Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақысы туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1994 жылғы 21 қазан N 1180. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi: 
      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақысының құрылымы 1-5 кестелерге сәйкес бекiтiлсiн. 
      2. Осы қаулы 1994 жылғы 1 қазаннан күшiне енгiзiлсiн. 
      3. "Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi жанындағы Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақысы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 31 наурыздағы N 316 қаулысының күшi жойылған деп танылсын. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-министрi

Қазақстан Республикасы Министрлер    
Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 қазандағы    
N 1180 қаулысына            
1 кесте                 

      Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi орталық аппараты 
      басшыларының, басшы қызметкерлерi мен мамандарының
                ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫЛАРЫ 
____________________________________________________________________
                                           Айлық лауазымдық жалақысы
      Лауазымдар                         |      /теңге есебiмен/
--------------------------------------------------------------------
     Комитет төрағасы                              4050
     Комитет төрағасының бiрiншi
     орынбасары                                    3800
     Комитет төрағасының орынбасары                3650
     Басқарма бастығы                              3350
     Басқарма бастығының орынбасары                3150
     Бөлiм бастығы                                 3050
     Бөлiм бастығының орынбасары                   2700
     Комитет төрағасының көмекшiсi                 2350
     Экономикалық кеңесшi, консультант             2700
     Бас бақылаушы-тексерушi                       2700
     Аға бақылаушы-тексерушi                       2450
     Бақылаушы тексерушi                           2300
     Бас бухгалтер                                 2550
     Бас маман                                     2450
     Жетекшi маман                                 2200
     I санатты маман                               1750
     II санатты маман                              1600
     Маман                                         1550

 

                               Қазақстан Республикасы Министрлер    
Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 қазандағы    
N 1180 қаулысына            
2 кесте                 

         Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетiнiң облыстардағы
          және Алматы қаласындағы басқармаларының басшы
                 қызметкерлерi мен мамандарының
                     ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫСЫ
___________________________________________________________________
                                          | Айлық лауазымдық жалақы
      Лауазымдар                          |  /теңге есебiмен/
-------------------------------------------------------------------
     Басқарма бастығы                            3000
     Басқарма бастығының бiрiншi
     орынбасары                                  2800
     Басқарма бастығының орынбасары              2700
     Басқарманың бөлiм бастығы                   2450
     Бас бақылаушы-тексерушi                     2100
     Аға бақылаушы-тексерушi                     1950
     Бақылаушы-тексерушi                         1900
     Бас бухгалтер                               1900
     Бас маман                                   1900
     Жетекшi маман                               1750
     I санатты маман                             1550
     II санатты маман                            1400
     Маман                                       1300
 

Қазақстан Республикасы Министрлер    
    Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 қазандағы    
N 1180 қаулысына            
3 кесте                 

         Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi қалалардағы және 
      Ленинск қаласындағы бөлiмшелерiнiң басшы қызметкерлерi
                     мен мамандарының
                   ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫСЫ
___________________________________________________________________
Лауазымдар          |  Айлық лауазымдық жалақысы /теңге есебiмен/ 
                    |-----------------------------------------------
                    | топтан  |  I   |  II   |  III  |  Селолық
                    |   тыс *                        |  аймақтағы
                                                     |  қалаларда
--------------------------------------------------------------------
    * / Ленинск қаласындағы қызметкерлердiң лауазымдық жалақысы

Бөлiмше бастығы       2700      2450    2200    2050    2200
Бөлiмше бастығының
орынбасары            2300      2200    2050    1950    2050
Бөлiмшенiң бөлiм
бастығы               2100      2050    1950    1800    1950
Бас бақылаушы.
тексерушi             1950      1950    1900    1750    1900
Аға бақылаушы.
тексерушi,бас маман   1900      1900    1750    1700    1750
Бас бухгалтер         1950      1900    1800    1700    1800

        Барлық топтар үшiн бiрыңғай лауазымдық жалақысы

Бақылаушы-тексерушi,
жетекшi               1650
I санатты маман       1450
II санатты маман      1300
Маман                 1150

 Қазақстан Республикасы Министрлер    
Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 қазандағы    
N 1180 қаулысына            
4 кесте                 

