Қазақстан Республикасындағы тұтынушыларды энергиямен қамтамасыз етудi жетiлдiру мәселелерi

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1996 жылғы 20 шiлде N 935. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Өндiрiс шығындары құрамын қалыптастыруды реттеу, электр және жылу энергияларын беру және бөлу, энергия тұтынушылар мен өндiрушiлер құқығын қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      1. Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен, Қазақстан Республикасының Статистика және талдау жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен, Еңбек министрлiгiмен, Қазақстан Республикасының құрылыс, тұрғын үй және аумақтарда құрылыс салу министрлiгiмен келiсiлген, Шаруашылық жүргiзушi субъектiлер - табиғи монополистер өндiретiн және өткiзетiн өнiмдердiң /жұмыстардың, қызмет көрсету түрлерiнiң/ өзiндiк құнын енгiзетiн шығындар құрамын қалыптастырудың ерекше тәртiбiн /бұдан әрi - Ерекше тәртiп/ электр энергиясын өндiрушi және тасымалдаушы мемлекеттiк энергетика кәсiпорындарына сондай-ақ акцияларының бақылау пакетi мемлекетке жататын энергетика кәсiпорындарын 1996 жылдың 1 тамызынан бастап қолдансын. 
      Ерекше тәртiп Кәсiпорындардың - табиғи монополистердiң атаулы мемлекеттiк тiзiмiне енгiзiлген энергетика кәсiпорындарына қолданылады деп белгiленсiн. 
      Өкiлеттi органдар энергетикалық кәсiпорындарды арендаға немесе сенiмдi басқаруға беру үшiн контракт жасаған кезде арендаторлар мен сенiмдi басқарушылардың шарт жағдайларында Ерекше тәртiптi орындауы көзделсiн. 
      2. "Өндiрiстi дамытудың мақсатты индикаторлары және 1996 жылы өнiмдерге, жұмыстар мен қызмет көрсету түрлерiне бағалар мен тарифтердi өзгерту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 14 ақпандағы N 202 қаулысында көзделген бағалардың деңгейден тыс индекстi электр энергиясына тарифтер қолданудан, сондай-ақ Ерекше тәртiптi қолдану барысында анықталған резервтерден 1996 жылдың 1 шiлдесiнен бастап алынған қаражаттар 1996 жылы отын сатып алу мен жабдықтарды жөндеуге ғана жұмсалуы мүмкiн деп белгiленсiн. 
      3. Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi жоғарыда көрсетiлген қаражаттардың мақсатты пайдаланылуына бақылау жасасын. 
      4. Отынның жетiспеуi төлемдi жүйелi түрде төлеп отыратын тұтынушылардың электр энергиясын бөлiп тастауға негiз бола алмайды. 
      Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi төлемдi уақытында және толық көлемде жүзеге асыратын тұтынушылардың электр энергиясын бөлiп тастағаны үшiн тұтынушыларға зиян келтiрген энергетика кәсiпорындарына 1996 жылдың 1 қазанынан бастап қолданылып жүрген заңдарға сәйкес шаралар қолданады деп белгiленсiн. 
      5. Қазақстан Республикасының Энергетика және көмiр өнеркәсiбi министрлiгi: 
      1996 жылдың 1 қазанына дейiн: 
      электр энергиясына қарыз емес тұтынушылардың мүдделерiне нұқсан келтiретiн "веерлiк бөлiп тастау" практикасын барлық республика аумағынан алып тастау жөнiндегi шараларды әзiрлесiн және оларды жүзеге асыруды қамтамасыз етсiн; 
      бөлу есебiн аяқтасын, төлем төлемейтiн тұтынушылардың электр энергиясын аталымды бөлiп тастау әдiсi қолданылсын; 
      Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен бiрлесе отырып маңызды түрде қысқарту мақсатында энергиямен жабдықтау көздерiнен бөлiп тастауға жатпайтын объектiлер тiзбесiн қайта қарасын.
      6. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi Қазақстан Республикасының Жекешелендiру жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен бiрлесе отырып энергетикадағы әлеуметтiк-мәдени-тұрмыстық және тұрғын үй қорының объектiлерi бойынша 1996 жылдың 1 қазанына дейiн ашық аукциондар өткiзсiн және 1996 жылдың 15 қазанына дейiн iстелген жұмыстар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне баяндасын. 
      7. Облыстар мен Алматы қаласының әкiмдерiне 1996 жылдың 1 қарашасына дейiн инвесторларды, қаржыландыру көздерiн және оларды кейiн жекешелендiру жолдарын iздестiру жөнiндегi жұмыстарды өткiзе отырып энергетика кәсiпорындарының - табиғи монополистердiң әлеуметтiк-мәдени-тұрмыстық және тұрғын үй қорының жекешелендiрiлмеген объектiлерiн балансқа қабылдау тапсырылсын. 
      8. Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi, Қаржы министрлiгi, Энергетика және көмiр өнеркәсiбi министрлiгi нақты қаржыландыру көлемдерiн негiзге ала отырып бюджеттiк мекемелер үшiн электр энергиясын тұтыну лимиттерiн 1996 жылдың 1 қыркүйегiне дейiн әзiрлеп, енгiзсiн, энергия тұтынушылар тұрғысында мемлекеттік мекемелер жұмыстарының неғұрлым ұтымды тәртiбiн жасап, күшiне енгiзсiн. 
      9. Облыстар, қалалар, елдi мекендер әкiмдерiнiң электр энергиясын төлеусiз беруге энергетика кәсiпорындарын мәжбүр етуiне тыйым салынсын. 
      10. Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi мен оның аумақтық органдары электр энергиясымен жабдықтау және оларды тұтыну тәртiбiне араласу фактiлерi бойынша мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдарын қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жауапқа тартсын. 
      11. Қазақстан Республикасының Энергетика және көмiр өнеркәсiбi министрлiгi Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөнiндегi мемлекеттiк комитетi осы қаулының орындалу барысы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiне ай сайын әр айдың 10-да ақпарат берiп отырсын.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi 

