2022 года № 536.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки, совершенный в Анкаре 10 мая 2022 года.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

      Примечание. Текст международного
Протокола, прилагаемый к нормативному
правовому акту, не является официальным.
Официально заверенную копию
международного Протокола РК на языках
заключения можно получить в Министерстве
иностранных дел РК, ответственном за
регистрацию, учет и хранение
международных Протоколов РК

  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 5 августа 2022 года № 536

Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Турецкой Республики, далее именуемые "Сторона" или "Стороны",

      учитывая Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве от 13 сентября 2018 года, далее именуемое "Соглашение",

      учитывая роль разведки в обеспечении национальной безопасности двух государств и необходимость создания правовой основы для сотрудничества в области военной разведки,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1 Цель

      Целью Протокола является определение обязательств, условий и порядка обмена разведывательной военной информацией в сферах сотрудничества, определенных в статье 4 настоящего Протокола.

Статья 2 Определения

      1. Разведывательная военная информация – информация в письменной, устной или визуальной форме, а также информация, содержащаяся также в CD, DVD, фильмах, фотографиях, слайдах, электронном виде и др., которая передается в соответствии с целью настоящего Протокола.

      2. Военный персонал – персонал, который участвует в мероприятиях, осуществляемых согласно настоящему Протоколу.

Статья 3 Уполномоченные органы

      1. Уполномоченными органами по реализации настоящего Протокола являются:

      от Правительства Республики Казахстан – Министерство обороны Республики Казахстан;

      от Правительства Турецкой Республики – Генеральный штаб Турецкой Республики.

      2. В случае изменения наименования или функций уполномоченных органов, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга по дипломатическим каналам.

Статья 4 Сферы сотрудничества

      Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:

      1) взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;

      2) мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющим угрозу безопасности государств Сторон;

      3) взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств Сторон.

Статья 5 Способы обмена разведывательной военной информацией

      1. Обмен разведывательной военной информацией осуществляется следующими способами:

      1) встречи военного персонала;

      2) по дипломатическим каналам.

      2. Встречи военного персонала уполномоченных органов проводятся ежегодно на ротационной основе в Республике Казахстан и Турецкой Республике, в ходе которых:

      1) в состав делегации входят до четырех человек, если не требуются дополнительные лица;

      2) языком документов и переговоров является английский язык, переговоры могут проводиться посредством переводчика, если это необходимо;

      3) согласовывается дата следующих переговоров.

      3. Разведывательная военная информация, передаваемая/обмениваемая в ходе встреч, предварительно определяется до мероприятия и обмен разведывательной военной информацией осуществляется в ходе встреч.

      4. Обмен разведывательной военной информацией и запросы осуществляются через аппараты Военного атташе Республики Казахстан в Турецкой Республике и Военного атташе Турецкой Республики в Республике Казахстан.

      5. Стороны направляют ответы на их информационные запросы в течение трех месяцев (90 дней), в случае необходимости в возможно короткие сроки.

      6. В передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из Сторон или противоречия ее национальным/международным интересам.

      7. Любая разведывательная военная информация, подлежащая обмену, направляется в письменной форме. CD, DVD, фильмы, фотографии, слайды, электронные документы и т.д., связанные с информацией, прилагаются к документу.

Статья 6 Безопасность разведывательной военной информации

      1. Стороны обмениваются секретной информацией на основе Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о взаимной защите секретной информации в военной области от 13 сентября 2018 года.

      2. Полученная информация не может быть передана третьей стороне без письменного согласия Стороны, предоставившей информацию.

      3. Документы, подлежащие обмену, не должны иметь какой-либо подписи или знака, указывающего на Сторону, предоставившую информацию, если заранее не договорятся об исключениях.

      4. В случаях, если одна из Сторон заметит угрозу в отношении полученной информации от другой Стороны или в какой-либо утечки информации третьим учреждениям или лицам, она должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

      5. Настоящая статья остается в силе после прекращения действия настоящего Протокола.

Статья 7 Прочие вопросы

      Прочие вопросы сотрудничества в области военной разведки, не предусмотренные в настоящем Протоколе, регулируются в соответствии с положениями Соглашения.

Статья 8 Урегулирование споров

      Споры относительно применения и (или) толкования положений настоящего Протокола разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами и не передаются для разрешения ни в какой национальный или международный суд, или третьей стороне.

Статья 9 Изменения и дополнения

      По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемыми частями, которые оформляются отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Протокола.

Статья 10 Вступление в силу, срок и прекращение действия

      1. Настоящий Протокол вступает в силу по истечении 30 (тридцать) дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Настоящий Протокол заключается сроком на 5 (пять) лет и его действие автоматически продлевается на одногодичные периоды, если одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении не продлевать его действие.

      2. Любая из Сторон может прекратить действие настоящего Протокола путем направления другой Стороне по дипломатическим каналам письменного уведомления о таком своем намерении. В таком случае настоящий Протокол прекращает свое действие по истечении 90 (девяносто) дней со дня получения такого уведомления.

      3. Прекращение действия настоящего Протокола не повлияет на выполнение мероприятий, начатых в ходе его действия, до их завершения, если Стороны не договорятся об ином.

      Совершено в городе Анкаре 10 мая 2022 года в двух подлинных экземплярах на казахском, русском, турецком и английском языках, причем все тексты являются равно аутентичными. В случае расхождения при толковании, Стороны обращаются к тексту на английском языке.

За Правительство
Республики Казахстан
За Правительство
Турецкой Республики