              Мемлекеттiк Қаржы бақылау комитетi аудандық 
         бөлiмшелерiнiң басшы қызметкерлерi мен мамандарының
                           ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫСЫ   ____________________________________________________________________
                                       | Айлық лауазымдық жалақы
     Лауазымдар                        |    /теңге есебiмен/
                                       |---------------------------
                                       |қалалардағы аудандар мен 
                                       |  селолық аудандар
--------------------------------------------------------------------

     Бөлiмше бастығы                             2150
     Бөлiмше бастығының орынбасары               2050
     Бөлiмшенiң бөлiм бастығы                    1950
     Бас бақылаушы-тексерушi                     1800
     Аға бақылаушы-тексерушi                     1700
     Бақылаушы-тексерушi                         1650

                               Қазақстан Республикасы Министрлер    
Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 қазандағы    
N 1180 қаулысына            
5 кесте                 

              Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк Қаржы бақылау 
               комитетi органдары аппараты қызметшiлерiнiң
                          ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫЛАРЫ
___________________________________________________________________
                               |    Айлық лауазымдық жалақы
      Лауазымдар               |         /теңге есебiмен/
                               |--------------------------------
                               |комитеттiң және|комитеттiң аудандар
                               |облыстардағы   |мен қалалардағы
                               |басқармалардың |бөлiмшелерiнiң
--------------------------------------------------------------------
Архив, кеңсе меңгерушiлерi             1200           1000
Аға инспектор, аға статистик;
машинка басу бюросының,
көшiру-көбейту бюросының
меңгерушiлерi                          1000           850
Инспектор, статистик,экспедиция,
шаруашылық, қойма меңгерушiлерi,
кассир                                 850            750
Комендант                              650            650
Iс қағаздарын жүргiзушi, архившi       600            600
Экспедитор                             500            500
I санатты стенографшы                  1000           1000
II санатты стенографшы,
хатшы-стенографшы, I санатты машинка
басушы, диктофондық топтың машинка
басушысы                               850            850
Хатшы-машинка басушы, II санатты
машинка басушы                         700            700

 
      Мемлекеттiк қаржы бақылау комитетi органдары аппаратының қабылдау, жалпы бөлiмi, бiрiншi бөлiмi, шаруашылық бөлiмi және басқа сабақтас бөлiмшелерi меңгерушiлерiнiң /бастықтарының/ лауазымдық жалақылары Комитеттiң сәйкес келетiн органының бас /жетекшi/ мамандарының лауазымдық жалақысы деңгейiнде белгiленсiн. 

О должностных окладах работников Государственного комитета финансового контроля Республики Казахстан

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 21 октября 1994 г. N 1180. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить схему должностных окладов работников Государственного комитета финансового контроля Республики Казахстан согласно таблицам 1-5.
      2. Ввести в действие настоящее постановление с 1 октября 1994 г.
      3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 31 марта 1994 г. N 316 "О должностных окладах работников Комитета государственного финансового контроля при Кабинете Министров Республики Казахстан".
Премьер-министр Республики Казахстан

                                   Таблица 1
                        к постановлению Кабинета Министров
                               Республики Казахстан
                          от 21 октября 1994 г. N 1180

                        Должностные оклады
         руководителей, руководящих работников и специалистов     
            центрального аппарата Государственного комитета
                      финансового контроля

     

 

--------------------------------------------------------------------

               Должность                 ! Месячный должностной

                                         !   оклад (в тенге)

--------------------------------------------------------------------

Председатель Комитета                              4050

Первый заместитель Председателя

Комитета                                           3800

Заместитель Председателя Комитета                  3650

Начальник Управления                               3350

Заместитель начальника Управления                  3150

Начальник отдела                                   3050

Заместитель начальника отдела                      2700

Помощник Председателя Комитета                     2350

Экономический советник, консультант                2700

Главный контролер-ревизор                          2700

Старший контролер-ревизор                          2450

Контролер-ревизор                                  2300

Главный бухгалтер                                  2550

Главный специалист                                 2450

Ведущий специалист                                 2200

Специалист I категории                             1750

Специалист II категории                            1600

Специалист                                         1550

                                  Таблица 2
                       к постановлению Кабинета Министров
                             Республики Казахстан
                          от 21 октября 1994 г. N 1180

