Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 8 қыркүйектегі № 775 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2023 жылғы 8 қыркүйектегі
№ 775 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдері

      1. "Он төрт жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі балалар мен жастарды патриоттық танытқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісімен наградтау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыратын ұйымды (әкімшіні) айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 248 қаулысы.

      2. "Он төрт жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі балалар мен жастарды патриоттық танытқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісімен наградтау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 249 қаулысы.

      3. "Он төрт жастан жиырма тоғыз жасқа дейінгі балалар мен жастарды патриоттық танытқаны және белсенді азаматтық ұстанымы үшін ерекшелік белгісімен наградтау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 249 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 14 мамырдағы № 296 қаулысы.

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2023 года № 775.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от " " 2023 года №

Некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утратившие силу

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года № 248 "Об определении организации (администратора), осуществляющей мероприятия по награждению детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года № 249 "Об утверждении Правил награждения детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2020 года № 296 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года № 249 "Об утверждении Правил награждения детей и молодежи в возрасте от четырнадцати до двадцати девяти лет знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию".

      __________________________