 

Вопросы совершенствования энергообеспечения потребителей в Республике Казахстан

П о с т а н о в л е н и е Правительства Республики Казахстан от 26 июля 1996 г. N 935. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В целях упорядочения формирования состава затрат на производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, защиты прав энергопотребителей и производителей Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Государственному комитету Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике с 1 августа 1996 года распространить на государственные энергопредприятия, вырабатывающие и транспортирующие электроэнергию, а также энергопредприятия, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, Особый порядок формирования состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), производимых и реализуемых хозяйствующими субъектами - естественными монополистами (далее - Особый порядок), согласованный с Министерством финансов Республики Казахстан, Государственным комитетом Республики Казахстан по статистике и анализу, Министерством труда, Министерством строительства, жилья и застройки территории Республики Казахстан. 
      Установить, что Особый порядок распространяется на энергопредприятия, включенные в поименный Государственный регистр предприятий - естественных монополистов. 
      При заключении уполномоченными органами контрактов на передачу в аренду или в доверительное управление энергопредприятий предусматривать в условиях договора исполнение арендаторами и доверительными управляющими Особого порядка. 
      2. Установить, что с 1 июля 1996 года средства, получаемые энергетическими предприятиями от применения тарифов на электроэнергию сверх уровня индексов цен, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 1996 г. N 202 "О целевых индикаторах развития производства и изменения цен и тарифов на продукцию, работы и услуги на 1996 год", а также резервы, выявленные в ходе применения Особого порядка, в 1996 году могут быть использованы лишь на закуп топлива и ремонт оборудования. 
      3. Государственному комитету Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике установить контроль за целевым использованием вышеуказанных средств. 
      4. Установить, что: 
      недостаток топлива не является основанием для отключения электроэнергии у регулярно осуществляющих оплату потребителей; 
      за отключение электроэнергии у потребителей, своевременно и в полном объеме осуществляющих оплату, Государственный комитет Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике применяет в соответствии с действующим законодательством с 1 октября 1996 года экономические санкции к энергопредприятиям за нанесенный ущерб потребителям. 
      5. Министерству энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан: 
      до 1 октября 1996 года: 
      разработать мероприятия по отмене на всей территории республики практики "веерного отключения", ущемляющего интересы потребителей, не имеющих задолженности за электричество, и обеспечить их реализацию; 
      завершить раздельный учет, практиковать адресное отключение электроэнергии у неплательщиков; 
      совместно с Государственным комитетом Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике пересмотреть перечень объектов, не подлежащих отключению от источников энергоснабжения, с целью его существенного сокращения. 
      6. Государственному комитету Республики Казахстан по управлению государственным имуществом совместно с Государственным комитетом Республики Казахстан по приватизации до 1 октября 1996 года по объектам соцкультбыта и жилого фонда в энергетике провести открытые аукционы и до 15 октября 1996 года доложить Правительству Республики Казахстан о проделанной работе. 
      7. Поручить акимам областей и г.Алматы до 1 ноября 1996 года принять на балансы не приватизированные объекты соцкульбыта, жилого фонда энергетических предприятий - естественных монополистов с последующим проведением работы по поиску инвесторов, источников финансирования и путей последующей их приватизации. 
      8. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан до 1 сентября 1996 года разработать и ввести лимиты потребления электрической энергии для бюджетных организаций, исходя из реальных объемов финансирования, разработать и ввести с действие наиболее рациональные, с позиций энергопотребления, режимы работы государственных учреждений. 
      9. Запретить акимам областей, городов, населенных пунктов принуждать энергопредприятия к поставке без оплаты электроэнергии. 
      10. Государственному комитету Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике и его территориальным органам по фактам вмешательства в режимы снабжения и потребления электроэнергии привлекать должностных лиц государственных органов в соответствии с действующим законодательством к ответственности. 
      11. Министерству энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан, Государственному комитету Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике ежемесячно до 10 числа начала месяца представлять Правительству Республики Казахстан информацию о ходе выполнения настоящего постановления. 

          Премьер-Министр 
        Республики Казахстан