                     Должностные оклады
          руководящих работников и специалистов управлений
           Государственного комитета финансового контроля
                   по областям и городу Алматы

--------------------------------------------------------------------

               Должность                 ! Месячный должностной

                                         !     оклад ( в тенге )

--------------------------------------------------------------------

Начальник управления                              3000

Первый заместитель начальника

управления                                        2800

Заместитель начальника управления                 2700

Начальник отдела управления                       2450

Главный контролер-ревизор                         2100

Старший контролер-ревизор                         1950

Контролер-ревизор                                 1900

Главный бухгалтер                                 1900

Главный специалист                                1900

Ведущий специалист                                1750

Специалист I категории                            1550

Специалист II категории                           1400

Специалист                                        1300

                                  Таблица 3
                        к постановлению Кабинета Министров
                              Республики Казахстан
                           от 21 октября 1994 г. N 1180

                      Должностные оклады
         руководящих работников и специалистов отделений
         Государственного комитета финансового контроля
                   по городам и городу Ленинску

--------------------------------------------------------------------

        Должность     ! Месячный должностной оклад ( в тенге)

                      ----------------------------------------------

                      !вне    !  I    !   II   !   III  ! в городах

                      !группы*!       !        !        ! с сельской

                      !       !       !        !        ! зоной

--------------------------------------------------------------------

     *Сноска. Должностные оклады работников г. Ленинска.

Начальник отделения     2700    2450    2200     2050     2200

Заместитель начальника

отделения               2300    2200    2050     1950     2050

Начальник отдела

отделения               2100    2050    1950     1800     1950

Главный

контролер-ревизор       1950    1950    1900     1750     1900

Старший

контролер-ревизор,

главный специалист      1900    1900    1750     1700     1750

Главный бухгалтер       1950    1900    1800     1700     1800

                Должностные оклады, единые для всех групп

Контролер-ревизор,

ведущий специалист      1650

Специалист I категории  1450

Специалист II категории 1300

Специалист              1150

                                    Таблица 4
                         к постановлению Кабинета Министров
                                Республики Казахстан
                           от 21 октября 1994 г. N 1180

                    Должностные оклады
        руководящих работников и специалистов районных
        отделений Государственного комитета финансового
                         контроля

--------------------------------------------------------------------

             Должность                !Месячный должностной

                                      ! оклад (в тенге)

                                      ! ----------------------------

                                      !районы в городах и сельские

                                      !     районы

--------------------------------------------------------------------

Начальник отделения                            2150

Заместитель начальника отделения               2050

Начальник отдела отделения                     1950

Главный контролер-ревизор                      1800

Старший контролер-ревизор                      1700

Контролер-ревизор                              1650

                                   Таблица 5
                         к постановлению Кабинета Министров
                               Республики Казахстан
                           от 21 октября 1994 г. N 1180

                        Должностные оклады
           служащих аппарата органов Государственного комитета
                       финансового контроля

--------------------------------------------------------------------

             Должность             !Месячный должностной оклад

                                   !     (в тенге)

                                   !--------------------------------

                                   ! Комитета и    ! отделений

                                   ! управлений    ! Комитета по

                                   ! по областям   ! городам и

                                   !               !  районам

--------------------------------------------------------------------

Заведующий архивом, канцелярией        1200          1000

Старшие: инспектор, статистик;

заведующие: машинописным бюро,

копировально-множительным бюро         1000           850

Инспектор, статистик,

заведующие: экспедицией, хозяйством,

складом, кассир                         850           750

Комендант                               650           650

Делопроизводитель, архивариус           600           600

Экспедитор                              500           500

Стенографистка I категории             1000          1000

Стенографистка II категории,

секретарь-стенографистка,

машинистка I категории,

машинистка диктофонной группы           850            850

Секретарь-машинистка,

машинистка II категории                 700            700

     Установить должностные оклады заведующих (начальников):

приемной, общим отделом, первым отделом, хозяйственным отделом и

другими аналогичными подразделениями аппарата органов

Государственного комитета финансового контроля на уровне должностных

окладов главных (ведущих) специалистов соответствующего органа

Комитета.